default_mobilelogo
 W Warszawskim Gościu Niedzielnym ukazał się artykuł - rozmowa z Marią Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, o niezwykłej spuściźnie Polskich Ormian, w szczególności niezwykłej kolekcji portretów ksień benedyktyńskich:

Misternie tkaną wielobarwnym haftem kapę liturgiczną, stare księgi metrykalne, fotografie rodzinne i kompletną kolekcję portretów ksień benedyktynek z pastorałami można podziwiać przy ul. Świętojerskiej 12.
Ormianie w Polsce mieszkają od ponad 650 lat. Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, opowiada o niezwykłej spuściźnie narodu, który jak żaden inny w historii świata wiele razy skazywany był na zagładę, ale przetrwał dzięki sile tradycji i religii. (...)

 » artykuł na stronie Gościa 

9 czerwca 2022 r., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji została obroniona praca doktorska pt.:
URZĄD PATRIARCHY W POSTANOWIENIACH ORMIAŃSKIEGO SYNODU NARODOWEGO Z 1911 ROKU
.
Autor: ks. mgr lic. RAFAŁ KRAWCZYK, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, (promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski).

Rozprawa jest analizą historyczną i teologiczno-prawną pozycji patriarchy (katolikosa) katolickiego Kościoła ormiańskiego, ukazanej w postanowieniach Ormiańskiego Synodu Narodowego z 1911 roku, gdzie priorytetem było uporządkowanie dyscypliny kościelnej i ujednolicenie ustawodawstwa w katolickim Kościele ormiańskim. Praca kolejno przedstawia zarys historyczny Kościoła ormiańskiego i kontekst, w jakim ukształtowała się w 1742 roku jego odrębna, katolicka jednostka administracyjna – patriarchat Domu Cylicji. Analizuje też kształtowanie się w pierwszym i drugim tysiącleciu chrześcijaństwa specyficznego dla Wschodu urzędu patriarchy i, dogłębnie, problematykę statusu urzędu patriarchy w postanowieniach tegoż Synodu. Wyjaśnia, od strony prawnej, te postanowienia, pokazuje ciągłość i wierność tradycji kanonicznej utrwalonej przez wieki na synodach partykularnych innych Kościołów i soborach powszechnych pierwszego, jak i drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ze względu na narodowy charakter Synodu, badanie naukowe zostało przeprowadzone w większości w oparciu o zbiór dokumentów Synodu w języku staroormiańskim (grabar), wydany w Konstantynopolu w 1914 r. (na podstawie streszczenia pracy)

Serdecznie gratulujemy, Księże Doktorze!

 

 12 czerwca 2022 r., Świętej Trójcy (orm., łac.)
Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան
W niedzielę 12 czerwca obchodzimy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Jest ona obchodzona w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Ta tajemnica została objawiona człowiekowi w Chrystusie i przez Chrystusa. Uroczystość podsumowuje cały rok liturgiczny, co uczynili dla człowieka Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, mimo, że nie kończy ona roku liturgicznego. Najświętsza Trójca jest centralną tajemnicą naszej wiary i życia chrześcijańskiego,
Ta prawda wiary jest jedną z trudniejszych do pojęcia i przekazania. Dogmat o Trójcy Świętej, który stwierdza, że jest jeden Bóg, istniejący w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św., jest uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
 W sobotę 11 czerwca 2022 r. W katedrze wrocławskiej odbyła się beatyfikacja 10 sióstr elżbietanek - Siostry Marii Paschalis Jahn i 9 towarzyszek - zamordowanych przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.
Mszy przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. W kazaniu zaznaczył, że elżbietańskie męczenniczki stanowi żywą reprezentację dziesięciu mądrych panien z ewangelicznej przypowieści według św. Mateusza. Szły one na spotkanie Pana z płonącymi lampami. Ich świadectwo jest słowem miłości, znakiem miłosierdzia i całkowitego oddania się boskiemu Oblubieńcowi.
Siostry ginęły w różnych miejscach i okolicznościach. Połączyło je to, że w obliczu zagrożenia życia, bohatersko broniły czci swojej i swoich podopiecznych.

W tym roku czerwiec jest miesiącem wyjątkowo bogatym w święta, uroczystości i wspomnienia Świętych [TU wykaz świąt w 2022 r.].
Więcej informacji w podłączonych linkach (po kliknięciu na datę).

5 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (orm., łac.), Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

11 czerwca - wspomnienie Błogosławionego Ignacego Malojana, Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani - Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի

12 czerwca - Uroczystość Świętej Trójcy (orm., łac.), Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան

13 czerwca - wspomnienie Św. Rypsymy, Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św.Rypsymy
Syrpoc Hripsimianc, Սրբոց Հռիփսիմեանց)

13 czerwca przypada też wspomnienie św. Antoniego z Padwy - który jest niezwykle popularnym świętym, zaraz po Matce Bożej, na całym świecie. Szczególnym kultem cieszy się w Polsce. Dla  Polskich Ormian zamieszkałych na Kresach jego moc była bezdyskusyjna. Do historii przeszła popularność kuckich odpustów odbywających się 13 czerwca, na które co roku zjeżdżali Ormianie z najodleglejszych zakątków.

14 czerwca - wspomnienie Św. Gajany, Surp Gajane Սուրբ Գայիանէ (święto wszystkich zakonnic męczennic, towarzyszek św. Gajany
Syrpoc Gajanianc, Սրբոց Գայիանեանց)

18 czerwca - Święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza OświecicielaSyrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen - Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

WATYKAN
zdjęcie: Vatican Media
5 czerwca 2022 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, weszła w życie nowa Konstytucja Apostolska „Praedicate Evangelium”. Priorytet ewangelizacji i rola świeckich to główne idee, które łączą nową Konstytucję z Ekumenicznym Soborem Watykańskim II.

Jest to nowa Konstytucja o Kurii Rzymskiej, dokonująca szeregu zmian w instytucji, która wspiera Papieża w jego posłudze Kościołowi powszechnemu. Wiele z wymienionych w niej nowych rozwiązań zostało już wprowadzonych w ostatnim czasie.
Wraz z wejściem w życie nowej konstytucji apostolskiej „Praedicate Evangelium” zakończyła się droga reformy, która trwała prawie dziesięć lat. 

Nowa konstytucja całkowicie uchyla i zastępuje dotychczas obowiązującą konstytucję apostolską „Pastor Bonus”, wydaną w 1988 roku przez św. Jana Pawła II. Sankcjonuje zmiany w Kurii Rzymskiej wprowadzone za pontyfikatu Franciszka. Wnosi także kilka nowości: zastąpienie dotychczasowych kongregacji i papieskich rad – dykasteriami i połączenie kilku urzędów kurialnych, umożliwienie kierowania dykasteriami ludziom świeckim, a także pierwszeństwo ewangelizacji w pracy Kurii Rzymskiej.

» Vatican News - cły artykuł w j.polskim

«Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ, Սուրբ մկրտութեան շնորհիւ, միսիոնար աշակերտ է` այնքանով, որքանով ան հանդիպեցաւ Աստուծոյ սիրոյն, Յիսուս Քրիստոսի մէջ». Ֆրանչիսկոս Պապ՝ Առաքելական նոր Սահմանադրութեան նախաբանին մէջ:

Երեկ՝ Յունիսի 5-ին, Պենտեկոստէի տօնին, գրեթէ մէկ տասնամեակ տեւած բարեփոխումներու ճանապարհ անցնելէ ետք ուժի մէջ մտաւ Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին «Praedicate Evangelium – Հռչակել Աւետարանը» Առաքելական նոր Սահմանադրութիւնը։
Ընդհանրապէս բարեփոխումները սկիզբ առած են դեռևս Պօղոս Զ-ի կողմէ հրապարակուած «Universi regimini Ecclesiae» (1967) սահմանադրութեամբ, որ հետագային Յովհաննէս Պօղոս Բ-ը փոխարինեց «Pastor bonus» (1988) սահմանադրութեամբ:
Ֆրանչիսկոս Պապի Առաքելական նոր Սահմանադրութեան հիմնական գաղափարները՝ այսինքն Աւետարանութեան առաջնահերթութիւնը և աշխարհականներու դերը, ուղղակիօրէն կը կապուին Վատիկանի Բ Տիեզերական ժողովին հետ։

 » Vatican News - cały artykuł w j.ormiańskim

 

PARAFIA CENTRALNA

Łódź można poruszać po wodzie siłą wioseł, ale można też postawić żagiel – mówił w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego ks. Józef Naumowicz podczas mszy św. w Warszawie 5 czerwca 2022 r. – Aby żagiel wprawił tę łódź w ruch potrzebny jest wiatr. I takim wiatrem na morzu naszego życia jest Duch Święty.  Ta piękna metafora towarzyszyła nam podczas mszy św. i zapewne pozostanie z nami na dłużej.
Msza św. sprawowana była za duszę śp. Macieja Mączyńskiego, zmarłego 24 kwietnia, i w rocznicę urodzin pani Wioli Khondkarian. Odbyło się też spotkanie, pełne pieśni wykonywanych przez kleryków – Aharona i Emmanuela oraz panią Nadię z Ukrainy, która dołączyła także pięknym drugim głosem do naszych śpiewów podczas mszy św.
Maria Ohanowicz-Tarasiuk, prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zaprosiła do odwiedzania siedziby Fundacji przy ul. Świętojerskiej 12 w każdy piątek od g. 14.00 do g. 20.00.

mag

"Zesłanie Ducha Świętego", Jan II Restout, Luwr

Zesłanie Ducha Świętego
Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

W Dniu Pięćdziesiątnicy, po siedmiu tygodniach od Wielkanocy świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, które w tym roku przypada 5 czerwca. W Polce zwana potocznie Zielone Świątki.
Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki - zarówno ormiański jak i łaciński - obchodzi tą uroczystość. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
Po Pięćdziesiątnicy jest następny okres siedmiu tygodni: niedziele po zesłaniu Ducha Świętego. Na jego zakończenie, w siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha (w tym roku 27 lipca) przypada Święto Przemienienia Pańskiego, słynny ormiański Wardawar.
To jedno z najstarszych świąt Kościoła. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie oczekiwali w Wieczerniku na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który miał im zesłać Ducha Pocieszyciela. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów zstąpił Duch Święty.  

Zesłanie Ducha Świętego to wiosna Kościoła. W Credo mówimy, że wierzymy "w Ducha Świętego - Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi". Duch Święty jest tym, który ożywia ludzkiego ducha, naszą wiarę, nadzieję, miłość. Owocem jego działania - jak mówi św. Paweł Apostoł w liście do Galatów "są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość" . 
(z wywiadu dla PAP ks. prof. Józef Naumowicza, 2021 r. - TUTAJ cały wywiad).

 


Składamy serdeczne wyrazy współczucia
ZOFII LEWICKIEJ
Polskiej Ormiance z Agopsowiczów
z powodu śmierci
CÓRKI,  IZABELI

Prosimy o modlitwę, by miłosierny Bóg
 przyjął Jej duszę do swojego Królestwa w Niebie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...


PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (Hokegalust),

5 czerwca 2022 r. o godz. 11.00,
w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

Po Mszy św. – spotkanie.

Mszalik do pobrania TUTAJ 

                                                     ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

PARAFIA PÓŁNOCNA

W VII. Niedzielę Wielkanocną, 29 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, na Mszach św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie
Relikwii Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Relikwie parafia otrzymała z Kurii Warszawskiej dzięki ks. prof. Józefowi Naumowiczowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, które osobiście przekazał w ubiegłą niedzielę odpustową ku czci Matki Bożej Łaskawej. Sprawował wtedy przed głównym ołtarzem Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim. Ks. prof. Naumowicz przekazał jednocześnie dokument, napisany po łacinie, zaświadczający o autentyczności Relikwii.

W nawiązaniu do tego wydarzenia, planowane jest wydanie medalu z wizerunkiem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Po zatwierdzeniu projektu przez Konserwatora Zabytków, zostanie on zaprezentowany Parafianom.
Chętni Parafianie - ich grupa, czy rodziny - będą mogli stać się fundatorami Medalu.

na podstawie informacji od Proboszcz parafii,
ks. prałata Cezarego Annusewicza


W niedzielę 29 maja 2022 r. setki wiernych przybyło z całego Libanu, aby wziąć udział we Mszy Świętej i uczestniczyć w Procesji Maryjnej, która została zorganizowana z okazji Dnia Pielgrzymki do Matki Bożej z Bzommar. Liturgię odprawił i wygłosili kazanie patriarchalny wikariusz kongregacji Bzommar ks. Gabriel Muradian, w przepięknie usytuowanym amfiteatrze klasztoru Bzommar. 
Po zakończonej liturgii wierni, odmawiając różaniec, przeszli przez nowy Święty Park, poświęcony Matce Bożej z Bzommar.

Klasztor w Bzommar (Liban, 36 km na północny wschód od Bejrutu) pochodzi z 1749 r. Jest sanktuarium maryjnym Matki Bożej z Bzommar, a także siedzibą Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Znajduje się tu również jedyna na Bliskim Wschodzie kaplica poświęconą św. Janowi Pawłowi II, z Jego relikwiami.

 » więcej zdjęć (Institut Du Clergé Patriarcal De Bzommar)            » film z uroczystości
 

Ton Hambarcman - Տօն Համբարձման

W tym roku wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego Wniebowstąpienie (orm. Hambarcum), jedno z głównych świąt Chrystusa, przypada 26 maja. Świętuje się je tradycyjnie w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu. Również w kościele rzymskokatolickim są miejsca gdzie też tego dnia jest świętowane (np. Watykan).
W Polsce kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienie obchodzić będzie w VII Niedzielę Wielkanocną, 29 maja (podobnie jak we Włoszech).

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest obchodzona na pamiątkę wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich oraz Ewangelii Łukasza i Ewangelii Marka. Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni przebywał wśród swoich uczniów. 40. dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. Miało to miejsce na Górze Oliwne. Samo określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-12).

*

W Dziejach Apostolskich w opisie Wniebowstąpienia czytamy, że w obecności uczniów Jezus „uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”, czyli „Chrystus przestał być widoczny dla ludzkiego wzroku”.
Oznacza to, że Wniebowstąpienie Jezusa nie oznacza jego porzucenie świata, oddzielenia od uczniów, od człowiek. To nie jest podróż w kosmos na inną odległą galaktykę czy poza kosmos. Jezus przestaje być obecny widzialnie w jednym miejscu, aby w sposób niewidzialny stać się obecny w całym świecie, w życiu pojedynczych ludzi, którzy chcą przyjąć Go w swoim sercu. Tym samym Syn Boży staje się bardziej obecny w świecie. (...)

» z artykułu: "Nie wystarczy tylko modlić się, trzeba być świadkiem",
rozmowa z ks. prof. Józefem Naumowiczem (wpolityce.pl
)

» o święcie Wniebowstąpienia w j. ormiańskim, Vatican News

 

ŚWIAT

25 maja 2022 r. katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Rafał Piotr XXI Minassian udał się z pierwszą wizytą patriarszą do Stanów Zjednoczonych, która potrwa do 8 czerwca.

W piątek, 27 maja 2022 r, kościół ormiańskokatolicki św. Grzegorza Oświeciciela w Glendale przeżył szczególny historyczny moment, witając przybyłego z Libanu, na zaproszenie bpa Muradiana, katolikosa patriarchę  Rafała Piotra XXI Minassiana.
Wizyta Czcigodnego Gościa rozpoczęła się ceremonią powitania z nabożeństwem, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań. Obecni byli także ormiańscy i amerykańscy politycy, osobistości życia społecznego i publicznego, jak burmistrz Glendale, ambasador Republiki Armenii, zastępca burmistrza Los Angeles, a także przedstawiciele różnych partii i organizacji ormiańskich, i przedstawiciele innych świeckich organizacji.
Na zakończenie ceremonii bp Michael Muradian, witając Patriarchę, przypomniał jak wiele ciężkiej pracy i poświęcenia włożył On w budowę tutejszego kościoła, który teraz stał się katedrą eparchii, a w której dziś przebywa jako Gość Honorowy.

» cały artykuł

W siódmą Niedzielę Wielkanocną, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzona jest Druga Niedziela Palmowa, zwana Kwietną. Katolicki Kościół łaciński w tą niedzielę obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Kościół ormiański obchodził w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu).
Druga Niedziela Palmowa stanowi podsumowanie Wniebowstąpienia Pańskiego i przygotowuje do niedzieli Pięćdziesiątnicy (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Czytając w Drugą Niedzielą Palmową opis uroczystego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozważajmy chwalebne wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana oraz Jego niewidzialną, ale pełną mocy obecność.
Ten dzień jest świętem Aniołów. Według legendy, kiedy św. Grzegorz Oświeciciel był więziony w Chor Wirap, codziennie odwiedzał go Anioł. Jednak czwartego dnia po Wniebowstąpieniu Anioł nie przyszedł. Następnego dnia św. Grzegorz Oświeciciel pyta, dlaczego go nie było, a Anioł odpowiada, że ​​dziewięć Chórów Anielskich świętuje czcząc Wniebowstąpienie Chrystusa, a on, będąc z czwartego, nie chciał przegapić radości jego Chóru czwartego dnia. Cała historia została szczegółowo opisana w hymnie „Ta wspaniała rada” napisanym przez katolikosa Krikora Vkayasera. Gdy pierwsza Niedziela Palmowa upamiętnia przybycie Pana do ziemskiej Jerozolimy, to Druga Niedziela Palmowa upamiętnia Jego wejście do Jerozolimy Niebiańskiej. I Pan został uwielbiony podczas pierwszej jako Syn Dawida, a podczas drugiej jako Syn Boży." (ks. Karnik Hovsepian, Panik, 16.05.2021 r.)

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  22 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyły się uroczystość  odpustowa.

O godzinie 7.30 odprawiono Godzinki Stanisławowskie (z kazaniem o. Wojciecha, Superiora OO. Oblatów z kościoła św. Józefa), a na każdej mszy św. udzielane było błogosławieństwo relikwiami łez Matki Bożej tzw. Tuwalnią, czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w XVIII wieku. 

O godz. 14.00 odprawiona była msza św. w obrządku ormiańskim, celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza, wpisująca się w program uroczystości odpustowych w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu w 1937 r.
Mszę św. poprzedziło poświęcenie przez celebransa nowej mensy ołtarzowej wzorowanej, podobnie jak cały ołtarz, na tej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Wierni zaproszeni zostali do uczestniczenia we mszy św. wyjątkowo w prezbiterium. W ten sposób msza św., sprawowana u stóp Cudownego Obrazu, była kameralna i niezwykła.

» cały artykuł
 

Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.   
Augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Urodziła się około 1380 r. w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Była osoba niewykształconą, analfabetką. Przed 22 maja odmawiana jest nowenna do św. Rity. Np. ormiańskokatolickiej parafii w Panik (Armenia) od 11 maja trwała przed tym świętem codzienna modlitwa do św. Rity o pokój na świecie.
Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej. Znajdował się on do lat 40-tych XX wieku w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Gdy w 1944 roku w miejscu ołtarza św. Rity została umieszczona rzeźba, obraz został przekazany Siostrom Augustiankom. W kościołach będących miejscem kultu św. Rity przeważnie 22. dnia każdego miesiąca odprawiane sa msze św., często połączone z obrzędem poświęcenia róż.  22 maja odbywają się, również w Kościele ormiańskokatolickim, uroczyste msza św.
PARAFIA PÓŁNOCNA

Zapraszamy na Uroczystą Mszę świętą  w obrządku ormiańskim,
którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz

w 85. rocznicę koronacji w 1937 r.
Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej
W GDAŃSKU
W NIEDZIELĘ 22 MAJA 2022 R. O GODZINIE 14.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3

Msza ta wpisuje się w uroczystości Triduum Maryjnego na pamiątkę cudów za sprawą obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.


ARMENIA

17 maja 2022 r.,  decyzją papieża Franciszka ks. MICHAŁ (MIKAEL) BASSALE został mianowany nowym Administratorem Apostolskim Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej w Armenii.

Ks. Michał urodził się w Aleppo 16 stycznia 1969 roku, gdzie przebywał do 1987, po czym przeniósł się do klasztoru w Bzommar (Liban). Stamtąd, po ukończeniu studiów, wyjechał do Rzymu, gdzie studiował filozofię i nauki teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1997 r. Od tego czasu pełnił posługę w ormiańskim Kościół katolickim w Libanie, Armenii, Gruzji i Rosji (był proboszczem parafii w Moskwie). Od wielu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie jest proboszczem kościoła pw. Świętego Krzyża w Belmont w Stanach Zjednoczonych, przynależnego do ormiańskokatolickiej eparchii dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ks. Michał Bassale jest członkiem kongregacji w Bzommar (TU biografia w j. ormiańskim). 
Sprawując jako prezbiter funkcję Administratora Apostolskiego Ordynariatu, będzie pełnił obowiązki ordynariusza.
Do tej pory, od 2 listopada 2021 r., po wyborze ówczesnego eparchy Ordynariatu, abp. Rafała Minassiana na katolikosa – patriarchę Cylicji dla Ormian katolików i vacatu na stanowisku ordynariusza, ks. Karnik Hovsepian, powołany do roli wikariusza generalnego, administrował ordynariatem w imieniu Patriarchy i podejmował decyzje, w konsultacji z Patriarchą, w bieżących sprawach dotyczących kilku krajów, które Ordynariat obejmuje.

EŁ; na podstawie Vatican News, sekcja ormiańska,
strony Patriarchatu i strony parafii św. Krzyża w Belmont

 
Ormiańśkokatolicka Katedra Zwiastowania, Kair; fot Wikipedia
14 maja 2022 r.  katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassiana, w towarzystwie arcybiskupa  Piotra Miriatiana udał się do Egiptu, by wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.
15 maja Patriarcha przewodniczył uroczystej liturgii w ormiańskokatolickim kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kairze, wygłosił kazanie (TUTAJ pełny tekst w j. ormiańskim). Wyraził w nim radość, że może przebywać na ziemi, która byłą schronieniem dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podziękował abpowi Krikorowi Augustinosowi Kussanowi (biskup eparchii Aleksandrii w Egipcie, z siedzibą w katedrze ormiańskokatolickiej w Kairze) za trud włożony w przygotowanie jego wizyty.
Nawiązał też do obchodzonego w tym dniu święta Cudu Krzyża. Krzyż stał się symbolem zwycięstwa i zbawienia wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, symbolem prawdy pojawiającej się w osobie Jezusa Chrystusa, a którą wielu odrzuciło. Każdy powinien szukać prawdy, bo w niej zawiera się szczęście. Ten, kto odnajduje prawdę, odnajduje sens swojego życia.

16 maja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI wygłosił przemówienie inaugurujące Zgromadzenie Ogólne Rady Kościołów Bliskiego Wschodu w Kairze i udzielił błogosławieństwa (TUTAJ całe przemówienie w j. ormiańskim).

♦ 17 maja 2022 - Patriarcha Rafał Piotr XXI został wybrany przez Zgromadzenie przedstawicielem Kościołów katolickich w Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu.
PARAFIA CENTRALNA

Po dłuższej przerwie msze święte w Warszawie znów odprawiane są w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14. Świętowaliśmy piątą niedzielę wielkanocną i wspomnienie ukazania się świetlistego krzyża nad Jerozolimą w 351 roku (więcej TUTAJ ). W kazaniu ks. Józef Naumowicz wyraził także radość, że znów możemy się spotykać. Wspomniał o odchodzeniu starszego pokolenia polskich Ormian, którzy uczestniczyli w mszach ormiańskich, jak śp. Andrzej Krzeczunowicz, i jednocześnie wyraził radość, że pojawiają się najmłodsi i tu wskazał na Wandzię i Jana. Podziwiał wysiłek organizatorów ormiańskiej Nocy Muzeów z dnia poprzedniego – Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, dzięki której kilkaset osób z bliska poznało pamiątki ormiańskie.
Po mszy św. odbyło się spotkanie okraszone przysmakami ormiańskimi p. Wioli Khondkarian. Do zobaczenia na najbliższej mszy św., którą będzie sprawował ks. Józef Naumowicz  w Gdańsku, w niedzielę 22 maja.
mag

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej