default_mobilelogo


Abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce spotkał się z dziennikarzami podczas debaty zorganizowanej wokół książki ks. prof. Józefa Naumowicza „Historia świątecznej choinki”.
Spotkanie odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich z udziałem kard. Kazimierza Nycza oraz JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego.
Debata na kanwie książki wybitnego patrologa ks. prof. Józefa Naumowicza z UKSW w była pierwszym, po październikowym briefingu na lotnisku Chopina, spotkaniem nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce z dziennikarzami.