default_mobilelogo
 
TUTAJ CZYTANIA
NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ 
 2018
 2019        
  STYCZEŃ      
    6 STYCZNIA, NIEDZIELA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-12
    5 STYCZNIA, SOBOTA 1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    4 STYCZNIA, PIĄTEK Hbr 13, 10-16 Ew. Łk 21, 34-38
    3 STYCZNIA, CZWARTEK 1 P 4, 12-19         Ew. Jana 15, 17-25
     2 STYCZNIA, ŚRODA Hbr 12, 25 – 13, 6  Ew. Łk 21, 20-33
    1 STYCZNIA, WTOREK Fil 2, 5-11  Ew. Łk 2, 21
 2018        
  GRUDZIEŃ      
    31 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Rz 1, 1-7 Ew. Jana 1, 1-17
    30 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 7, 11-25 Ew. Łk 19, 11-28
    29 GRUDNIA, SOBOTA 1 J 1, 1-7 Ew. Jana 21, 20-25
    28 GRUDNIA, PIĄTEK Ga 4, 1-7 Ew. Łk 2, 15-20
    27 GRUDNIA, CZWARTEK 2 Tym 4, 1-8       Ew. Jana 21, 15-19
     26 GRUDNIA, ŚRODA Dz 6, 8-12, 7, 55 – 8, 2 Ew. Jana 12, 24-26
    25 GRUDNIA, WTOREK Tyt 2, 11-15 Ew. Łk 2, 1-7
    24 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 1, 18-25
    23 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 4, 16 – 5, 10 Ew. Łk 11, 9-14
    22 GRUDNIA, SOBOTA Jk 1, 1-12 Ew. Mt 22, 41-46
    21 GRUDNIA, PIĄTEK Hbr 12, 25 – 13, 6 Ew. Łk 21, 20-33
    20 GRUDNIA, CZWARTEK 2 Tym 3, 10-15       Ew. Łk 12, 32-40
     19 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 12, 5-17 Ew. Łk 20, 41 – 21, 4
    18 GRUDNIA, WTOREK Hbr 3,12 – 4,10 Ew. Łk 18, 1-8
    17 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 1-10 Ew. Łk 9, 1-6
    16 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 2, 1-10 Ew. Łk 17, 11-19
    15 GRUDNIA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Mt 10, 26-36
    14 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Kor 4, 9-16 Ew. Mk 9, 29-36
    13 GRUDNIA, CZWARTEK Hbr 1, 1-14       Ew. Łk 17, 1-10
     12 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 13, 17-21 Ew. Jana 9, 39 – 10,10
    11 GRUDNIA, WTOREK Rz 16, 24-27 Ew. Mk 6, 7-13
    10 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 1, 27 – 2, 4 Ew. Mt 10, 37-42
    9 GRUDNIA, NIEDZIELA Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    8 GRUDNIA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 10, 11-16
    7 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Tes 5, 12-18 Ew. Łk 14, 1-11
    6 GRUDNIA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40       Ew. Mt 10, 37-42
     5 GRUDNIA, ŚRODA 1 Tes 5, 1-11 Ew. Łk 13, 10-21
    4 GRUDNIA, WTOREK Rz 5, 1-5 Ew. Lk 12, 2-9
    3 GRUDNIAPONIEDZIAŁEK 2 Kor 3, 18 – 4, 6 Ew. Łk 21, 12-19
    2 GRUDNIA, NIEDZIELA 1 Tes 4, 1-13 Ew. Łk 13, 1-9
    1 GRUDNIA, SOBOTA Dz 1, 12-14 Ew. Mk 6, 7-13
  LISTOPAD      
    30 LISTOPADA, PIĄTEK 1 Tes 2, 17 – 3, 2 Ew. Łk 12, 49-59
    29 LISTOPADA, CZWARTEK Flp 4, 1-7       Ew. Łk 9, 1-6
     28 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    27 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    26 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    25 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    24 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    23 LISTOPADA, PIĄTEK Kol 4, 5-18 Ew. Łk 12, 1-12
    22 LISTOPADA, CZWARTEK Kol 3, 15 – 4, 4       Ew. Łk 11, 49-54
     21 LISTOPADA, ŚRODA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 39-56
    20 LISTOPADA, WTOREK Kol 1, 12-23 Ew. Łk 11, 27-32
    19 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 1-11 Ew. Łk 11, 14-23
    18 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    17 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 Ew. Jana 1, 35-51
    16 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 6, 13-24 Ew. Łk 9, 37-44
    15 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Tym 1, 6-14       Ew. Mt 19, 27-29
     14 LISTOPADA, ŚRODA Ef 6, 1-9 Ew. 9, 10-17
    13 LISTOPADA, WTOREK Dz 20, 25-38 Ew. Jana 15, 11-25
    12 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 1-6 Ew. Łk 9, 23-27
    11 LISTOPADA, NIEDZIELA Ef 5, 15-33 Ew. Łk 8, 49-57
         
         
    3 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 11, 32–40 Ew. Jana 16, 1–5
    2 LISTOPADA, PIĄTEK Ga 6, 1– 13 Ew. Łk 8, 4 –16
    1 LISTOPADA, CZWARTEK 1 J 2, 7– 14       Ew. Jana 16, 1–5
  PAŹDZIERNIK      
    31 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 5, 16-26 Ew. Łk 7, 36-50
    30 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Łk 10, 21-24
    29 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Tym 2, 3-10 Ew. Mt 19, 27-29
    28 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 18-24 Ew. Mt 24, 27-36
    27 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Tyt 3, 3-8 Ew. Mk 13, 9-13
    26 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 5, 2-15 Ew. Łk 5, 17-26
    25 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Tes 2, 13-20          Ew. Jana 15, 11-16
    24 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 4, 19 – 5, 1 Ew. Łk 4, 31-41
    23 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Mt 10, 26-33
    22 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Mt 27, 50-61
    21 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 4, 1-18 Ew. Łk 4, 14-24
    20 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Ef 4, 7-13 Ew. Łk 6, 13-19
    19 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 2, 20 – 3, 11 Ew. Mk 13, 24-37
    18 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 2 Tes 1, 1-12       Ew. Łk 10, 1-9
    17 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 2, 11-20 Ew. Mk 13, 14-23
    16 PAŹDZIERNIKA, WTOREK Dz 1, 21-26 Ew. Łk 9, 1-6
    15 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 10, 32-39 Ew. Łk 10, 21-24
    14 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 2, 1-10 Ew. Mk 12, 35-44
    13 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Mk 13, 9-13
    12 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 1, 11-24 Ew. Mk 12, 18-34
    11 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Kor 12, 1-11 Ew. Mt 9, 35 – 10, 1
    10 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 1, 1-10 Ew. Mk 12, 1-12
    9 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Łk 12, 32-40
    8 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 11, 21-31 Ew. Mk 6, 45-56
    7 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 2 Kor 13, 5-13 Ew. Mk 11, 27-33
    6 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA 2 Kor 2, 14 – 3, 3 Ew. Łk 10, 1-12
    5 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 2 Kor 12, 19 – 13, 4 Ew. Mk 11, 15-26
    4 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK Rz 8, 18-26 Ew. Jana 16, 1-5
    3 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 2 Kor 12, 10-18 Ew. Mk 10, 35-45
    2 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Mt 5, 1-12
    1 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 1-7      Ew. Łk 13, 22-30
   WRZESIEŃ      
    30 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
    29 WRZEŚNIA SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    28 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
    27 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    26 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
    25 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor. 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    24 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5      Ew. Łk 21, 12-19
    23 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    22 WRZEŚNIA SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    21 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
    20 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    19 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
    18 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    17 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10      Ew. Jana 3, 22-36
    16 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
    15 WRZEŚNIA SOBOTA 1 Tym 3, 14-16 Ew. Jana 10, 22-42
    14 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 10, 7-17 Ew. Mk 9, 37-49
    13 WRZEŚNIA, CZWARTEK 2 Kor 9, 10 – 10, 6 Ew. Mk 9, 13-28
    12 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 9, 1-9 Ew. Mk 8, 22-26
    11 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 8, 16-24 Ew. Mk 8, 10-21
    10 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK 2 Kor 8, 1-15       Ew. Mk 8, 1-9
    9 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 7, 4-16 Ew. Mk 7, 31-37
    8 WRZEŚNIA SOBOTA Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    7 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 5, 6-18 Ew. Mk 7, 17-30
    6 WRZEŚNIA, CZWARTEK Jk 5, 7-11 Ew. Mt 14, 1-12
    5 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 3, 4-17 Ew. Mk 6, 45-56
     4 WRZEŚNIA, WTOREK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Mt 23, 34-39
    3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 12, 4-11       Ew. Mt 7, 6-12
    2 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 2, 12 – 3, 3 Ew. Mk 6, 30-44
     1 WRZEŚNIA SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 3 Ew. Jana 20, 24-31
   SIERPIEŃ      
    31 SIERPNIA, PIĄTEK 2 Kor 1, 23 – 2, 11 Ew. Mk 6, 1-6
    30 SIERPNIA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Jana 16, 1-5
    29 SIERPNIA, ŚRODA 2 Kor 1, 12-22 Ew. Mk 5, 35-43
    28 SIERPNIA, WTOREK 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 37-42
    27 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 4, 11-15       Ew. Mt 5, 1-12
    26 SIERPNIA, NIEDZIELA 2 Kor 1, 1-11 Ew. Mk 4, 35-40
    25 SIERPNIA SOBOTA 2 P 2, 9-22 Ew. Mt 2, 16-18
    24 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 16, 12-24 Ew. Mk 4, 26-34
    23 SIERPNIA, CZWARTEK Hbr 2, 14-18 Ew. Jana 10, 11-16
    22 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 58 – 16, 11 Ew. Mk 4, 10-25
    21 SIERPNIA, WTOREK Ef 1, 3-12 Ew. Mt 1, 17-21
    20 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Ga 3, 24-29       Ew. Łk 1, 39-56
    19 SIERPNIA, NIEDZIELA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
     18 SIERPNIA SOBOTA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    17 SIERPNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    16 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    15 SIERPNIA, ŚRODA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    14 SIERPNIA, WTOREK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    13 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1       Ew. Łk 1, 26-38
    12 SIERPNIA, NIEDZIELA Ga 3, 29 – 4,7 Ew. Łk 2, 1-7
    11 SIERPNIA SOBOTA 1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    10 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 15, 50-57 Ew. Mk 3, 31 – 4, 9
    9 SIERPNIA, CZWARTEK 11 Kor 15, 34-49 Ew. Mk 3, 20-30
    8 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 20-33 Ew. Mk 3, 6-12
    7 SIERPNIA, WTOREK 1 kor 14, 26-40 Ew. Mk 2, 23 – 3, 5
    6 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 14, 18-25       Ew. Mk 2, 18-22
    5 SIERPNIA, NIEDZIELA 1 Kor 13, 11 – 14, 5 Ew. Mk 2, 13-17
    4 SIERPNIA SOBOTA 1 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 10, 16-20
    3 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 11, 1-16 Ew. Mk 1, 28-34
    2 SIERPNIA, CZWARTEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Łk 12, 32-40
    1 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 10, 12-33 Ew. Mk 1, 21-27
  LIPIEC      
    31 LIPCA, WTOREK 1 Kor 4, 6-14 Ew. Łk 12, 2-10
    30 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 11, 32-40        Ew. Mt 5, 17-20
    29 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 9, 24 – 10, 11 Ew. Mk 1, 14-20
    28 LIPCA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 15, 11-16
    27 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 7, 36 – 8, 6 Ew. Mt 20, 1-16
    26 LIPCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    25 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 7, 25-35 Ew. Mt 19, 13-26
    24 LIPCA, WTOREK Rz 11, 2-5 Ew. Łk 13, 31-35
    23 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 5, 1-5       Ew. Łk 12, 32-40
    22 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 6, 12 – 7, 11 Ew. Mt 19, 1-12
    21 LIPCA, SOBOTA Hbr 11, 1-31 Ew. Łk 20, 34-40
    20 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 5, 9 – 6, 11 Ew. Mt 18, 23-35
    19 LIPCA, CZWARTEK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Mt 24, 9-14
    18 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 2, 10 – 3, 11 Ew. Mt 18, 15-22
    17 LIPCA, WTOREK Ga 3, 13-22 Ew. Łk 15, 1-10
    16 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9        Ew. Łk 8, 1-3
    15 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
    14 LIPCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 10 Ew. Łk 9, 1-6
    13 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 1, 10-21 Ew. Mt 18, 1-9
    12 LIPCA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 4, 14-22
    11 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 1, 1-9 Ew. Mt 17, 21-26
    10 LIPCA, WTOREK Hbr 12, 18-27 Ew. Łk 9, 27-36
    9 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 9-12        Ew. Jana 1, 1-17
    8 LIPCA, NIEDZIELA 1 J 1, 1-7 Ew. Mt 17, 1-13
    7 LIPCA, SOBOTA Hbr 9, 1-10 Ew. Mt 5, 17-20
    6 LIPCA, PIĄTEK Rz 16, 17-27 Ew. Mt 15, 39 – 16, 12
    5 LIPCA, CZWARTEK Rz 15, 30 – 16, 16 Ew. Mt 15, 29-38
    4 LIPCA, ŚRODA Rz 15, 14-29 Ew. Mt 15, 21-28
    3 LIPCA, WTOREK Rz 15, 1-13 Ew. Mt 15, 1-20
    2 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 11, 25-36        Ew. Mt 14, 22-36
    1 LIPCA, NIEDZIELA Rz 11, 13-24 Ew. Mt 14, 13-21
  CZERWIEC      
    30 CZERWCA, SOBOTA 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10, 8
    29 CZERWCA, PIĄTEK Rz 11, 1-12 Ew. Mt 13, 43-52
    28 CZERWCA, CZWARTEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Łk 4, 25-30
    27 CZERWCA, ŚRODA Rz 10, 5-17 Ew. Mt 13, 31-42
    26 CZERWCA, WTOREK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 11, 29-32
    25 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 11, 14-23
    24 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 9, 30 – 10, 4 Ew. Mt 13, 24-30
    23 CZERWCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 3 Ew. Mt 23, 34-39
    22 CZERWCA, PIĄTEK Rz 9, 17-29 Ew. Mt 13, 16-23
    21 CZERWCA, CZWARTEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Łk 12, 32-40
    20 CZERWCA, ŚRODA Rz 9, 1-16 Ew. Mt 13, 1-9
    19 CZERWCA, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 24, 9-15
    18 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 10, 16-22
    17 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 7, 25 – 8, 11 Ew. Mt 12, 38-45
    16 CZERWCA, SOBOTA Dz 20, 22-32 Ew. Jana 10, 11-16
    15 CZERWCA, PIĄTEK Rz 7, 12-25 Ew. Mt 12, 15-21
    14 CZERWCA, CZWARTEK 2 Kor 6, 1-10 Ew. Jana 16, 1-5
    13 CZERWCA, ŚRODA Rz 7, 1-11 Ew. Mt 12, 9-15
    12 CZERWCA, WTOREK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    11 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Hb1 Kor 12, 4-11 Ew. Mk 6, 45-52
    10 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 6, 12-23 Ew. Mt 12, 1-8
    9 CZERWCA, SOBOTA Hbr 4, 11-15 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    8 CZERWCA, PIĄTEK Rz 5, 12-21 Ew. Mt 11, 25-30
    7 CZERWCA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Łk 21, 12-19
    6 CZERWCA, ŚRODA Rz 4, 13-25 Ew. Mt 10, 34-42
    5 CZERWCA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Jana 12, 24-26
    4 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 2, 14-18 Ew. Mt 2, 16-18
    3 CZERWCA, NIEDZIELA Hbr 9, 1-10 Ew. Jana 10, 22-30
    2 CZERWCA, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Mt 19, 27-29
    1 CZERWCA, PIATEK Rz 4, 1-12 Ew. Mt 9, 27-34
   MAJ      
    31 MAJA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 11, 2-14
    30 MAJA, ŚRODA Rz 3, 19-31 Ew. Mt 9, 9-15
    29 MAJA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Jana 16, 1-5
    28 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 15, 30 – 16, 2 Ew. Mt 10, 26-33
    27 MAJA, NIEDZIELA 1 Kor 2, 6-15 Ew. Jana 14, 15-24
    26 MAJA, SOBOTA 2 P 2, 9-15 Ew. Mt 2, 16-18
    25 MAJA, PIATEK Rz 2, 25 – 3, 18 Ew. Mt 9, 1-8
     24 MAJA, CZWARTEK Rz 2, 12-24 Ew. Mt 8, 28-34
    23 MAJA, ŚRODA Rz 2, 2-11 Ew. Mt 8, 18-27
    22 MAJA, WTOREK Rz 1, 18 – 2, 1 Ew. Mt 8, 5-17
    21 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 1, 1-17 Ew. Mt 7, 28 – 8, 4
    20 MAJA, NIEDZIELA Dz 2, 1-21 Ew. Jana 14, 25-31
    19 MAJA, SOBOTA Dz 28, 11-32 Ew. Jana 13, 31 – 14, 14
    18 MAJA, PIATEK Dz 27, 27 – 28, 10 Ew. Jana 13, 16-30
    17 MAJA, CZWARTEK Dz 27, 1-26 Ew. Jana 13, 1-15
    16 MAJA, ŚRODA Dz 25, 23 – 26, 32 Ew. Jana 12, 44-50
    15 MAJA, WTOREK Dz 25, 13-22 Ew. Jana 12, 27-43
    14 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 24, 24 – 25, 12 Ew. Jana 12, 24-26
    13 MAJA, NIEDZIELA Dz 24, 1-23 Ew. Jana 12, 12-23
    12 MAJA, SOBOTA Dz 23, 12-35 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    11 MAJA, PIATEK Dz 22, 30 – 23, 11 Ew. Jana 11, 47-54
    10 MAJA, CZWARTEK Dz 1, 1-14 Ew. Łk 24, 41-53
    9 MAJA, ŚRODA Dz 21, 27 – 22, 29 Ew, Jana 11, 1 -28, 38-46
    8 MAJA, WTOREK Dz 21, 15-26 Ew. Jana 10, 22-42
    7 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 21, 1-14 Ew. Jana 10, 11-21
    6 MAJA, NIEDZIELA Dz 20, 17-38 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    5 MAJA, SOBOTA Dz 20, 1-16 Ew. Jana 9, 1-38
    4 MAJA, PIATEK Dz 19, 21-40 Ew. Jana 8, 31-59
    3 MAJA, CZWARTEK Dz 19, 1-20 Ew. Jana 8, 21-30
    2 MAJA, ŚRODA Dz. 18, 12-28 Ew. Jana 8, 12-20
    1 MAJA, WTOREK Dz 18, 1-11 Ew. Jana 7, 37 – 8, 11
  KWIECIEŃ      
    30 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 17, 16-34 Ew. Jana 7, 24-36
    29 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 17, 1-15 Ew. Jana 7, 14-23
    28 KWIETNIA, SOBOTA Dz 16, 6-40 Ew. Jana 7, 1-13
    27 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 15, 36 – 16, 5 Ew. Jana 6, 39-71
    26 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 15, 13-35 Ew. Jana 6, 22-38
    25 KWIETNIA, ŚRODA Dz 15, 1-12 Ew. Jana 6, 15-21
     24 KWIETNIA, WTOREK Dz 14, 18-27 Ew. Jana 6, 1-14
    23 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 14, 7-17 Ew. Jana 5, 31-47
    22 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 13, 44 – 14, 6 Ew. Jana 5, 19-30
    21 KWIETNIA, SOBOTA Dz 13, 13-43 Ew. Jana 5, 1-18
    20 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 12, 25 – 13, 12 Ew. Jana 4, 43-54
    19 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 12, 1-24 Ew. Jana 4, 24-42
    18 KWIETNIA, ŚRODA Dz 11, 19-30 Ew. Jana 4, 1-23
    17 KWIETNIA, WTOREK Dz 11, 1-18 Ew. Jana 3, 22-36
    16 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 10, 25-48 Ew. Jana 3, 13-21
    15 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 10, 1-24 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
    14 KWIETNIA, SOBOTA Dz 9, 32-43 Ew. Jana 2, 12-22
    13 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 9, 1-31 Ew. Jana 2, 1-11
    12 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 8, 26-40 Ew. Jana 1, 43-51
    11 KWIETNIA, ŚRODA Dz 8, 3-25 Ew. Jana 1, 35-42
    10 KWIETNIA, WTOREK Dz 7, 30 – 8, 2 Ew. Jana 1, 29-34
    9 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    8 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 5, 34 – 6, 7 Ew. Jana 1, 1-17
    7 KWIETNIA, SOBOTA Dz 5, 12-33 Ew. Jana 21, 15-25
    6 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 4, 32 – 4, 11 Ew. Jana 21, 1-14
    5 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 4, 14-31 Ew. Mt 5, 1-12
    4 KWIETNIA, ŚRODA Dz 3, 22 – 4, 12 Ew. Łk 24, 36-40
    3 KWIETNIA, WTOREK Dz 2, 42 – 3, 21 Ew. Łk 24, 13-35
    2 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 2, 22-41        Ew. Łk 24, 1-12
WIELKANOC   1 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 1, 15-26 Ew. Mk 16, 2-8
  MARZEC      
WIELKI TYDZIEŃ   31 MARCA, SOBOTA 1 Kor 15, 1-11 Ew. Mt 28, 1-20
  30 MARCA, PIĄTEK WIELKI PIĄTEK
 
  29 MARCA, CZWARTEK 1 Kor 11, 23-32 Ew. Mt 26, 17-30
  28 MARCA, ŚRODA Dz 1, 15-20 Ew. Mt 26, 3-16
  27 MARCA, WTOREK Rz 5, 6-11 Ew. Mt 25, 1-13
  26 MARCA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11    Ew. Mt 20, 17-28
    25 MARCA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
    24 MARCA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    23 MARCA, PIĄTEK Ga 6, 14-18 Ew. Jana 19, 25-27
    22 MARCA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    21 MARCA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
    20 MARCA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    19 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 - 3, 1   Ew. Łk 7, 12-17
    18 MARCA, NIEDZIELA Kor 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    17 MARCA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
    16 MARCA, PIĄTEK 11 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
    15 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    14 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
    13 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mk 10, 46-52
    12 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18    Ew. Mk 8, 22-26
    11 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
    10 MARCA, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Mt 13, 44-52
    9 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14 Ew. Mt 13, 24-30
    8 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    7 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
    6 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
    5 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 1, 1-11    Ew. Mk 1, 21-27
    4 MARCA, NIEDZIELA Ef 4, 17-32 Ew. Łk 16, 1-13
    3 MARCA, SOBOTA 2 Kor 4, 1-11 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    2 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14 Ew. Mt 13, 24-30
    1 MARCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 15, 29-39
  LUTY      
    28 LUTEGO, ŚRODA 1 P 4, 12-19 Ew. Mt 13, 1-8
    27 LUTEGO, WTOREK 1 P 4, 1-11 Ew. Mt 15, 21-28
    26 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 1 P 3, 10-22    Ew. Mt 14, 23-36
    25 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Kor 6, 1-18 Ew. Łk 15, 11-32
    24 LUTEGO, SOBOTA 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 10, 11-16
    23 LUTEGO, PIĄTEK Ty1 P 3, 1-9 Ew. Mt 12, 43-50
    22 LUTEGO, CZWARTEK 1 P 2, 13-25 Ew. Mt 12, 22-30
    21 LUTEGO, ŚRODA 1 P 2, 1-12 Ew. Mt 9, 9-17
    20 LUTEGO, WTOREK 1 P 1, 13-25 Ew. Mt 9, 27-34
    19 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 1 P 1, 1-12    Ew. Mt 9, 18-26
    18 LUTEGO, NIEDZIELA Rz 12, 1-21 Ew. Mt 5, 17-30
    17 LUTEGO, SOBOTA Rz 8, 28-39 Ew. Mt 10, 16-22
    16 LUTEGO, PIĄTEK Jk 5, 12-20 Ew. Mt 5, 1-12
    15 LUTEGO, CZWARTEK Jk 5, 1-11 Ew. Mt 9, 1-8
    14 LUTEGO, ŚRODA Jk 4, 7-17 Ew. Łk 13, 1-9
    13 LUTEGO, WTOREK Jk 3, 13 – 4, 6 Ew. Mt 4, 12-17
    12 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Jk 3, 1-12    Ew. Mt 4, 1-11
    11 LUTEGO, NIEDZIELA Rz 13, 11 – 14, 9 Ew. Mt 6, 1-21
    10 LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 6, 1-10 Ew. Mt 12, 22-32
    9 LUTEGO, PIĄTEK Tyt 3, 1-15 Ew. Jana 7, 14-23
    8 LUTEGO, CZWARTEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 6, 20-26
    7 LUTEGO, ŚRODA Tyt 1, 12 – 2, 10 Ew. Jana 7, 1-13
    6 LUTEGO, WTOREK 1 P 1, 3-9 Ew. Łk 12, 4-10
    5 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 28-39    Ew. Jana 15, 17-21
    4 LUTEGO, NIEDZIELA Tyt 1, 1-11 Ew. Jana 6, 58-71
    3 LUTEGO, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew.Jana 10, 11-16
    2 LUTEGO, PIĄTEK Ga 4, 1-7 Ew. Łk 2, 22-39
    1 LUTEGO, CZWARTEK 2 Tym 3, 10-12 Ew. Mt 5, 1-12
  STYCZEŃ      
    31 STYCZNIA, ŚRODA 2 Tym 3, 16 – 4, 8 Ew. Jana 6, 39-45
    30 STYCZNIA, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 12, 4-8
    29 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 4, 10 – 5, 5    Ew. Jana 16, 1-5
    28 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 3, 1-15 Ew. Jana 6, 22-38
    27 STYCZNIA, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Łk 21, 10-19
    26 STYCZNIA, PIĄTEK Rz 8, 1-13 Ew. Mt 12, 38-42
    25 STYCZNIA, CZWARTEK Jk 2, 14-26 Ew. Mt 8, 28-34
    24 STYCZNIA, ŚRODA Jk 2, 1-13 Ew. Łk 13, 22-35
    23 STYCZNIA, WTOREK Jk 1, 13-27 Ew. Mt 8, 5-17
    22 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Jk 1, 1-12    Ew. Mt 8, 1-4
    21 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 2, 15-26 Ew. Jana 6, 15-21
    20 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 13, 7-9 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    19 STYCZNIA, PIĄTEK 2 Tym 2, 3-14 Ew. Jana 5, 1-18
    18 STYCZNIA, CZWARTEK 11 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    17 STYCZNIA, ŚRODA 2 Tym 1, 10 – 2, 2 Ew. Jana 4, 43-54
    16 STYCZNIA, WTOREK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 10, 11-16
    15 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 13, 25-33    Ew. Mk 1, 1-13
    14 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 1, 1-11 Ew. Jana 2, 1-11
    13 STYCZNIA, SOBOTA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-17
    12 STYCZNIA, PIĄTEK Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
    11 STYCZNIA, CZWARTEK 1 Kor 10, 1-4 Ew. Mk 1, 1-13
    10 STYCZNIA, ŚRODA Hbr 12, 18-27 Ew. Jana 1, 18-28
    9 STYCZNIA, WTOREK 1 J 5, 4-10 Ew. Jana 1, 29-34
    8 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 10, 1-4            Ew. Mk 1, 1-13
    7 STYCZNIA, NIEDZIELA Dz 19, 1-7   Ew. Mt 3, 1-17
    6 STYCZNIA, SOBOTA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-12
    5 STYCZNIA, PIĄTEK Hb1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    4 STYCZNIA, CZWARTEK Hbr 13, 10-16 Ew. Łk 21, 34-38
    3 STYCZNIA, ŚRODA Hbr 12, 25 – 13, 6 Ew. Łk 21, 20-33
    2 STYCZNIA, WTOREK Kol 1, 21-29 Ew. Jana 10, 11-16
    1 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11            Ew. Łk 2, 21
2017
  GRUDZIEŃ      
    31GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 7, 11-25   Ew. Łk 19, 11-28
    30 GRUDNIA, SOBOTA 1 J 1, 1-7 Ew. Jana 21, 20-25
    29 GRUDNIA, PIĄTEK Ga 4, 1-7 Ew. Łk 2, 15-20
    28 GRUDNIA, CZWARTEK 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 21, 15-19
    27 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 1, 1-12 Ew. Łk 2, 8-14
    26 GRUDNIA, WTOREK Dz 6, 8-12 i 7, 55 – 8, 2 Ew. Jana 12, 24-26
    25 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Tyt 2, 11-15            Ew. Łk 2, 1-7
    24 GRUDNIA, NIEDZIELA Tyt 2, 11-15   Ew. Mt 1, 18-25
    23 GRUDNIA, SOBOTA Jk 1, 1-12 Ew. Mt 22, 41-46
    22 GRUDNIA, PIĄTEK Hbr 3, 12 – 4, 10 Ew. Łk 18, 1-8
    21 GRUDNIA, CZWARTEK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Łk 12, 32-40
    20 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 2, 1-10 Ew. Łk 17, 11-19
    19 GRUDNIA, WTOREK Hbr 12, 1-7 Ew. Mt 10, 26-33
    18 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 4, 9-16            Ew. Mk 9, 29-36
    17 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 1, 1-14   Ew. Łk 17, 1-10
    16 GRUDNIA, SOBOTA Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 16, 13-19
     15 GRUDNIA, PIĄTEK 2 Tes 3, 1-18 Ew. Łk 15, 1-7
    14 GRUDNIA, CZWARTEK Rz 5, 1-5 Ew. Mt 5, 1-12
    13 GRUDNIA, ŚRODA 2 Tes 2, 1-16 Ew. Łk 14, 25-33
    12 GRUDNIA, WTOREK Rz 16, 24-25 Ew. Mk 6, 7-13
    11 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 1, 27 – 2, 4            Ew. Mt 10, 37-42
    10 GRUDNIA, NIEDZIELA 2 Tes 1, 1-12   Ew. Łk 12, 12-24
    9 GRUDNIA, SOBOTA Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    8 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Tes 5, 12-28 Ew. Łk 14, 1-11
    7 GRUDNIA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 10, 37-42
    6 GRUDNIA, ŚRODA 1 Tes 5, 1-11 Ew. Łk 13, 10-21
    5 GRUDNIA, WTOREK Rz 5, 1-5 Ew. Łk 12, 2-9
    4 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 3, 18 – 4, 6 Ew. Łk 21, 12-19
    3 GRUDNIA, NIEDZIELA 1 Tes 4, 1-13   Ew. Łk 13, 1-9
    2 GRUDNIA, SOBOTA Dz 1, 12-14 Ew. Mk 6, 7-13
    1 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Tes 2, 17 – 3,2 Ew. Łk 12, 49-59
   LISTOPAD      
    30 LISTOPADA, CZWARTEK Flp 4, 1-7 Ew. Łk 9, 1-6
    29 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    28 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    27 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    26 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    25 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    24 LISTOPADA, PIĄTEK Kol 4, 5-18 Ew. Łk 12, 1-12
    23 LISTOPADA, CZWARTEK Kol 3, 15 – 4,4 Ew. Łk 11, 49-54
    22 LISTOPADA, ŚRODA Kol 1, 24 – 2, 7 Ew. Łk 11, 33-42
    21 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 39-56
    20 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 1-11 Ew. Łk 11, 14-23
    19 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    18 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 w. Jana 1, 35-51
    17 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 6, 13-24 Ew. Łk 9, 37-44
    16 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Mt 19, 27-29
    15 LISTOPADA, ŚRODA Ef 6, 1-9 Ew. Łk 9, 10-17
    14 LISTOPADA, WTOREK Dz 20, 25-38 Ew. Jana 15, 11-25
    13 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 1-16 Ew. Łk 9, 23-27
    12 LISTOPADA, NIEDZIELA Ef 5, 15-33 Ew. Łk 8, 49-57
    11 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 1, 6-14 Ew. Mt 18, 10-14
    10 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 2, 4-22 Ew. Łk 8, 40-48
    9 LISTOPADA, CZWARTEK Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 4, 23-25
    8 LISTOPADA, ŚRODA Ef 1, 15 – 2, 3 Ew. Łk 8, 22-25
    7 LISTOPADA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Łk 9, 23-27
    6 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Ef 3, 1-11 Ew. Jana 10, 11-16
    5 LISTOPADA, NIEDZIELA Ef 1, 1-14 Ew. Łk 8, 17-21
    4 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 11, 32-40 Ew. Jana 16, 1-5
    3 LISTOPADA, PIĄTEK Ga 6, 1-13 Ew. Łk 8, 4-16
    2 LISTOPADA, CZWARTEK 1 J 2, 7-14 Ew. Jana 16, 1-5
    1 LISTOPADA, ŚRODA Ga 5, 16-26 Ew. Łk 7, 36-50
   PAŹDZIERNIK      
    31 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Kor 4, 6-11   Ew. Łk 10, 21-24
    30 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Tym 2, 3-10 Ew. Mt 19, 27-29
    29 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 18-24 Ew. Mt 24, 27-36
    28 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Tyt 3, 3-8 Ew. Mk 13, 9-13
    27 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 5, 2-15 Ew. Łk 5, 17-26
    26 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Tes 2, 13-20 Ew. Jana 15, 11-16
    25 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 4, 19 – 5, 1            Ew. Łk 4, 31-41
    24 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Mt 10, 26-33
    23 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Mt 27, 50-61
    22 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 4, 1-8 Ew. Łk 4, 14-24
    21 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Ef 4, 7-13 Ew. Łk 6, 13-19
    20 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 2, 20 – 3, 11 Ew. Mk 13, 24-37
    19 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 2 Tes 1, 1-12 Ew. Łk 10, 1-9
    18 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 2, 11-20 Ew. Mk 13, 14-23
    17 PAŹDZIERNIKA, WTOREK Dz 1, 21-26 Ew. Łk 9, 1-6
    16 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 10, 32-39 Ew. Łk 10, 21-24
    15 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 2, 1-10 Ew. Mk 12, 35-44
    14 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Mk 13, 9-13
    13 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 1, 11-24 Ew. Mk 12, 18-34
    12 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Kor 12, 1-11 Ew. Mt 9, 35 – 10, 1
    11 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 1, 1-10 Ew. Mk 12, 1-12
    10 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Łk 12, 32-40
    9 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 11, 21-31 Ew. Mk 6, 45-56
    8 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 2 Kor 13, 5-13 Ew. Mk 11, 27-33
    7 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA 2 Kor 2, 14 – 3, 3 Ew. Łk 10, 1-12
    6 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 2 Kor 12, 19 – 13, 4 Ew. Mk 11, 15-26
    5 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK Rz 8, 18-26 Ew. Jana 16, 1-5
    4 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 2 Kor 12, 10-18 Ew. Mk 10, 35-45
    3 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Mt 5, 1-12
    2 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 13, 22-30
    1 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
  WRZESIEŃ      
    30 WRZEŚNIA, SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    29 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
    28 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    27 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
    26 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    25 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    24 WRZEŚNIA NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    23 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    22 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
    21 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    20 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
    19 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    18 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Jana 3, 22-36
    17 WRZEŚNIA NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
    23 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    22 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
    21 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    20 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
    19 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    18 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Jana 3, 22-36
    17 WRZEŚNIA NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
    16 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 3, 14-16 Ew. Jana 10, 22-42
    15 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 10, 7-17 Ew. Mk 9, 37-49
    14 WRZEŚNIA, CZWARTEK 2 Kor 9, 10 – 10, 6 Ew. Mk 9, 13-28
    13 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 9, 1-9 Ew. Mk 8, 22-26
    12 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 8, 16-24 Ew. Mk 8, 10-21
    11 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 8, 1-15 Ew. Mk 8, 1-9
    10 WRZEŚNIA NIEDZIELA 2 Kor 7, 4-16 Ew. Mk 7, 31-37
    9 WRZEŚNIA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Jana 14, 25-31
    8 WRZEŚNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    7 WRZEŚNIA, CZWARTEK Jk 5, 7-11 Ew. Mt 14, 1-12
    6 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 3, 4-17 Ew. Mk 6, 45-56
    5 WRZEŚNIA, WTOREK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Mt 23, 34-39
    4 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Mt 7, 6-12
    3 WRZEŚNIA NIEDZIELA 2 Kor 2, 12 – 3, 3 Ew. Mk 6, 30-44
    2 WRZEŚNIA, SOBOTA 21 Kor 12, 28 – 13, 3 Ew. Jana 20, 24-31
    1 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 1, 23 – 2, 11 Ew. Mk 6, 1-6
  SIERPIEŃ      
    31 SIERPNIA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Jana 16, 1-5
    30 SIERPNIA, ŚRODA 2 Kor 1, 12-22 Ew. Mk 5, 35-43
    29 SIERPNIA, WTOREK 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 37-42
    28 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 4, 11-15 Ew. Mt 5, 1-12
    27 SIERPNIA NIEDZIELA 2 Kor 1, 1-11 Ew. Mk 4, 35-40
    26 SIERPNIA, SOBOTA 2 P 2, 9-22 Ew. Mt 2, 16-18
    25 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 16, 12-24 Ew. Mk 4, 26-34
    24 SIERPNIA, CZWARTEK Hbr 2, 14-18 Ew. Jana 10, 11-16
    23 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 58 – 16, 11 Ew. Mk 4, 10-25
    22 SIERPNIA, WTOREK Ef 1, 3-12 Ew. Mt 1, 17-21
    21 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    20 SIERPNIA NIEDZIELA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    19 SIERPNIA, SOBOTA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    18 SIERPNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk. 1, 39-56
    17 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    16 SIERPNIA, ŚRODA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    15 SIERPNIA, WTOREK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    14 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    13 SIERPNIA NIEDZIELA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    12 SIERPNIA, SOBOTA 1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    11 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 15, 50-57 Ew. Mk 3, 31 – 4, 9
    10 SIERPNIA, CZWARTEK 1 Kor 15, 34-49 Ew. Mk 3, 20-30
    9 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 20-33 Ew. Mk 3, 6-12
    8 SIERPNIA, WTOREK 1 Kor 14, 26-40 Ew. Mk 2, 23 – 3, 5
    7 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 14, 18-25 Ew. Mk 2, 18-22
    6 SIERPNIA NIEDZIELA 1 Kor 13, 11 – 14, 5 Ew. Mk 2, 13-17
    5 SIERPNIA, SOBOTA Hbr 11, 1-31 Ew. Łk 20, 34-40
    4 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 5, 9 – 6, 11 Ew. Mt 18, 23-35
    3 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Mt 24, 9-14
    2 SIERPNIA, ŚRODA Rz 15, 14-29 Ew. Mt 15, 21-28
    1 SIERPNIA, WTOREK Ga 3, 13-22 Ew. Łk 15, 1-10
  LIPIEC       
    31 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9 Ew. Łk 8, 1-3
    30 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
    29 LIPCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 10 Ew. Łk 9, 1-6
    28 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 1, 10-21 Ew. Mt 18, 1-9
    27 LIPCA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 4, 14-22
    26 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 1, 1-9 Ew. Mt 17, 21-26
    25 LIPCA, WTOREK Hbr 12, 18-27 Ew. Łk 9, 27-36
    24 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 9-12 Ew. Jana 1, 1-17
    23 LIPCA, NIEDZIELA 1 J 1, 1-7 Ew. Mt 17, 1-13
    22 LIPCA, SOBOTA Hbr 9, 1-10 Ew. Mt 5, 17-20
    21 LIPCA, PIĄTEK Rz 16, 17-27 Ew. Mt 15, 39 – 16, 12
    20 LIPCA, CZWARTEK Rz 15, 30 – 16, 16 Ew. Mt 15, 29-38
    19 LIPCA, ŚRODA Rz 15, 14-29 Ew. Mt 15, 21-28
    18 LIPCA, WTOREK Rz 15, 1-13 Ew. Mt 15, 1-20
    17 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Rz 11, 25-36 Ew. Mt 14, 22-36
    16 LIPCA, NIEDZIELA Rz 11, 13-24 Ew. Mt 14, 13-21
    15 LIPCA, SOBOTA 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10, 8
    14 LIPCA, PIĄTEK Rz 11, 1-12 Ew. Mt 13, 43-52
    13 LIPCA, CZWARTEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Łk 4, 25-30
    12 LIPCA, ŚRODA Rz 10, 5-17 Ew. Mt 13, 31-42
    11 LIPCA, WTOREK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 11, 29-32
    10 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 11, 14-23
    9 LIPCA, NIEDZIELA Rz 9, 30 – 10, 4 Ew. Mt 13, 24-30
    8 LIPCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 3 Ew. Mt 23, 34-39
    7 LIPCA, PIĄTEK Rz 9, 17-29 Ew. Mt 13, 16-23
    6 LIPCA, CZWARTEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Łk 12, 32-40
    5 LIPCA, ŚRODA Rz 9, 1-16 Ew. Mt 13, 1-9
    4 LIPCA, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 24, 9-15
    3 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 10, 16-22
    2 LIPCA, NIEDZIELA Rz 7, 25 – 8, 11 Ew. Mt 12, 38-45
    1 LIPCA, SOBOTA Dz 20, 22-32 Ew. Jana 10, 11-16
   CZERWIEC      
     30 CZERWCA, PIĄTEK Rz 7, 12-25 Ew. Mt 12, 15-21
    29 CZERWCA, CZWARTEK 2 Kor 6, 1-10 Ew. Jana 16, 1-5
    28 CZERWCA, ŚRODA Rz 7, 1-11 Ew. Mt 12, 9-15
    27 CZERWCA, WTOREK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    26 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Mk 6, 45-52
    25 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 6, 12-23 Ew. Mt 12, 1-8
     24 CZERWCA, SOBOTA Hbr 4, 11-15 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
     23 CZERWCA, PIĄTEK Rz 5, 12-21 Ew. Mt 11, 25-30
    22 CZERWCA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Łk 21, 12-19
    21 CZERWCA, ŚRODA Rz 4, 13-25 Ew. Mt 10, 34-42
    20 CZERWCA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Jana 12, 24-26
    19 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 2, 14-18 Ew. Mt 2, 16-18
    18 CZERWCA, NIEDZIELA Hbr 9, 1-10 Ew. Jana 10, 22-30
     17 CZERWCA, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Mt 19, 27-29
     16 CZERWCA, PIĄTEK Rz 4, 1-12 Ew. Mt 9, 27-34
    15 CZERWCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 11, 2-14
    14 CZERWCA, ŚRODA Rz 3, 19-31 Ew. Mt 9, 9-15
    13 CZERWCA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Jana 16, 1-5
    12 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Rz 15, 30 – 16, 2 Ew. Mt 10, 26-33
    11 CZERWCA, NIEDZIELA 1 Kor 2, 6-15 Ew. Jana 14, 15-24
     10 CZERWCA, SOBOTA 2 P 2, 9-15 Ew. Mt 2, 16-18
     9 CZERWCA, PIĄTEK Rz 2, 25 – 3, 18 Ew. Mt 9, 1-8
    8 CZERWCA, CZWARTEK Rz 2, 12-24 Ew. Mt 8, 28-34
    7 CZERWCA, ŚRODA Rz 2, 2-11 Ew. Mt 8, 18-27
    6 CZERWCA, WTOREK Rz 1, 18 – 2, 1 Ew. Mt 8, 5-17
    5 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Rz 1, 1-17 Ew. Mt 7, 28 – 8, 4
    4 CZERWCA, NIEDZIELA Dz 2, 1-21 Ew. Jana 14, 25-31
     3 CZERWCA, SOBOTA Dz 28, 11-32 Ew. Jana 13, 31 – 14, 14
     2 CZERWCA, PIĄTEK Dz 27, 27 – 28, 10 Ew. Jana 13, 16-30
    1 CZERWCA, CZWARTEK Dz 27, 1-26 Ew. Jana 13, 1-15
  MAJ       
    31 MAJA, ŚRODA Dz 25, 23 – 26, 32 Ew. Jana 12, 44-50
     30 MAJA, WTOREK Dz 25, 13-22 Ew. Jana 12, 27-43
    29 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 24, 24 – 25, 12 Ew. Jana 12, 24-26
    28 MAJA, NIEDZIELA Dz 24, 1-23 Ew. Jana 12, 12-23
     27 MAJA, SOBOTA Dz. 23, 12-35 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    26 MAJA, PIĄTEK Dz 22, 30 – 23, 11 Ew. Jana 11, 47-54
    25 MAJA, CZWARTEK Dz 1, 1-14 Ew. Łk 24, 41-53
    24 MAJA, ŚRODA Dz 21, 27 – 22, 29 Ew. Jana 11, 1-28, 38-46
    23 MAJA, WTOREK Dz 21, 15-26 Ew. Jana 10, 22-42
    22 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 21, 1-14 Ew. Jana 10, 11-21
    21 MAJA, NIEDZIELA Dz 20, 17-38 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
     20 MAJA, SOBOTA Dz 20, 1-16 Ew. Jana 9, 1-38
     19 MAJA, PIĄTEK Dz 19, 21-40 Ew. Jana 8, 31-59
    18 MAJA, CZWARTEK Dz 19, 1-20 Ew. Jana 8, 21-30
    17 MAJA, ŚRODA Dz 18, 12-28 Ew. Jana 8, 12-20
     16 MAJA, WTOREK Dz 18, 1-11 Ew. Jana 7, 37 – 8, 11
    15 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 17, 16-34 Ew. Jana 7, 24-36
    14 MAJA, NIEDZIELA Dz 17, 1-15 Ew. Jana 7, 14-23
     13 MAJA, SOBOTA Dz 16, 6-40 Ew. Jana 7, 1-13
    12 MAJA, PIĄTEK Dz 15, 36 – 16, 5 Ew. Jana 6, 39-71
    11 MAJA, CZWARTEK Dz 15, 13-35 Ew. Jana 6, 22-38
    10 MAJA, ŚRODA Dz 15, 1-12 Ew. Jana 6, 15-21
    9 MAJA, WTOREK Dz 14, 18-27 Ew. Jana 6, 1-14
    8 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 14, 7-17 Ew. Jana 5, 31-47
    7 MAJA, NIEDZIELA Dz 13, 44 – 14, 6 Ew. Jana 5, 19-30
     6 MAJA, SOBOTA Dz 13, 13-43 Ew. Jana 5, 1-18
    5 MAJA, PIĄTEK Dz 12, 25 – 13, 12 Ew. Jana 4, 43-54
    4 MAJA, CZWARTEK Dz 12, 1-24 Ew. Jana 4, 24-42
    3 MAJA, ŚRODA Dz 11, 19-30 Ew. Jana 4, 1-23
    2 MAJA, WTOREK Dz 11, 1-18 Ew. Jana 3, 22-36
    1 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 10, 25-48 Ew. Jana 3, 13-21
  KWIECIEŃ      
    30 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 10, 1-24 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
     29 KWIETNIA, SOBOTA Dz 9, 32-43 Ew. Jana 2, 12-22
    28 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 9, 1-31 Ew. Jana 2, 1-11
    27 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 8, 26-40 Ew. Jana 1, 43-51
    26 KWIETNIA, ŚRODA Dz 8, 3-25 Ew. Jana 1, 35-42
    25 KWIETNIA, WTOREK Dz 7, 30 – 8, 2 Ew. Jana 1, 29-34
    24 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 6, 8 – 7, 29 Ew. Jana 1, 18-28
    23 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 5, 34 – 6, 7 Ew. Jana 1, 1-17
    22 KWIETNIA, SOBOTA Dz 5, 12-33 Ew. Jana 21, 15-25
    21 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 4, 32 – 5, 11 Ew. Jana 21, 1-14
    20 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 4, 13-31 Ew. Mt 5, 1-12
    19 KWIETNIA, ŚRODA Dz 3, 22 – 4, 12 Ew. Łk 24, 36-40
    18 KWIETNIA, WTOREK Dz 2, 42 – 3, 21 Ew. Łk 24, 13-35
    17 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 2, 22-41 Ew. Łk 24, 1-12
    16 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 1, 15-26 Ew. Mk 16, 2-8
    15 KWIETNIA, SOBOTA 1 Kor 15, 1-11 Ew. Mt 28, 1-20
    14 KWIETNIA, PIĄTEK WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ 
    13 KWIETNIA, CZWARTEK 1 Kor 11, 23-32  Ew. Mt 26, 17-30
    12 KWIETNIA, ŚRODA Dz 1, 15-20  Ew. Mt 26, 3-16
    11 KWIETNIA, WTOREK Rz 5, 6-11  Ew. Mt 25, 1-13
    10 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11  Ew. Mt 20, 17-28
    9 KWIETNIA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
    8 KWIETNIA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17 Ew. Jana 11, 55 -12, 11
    7 KWIETNIA, PIĄTEK Ga 6, 14-18     Ew. Jana 19, 25-27
    6 KWIETNIA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    5 KWIETNIA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
    4 KWIETNIA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    3 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 – 3, 1 Ew. Łk 7, 12-17
    2 KWIETNIA, NIEDZIELA Kol 2, 8-23 Ew. Mt 22, 34 – 23, 12
    1 KWIETNIA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
  MARZEC      
    31 MARCA, PIĄTEK 1 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
    30 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    29 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
    28 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mt 10, 46-52
    27 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18 Ew. Mk 8, 22-26
    26 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
    25 MARCA, SOBOTA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    24 MARCA, PIĄTEK 2 P 3, 1-9 Ew. Mk 10, 17-27
    23 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    22 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
    21 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
    20 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 1, 1-11 Ew. Mk 1, 21-27
    19 MARCA, NIEDZIELA Ef 4, 17-32 Ew. Łk 16, 1-13
    18 MARCA, SOBOTA 2 Kor 4, 1-11 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    17 MARCA, PIĄTEK 1 P 5, 8-14 Ew. Mt 13, 24-30
    16 MARCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 15, 29-39
    15 MARCA, ŚRODA 1 P 4, 12-19 Ew. Mt 13, 1-8
    14 MARCA, WTOREK 1 P 4, 1-11 Ew. Mt 15, 21-28
    13 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 P 3, 10-22 Ew. Mt 14, 23-36
    12 MARCA, NIEDZIELA 2 Kor 6, 1-18 Ew. Łk 15, 11-32
    11 MARCA, SOBOTA 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 10, 11-16
    10 MARCA, PIĄTEK 1 P 3, 1-9 Ew. Mt 12, 43-50
    9 MARCA, CZWARTEK 1 P 2, 13-25 Ew. Mt 12, 22-30
    8 MARCA, ŚRODA 1 P 2, 1-12 Ew. Mt 9, 9-17
    7 MARCA, WTOREK 1 P 1, 13-25 Ew. Mt 9, 27-34
    6 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 P 1, 1-12 Ew. Mt 9, 18-26
    5 MARCA, NIEDZIELA Rz 12, 1-21 Ew. Mt 5, 17-30
    4 MARCA, SOBOTA Rz 8, 28-39 Ew. Mt 10, 16-22
    3 MARCA, PIĄTEK Jk 5, 12-20 Ew. Mt 5, 1-12
    2 MARCA, CZWARTEK Jk 5, 1-11 Ew. Mt 9, 1-8
    1 MARCA, ŚRODA Jk 4, 7-17 Ew. Łk 13, 1-9
  LUTY      
    28 LUTEGO, WTOREK Jk 3, 13 – 4, 6 Ew. Mt 4, 12-17
    27 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Jk 3, 1-12 Ew. Mt 4, 1-11
    26 LUTEGO, NIEDZIELA
    NIEDZIELA DOBREGO ŻYCIA,
    BUN BARAKENTAN

Rz 13, 11 – 14, 9 Ew. Mt 6, 1-21
    25 LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 6, 1-10 Ew. Mt 12, 22-32
    24 LUTEGO, PIĄTEK Tyt 3, 1-15 Ew. Jana 7, 14-23
    23 LUTEGO, CZWARTEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 6, 20-26
    22 LUTEGO, ŚRODA Tyt 1, 12 – 2, 10 Ew. Jana 7, 1-13
    21 LUTEGO, WTOREK 1 P 1, 3-9 Ew. Łk 12, 4-10
    20 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 15, 17-21
    19 LUTEGO, NIEDZIELA Tyt 1, 1-11 Ew. Jana 6, 59-71
    18 LUTEGO, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Jana 10, 11-16
    17 LUTEGO, PIĄTEK 2 Tym 4, 9-22 Ew. Jana 6, 45-58
    16 LUTEGO, CZWARTEK 2 Tym 3, 10-12 Ew. Mt 5, 1-12
    15 LUTEGO, ŚRODA 2 Tym 3, 16 – 4, 8 Ew. Jana 6, 39-45
    14 LUTEGO, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 12, 4-8
    13 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 4, 10 – 5,5 Ew. Jana 16, 1-5
    12 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Tym 3, 1-15 Ew. Jana 6, 22-38
    11 LUTEGO, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Łk 21, 10-19
    10 LUTEGO, PIĄTEK Rz 8, 1-13 Ew. Mt 12, 38-42
    9 LUTEGO, CZWARTEK Jk 2, 14-26 Ew. Mt 8, 28-34
    8 LUTEGO, ŚRODA Jk 2, 1-13 Ew. Łk 13, 22-35
    7 LUTEGO, WTOREK Jk 1, 13-27 Ew. Mt. 8, 5-17
    6 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Jk 1, 1-12 Ew. Mt 8, 1-4
    5 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Tym 2, 15-26 Ew. Jana 6, 15-21
    4 LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 23-33
    3 LUTEGO, PIĄTEK 2 Tym 2, 3-14 Ew. Jana 5, 1-18
    2 LUTEGO, CZWARTEK Ga 4, 1-7 Ew. Łk 2, 22-39
    1 LUTEGO, ŚRODA 2 Tym 1, 10 – 2,2 Ew. Jana 4, 43-54
  STYCZEŃ      
    31 STYCZNIA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Łk 10, 16-20
    30 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK RRz 15, 30-33 Ew. Łk 12, 32-40
    29 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 1, 1-9 Ew. Jana 4, 24-42
    28 STYCZNIA, SOBOTA 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    27 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Tym 6, 6-21 Ew. Jana 4, 1-23
    26 STYCZNIA, CZWARTEK Flp 1, 1-26 Ew. Jana 15, 11-16
    25 STYCZNIA, ŚRODA 1 Tym 5, 17 – 6, 5 Ew. Jana 3, 22-36
    24 STYCZNIA, WTOREK Hbr 13, 7-9 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    23 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 12-27 Ew. Łk 9, 23-27
    22 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 4, 12 – 5, 16 Ew. Jana 3, 13-21
    21 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 2, 14-18 Ew. Łk 9, 44-48
    20 STYCZNIA, PIĄTEK 1 Tym 4, 1-12 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
    19 STYCZNIA, CZWARTEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    18 STYCZNIA, ŚRODA 1 Tym 2, 8 – 3, 13 Ew. Jana 2, 12-22
    17 STYCZNIA, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 10, 37-42
    16 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 10, 11-16
    15 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Tym 1, 1-11 Ew. Jana 2, 1-11
    14 STYCZNIA, SOBOTA Dz 13, 25-33 Ew. Mk 1, 1-13
    13 STYCZNIA, PIĄTEK Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-12
    12 STYCZNIA, CZWARTEK Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
    11 STYCZNIA, ŚRODA 1 Kor 10, 1-4 Ew. Mk 1, 1-13
    10 STYCZNIA, WTOREK Hbr 12, 18-27 Ew. Jana 1, 18-28
    9 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 4-10 Ew. Jana 1, 29-34
    8 STYCZNIA, NIEDZIELA 1 Kor 10, 1-4 Ew. Mk 1, 1-13
    7 STYCZNIA, SOBOTA Dz 19, 1-7 Ew. Mt 3, 1-17
    6 STYCZNIA, PIĄTEK Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 2, 1-12
    5 STYCZNIA, CZWARTEK 1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    4 STYCZNIA, ŚRODA Hbr 13, 10-16 Ew. Łk 21, 34-38
    3 STYCZNIA, WTOREK Kol 1, 21-29 Ew. Jana 10, 11-16
    2 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 5-17 Ew. Łk 20, 41 – 21, 4
    1 STYCZNIA, NIEDZIELA Flp 2, 5-11 Ew. Łk 2, 21
         
 2016
  GRUDZIEN      
    31 GRUDNIA, SOBOTA Rz 1, 1-7 Ew. Jana 1, 1-17
    30 GRUDNIA, PIĄTEK Hbr 12, 5-17 Ew. Łk 20, 41 – 21, 4
    29 GRUDNIA, CZWARTEK 1 J 1, 1-7 Ew. Jana 21, 20-25
    28 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 7, 26 – 8, 13 Ew. Łk 20, 1-8
    27 GRUDNIA, WTOREK 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 21, 15-19
    26 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 6, 8-12 i 7,55-8,2 Ew. Jana 12, 24-26
    25 GRUDNIA, NIEDZIELA Tyt 2, 11-15 Ew. Łk 2, 1-7
    24 GRUDNIA, SOBOTA Tyt 2, 11-15 Ew. Mt 1, 18-25
    23 GRUDNIA, PIĄTEK Hbr 3, 12 – 4, 10 Ew. Łk 18, 1-8
    22 GRUDNIA, CZWARTEK 2 Tyt 3, 10-15 Ew. Łk 12, 32-40
    21 GRUDNIA, ŚRODA Hbr 2, 1-10 Ew. Łk 17, 11-19
    20 GRUDNIA, WTOREK Hbr 12, 1-7 Ew. Mt 10, 26-33
    19 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 4, 9-16 Ew. Mk 9, 29-36
    18 GRUDNIA, NIEDZIELA Hbr 1, 1-14 Ew. Łk 17, 1-10
    17 GRUDNIA, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    16 GRUDNIA, PIĄTEK 2 Tes 3, 1-18 Ew. Łk 15, 1-7
    15 GRUDNIA, CZWARTEK Rz 5, 1-5 Ew. Mt 5, 1-12
    14 GRUDNIA, ŚRODA 2 Tes 2, 1-16 Ew. Łk 14, 25-33
    13 GRUDNIA, WTOREK Rz 16, 25-27 Ew. Mk 6, 7-13
    12 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK Flp 1, 27 – 2, 4 Ew. Mt 10, 37-42
    11 GRUDNIA, NIEDZIELA 2 Tes 1, 1-12 Ew. Łk 12, 12-24
    10 GRUDNIA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 10, 11-16
    9 GRUDNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-56
    8 GRUDNIA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 10, 37-42
    7 GRUDNIA, ŚRODA 1 Tes 5, 1-11 Ew. Łk 13, 10-21
    6 GRUDNIA, WTOREK Rz 5, 1-5 Ew. Łk 12, 2-9
    5 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 3, 18 – 4, 6 Ew. Łk 21, 12-19
    4 GRUDNIA, NIEDZIELA 1 Tes 4, 1-13 Ew. Łk 13, 1-9
    3 GRUDNIA, SOBOTA Dz 1, 12-14 Ew. Mk 6, 7-13
    2 GRUDNIA, PIĄTEK 1 Tes 2, 17 – 3, 2 Ew. Łk 12, 49-59
    1 GRUDNIA, CZWARTEK Flp 4, 1-7 Ew. Łk 9, 1-6
  LISTOPAD      
    30 LISTOPADA, ŚRODA 1 Tes 2, 1-12 Ew. Łk 12, 41-48
    29 LISTOPADA, WTOREK 2 Kor 2, 14-17 Ew. Łk 6, 13-20
    28 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 8, 1-3
    27 LISTOPADA, NIEDZIELA 1 Tes 1, 1-10 Ew. Łk 12, 13-31
    26 LISTOPADA, SOBOTA 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    25 LISTOPADA, PIĄTEK Kol 4, 5-18 Ew. Łk 12, 1-12
    24 LISTOPADA, CZWARTEK Kol 3, 15 – 4, 4 Ew. Łk 11, 49-54
    23 LISTOPADA, ŚRODA Kol 1, 24-27 Ew. Łk 11, 33-42
    22 LISTOPADA, WTOREK Kol 1, 12-23 Ew. Łk 11, 27-32
    21 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 39-56
    20 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 4, 8-24 Ew. Łk 11, 1-13
    19 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 12, 4-9
    18 LISTOPADA, PIĄTEK Flp 2, 12-30 Ew. Łk 10, 30-42
    17 LISTOPADA, CZWARTEK 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10, 7
    16 LISTOPADA, ŚRODA Flp 1, 12-26 Ew. Łk 9, 51-62
    15 LISTOPADA, WTOREK Rz 11, 2-5 Ew. Łk 13, 31-35
    14 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK Kol 1, 12-22 Ew. Łk 15, 1-10
    13 LISTOPADA, NIEDZIELA Flp 1, 1-11 Ew. Łk 9, 44-50
    12 LISTOPADA, SOBOTA 1 Kor 12, 26 – 13, 10 Ew. Jana 1, 35-5
    11 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 6, 13-24 Ew. Łk 9, 37-44
    10 LISTOPADA, CZWARTEK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Mt 4, 23-25
    9 LISTOPADA, ŚRODA Ef 6, 1-9 Ew. Łk 9, 10-17
    8 LISTOPADA, WTOREK Dz 20, 25-38 Ew. Jana 15, 11-25
    7 LISTOPADA, PONIEDZIAŁEK 1 J 5, 1-6 Ew. Łk 9, 23-27
    6 LISTOPADA, NIEDZIELA Hbr 1, 6-14 Ew. Mt 18, 10-14
    5 LISTOPADA, SOBOTA Hbr 1, 6-14 Ew. Mt 18, 10-14
    4 LISTOPADA, PIĄTEK Ef 2, 4-22 Ew. Łk 8, 40-48
    3 LISTOPADA, CZWARTEK Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 4, 23-25
    2 LISTOPADA, ŚRODA Ef 1, 15 – 2,3 Ew. Łk 8, 22-25
    1 LISTOPADA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Łk 9, 23-27
  PAŹDZIERNIK      
    31 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Ef 3, 1-11 Ew. Jana 10, 11-16
    30 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ef 1, 1-14 Ew. Łk 8, 17-21
    29 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Hbr 11, 32-40 Ew. Jana 16, 1-5
    28 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 6, 1-13 Ew. Łk 8, 4-16
    27 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 J 2, 7-14 Ew. Jana 16, 1-5
    26 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 5, 16-26 Ew. Łk 7, 36-50
    25 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Łk 10, 21-24
    24 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Tym 2, 3-10 Ew. Mt 19, 27-29
    23 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 18-24 Ew. Mt 24, 27-36
    22 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Tyt 3, 3-8 Ew. Mk 13, 9-13
    21 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 5, 2-15 Ew. Łk 5, 17-26
    20 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Tes 2, 13-20 Ew. Jana 15, 11-16
    19 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 4, 19 – 5, 1 Ew. Łk 4, 31-41
    18 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 Tym 5, 17-21 Ew. Mt 10, 26-33
    17 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Mt 27, 50-61
    16 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 4, 1-18 Ew. Łk 4, 14-24
    15 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Ef 4, 7-13 Ew. Łk 6, 13-19
    14 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 2, 20 – 3, 11 Ew. Mk 13, 24-37
    13 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 2 Tes 1, 1-12 Ew. Łk 10, 1-9
    12 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 2, 11-20 Ew. Mk 13, 14-23
    11 PAŹDZIERNIKA, WTOREK Dz 1, 21-26 Ew. Łk 9, 1-6
    10 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK Hbr 10, 32-39 Ew. Łk 10, 21-24
    9 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA Ga 2, 1-10 Ew. Mk 12, 35-44
    8 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Mk 13, 9-13
    7 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK Ga 1, 11-24 Ew. Mk 12, 18-34
    6 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 1 Kor 12, 1-11 Ew. Mt 9, 35 – 10, 1
    5 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA Ga 1, 1-10 Ew. Mk 12, 1-12
    4 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Łk 12, 32-42
    3 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 11, 21-31 Ew. Mk 6, 45-56
    2 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 2 Kor 13, 5-13 Ew. Mk 11, 27-33
    1 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA 2 Kor 2, 14 – 3, 3 Ew. Łk 10, 1-12
  WRZESIEŃ      
    30 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 12, 19 – 13, 4 Ew. Mk 11, 15-26
     29 WRZEŚNIA, CZWARTEK Rz 8, 18-26 Ew. Jana 16, 1-5
    28 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 12, 10-18 Ew. Mk 10, 35-45
      27 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Tym 3, 10-15 Ew. Mt 5, 1-12
    26 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 13, 22-30
    25 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Mt 24, 30-35
    24 WRZEŚNIA, SOBOTA 2 Kor 1, 3-7 Ew. Łk 12, 2-9
    23 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 11, 30 – 12, 9 Ew. Mk 10, 28-34
     22 WRZEŚNIA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 10, 11-16
    21 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 11, 10-29 Ew. Mk 10, 17-27
      20 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 6, 20-23
    19 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 5, 1-5 Ew. Łk 21, 12-19
    18 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 10, 18 – 11, 10 Ew. Mk 10, 1-12
    17 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 6, 13-16 Ew. Jana 7, 37-52
    16 WRZEŚNIA, PIĄTEK Flp 2, 5-11 Ew. Jana 19, 16-22
     15 WRZEŚNIA, CZWARTEK Hbr 12, 18-27 Ew. Mt 21, 12-17
    14 WRZEŚNIA, ŚRODA Hbr 9, 11-15 Ew. Mt 16, 13-19
      13 WRZEŚNIA, WTOREK Hbr 3, 1-6 Ew. Jana 2, 12-22
    12 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Jana 3, 22-36
    11 WRZEŚNIA, NIEDZIELA Ga 6, 14-18 Ew. Jana 3, 13-21
    10 WRZEŚNIA, SOBOTA 1 Tym 3, 14-16 Ew. Jana 10, 22-42
    9 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 10, 7-17 Ew. Mk 9, 37-49
     8 WRZEŚNIA, CZWARTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 1, 39-53
    7 WRZEŚNIA, ŚRODA 2 Kor 9, 1-9 Ew. Mk 8, 22-26
      6 WRZEŚNIA, WTOREK 2 Kor 8, 16-24 Ew. Mk 8, 10-21
    5 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 8, 1-5 Ew. Mk 8, 1-9
    4 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 2 Kor 2, 12 – 3, 3 Ew. Mk 6, 30-44
    3 WRZEŚNIA, SOBOTA Hbr 12, 1-7 Ew. Jana 14, 25-31
    2 WRZEŚNIA, PIĄTEK 2 Kor 1, 23 – 2, 11 Ew. Mk 6, 1-6
     1 WRZEŚNIA, CZWARTEK Jk 5, 7-11 Ew. Mt 14, 1-12
  SIERPIEŃ      
    31 SIERPNIA, ŚRODA 2 Kor 1, 12-22 Ew. Mk 5, 35-43
      30 SIERPNIA, WTOREK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Mt 23, 34-39
    29 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Hbr 4, 11-15   Ew. Mt 5, 1-12
    28 SIERPNIA, NIEDZIELA 2 Kor 1, 1-11 Ew. Mk 4, 35-40
    27 SIERPNIA, SOBOTA 2 P 2, 9-22 Ew. Mt 2, 16-18
    26 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 16, 12-24 Ew. Mk 4, 26-34
     25 SIERPNIA, CZWARTEK Hbr 2, 14-18 Ew. Jana 10, 11-16
    24 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 58 – 16, 11 Ew. Mk 4, 10-25
      23 SIERPNIA, WTOREK Ef 1, 3-12 Ew. Mt 1, 17-21
    22 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    21 SIERPNIA, NIEDZIELA 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    20 SIERPNIA, SOBOTA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    19 SIERPNIA, PIĄTEK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    18 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    17SIERPNIA, ŚRODA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    16 SIERPNIA, WTOREK Ga 3, 24-29 Ew. Łk 11, 39-56
    15 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
    14 SIERPNIA, NIEDZIELA Ga 3, 29 – 4, 7 Ew. Łk 2, 1-7
    13 SIERPNIA, SOBOTA 1 P 2, 1-10 Ew. Mt 16, 13-19
    12 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 15, 50-56 Ew. Mk 3, 31 – 4, 9
    11 SIERPNIA, CZWARTEK 1 Kor 15, 34-49 Ew. Mk 3, 20-30
    10 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 15, 20-33 Ew. Mk 3, 6-12
    9 SIERPNIA, WTOREK 1 Kor 14, 26-40 Ew. Mk 2, 23 – 3, 5
    8 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 14, 18-25 Ew. Mk 2, 18-22
    7 SIERPNIA, NIEDZIELA 1 Kor 13, 11 – 14, 5 Ew. Mk 2, 13-17
    6 SIERPNIA, SOBOTA 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 10, 16-20
    5 SIERPNIA, PIĄTEK 1 Kor 13, 1-10 Ew. Mk 2, 1-12
    4 SIERPNIA, CZWARTEK 2 Kor 10, 3-6 Ew. Mt 10, 23-33
    3 SIERPNIA, ŚRODA 1 Kor 12, 12-27 Ew. Mk 1, 40-45
    2 SIERPNIA, WTOREK Rz 15, 30-33 Ew. Łk 12, 32-40
    1 SIERPNIA, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 12-27 Ew. Łk 9, 23-27
  LIPIEC      
    31 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 12, 1-11 Ew. Mk 1, 35-39
    30 LIPCA, SOBOTA Hbr 13, 7-9     Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    29 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 11, 1-16 Ew. Mk 1, 28-34
     28 LIPCA, CZWARTEK 1 Tym 1, 12-17 Ew. Łk 12, 32-40
    27 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 10, 12-33 Ew. Mk 1, 21-27
      26 LIPCA, WTOREK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Łk 12, 2-10
    25 LIPCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 11, 32-40 Ew. Mt 5, 17-20
    24 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 9, 24 – 10, 11 Ew. Mk 1, 14-20
    23 LIPCA, SOBOTA 2 Tym 3, 10-15 Ew. Jana 15, 11-16
    22 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 7, 36 – 8, 6 Ew. Mt 20, 1-16
     21 LIPCA, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    20 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 7, 25-35 Ew. Mt 19, 13-26
      19 LIPCA, WTOREK Rz 11, 2-5 Ew. Łk 13, 31-35
    18 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9 Ew. Łk 8, 1-3
    17 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
    16 LIPCA, SOBOTA Hbr 11, 1-31 Ew. Łk 20, 34-40
    15 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 5, 9 – 6, 11 Ew. Mt 18, 23-35
     14 LIPCA, CZWARTEK 2 Kor 4, 6-11 Ew. Mt 24, 9-14
    13 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 2, 10 – 3, 11 Ew. Mt 18, 15-22
      12 LIPCA, WTOREK Ga 3, 13-22 Ew. Łk 15, 1-10
    11 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 3, 2-9 Ew. Łk 8, 1-3
    10 LIPCA, NIEDZIELA 1 Kor 1, 22 – 2, 5 Ew. Mt 18, 10-14
    9 LIPCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 10 Ew. Łk 9, 1-6
    8 LIPCA, PIĄTEK 1 Kor 1, 10-21 Ew. Mt 18, 1-9
     7 LIPCA, CZWARTEK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 4, 14-22
    6 LIPCA, ŚRODA 1 Kor 1, 1-9 Ew. Mt 17, 21-26
      5 LIPCA, WTOREK Hbr 12, 18-27 Ew. Łk 9, 27-36
    4 LIPCA, PONIEDZIAŁEK 1J 5, 9-12 Ew. Jana 1, 1-17
    3 LIPCA, NIEDZIELA 1 J 1, 1-7 Ew. Mt 17, 1-13
    2 LIPCA, SOBOTA Hbr 9, 1-10 Ew. Mt 5, 17-20
    1 LIPCA, PIĄTEK Rz 16, 17-27 Ew. Mt 15, 39 – 16, 12
  CZERWIEC      
     30 CZERWCA, CZWARTEK Rz 15, 30 – 16, 16 Ew. Mt 15, 29-38
    29 CZERWCA, ŚRODA Rz 15, 14-29 Ew. Mt 15, 21-28
      28 CZERWCA, WTOREK Rz 15, 1-13 Ew. Mt 15, 1-20
    27 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Rz 11, 25-36 Ew. Mt 14, 22-36
    26 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 11, 13-24 Ew. Mt 14, 13-21
    25 CZERWCA, SOBOTA 1 Tes 2, 9-16 Ew. Mt 9, 36 – 10, 8
    24 CZERWCA, PIĄTEK Rz 11, 1-12 Ew. Mt 13, 43-52
     23 CZERWCA, CZWARTEK 1 Kor 2, 6-10 Ew. Łk 4, 25-30
    22 CZERWCA, ŚRODA Rz 10, 5-17 Ew. Mt 13, 31-42
      21 CZERWCA, WTOREK 2 Tym 1, 6-14 Ew. Łk 11, 29-32
    20 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 11, 14-23
    19 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 9, 30 – 10, 4 Ew. Mt 13, 24-30
    18 CZERWCA, SOBOTA 1 Kor 12, 28 – 13, 3 Ew. Mt 23, 34-39
    17 CZERWCA, PIĄTEK Rz 9, 17-29 Ew. Mt 13, 16-23
     16 CZERWCA, CZWARTEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Łk 12, 32-40
    15 CZERWCA, ŚRODA Rz 7, 1-11 Ew. Mt 12, 9-15
      14 CZERWCA, WTOREK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    13 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK Hbr 13, 7-9 Ew. Mt 10, 16-22
    12 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 7, 25 – 8, 11 Ew. Mt 12, 38-45
    11 CZERWCA, SOBOTA Dz 20, 22-32 Ew. Jana 10, 11-16
    10 CZERWCA, PIĄTEK Rz 7, 12-25 Ew. Mt 12, 15-21
     9 CZERWCA, CZWARTEK 2 Kor 6, 1-10 Ew. Jana 16, 1-5
    8 CZERWCA, ŚRODA Rz 7, 1-11 Ew. Mt 12, 9-15
      7 CZERWCA, WTOREK 1 Tym 2, 1-7 Ew. Łk 7, 1-10
    6 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK 1 Kor 12, 4-11 Ew. Mk 6, 45-52
    5 CZERWCA, NIEDZIELA Rz 6, 12-23 Ew. Mt 12, 1-8
    4 CZERWCA, SOBOTA Hbr 4, 11-15 Ew. Jana 16, 33 – 17, 8
    3 CZERWCA, PIĄTEK Rz 5, 12-21 Ew. Mt 11, 25-30
     2 CZERWCA, CZWARTEK Rz 8, 18-27 Ew. Łk 21, 12-19
    1 CZERWCA, ŚRODA Rz 4, 13-25 Ew. Mt 10, 34-42
  MAJ      
      31 MAJA, WTOREK 1 P 5, 8-11 Ew. Jana 12, 24-26
    30 MAJA, PONIEDZIAŁEK Hbr 2, 14-18 Ew. Mt 2, 16-18
    29 MAJA, NIEDZIELA Hbr 9, 1-10 Ew. Jana 10, 22-30
    28 MAJA, SOBOTA Hbr 13, 17-21 Ew. Mt 19, 27-29
    27 MAJA, PIĄTEK Rz 4, 1-12 Ew. Mt 9, 27-34
     26 MAJA, CZWARTEK 1P 5, 1-7 Ew. Mt 11, 2-14
    25 MAJA, ŚRODA Rz 3, 19-31 Ew. Mt 9, 9-15
      24 MAJA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Jana 16, 1-5
    23 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 15, 30 – 16, 2 Ew. Mt 10, 26-33
    22 MAJA, NIEDZIELA 1 Kor 2, 6-15 Ew. Jana 14, 15-24
    21 MAJA, SOBOTA 1 P 2, 9-15 Ew. Mt 2, 16-18
    20 MAJA, PIĄTEK Rz 2, 25 – 3, 18 Ew. Mt 9, 1-8
     19 MAJA, CZWARTEK Rz 2, 12-24 Ew. Mt 8, 28-34
    18 MAJA, ŚRODA Rz 2, 2-11 Ew. Mt 8, 18 - 27
      17 MAJA, WTOREK Rz 1, 18 – 2, 1 Ew. Mt 8, 5-17
    16 MAJA, PONIEDZIAŁEK Rz 1, 1-17 Ew. Mt 7, 28  8, 4
    15 MAJA, NIEDZIELA Dz 2, 1-21 Ew. Jana 14, 25-31
    14 MAJA, SOBOTA Dz 28, 11-32 Ew. Jana 13, 31 – 14, 14
    13 MAJA, PIĄTEK Dz 27, 27 – 28, 10 Ew. Jana 13, 16-30
     12 MAJA, CZWARTEK Dz 27, 1-26 Ew. Jana 13, 1-15
    11 MAJA, ŚRODA Dz 25, 23 – 26, 32 Ew. Jana 12, 44-50
      10 MAJA, WTOREK Dz 25, 13-22 Ew. Jana 12, 27-43
     9 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 24, 24 – 25, 12

Ew. Jana 12, 24-26

    8 MAJA, NIEDZIELA Dz 24, 1-23 Ew. Jana 12, 12-23
    7 MAJA, SOBOTA Dz 23, 12-35 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    6 MAJA, PIĄTEK Dz 22, 30 – 23, 11 Ew. Jana 11, 47-54
     5 MAJA, CZWARTEK Dz 1, 1-14 Ew. Łk 24, 41-53
    4 MAJA, ŚRODA Dz 21, 27 – 22, 29 Ew. Jana 11, 1-28 i 38-46
      3 MAJA, WTOREK Dz 21, 15-26 Ew. Jana 10, 22-42
     2 MAJA, PONIEDZIAŁEK Dz 21, 1-14

Ew. Jana 10, 11-21

    1 MAJA, NIEDZIELA Dz 20, 17-38 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
  KWIECIEŃ      
    30 KWIETNIA, SOBOTA Dz 20, 1-16 Ew. Jana 9, 1-38
    29 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 19, 21-40 Ew. Jana 8, 31-59
     28 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 19, 1-20 Ew. Jana 8, 21-30
    27 KWIETNIA, ŚRODA Dz 18, 12-28 Ew. Jana 8, 12-20
      26 KWIETNIA, WTOREK Dz 18, 1-11 Ew. Jana 7, 37 – 8, 11
    25 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz. 17, 16-34 Ew. Jana 7, 24-36
    24 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz. 17, 1-15 Ew. Jana 7, 14-23
    23 KWIETNIA, SOBOTA Dz. 16, 6-40 Ew. Jana 7, 1-13
    22 KWIETNIA, PIĄTEK Dz. 15, 36 – 16, 6 Ew. Jana 6, 39-71
     21 KWIETNIA, CZWARTEK Dz. 15, 13-35 Ew. Jana 6, 22-38
    20 KWIETNIA, ŚRODA Dz. 15, 1-12 Ew. Jana 6, 15-21
      19 KWIETNIA, WTOREK Dz. 14, 18-27 Ew. Jana 6, 1-14
     18 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 14, 7-17

Ew. Jana 5, 31-47

    17 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 13, 44 – 14, 6 Ew. Jana 5, 19-30
    16 KWIETNIA, SOBOTA Dz 13, 13-43 Ew. Jana 5, 1-18
    15 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 12, 25 – 13, 12 Ew. Jana 4, 43-54
    14 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 12, 1-24 Ew. Jana 4, 24-42
    13 KWIETNIA, ŚRODA Dz 11, 19-30 Ew. Jana 4, 1-23
    12 KWIETNIA, WTOREK Dz 11, 1-18 Ew. Jana 3, 22-36
    11 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 10, 25-48 Ew. Jana 3, 13-21
    10 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 10, 1-24 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
    9 KWIETNIA, SOBOTA Dz 9, 32-43 Ew. Jana 2, 12-22
    8 KWIETNIA, PIĄTEK Dz 9, 1-31 Ew. Jana 2, 1-11
     7 KWIETNIA, CZWARTEK Dz 8, 26-40 Ew. Jana 1, 43-51
    6 KWIETNIA, ŚRODA Dz 8, 3-25 Ew. Jana 1, 35-42
      5 KWIETNIA, WTOREK Dz 7, 30 – 8, 2 Ew. Jana 1, 29-34
     4 KWIETNIA, PONIEDZIAŁEK Dz 6, 8 – 7, 29

Ew. Jana 1, 18-28

    3 KWIETNIA, NIEDZIELA Dz 5, 34 – 6. 7 Ew. Jana 1, 1-17
    2 KWIETNIA, SOBOTA Dz 5, 12-33 Ew. Jana 21, 15-25
    1 KWIETNIA, PIATEK Dz 4, 32 – 5, 11 Ew. Jana 21, 1-14
  MARZEC      
     31 MARCA, CZWARTEK Dz 4, 13-31 Ew. Mt 5, 1-12
    30 MARCA, ŚRODA Dz 3, 22 – 4, 12 Ew. Łk 24, 36- 40
      29 MARCA, WTOREK 2 Kor 6, 16 – 7, 1 Ew. Łk 1, 26-38
     28 MARCA, PONIEDZIAŁEK Dz 2, 22-41

Ew. Łk 24, 1-12

     27 MARCA, NIEDZIELA Dz 1, 15-26

Ew. Mk 16, 2-8

  WIELKI
TYDZIEŃ
26 MARCA, SOBOTA 1 kor 15, 1-11 Ew. Mt 28, 1-20
  25 MARCA, PIATEK WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ
  24 MARCA, CZWARTEK 1 Kor 11, 23-32 Ew. Mt 26, 17-30
  23 MARCA, ŚRODA Dz 1, 15-20 Ew. Mt 26, 3-16
  22 MARCA, WTOREK Rz 5, 6-11 Ew. Mt 25, 1-13
  21 MARCA, PONIEDZIAŁEK Flp 2, 5-11 Ew. Mt 20, 17-28
    20 MARCA, NIEDZIELA Flp 4, 4-7 Ew. Mt 21, 1-17
    19 MARCA, SOBOTA 1 Tes 4, 12-17 Ew. Jana 11, 55 – 12, 11
    18 MARCA, PIATEK Ga 6, 14-18 Ew. Jana 19, 25-27
     17 MARCA, CZWARTEK 1 J 3, 18-24 Ew. Jana 5, 1-18
    16 MARCA, ŚRODA 1 J 3, 11-17 Ew. Łk 11, 31-42
      15 MARCA, WTOREK 1 J 3, 2-10 Ew. Łk 11, 14-23
    14 MARCA, PONIEDZIAŁEK 1 J 2, 26 – 3, 1 Ew. Łk 7, 12-17
     13 MARCA, NIEDZIELA Kol 2, 8-23

Ew. Mt 22, 34 – 23, 12

    12 MARCA, SOBOTA Flp 1, 12-21 Ew. Mt 16, 24-28
    11 MARCA, PIATEK 1 J 2, 18-25 Ew. Łk 10, 25-37
      10 MARCA, CZWARTEK 1 J 2, 7-17 Ew. Łk 5, 1-11
    9 MARCA, ŚRODA 1 J 2, 1-6 Ew. Mk 10, 28-31
      8 MARCA, WTOREK 1 J 1, 1-10 Ew. Mk 10, 46-52
    7 MARCA, PONIEDZIAŁEK 2 P 3, 10-18 Ew. Mk 8, 22-26
    6 MARCA, NIEDZIELA Flp 3, 1-14 Ew. Łk 18, 1-14
     5 MARCA, SOBOTA Ef 6, 10-17 Ew. Mt 13, 43-52
    4 MARCA, PIATEK 2 P 3, 1-9 Ew. Mk 10, 17-27
     3 MARCA, CZWARTEK 2 P 2, 9-22 Ew. Mk 9, 13-28
    2 MARCA, ŚRODA 2 P 1, 20 – 2, 8 Ew. Mk 4, 26-34
      1 MARCA, WTOREK 2 P 1, 12-19 Ew. Mk 3, 1-5
  LUTY      
    29 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 2 P 1, 1-11 Ew. Mk 1, 21-27
    28 LUTEGO, NIEDZIELA Ef 4, 17-32 Ew. Łk 16, 1-13
    27 LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 4, 1-11 Ew. Jana 9, 39 – 10, 10
    26 LUTEGO, PIATEK 1 P 5, 8-14

Ew. Mt 13, 24-30

      25 LUTEGO, CZWARTEK 1 P 5, 1-7 Ew. Mt 15, 29-36
    24 LUTEGO, ŚRODA 1 P 4, 12-19 Ew. Mt 13, 1-8
      23 LUTEGO, WTOREK 1 P 4, 1-11 Ew. Mt 15, 21-28
    22 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 1 P 3, 10-22 Ew. Mt 14, 23-36
    21 LUTEGO, NIEDZIELA 2 Kor 6, 1-18 Ew. Łk 15, 11-32
    20 LUTEGO, SOBOTA 2 Tym 4, 1-8 Ew. Jana 10, 11-16
    19 LUTEGO, PIATEK 1 P 3, 1-9 Ew. Mt 12, 43-50
     18 LUTEGO, CZWARTEK 1 P 2, 13-25 Ew. Mt 12, 22-33
    17 LUTEGO, ŚRODA 1 P 2, 1-12 Ew. Mt 9, 9-17
      16 LUTEGO, WTOREK 1 P 1, 13-25 Ew. Mt 9, 27-34
    15 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK 1 P 1, 1-12 Ew. Mt 9, 18-26
    14 LUTEGO, NIEDZIELA Rz 12, 1-21 Ew. Mt 5, 17-30
    13 LUTEGO, SOBOTA Rz 8, 28-39 Ew. Mt 10, 16-22
    12 LUTEGO, PIATEK Jk 5, 12-20 Ew. Mt 5, 1-12
      11 LUTEGO, CZWARTEK Jk 5, 1-11 Ew. Mt 9, 1-8
    10 LUTEGO, ŚRODA Jk 4, 7-17 Ew. Łk 13, 1-9
      9 LUTEGO, WTOREK Jk 3, 13 – 4, 6 Ew. Mt 4, 12-17
    8 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Jk 3, 1-12 Ew. Mt 4, 1-11
    7 LUTEGO, NIEDZIELA Rz 13, 11 – 14, 9 Ew. Mt 6, 1-21
    6 LUTEGO, SOBOTA 2 Kor 6, 1-10 Ew. Mt 12, 22-32
    5 LUTEGO, PIATEK Tyt 3, 1-15 Ew, Jana 7, 14-23
     4 LUTEGO, CZWARTEK Hbr 12, 1-7 Ew. Łk 6, 20-26
    3 LUTEGO, ŚRODA Tyt 1, 12 – 2, 10 Ew. Jana 7, 1-13
      2 LUTEGO, WTOREK 1 P 1, 3-9 Ew. Łk 12, 4-10
    1 LUTEGO, PONIEDZIAŁEK Rz 8, 28-39 Ew. Jana 15, 17-21
      STYCZEŃ      
    31 STYCZNIA, NIEDZIELA Tyt 1, 1-11 Ew. Jana 6, 59-71
    30 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 13, 17-21     Ew. Jana 10, 11-16
    29 STYCZNIA, PIATEK 2 Tym 4, 9-22 Ew. Jana 6, 45-58
     28 STYCZNIA, CZWARTEK 2 Tym 3, 10-12 Ew. Mt 5, 1-12
    27 STYCZNIA, ŚRODA 2 Tym 3, 16 – 4, 8 Ew. Jana 6, 39-45
    26 STYCZNIA, WTOREK Hbr 11, 32-40 Ew. Łk 12, 4-8
    25 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK 2 Kor 4,10 – 5, 5 Ew. Jana 16, 1-5
    24 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 3, 1–15 Ew. Jana 6, 22–38
    23 STYCZNIA, SOBOTA Ef 6, 10–17 Ew. Łk 21, 10–19
    22 STYCZNIA, PIATEK Rz 8, 1–3 Ew. Mt 12, 38–42
     21 STYCZNIA, CZWARTEK Jk 2, 14–26 Ew. Mt 8, 28–34
    20 STYCZNIA, ŚRODA Jk 2, 1–13 Ew. Łk 13, 22–35
      19 STYCZNIA, WTOREK Jk 1, 13–27 Ew. Mt 8, 5–17
    18 STYCZNIA, PONIEDZIAŁEK Jk 1, 1–12 Ew. Mt 8, 1–4
    17 STYCZNIA, NIEDZIELA 2 Tym 2, 15–26 Ew. Jana 6, 15–21
    16 STYCZNIA, SOBOTA Hbr 11, 32–40 Ew. Mt 10, 37–42
    15 STYCZNIA, PIATEK 1 Tym 4, 1–12 Ew. Jana 2, 23 – 3, 12
     14 STYCZNIA, CZWARTEK Dz 13, 25–33 Ew. Mk 1, 1–13
    13 STYCZNIA, ŚRODA Tyt 2, 11–15 Ew. Mt 2, 1–12
 2015   
         

»