default_mobilelogo
ORDYNARIAT POZA ARMENIĄ

2 grudnia 2018 r. prałat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Moskwie, Wikariusz Generalny na Rosję, ks. Petros Yesayan, zapoznał ormiańską wspólnotę katolicką Adler z nowym duszpasterzem ormiańskiego Kościoła katolickiego w Rosji, ks. Rafałem Krawczykiem - proboszczem nowej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi.

Ks. Rafał w listopadzie 2018 r. został powołany do posługi w południowej Rosji, nominowany na proboszcza, co było połączone z dekretem erekcyjnym ustanawiającym nową ormiańskokatolicką parafię w południowej Rosji - w Soczi, pw. Świętego Krzyża, z siedzibą w Adlerze. Parafia obejmuje szereg miejscowości wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego: Adler, Soczi, Lazarovsk, Tuapase, Galendżyk.

W miastach rejonu Soczi nie ma ormiańskich kościołów katolickich. Tymczasem Kościół ormiański będzie korzystał z gościny w kościołach obrządku łacińskiego, gdzie będą sprawowane liturgie Kościoła ormińskokatolickiego.

» cały artykuł

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej 2 grudnia, poświęcona była pamięci abpa Józefa Teodorowicza w 80. rocznicę jego śmierci, przypadającą 4 grudnia. W swoim słowie do wiernych ks. Józef Naumowicz mówił o znakach, jakie otrzymujemy od Boga, przypominając m.in. doświadczenia Hioba. Jednak nie możemy traktować złych doświadczeń jako kary od Boga, tylko - tak jak Hiob - przyjąć je jako znak i czekać na błogosławieństwo.

» cały artykuł 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

W obrządku ormiańskim już w poprzednią niedzielę zaczął się okres zwany  Pięćdziesiątnicą (hisnakac), Postu przed Bożym Narodzeniem i Astwacahajtnutian Świętem Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii).

Druga niedziela ormiańskiego „Adwentu” - postu przed Bożym Narodzeniem

W drugą niedzielę Pięćdziesiątnicy, w tym roku według ormiańskiego kalendarza liturgicznego 25 listopada, do Wrocławia zawitał ks. prof. Józef Naumowicz, aby odprawić Mszę św. w kościele Bożego Ciała. Jak zwykle w licznej i uroczystej oprawie: w asyście ks. dr. Marcina Kołodzieja i kandydata na kapłana Nareka Mkrtchyana z Armenii, który w Polsce studiuje w Seminarium Duchownym. Do posługi ministranckiej przyjechał z Krakowa Jakub Szyszko. A oprawa muzyczna należała do rodziny Sayegh i Wrocławskich Madrygalistów.

 » cały artykuł, zdjęcia

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

za śp. abpa Józefa Teodorowicza, w 80. rocznicę jego śmierci,

w niedzielę, 2 grudnia 2018, o godzinie 11.00

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.


Po mszy św. – spotkanie z dr. hab. Pawłem Skibińskim, autorem publikacji o Arcybiskupie.

Po spotkaniu – przekąski ormiańskie, kawa i herbata.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej oraz Parafii Południowej

Zapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką,
podczas której będziemy się modlić w intencji Polski z okazji 100-lecia odzyskania przez Nią niepodległości,

we WROCŁAWIU

W NIEDZIELĘ 25 listopada 2018 R. GODZ. 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)

celebrans: ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
oraz parafii południowej

zaproszenie PDF


» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Światowy Dzień Ubogich – święto w kościele katolickim, zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Po raz pierwszy obchodzono ten dzień 19 listopada 2017 roku, pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem. W swoim posłaniu na ten dzień, Papież Franciszek podkreślał m.in. że "Ojcze nasz" to modlitwa ubogich. Organizowano w tym dniu uroczyste msze święte i liczne akcje pomocy (np. bezpłatne posiłki lub pomoc medyczną) dla osób bezdomnych itp., zarówno w Watykanie, jak i w innych krajach.

*

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Ojciec Święty w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. Jest on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która w tym roku przypada 18 listopada. Hasłem tego dnia są słowa psalmu
„Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7). 
Biedak zawołał, a Pan go usłyszał
1. ”Oto biedak zawołał, a Pan go usłuszał” (Ps 34,7). Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami cierpienia i marginalizacji, doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, których zazwyczaj określamy ogólnym terminem "ubodzy". Piszącemu te słowa Psalmiście nie jest obca ta sytuacja, wręcz przeciwnie, doświadcza on ubóstwa bezpośrednio, a jednak przekształca je w pieśń uwielbienia i dziękczynienia Panu. Psalm ten również dziś nam pozwala zanurzyć się w różne formy ubóstwa, zrozumieć kim są prawdziwi ubodzy, na których mamy zwrócić wzrok, by usłyszeć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby.
 

    Msza św. ormiańskokatolicka

18 listopada 2018 o godz. 11.00
w kościele pw. Świętej Trójcy
przy ul. Mikołowskiej w Gliwicach

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w Parafii Centralnej w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej, miała charakter wyjątkowo uroczysty. Pojawiła się biało-czerwona flaga i specjalny bukiet kwiatów. Kaplica Rodziny Rodzin była całkowicie zapełniona, mimo dzisiejszych problemów komunikacyjnych. Święto 100-lecia odzyskania niepodległości zgromadziło na mszy św., prócz stałych wiernych, dużą grupę przyjezdnych. W swojej homilii ks. Józef Naumowicz nawiązał do dzisiejszej ewangelii w której Pan Jezus przywraca do życia małą dziewczynkę – jest to akt budzący nadzieję, nadzieję w której ufność pokładamy w Bogu.

» cały artykuł

 

11 LISTOPADA 1918 R. POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁOŚĆ

11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
 
"W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze. Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. (…)
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. (…)"

z Listu Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Do Czcigodnego Brata
Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998).

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem.

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

Franciszek, Watykan, 4 listopada 2018 r.
www.vaticannews.va

 

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 11 listopada 2018, o godzinie 11.00
w dniu Narodowego Święta Niepodległości,

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z NarekuW niedzielę 28 października 2018 roku obchodzone jest

ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Św.
Ton Giuti Syrpo Chaczi - Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի
PARAFIA PÓŁNOCNA
 
Narek i Kornelia

Gohar i Aram
W kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku odbyły się w tym miesiącu 2 śluby ormiańskokatolickie:
 
6 października 2018 r. - Nareka i Kornelii
13 października 2018 r. - Gohar i  Arama

 ♥ Nowożeńcom wszelkiego błogosławieństwa!

Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa (tak chciał Stwórca !). Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...
Ślubu udzielił ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku.
"Ślubu Narkowi i Kornelii udzieliłem razem z ks. Cezarym Annusewiczem 6 X br, w Gdańsku. Poza główną ceremonią kościelną - początek przyjęcia weselnego: powitanie nowożeńców chlebem (płaty ormiańskiego chleba, zwanego lawaszem, rodzice kładą na ramionach nowożeńców) i miodem, cukierki dla dzieci, tańce, śpiew, wreszcie wejście na salę (panna młoda wniesiona, a jakże !), ale przed wejściem młodzi depczą i tłuką udekorowane talerzyki, podobno ...na szczęście… Cudowna muzyka weselna i cudowni goście, żal było wychodzić, ale musiałem wracać na niedzielę do Warszawy…"
 na podstawie FB ks. prof. Józefa Naumowicza
 
ARMENIA
 

Dzisiaj, w czwartek 25 października 2018 r. o godzinie 12.00 miała miejsce Uroczystość Konsekracji nowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Arpeni, wybudowanego dzięki ofiarności wielu wspólnot katolickich w Polsce.
30 lat po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło istniejący tu przedtem kościół.

Mszy św. przewodniczył abp Rafał Minassian w towarzystwie wielu księży, z udziałem Nuncjusza Apostolskiego dla Armenii i Gruzji abpa José Avelino Bettencourtiego i przedstawicieli Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego z Libanu.
Podczas mszy śpiewał chór z katedry w Giumri.
Na uroczystości obecny był również Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pan Paweł Cieplak, wielu zaproszonych gości, wierni z Arpeni i sąsiednich wiosek.

» FILM 1            » FILM 2

Na bieżąco przedstawialiśmy tu historię powstania kościoła w Arpeni, galerię zdjęć obrazujących koleje jego budowy - od pierwszych wykopów pod fundamenty po osadzenie krzyża na kościelnej wieży 29 lipca tego roku.
Arpeni to jedna z miejscowości regionu opustoszałego przez trzęsienie ziemi, zaniedbanego, zapomnianego przez państwo, pozbawionego jakichkolwiek perspektyw do normalnego funkcjonowania i życia. Tutejsze wspólnoty potrzebują przede wszystkim zaplecza do modlitwy, Kościoła, który nie rzadko dla ludzi wschodniego Kaukazu jest mocnym argumentem do podjęcia z większym zaangażowaniem praktyk religijnych.
I taką możliwość wspólnota z Arpeni właśnie otrzymała!

Opowieść zamykamy galerią zdjęć z uroczystej konsekracji.

A wszystkim wiernym kościoła pw. Jana Chrzciciela w Arpeni życzymy wielu łask bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim Kościołem.
Niech modlitwa i uwielbienie Boga tu trwa, aby Wasza wspólnota była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny, budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem.

» GALERIA
» artykuły na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii i Europy Wschodniej - w j. ormiańskim, w j. angielskim


Liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II przypada w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta msza św. inaugurująca pontyfikat.
16 października 1978 na konklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I, w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Szacuje się, że jego kandydaturę poparło 103 kardynałów, na 111 głosujących. O godzinie 18:45 otworzyło się balkonowe okno Pałacu Apostolskiego. Na słowa „Habemus papam!” tłum odpowiedział burzą oklasków. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już 13 maja, jego następca Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prace zakończył 14 stycznia 2011 roku dekret o cudzie podpisany przez Benedykta XVI. 
Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku na Placu św. Piotra. Natomiast kanonizacji Karola Wojtyły dokonał papież Franciszek, 27 kwietnia 2014 roku. 

***

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.(…)

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 21 października 2018, o godzinie 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

(...) Tego dnia na terenie szkoły odsłonięto bogato zdobiony i jednocześnie nietypowy chaczkar. To dar od Varazdata Hambardzumyana, który gościł w kieleckim liceum na początku roku. Podczas warsztatów, przekazał młodzieży podstawowe zasady tworzenia ormiańskich pomników. Tak zafascynował się zdolnościami i zaangażowaniem uczniów, że postanowił podarować im swoje dzieło wykonane w swojej pracowni.

» cały artykuł i galeria fotografii


ARMENIA

Kościół w Arpeni, wrzesień 2018 r.

  
Kościół w Arpeni, październik 2018 r.

    
ZAPROSZENIA
Budowa nowego kościoła w Arpeni została zakończona 20 września 2018 r. Trwa wykańczanie i wyposażanie wnętrza, przygotowanie do uroczystej konsekracji.

Kościół został wybudowany dzięki ofiarności wspólnot katolickich w Polsce. Przez przeszło rok przyjeżdżając do Polski ks. Rafał Krawczyk odwiedzał parafie diecezji płockiej, archidiecezji warszawskiej i archidiecezji wrocławskiej. Szukał wsparcia dla Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii. W szczególności na budowę nowego kościoła w Arpeni, gdzie kiedyś był kościół, ale podczas trzęsienia ziemi w 1988 r. został zniszczony w takim stopniu, że nie dało się go odbudować.
W połowie lipca 2017 r. można było budowę rozpocząć i kontynuować. Kościół szybko urósł.

w CZWARTEK 25 października 2018 r. o godzinie 12.00

odbędzie się
Uroczystość Konsekracji
nowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Arpeni

pod przewodnictwem

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Rafała Minassiana
Eparchy Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

z udziałem Nuncjusza Apostolskiego dla Armenii i Gruzji
Jego Ekscelencji Arcybiskupa José Avelino Bettencourt

» zdjęcia - historia budowy                       » artykuł o kościele w Arpeni

 

PARAFIA CENTRALNA

Po wakacyjnej przerwie, parafianie z Parafii Centralnej, spotkali się na mszy św. mimo utrudnień z dotarciem do kaplicy Rodziny Rodzin, spowodowanych odbywającym się biegiem ulicznym. Pojawili się znajomi klerycy Aron, Aharon i Narek, już po obłóczynach, które odbyły się w trakcie ich wakacyjnego pobytu w Armenii.

W homilii ks. Józef Naumawicz przypomniał, że w liturgii ormiańskiej mamy dzisiaj czwartą niedzielę po podwyższeniu krzyża, a do 11 listopada, będzie ich 9. Święta te nie są obchodzone w obrządku łacińskim. W obrządku ormiańskim od 13 listopada wchodzimy w pięćdziesiątnicę adwentową, okres przygotowania do epifanii - święta narodzenia Chrystusa.

Ksiądz nawiązał do symbolu krzyża ormiańskiego, krzyża nadziei i odrodzenia. Ostatnio sporo ich było błogosławionych, rzeźbione w tufie w pięknych kolorach, mają upamiętniać miejsca i zdarzenia. Dzisiejsza msza św. sprawowana jest w intencji ludzi konających, którzy być może odchodzą bez nadziei zbawienia, w życiu odeszli od krzyża i Boga. Modlimy się, aby przed śmiercią zawierzyli krzyżowi, Chrystusowi i miłosierdziu Bożemu.

Również w trakcie zawierania małżeństwa w obrządku ormiańskim pojawia się krzyż, podczas koronacji pary młodej, tzw. brat krzyżowy trzyma krzyż który ma ich łączyć, jest krzyżem nadziei i ofiary.

Ksiądz wspomniał chyba najbardziej znanego Ormianina na świecie, który niedawno odszedł - Charles Aznavour to postać wyjątkowa, był osobą niezwykle pracowitą, mimo, że urodził się we Francji, oddany swojej ormiańskiej ojczyźnie, był jej ambasadorem.

Po końcowym błogosławieństwie, ksiądz pochwalił nas za bardzo dobry śpiew w trakcie mszy i zaprosił na tradycyjne spotkanie przy herbacie i słodyczach.

 

Uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego rozpoczęło się XV Zgromadzenie Ogólnego Zwyczajne Synodu Biskupów. Będzie ono obradowało do 28 października w Rzymie na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. W swej homilii papież podkreślił ze wzruszeniem udział po raz pierwszy w pracach Synodu dwóch biskupów z Chińskiej Republiki Ludowej.
Mszę św. z papieżem sprawowali wszyscy ojcowie synodalni. Po odczytaniu po włosku fragmentu z Listu św. Pawła do Filipian (2, 1-4) oraz odśpiewaniu Ewangelii po łacinie (J 14, 23-29) głos zabrał Ojciec Święty. 
Na wstępie Franciszek podkreślił, że główną rolę w pracach synodalnych odgrywa Duch Święty. Zachęcił, by prosić Go o dar pamięci i ożywiania słów Chrystusa, o pamięć, która mogłaby rozbudzić i odnowić w nas zdolność do marzeń i nadziei, „abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy włączając Chiny kontynentalne, wyrażając w ten sposób jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra w Kościele powszechnym” – podkreślił Franciszek.

» cały artykuł (KAI)
»  homilia Ojca Świętego na otwarcie Synodu


PARAFIA CENTRALNA

 
UWAGA! ZMIANA GODZINY MSZY ŚW. NA WCZEŚNIEJSZĄ - Z 11.00 NA 10.00

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej


w niedzielę, 7 października 2018, o godzinie 10.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14, w Warszawie

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej