default_mobilelogo

Wielkanocne przesłanie katolikosa Grzegorza Piotra XX, Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików - 3 kwietnia 2021

Patriarcha mówi o tym, że obecnie Świat żyje w bezprecedensowych dniach strachu. Przerażają wszystkich ogromne katastrofy, wcześniej nie spotykane. Wszędzie jest obecny strach przed koronawirusem, który dla wielu jest chorobą śmiertelną, szybko postępuje i nie wybiera - niszczy zarówno biedaka jak i człowieka bogatego. Zabiera wiele istnień, rodziny pozostawiając w rozpaczy.
Pyta: czy jest to nowy potop, który pojawia się nagle i bez ostrzeżenia, czy Sodoma i Gomora, która nie oszczędza żadnej istoty ludzkiej, czy też nowa plaga Boża, która niszczy wszystko, co napotka? Czy to gniew Boży? Powiedział, że w tej sytuacji, my, którzy jesteśmy gotowi świętować z radością najwspanialsze święto chrześcijaństwa, Zmartwychwstanie Chrystusa, nie mamy innego wyboru, jak tylko wierzyć, że zmartwychwstały Chrystus zwycięży śmierć. 
Patriarcha przypomina, jak zachowali się uczniowie w tych trudnych chwilach, w tych ostatnich dniach. Najodważniejszym z nich był Piotr. Poprzysiągł Jezusowi, gdy On przepowiadał swoje cierpienie i śmierć, że pozostanie mu wierny na zawsze, będzie bronił Mistrza za wszelką cenę. Lecz gdy pojawili się wrogowie Jezusa Piotr zaparł się swojego Pana. 
Gdy nadszedł dzień Zmartwychwstania, czując moc tego wydarzenia, Piotr i wszyscy apostołowie poszli w świat, głosząc nauczanie Chrystusa. Nieraz przypłacając to męczeńską śmiercią.
Mocą Zmartwychwstania mury piekła zostały zniszczone, a bramy nieba otworzyły się dla tych, którzy przyjęli ewangelię Chrystusa. Śmierć została pokonana mocą śmierci Chrystusa. Na zakończenie Grrzegorz prosił o żarliwe modlitwy o Jego miłosierdzie i dar wytrwałości zwłaszcza dla Armenii, Górskiego Karabachu i drugiej ojczyzny – Libanu. „Kto wytrwa do końca, ten będzie żył”.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
» Przesłanie Katolikosa -  pełny tekst w j. ormiańskim 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Papieskie orędzie „Urbi et orbi” - 4 kwietnia 2021

W orędziu Papież miedzy innymi podkreślił, że rozbrzmiewająca dziś na cały świecie wielkanocna proklamacja: „Jezus, ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja” nie ukazuje iluzji, nie ujawnia formuły magicznej, ale zawiera w niewielu słowach wydarzenie, które daje niezawodną nadzieję. 
Wspomniał ludzi, którzy stracili pracę lub przeżywają poważne trudności ekonomiczne i są pozbawieni odpowiedniej opieki społecznej. Modlił się, by władze publiczne podjęły działania, które zapewnią pomoc zawłaszcza najbardziej potrzebującym rodzinom.
Papież pamiętał o przytłoczonych trudnościami mieszkańcach Haiti i Libanu oraz o migrantach uciekających przed wojną i nędzą.
Na zakończenie Papież przypomniał, o poważnych ograniczeniach, często powodujących brak możliwości uczestniczenia w celebracjach liturgicznych. Modlił się by te ograniczenia, podobnie jak i wszystkie ograniczenia wolności kultu i religii na świecie, zostały usunięte, i aby każdy mógł swobodnie modlić się i uwielbiać Boga. 

"Wszystkim życzę dobrych Świąt Wielkanocnych!"

papieskie orędzie:     » w j. polskim     » w j. ormiańskim

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej