default_mobilelogo
6. niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu
czyli 35. dzień „o chlebie i soli”
Niedziela Przyjścia [Pana] -
Գալստյան կիրակի

Wielki Post to nie tylko czas wymagań, wstrzemięźliwości, ascezy, ale także czas łaski, pomocy Niebios, duchowego umocnienia. Jezus wciąż bowiem za nas składa ofiarę, wciąż też do nas przychodzi: w sakramentach, w swoim Słowie (lektura Pisma Świętego!), w modlitwie, w drugim człowieku, w miłości, w naszych duchowych zmaganiach, w powstawaniu po upadkach, w spowiedzi... Przychodzi i staje się obecny tam, gdzie dajemy Mu miejsce.

On przyjdzie także na końcu czasów – o tym przypomina obecna niedziela ormiańska. Jak w pierwszym przyjściu objawił się On na ziemi jako uniżony, pokorny i cierpiący Sługa, ukryty za zasłoną człowieczeństwa, na końcu czasów objawia się jako pełen chwały. Wtedy stanie się jasne, że On jest Panem świata.

W liturgii ormiańskiej to ostatnia Niedziela Wielkiego Postu. W najbliższy piątek, 26 marca, przypada 40. dzień „o chlebie i soli”, czyli ostatni dzień okresu 40-dniowego, a potem jest „sobota Łazarza” (wspomnienie wskrzeszenia Łazarza, jako zapowiedź zmartwychwstania), następnie Niedziela Palmowa, która u Ormian zaczyna Wielki Tydzień.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz 

» Ewangelia wg św. Mateusza 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej