default_mobilelogo

"Księgozbiór bieżący naszej Fundacji powiększył się o ciekawą pozycję, którą sprezentował nam współautor wprowadzenia do niej – dr n. med. Maciej Koszutski, wiceprezydent Zakonu Maltańskiego w Polsce. “Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”, pozycja jest zbiorem opracowań naukowych i jak pisze jeden z recenzentów, prof zw. dr hab. Andrzej Wałkówski, …odnosi się do różnych aspektów życia zakonnego korporacji średniowiecznych. Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskom Królestwie Armenii i Królestwie Cypru to niezwykle ciekawy ale również istotny nurt życia duchowego i zarazem rycerskiego w świecie mnichów, rycerzy i egzotycznych królestw doby wczesnego rozwoju Europy… W tekście recenzenta dr. hab. Jana Gancewskiego czytamy: …praca zbiorowa odnosi się do różnych aspektów życia Zakonu Maltańskiego. … niezwykle wartościowe, ciekawe artykuły o Kościele Ormiańskim, Krzyżakach w Królestwie Armenii, Bizancjum i relacji tego cesarstwa z Ziemią Świętą we wczesnym średniowieczu, Templariuszach i Joannitach w Cylicyjskiej Armenii…"

za: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
https://dziedzictwo.ormianie.pl/o-zakonach-rycerskich-ciekawa-pozycja-w-zbiorach-fundacji/
 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej