default_mobilelogo

Historyczna Armenia była wielkim krajem, którego terytoria położone były między Morzem Czarnym i Kaspijskim na północy, a jeziorami Wan i Urmia na południu. Symbolem jej świetności była i jest góra Ararat (orm. Masis), na której po potopie osiadła arka Noego (Rdz 8, 4). Obecnie góra ta znajduje się na terenie Turcji, a ziemie dawnej Armenii podzielone są pomiędzy Iran, Azerbejdżan i Turcję. Z mocno okrojonym w stosunku do ziem historycznych terytorium, Armenia odzyskała niepodległość dopiero w 1991 roku. Zamieszkuje ją obecnie ok. 3,5 mln ludności, z czego ok. 180 tys. to Ormianie Katolicy. Dzieje tego dumnego narodu oddaje także historia Kościoła, który przez wieki przechował ormiański język, tradycje i kulturę. (...)
Apostoł Jezusa Chrystusa
Juda Tadeusz (hebr. Jehudah - chwała Jahwe, godny czci, gr. Iudas) był dziesiątym z dwunastu uczniów Jezusa (Por. Mt 10, 3; Mk 3, 18). Określany początkowo jako Juda Apostoł z czasem otrzymał przydomek Tadeusz (Tadeusz to aram. tadda – odważny). Hegezyp, który żył w II wieku, podaje, że Apostoł, gdy przystąpił do grona Dwunastu był żonaty i pochodził z miasta Edessa (dziś Urfa/Şanlıurfa w Turcji), które leży na ziemiach armeńsko-syryjskich. Posiadał dzieci. Według Euzebiusza z Cezarei to właśnie dlatego podejrzliwy Domicjan, nakazał sprowadzić do Rzymu wnuki św. Judy, bojąc się, że jako „krewni” Chrystusa mogą chcieć sięgnąć po władzę cesarską. Upewniwszy się jednak, że nie mają oni takich zamiarów, odesłał ich do domu. (...)
*
Ukazał się kolejny podwójny numer "Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego" (nr 104/105), a w nim m.in. ciekawe referaty z konferencji naukowej "Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru", która odbyła się w dniach 27-28 maja 2017 r.
Prezentowany artykuł (autorstwa Marty Kowalczyk) również pochodzi z tej publikacji.

» cały artykuł  "Juda Tadeusz – duchowy ojciec Armenii" (PDF)                » cały Biuletyn (PDF)

ARMENIA

Dzisiaj, 13 lipca, w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Agadżanian (w pobliżu miejscowości Torosgyugh, prow. Szirak) świętowano 10. rocznicę sakry biskupiej abp. Rafała Minassiana, Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.
24 czerwca (w tym dniu przypada również rocznica święceń kapłańskich abp. Minassiana w 1973 r.) 2011 r. Arcybiskup otrzymał od papieża Benedykta XVI nominację na ordynariusza utworzonego w 1991 Ordynariatu Europy Wschodniej. 16 lipca 2011 r. został w Bejrucie konsekrowany na biskupa przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX (TUTAJ film z tej uroczystości).

za: wikipedia; FB ks. Karnika Hovsepiana

Ormiańska msza św. w kościele na warszawskich Bielanach, w niedzielę, 11 lipca 2021 r., poprzedzona była i zakończona dźwiękiem duduku – muzyką nagraną przez mistrza tego instrumentu - Dżiwana Gaspariana, zmarłego 6 lipca tego roku. Ks. Józef Naumowicz, sprawujący tę niedzielną liturgię, wskazał na trzy cechy święta – Przemienienia Pańskiego, święta róż – symbolu lipca, miesiąca Najdroższej Krwi Pana Jezusa, którego krwawy pot padał na skałę w Ogrójcu i cechy trzeciej – świeckiej tradycji ormiańskiej. Ta wyraża się różami właśnie – zdobiącymi święto plonów i zwyczajem polewania się wodą (jak polski śmigus-dyngus), na wspomnienie szczęśliwego końca Potopu.

» cały artykuł, nagranie mszy św.


Święto Przemienienia Pańskiego zwane Wardawar:
Տօն Պատառակերպութեան Տ.Մ. – Վարդավառ.

„Tam przemienił się wobec nich:
twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł  do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17,2n).

U Ormian to jedno z największych świąt w roku, mocno też zakorzenione w ormiańskiej tradycji i kulturze, o czym przypomnimy sobie w niedzielę 11 lipca. W tym roku nie można zorganizować tradycyjnego festynu z okazji Wardawaru, ale po Mszy świętej odbędzie na Bielanach - przynajmniej w formie symbolicznej,  z zachowaniem ścisłych obostrzeń pandemicznych  - spotkanie świąteczne przy ormiańskim stole!

A kiedyś bywało tak: „Na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie i uroczystość Świętego Krzyża [Ormianie] poświęcają baranki, lub woły, biją takowe, pieką i gotują przed kościołem, gdzie też spożywają swobodnie, jedną część oddają kapłanom, drugą ubogim, trzecią między siebie dzielą. Nie są to ofiary bałwochwalcze, jeno uczty duchowne, które się także w innych wschodnich kościołach praktykują” – pisał ojciec Sadok Barącz OP z klasztoru w Podkamieniu pod Lwowem (Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 314).

Jak po innych wielkich świętach, w poniedziałek po Wardawrze przypada Dzień modlitw za zmarłych (Or mereloc - Օր Մեռելոց). Ten poniedziałek w kalendarzu liturgicznym to drugi dzień Wardawaru (Բ. օր Վարդավառի). I tak jest aż do święta Wniebowzięcia (w tym roku 15 sierpnia), że poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, jeśli nie ma wtedy wspomnienia świętych, są kolejnymi dniami obchodów Przemienienia Pańskiego - Wardawaru. 

ks. Józef Naumowicz

 » Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1-13 (w j. polskim i ormiańśkim)Święto Przemienienia Pańskiego - Wardawar:
Տօն Պատառակերպութեան Տ.Մ. – Վարդավառ

Msza święta w obrządku ormiańskim
11 lipca 2021 o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5

Serdecznie zapraszam w niedzielę także do udziału
we Mszy św. poprzez transmisję online

» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   

Po Mszy świętej odbędzie się -  z zachowaniem ścisłych obostrzeń pandemicznych - spotkanie świąteczne przy ormiańskim stole!

                                                              Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz 
22 czerwca 2021 r. rozpoczął prace Synod Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w klasztorze w Bzommar, którego celem jest wybór następcy śp. Katolikosa Krikora Bedrosa XX - Patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego.
Obrady, którym przewodniczy arcybiskup Bedros Miriatian, administrator Kościoła patriarchalnego nadal trwają. 
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich określa termin, w jakim powinien zostać wybrany nowy Patriarcha:
"Kan. 72 (...) § 2. Jeśli wybór nie zostanie dokonany w ciągu piętnastu dni liczonych od rozpoczęcia Synodu Biskupów Kościoła patriarchalnego, sprawa zostaje przekazana Biskupowi Rzymskiemu." 
Ponieważ w określonym wyżej terminie nie dokonano wyboru, Patriarchat wydał w związku z tym w dniu dzisiejszym oświadczenie mówiące o istniejącej sytuacji.
Poinformuje opinie publiczna o kolejnych krokach.

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.

Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
Na początku XVIII stulecia Szczepan Potocki sprowadził do Horodenki kilkanaście rodzin ormiańskich, dla których ufundował murowany kościół oraz zapewnił utrzymanie proboszczowi. Gmach wzniesiony z ciosów kamiennych i cegły, na planie zbliżonym do krzyża greckiego, znajdował się w centrum miasta. Prawdopodobnie od początku istnienia w kościele znajdował się wizerunek matki Boskiej Częstochowskiej oraz słynący łaskami obraz św. Kajetana. W świątyni było sześć ołtarzy, w głównym umieszczono obraz przedstawiający Niepokalane Poczęcie NMP. Obok kościoła znajdowała się dzwonnica, plebania oraz budynki gospodarcze.
WATYKAN

Przyszłe, X Światowe Spotkanie Rodzin będzie mieć nową formułę. 2 lipca 2021 r. papież ogłosił ją w krótkim wideoprzesłaniu. Będzie się ono odbywać zarówno w Rzymie, jak i w Kościołach lokalnych. 

"(...) Tym razem będzie miało ono nową formułę. Jest to sposobność dana nam przez Opatrzność, aby urzeczywistnić wydarzenie światowe mogące jednak zaangażować wszystkie rodziny, które zechcą poczuć się częścią wspólnoty Kościoła. Spotkanie będzie miało charakter wieloośrodkowy i powszechny, sprzyjający zaangażowaniu wspólnot diecezjalnych z całego świata. Głównym miejscem spotkania będzie Rzym, gdzie niektórzy delegaci duszpasterstwa rodzin wezmą udział w Festiwalu Rodzin, Kongresie Duszpasterskim i Mszy Świętej, które będą transmitowane na cały świat. W tych samych dniach każda diecezja będzie mogła stać się ośrodkiem lokalnego spotkania dla swoich rodzin i wspólnot. W ten sposób każdy będzie mógł uczestniczyć, nawet ci, którzy nie będą mogli przybyć do Rzymu” – powiedział papież w wideoprzesłaniu.

