default_mobilelogo
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku Ks. Cezary Annusewicz został proboszczem gdańskiej parafii w 1995 roku i od razu przystąpił do odbudowy kościoła z ruin. Wielkim wysiłkiem, przy wsparciu ludzi dobrej woli, wzniósł na nowo tę piękną, starą, trójnawową świątynię. 19 sierpnia 2007 roku ustanowione zostało tu sanktuarium diecezjalne, a Cudowny Obraz Matki Bożej Łaskawej został ceremonialnie przeniesiony (na zdjęciu ks. Annusewicz niesie Obraz jako pierwszy z prawej) z przykościelnej kaplicy do głównego ołtarza, wzorowanego na stanisławowskim. Uroczystość, pod przewodnictwem abpa Tadeusza Gocłowskiego, zgromadziła tłumy wiernych. Od 2007 roku jest ks. prałat Cezary Annusewicz także proboszczem parafii północnej ordynariatu ormiańskokatolickiego w Polsce. Dwa lata później ks. Annusewicz uzyskał zgodę władz miasta, by teren wokół kościoła nazwać Zaułkiem Ormiańskim oraz przeznaczył miejsce przy kościele na chaczkar – ormiański kwitnący krzyż. Co roku, 24 kwietnia, w rocznicę tureckiego ludobójstwa Ormian 1915 roku, na mszy świętej i przy chaczkarze zbierają się Ormianie. Od kilku lat Ormianie i sympatycy obrządku z całej Polski przyjeżdżają 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia NMP, dla uczczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej. Tego dnia odwiedzają też grób ks. Kazimierza Filipiaka na Łostowicach.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej