default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA

W pierwszej czerwcowej ormiańskokatolickiej mszy św. w Parafii Centralnej wzięli udział studenci Seminarium Duchownego w Urlach.
To tam odbywa się pierwszy, propedeutyczny rok Seminarium Duchownego. Przybyli studenci, to koledzy "naszych" ormiańskich kleryków. Mszę św. ks. Józef Naumowicz koncelebrował z prefektem studentów ks. Piotrem Wierzbickim. Ormiańscy studenci przed mszą udzielali swojemu prefektowi "instruktażu" jak postępować w pewnych fragmentach mszy św. w obrządku ormiańskim.

Swoje słowo do wiernych, ks. Józef Naumowicz skierował głównie do studentów, życząc im wytrwałości w dalszych latach studiów. Wprawdzie każde powołanie wymaga ofiar i poświęcenia, ale zawsze warto dążyć do obranego celu. Ksiądz mówił o bogactwie różnych liturgii, jednak należy zachowywać własną, przykładem tego są polscy Ormianie, którzy mimo zatracenia języka, zachowali swoją liturgię. Tłumacząc różnice i podobieństwa między liturgią łacińską a liturgiami kościołów wschodnich, wyjaśniał szczegółowo przebieg, w tym wypadku mszy ormiańskokatolickiej.

Przekaz księdza prof. Naumowicza okazał się niezwykle ciekawym wykładem, zapewne zainteresował nie tylko studentów, ale również wszystkich obecnych na niedzielnej liturgii. Wprawdzie czas trwania mszy, jest trochę dłuższy niż w obrządku łacińskim, jednak młodzi adepci stanu duchownego byli pod wrażeniem duchowości i obrzędowości mszy ormiańskokatolickiej. Niestet, nie mogli pozostać na naszej tradycyjnej agapie.

tekst i zdjęcia: Maria Ohanowicz-Tarasiuk

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej