default_mobilelogo
Տօն Ծննդեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի – 2013

«Ահա ձեզի կ'աւետեմ մեծ ուրախութիւն մը, որ բոլոր ժողովուրդինը պիտի ըլլայ:
Այսօր, Դաւթի քաղաքին մէջ, ձեզի Փրկիչ մը ծնաւ, որ Օծեալ Տէրն է» (Ղկ 2,10-11)

Յոյժ սիրելի եղբայրներ եւ քոյրեր,

Սուրբ Աւետմանին վերոյիշեալ խօսքը, մեզի ոչ միայն ուրախութիւն կը պատճառէ, այլ մանաւանդ մեզի նոր յոյս մը կը ներշնչէ, որ կը յաղթէ մեզ շրջապատող բոլոր դժուարութիւններուն եւ կը փարատէ մեր բոլոր մտահոգութիւնները:
   Święto Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa - 2013

Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 10-11)

Bardzo drodzy bracia i siostry,


Wyżej przypomniane święte słowa zwiastowania są nie tylko powodem naszej radości, lecz wzbudzają w nas nową nadzieję, przezwyciężają wszelkie trudności, które nas otaczają i rozjaśniają wszelkie nasze zmartwienia.

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej