default_mobilelogo

Zapraszamy Państwa na pierwsze warsztaty edukacyjne z cyklu "Ormianie polscy". Goście będą też mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. "Na polu chwały Ormianie w walce o niepodległą Polskę".

Pierwsze zajęcia pt.
Kościół Ormiański Apostolski i Katolicki - wspólna i oddzielna historia i liturgia"
poprowadzą o. Marek Miławicki OP. oraz dr Andrzej Gliński.
Sobota, 5 września 2020 o 17:00 – 18:30
Wrocław Kościuszki 37 AB (wejście od podwórka)

✅Warsztaty będą organizowane z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.
✅Dbajmy o swoje bezpieczeństwo - na wydarzenie zabierzmy ze sobą maseczki.
Zadanie publiczne jest finansowane z dotacji z MSWiA.
Organizatorzy: Instytut Piramowicza i Towarzystwo Ormian Polskich.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej