default_mobilelogo
1. ROZWAŻANIE WIELKOPOSTNE, ks. prof. Józef Naumowicz

W Kościele Ormiańskim okres postny otwiera radosna niedziela, która jest pamiątką szczęśliwego życia w raju. Nosi nazwę (Wielki) Barekendan (Բարեկենդան = dobre, szczęśliwe życie).
To ciekawe, że na progu Wielkiego Postu wspomina się pierwotny, rajski stan człowieka. Ma to jednak wielki sens. Pozwala na nowo uzmysłowić, że Bóg stworzył ludzi do życia szczęśliwego w wiecznej i nieskończonej więzi z Nim. Pozwala zdać sobie sprawę z darów i łask, jakimi Stwórca obadarzył człowieka na początku i chce nimi obdarzać także teraz. Dodaje ufności, siły i motywacji, aby podjąć trud postu oraz wytrwale i pokornie podążać drogą prowadzącą do Bogu i do raju.
Stąd ormiańska niedziela Dobrego Życia ma charakter radosny; po liturgii przyrządza się specjalne potrawy, urządza przyjęcia, karnawałowe pochody… Wszystko po to, by z jeszcze większą gotowością, siłą i zapałem rozpocząć czas modlitwy i wstrzemięźliwości.
Jak Eliasz: kiedy był wyczerpany fizycznie i duchowo, i siedział przerażony i zrezygnowany, usłyszał głos anioła: „Wstań i jedz, bo jest przed tobą daleka droga” (1 Krl 19, 7). Po tym posiłku, rzeczywiście wstał na nogi, i odważnie wyruszył w daleką i trudną drogę, trwająca 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej góry Horeb.
Taki charakter miały kiedyś w obrządku łacińskim niedziele Mięsopustna i Seropustna (teraz został tylko Tłusty Czwartek) poprzedzające Wielki Post: pozwalały nacieszyć się potrawami mięsnymi, nabiałem czy słodyczami, ostatni raz przed Środą Popielcową, by przygotować się na czas wyrzeczenia i modlitwy.
I chociaż Niedziela Dobrego Życia ma charakter radosny, a liturgiczne modlitwy wspominają o raju i powrocie do niego, jednak niedzielne czytania wprowadzają już w ducha Wielkiego Postu. Pan Jezus w Ewangelii mówi o modlitwie, poście i jałmużnie.
Modlitwa, post i jałmużna to powszechnie znane praktyki duchowe. Zresztą, swego rodzaju post miał podjąć pierwszy człowiek w raju. Bóg polecił mu: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść" (Rdz 2,16-17). Dopóki czlowiek zachował to polecenie, był szczęśliwy.
Sam Jezus, zanim rozpoczął publiczną działalność, przez czterdzieści dni przebywał na pustyni, modląc się i poszcząc. Naśladując swego Pana, Kościół ustalowił 40-dniowy okres modlitwy i postu, by przygotować się do Wielkanocy.
Zarazem Jezus nadał tym praktykom właściwe znaczenie. Ważne są modlitwy, dzieła miłosierdzia, wstrzemięźliwości, ale istotne także, by nie były czynione na pokaz, ale by angażowały serce, by oczyszały nas i rozwijały duchowo, i umacniały naszą więź z Bogiem. By były wyrazem miłości, pokory i wiary. O tym mówi Ewangelia czytana w dzisiejszą Niedzielę Dobrego Życia, która jest zarazem pierwszą niedzielą Wielkiego Postu (chociaż właściwy ormiański post, Մեծ պահք, zaczyna się następnego dnia, w poniedziałek, 27 lutego).

» Ewangelia wg św. Mateusza (6, 1-21)

Drodzy Parafianie,
zapraszam do przeżywania ormiańskiego Wielkiego Postu w rytmie i w duchu liturgicznych czytań przeznaczonych na ten okres.
Proponuję rozważanie kolejnych czytań przeznaczonych na sześć niedziel ormiańskiego Wielkiego Postu, które tworzą program wyznaczony przez sześć biblijnych tematów, ściśle ze sobą powiązanych. Spróbujmy odkryć zawarty w nich "złoty łańcuch" duchowego rozwoju.
Zapraszam także na najbliższe Msze Święte w parafii ormiańskokatolickiej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie
kaplica przy kościele św. Barbary, ul. Wspólna 67, godz. 11.00:
w niedziele 12 marca i 9 kwietnia.
Szczęść Boże ks. Józef

W tradycji ormiańskiej Wielki Post trwa 40 dni kończy się w "sobotę Łazarza" (8 IV br): czterdziesty dzień przypada 7 IV, gdyż do tego okresu wlicza także niedziele. Od Niedzieli Palmowej zaczyna się post Wielkiego Tygodnia.
W tradycji łacińskiej 40-dniowy okres liczy się bez niedziel, stąd Wielki Post kończy się dopiero w Wielki Czwartek: po porannej Mszy krzyżma odprawianej w katedrach, a przed rozpoczęciem wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej (ta Msza rozpoczyna tzw. Triduum Paschalne czyli trzy wielkie dni paschalne).

Trzy filary Wielkiego Postu, na których można budować żywą relację z Bogiem:
- MODLITWA: wytrwała, pokorna i ufna
- POST: podjęte dobrowolnie wyrzeczenie w jedzeniu lub w innych sprawach
- JAŁMUŻNA: czynienie dobra dla innych, pomoc innym z miłości

O tych trzech filarach mówią kolejne niedziele (III, IV i V) ormiańskiego Wielkiego Postu, ukazując drogi zbliżenia się do Boga oraz powrotu do raju.

oprac. ks. prof. Józef Naumowicz
 duszpasterz ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie

 

Dzisiejsza msza św. ormiańskokatolicka z inicjatywy ambasadora Armeni w Polsce J.E. Edgara Gazaryana została odprawiona z okazji 25-lecia ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Armenią. Rocznica ta przypada właśnie 26 lutego. Mszę św., w której uczestniczyło ok. ok. 40 osób, celebrował ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku. 
W tym też dniu

łaciński kalendarz

liturgiczny wspomina

»św. Grzegorza z Nareku.

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). W tym roku niedziela ta przypada – jak podaje ormiańskokatolicki kalendarz liturgiczny – 26 lutego.
Poniedziałek, 27 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu – do modlitwy, postu i jałmużny. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia.
Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła.
W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac, „sól i chleb”.

na podstawie informacji: ks. Rafał Krawczyk,
Grzegorz Hawryłeczko OSB (luty 2016)

» O wielkopostnej zasłonie
 

 

Wołów, 3 XII 2016, Klasztor benedyktynek Siostra Przełożona Maria Trybała z ormiańskim mszałem.
Fot. R. Obrocka

Siostry z Wołowa przekazały do »Archiwum Polskich Ormian kolejną porcję armeników, w tym: mszał ormiański z 1904 roku, modlitewnik ormiański z 1891 roku, oryginały rękopisów i książek. Siostry wiele też pamiątek - modlitewniki, pamiętniki - po benedyktynkach ormiańskich udostępniły do skopiowania.

» więcej o przekazanych darach

Lubiń 2013. Grób matki Elekty Orłowskiej, ostatniej ksieni benedyktynek obrządku ormiańskiego
Fot. E.  Łysakowska

Wspólnota sióstr benedyktynek z Wołowa na Dolnym Śląsku sięga korzeniami klasztoru we Lwowie, założonego w XVII w. dla katoliczek obrządku ormiańskiego. Z początku wstępowały do niego Ormianki; z czasem przyjmowano także Polki.

Założony został w latach 1675-1676 przez trzy mniszki przybyłe z Kamieńca Podolskiego. Dzięki wstawiennictwu arcybiskupa ormiańskiego Wartana Hunaniana otrzymały od rady miejskiej Lwowa budynki w dzielnicy ormiańskiej do zagospodarowania na klasztor. Opiekę nad nimi sprawował proboszcz ormiańskiej parafii katedralnej, ks. Onufry Asłanowicz i Benedyktynki obrządku łacińskiego z ksienią Eleonorą Kazanowską na czele. Zezwolenia na założenie własnego zgromadzenia udzielił papież Aleksander VIII w roku 1690. Na jego mocy powstawał nowy zakon, podlegający regule św. Benedykta, ale zachowujący obrządek ormiańskokatolicki. 24 grudnia 1692 roku abp Wartan Hunanian uroczyście konsekrował pierwszych 14 profesek. Na czele zakonu stała ksieni. Pierwsza na to stanowisko została wybrana w 1701 Marianna Nersesowiczówna, siostra biskupa koadiutora Deodata Nersesowicza. Przy klasztorze istniała znana i ceniona szkoła żeńska, do której uczęszczały panny ormiańskie, ale też polskie i Rusińskie. Posiadały też folwark Pasieki na Łyczakowie oraz kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęconą 29 września 1898 przez abp Izaaka Mikołaja Isakowicza.

Po II wojnie światowej zmuszone okolicznościami ormiańskie benedyktynki, które z powodu braku powołań w społeczności ormiańskiej jeszcze przed wojną dokonały konwersji na obrządek łaciński, przybyły do Polski w jej nowych granicach.
Po opuszczeniu Lwowa najpierw trafiły do Lubinia, gdzie swój klasztor do dziś mają benedyktyni. Po kilku latach, abp Bolesław Kominek, powiadomił mniszki o możliwości objęcia klasztoru w Wołowie – który właśnie opuszczały boromeuszki. Benedyktynki przyjechały do Wołowa 1 października 1958 roku, gdzie przebywają do tej pory.
W spuściźnie po poprzedniczkach obrządku ormiańskiego znajduje się m.in. wyjątkowy relikwiarz z jedynymi w Polsce relikwiami św. Rypsymy (orm. Hripsime, w tegorocznym kalendarzu liturgicznym jej święto przypada 12 czerwca) i św. Benedykta.

tekst na podstawie: Gość Wrocławski 05/2015; Internet

Święta Rypsyma (Surp Hripsime)

W 301 roku do Armenii przywędrowało czterdzieści chrześcijańskich dziewcząt, które pod przewodnictwem ksieni Gajane żyły w klasztorze świętego Pawła w górach starożytnego Rzymu za panowania cesarza Dioklecjana. Cesarz Dioklecjan (284-305) urzeczony urodą jednej z dziewcząt, której na imię było Rypsyma (Hripsime), chciał ją poślubić.

 » Cały artykuł o św Rypsymie

 

 

Msze święte ormiańskokatolickie w parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku zostaną odprawione w następujące niedziele:

- 26 lutego 2017 - W obrządku ormiańskim Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan),
  
od której rozpoczyna się Wielki Post (Mec Pahk)
- 12 marca 2017 r.
- 9 kwietnia 2017 r. - Niedziela Palmowa, w obrządku ormiańskim ze specjalny obrzędem otwarcia drzwi
- 14 maja 2017 r.
- 4 czerwca 2017 r.

26 LUTEGO 2017 

ZAPROSZENIE 
» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej

» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Papież na wstępie przypomniał, że Wielki Post jest okresem, w którym chrześcijanie wezwani są do nawrócenia, aby wzrastali w przyjaźni z Bogiem. Służą temu post, modlitwa i jałmużna. W swoim orędziu nawiązał do przypowieści o bogaczu i Łazarzu (por. Łk 16,19-31).
Franciszek wskazał, że tekst ten wzywa nas do otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, ponieważ każdy człowiek niezależnie od swojego statusu materialnego jest darem. Stąd Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa. Dotyczy to zwłaszcza przyjęcia życia i umiłowania go, zwłaszcza gdy jest kruche.

»  cały artykuł

 

  
O ŚW. WALENTYM

Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej. Okazuje się bowiem, że wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym [łacińskim - red.] św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.

(...) Wiele miast w Europie przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. Największe w Polsce odbywają się corocznie od 2002 roku w Chełmnie na Warmii pod nazwą „Walentynki Chełmińskie”. Prawdopodobnie od średniowiecza obecne są tam relikwie św. Walentego, przechowywane w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP. W Chełmnie, obok modlitw przy relikwiach świętego ma miejsce barwny przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą i ułożenie walentynkowego serca ze świec na rynku.
Z kolei w bazylice św. Floriana w Krakowie gościem wieczoru, na który zaproszeni są nie tylko zakochani, ale także wszyscy szukający prawdziwej miłości, jest sam św. Walenty, jako że jego relikwie znajdują się także w tej świątyni.

Źródło: KAi

 czytaj więcej 

 


   


Święto św. Sarkisa – Surp Sarkis (pol. św. Sergiusza) to 
dzień błogosławieństwa młodzieży.
Jest świętem ruchomym, w tym roku – wg ormiańskokatolicjkiego kalendarza liturgicznego – przypada 
11 lutego.
Św. Sarkis jest patronem zakochanych.

 czytaj więcej 
 o św. Sarkisie w j. ormiańskim


W ARMENII

 

 

ARMENIA

  Arevik 2 lutego 2017

 

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

» zobacz więcej

  

 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz [podkr. red]. Ósmego dnia nowo narodzone Dziecko otrzymało imię zapowiedziane przed Jego narodzeniem. Według Księgi Kapłańskiej (12,1-8) każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca powinna była przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Składała przy tym na ofiarę całopalną baranka, a na ofiarę przebłagalną gołąbka lub synogarlicę. Ubodzy składali w ofierze parę gołębi lub synogarlic. Wówczas to kapłan udzielał błogosławieństwa i oczyszczał matkę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 
Tak też i było z Maryją. W czterdziestym dniu życia Jezusa przyniosła Go do świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu.

 

Msze święte ormiańskokatolickie w parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku zostaną odprawione w następujące niedziele:

- 5 lutego 2017 
- 26 lutego 2017 - W obrządku ormiańskim Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan),
  
od której rozpoczyna się Wielki Post (Mec Pahk)
- 12 marca 2017 r.
- 9 kwietnia 2017 r. - Niedziela Palmowa, w obrządku ormiańskim ze specjalny obrzędem otwarcia drzwi
- 14 maja 2017 r.
- 4 czerwca 2017 r.

5 LUTEGO 2017 

ZAPROSZENIE                   »   O MSZY ŚW.  

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej

» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

 PARAFIA POŁUDNIOWA

W niedziele, 5 lutego 2017 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
odprawi w Gliwicach Mszę św. ormiańskokatolicką.
g. 11.00 – kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.

 

ORAMIANIE POLSCY
Ormianie Polscy, jak kto woli Polscy Ormianie. Kto to jest? Takie pytanie zadawali sobie niezorientowani widzowie „Kroniki Krakowskiej” TVP Kraków 20 stycznia 2017 roku, gdy pokazano migawki ukazujące składanie kwiatów przed sarkofagami Króla Kazimierza Wielkiego oraz Króla Władysława Jagiełły na Wawelu. Uczyniły to środowiska ormiańskie w Polsce, z okazji 650. rocznicy podpisania przez Króla Kazimierza Wielkiego przywileju dla tej nacji w Monarchii Polskiej. Jaki to był przywilej? Najprościej mówiąc, przywilejem było zrównanie praw polskich Ormian z pozostałymi obywatelami kraju. 
»  cały artykuł

Złożenie wieńców na grobie Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej

Msza św. ormiańskokatolicka w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie

KRAKÓW, 20 STYCZNIA 2017 ROKU

  »  GALERIA ZDJĘĆ    

» 650 lat polskich Ormian, Gość Niezielny (krakowski)
» ARTYKUŁ                   »
GALERIA
 

 

19.01.2017, wywiad ks. Tadeusza Isakowiacza-Zaleskiego dla PAP z okazji jutrzejszej 650. rocznicy przywileju króla Kazimierza Wielkiego dla Ormian polskich i związanych z nią uroczystości w Krakowie.

Polska ma piękną tradycję tolerancji wobec innych narodów; Królestwo Polskie było schronieniem dla przedstawicieli wielu nacji, dziś możemy się odwoływać do tej pięknej, polskiej tradycji – mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ormianin, kapłan obrządku ormiańskiego.

» cały wywiad

 

W programie uroczysta Msza św. ormiańskokatolicka w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie z udziałem wszystkich księży związanych z tym obrządkiem. Kazanie wygłosi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz Orrmaińskokatolickiej Parafii Południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela.         

PARAFIA CENTRALNA

WARSZAWA, 6 I 2017
» zobacz więcej

PARAFIA POŁUDNIOWA

GLIWICE, 6 I 2017

PARAFIA POŁUDNIOWA

KRAKÓW, 6 I 2017
» zobacz więcej

PARAFIA POŁUDNIOWA

WROCŁAW, 8 I 2017
» zobacz więcej

ABP MINASSIAN U ORMIAN KATOLIKÓW W ROSJI
6 - 9 I 2017
» zobacz więcej

 

 

NIEDZIELA, 8 STYCZNIA        
WROCŁAW, g. 16 -
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1 (wejście od ul. Świdnickiej)
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.
 
PIĄTEK, 6 STYCZNIA
KRAKÓW, g. 18 -
kościół Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk.
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

PIĄTEK, 6 STYCZNIA
GLIWICE, g. 11.00 –
kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.
Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

PIĄTEK, 6 STYCZNIA
WARSZAWA, g. 11.00,
kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67.
Celebrans: ks. Józef Naumowicz
 
 
ARMENIA

  Panik, liturgia Wigilii Bożego Narodzenia, 24 XII 2016

Giumri, świąteczny koncert, 22 XII 2016  


Już na początku grudnia przystrojono choinkami siedzibę Arcybiskupa w Giumri.

Również w parafiach całego rejonu przygotowywano się do świąt Bożego Narodzenia. Między innymi w dniach 13-15 grudnia duchowni ormiańskokatoliccy Ordynariatu Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach w Erywaniu.
22 grudnia w Giumri odbył się piękny koncert bożonarodzeniowy, w którym również wziął udział abp Rafael Minassian.

W miejscowości Panik 24 grudnia ustawiona została wielka choinka, a też odbyła się tradycyjna procesja i sprawowana była liturgia wigilii Bożego Narodzenia.
25 grudnia ks. Karnik Youssef odprawił msze świąteczne, m.in. w miejscowościach Panik, Mets Sepasar.

» GALERIA ZDJĘĆ Z PRZYGOTOWAŃ I UROCZYSTOŚCI

  

 

 PARAFIA POŁUDNIOWA   
 
» TEKST NA TABLICY  

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Obornikach Śląskich, w kościele pw. Judy Tadusza i Antoniego Padewskiego, w 60. rocznicę śmierci ks. Samuela Manugiewicza została odprawiona Msza św. koncelebrowana. Podczas tej uroczystej mszy poświęcono - osadzoną w bocznej kaplicy kościoła - tablicę upamiętniającą postać tego  wybitnego ormiańskokatolickiego duchownego.
Treść Tablicy Pamięci opracowano na podstawie noty ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, zamieszczonej w „Słowniku biograficznym duchownych ormiańskich w Polsce” (z uzupełnieniami).
Po mszy św., w kościele, wysłuchaliśmy koncertu muzycznego kolęd Ormian polskich, kolęd ormiańskich, szarakanów (humnów) z liturgii ormiańskiej oraz kolęd polskich - które wspólnie śpiewaliśmy.
Kontynuacją uroczystości była przemiła gościna w domu Romany Obrockiej, inicjatorki i realizatorki całego wydarzenia. Dalej wspólnie kolędowaliśmy, w przerwach racząc się gandżaburem i domowymi wypiekami.
Wydarzenie to - choć jeszcze z końca ubiegłego roku - było pierwszym, z całej  ich serii przewidzianych w roku 2017, a związanych z obchodami 650-lecia obecności ormiańskiej diaspory w Polsce. 

» zobacz więcej

 

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej