default_mobilelogo
CZERNIOWCE - KOŚCIOŁY Z KALENDARZA FKiDOP  2021 - WRZESIEŃ 

 Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Parafia ormiańskokatolicka w Czerniowcach powstała w 1836 r. na prośbę bukowińskich Ormian zamieszkałych w mieście i okolicznych wsiach. Początkowo wierni nie posiadali własnego kościoła, a liturgię sprawowano przed ołtarzem św. Grzegorza Oświeciciela ufundowanym w kościele parafialnym obrządku łacińskiego. Budowę własnej świątyni rozpoczął w 1870 r. proboszcz ks. Florian Mitulski, angażując w realizację tego pomysłu wielu poważanych bukowińskich Ormian. Powstała ona w czasie, kiedy społeczność ormiańska była nie tylko niewielka (1200 wiernych), ale także bardzo zasymilowana ze społecznością polską.

 Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali dziś ogłoszeni błogosławionymi.

Mszy św., z udziałem członków Konferencji Episkopatu Polski celebrowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, przewodniczył papieski delegat kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór wierności Ewangelii i służby potrzebującym.
Z mandatu papieża Franciszka kard. Semeraro odczytał po łacinie List Apostolski, w którym papież wpisał Ich w poczet błogosławionych.

Oprócz duchownych obecni byli przedstawiciele polskich najwyższych władz państwowych, służb dyplomatycznych i wojska, parlamentarzyści, a także goście z zagranicy. W sumie obecnych było 7 tys. wiernych, ok. 600 kapłanów i 120 biskupów. Wśród kapłanów byli też "nasi" księża: ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii w Polsce, a także ks. prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej.

 

Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego; orm.: Chaczwerac - Խաչվերաց) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
Jest on dla chrześcijan największą relikwią.

W tym roku Uroczystość Podwyższenia Krzyża wypada, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 12 września (w Kościele rzymskokatolickim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.

Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. 
Kiedy w roku 70. Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.
Później przeniesiono to święto na 14 września [w Kośc. rzymskokatolickim], ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa. Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata.

» historia Krzyża Świętego i jego kultu

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku Mszy świętej, bezpośrednio po akcie pokuty. 
Najważniejszy moment obrzędu beatyfikacji nastąpi chwilę potem, gdy papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha. Uczestnicy uroczystości odpowiedzą śpiewem  modlitwy “Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. W tym czasie zostaną odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych.

Wśród księży celebransów Mszy św. beatyfikacyjnej będzie ks. prof. Józef Naumowicz, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii w Polsce, a także ks. prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej. Weźmie w niej udział również kilkoro wiernych, przedstawicieli trzech parafii.

Papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powiedział do Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wyrażam radość z bliskiej już beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: «Wszystko postawiłem na Maryję» i ufność matki Elżbiety Róży pokładana w Krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu. O kardynale Wyszyńskim św. Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: «Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła».“

» OFICJALNA STRONA BEATYFIKACJI

 

8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու

8 września w Kościele katolickim obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie znamy dokładnej daty narodzin Matki Bożej, dlatego termin tego święta jest efektem tradycji.

Wydarzenie to niesie w sobie cenną treść teologiczną, bowiem narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią narodzin Chrystusa. Zdaniem Ojców Kościoła Maryja jest jak jutrzenka, która poprzedza blask dnia, którym jest Jezus. Rozumienie te można odnaleźć m. in. w liturgii bizantyjskiej w słowach: „Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg”, a także w liturgii zachodniej, w której opisuje się Matkę Bożą jako tą, która „dla całego świata stała się nadzieję i jutrzenką”. 

W kanonie Pisma Świętego nie podano opisu narodzin i wczesnych lat Matki Bożej. Tematykę tę poruszają natomiast różne teksty apokryficzne, takie jak „Protoewangelia Jakuba”. Próba rekonstrukcji dzieciństwa Maryi na podstawie tych tekstów jest jednak trudna. Z Tradycji wiemy, że rodzicami Matki Bożej była św. Anna i św. Joachim. Kościół naucza nas o niepokalanym poczęciu Maryi.

Geneza tego święta sięga V w., kiedy to poświęcono kościół św. Anny w Jerozolimie. Obecnie kult Maryi Dzieciątka jest bardzo silny we Włoszech (w Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest tradycyjnie świętem Matki Bożej Siewnej). 

za: misyjne.pl

 

„Kościół nie może milczeć, nie może pozwolić ograniczać się do ciszy: musi nadawać twarzy każdego człowieka wspaniały blask Chrystusa zmartwychwstałego” – zaapelował kard. Angelo Bagnasco w homilii podczas Mszy św. otwierającej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie.

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny rozpoczęła mszą św. w niedzielę 5 września o godz. 15.00 na placu Bohaterów w Budapeszcie. Przewodniczył jej kard. Angelo Bagnasco z Genui, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Kongres gromadzi przedstawicieli Kościołów z całego świata. Jest to wydarzenie uniwersalne łączące wszystkich katolików. Mottem wydarzenia są słowa Psalmu 87: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na celu pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eucharystii w Kościele lokalnym i powszechnym. 

 
ARMENIA

Została ustanowiona Nuncjatura Apostolska w Erywaniu. Od 1 września 2021 r. Nuncjatura Apostolska dla Gruzji i Armenii, której przedstawicielstwo znajdowało się w Tbilisi (Gruzja), będzie je miała również w Armenii. Biuro nuncjatury znajduje się w centrum Erywania, pomiędzy Narodowym Teatrem Opery i Placem Republiki.
Nuncjuszem Apostolskim, delegatem papieża w Armenii i Gruzji, jest arcybiskup José Avellino Betancourt.
Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Republiką Armenii Watykan będzie miał swoje przedstawicielstwo w Armenii.
Oficjalne otwarcie nowej Nuncjatury Apostolskiej w Erywaniu zaplanowane jest na październik.


 Biskupi ormiańskokatoliccy 20 września 2021 r. spotkają się w Rzymie, by wybrać nowego patriarchę.

Synod elekcyjny, który rozpoczął się 22 czerwca w klasztorze w Bzommar w Libanie, nie przebiegł pomyślnie. Brało w nim udział 12 biskupów, w ciągu piętnastu dni żaden kandydat nie uzyskał dwóch trzecich ich głosów.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (Kan. 72), obrady Synodu elekcyjnego zostały przerwane, a sprawa została skierowana do Papieża:

Zebranie biskupów w Rzymie rozpoczną dwa dni rekolekcji. Następnie, począwszy od 22 września, zgromadzenie synodalne rozpocznie wybór nowego patriarchy.

Jeżeli i tym razem dojdzie do sytuacji patowej, aby zapewnić pozytywny wynik, zastosowane zostaną pewne wyjątki: patriarchą zostanie wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość oddanych głosów, lub ten z dwóch kandydatów o identycznej liczbie głosów, który ma najdłuższy staż kapłański.

 

WATYKAN

Tajemnica przebytej drogi tkwi w słowie pokora. Małość i służba są tajemnicami, by osiągnąć cel. Ojciec Święty mówił o tym na Anioł Pański 15 sierpnia rozważając tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

„To właśnie pokora przyciągnęła do niej [Matki Bożej - red.] spojrzenie Boga. Oko ludzkie szuka wielkości i jest oślepione tym, co jaskrawe. Bóg natomiast nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą. Dziś, patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że pokora jest drogą do nieba” – mówił Franciszek.
„Bóg nie wywyższa z powodu naszych darów, bogactwa czy umiejętności, ale za naszą pokorę. Bóg jest zakochany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, którzy służą. Istotnie Maryja nie przypisuje sobie innego «tytułu» jak tylko służebnicy: jest «służebnicą Pańską». Nic innego o sobie nie mówi, niczego innego dla siebie nie poszukuje. Chce tylko być służebnicą. (...)
Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie: jak to jest u mnie z pokorą? Czy szukam uznania innych, chcę się dowartościować i być chwalony, czy też myślę o służbie? Czy umiem słuchać, jak Maryja, czy też chcę tylko mówić i być w centrum uwagi? Czy umiem milczeć, jak Maryja, czy też ciągle gadam? Czy umiem uczynić krok w tył, by rozładować kłótnie i spory, czy też staram się tylko dominować?“

» artykuł w j. ormiańskim na stronie Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

EŁ; za: VATICAN NEWS 

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

W Gdańsku 22 sierpnia w kościele świętych Piotra i Pawła uroczyście obchodzono rocznicę pojawienia się po raz pierwszy łez na obrazie Matki Boskiej Łaskawej. Było to w 1742 roku. Tę rocznicę uświetnił swoją obecnością Metropolita Gdański, abp Tadeusz Wojda. Arcybiskup przewodniczył mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. Józefem Naumowiczem i wygłosił Słowo Boże. W homilii nawiązał do obchodzonej rocznicy dotyczącej cudownego obrazu z ormiańskiego kościoła  w Stanisławowie. Księdza Arcybiskupa w kościele witały delegacje środowisk ormiańskich z Gdańska, Warszawy i Gliwic. Ks. arcybiskup poświęcił również kamień węgielny pod zainicjowaną przez księdza proboszcza ks. Cezarego Annusewicza budowę kaplicy św. Kajetana z cudownym obrazem z ormiańskiego kościoła w Tyśmienicy. Na koniec mszy św. wierni zostali pobłogosławieni relikwiarzem z tuwalnią, którą ocierano łzy z obrazu Matki Boskiej Łaskawej. (mot)PARAFIA PÓŁNOCNA

Po II wojnie światowej z utraconych Kresów ekspatriowali nie tylko ludzie, ale i przedmioty, także kultu religijnego. O wędrówce ze Stanisławowa na tzw. Ziemie Odzyskane słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej opowiadał ksiądz prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskiej parafii pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

- Dzisiaj radujemy się  i świętujemy razem z Maryją. Cieszymy się, że została Ona uniesiona (taka jest ormiańska nazwa obecnego święta), wzięta do Nieba - tymi słowami ks. Józef Naumowicz rozpoczął homilię w czasie uroczystej mszy św. 15 sierpnia 2021 na warszawskich Bielanach. Ze względu na rozproszenie Ormian po całej Polsce, ta świąteczna msza św. transmitowana była dla nich właśnie, na cały kraj.
Dzień po Święcie Maryjnym, które jest jednym z pięciu najważniejszych w ciągu roku liturgicznego, jest Or Mereloc - dzień modlitwy za zmarłych. To święto ofiarowane w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych.

Po mszy wierni podziękowali ks. Naumowiczowi za pięć lat jego posługi dla Ormian, o czym przeczytać można na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a zobaczyć na nagraniu mszy św. zamieszczonym w poprzednim artykule.

» cały artykuł

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEj
Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի 

 

POLSKA

WARSZAWA, Msza św. w obrządku ormiańskim
pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Naumowicza, duszpasterza ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej,
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

ARMENIA

ERYWAŃ, Seminarium pw. Świętych Archaniołów
(Holy Archangels Seminary), msza św. pod przewodnictwem ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej abp. Rafała Minassiana

 

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
- Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի -
jedno z pięciu głównych świąt w roku ormiańskim.

MSZA ŚWIĘTA W OBRZĄDKU ORMIAŃSKIM
15 SIERPNIA 2021 R. O GODZ. 9.00

w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

Po Mszy świętej, zgodnie z piękną tradycją ormiańską –
uroczyste poświęcenie winogron, a także ziół i kwiatów.

Uwaga: w bielańskim kościele może modlić się razem wielu wiernych z zachowaniem rygorów sanitarnych (nagłośnienie i telebim są także na zewnątrz kościoła).

Liturgia będzie też transmitowana:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   

֎  ֎ ֎

Zapraszam także już teraz na wielką uroczystość w następną niedzielę, 22 sierpnia w Gdańsku o godz. 12.00 - na Mszę św. w kościele św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk, której będzie przewodniczył arcybiskup gdański Tadeusz Wojda.
Przy okazji obecności ks. arcybiskupa chcemy wyrazić wdzięczność ks. prałatowi Cezaremu Annusewiczowi za 26 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego.

Z radością informuję także, że Związek Ormiański w Gdańsku zorganizował Dni Ormiańskie w Gdańsku w dn. 7-23 sierpnia, połączone z wieloma oryginalnymi koncertami oraz innymi uroczystościami i atrakcjami (program NA PLAKACIE W POPRZEDNIM ARTYKULE).

Z całego serca zapraszam w tę niedzielę na Bielany i w następną – do Gdańska!

Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

Związek Ormiański w Gdańsku organizuje w dniach od soboty, 7 sierpnia do poniedziałku, 23 sierpnia 2021 r. Dni Ormiańskie. W programie m.in.: koncerty muzyki ormiańskiej, spotkania, wystawy, degustacja dań ormiańskich (szczegóły na plakacie obok).

W NIEDZIELĘ 22 SIERPNIA 2021 O G. 12.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3,
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM
METROPOLITY GDAŃSKIEGO ABP.TADEUSZA WOJNY

wraz z ormiańskim obrzędem poświęcenia winogron przez ks. Józefa Naumowicza,
w związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP


Poświęcony zostanie kamień węgielny ormiańskiego ołtarza św. Kajetana, będą też inne akcenty ormiańskie. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dniach ormiańskich.
Սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մեր «Հայկական օրեր»-ին

(za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich)

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród uhonorowanych znalazł się również ks. prof Józef Naumowicz.
Odznaczenie zostało Księdzu nadane w lipcu 2020 r. (więcej TUTAJ)

Ks. prof Józef Naumowicz, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej otrzymał KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
"za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne"
.

SERDECZNE GRATULACJE!

» komunikat na stronie Prezydenta RP

ARMENIA

W tym roku tematem spotkania został wybrany następujący cytat z Ewangelii:
„Podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś.” (Dzieje Apostolskie, 26, 16).

1 sierpnia 2021 r. w  Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana w wiosce Toros zainaugurowano jubileuszowe spotkanie Krajowych Dni Młodzieży . Rozpoczęło się uroczystą Liturgią pod przewodnictwem abp. Rafał  Minassian, Eparcha Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, któremu asystowali ks. Karnik Hovsepian i ks. Narek Mnoyan. 
Arcybiskup Rafał Minassian w swoim wystąpieniu  wyraził radość, że po raz kolejny widzi w Centrum Agadżaniana tak wielu młodych ludzi z różnych wspólnot ormiańskokatolickich Armenii: „Drodzy młodzi, to dla mnie wielka radość widzieć, że jesteście tutaj i czuć, że jesteśmy rodziną, a wy jesteście przyszłością tej rodziny.”

Następnie głos zabrał ks. Karnik Hovsepian - przewodniczący Związku Młodzieży Katolickiej Armenii, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik - oficjalnie ogłaszając rozpoczęcie tych jubileuszowych Krajowych Dni Młodzieży.


Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.

Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Tyśmienica już w XV w. należała do dóbr królewskich. Za panowania króla Zygmunta I Starego osiedliło się tutaj wielu kupców ormiańskich, dzięki którym rozwinął się handel i rzemiosło. Od XVI w. miasto było własnością Potockich.
Po spustoszeniach wojennych, w 1679 r. Dominik Potocki sprowadził do miasta Ormian – uciekinierów z Kamieńca Podolskiego, i zbudował dla nich drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Mały, drewniany kościółek ze słynącym cudami obrazem św. Kajetana był stale narażony na pożary. W połowie XVIII w. rozpoczęto więc budowę nowej murowanej świątyni, którą finansował także Mikołaj Potocki. W 1791 r. kościół został konsekrowany pw. św. Kajetana Wyznawcy.

ARMENIA

W Kościele katolickim w Armenii podczas wakacji wiele się dzieje. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych zajęciach i obozach organizowanych przez Ordynariat tego Kościoła w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Aghajaniana w wiosce Toros w pobliżu Giumri (prow. Szirak).
SZKOLENIE DLA MINISTRANTÓW. W dniach 28-30 czerwca 2021 r. odbyło się tam trzydniowe szkolenie dla ministrantów. Uczestniczyło w nim ok. sześćdziesięciu młodych ludzi z różnych wspólnot katolickich Armenii. Młodzi chłopcy brali udział w mszach św. i spotkaniach, które prowadził ks. Karnik wraz z czterema innymi księżmi, a także w lekcjach śpiewu. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzętami liturgicznymi i strojami. Każdego dnia odprawiana była Msza św. i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Wieczorem razem się modlono, oglądano filmy.
LETNI OBÓZ DLA DZIECI. Odbyły się trzy tygodniowe turnusy obozu w dniach: 5 - 11.07, 12 - 18.07, 19 - 25.07. W sierpniu odbędą się kolejne.
Na obozie odprawiane były Msze św., a na pierwszym turnusie 10 lipca jedenaścioro dzieci przyjęło sakrament chrztu i bierzmowania. Z kolei podczas trzeciego turnusu świętowano uroczyście urodziny uczestników ostatniego turnusu, Nareka i Dikrana!
V DNI MŁODZIEŻY ORDYNARIATU (Ordinariate Youth Day V). A w dniach 1-5 sierpnia 2021 r. odbędą się, również w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Aghajania w Toros, piąte już Krajowe Dni Młodzieży. Oficjalna ceremonia inauguracji V Dni Młodzieży zaplanowana jest na niedzielę 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00. W spotkaniu wezmą udział młodzi ludzie w wieku 16-35 lat z różnych wspólnot ormiańskokatolickich w Armenii.
Dni Młodzieży potrwają tydzień, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych. Spotkanie to ma na celu wzmocnienie jedności Ormian katolików, rozwijanie ich świadomości wiary i tożsamości narodowej.

25 lipca 2021 r.  po raz pierwszy w Kościele na całym świecie jest obchodzony
ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH,
pod hasłem "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni".
Został on ustanowiony w styczniu 2021 r. przez papieża Franciszka na czwartą niedzielę lipca, w okolicy wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Uroczystość wprowadzona została do kalendarza kościelnego. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział tego dnia papież Franciszek.
22 czerwca 2021 r., w Watykanie zostało opublikowane papieskie orędzie na tą uroczystość (więcej w artykule
 TUTAJ). Dokument jest głównym drogowskazem do obchodów tegorocznego święta i sposobów włączenia go do lokalnych kalendarzy kościelnych. 

Z orędzia papieża:

„JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI”
Drodzy dziadkowie, drogie babcie, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”, to także słowa, które jako Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, chciałbym skierować do Ciebie, z okazji tego pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy się o Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić!
Dobrze wiem, że to przesłanie dociera do Ciebie w trudnym czasie: pandemia okazała się nieoczekiwaną i gwałtowną burzą, ciężką próbą, która uderzyła w życie każdego, a z nami, starszymi, obeszła się w sposób szczególny, w sposób jeszcze cięższy. Wielu z nas chorowało i wielu odeszło, albo było świadkami tego, jak gasło życie ich małżonków i bliskich; jakże liczni byli zmuszeni do bardzo długiego trwania w samotności, odizolowaniu.(...)

w ilustracji wykorzystane: Giotto, Sen św. Joachima

» ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 1. ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

16 lipca 2021 został opublikowany najnowszy Mały Rocznik Statystyczny 2021 GUS (Główny Urząd Statystyczny). przedstawia dane zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku.
Jak podaje, na koniec 2020 r. w Polsce było 38 mln 265 tys. stałych mieszkańców. Nie są tu zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo, natomiast zaliczani są stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres ich czasowego przebywania lub nieobecności).
Według tej publikacji, do Kościoła rzymskokatolickiego należy w Polsce 32 mln 440 tys. 722 wiernych - liczbę tą Rocznik utożsamia z terminem "ochrzczeni".
Publikacja prezentuje także najnowsze dane liczbowe na temat innych Kościołów i związków wyznaniowych.
W tym podaje też, że  Kościół ormiański (obrządek ormiański Kościoła katolickiego) ma 670 wiernych, dwóch duchownych i trzy parafie. 
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej