default_mobilelogo

„Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój”

Papież Franciszek po raz pierwszy ustanowił 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego w 2015 roku, co ma stanowić zachętę dla wiernych na całym świecie do modlitwy za nasz wspólny dom.

W czwartek 25 maja 2023 r. w Watykanie na konferencji prasowej przedstawiono teść papieskiego Orędzia na tegoroczny Dzień (podpisano: Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 maja 2023 r.). "W tym Czasie dla Stworzenia, jako idący za Chrystusem na naszej wspólnej drodze synodalnej, żyjmy, pracujmy i módlmy się, aby nasz wspólny dom znów obfitował w życie" – napisał papież Franciszek w Orędziu. Dzień ten 1 września rozpocznie Ekumeniczny Czas dla Stworzenia, którego hasło brzmi: „Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój”. Potrwa on do 4 października.
Tegoroczny temat, przypomina Ojciec Święty, nawiązuje do słów proroka Amosa „Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok!” (5, 24). Zwrócił uwagę, iż wyrażają one pragnienie Boga, aby panowała sprawiedliwość. „Kiedy szukamy najpierw królestwa Bożego (por. Mt 6, 33), utrzymując właściwą relację z Bogiem, rodzajem ludzkim i przyrodą, wówczas sprawiedliwość i pokój mogą płynąć jak niewyczerpany strumień czystej wody, karmiąc ludzkość i wszystkie stworzenia” – stwierdził Franciszek. Dodał, że konieczne jest dostosowanie naszych rytmów do rytmów stworzenia i wezwał, by stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej.

» pełny tekst Orędzia w j. polskim  (KEP)      
  » Արարչագործութեան խնամքի Աղօթքի Համաշխարհային օրուան նուիրուած Քահանայապետին պատգամը (Vatican News)

 

 

4 czerwca 2023 r., Świętej Trójcy (orm., łac.)
Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան

W niedzielę 4 czerwca obchodzimy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. (...)
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.(...)

 » cały artykuł o Trójcy Świętej (brewiarz.pl)             » Modlitwa świętego Augustyna do Trójcy Świętej
 » artykuł o Trójcy Świętej w j. ormiańskim

5 czerwca  – Św. Rypsymy - Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ
6 czerwca  – Św. Gajany - Surp Gajane - Սուրբ Գայիանէ
i ich towarzyszek - ok. 40 dziewcząt, które pod przewodnictwem Gajany poświęciły się Bogu, wybierając życie w bezżeństwie. Podczas prześladowań uciekły z Cesarstwa Rzymskiego i ok. 300 r. schroniły się w Armenii. Tam jednak, ówczesny pogański król Trdat III, który daremnie zabiegał o rękę jednej z nich - Rypsymy, skazał je wszystkie na śmierć przez ukamienowanie. 
10 czerwca  – Wyjście z lochu św. Grzegorza Oświeciciela - Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen - Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

– Błogosławionego Ignacego Malojana - Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani - Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի 

» Św. Rypsyma i św. Gajane - za kalendarzem FKiDOP 2020 (w j. polskim i ormiańskim) 


Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Legenda mówi, że krótko przed  śmiercią Rita prosiła o przyniesienie róży ze swego ogródka, i że mimo zimy i mrozu jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej Ricie. Stąd róże stały się atrybutem Świętej. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.   
Augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Urodziła się około 1380 r. w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Była osoba niewykształconą, analfabetką. Przed 22 maja odmawiana jest nowenna do św. Rity. Np. ormiańskokatolickiej parafii w Panik (Armenia) od 11 maja trwała przed tym świętem codzienna modlitwa do św. Rity o pokój na świecie.
Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej.  W kościołach będących miejscem kultu św. Rity przeważnie 22. dnia każdego miesiąca odprawiane sa msze św., często połączone z obrzędem poświęcenia róż. 22 maja odbywają się, również w Kościele ormiańskokatolickim, uroczyste msza św.
(zdjęcie: Mekhitarian centre of Armenia, Erywań, Armenia; 2023 r.)
PARAFIA CENTRALNA
W niedzielę, 21 maja 2023 r. ks. Józef Naumowicz odprawił mszę św. w kaplicy przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie z udziałem Yeghishe czyli Elizeusza, Krzysztofa Jabłonki i subdiakonów: Aharona i Narka. Nawiązał do ewangelii, w której mowa była o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, skąd jej ormiańska nazwa „Druga Niedziela Palmowa”.
Po mszy św. Maria Mączyńska i Edward Mier-Jędrzejowicz przedstawiali historię swojego rodu – Jędrzejowiczów. Prezentowali archiwalia – dokumenty i fotografie oraz współczesne publikacje. Były też ciekawostki i pytania. To cenny cykl spotkań o rodzinach polskich Ormian zorganizowany przez ks. Józefa Naumowicza.

Tekst i fot. mag

 

PARAFIA CENTRALNA
 Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 21 MAJA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Po Mszy św. spotkanie przy herbatce. Spotkanie z przedstawicielami ormiańskiej rodziny Jędrzejowiczów (Maria Mączyńska, Edward Mier Jędrzejowicz).

***
Następna Msza św. ormiańska w Warszawie będzie odprawiona 
18 czerwca o godz. 11.00.
***
W 1. niedzielę czerwca modlimy się wraz z klerykami w parafialnych prymicjach  nowo wyświęconych kapłanów z seminarium warszawskiego.

                                                                                     Z serdeczną pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Jednogłośną decyzją Rady Wykonawczej UNESCO z 18 maja 2023 r. zbiór prac Komitasa Wardapeta (właśc. Soghomon Soghomonian) -  mnicha, kompozytora, dyrygenta chórów, muzykologa ormiańskiego, uważanego za twórcę współczesnej muzyki ormiańskiej - został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zbiór ten znalazł się na Liście jako czwarty reprezentujący ormiańskie dziedzictwo – obok kolekcji rękopisów św. Mesropa Masztoca, przechowywanych w Matenadaranie, przełomowego studium astrofizyka Beniamina Markariana oraz zbioru rękopisów kompozytora Arama Chaczaturiana.
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, to lista obiektów dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości, stanowi dokumentację dziedzictwa, na co składają się te dokumenty, rękopisy, materiały audiowizualne oraz zbiory biblioteczne i archiwalne, które uważane są za wartości o wyjątkowym znaczeniu i powinny być chronione i zachowane dla przyszłych pokoleń. (zdjęcie: pomnik Komitasa, Paryż)

» "Կոմիտասի Ստեղծագործութիւններու Հաւաքածոն՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕի Աշխարհի Յիշողութեան Միջազգային Տոմարին Մէջ" (Vatican News)

 

Maj to miesiąc Maryjny,
miesiąc odmawiania Litanii Loretańskiej. Jeżeli nie możemy chodzić na nabożeństwa majowe, zachęcam, by tę Litanię odmawiać w domu albo słuchać jej śpiewu (wiele nagrań w internecie,
np. https://www.youtube.com/watch?v=iM85qTsdaNk)

ks. Józef Naumowicz


» o nabożeństwach majowych (brewiarz.pl)
     » "Մարիամի ներկայութիւնը մեր կեանքերէն ներս" (Vatican News)


 

Ton Hambarcman - Տօն Համբարձման

W tym roku wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego Wniebowstąpienie (orm. Hambarcum) przypada 18 maja. Świętuje się je tradycyjnie w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu. Również w kościele rzymskokatolickim są miejsca gdzie też tego dnia jest świętowane (np. Watykan).
W Polsce (podobnie jak we Włoszech) uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, umożliwiającym przeniesienie święta na najbliższą niedzielę - od 2004 r. kościół rzymskokatolicki obchodzi w VII Niedzielę Wielkanocną (w tym roku 21 maja).
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11).
Dzień Wniebowstąpienia jest również bardzo popularnym świętem ormiańskim. Zwykle wypada w środku wiosny i można pójść na pola i w góry. Grupy mężczyzn biorą udział  w różnych grach i konkursach, a zwyczajem kobiet i dziewcząt jest rysowanie Wniebowstąpienia, a także śpiew i tańce. W wielu wsiach, a nawet miastach zwyczaj ten przetrwał jako tradycja ludowa.
Jednak Wniebowstąpienie jest przede wszystkim świętem chrześcijańskim. Jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po Wniebowstąpieniu większość chrześcijan świętuje Zesłanie Ducha Świętego
.

» o święcie Wniebowstąpienia w Armenii (VATICAN NEWS; w j. ormiańskim)

 

PARAFIA CENTRALNA

W niedzielę 14 maja 2023 r. o godz. 16.00 w Sulejówku, w dolnym kościele parafii NMP Matki Kościoła, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił mszę św. w obrządku ormiańskim. Msza rozpoczynała "Spotkania z kulturą i historia Ormian" w Miejski Dom Kultury w Sulejówku.  
Na mszę przyszło bardzo wielu mieszkańców Sulejówka, a ks. Józef przedstawił w homilii liturgię ormiańską.
 

 zdjęcia: Magda Mielcarz

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w obrządku ormiańskim

w najbliższą niedzielę 
14 maja o godz. 16.00
w Sulejówku pod Warszawą

– w dolnym kościele Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia,
ul. Żeromskiego 18 (parafia NMP Matki Kościoła).
Wejście od ul. Bogusławskiego.

» Po Mszy św., o godz. 17.00 - spotkanie z ks. Józefem Naumowiczem i Moniką Agopsowicz w Miejskim Domu Kultury  w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14 (niedaleko kościoła), w którym będzie też mowa o książkach Moniki Agopsowicz o Ormianach na Pokuciu.

» Także finisaż zorganizowanej w Sulejówku wystawy:  „Wielki zapomniany. Arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz (1864–1938) – wybitny polski kapłan i mąż stanu”.

» W sobotę 13 maja – Noc Muzeów, w którą włącza się co roku Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Warto odwiedzić wtedy siedzibę Fundacji, ul.  Świętojerska 12 (stałe wystawy ormiańskie) oraz dołączyć do spacerów z przewodnikami warszawskimi, śladami polskich Ormian po Starym Mieście.

 * * *

W kaplicy MB, ul. Łazienkowska 14, nasza niedzielna 
liturgia ormiańska – 21 maja, godz. 11.00.

                                                            Serdecznie zapraszam - ks. Józef Naumowicz 

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


PARAFIA PÓŁNOCNA

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  14 maja 2023 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbędą się uroczystości  odpustowe (szczegóły na plakacie obok).
30 maja 1937 w Stanisławowie odbyła się wielka uroczystość koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Uroczystości przewodniczył ówczesny Prymas Polski, kardynał August Hlond. Arcybiskupowi Ormian, Józefowi Teodorowiczowi, powierzono ceremoniał uroczystego publicznego nałożenia koron papieskich na wizerunek Najświętszej Panny z Dzieciątkiem. Uroczystość zbiegła się z jubileuszem jego 50-lecia kapłaństwa.
Dekret koronacyjny jesienią 1936 roku wydał Pius XI, przychylając się do próśb najwyższych dostojników kościołów lwowskich – ormiańskiego, rzymskokatolickiego i grekokatolickiego – na czele których stanął ks. kard. August Hlond. Do petycji dołączyli biskupi ormiańscy Rzymu, Paryża i Wenecji oraz wybitni przedstawiciele nauki (dokument liczył 9 tysięcy podpisów). Źródła podają, że liczba przybyłych na uroczystość koronacji, mogła wynieść ok. 15 – 80 tysięcy osób. 
Piąta Niedziela Wielkanocna - Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Զատկական Ե Կիրակի - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի
Dzisiaj Kościół ormiański obchodzi jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 

W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną (w tym roku akurat 7 maja), w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
Z listu Cyryla Jerozolimskiego*  do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego. Jemu właśnie zawdzięczamy najbardziej znany i najpełniejszy opis niezwykłych wydarzeń z 7 maja 351 r.:
W tych właśnie dniach Zesłania Ducha Świętego (7 maja 351 roku) około godziny trzeciej, ogromny, świecący krzyż pojawił się nad Golgotą, rozciągając się aż do Góry Oliwnej. Ukazał się on bardzo wyraźnie całej ludności miasta, tak że jedynie jedna lub dwie osoby go nie widziały. Nie znikł on nagle, jak można by przypuszczać, ale był widoczny przez wiele godzin, gasząc swą jasnością promienie słońca… Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, zdjęci trwogą pomieszaną z radością, na widok tej wizji rzucili się do kościoła… Wszyscy dźwięcznym głosem wznosili dźwięczne hymny pochwalne ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, Synowi Jedynemu, zrodzonemu z Boga, Sprawcy tych cudów. 

*  Święty Cyryl Jerozolimski (ok. 315–386) - grecki biskup Jerozolimy i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.

» dzisiejsza Ewangelia wg św. Jana 7, 14-23 
 » rozważanie o Cudzie Krzyża w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)

W najbliższy wtorek, 9 maja 2023 r., w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaplanowana jest konferencja prasowa, na której zostanie przedstawiony stan przygotowań do Jubileuszu 2025 r. oraz najważniejsze z tym związane wydarzenia. Podczas konferencji zostanie też zaprezentowana nowa oficjalna strona Jubileuszu 2025 iubilaeum2025.va oraz ogłoszone zostanie nazwisko zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu na hymn Jubileuszowy.
1 czerwca zostanie otwarte „Centrum Pielgrzyma” poświęcone Jubileuszowi, w którym turyści i wierni będą mogli uzyskać informacje dotyczące udziału w wydarzeniach Roku Jubileuszowego, zostać wolontariuszami czy zorganizować pielgrzymki w 2025 roku.
Nadchodzący jubileusz będzie zwyczajny, czyli taki, który Kościół obchodzi regularnie co 25 lat. Watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji chce wykorzystać czas przed jubileuszem roku 2025 do większego zaznajomienia wiernych z Soborem Watykańskim II. Odkrycie soborowego dziedzictwa, a szczególnie czterech soborowych konstytucji, może pomóc wiernym przełożyć je na konkret codziennego życia.
Odnajdywanie Boga po kryzysie pandemii, modlitwa adoracji i kontemplacji, solidarność z ubogimi, zaangażowanie w drogę synodalną oraz ekologia integralna – to elementy papieskiego programu przygotowań do Jubileuszu Roku 2025 zamieszczone w liście skierowanym w lutym 2022 r. do abp Rino Fisichelli, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, któremu papież powierzył organizację Roku Świętego.
Oficjalny czas przygotowań do Jubileuszu 2025 r. został zainaugurowany już w październiku 2022 r., mszą św. w rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II. Przygotowania są już w zaawansowanym stadium.

na podstawie: Vatican News

 » Աւետարանութեան Վերատեսչութեան մամլոյ ասուլիսը նուիրուած 2025ի Յոբելենական տարւոյն
 (VATICAN NEWS)
 
„Powołanie: łaska i misja”
– to temat ogłoszonego 26 kwietnia 2023 r. papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypada on w najbliższą IV niedzielę wielkanocną, 30 kwietnia.
 

"Powołanie jest darem i zadaniem, źródłem nowego życia i prawdziwej radości. Niech inicjatywy modlitewne i animacyjne, związane z tym Dniem, wzmocnią świadomość powołaniową w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i wspólnotach życia konsekrowanego, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych” – pisze Ojciec Święty w orędziu.
Odnosząc się do tematu tegorocznego Dnia Modlitwy o Powołania: „Powołanie: łaska i misja” Franciszek podkreślił, że ma on uświadomić, iż powołanie jest łaską a misja jest dziełem Boga i nie dokonuje się sama, ale w kościelnej komunii, razem z braćmi i siostrami, i pod przewodnictwem Pasterzy. (
na podstawie: ekai.pl)

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA LX ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
30 kwietnia 2023 r., IV Niedziela Wielkanocna

POWOŁANIE: ŁASKA I MISJA
Drodzy bracia i siostry, umiłowana młodzieży!
Już po raz sześćdziesiąty obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, ustanowiony przez św. Pawła VI w 1964 r., podczas II Soboru Watykańskiego II. Ta opatrznościowa inicjatywa ma na celu pomóc członkom Ludu Bożego, osobiście i we wspólnocie, odpowiedzieć na wezwanie i na misję, jaką Pan powierza każdemu z nich w dzisiejszym świecie, z jego ranami i nadziejami, wyzwaniami i osiągnięciami. (...)      [TUTAJ pełny tekst]

 » artykuł w j. ormiańskim

Msza święta w obrządku ormiańskim sprawowana przez ks. Józefa Naumowicza w niedzielę, 23 kwietnia 2023 r. była wyjątkowo uroczysta. Upamiętniała bowiem Ludobójstwo Ormian z 1915 roku, którego symboliczna rocznica przypada na dzień 24 kwietnia.
Mszę rozpoczął i zakończył Przemysław Skałuba, laureat festiwali instrumentów dętych, który zagrał przejmujące melodie na duduku. W swoim kazaniu ks. Naumowicz, nawiązując do Ludobójstwa Ormian, wspomniał wysiłki osamotnionego w tym dziele papieża Benedykta XV, który w 1915 roku wzywał władze Turcji Osmańskiej do zaprzestania wyniszczania ludności ormiańskiej. (...)
PARAFIA CENTRALNA

Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 23 KWIETNIA 2023 R. O GODZINIE 13.00
w kościele na warszawskich Bielanach,
Lasek Bielański, ul. Dewajtis 3.


Uczcimy także Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian. 
Co roku 24 kwietnia Ormianie na całym świecie, ich przyjaciele i sympatycy łączą się we wspólnej

refleksji, uczczeniu ofiar i modlitwie, także za wstawiennictwem Świętych Męczenników Ormiańskich.

Przed Mszą św. i w jej trakcie:

- gra na duduku - Przemysław Skałuba, laureat festiwali instrumentów dętych.
- śpiew – klerycy ormiańscy.

Po Mszy św. głos zabiorą:

- przedstawiciel Ambasady Republiki Armenii w Polsce – słowo z okazji Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian.
- Barbara Bielecka-Woźniczko - przedstawi swoje obrazy o tematyce ormiańskiej.
- red. Witold Repetowicz: Czy Armenii grozi dziś nowe ludobójstwo?

* * *
Można wziąć udział on-line, wystarczy na stronie YouTube wpisać: Las Bielański msza online
Można także obejrzeć naszą uroczystość z 24-04-2021 (duduk, Msza św., modlitwy, przemówienia)
https://www.facebook.com/search/top/?q=LasBiela%C5%84ski%2C&nbsp%3Bpozosta%C5%82o

Serdecznie zapraszam do wspólnej pamięci i modlitwyks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Tydzień po Świętach Wielkiej Nocy, w niedzielę 16 kwietnia 2023 roku, Ormianie we Wrocławiu mieli okazję uczestniczyć w bardzo uroczystych wydarzeniach: jeszcze świątecznych, jednocześnie już zapowiadających upamiętnienie ofiar Ludobójstwa Ormian, które obchodzone jest 24 kwietnia. W tym roku przypada 108. rocznica największej kaźni zgotowanej przez Turków narodowi ormiańskiemu.
O godzinie 15.15 ks. prof. Józef  Naumowicz w asyście ormiańskich kleryków odprawił żałobne modły przy chaczkarze. Podkreślił, że modli się również w intencji Ormian, którzy ciągle – współcześnie – giną za wiarę w Jezusa Chrystusa, w obronie swojej ojczyzny, za własną ormiańską tożsamość.
Przenajświętsza Ofiara została odprawiona, jak zwykle, w gościnnym kościele Bożego Ciała. Uroczystą celebrację, z liczną asystą przy ołtarzu, w pełni podkreślał piękny śpiew, zapach kadzidła… (...)

» cały artykuł, galeria zdjęć 

Watykanie opublikowano List Apostolski w formie Motu Proprio „Iam Pridem” („Już od dawna”), zmieniając niektóre normy Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich dotyczące biskupów, którzy osiągnęli wiek osiemdziesięciu lat na Synodzie Biskupów poszczególnych Kościołów sui iuris. Odnosi się on do próśb hierarchów katolików tradycji orientalnych o zaradzenie pewnemu problemowi. Chodzi o zbyt dużą ilość biskupów emerytów mających aktywny głos w działaniach Synodów w tych wspólnotach.
Jak zaznaczono nie będą podlegać tej normie patriarchowie, arcybiskupi więksi, biskupi eparchialni i egzarchowie, którzy są biskupami pełniącymi nadal swój urząd, nawet jeśli osiągnęli wiek osiemdziesięciu lat. Dokument podpisano 16 kwietnia 2023 r., a wejdzie on w życie w miesiąc po opublikowaniu.
żródło: ekai, Vatican News;
zdjęcie: Spotkanie biskupów katolickich Kościołów wschodnich, Budapeszt, wrzesień 2021 r.
  PARAFIA POŁUDNIOWA 

16 kwietnia, o godzinie 11.00 w GLIWICACH, w kościele Trójcy Świętej, przy ul. Mikołowskiej 2, ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz parafii centralnej oraz południowej odprawił mszę św. ormiańskokatolicką.
Jest to sanktuarium Matki Bożej Łysieckiej z kościoła ormiańskiego w Łyścu, a także siedzibia Parafii Południowej pw. Św. Grzegorza Oświecieciela.

Święto Miłosierdzia Bożego  (Astwacajin Woghormutian) Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy, w tym roku 16 kwietnia 2023. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r, jako wypełnienie prośby Chrystusa. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.

17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.(Dz. 699)

W tym dniu przypominamy artykuły dotyczące tego Święta.

» O Święcie Miłosierdzia Bożego       »  o obrazie Miłosierdzia Bożego w j. ormiańskim      » „Dzienniczek" S. Faustyny (PDF)
 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 


15 kwietnia ks. prof. Józef Naumowicz duszpasterz parafii centralnej oraz południowej odprawił mszę św. ormiańskokatolicką w kościele św. Mikołaja w Krakowie.
za FB Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

» galeria zdjęć 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej