default_mobilelogo

1 marca 2021 roku zmarła w Krakowie w wieku 101 lat moja Ciocia

śp. Jarosława Siwek z d. Łomysz

wnuczka Ignacego Kierkorowicza z Czerniowiec i Marii Seweryny Zachariasiewicz z Sadagóry,
kuzynka mojego zmarłego Ojca, Artura Kierkorowicza.

Pozostawiła syna Mariusza i trójkę wnuków.
Była dobrym, serdecznym człowiekiem, głęboko wierząca, silnie związana z ormiańskimi korzeniami, dzięki Niej mogłam poznać moje ormiańskie pochodzenie.

(wiadomość od p. Erny Kierkorowicz-Szewczyk, 11.03.2021)

Rodzinie, wraz z modlitwą, składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Niech dobry Pan przyjmie duszę Zmarłej do swojego Królestwa w Niebie.
Ter wochormja, Ter wochormja, Ter wochormja!

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju.  Amen.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej