default_mobilelogo

Podajemy linki (trzeba kliknąć na ormiański tytuł) do kilku artykułów świątecznych w j.ormiańskim, ze strony Patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz Vaican News sekcja ormiańska:

"ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ԵՒ ԳԵՐԵՐՋԱՆԻԿ ՏԷՐ ՌԱՖԱՅԷԼ- ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ․ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ- ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ"

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ կաթողիկոս պատրիարքին Սուրբ Ծննդեան բարեմաղթանքը

Orędzie świąteczne i życzenia 

Katolikosa patriarchy Cylicji dla Ormian katolików
Rafał Piotr XXI Minassian
*

 

"Երբ Աստուածորդին Կը Խոնարհի Երկինքէն... Գերյ. Գէորգ վրդ. Զապարեանի մտորումներէն"

O narodzeniu Boga
*

 

«Մենք ալ հովանի դառնանք ուրիշներուն».
Ֆրանչիսկոս Պապ


Papież Franciszek na zakończenie Adwentu:
bądźmy otwartymi na obecność Boga
*

«Այս գիշեր սէրը կը փոխէ պատմութիւնը։ Տէր այնպէս ըրէ` որ հաւատանք քու սիրոյդ զօրութեան» Ֆրանչիսկոս Պապ 

Papież Franciszek podczas pasterki w Bazylice św. Piotra
*

 

 «Ինչո՞ւ համար եկաւ Յիսուս» Հայր Գէորգ Եպիս Ասատուրեան

Rozważanie - dla czego Jezus się narodził?

*

Հայկական ժողովրդական երգեր. «Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի» շարականը։

Z cotygodniowego cyklu o ormiańskich pieśniach - o Bożym Narodzeniu 

 

Եկեղեցական գիտելիքներ Զ. Շաբաթ Յիսնակաց (24 Դեկտեմբեր 2023- 1 Յունուար 2024)

Święta i wspomnienia w tygodniu
24 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024 r.

 

Wszystkim Ormianom w Polsce,

ich Przyjaciołom i Sympatykom,

licznym Rodzinom Ormiańsko-Polskim

życzę jak najwięcej nadziei, pokoju

i błogosławieństwa Bożego

na Boże Narodzenie i na cały Nowy Rok 2024.

                                          ks. Józef Naumowicz   św. Nerses Sznorhali,
NARODZENIE

Narodziłeś się w naszym ludzkim ciele Ty, który byłeś najpierw zrodzony bezcieleśnie z Ojca: odjąłeś ból pierwszego człowieka okrytego liśćmi, dzięki Twoim pieluchom.

O Ty, Słowo, leżysz w żłobie [należącym do zwierzęcia], które słów nie wymawia, aby stać się pokarmem tego, który jest obdarzony słowem. O Ty, światło objawione przez światło gwiazdy: Magowie dzięki niej Tobie oddali pokłon.
Chóry anielskie zstąpiły do jaskini i Tobie służyły w czasie Twojego świętego narodzenia; one doniosły pasterzom zwiastując im dobra nowinę i śpiewały: "Chwała na wysokościach".


św. Matka Teresa z Kalkuty

BOŻE NARODZENIE

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,

zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Życzenia od Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Życzenia od sióstr benedyktynek z Wołowa 

   

PARAFIA POŁUDNIOWA
Szanowni Państwo!
jak co roku, serdecznie zapraszam
na uroczystość Objawienia i Chrztu Pańskiego (Astwacahajtnutian)

W PIĄTEK 5 STYCZNIA 2024 R. O GODZINIE 16.00
w kościele pw. św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9 w Krakowie

 Mszę świętą w obrządku ormiańskokatolickim połączoną z obrzędem Chrztu Wody odprawi ks. prof. Józef Naumowicz, administrator ormiańskokatolickiej parafii Polski południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela.
Zapraszamy!
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Հայ Մշակութային Ընկերություն 

Msza św. w parafii Centralnej sprawowana była 17 grudnia w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej, przez ks. Józefa Naumowicza. We mszy uczestniczyli klerycy z II. roku Seminarium Duchownego, koledzy z roku Elizeusza - jednego z kleryków ormiańskich studiujących w Polsce. Część z seminaryjnych gości brało czynny udział we mszy - obsługiwali keszoce (okrągłe wachlarze z dzwonkami), oraz zasłaniali i odsłaniali zasłonę. Jeden z kleryków przeczytał również czytanie.
Wraz z klerykami przybył ksiądz prefekt, który asystował ks. Józefowi podczas odprawiania mszy św., a także rozdawał komunię św. W homilii ks. J. Naumowicz tłumaczył różnice i podobieństwa między mszą w obrządku łacińskim a ormiańskim, przybliżył również historię magów, umownie znanych jako Trzej Królowie.
Poza stałymi uczestnikami warszawskich mszy ormiańskokatolickich, było tym razem sporo gości, agapa była gwarna, z dużą ilością słodkości!

mot

   

"Potrzebujemy nowej ewangelizacji, ale
nie nowej Ewangelii"
"Miłosierdzie Boże jest bezwarunkowe, ale nie bez konsekwencji, musi zmienić życie."
Udostępniamy fragmenty (tłumaczenie) I. adwentowego rozważania kard. Raniero Cantalamessa, Kaznodziei Domu Papieskiego, wygłoszonego w sali Pawła VI dla Papieża i Kurii Rzymskiej

Kard. Cantalamessa: trzeba otrząsnąć świat z zaślepienia i wskazać Jezusa

W tym roku przewidziano tylko dwa rozważania. Kaznodzieja postanowił je poświęcić dwóm postaciom, które towarzyszą nam w liturgii ostatnich dni Adwentu: Janowi Chrzcicielowi i Maryi (...)
„Jan Paweł II scharakteryzował nową ewangelizację jako ewangelizację nową w zapale, nową w metodach i nową w wyrazie. Jan Chrzciciel jest naszym mistrzem przede wszystkim w pierwszej z tych trzech rzeczy - w żarliwości”. (...)
Kard. Cantalamessa zauważył, że rozważając prorocką misję Jana Chrzciciela, trzeba przyjmować całe jego proroctwo o Jezusie. Nie tylko aspekt negatywny, że gładzi On grzechy świata, ale również to, że chrzci w Duchu Świętym. Zauważył, że w niektórych epokach za bardzo akcentowano w chrześcijaństwie jedynie wyzwolenie od grzechu, a za mało uwagi poświęcano działaniu Ducha Świętego i Jego charyzmatom. (...)
Jan wzywa do nawrócenia, aby mogło przyjść Królestwo Boże, a Jezus – dlatego, że przybliżyło się Królestwo Boże. (...) Jezus nie czeka, aż grzesznicy zmienią swoje życie, aby ich przyjąć; przyjmuje ich, a to prowadzi grzeszników do zmiany życia. 

Kard. Cantalamessa: niech poprowadzi nas Maryja, Ta, która uwierzyła
W ostatnich dniach Adwentu to Maryja prowadzi nas za rękę i pomaga nam wejść w tajemnicę Bożego Narodzenia (...)

Drodzy Czytelnicy!
W naszym kalendarzu na rok 2024 wracamy do tematu zawsze niezmiernie intrygującego, czyli portretów polskich Ormian. Prezentujemy kolejną grupę interesujących postaci, rozpoczynając od przełomu XVII i XVIII wieku, do czasów współczesnych.

Autorem tekstów jest profesor Andrzej A. Zięba, autorką szaty graficznej Elżbieta Łysakowska, nad jakością tekstów polskich czuwała Lidia Molak, tłumaczenia na język ormiański dokonał Hayk Hovhannisyan, koordynacja całości – Maria Ohanowicz-Tarasiuk. (za stroną FKiDOP).

W kalendarzu, oprócz świąt kościoła łacińskiego, zaznaczono najważniejsze święta obchodzone w ormiańskim Kościele katolickim, które podane są za kalendarzem liturgicznym ormiańskiego Kościoła katolickiego na rok 2024 [o którym więcej TUTAJ], opracowanym przez Patriarchat tego Kościoła w Bzommar, w Libanie, wydanym w grudniu 2023 r.

(artykuł prof. Andrzeja Pisowicza, „Awedis” nr 57, s. 10)KOMENTARZ | Tytuł bogatego w szczegóły artykułu ks. Marcina Kołodzieja

„Patriarcha piękny i wdzięczny” („Awedis” nr 56, s. 11) wymaga komentarza
językowego dotyczącego końcowego wyrazu „wdzięczny”. (...)

(cały artykuł - po kliknięciu - obok.)
Światowy Dzień Pokoju – został ustanowiony z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia.
14 grudnia 2023 r. opublikowano, podpisane 8 grudnia 2023 r. w Watykanie, orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia 2024 r..
Temat tegorocznego orędzia brzmi: "Sztuczna inteligencja i pokój".
A zaczyna się Orędzie tak: 
Na początku Nowego Roku, czasu łaski, który Pan daje każdemu z nas, chciałbym zwrócić się do Ludu Bożego, narodów, głów państw i rządów, przedstawicieli różnych religii i społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich mężczyzn i kobiet naszych czasów, aby złożyć najlepsze życzenia pokoju.
1. Postęp nauki i technologii jako droga do pokoju. Pismo Święte zaświadcza, że Bóg dał ludziom swego Ducha, aby posiadali „mądrość, rozum, wiedzę i znajomość wszelkiego rzemiosła” (Wj 35, 31). Rozum jest wyrazem godności nadanej nam przez Stwórcę, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26) i umożliwił nam odpowiadanie na Jego miłość poprzez wolność i poznanie. Nauka i technologia w szczególny sposób ukazują tę fundamentalnie relacyjną właściwość ludzkiego rozumu: są one niezwykłymi wytworami jego potencjału twórczego. (...)

«Արհեստական բանականութիւնն ու խաղաղութիւնը». Ֆրանչիսկոս Պապին Խաղաղութեան Համաշխարհային Օրուայ պատգամը
«Ալկորիթմերը չեն կրնար սահմանել մարդկային իրաւունքները, կարելի չէ մէկդի դնել հիմնական արժէքներ` ինչպէս կարեկցութիւնը, ողորմութիւնը ու ներումը եւ վերացնել կարելիութիւնը, որ անձ մը կարող ըլլայ իր ետին թողուլ անցեալը» կը գրէ Նորին Սրբութիւնը շեշտը դնելով մարդ անհատի արժանապատւութեան յարգանքի վրայ։

 
PARAFIA CENTRALNA

SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 17 GRUDNIA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej
przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE

                        Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
                         ks. Józef Naumowicz

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI
 
15 GRUDNIA 2023, PIĄTEK, Ew. Łk 15, 1-7
PRZYPOWIEŚĆ O ZAGUBIONEJ OWCY*
Oddaliłem się jak owieczka od stada ludzi myślących, zmniejszyłem liczbę stu, które postawiłeś wysoko na pustyni będącej na wysokościach.
Ty zaś z miłością udałeś się na poszukiwania jedynej, a gdy ją odnalazłeś, zaniosłeś na swych ramionach do nieba, dopełniłeś liczbę trzody przez tę upadłą, aby uczynić radość aniołom.
Ty mnie także poniosłeś, razem z licznymi, o Panie. Ty mnie umyłeś z błota i mułu grzechu. A ja znów w nich się zanurzyłem na wzór głupiego przyjaciela brudów.
Obmyj mnie znowu poprzez moje łzy, racz ich udzielić mojej duszy nie pokutującej. Niech one staną się obfite niby potok kipiący, jak źródło, które występuje z brzegów.
Ty natomiast spraw, abym ja, który zgubiłem się dzięki moim grzechom, powrócił do Twojej Boskiej woli, do pragnienia mej książęcej wolnej woli; odbierz jej to, co Tobie nie służy,
jeśli sprzeciwia się temu, co jest naturalne - tego daru Ty udzieliłeś bytom rozumnym; jednak to ona jest dla mnie przyczyną zła w żałosnym rozprzężeniu mej duszy.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.10 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w katedrze patriarchalnej ormiańskiego Kościoła katolickiego, pw. św. Eliasza i św. Grzegorza Oświeciciela w Bejrucie odbyła się wspaniała uroczystość. Odprawiona została wyjątkowa liturgia z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Katolikosa Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI Minassiana.
Liturgii przewodniczył prorektor seminarium w Bzommar, a uświetniał ją Zjednoczony Chór Patriarchalny, który wykonywał śpiewy liturgiczne. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wikariusz generalny patriarchatu, podsumowując posługę i cnoty Patriarchy.
Rafał Piotr XXI wygłosił przesłanie (w językach ormiańskim i arabskim), w którym podkreślał znaczenie służby. Mówił, że przez ostatnie 50 lat zawsze starał się być wiernym nauczaniu Chrystusa. Na zakończenie swego przesłania zapewnił obecnych, że z odnowioną wiarą, oddaniem i pokorą będzie nadal pełnił swoją posługę w służbie Kościoła ormiańskiego i Kościoła ormiańskokatolickiego, dla jego wzrostu duchowego i dobrobytu.
Uroczystość zakończył krótki program artystyczny.
RZYM

28 października 2022 r. w Rzymie, w bazylice św. Jana na Lateranie, odbyła się  ceremonia rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Patriarchy ormiańskiego Kościoła katolickiego kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana. 

Dokładnie rok po tym wydarzeniu, również w bazylice św. Jana na Lateranie 28 października 2023 roku zaprezentowano nową książkę poświęconą temu wielkiemu Ojcu Duchowemu Armenii, w języku włoskim, autorstwa Alessandry Scotto.  Książka nosi tytuł: „Kościół i misja są nierozróżnialne” („Chiesa e missione sono indistinguibili”). 

Kardynał Agadżanian (1895-1971), był czołową postacią Soboru Watykańskiego II, jednym z przewodniczących (przewodniczył Komisji ds. misji), wybranym przez papieża Pawła IV, a przed nim przez Jana XXIII, uwzględniając jego wielką rolę w latach 1960-1970 jako prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary.
Najnowsza książka zawiera wiele fotografii, przemyśleń i świadectw związanych z działalnością misyjną Kardynała, darzącego wielką miłością Chrystusa. Przedstawia czytelnikowi przykład przywódcy duchowego, którego życie oparte było na Ewangelii, miłości Chrystusa i bliźniego. 

Kardynał Agadżanian miał świadomość, że po Ludobójstwie Ormian w 1915 r., aby zjednoczyć rozproszony lud, konieczne było budowanie kościołów i klasztorów, wokół których jednoczyli się wysiedleni Ormianie.

W tym samym duchu katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian, wzywa dziś do ochrony ormiańskich klasztorów i kościołów na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie, domagając się ich poszanowania i ochrony.

» cały artykuł     

  

W drugą niedzielę adwentu (łac.), w tym roku 10 grudnia 2023, Kościół katolicki w Polsce obchodzi  XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
Towarzyszy mu hasło „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

"Zachęcam wszystkich wiernych do udziału w tym wydarzeniu i do ustawicznej modlitwy za naszych braci i siostry, którzy żyją na wschód od polskiej granicy" – mówił bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej zorganizowanej 30 listopada przed tym Dniem. 

"Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie, w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. (...)
Mijający rok w Kościele na Wschodzie jest naznaczony ciągle trwającą wojną na Ukrainie, zbierającą tragiczne żniwo, kolejnym exodusem Ormian z Górskiego Karabachu, niepokojącymi wieściami o kapłanach na Białorusi i trudnymi konsekwencjami wojny, dotykającymi również inne kraje.(...) - z listu ks. Leszka Kryży, dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Kryża wskazuje też na ogromne wyzwanie, jakie stanowi niesienie pomocy mieszkańcom Górskiego Karabachu. To kolejny konflikt, który powoli znika z mediów i świadomości opinii społecznej, a cierpiący tam ludzie bardzo mocno potrzebują wsparcia. W tej chwili Zespół mierzy się z exodusem Ormian z Górskiego Karabachu. Mowa o ok. 150 tys. uchodźców, którzy próbują odnaleźć się na terenie Armenii. Pomoc niesiona jest we współpracy z tamtejszym Kościołem ormiańskokatolickim.
[ks. Kryża] Wspomina odwiedziny w ośrodku dla uchodźców, który mieścił się w letnich domkach i trzeba było je dostosować do warunków zimowych. Dzięki pomocy Polaków udało się domki ocieplić i 90 rodzin będzie mogło w nich spokojnie przeżyć zimę. (z artykułu na stronie Vatican News)

 » cały artykuł


"Matka Boża z Nareku" Ariel Agemian

9 grudnia 2021 r. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, Bogurodzicy
(w Kościele rzymskokatolickim obchodzona jest 8 grudnia)
Ton anarat juchuthjan serbo kusin Mariamu Astwacacni
Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի
(Ew. Łk 1, 39-56)

Również w tym dniu ormiańskie Siostry Niepokalanego Poczęcia NMP świętują rocznicę powstania swojego zgromadzenia (w tym roku 176 lat!), po kilkudniowych rekolekcjach odnawiają śluby zakonne. Zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone i uznane w 1847 r.

Prawdę, że Maryja, napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół katolicki wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat, ogłoszony uroczyście  8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus, papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

» "Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny" (brewiarz.pl) 
»  artykuł w j. ormiańskim (VAICAN NEWS)

  PARAFIA POŁUDNIOWA 
Marcin Dąbrowski zapala znicz przy pomniku.
Fot. Marta Dąbrowska
Barbórka 2023
W niedzielę 3 grudnia 2023 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu odprawiona została barbórkowa Msza święta w intencji okolicznych górników oraz śp. abpa Józefa Teofila Teodorowicza w 85. rocznicę jego śmierci. W wygłoszonym kazaniu proboszcz ks. Ryszard Skocz z Osetna przybliżył Wiernym postaci św. Barbary i abpa J.T. Teodorowicza. Podkreślił bezkompromisową wiarę świętej w czasach, kiedy chrześcijaństwo było doświadczane szczególnie okrutnymi prześladowaniami.
Wspominając postać abpa Teodorowicza jego patriotyzm podał za wzór do naśladowania dla współczesnych polityków. W trakcie nabożeństwa poświęcona została kapliczka z figurką „Jezus Frasobliwy”, którą wyrzeźbił pan Jan Giejson. Prowadzi on galerię swoich pięknych prac w Bardzie Śląskim. Po nabożeństwie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie na schodach naszego kościoła. Następnie Marcin Dąbrowski w imieniu górników zapalił znicz przy pomniku Arcybiskupa Teodorowicza, który stoi na przykościelnym placu. (...)
Szczęść Boże
Marek Kubicki, ryczenianin z urodzenia i wyboru,
górnik z Zakładów Górniczych RUDNA

3 grudnia odeszła moja ukochana siostra cioteczna Krystyna,
wnuczka Antoniny i Jakuba Axentowiczów, córka Janiny i Stanisława Axentowiczów. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Nina Kordys2 grudnia 2023 r., to ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie, jakie Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich zorganizowało dla ormiańskiego środowiska. Okazje były dwie, i bardzo istotne, pierwsza, to 85. rocznica śmierci ostatniego ormiańskiego biskupa Lwowa – abpa Józefa T. Teodorowicza. Uczciliśmy tę rocznicę uroczystą ormiańskokatolicką Mszą św., którą w kościele oo. dominikanów przy ul. Freta 8/10, sprawował ks. prof. Józef Naumowicz. We mszy uczestniczył Kanclerz Kurii Warszawskiej ks. Janusz Bodzon. Do mszy służyli ormiańscy klerycy studiujący w Warszawskim Seminarium Duchownym.
Drugą okazją do spotkania, właśnie 2 grudnia, była pierwsza rocznica otwarcia ekspozycji “Skarbnica Polskich Ormian”. (...)

mot; Fot. Władysław Deńca; cały artykuł na stronie FKiDOP

Ormianie od wieków wpisani są w polską historię. Byli wiernymi posłańcami polskich królów na wschód, stworzyli strój szlachecki, wprowadzili pasy kontuszowe, piękne kobierce, działali w Polsce na polu artystycznym, kultowym i naukowym. Gdzie dziś żyją polscy Ormianie?

Opowie o tym ks. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormian katolików polskich. Porozmawiamy także z Ormianką Lilit Karapetyan. Na spotkanie o Ormianach zaprasza Dorota Sołowiej, która w minioną sobotę rozmawiała z naszymi gośćmi tuż po Mszy Św. w obrządku ormiańskim. Ormianie spotkali się w Kościele Dominikanów przy Freta a później w Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich na Warszawskiej Starówce.
? Zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez Dorotę Sołowiej. https://soundcloud.com/radio-warszawa/tygiel-2023-12-06  

za FB Radio Warszawa

RZYM

W Papieskim Instytucie Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale) w Rzymie w dniach 30.11 – 1.12.2023 r. odbyła się dwudniowa
międzynarodowa konferencja poświęcona św. Nersesowi Sznorhali, zatytułowana:
„PEŁNIA ŁASK, PEŁNIA CZŁOWIECZEŃSTWA. Święty Nerses Sznorhali na przełomie błogosławionego tysiąclecia”.

PIO jest wyższą uczelnią katolicką w Rzymie, w której podejmowane są badania naukowe i prowadzona jest edukacja w zakresie studiów nad chrześcijańskim Wschodem.
Rozpoczęcie konferencji nastąpiło rano 30 listopada, podczas którego przemówienie wygłosiła także ambasador Armenii przy Stolicy Apostolskiej, Karen Nazaryan. W konferencji wzięli udział wysocy rangą urzędnicy Stolicy Apostolskiej, naukowcy będący międzynarodowymi ekspertami i autorytetami - armenolodzy z Armenii i innych krajów, profesorowie czołowych światowych uniwersytetów, przedstawiciele duchowieństwa i środowisk akademickich Kościołów ormiańskich.
Konferencja wpisała się w szereg inicjatyw zaplanowanych w związku z obchodami 850. rocznicy śmierci tego Wielkiego Patriarchy. Niektóre z wydarzeń musiały zostać odwołane w związku z tragiczną sytuacją, jaka powstała w Górskim Karabachu (Arcachu) po 19 września 2023 r.  

» cały artykuł 

 

Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego  opracował kolejny kalendarz liturgiczny - na rok 2024. Właśnie dostaliśmy go dzięki uprzejmości i życzliwości ks. prał. Karnika Youssefa Hovsepiana, obecnie pracującego w północno-wschodniej Syrii. 
BARDZO DZIĘKUJĘMY, DEAR MONSIGNOR! 
Kalendarz zawiera - oprócz kalendarium wszystkich miesięcy - wiele innych informacji: modlitwy, wykaz ważniejszych świąt na każdy miesiąc, informacje i dane adresowe eparchii (diecezji) i placówek misyjnych Kościoła ormiańskokatolickiego na świecie.
Na okładce kalendarza umieszczono portret Św. Nersesa Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178), patriarchy ormiańskiego – teologa, wielkiego chrześcijańskiego pisarza i poety, Świętego apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia 2021 r. znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. 
Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w sierpniu 2022 r. ustanowił - by uczcić 850. rocznicę Jego śmierci -  rok 2023 rokiem św. Nersesa Sznorhali.
» TUTAJ kalendarz w formacie PDF (w j. ormiańskim),
(a także
 w zakładce: nasz kościół/Kalendarze i mszaliki ormiańskie)


 

W miesiącu grudniu Franciszek chce zwrócić naszą uwagę na wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. W wideo opublikowanym przez Papieską Światową Sieć Modlitwy wzywa do pamiętania o nich nie tylko przed Bogiem, ale i w życiu społecznym. Chodzi tu zarówno o instytucje świeckie, jak i kościelne, a wreszcie o każdego z nas.

» cały artykuł w j. polskim (Vatican News)

 

Աղօթենք, որպէսզի հաշմանդամութիւն ունեցող անձերը դառնան հասարակութեան ուշադրութեան կենտրոն

Հրատարակուեցաւ Ֆրանչիսկոս Պապին Դեկտեմբեր ամսուայ աղօթքի դիտաւորութեան լսատեսողական պատգամը նուիրուած հաշմանդամութիւն ունեցող անձերուն որոնք համար Նորին Սրբութիւնը կը պահանջէ որ իշխանութիւնները խթանեն «ներառումի ծրագիրներ որոնք արժեւորեն» հաշմանդամութիւն ունեցող անձերու գործունեայ մասնակցութիւնը։

» cały artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

   


SERDECZNIE ZAPRASZAM
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w Warszawie – 2 grudnia (sobota), godz. 16.30
w kościele OO. Dominikanów ul. Freta 10

(85. rocznica śmierci ks. abpa J. Teodorowicza).

ks. Józef Naumowicz

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej 
 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej