default_mobilelogo
 fot. Krzysztof Borkowski

W wielkanocną niedzielę, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w kościele ormiańskokatolickim w Gliwicach odprawił świąteczną liturgię ormiańską (Surb Patarak) z okazji Wielkanocy (Surb Zatik). Pełny kościół. Po liturgii świątecznej w siedzibie Związku Ormian w Polsce im. Abp. Józefa Teodorowicza odbyło się śniadanie wielkanocne z udziałem ambasadora Armenii Edgar Ghazaryan, który wraz z żoną i trójką dzieci specjalnie przyjechał z Warszawy. Bardzo miła ciepła i rodzinna atmosfera.

Kristos hariaw i merreloc, Alleluja!  Orhniale harutiun Kristosi, Alleluja!
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!  Błogosławione zmartwychwstanie Chrystusa, Alleluja!


na podstawie FB ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego


20 marca na drzwiach kościoła ormiańskokatolickiego przy ul. Mikołowskiej 2 w Gliwicach zawisła nowa tablica. Została ona poświęcona przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego podczas mszy św. 13 marca. Jest to dar pana Wojciecha Bujaka (na pierwszym zdjęciu), który własnoręcznie ją wykonał. Tłumaczenie na język ormiański - Armen Artwich.
    
 
  

fot. Romana Obrocka   

Przyjazd do Wrocławia księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zazwyczaj jest wyczekiwany przez dolnośląską społeczność ormiańską i ich sympatyków. Tak też było 21 lutego, kiedy Ksiądz przybył do gościnnego kościoła Bożego Ciała, aby odprawić wielkopostną Mszę św. Mimo spóźnienia spowodowanego awarią samochodu na trasie, licznie zgromadzeni wierni w modlitewnym skupieniu wytrwale oczekiwali na swego Duszpasterza.
Czytania na drugą niedzielę Wielkiego Postu według kalendarza Kościoła ormiańskokatolickiego: Drugi List do Koryntian (2 Kor 6, 1–18). Drugi List do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych pism Pawła. O życiu i psychologii Apostoła dowiadujemy się właśnie najwięcej z tego listu. Nigdzie też nie broni Paweł z podobnym zapałem swej apostolskiej godności, nigdzie nie ukazuje się tak jak w tym liście, pasterzem dusz ludzkich. (cyt. za Biblią Tysiąclecia).
Ewangelia według św. Łukasza (Ew. Łk 15, 11–32) o Bożym Przebaczeniu w przypowieści o Synu Marnotrawnym.
Muzyczna oprawa Mszy należała do Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej oraz braci Sayeghów. Wrocławscy Madrygaliści wykonali pieśni wielkopostne, a Aram i Georg – muzykę liturgiczną.
Msza była sprawowana w intencji Ś.P. Rodziców Marie Sanosian i Georga Sayegha, w szóstą rocznice śmierci Ojca.

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, przygotowaliśmy – w porozumieniu z ks. Rafałem Krawczykiem, delegatem Ordynariatu Ormiańskokatolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej ds. organizacji ŚDM w Polsce – i rozkolportowali podczas Mszy drukowaną informację o dobroczynnej akcji „Bilet dla brata i siostry z Armenii”. Jako apel do wiernych akcja jest szeroko kolportowana, aby ormiańskiej młodzieży z ubogich środowisk umożliwić uczestnictwo w ŚDM.
A po Mszy – tradycyjne już spotkanie w salce na plebanii, gdzie rozmowom serdecznym nie było końca…
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zapowiedział kolejny przyjazd do Wrocławia w dniu 10 kwietnia, kiedy odprawi Mszę św. w intencji Ofiar Ludobójstwa 1915 roku.

RO

          
  

Ormianie dolnośląscy w ostatnich latach korzystają z uprzejmości ks. Marka Białego, proboszcza parafii Bożego Ciała. W tym kościele sprawował Msze św. ormiańskokatolickie ks. Rafał Krawczyk, a 10 stycznia kościół zgromadził liczne grono Ormian i ich Sympatyków, dla których uroczystą  Mszę św. odprawił, długo oczekiwany, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
Oprawa Mszy iście świąteczna: z pięcioosobową liturgiczną służbą ołtarza, z której młodzi bracia Sayeghowie dali część oprawy muzycznej (wykonali hymn Surp, surp… «Święty, święty…» oraz modlitwę pańską Hair Mer «Ojcze Nasz»). Kolędom polskim piękne brzmienie nadał Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Wrocławscy Madrygaliści” z dyrygentką Haliną Zwiercan.  
W czytaniach usłyszeliśmy list św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 3, 24–29) i Ewangelię wg św. Jana o Nikodemie (Ew. Jana 3, 1–8), gdzie Św. Jan mówi o narodzeniu do życia nadprzyrodzonego, o życiu wiecznym. Występuje tu aluzja do sakramentu chrztu i jego absolutnej konieczności do zbawienia.
Kazanie ks. T.Isakowicz-Zaleski rozpoczął od objaśniania porządku świętowania Bożego Narodzenia, Pokłonu Mędrców i Chrztu Jezusa w Jordanie w kalendarzach Kościołów Wschodnich i Zachodnich. […] dla Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Kościoła Ormiańskokatolickiego, kalendarz jest inny niż juliański czy gregoriański, ponieważ Ormianie tradycyjnie trzymają się starego zwyczaju, z pierwszych lat chrześcijaństwa, kiedy nie było osobnego Święta Bożego Narodzenia, a Epifanię (Objawienie Pańskie) obchodzono 6 stycznia, na pamiątkę trzech wydarzeń, a więc Boże Narodzenie, Pokłon Mędrców ze Wschodu i Chrzest Jezusa w Jordanie, a akcent jest położony na to trzecie wydarzenie, czyli Chrzest Jezusa.
Ksiądz objaśnił również symbolikę obrzędu „chrztu Jezusa”. Obrazować to będzie naczynie z wodą, do której wlewamy olej – myron poświęcony przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX. A naczynie jest świątecznie ubrane, z wyprowadzonymi czterema kolorowymi wstążkami w barwach ormiańskich. Z naszej wspólnoty wybierzemy czterech ojców chrzestnych, którzy trzymając te wstążki będą w naszym imieniu, a także całej parafii, asystując przy zanurzaniu krzyża w wodzie, wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa – w JEGO OBJAWIENIE. W tym wywodzie kapłan nawiązał do czytanej Ewangelii Janowej, kiedy Chrystus mówi do Nikodema, że aby się powtórnie narodzić trzeba przyjąć chrzest z wody i to jest ta podstawowa prawda, którą dzisiaj przeżywamy.
Ksiądz przypomniał również, że Armenia przyjęła chrzest 1700 lat temu, a w tym roku, w Polsce, będziemy obchodzić 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I i jego żonę Dąbrówkę. Przypomniał też o dwóch tradycjach związanych z Pokłonem Mędrców ze Wschodu. Zwyczajowo, w kościołach łacińskich, przedstawia się trzech mędrców, nazywanych królami: Kacpra, Melchiora i Baltazara, chociaż w Ewangelii nie ma o tym ani słowa. A Ormianie wierzą, że tych mędrców ze Wschodu było dwunastu. Drugi zwyczaj dotyczy drugiego dnia świąt, czyli 7 stycznia, który jest dniem zadusznym – Or Mereloc.
Nie mogło, i nie zabrakło, potępienia przez Kapłana współcześnie dokonującej się eksterminacji na chrześcijanach przez islamskich fundamentalistów: nie wolno zabijać, nie ma takiego przekonania politycznego, społecznego czy religijnego, które usprawiedliwiało by zabijanie, więc do naszej modlitwy dodajemy modlitwę za prześladowanych chrześcijan.
Po uroczystej Mszy św., jeszcze w murach świątyni, wierni dzielili się opłatkiem, składając sobie tradycyjne życzenia zdrowia, pomyślności i Błogosławieństwa Bożego, po czym wszyscy udali się do salki na plebanii, gdzie wielkim powodzeniem cieszyły się publikacje autorstwa ks. Tadeusza, nie mniejszym – kutia, kołacz i chrust… Ale największa radość płynęła ze spotkania, rozmów serdecznych… Po prostu wzajemnego ze sobą obcowania we wspólnocie ducha.
Na pożegnanie ksiądz Tadeusz podziękował gościnnej parafii Bożego Ciała, wykonawcom kolęd i ormiańskiej muzyki oraz organizatorkom, które zadbały o każdy szczegół epifanijnego świętowania.
Msza św. była odprawiana w intencji niedawno zmarłej Elżbiety z Agopsowiczów Bojanowskiej.

RO

   

Początek mszy św. - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
i ministranci

Bracia Sayegh wykonali Surp, surp
i Hair Mer

Licznie zgromadzeni wierni
w kościele Bożego Ciała. 

 

 

Kolędy polskie wykonał
chór Wrocławscy Madrygaliści
pod dyrekcją Haliny Zwiercan. 

Obrzęd Chrztu Wody. Kapłan w towarzystwie
czterech Ojców Chrzestnych oraz Trzech Króli
wlewa do wody święty olej – myron…

…i zanurza krzyż w wodzie na znak Chrystusa
wstępującego w fale Jordanu.


WIĘCEJ ZDJĘĆ 

 
fot. Romana Obrocka, Karen Shahumyan

        
  
  

Ciemny zaułek Krakowa przy ulicy Smoleńsk 6 stycznia 2016 roku wieczorem ożył. Do małego kościółka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego jakby ostrożnie wchodzili bardzo różni ludzie. Prawie wszystkich ich znam, ale niektórych widziałem pierwszy raz. Zostali policzeni – było ponad 70 osób. Starzy Ormianie krakowscy, całkiem nowi Ormianie – przybysze z ostatnich lat, pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego związani z tematyką ormiańską, oraz duża grupa sympatyków krakowskiego środowiska ormiańskiego. Jak potem mi powiedzieli, wszyscy byli ciekawi jak ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski poprowadzi i odprawi Mszę w wielkie święto ormiańskie. Udało się wspaniale. Ks. Tadeusz spełnił oczekiwania najbardziej wymagających, a Jego asysta zrobiła wielkie wrażenie na zebranych. Na koniec liturgii do obrządku poświęcenia wody zaproszono czterech ojców chrzestnych: panów Stefanowicza, Kieniewicza, Łazarskiego oraz niżej podpisanego. Wytworzyła się więź między zebranymi a celebransem. Potem zebrani zgromadzili się w gościnnych progach Sióstr Felicjanek, aby połamać się opłatkiem. Klimat spotkania był znakomity. Wszystko działo się dzięki wspaniałej postawie Zarządu i członków Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kutia ormiańska i ciasta osłodziły niezapomniany wieczór. Wszyscy byli szczęśliwi. Pamiętajcie – w Krakowie istnieje taka okruszyna społeczna zgromadzona wokół polskiego ormiaństwa.

Jacek Nikorowicz

    
  fot. Małgorzata Malkiewicz
 
Serdecznie zapraszam do Wrocławia na
ormiańskie święta Astwacahajnutjun Objawienia i Chrztu Pańskiego
 
NIEDZIELA, 10 STYCZNIA, G. 16.00
 WROCŁAW – KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA
ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)

Msza św. ormiańskokatolicka oraz Chrzest Wody i wybór czterech „ojców chrzestnych.
Oprawę muzyczną zapewni chór Wrocławscy Madrygaliści, który przyjął zaproszenie
do udziału w tej msz św.
Po mszy św. „Opłatek” i spotkanie środowiskowe.

z Panem Bogiem,

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej w Gliwicach
pw. św. Grzegorza Oświeciciela


harmonogram

 

 

Drodzy Ormianie i przyjaciele Ormian! Drodzy Czytelnicy i Internauci!
Kristos cynwec jev hajtnywec, dzez mez mec awetis!
Chrystus narodził się i objawił się, nam i Wam jako Dobra Nowina!

Z okazji zbliżającego się dnia 6 stycznia, który dla wiernych rzymskokatolickich jest uroczystością Trzech Króli, dla Ormian uroczystością Astwacahajnutiun, czyli połączoną pamiątką Bożego Narodzenia, Pokłonu Mędrców i Chrztu Jezusa w Jordanie, a dla prawosławnych i grekokatolików Wigilią Bożego Narodzenia życzę, aby pomimo różnych trudności Gwiazda Betlejemską, wskakująca drogę  Mędrcom ze Wschodu, również i nam wskazała drogę do miłości, zgody i pokoju.


Sznorhawor Surb Cnund! – Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Jerżanik Nor Tari – Szczęśliwego Nowego Roku – Roku Pańskiego 2015!

                                                                           ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
                                          proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej w Gliwicach
                                                                          pw. św. Grzegorza Oświeciciela


   

Dnia 6 grudnia o godzinie 11.30 w kościele Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku w Krakowie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawił Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim w intencji dziękczynnej z okazji 35-lecia pierwszego po drugiej wojnie światowej zjazdu Ormian polskich, jaki odbył się w Krakowie w 1980 roku, oraz 25-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kościół wypełnili wierni nie tylko z Krakowa, ale także przybyli z różnych miast Polski. Uroczystej Mszy towarzyszył liturgiczny śpiew ministrantów, których wspierali przedstawiciele ormiańskiego chóru parafialnego z Warszawy. 

RO

kazanie ks. Tadeusz isakowicza-Zaleskiego


Zarząd Związku Ormian w Polsce im. ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza zaprasza 14 i 15 listopada na X Dni Kultury Ormiańskiej.
W programie 15 listopada 2015, o godzinie 11.00 msza św. ormiańskokatolicka (Kościół Św. Trójcy, ul. Mikołowska 2, Gliwice)
W ramach obchodów rocznicowych z okazji 25-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego
oraz 35-lecia pierwszego po drugiej wojnie światowej zjazdu Ormian polskich, które odbędą się w Krakowie,
wykład J. E. Ks. Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza
„Współczesny katolicyzm ormiański"
(z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”)
sobota 5 grudnia 2015 roku,  godz. 16.00 – 17.30
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Libraria. Wstęp wolny.                                                                                          program obchodów

Zmarł Bogdan Mojzesowicz.
Polski Ormianin. Lat 79. Urodzony w 1936 r. w Kutach, syn Mikołaja i Hanny z Janowiczów.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 3 listopada o godz. 13.00 w Obornikach Śląskich.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie ...
                                                                                                                            Ks. Tadeusz Zaleski


       
18.10.2015. Wrocław, kościół Bożego Ciała. Msza św. ormiańskokatolicka.
Celebrans: ks. Rafał Krawczyk, śpiew liturgiczny: Ara Sayegh, Georg Sayegh, Aram Sayegh, liturgiczna służba ołtarza: Georg Sayegh, Aram Sayegh.
Fot. Romana Obrocka 

Gdzie została wiara? –
dramatycznie pyta ks. Rafał.

Fot. Romana Obrocka


Po długiej przerwie dolnośląska wspólnota wiernych znów mogła uczestniczyć w Mszy św. ormiańskokatolickiej, którą sprawował ks. Rafał Krawczyk w gościnnym kościele Bożego Ciała.
Ewangeliczne słowa Jezusa wypowiedziane do mieszkańców Nazaretu: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, stały się punktem wyjścia do rozważań w kazaniu o stanie wiary i dawaniu świadectwa. Współczesny człowiek się od niej oddzielił. Ksiądz silny nacisk kładł na to, żeby swojej wiary nie zostawiać gdzieś tam, np. w miejscu urodzenia – w Erywaniu, Eczmiadzynie, czy Syrii. Żeby nie była związana tylko z miejscem. Tam – jest, a poza nim, to jej już z nami nie ma. Nie zabieramy jej ze sobą.
Piękny liturgiczny śpiew ks. Rafała i rodziny Sayeghów wzbudził,  jak zwykle,  uznanie uczestników Mszy, wśród których można było zauważyć nowe twarze. To cieszy!
Po Mszy św. wierni spotkali się przy kawie, herbacie i kołaczu ormiańskim. Jak już okazało się, że jeden Pan przyjechał na Mszę aż z Poznania, to rozmowa przy podłużnym stole nabrała rumieńców. Ksiądz zaproponował, aby każdy powiedział dwa słowa o sobie i swoich związkach z Ormianami.  Ach, ileż ormiańskich przodków zostało przywołanych! 

 

       Jedną z parafii dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego była ormiańskokatolicka parafia w Łyścu. W kościele parafialnym znajdował się zaś słynący łaskami obraz Matki Bożej Łysieckiej.
Gdy w wyniku powojennych ekspatriacji, polscy Ormianie zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, ostatni proboszcz parafii ormiańskej w Łyścu - ks. Józef Magierowski, wyjeżdżając, zabrał ze sobą cudowny obraz, który trafił pierwotnie do Starych Budkowic pod Opolem. W 1950 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Gliwicach, ks. Kazimierz Roszko, przeniósł obraz do gliwickiego kościółka ormiańskiego św. Trójcy, umieszczając go w głównym ołtarzu. Obraz pozostaje tam do dziś, a 3 września 1989 r. został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez katolikosa-patriarchę ormiańskokatolickiego, Howannesa Bedrosa XVIII Kaspariana.
Natomiast kościół ormiański w Łyścu po II wojnie światowej został zdewastowany, potem urządzono w nim m.in. kino. Po upadku ZSRR, w Łyścu odrodziła się wspólnota rzymskokatolicka, która wspólnie z rzymskokatolicką parafią w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk) podjęła starania o odnowienie kościoła i przywrócenie mu funkcji sakralnych, z zachowaniem odniesień do ormiańskich dziejów świątyni. Ogromne zasługi na tym polu miał ks. Bazyli Pawełko, wieloletni proboszcz łaciński w Stanisławowie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi rzymskokatolickiej parafii w Stanisławie, ormiańskokatolickiej parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Gliwicach i Związku Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach, wykonano kopię Cudownego Obrazu, która zostanie uroczyście przekazana kościołowi w Łyścu.

Terminarz uroczystości:
Niedziela, 30 sierpnia 2015 r., g. 11.00 – Gliwice, ormiański kościół pw. Trójcy Świętej – msza św. koncelebrowana przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, proboszcza orm.-kat. parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Gliwicach i ks. Władysława Iwaszczaka, proboszcza rz.-kat. parafii w Stanisławowie. Uroczyste poświęcenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Łysieckiej
Niedziela, 6 września 2015 r. – Łysiec k. Stanisławowa – msza św. z udziałem delegacji Ormian polskich i umieszczenie kopii cudownego obrazu w ołtarzu głównym.

Więcej informacji o dziejach kościoła ormiańskiego w Łyścu i jego niedawnym odnowieniu
Więcej informacji o historii cudownego obrazu Matki Bożej Łysieckiej