default_mobilelogo
⇓ 29 lipca 2018  - poświęcenie i osadzenie krzyża na kościelnej wieży

  


    


   

       

 marzec 2018
 
20 października 2017
12 października 2017 - kościół już pod dachem.
         
początek października 2017
Po 20. września 2017
 Początek września 2017
  sierpień 2017


Pomoc nadal jest bardzo potrzebna – na kontynuowanie budowy kościoła w Arpeni, ale też i dla całego regionu Aszocka, którego Kościół czeka na wsparcie. Przede wszystkim modlitewne, ale i materialne. Bez pomocy z zewnątrz nie jest możliwa jego odbudowa.
Ofiary na pomoc Kościołowi Katolickiemu w Armenii można wpłacać na konto nr:
43 1020 1026 0000 1502 0225 0215; tytuł płatności: PKKA