Światowe Spotkanie Rodzin – spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny od 1994 r. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.
Poprzednie ŚSR odbyło się w 2018 r. w Dublinie w Irlandii. Wtedy też ogłoszono, że kolejne odbędzie się w Rzymie w 2021 r. w piątą rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka. 
20 kwietnia 2020 r. poinformowano, że w związku z pandemią koronawirusa spotkanie zostało przełożone na czerwiec 2022 r.

X Światowe Spotkanie Rodzin, w którym weźmie udział także papież Franciszek, jest planowane na 22-26 czerwca 2022 roku w Rzymie i zakończy trwający od 19 marca 2021 r. Rok Rodziny „Amoris Laetitia”. Odbędzie się pod hasłem: Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości.

» artykuł w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)

EŁ; za: VATICAN NEWS , WIKIPEDIA

 

26 czerwca mija 230. rocznica ogłoszenia święta Matki Bożej Ormiańskiej, cudownego obrazu z Kamieńca Podolskiego. Uroczystość tradycyjnie odbywa się 27 czerwca w kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. 27 czerwca 1791 r. obraz i kościół św. Mikołaja w Kamieńcu zostały uroczyście poświęcone, a abp Jakub Tumanowicz, biskup archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego, nakazał obchodzić ten dzień - 27 czerwca - jako święto.

Według jednej z legend ikona została przywieziona do Kamieńca przez Ormian w 1380 roku. Matka Boża z kościoła Mikołaja była czczona przez Kamieniec jako Patronka - według legendy wielokrotnie ratowała Kamieniec Podolski przed najeźdźcami, cudownie pokazując się w płomieniach na murach miejskich ... według legendy wielokrotnie ratowała Kamieniec Podolski przed najeźdźcami.

Co roku w tym dniu diaspora ormiańska organizuje uroczystości w różnych regionach Ukrainy. Obchody kończą się 28 czerwca w Kamieńcu Podolskim, gdzie tradycyjnie gromadzą się pielgrzymi ze wszystkich regionów Ukrainy.

*

"Udało się ustalić, że obraz znajdował się w muzeum w Równem, skąd przeniesiono go do kijowskiego Państwowego Muzeum Sztuki Wschodniej i Zachodnie (nr inw. 1680. W roku 1995 przeprowadzono jego konserwację w Pracowni Konserwacji Malarstwa Ukraińskiego Centrum Konserwacji w Kijowie, (...)" (Jacek Chrząszczewski, "Kościoły Ormian Polskich", 2001)

EŁ; zdjęcia z art. na stronie analitikaue.net

27 czerwca 2021 o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił Mszę św. w intencji abpa Józefa Teodorowicza, w 10 rocznicę uroczystego ponownego Jego pochówku na Cmentarzu Obrońców Lwowa w czerwcu 2011 r.

Abp Józef Teodorowicz zmarł 4 grudnia 1938 we Lwowie, za zasługi dla Ojczyzny pochowany został na Cmentarzu Orląt Lwowskich na Łyczakowie. Ciało ostatniego arcybiskupa ormiańskiego nie spoczywało jednak do 2011 w grobowcu, w którym złożono jego szczątki w dniu pogrzebu. Gdy w latach 70. rozpoczęła się dewastacja Cmentarza Orląt, w 1971 r. trumnę z Jego ciałem, w obawie przed zbezczeszczeniem, ukryto w innym grobie.
Od 1991 r. środowisko ormiańskie w Polsce rozpoczęło starania o ponowny godny pochówek. Dawny grobowiec abpa Teodorowicza na Cmentarzu Orląt został odnowiony, lecz sprawa ta długo nie mogła znaleźć swojego szczęśliwego finału. Dopiero 7 czerwca 2011 r. doszło do uroczystego ponownego pochówku szczątków arcybiskupa.

» cały artykuł

 

Muzeum Historyczne Skierniewic zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej katedrze ormiańskiej we Lwowie i jej twórcom – architektowi Franciszkowi Mączyńskiemu i malarzom Józefowi Mehofferowi i Józefowi Henrykowi Rosenowi.

Wernisaż wystawy “Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”
z oprowadzaniem kuratorskim dr Michała Wiśniewskiego z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
1 lipca (czwartek),  g. 17:00 - Muzeum Historyczne Skierniewic - wstęp wolny


ARMENIA

 W tych dniach mija pięć lat od papieskiej wizyty w Armenii, która miała miejsce w dniach 24 - 26 czerwca 2016 r.

Franciszek przyjechał do kraju odważnie spoglądającego w przyszłość i wdzięcznego za okazaną mu przez Papieża bliskość i troskę. Hasłem tej papieskiej podróży były słowa: „Wizyta w pierwszym kraju chrześcijańskim”. Nie tylko sama Armenia, ale wszyscy Ormianie, niezależnie od tego, gdzie obecnie mieszkają, cieszyli się ogromnie z papieskiej wizyty. Papież przyjechał na zaproszenie ormiańskich patriarchów i prezydenta tego kraju, całego narodu, który chciał wyrazić mu swój szacunek i wdzięczność za bliskość jaką od zawsze okazywał Ormianom. (z wywiadu Mikayela Minasyana, ambasadora Armenii przy Stolicy Apostolskiej dla Radia Watykańskiego).

  

Zdjęcia: 25.06.2016 r. - ERYWAŃ –Wizyta w kompleksie pomnikowym Cicernakaberd; GIUMRI  – Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego na placu Wartananc; ERYWAŃ – spotkanie ekumeniczne i modlitwa o pokój na placu Republiki.

» tutaj można przypomnieć sobie te trzy dni (artykuły, nagrania, galerie zdjęć)

 

Tablica w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku, odsłonięta w 2010 r.
Tablica w archikatedrze pw. św. Jana w Warszawie, odsłonięta 9.02.2019 r.

Msza święta w obrządku ormiańskim
27 czerwca 2021 o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5

Transmisja online Mszy św. i wystąpień poprzez:
» stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   

Będzie to Msza św. w intencji śp. ks. abpa Józefa Teodorowicza, arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego w latach 1901-1938, w 10 rocznicę uroczystego ponownego pochówku jego szczątków w grobie na Cmentarzu Obrońców Lwowa w czerwcu 2011 r.

Ks. abp Józef Teodorowicz zmarł 4 grudnia 1938 we Lwowie, został pochowany na Cmentarzu Orląt Lwowskich na Łyczakowie. Po wkroczeniu do Lwowa Armii Czerwonej, trumnę z jego ciałem, w obawie przed zbezczeszczeniem, ukryto w innym grobie.

Od 1991 środowisko ormiańskie w Polsce rozpoczęło starania o ponowny godny pochówek. Historię tych starań, trwających niemal 20 lat, aż do ich sfinalizowania, przypomną po Mszy św.  świadkowie tych wydarzeń i organizatorzy ówczesnych uroczystości:
ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, Łukasz Abgarowicz, Maciej Bohosiewicz, Bogdan Kasprowicz.

                                                                        Serdecznie zapraszam do wspólnej pamięci i wspólnej modlitwy.
                                                                              ks. Józef Naumowicz

WATYKAN

Dzisiaj, 22 czerwca 2021 r., w Watykanie zostało opublikowane papieskie orędzie na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
Po raz pierwszy 
będzie obchodzony w Kościołach na całym świecie w niedzielę 25 lipca, pod hasłem „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (Mt 28, 20).

W styczniu 2021 r. Papież ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Będzie obchodzony w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca. Tego dnia, po modlitwie Anioł Pański Franciszek zaznaczył, że podobnie jak w czasach Symeona i Anny, obojga w podeszłym wieku, także dzisiaj Duch Święty wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości. „Z tego powodu postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w całym Kościele co roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, «dziadków» Jezusa” – powiedział Papież.

Z okazji pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych będzie można uzyskać odpust zupełny dla siebie i dusz czyśćcowych. Odpust jest udzielony pod zwykłymi warunkami wiernym, którzy z tej okazji wezmą udział w papieskiej Mszy w Watykanie lub innych uroczystościach na całym świecie. Dla uzyskania odpustu wystarczy też poświęcenie odpowiedniej ilość czasu na odwiedzenie bądź kontakt ze starszymi osobami w potrzebie lub w trudnej sytuacji.

Orędzie papieża Franciszka na ten dzień jest głównym drogowskazem do obchodów tegorocznego święta i sposobów włączenia go do lokalnych kalendarzy kościelnych. Jego uzupełnieniem jest pakiet duszpasterski, przygotowany w pięciu językach przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. TUTAJ wersja w języku polskim.

» ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 1. ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH
„JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI”

EŁ; za: VATICAN NEWS i ekai.pl

 

LIBAN - PATRIARCHAT

» KOLEJNE DNI PRAC SYNODU ORMIAŃSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO «
_____________________________________________________________________

Dzisiaj, 22 czerwca 2021 r., rozpoczynają się prace Synodu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w klasztorze w Bzommar. Celem tego Synodu, zwołanego po śmierci Patriarchy Katolikosa Krikora Bedrosa XX (którego termin został ogłoszony 2 czerwca) jest wybór Jego następcy - Patriarchy całego ormiańskiego Kościoła katolickiego.
Obradom przewodniczy arcybiskup Bedros Miriatian, administrator Kościoła patriarchalnego.
 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego otwiera nowy kierunek studiów, który ma objąć także wiedzę o Kościele ormiańskim. Jak podaje uczelnia:
"Proponowany kierunek ma zaznajomić studentów z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynić z absolwentów ekspertów zdolnych angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu."

 » Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

  

W tym roku święto odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela
(Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Դրիգորի Լուսաւորչին)
przypada w sobotę, 19 czerwca. 

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, gdzie przebywał 13 lat.
Kult św. Grzegorza Oświeciciela do dzisiaj jest bardzo żywy w Armenii. Naród czci go jako swojego ojca. W każdej mszy świętej wspomina się jego imię, a w liturgii ormiańskiej wspomnienie tego świętego obchodzone jest trzykrotnie w ciągu roku. Świętuje się: wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela, wyjście z lochu i odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela.

» artykuł o relikwiach (2017 r.)

PARAFIA POŁUDNIOWA

 


13.06.2021 ks. prof. Józef Naumowicz odprawił w Gliwicach, po dłuższej przerwie, mszę św. Była to msza św. odpustowa – w nawiązaniu do słynnego odpustu św. Antoniego w Kutach,  na który co roku zjeżdżała się, jak podają ówcześni świadkowie, „cała Ormiańszczyzna”, z najodleglejszych miejsc, nie tylko z Polski.
Poniżej kilka zdjęć.

                

 

PARAFIA CENTRALNA


Serdecznie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

w WARSZAWIE
W NIEDZIELĘ 20 CZERWCA 2021 R. O GODZINIE 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Po Mszy św.  – spotkanie przy kawie i herbacie.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.
 


ARMENIA

We wrześniu ubiegłego [2020] roku pisaliśmy o projekcie  „Kard. Aghajanian Hall”, wyremontowania sali im. Kard. Agadżaniana, części budynku Oratorium, projekcie niezmiernie ważnym dla społeczności katolickiej Panik. Członkowie wspólnoty borykają się z wieloma problemami, a ormiańskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podejmuje różne inicjatywy, by pomóc w ich rozwiązywaniu.
Piszemy o tym, bo projekt właśnie udało się zrealizować! Także dzięki wsparciu z Polski.

W trzecią niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 13 czerwca 2021 r.,  odbyło się otwarcie, po przeprowadzonym remoncie, sali im. Kard. Agadżaniana (Aghajanian Hall) w Panik, części budynku Oratorium obok kościoła.
Ceremonii przewodniczył abp Rafał Minassian, Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europu Wschodniej. Obecny był też bp Michael Muradian, Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także gospodarz i organizator wydarzenia, ks. Karnik Hovsepian, Proboszcz kościoła w Panik.

» cały artykuł, nagranie

 

ARMENIA

(fot. Panik 2019) 

W związku ze śmiercią i obrzędami pogrzebowymi śp. Patriarchy, Katolikosa Krikora Bedrosa XX, ceremonia otwarcia "Aghajanian Hall”, która miała się odbyć 30 maja 2021 r. w Panik (prow. Szirak - TU publikowaliśmy otrzymane zaproszenie i podziękowanie dla Polski), została przełożona na 13 czerwca 2021 r..

Patronatem objął ją abp Rafał Minassian, Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europu Wschodniej.

Arcybiskup w niedziele 13 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 (godz. 8.00 czasu polskiego) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik odprawi z tej okazji uroczystą mszę św., podczas której grupa dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii Świętej. Msza św. będzie transmitowana na żywo na stronie ormiańskokatolickiego Radia Mariam w Armenii www.radiomariam.am
 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej