default_mobilelogo
Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

Jest to w Kościele ormiańskim  jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 
W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną, w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
7 maja 351 roku na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej. Był tak świetlisty, mieniący się barwami, że jaśniał o wiele bardziej niż słońce. Był widoczny przez kilka godzin. Zjawienie się Krzyża Świętego na jerozolimskim niebie najpełniej opisał biskup Jerozolimy Cyryl* w liście do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego (ten list jest często czytany w obrządkach wschodnich podczas liturgicznego wspomnienia tego cudu).
 
 
*  Święty Cyryl Jerozolimski - grecki biskup Jerozolimy (348–386) i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.
13 MAJA - WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W tym roku przypada 105. rocznica początku objawień fatimskich. Z tej okazji w Fatimie 13 maja odbyły się uroczystości rocznicowe z udziałem pielgrzymów różnych narodowości. 
Objawienia fatimskie – seria objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Podczas objawień miał miejsce tzw. Cud Słońca, który wedle wersji uznanej przez Kościół katolicki widziany był przez około 60 tysięcy osób, zarówno wierzących, jak niewierzących, obecnych na miejscu objawień w Cova da Iria oraz w miejscowościach odległych do 30-40 km. Kościół katolicki uznał autentyczność objawień w październiku 1930 roku.
Według relacji dzieci podczas tych objawień Matka Boża Fatimska miała im przekazać trzy Tajemnice Fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione. Dwie z nich zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku.

13 maja przypada też 41. rocznica zamachu na Jana Pawła II. ​13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież Polak został postrzelony przez Mehmeta Ali Agcę. Rannego Jana Pawła II przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie przeszedł wielogodzinną operację.
Papież od samego początku przypisywał uratowanie swojego życia Matce Bożej z Fatimy.

» o objawieniach fatimskich          » artykuł w języku ormiańskim (Vatican News)

PARAFIA CENTRALNA

15 maja 2022 r. 
5. Niedziela Wielkanocna -  Զատկական Ե Կիրակի
Święto Ukazania się Świętego Krzyża - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

W tę niedzielę Msza św. w obrządku ormiańskim

w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14,

15 maja 2022 r. o godz. 11.00

Wracamy do naszej kaplicy, więc po liturgii możliwe spotkanie. Wracamy także do bardziej regularnych liturgii ormiańskich: 22 maja liturgia będzie w Gdańsku (odpust w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej) – szczegóły w najbliższym czasie. Ale w następne niedziele spotkamy się także na Łazienkowskiej.

Serdecznie zapraszam - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.
 

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Kolor czerwony symbolizuje krew Chrystusa przelaną dla naszego zbawienia i krew męczenników, którzy zginęli za wiarę. "Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (Ew. wg św. Łk 9,23-24).

W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza, Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. 
8 maja 2022 w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w czwartą niedzielę wielkanocną, zostało opublikowane Orędzie Papieża Franciszka na ten dzień, które nosi tytuł: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”.

zdjęcie: Vatican News 2015, 

» Ewangelia na tą niedzielę: wg św. Jana 5, 19-30             » pełny tekst Orędzia na 59. Światowy Dzień Modlitw o PowołaniaARMENIA

Ukazał się trzeci, numer czasopisma «Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara”) wspólnot katolickich rejonu Aszocka (prow. Szirak, Armenia).
Zawiera artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. W tym numerze są to artykuły o poście, grzechu, pokucie, zadośćuczynieniu, znaczeniu cierpienia, posłuszeństwa, ofierze Krzyża i Zmartwychwstaniu, a także wypowiedzi wiernych regionu mówiące o własnym doświadczeniu wiary.

Pod koniec listopada 2019 r. Ormiańskokatolicki Związek Młodzieży Bavry wydał gazetę «Կանթեղ». Szerzej pisaliśmy o tym w TYM aktykule. Później powstały kolejne czasopisma w rejonie Aszocka, tworzone przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek: w BavrzeMets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.
1 września 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która połączyła  je wszystkie, a w marcu 2022 r. ukazał się kolejny, w nowej formie i pod nowym tytułem:«Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara” , o czym TUTAJ). 
Czasopismo redaguje ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Wydawcą jest Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii i Europy Wschodniej. Publikacji patronują: patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian i Caritas Armenii.

 Gazeta w formie elektronicznej (PDF) TUTAJ.
Wiosna w Arpeni (prow. Szirak, Armenia), 2020 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Զատկական Գ Կիրակի  
Niedziela Kościoła Powszechnego – Niedziela Zielona
Աշխարհամատրան Կիրակի – Կանաչ Կիրակի 

Obecna niedziela, zwana popularnie Niedzielą Zieloną (Kanacz Kiraki) nawiązuje do wiosennego przebudzenia przyrody, ale także do nowego życia, jakie pojawiło się w sercach uczniów Jezusa i w nowo założonym Kościele po cudzie zmartwychwstania.

» cały artykuł


 Panik (prow. Szirak, Armenia), 2019 r.

Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. (św. Jan Paweł II)
Մարիամի հետ՝ աղօթել Քրիստոսին (Սբ. Յովհաննէս Պօղոս Բ.) 

W katolickim Kościele, również w Armenii, w maju odbywają się nabożeństwa i procesje poświęcone Najświętszej Marii Pannie, odmawia się różaniec. W ormiańskim Kościele nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego" (w łacińskim - październik).

Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Papież Paweł VI w encyklice Mense maio podkreślił, że miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. 
Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi. 
W Polsce nabożeństwa majowe swoją tradycją sięgają połowy XIX wieku, najczęściej odprawiane są w kościołach, ale również przy krzyżach, figurach i przydrożnych kapliczkach.
Ormiańskokatolickie parafie w Armenii zapraszają swoich wiernych do wspólnej majowej modlitwy. Np. w kaplicy Seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu będzie odprawiana codziennie od 2 do 31 maja o godz. 19.00 (17.00 czasu polskiego), rozpocznie się w niedziele 1 maja o godz. 11.00 (9.00 czasu polskiego), i modlitwa ta będzie transmitowana na facebooku.

» Historia różańca            » O nabożeństwach majowych (brewiarz.pl)
jak modlić się na różańcu (art. w j.ormiańskim)

 

27 kwietnia 2022 r. mija osiem lat od kanonizacji dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Papież Polak dołączył do grona świętych dziewięć lat po swojej śmierci oraz trzy lata po beatyfikacji. Uroczystość ta, podobnie jak Jego beatyfikacja w 2011 roku, odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To święto ustanowił Jan Paweł II w 2000 roku, podczas kanonizacji siostry Faustyny, orędowniczki Bożego Miłosierdzia.

Kanonizacja Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014 r. – skończyła drogę na ołtarze papieża, który za życia przywiązywał ogromną wagę do świętości. W ciągu swego długiego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował więcej błogosławionych i świętych niż jego wszyscy poprzednicy od końca XVI wieku razem wzięci.
Proces kanonizacyjny rozpoczął się nieoficjalnie tuż po beatyfikacji. 5 lipca 2013 papież Franciszek oficjalnie uznał, że za sprawą bł. Jana Pawła II została cudownie uzdrowiona Kostarykanka Floribeth Mora Diaz. 30 września tego samego roku papież ogłosił, że Jan XXIII i Jan Paweł II zostaną kanonizowani 27 kwietnia 2014 – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wiąże to kanonizację papieża Polaka z kanonizowaną przezeń w 2000 r. św. Faustyną Kowalską, która zapoczątkowała kult Bożego Miłosierdzia.

Podczas uroczystości kanonizacji w 2014 roku, Franciszek nazwał Jana Pawła II „papieżem rodziny”, odnosząc się do jednego z najważniejszych przesłań jego pontyfikatu, którym była obrona rodziny i świętości życia. Papież Polak poświęcił tym kwestiom między innymi dwa dokumenty – adhortację apostolską „O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym” oraz „List do rodzin”.

» artykuł "Jan Paweł II – kanonizacja papieża, który kanonizował tysiące" (Muzeum Historii Polski)
    » art. w j. ormiańskim (Vatican News)

 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Astwacajin Woghormutian),
Druga Niedziela Wielkanocna - Niedziela Nowa (orm.), Զատկական Բ Կիրակի - Նոր կիրակի

a także Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian.

Mszę św. w obrządku ormiańskim, o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach odprawił w tym dniu ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolicki w Polsce.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to też święto patronalne Caritas.
W tym roku będzie obchodzona jako DZIEŃ DOBRA.
DZIEŃ DOBRA to huczne i radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. „To święto, podczas którego chcemy pokazać, jak wiele dobrego dzieje się dzięki pracy wolontariuszy Caritas. Tego dnia łączymy siły i w całym kraju organizujemy kilkaset wydarzeń, które wyjdą poza mury budynków parafialnych. Koncerty, pikniki, warsztaty i wspólna modlitwa, to tylko niektóre formy świętowania. Tego dnia pamiętamy o przesłaniu św. Faustyny Kowalskiej: „gdzie miłość przewodniczy tam wszystko jest dobre. (...) Wydarzenia takie jak te, pozwalają nam odkrywać, że dobra jest więcej. I taka właśnie jest idea Dnia Dobra.”. 
Na antenie TVP1 (początek o godz. 17.15) zostanie wyemitowany koncert, stanowiący zwieńczenie obchodów Dnia Dobra – święta Caritas promującego ideę pomagania. Podczas widowiska występy zespołów i solistów będą przeplatały się z materiałami filmowymi przybliżającymi działalność Caritas. Zaprezentowane zostaną miejsca, które są domem – placówki Caritas dające schronienie m.in. uchodźcom wojennym z Ukrainy. To na ich wsparcie zostaną przeznaczone wpływy z kwest organizowanych przez Caritas w Dniu Dobra w całej Polsce.
 

 24 kwietnia 2022 - NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Astwacajin Woghormutian)

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ogłoszone przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji siostry Faustyny w 2000 r. jako wypełnienie prośby Chrystusa. 17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.(Dz. 699)

» O Święcie Miłosierdzia Bożego       »  o obrazie Miłosierdzia Bożego w j. ormiańskim      » „Dzienniczek" S. Faustyny (PDF)

 

24 kwietnia 2022 r.
 druga Niedziela Wielkanocna (orm.) zwana także Niedzielą Nową

Զատկական Բ Կիրակի - Նոր կիրակի,
w obrządku łacińskim to Święto ku czci Bożego Miłosierdzia
Աստուածային Ողորմութեան - լատ.

Świątynia Opatrzności Bożej, poświęcenie chaczkaru - 22 września 2018 r.; fot. Wojciech Łączyński


 

24 kwietnia to także Dzień Pamięci o Ludobójstwie OrmianCo roku 24 kwietnia Ormianie na całym świecie, ich przyjaciele i sympatycy łączą się we wspólnej refleksji, uczczeniu ofiar i modlitwie, także za wstawiennictwem Świętych Męczenników Ormiańskich. - Ապրիլի 24, Սրբոց Նահատակած Օր. 107-րդ Տարելից Հայոց Ցեղասպանութեան


Przypominam zaproszenie na Mszę św. w obrządku ormiańskim

 w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 3: 

 W NIEDZIELĘ 24 KWIETNIA, godz. 9.00

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

Serdecznie zapraszam do wspólnej pamięci i wspólnej modlitwy - 
                                                                               ks. Józef Naumowicz - duszpasterz ormiańskokatolicki w Polsce

ARMENIA

Radujmy się, weselmy się!
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
I w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trochę świątecznego uśmiechu...
Wielkanocne świętowanie, z modlitwą, tradycją i pysznościami, w ormiańskim przedszkolu katolickim w Mets Sepasar (rejon Aszocka, prow. Szirak), z udziałem ks. Hovsepa Galstyana, duszpasterza Kościoła katolickiego w kilku górskich parafiach tego rejonu.
Przedszkole Ormiańśkiego Kościoła Katolickiego zostało założone w 2004 roku przez proboszcza wspólnoty, pod patronatem Caritas Armenia i gminy Mets Sepasar, ze wsparciem gminy Aszocka. Nad działalnością przedszkola czuwa troskliwy proboszcza miejscowej wspólnoty, ks. Hovsep Galstyan. Naczelne hasło przedszkola to: „Dorastanie poprzez program zdrowego żywienia”. Działania podejmowane w przedszkolu mają na celu pełny rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i wychowanie każdego dziecka, tak aby stało się ono zdrową i twórczą jednostką. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat.
     
zdjęcia: FB przedszkola

Ormiańskokatolicka liturgia Wielkanocna  
17.04.2022 r., w katedrze w Moskwie


18 kwietnia 2022 r. - OR MERELOC - Օր Մեռելոց 
Pięć głównych świąt w ormiańskokatolickim kalendarzu liturgicznym, to: Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Po każdym z nich następuje Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).
Największą rangę ma ten w poniedziałek po Wielkanocy.
Jak podkreślił ks. Petros Yesayan podczas ubiegłorocznej mszy św. Paschy w Niedzielę Wielkanocną: "Jutrzejsza liturgia, Or Mereloc; jutro trzeba być na mszy św., to jedyny Or Mereloc, kiedy Kościół wymaga, żeby być na mszy św."


WIELKANOC – Zatik Harutian – Ջատիկ Յարութեան
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Transmisja ormiańskokatolickiej Liturgii
Wielkanocnej, 17.04.2022 r.
Seminarium pw. Świętych Archaniołów, ARMENIA, ERYWAŃ
Ormiańskokatolicka liturgia Wielkanocna, 17.04.2022 r., godz. 15.30, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Moskwie, celebrans ks. Petros Yesayan
   

Wielkanocne przesłanie katolikosa Rafała Piotra XXI Minassiana,
Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików
(Bejrut, Liban, 17 kwietnia 2022 r.)

Patriarcha w swoim przesłaniu mówił o tym, że gdy dzisiejszy świat zabija się nawzajem w pogoni za przemijającą sława i bogactwem, Chrystus był prześladowany wieki temu, gdy głosił pokój i pojednanie - został ukrzyżowany. Dzisiaj, ci sami ludzie, dla których Chrystus umarł na krzyżu, nadal mordują i szerzą nienawiść, niszcząc świat zbawiony Jego krwią. Niszczone są wartości rodzinne, ignorowane prawa jednostki, a światem rządzi chciwość.
Katolikos Rafał Piotr XXI  przypomniał, że w Wielkim Tygodniu wspominaliśmy cierpienie, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa. Towarzyszyliśmy Mu w drodze na Golgotę, w końcu, jak Matka Boża, stanęliśmy pod krzyżem i patrzyliśmy na Jego śmierć.
Kiedy wszyscy opuścili Syna Bożego i popadli w rozpacz, spełniły się słowa psalmisty: „Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.” (Ps 16, 10). Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, ale swoją śmiercią pokonał szatana i uwolnił nas wszystkich z kajdan piekła.
Mówił, że w dniu Zmartwychwstania, pomimo wszystkich trudności, jakie świat przeżywa wierzymy, że przez Chrystusa również i my przezwyciężymy piekło i śmierć. Pragniemy nieustraszenie głosić Zmartwychwstanie Chrystusa - pokój dla całego świata, a szczególnie dla tych, którzy dzisiaj cierpią, są prześladowani. Szczególnie nie zapominajmy o Arcachu i Armenii. Zakończył słowami: A teraz wołamy: „Chwała Panu Zmartwychwstania!” To jest nadzieja i wiara chrześcijan.

„Chrystus zmartwychwstał ․․․”
» Przesłanie Katolikosa -  pełny tekst w j. ormiańskim 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

"Pokój jest podstawowym obowiązkiem wszystkich"
Papieskie orędzie „Urbi et orbi” - 17 kwietnia 2022

W tę „Wielkanoc wojny” trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę pokonał śmierć – powiedział papież Franciszek w wielkanocnym orędziu „Urbi et orbi” – skierowanym do mieszkańców Rzymu, którego jest biskupem, i całego świata. Zaapelował o „pokój dla udręczonej Ukrainy, tak surowo doświadczonej przemocą i zniszczeniami okrutnej i bezsensownej wojny, w którą została wciągnięta”. Wezwał jednocześnie, by nie zapominać o konfliktach trwających w innych częściach świata.

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Wielkanocnych!

Jezus, którego ukrzyżowano, Zmartwychwstał! Wchodzi między tych, którzy Go opłakują, zamkniętych w domu, pełnych lęku i trwogi. Wchodzi między nich i mówi: „Pokój wam!” (J 20, 19). Ukazuje rany na dłoniach i stopach, ranę boku: nie jest duchem, to właśnie On, ten sam Jezus, który umarł na krzyżu i był złożony w grobie. Wobec niedowierzających spojrzeń uczniów On powtarza: „Pokój wam!” (w. 21).
W tę Wielkanoc wojny również nasze spojrzenia są pełne niedowierzania. Widzieliśmy zbyt wiele przelewu krwi, zbyt wiele przemocy. Także nasze serca wypełnił strach i udręka, podczas gdy wielu naszych braci i sióstr musiało schronić się w domach, żeby bronić się przed bombami. Trudno nam uwierzyć, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, że naprawdę pokonał śmierć. Czy to jest iluzja? Wytwór naszej wyobraźni? (...)

papieskie orędzie:     » w j. polskim     » w j. ormiańskimŁączę serdeczne życzenia, by przeżycie niezwykłych dni
Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy
było jak najgłębszym spotkaniem z Tym, który jest obecny w sakramentach,
w Słowie Bożym, 
w drugim człowieku, ale także w krzyżu i cierpieniu
i który jest Miłością, Nadzieją, Życiem, najlepszą Przyszłością. 
                          
Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz


Niech Zmartwychwstanie Bożego Syna 
będzie nadzieją dla wszystkich ludzi...

Pośród nocy rozległo się wołanie: Oto nadchodzi...
Pośród niepewności, trosk, braków, cierpień, zmagań... znów usłyszymy nad pustym grobem:  „wy, się nie lękajcie”.
Oto nadchodzi Zwycięzca, wyznaczył już miejsce na spotkanie i czas wyznaczył, wskazał drogę i otworzył drzwi. 

 W duchu chrześcijańskiej wiary i nadziei płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania
życzmy sobie pokoju, ufności i radości życia, już teraz,
 a zwłaszcza w perspektywie szczęśliwej wieczności, ostatecznego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Złączone w modlitwie mniszki benedyktynki

Wołów, Wielkanoc 2022 r 

Życzenia od Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji Rosji i Europu Wschodniej
(Secretariat of the Armenian Catholic Church in Armenia, Georgia, Russia, Ukraine and Eastern Europe)

 

  


Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 


16 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA

    » Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 28, 1-20)

WIGILIA PASCHALNA

 Panik, (Armenia), 2018

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. 
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych.
W wielkosobotni wieczór odprawia się uroczystą liturgię Zmartwychwstania. Rozpoczyna się ona w wygaszonej świątyni; światła rozpalają się dopiero na słowa z księgi Izajasza: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…”. Rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy (Zatik) radosnym obrzędem zapalania świec.  

 

 

15 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK


Panik (Armenia), 2021

» Męka Jezusa Chrystusa wg św. Jana (J 18,1-19,42)

DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 


kościół św. Zbawiciela, Bejrut (Liban), 2020

Zniewagi
Przywdziałeś purpurę, włożyłeś na siebie czerwona szatę; żołnierze Poncjusza Piłata uważali ja za znak hańby.
Zdejmij ze mnie Włosienicę grzechu, purpurę czerwoną jak krew i przywdziej mnie w radosne szaty, w które przywdziałeś pierwszego człowieka.
(…)

Korona Cierniowa
Za ciernie grzechu – nieposłuszeństwo sprawiło to, że one wyrosły – robotnicy winnicy Izraela na głowę Twoją włożyli cierniową koronę.
Wyrwij ze mnie ciernie grzechu, które we mnie posadził Nieprzyjaciel, i wylecz rany ukąszeń; niech zostaną zniszczone nawet ślady grzechu.

św. Nerses Sznorhali

 

 

 14 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK
  
Katedra w Giumri (Armenia), 2020

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 17-30)

Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

Panik (Armenia) 2021  

Wielki Czwartek to dzień pokuty – modlitwy, spowiedzi.
Liturgię rozpoczynają nieszpory, po których następuje obrzęd umywania nóg przez kapłana i msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po przerwie, zaczyna się nocne czuwanie, odprawiane jest nabożeństwo Khawarum („Ciemność”). Podczas niej czyta się 6 długich fragmentów z Ewangelii. 
W trakcie nabożeństwa wystawiony jest świecznik z trzynastoma zapalonymi świecami. W centrum znajduje się biała lub czerwona świeca, która symbolizuje Jezusa. Skrajna świeca, czarna – Judasza. Po przeczytaniu każdego kolejnego fragmentu Ewangelii kapłan gasi po dwie świece.
Po przeczytaniu wszystkich fragmentów pozostaje zapalona tylko jedna – środkowa świeca. Chrystusa.

 

13 KWIETNIA – WIELKA ŚRODA

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 3-16)
namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

Wielka Środa jest przygotowaniem do Triduum Paschalnego – trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę czytana jest Ewangelia o zdradzie Judasza i namaszczeniu Chrystusa na Jego pogrzeb. Jest to nie tylko przypomnienie, ale też ostrzeżenie, że każdy może zdradzić Boga.
Jezus pełen smutku ogłasza uczniom, że jeden z nich Go zdradzi. Za niedługo będzie świętował z uczniami Paschę, wspominając uwolnienie synów Izraela z Egiptu, człowieka z niewoli grzechu. Dlatego do końca próbuje pomóc Judaszowi w wyborze drogi światła i wolności. Bezskutecznie… Judasz wybiera ciemność, niewolę i zdradę… Teraz okazuje się, że wnętrze zrozpaczonego apostoła jest puste. W Jego sercu nie ma miejsca ani dla Boga, ani dla drugiego człowieka, ani ostatecznie dla samego siebie (odbiera sobie życie).

» cały artykuł karmel.pl

11 KWIETNIA – WIELKI PONIEDZIAŁEK

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 20, 17-28)
ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

12 KWIETNIA – WIELKI WTOREK


» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)
o pannach nierozsądnych i roztropnych 

Ewangelia z Wielkiego Poniedziałku, to trzecia zapowiedź Męki Pańskiej. Z każdym kolejnym dniem Wielkiego Postu zbliżamy się do wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. On pragnie naszego dobrego przygotowania do tych dni. 
Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał. 

Niedziela Palmowa - Kwietna (Cachkazart - Ծաղկազարդ), msza św. w obrządku ormiańskim, którą o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach odprawił ks. prof. Józef Naumowicz. 
"Radujcie się w Panu", to przesłanie na dzisiejszą niedzielę, u początku Wielkiego Tygodnia. Pod koniec liturgii ksiądz poświęcił symboliczne palmy - i te przyniesione przez wiernych, i te wcześniej przygotowane z wierzbowych gałązek.
Całą mszę św. można obejrzeć na nagraniu obok.

 

 
ARMENIA

ERYWAŃmsza św. pod przewodnictwem ks. Masztoca Zahteriana – rektora niższego seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

PANIK (prow. Szirak), kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, msza św. pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana.

GIUMRI katedra ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. św. Męczenników msza św. z udziałem nuncjusza apostolskiego abp José Avelino Bettencourta.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej