default_mobilelogo

W niedzielę 23 października 2022 roku obchodzone jest
ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Świętego
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

Zgodnie z tradycją, krzyż, na którym zmarł Chrystus, został odnaleziony za czasów cesarza Konstantyna. Władca ten wydał w 313 roku edykt mediolański, pozwalający chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Legenda głosi, że matka cesarza, Helena znalazła krzyż Jezusa, będąc w Ziemi Świętej w latach 327-328. Narzędzie kaźni, które dla chrześcijan jest symbolem Męki Pańskiej, leżało w gruzowisku dawnego ogromnego zbiornika na wodę. 
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r.. Święto to wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.

zdjęcie EŁ; Lubuski Nazaret, kaplica; Kęszyca Leśna 2020

*
Uroczystość Znalezienia Krzyża świętego.
(Zaszło około roku Pańskiego 326).

Cesarz Konstantyn był zawikłany w wojnę z rywalem Maksencyuszem, który rościł sobie prawo do tronu cesarskiego. Ponieważ wojska jego były słabsze od nieprzyjacielskich, przeto błagał Boga chrześcijan o pomoc. Bóg modlitwy jego wysłuchał; niebawem też on i całe jego wojsko spostrzegło na Niebie krzyż jaśniejący z napisem: „Pod tem znamieniem zwyciężysz!"

» cały artykuł         » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 23.10.2022)


ARMENIA
W dniach 21 października - 3 listopada 2022 r. będzie miało miejsce wielkie wydarzenie dla Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji Rosji i Europu Wschodniej.  Figura Matki Bożej Fatimskiej z Portugalii, po raz pierwszy w historii, nawiedzi wspólnoty ormiańskokatolickie Armenii i Gruzji. 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ. Ֆաթիմայի Տիրամօր արձանը լինելու է Հայաստանում եւ Վրաստանում.
Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej będzie wyjątkową okazją do odnowienia i umocnienia wiary dzisiaj i na przyszłość. Umocnienia zaufania Bogu i wiary w siłę wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, poprzez nadanie nowego wymiaru nabożeństwu i miłość do Niej, modlitwę różańcową i całokształt życia modlitewnego w ormiańskokatolickich wspólnotach. 
Powodem szczególnego nabożeństwa do tej figury z Fatimy jest historia objawień Matki Bożej, które miały miejsce w pobliżu wioski Fatima w Portugalii od 13 maja do 13 października 1917 r. Matka Boża objawiła się trójce małych dzieci, z których dwoje zostało już ogłoszonych świętymi.
Objawienia te mają wielkie znaczenie w historii Kościoła katolickiego. 
zdjęcie z lewej: 22.10.2022 - przywitanie figury Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy Seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

Karta tytułowa dzieła Andrzeja Gabriela Kasparowicza, Ray roskoszy w Męczeńskie roże, wstydu Panieńskiego lilie Powtornie w Armenii zaszczepiony, Lwów 1750 (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia W. Stefanyka).

W Ośrodku kolejne ciekawe odkrycia.

1. Starodruk poświęcony kultowi ormiańskich świętych, autorstwa ks. Andrzej Gabriela Kasparowicza (1717-1785) - z urodzenia lwowianina, syna Eliasza. Dzieło dedykowane jest kultowi ormiańskich świętych, powstało, aby kształtować formację duchową ormiańskich benedyktynek. Autor był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim, spowiednikiem konwentu benedyktynek ormiańskich i być może także współautorem ich kroniki klasztornej. Na kartach tytułowych swych publikacji nazywał siebie „spowiednikiem ordynaryjnym” (albo „ordynariuszem”) benedyktynek „konwentu lwowskiego w mieście będących”, czyli ormiańskich, gdyż benedyktynki łacińskie miały klasztor poza murami miasta. 
TUTAJ cały tekst autorstwa prof. Andrzeja A. Zięby.

2. Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w Watykanie materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty księży o sytuacji Kościoła ormiańskiego, dekrety Stolicy Apostolskiej, korespondencja patriarchy Grzegorza Piotra XV Agadżaniana oraz petycje Ormian z Polski w sprawie zachowania obrządku ormiańskiego (Michała Bohosiewicza, Bronisława Roszki, Jana Agopsowicza i innych). 

żródło: strona Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże."

We wtorek, 18 października 2022 r. po raz siedemnasty dzieci z wielu krajów świata w tym samym czasie pomodlą się na różańcu w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu”. Tegoroczna kampania akcentuje miłość Boga Ojca do całego świata.

Ormiańskokatolickie wspólnoty dzieci i młodzieży Armenii również dołączają do tej pięknej akcji modlitewnej.
Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) już po raz siedemnasty zaprasza parafie, grupy modlitewne, przedszkola, szkoły, rodziny i każdego chętnego do włączenia się 18 października w coroczną inicjatywę modlitewną „Milion dzieci modli się na Różańcu”. Jej celem jest błaganie o pokój i jedność na całym świecie, przy jednoczesnym zachęcaniu dzieci i młodzieży do zaufania Bogu w trudnych chwilach - podkreśla międzynarodowy prezydent PKWP (ACN), kardynał Mauro Piacenza.
Na plakacie tegorocznej kampanii modlitewnej pojawiają się dwie otwarte dłonie, obejmujące kulę ziemską i podtrzymujące ją wraz z dziećmi z każdego kontynentu. Dłonie te symbolizują ręce Boga Ojca, który stworzył świat z miłości i który pragnie zbawić wszystkie narody i przyprowadzić je bezpiecznie do siebie.

Inicjatywa modlitewna „Milion dzieci modli się na Różańcu” została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im towarzyszyły, doświadczyło obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”. W 2021 r. w różańcowej akcji modlitewnej uczestniczyło ponad 300 tys. dzieci z całego świata.

cały artykuł: https://pkwp.org/

PARAFIA CENTRALNA

Pierwsza po wakacyjnej przerwie msza św. w Warszawie zgromadziła sporo wiernych, wśród nich kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zainteresowanych obrządkiem ormiańskim (patrz: https://www.facebook.com/wsdlodz/). Z Armenii na studia wrócili też klerycy: Aharon, Emmanuel (po obłóczynach) i Narek, który szczęśliwie zakończył służbę wojskową. Do służby ministranckiej dołączył też Aram.
Msza św. była nagrywana przez pracowników Polskiego Radia i będzie odtwarzana w programie II w niedzielę, 30 października. Po zakończonej mszy św. Maria Ohanowicz przekazała ks. Józefowi Naumowiczowi prezent od sióstr benedyktynek z Wołowa - pamiątkę po siostrach benedyktynkach ormiańskich ze Lwowa. Ożywione i miłe rozmowy przy kawie przeciągnęły się - widać, jak bardzo są potrzebne.

tekst: MA; fot. MA i FB WSDŁ

 
PARAFIA CENTRALNA
 
 

Podaję harmonogram Mszy św. w obrządku ormiańskokatolickim
w Warszawie w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14,
(musimy dostosować się do faktu, że kaplica jest dla nas dostępna
w 1. i 3. niedzielę każdego miesiąca)

w następujące niedziele,  o godz. 11.00:
• 16 października
 
• 6 listopada
• 20 listopada

• 18 grudnia

• w sobotę, 3 grudnia o godz. 17.00 
Archikatedra Warszawska, ul. Świętojańska 8. Msza św.
w 84. rocznicę śmierci ormiańskiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza. 

Wszystkie te lub inne Msze św., jeśli będą, każdorazowo zostaną jeszcze potwierdzone.

Serdecznie zapraszam! 

Natomiast planowana Msza św. w niedzielę 2 października została odłożona, gdyż, jak co roku, w pierwszą niedzielę tego miesiąca wiele ulic prowadzących do ul. Łazienkowskiej jest zamkniętych dla ruchu ze względu na organizację „biegu Warszawy” i bardzo utrudniony jest dojazd do naszej kaplicy. Pamiętamy, jak trudno było dojechać w ubiegłych latach. W tej sytuacji spotkamy się na Mszy Świętej dopiero 16 X.

serdeczną pamięcią i modlitwą - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


 
  i po. Zdjęcia: Marek Kubicki
 
Przed odnowieniem napisów,   
W Ryczeniu osoba abpa Józefa Teofila Teodorowicza, ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego na terenach Rzeczypospolitej, jest upamiętniona wyjątkowo. W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów znajduje się jego portret pędzla miejscowego artysty Tomasza Wojnowskiego, zaś przed kościołem stoi obelisk poświęcony arcybiskupowi, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.
Po 14 latach, które upłynęły od poświęcenia pomnika wyblakła złota farba pokrywająca napisy. Przed zbliżająca się w grudniu tradycyjną już kolejną Mszą św. w intencji Arcybiskupa i górników, litery zostały odnowione i zabezpieczone, czym zajął się Marek Kubicki, nasz - Polskich Ormian - przyjaciel (ryczenianin z urodzenia i wyboru, jak się podpisuje).
Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.

 
PARAFIA CENTRALNA
 
 

Serdecznie zapraszam
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w 6. niedzielę po Podwyższeniu Krzyża

16 października 2022 r. o godz. 11.00

w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

To także XXII Dzień Papieski.

* * *
Miło będzie też spotkać się  przy herbatce po Mszy świętej.

Z serdeczną pamięcią  - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Sześćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku rozpoczął się Sobór Watykański II.
Papież Jan XXIII dokonał otwarcia obrad Soboru, którego zwołanie zapowiedział na początku swojego pontyfikatu, w styczniu 1959 r. To przełomowe wydarzenie w dziejach Kościoła powszechnego było najważniejszym wydarzeniem w Kościele katolickim XX wieku i przypuszczalnie największym spotkaniem w dziejach świata.

11 października 1962 roku, o godzinie 8.30, poprzez wielki plac, wypełniony klaszczącym i wiwatującym tłumem, wyruszyła uroczysta procesja do Bazyliki św. Piotra. Procesja trwała ponad godzinę, a gdy się zakończyła, przybył Jan XXIII, niesiony na sławnej papieskiej lektyce (sedia gestatoria). Papież zstąpił z sedia i ukląkł przed ołtarzem, nad domniemanym miejscem pochówku św. Piotra, ukoronowanym wspaniałym brązowym baldachimem Berniniego, gdzie zaintonował hymn Veni, Creator Spiritus, „Przybądź, Duchu Święty”.
Tak rozpoczął się Sobór.
Z ormiańskiego Kościoła katolickiego w soborze uczestniczyła delegacja 750 osób, pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Piotra Agadżaniana (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny).
 

Sobór zapoczątkował przemiany idące w kierunku większego otwarcia Kościoła katolickiego na inne religie chrześcijańskie, jak również na religie niechrześcijańskie. Zainicjowano otwarcie Kościoła rzymskokatolickiego na świat współczesny. Po raz pierwszy hierarchowie odeszli od kanonów potępiających. Stwierdzono, że należy zmienić podejście do świata, nie bać się go i nie demonizować, ale podjąć z nim dialog. Zauważono potrzebę wyjścia ku każdemu człowiekowi i nie stawiania ograniczeń, tak by obejmować troską nie tylko członków Kościoła katolickiego, ale wszystkich ludzi.  

Dziesięć najważniejszych postanowień Vaticanum II – tych, które wywarły największy wpływ na życie posoborowego Kościoła, przedstawione chronologicznie, według czasu ich uchwalenia i ogłoszenia w poszczególnych dokumentach, to: 1. Reforma liturgii; 2. Pogłębione rozumienie Kościoła; 3. Powszechne powołanie do świętości; 4. Włączenie się w ruch ekumeniczny; 5. Uznanie wartość religii niechrześcijańskich; 6. Biblia i Tradycja – jedno Objawienie; 7. Biblia w rękach ludzi świeckich; 8. Wolność religijna nie tylko dla katolików; 9. Kościół w dialogu ze światem; 10. Autonomia spraw ziemskich. [więcej TUTAJ]. 

» cały artykuł 
 » artykuł  w j. ormiańskim (Vatican News)

W 52. numerze „Awedisu", który właśnie się ukazał, znajduje się obszerny artykuł Romany Obrockiej pt. "Krystaliczne zagęszczenie" o wspaniałej ekspozycji w Collegium Maius w Krakowie: „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.
Wystawa prezentuje unikatową kulturę duchowej żeńskiej, katolickiej wspólnoty mniszej, która powstała na przełomie wieków XVII i XVIII we Lwowie wśród tamtejszych Ormian. Ilustruje dziedzictwo kulturowe jednej z najbardziej aktywnych mniejszości narodowej w dawnej Polsce i pokazuje udział kobiet w jego wytworzeniu. Można ją oglądać do 19 listopada 2022 r.
Artykuł w najnowszym Awedisie, a także na stronie: Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach, relacjonuje - szczegółowo i barwnie - wernisaż wystawy, który miał miejsce 12 sierpnia, o godzinie 15.00 w Krakowie, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej 15.

Do 19 listopada 2022 w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego można oglądać wystawę „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.   Czarowny bieg wydarzeń rozpoczął się w piątek, 12 sierpnia, o godzinie 15.00 w Krakowie, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej 15. Nie wiem, czy o naukowcach można pisać „czarodzieje”. Ale w Krakowie wszystko jest możliwe… (...)

 » cały artykuł  - Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach
 » GALERIA FOTOGRAFII, fot. Jolanta Pollesch - Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach52 numer „Awedisu", który właśnie się ukazał, odnotowuje wszystkie letnie wydarzenia. Znajdują się tu relacje z dni ormiańskich, koncertów, warsztatów, konferencji, wystaw – zwłaszcza wspaniałej ekspozycji w Collegium Maius w Krakowie „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość” – które wypełniły ostatnie miesiące. Poza tym – w 30. rocznicę śmierci przypadającą 26 września br. – artykuł „Młodość księdza Filipiaka" dr. Tomasza Krzyżowskiego, przypomina postać nieodżałowanego ks. Kazimierza Filipiaka (1910-1992), niezwykle zasłużonego dla polskich Ormian.

Choć z pochodzenia był Polakiem, to z przekonania Ormianinem, niezwykle wrażliwym na zachowanie obrządku ormiańskiego. Był nie tylko duszpasterzem i propagatorem kultu Matki Bożej Łaskawej, ale także kustoszem pamiątek ormiańskich, które uratował po II wojnie światowej i ze Stanisławowa przetransportował do Polski. Przyjrzyjmy się bliżej jego drodze życiowej, która z Tymbarku w Małopolsce zawiodła go na kresy Kresów, czyli do Stanisławowa. (...)

zdjęcie: Kazimierz Filipiak – brat Augustyn w Zakonie Franciszkanów
Bernardynów (1926 r.); Awedis nr 52

 » cały artykuł w Awedisie Nr 52 - Jesień 2022 (PDF)


7 października 2001 r, podczas Mszy św. sprawowanej w Rzymie na placu św. Piotra, św. Jan Paweł II, ówczesny papież, ogłosił Ignacego Maloyana, arcybiskupa ormiańskokatolickiego, męczennika, błogosławionym Kościoła katolickiego. W liturgii brał udział także ormiański Patriarcha Cylicji Nerses Piotr XIX Tarmouni.

Z homilii św. Jana Pawła II (wygłoszonej po włosku, francusku i niemiecku) podczas mszy beatyfikacyjnej:
Bł. Ignacy Maloyan, który poniósł śmierć męczeńską w wieku 46 lat, przypomina nam o duchowej walce, jaką toczy każdy chrześcijanin, gdy jego wiara narażona jest na ataki zła. Eucharystia była dla niego źródłem, z którego dzień po dniu czerpał niezbędną siłę, aby ofiarnie i z pasją pełnić swą kapłańską posługę, oddając się kaznodziejstwu, sprawowaniu sakramentów i służbie ubogim. Przez całe życie urzeczywistniał w pełni słowa św. Pawła: «nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia» (2 Tm 1, 7). Zagrożony prześladowaniem, bł. Ignacy nie zgodził się na żaden kompromis, ale oświadczył tym, którzy wywierali na niego naciski: «Bóg nie pozwoli, abym wyrzekł się Jezusa, mego Zbawiciela. Przelać własną krew za wiarę to najgłębsze pragnienie mego serca». Niech jego przykład oświeca dziś wszystkich, którzy pragną być prawdziwymi świadkami Ewangelii dla chwały Bożej i dla zbawienia braci! 

Matka Boska Różańcowa
oleodruk, ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie


Od 1969 roku 7 października w całym Kościele obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.

Święto Matki Bożej Różańcowej ustanowiono na pamiątkę wielkiego zwycięstwa koalicji państw chrześcijańskich nad Turcją, odniesionego 7 października 1571 roku w bitwie morskiej pod Lepanto nad Zatoka Koryncką (obecnie Nafpaktos w Grecji).

Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Od samego początku triumf chrześcijańskiej floty wiązano w Europie ze wstawiennictwem Matki Bożej. W tygodniach poprzedzających bitwę ówczesny papież – św. Pius V codziennie odmawiał modlitwę różańcową, prosząc Maryję o opiekę i obronę. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, a nad nimi ujrzał Maryję.
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników. Turcja stała wówczas u szczytu swej potęgi i zamierzała podbić całą Europę. Pod Lepanto została powstrzymana przez koalicję floty hiszpańskiej, weneckiej i papieskiej.
Papież Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok później, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym świecie, jednocześnie przeniósł święto na pierwszą niedzielę października. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 roku, decyzją Pawła VI, w kościele Katolickim 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej.

Ասսիզիի Ուխտի ճրագը
4 października Kościół wspomina św. Franciszka z Asyżu. Włosi przeżywają swoje święto patronalne. 

Św. Franciszek nazywany bywa „mistykiem Wcielenia” i „mistykiem Kalwarii”. Od niego rozpoczęła się jedna z głównych szkół duchowości w Kościele, która rozwija się i przynosi owoce na bardzo wielu, różnorodnych płaszczyznach życia Kościoła.
Grób Franciszka z Asyżu znajduje się w bazylice pod jego wezwaniem w Asyżu., a nawiedza go każdego roku blisko 6 mln pielgrzymów z całego świata.
Giovanni Bernardone, znany w całym świecie jako św. Franciszek z Asyżu, zmarł 3 października 1226 r. Niespełna dwa lata później, 16 lipca 1228 r., został ogłoszony świętym. Spoczął w prostym, kamiennym sarkofagu, pod głównym ołtarzem, ale z upływem czasu miejsce to zostało zapomniane. Dopiero w grudniu 1818 r. sarkofag został odnaleziony; wówczas relikwie świętego przełożono do urny z brązu. Złożono je w skale kaplicy, w szerokiej kolumnie – grobowcu, otoczonym żelazną kratą. 

Przy grobie Świętego znajduje się lampa oliwna, do której co roku  oliwę ofiarowuje - 4 października – inny region Italii. Lampa św. Franciszka płonie nieustannie od 1939 r. Została zaprojektowana i wykonana w 1937 r. Umieszczona jest na niej półkula symbolizująca świat, obok której gołębie z gałązkami oliwnymi reprezentują powszechny pokój. Na obwodzie lampy wygrawerowany jest cytat z "Boskiej Komedii: Raj" Dantego Alighieri. 

Zakon franciszkanów honoruje zaangażowanie polityczne na rzecz wspólnego dobra i porozumienia między narodami. wręczając Franciszkańską Lampę Pokoju, która jest kopią szklanej lampy oliwnej z grobu św. Franciszka z Asyżu. 

  » artykuł: Ասսիզիի Ուխտի ճրագը (Vatican News)    » życiorys św. Franciszka   

ARMENIA

W niedzielę 25 września 2022 r. odbyła się ceremonia poświęcenia nowo wybudowanego kościoła w Ghazanchi, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak.

Uroczystości przewodniczył katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI. Obecni byli również: administratora apostolskiego Ordynariatu dla Armenii i Europy Wschodniej, ks. Michała Bassale oraz egzarchy Jerozolimy i Jordanii, rektora Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, ks. Narega Naamoyana. W wydarzeniu uczestniczyli też duchowni Kościoła ormiańskiego, duszpasterz ormiańskiego Kościoła apostolskiego dla wspólnot rejonu Asztocka, siostry zakonne ze zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia NMP, dyrektor szpitala w Aszocku, pracownicy ormiańskiej Caritas i wielu wiernych. 
Budowa kościoła w Ghazanchi trwała długo, była niełatwa. Ale mimo wielu przeszkód i trudności, z woli Bożej, kościół stoi i będzie służył wiernym przez wiele wieków.
W niedzielę 25 września, po poświęceniu i oficjalnej ceremonii otwarcia kościoła pw. św. Józefa w Ghazanchi, została odprawiona uroczysta msza św. pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Rafała Piotra XXI. Patriarcha w swoim wystąpieniu na początku podziękował administratorowi apostolskiemu ks. Michałowi Bassale za możliwość przyjazdu do Ojczyzny i poświęcenia tego kościoła. Wyraził wdzięczność i przekazał gratulacje wszystkim, którzy brali udział w budowie.  Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Galstyan, duszpasterz katolików w Ghazanchi, następnie złożył gratulacje i podziękowania przewodniczący gminy Ghazanchi, a także przedstawiciele Ormiańskokatolickiego Związku Młodzieży.
Po mszy św., pod przewodnictwem katolikosa patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, złożono kwiaty pod chaczkarem usytuowanym na cmentarzu, poświęconym pamięci Melikseta Arosyana, ofiary 44-dniowej wojny, pochodzącego z Ghazanchi, i odprawiono nabożeństwo żałobne za dusze wszystkich Ormian, którzy zginęli w wojnie w 2020 roku.  

ŚWIAT

28 października 2022 r. w Rzymie, w bazylice św. Jana na Lateranie o godzinie 12.00, ma się odbyć uroczystość rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Patriarchy kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana na szczeblu eparchialnym (diecezjalnym).
Od 18 września 2022 r. trwa 40-dniowa modlitwy przed tym wydarzeniem. Te dni, aż do 28 października, mają przypomnieć życie, cnoty, znaki świętości i cudów kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana.
Więcej, codziennie na profilu: Cardinale Gregorio Pietro XV Agagianian Կարտինալ Գրիգոր Պետրոս ԺԵ Աղաճանեան.

Informacja o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego została ogłoszona 22 marca 2020 r [TUTAJ dokument]. 
Wieloletnim współpracownikiem i sekretarzem kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana był polski Ormianin, ks. Grzegorz Petrowicz.
 
Wnętrze kościoła na terenie klasztoru mechitarystów na leżącej na Lagunie Weneckiej maleńkiej wysepce świętego Łazarza, w całości zajmowanej przez zakon.  

W najnowszym tygodniku "Gość Niedzielny" nr 38/2022 ukazał się bogato ilustrowany artykuł o Mechitarze z Sebasty, ormiańskim zakonnik, filologu i pisarzu, założycielu zakonu mechitarystów. Fragment poniżej:

Zakon założony przez Mechitara wzbudzał zachwyt George’a Byrona i króla Bawarii Ludwika I. Mnisi nie tylko się modlili, lecz także przekazywali kolejnym pokoleniom bogactwo kultury ormiańskiej.

Porządek, wygoda, uprzejmość, niewzruszona wiara, osiągnięcia i cnota braterstwa w zakonie sprawiają, że człowieka świata uderza przekonanie, iż „jest inaczej i lepiej, już na tym świecie” – pisał w 1816 roku Byron, odwiedziwszy klasztor założony przez Mechitara. Angielski poeta był zachwycony ormiańskim językiem i kulturą, którą pielęgnowali mnisi. Ludwik I w 1841 roku odwiedził wyspę San Lazzaro w Wenecji, gdzie znajduje się monaster, i napisał o niej wiersz. Zakon Mechitarystów był dla ormiańskiej kultury tym, czym dla Europy benedyktyni.  (Jakub Jałowiczor)

Rok temu, 23 września 2021 r. Arcybiskup Rafael Minassian, dotychczasowy Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany nowym katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Rafael Bedros XXI (pol. Rafał Piotr XXI).Następnego dnia nowy katolikos-patriarcha otrzymał znak wspólnoty kościelnej od papieża Franciszka.

Urodził się 24 listopada 1946 w Bejrucie w rodzinie ormiańskiej. Studiował teologię w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i pedagogikę w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Jest członkiem ormiańskokatolickiej kongregacji kapłańskiej w Bzommar k. Bejrutu. Po święceniach kapłańskich w 1973 został proboszczem katedry w Bejrucie, a w 1982 sekretarzem patriarchy Howannesa Bedrosa XVIII. Był proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Bejrucie, a także przez kilkanaście lat proboszczem najpierw w Nowym Yorku, a później w Kalifornii.
W 2004 założył kanał telewizyjny Telepace Armenia w telewizji watykańskiej Telepace. W 2005 został egzarchą patriarchalnym Ormian katolików Jerozolimy i Ammanu, a 24 czerwca 2011 otrzymał od papieża Benedykta XVI nominację na ordynariusza utworzonego w 1991 Ordynariatu Europy Wschodniej dla Ormian katolików który obejmuje Armenię, Gruzję, Rosję i Europę Wschodnią. Konsekrowany na biskupa w lipcu 2011 w Bejrucie przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX.

PARAFIA POŁUDNIOWAW niedzielę 18 września ks. prof. Józef Naumowicz sprawował mszę św. ormiańskokatolicką we wrocławskim kościele pw. Bożego Ciała.
Liturgia była piękna. Wraz z księdzem przyjechał subdiakon Aharon Samvelyan, a przy ołtarzu księdzu również towarzyszyli swoją posługą i pięknym śpiewem Ara, Aram i Georg Sayeghowie.
Wyjątkowa była obecność Arama Gabaghchouriana, śpiewaka z Armenii. Jego wspaniały głos mogliśmy usłyszeć w śpiewach liturgicznych podczas mszy św., a także po jej zakończeniu.

» cały artykuł, galeria zdjęć


fot. Radio Niepokalanów
W Polsce obchodzony jest w III niedzielę września, w tym roku 18 września. Natomiast w wielu innych krajach jest obchodzony w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego (w 2022 roku - 29 maja).

W tym roku przeżywać będziemy już 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który z woli Ojca Świętego Franciszka nosi tytuł: „Słuchajcie”. To zdanie zaczerpnięte jest z fragmentu Ewangelii św. Łukasza, w którym Jezus przestrzega swoich uczniów, że „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie.” (Łk 8, 17-18). „Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym orędziu "Słuchanie uchem serca" (Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego.)

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Zapraszamy na msze św. ormiańskokatolickie
w niedzielę 18 września 2022 r.:
w GLIWICACH - O GODZINIE 11.00
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.

we WROCŁAWIU - O GODZINIE 16.00

W liturgii weźmie udział kleryk z Armenii subdiakon Aharon Samvelyan oraz Aram Gabaghchourian - śpiewak z Armenii. Serdecznie zapraszamy! 

Kleryk Emmanuel Muradyan, który wg poprzedniej zapowiedzi również miał nam towarzyszyć podczas mszy św. jeszcze jest w Armenii. 15 września 2022 r. miał obłóczny w niższym seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu. Przyjął sutannę z rąk ks. Michała Bassale, Administratora Apostolskiego Ordynariatu dla Armenii i Europy Wschodniej, w obecności rektora, ks. Masztoca Zahteriana i innych duchownych (poniżej kilka zdjęć). Emmanuel wkrótce wróci do Warszawy, by kontynuować studia na trzecim roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie. Prosi o modlitwę.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej