default_mobilelogo

W parafii centralnej w Warszawie, 4 grudnia mieliśmy uroczystą mszę św.. Celebransem był gość specjalny, ks. Narek Mnoyan, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii pw. św. Grzegorza z Nareku w Erywaniu. Część z nas, miała okazję spotkać ks. Nareka w trakcie wizyty u wiedeńskich mechitarystów, z tym większą radością powitaliśmy go w Warszawie. Ks. Narekowi towarzyszył w celebrowaniu mszy ks. Józef Naumowicz. Tłumaczem słów ks. Nareka, była pani Tereza Karapertyan, rodowita Ormianka od dwóch lat mieszkająca w Polsce, która z księdzem przyjechała z Klebarku, gdzie zatrzymał się gość z Armenii. Tereza bardzo wydajnie wsparła swoim donośnym głosem naszych chórzystów. W homilii ks. Narek nawiązał do trwającej pięćdziesiątnicy, która w naszym kraju bardzo się zlatynizowała. Mało kto obecnie przestrzega 50 dni postu. Namawiał również do czynnego śpiewania w trakcie mszy świętej, uznając że poprzez śpiew chóru, diakona i księdza zbliżamy się do Pana Boga. Na zakończenie mszy św. ks. Naumowicz zaprosił ks. Nareka do odwiedzin w naszej parafii, przy każdej okazji jego pobytu w Polsce. Po mszy udaliśmy się do siedziby Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na tradycyjną herbatę, ale przede wszystkim w celu zaprezentowania gościowi z Armenii naszych zbiorów. Spotkanie było niezwykle sympatyczne, rozstaliśmy się z nadzieją na podobne w najbliższym czasie.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk