default_mobilelogo

W dniach 14 – 21 listopada 2020 r. w Armenii przebywał ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Zespół, powołany przez KEP w roku 1989, ma na celu organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. Przyjazd ks. Leszka Kryży do Armenii to świadectwo solidarności z ormiańskim narodem, to realizacja misji Zespołu, czyli – pomoc Kościołowi.

Wyjazd był przygotowywany od blisko miesiąca, a jego program imponuje. Pobyt zorganizował Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej. Z prośbą o pomocy dla Kościoła Armenii zwrócił się do Zespołu w pierwszych dniach wojny ks. Rafał Krawczyk, duszpasterz tego Ordynariatu, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Soczi.

Celem misji ks. Leszka Kryży było przede wszystkim osobiste zapoznanie się na miejscu z aktualną sytuacją życiową i potrzebami dziesiątek tysięcy uchodźców przybyłych do Armenii z Arcachu w wyniku wojny i warunków podpisanego rozejmu, objętych opieką Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Ale także zapoznanie się z obecnością, zaangażowaniem i warunkami życia niewielkich katolickich wspólnot – często skrajnie ubogich, szczególnie w górskim rejonie Aszocka (północna Armenii, prowincja Szirak), gdzie żyje najwięcej Ormian katolików. (...)

» cały artykuł
» rozmowa z ks. Leszkiem Kryżą (Radio Maryja)

 

W niedzielę 22 listopada 2020 r. we wszystkich ormiańskich kościołach na całym świecie
będą odprawiane msze św. za ormiańskich żołnierzy, bohaterów poległych w konflikcie zbrojnym w Arcachu.

Można w nich uczestniczyć również za pośrednictwem transmisji:

Msza św. ormiańskokatolicka
w Katedrze Kościoła ormiańskokatolickiego pw. Świetych Męczenników w Giumri (Armenia)
22 listopada 2020 r. o godz. 7.30
(Armenia - godz. 10.30, Rosja godz. 9.30). 

TUTAJ transmisja przez Radio Mariam Armenia (zakładka: na żywo - live)
lub TUTAJ - na FB

*

Msza św. ormiańskokatolicka
w kościele Ducha Świętego w Węgrzynowie (Polska)
22 listopada 2020 r. o godz. 17.00
(Armenia - godz. 20.00, Rosja godz. 19.00).

TUTAJ Transmisja na parafialnym Facebooku

Այս կիրակի 22.11. Ժամը 20.00 Հայաստանում և Ռուսաստանում ժամը 19.00 եւ Լեհաստանում 17.00 Վեգժինովոյում թեղի ունենա միասնական հայաստանի և Արցախի հետ սուրբ և անմահ պատարաք բոլոր զոհվածների փրկութեան դիտավորութեան համար եւ կհիշեցնեմ որ կարելի է միանալ օնլայն 
Հանգուցալներուն հոգիներուն, Քրիստոս Աստուած, պարգեվիր հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորներիս շնորհիր յանցանքների թողութիւն։

   22 ноября в воскресенье день памяти жертв армянских солдат военного конфликта в Арцахе. Св. Месса в армянском обряде состоится
в Вегжинове по армянскому времени в 20.00, по московскому времени в 19.00 и по варшавскому времени в 17.00. 
Вечный покой даруй усопшим и погибшим солдатом Господи!
Да упокоятся в мире во веки.

 

Stowarzyszenie Ormiańskie „Mer Hajrenik” im. Abp. Józefa Teofila Teodorowicza z siedzibą w Koszalinie, znane jest z wielu cennych inicjatyw, ostatnią z nich jest list otwarty do władz w Polsce z apelem o interwencję w sprawie tragicznej sytuacji Ormian w objętym wojną Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach). Pod listem złożyło swe podpisy wiele ważnych postaci, głównie ze świata nauki.

 List otwarty – Polska – Armenia

W imieniu sygnatariuszy przekazujemy treść listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej. Pod apelem podpisują się przedstawiciele świata nauki i kultury, dyplomaci, duchowni, publicyści, działacze polonijni, przedstawiciele życia społecznego.
 
Zwracamy się z apelem do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezwłocznych działań w sprawie pomocy dla Arcachu (tak Ormianie nazywają Górski Karabach).
Apelujemy również do władz Rzeczypospolitej Polskiej o poruszenie sprawy na forum międzynarodowym, o podjęcie działań na rzecz wypracowania trwałego i sprawiedliwego rozwiązania politycznego w sprawie konfliktu o Arcach, które zagwarantują ochronę ludności cywilnej oraz dóbr kultury (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa chrześcijańskiego).
W trakcie niedawno zakończonych działań zbrojnych Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka zwracała uwagę na możliwość popełnienia przez Azerbejdżan zbrodni wojennych z powodu masowych ataków na ormiańską ludność cywilną. Szczególny niepokój wzbudzają wspomnienia roku 1915, gdy Turcy zapoczątkowali ludobójstwo na Ormianach (około 1,5 miliona zamordowanych) oraz Grekach i Asyryjczykach (łącznie około 1,5 miliona ofiar), a także przełomu lat. 80. i 90. ubiegłego wieku, gdy pogromów na Ormianach (m.in. w Baku i Sumgaicie) dopuszczali się Azerowie. Na uwagę zasługuje też retoryka czołowych polityków Azerbejdżanu, określających Ormian mianem „chrześcijańskich psów”. W 2005 roku, w 90. rocznicę ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Turcji podczas I wojny światowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której czytamy m.in., że „Pamięć o ofiarach tej zbrodni i jej potępienie jest moralnym obowiązkiem całej ludzkości, wszystkich państw i wszystkich ludzi dobrej woli”. (...)

» pełna treść listu

17 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Krzeczunowicz, tak dobrze znany wielu z nas – zawsze pogodny, uśmiechnięty i życzliwy.

Urodził się 20 listopada 1930 roku we Lwowie, jako najmłodszy z trzech synów Heleny z domu Lubienieckiej i polskiego Ormianina, Kornela Krzeczunowicza.
Swą pierwszą edukację odebrał w domu. Po wybuchu II wojny światowej cała rodzina przedostała się najpierw do Lwowa, skąd ojciec udał się na Węgry i dalej do Francji, do armii generała Sikorskiego. Andrzej Krzeczunowicz wraz z matką i braćmi przekroczyli granicę i dotarli do rodziny, do Krakowa. Potem przenosili się z miejsca na miejsce po całej Europie, by wreszcie trafić do Anglii.
Andrzej Krzeczunowicz po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie St. Andrews w 1952 roku dostał się na stypendium do Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu, gdzie rozpoczął kierunek “wyższe studia europejskie”. Wiosną 1954 roku rozpoczął pracę w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, najpierw jako tłumacz, a następnie w redakcji dziennika radiowego. Po dziesięciu latach został kierownikiem dziennika, a od 1983 roku do przejścia na emeryturę w 1988 roku pracował jako zastępca dyrektora Radia Wolna Europa. W latach 1989–1992 był dyrektorem Biblioteki Polskiej i Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu. W latach 1992–1997 pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej w Belgii i Luksemburgu oraz stałego przedstawiciela przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej. Brał udział w rokowaniach w sprawie wejścia Polski do NATO. Był kawalerem Zakonu Maltańskiego.

W 2015 roku świętowaliśmy jego benefis jako prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W wygłoszonej na cześć Jubilata laudacji wielokrotnie wspominano jego ormiańskie korzenie. W części artystycznej czytane były m.in. fragmenty wspomnieniowej książki Andrzeja Krzeczunowicza, wydanej w 2014 roku pt. Bołszowce. Wspomnienie z dzieciństwa na Kresach, ze szczególnym akcentem położonym na ormiańskie pochodzenie autora.

Kilka lat temu na stałe przeniósł się do Warszawy, gdzie uczestniczył w ormiańskich uroczystościach religijnych i imprezach społecznych.

Trzy lata temu ukazały się w Polskim Radiu Program II audycje z udziałem Andrzeja Krzeczunowicza, w tym wspomnieniowe o rodzinie.

Andrzeju, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Odpoczywaj w pokoju! Ter wohormia!

mag

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich 

 
 
W niedzielę 6 grudnia 2020 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu
odprawiona zostanie barbórkowa Msza święta
w intencji śp. Abpa Józefa Teofila Teodorowicza

w 82 rocznicę Jego śmierci.

Będziemy również modlić się w intencji miejscowych górników.


informacja: 2.11.2020, Marek Kubicki, Ryczeń

Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.
Będzie to kolejna msza św. tradycyjnie odprawiana z początkiem grudnia w intencji ryczeńskich górników. Zawsze również podczas tych barbórkowych mszy św. wspominiany jest abp. Józef Teodorowicz, ostatni arcybiskup ormiańskokatolicki na terenie Rzeczypospolitej.
W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajduje się jego portret (poświęcony i zawieszony w maju 2013 r.) pędzla Tomasza Wojnowskiego, a obok kościoła stoi obelisk upamiętniający arcybiskupa, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.

            » Pierwszy pomnik abp. Terodorowicza w Polsce

 21 listopada - Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. Tak zrobiła, choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie, kiedy miało miejsce ofiarowanie Maryi, ale na pewno na początku Jej życia, prawdopodobnie, gdy Maryja miała trzy lata. Wtedy to Jej rodzice, św. Joachim i św. Anna, przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata. Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi, który kilkanaście lat później stał się ojcem św. Jana Chrzciciela. Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Zdarzenie to wspominamy właśnie w dniu dzisiejszym. Informacje o nim pochodzą z pism apokryficznych, nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.

za: brewiarz.pl

ARMENIA
 fot. Caritas Armenia
Pomoc dla ofiar konfliktu o Górski Karabach
W odpowiedzi na apel Caritas Internationalis, dotyczący pomocy poszkodowanym w konflikcie Armenii i Azerbejdżanu o sporne terytoria Górskiego Karabachu, Caritas Polska przekazała na ten cel 10 tys. euro i uruchomiła zbiórkę dla rodzin poszkodowanych w wyniku walk.

Wsparcie trafia do ofiar konfliktu w Górskim Karabachu – uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terytorium Armenii. Zima może być dla nich czasem pogłębiającej się katastrofy humanitarnej. Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki (Goris, Erywań i Artaszat), zapewniając uchodźcom mieszkania, żywność i opiekę medyczną. Konieczna jest jednak pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać. (...)

strona Caritas Polska

ARMENIA

Po podpisaniu 10 listopada [2020 r. przyp. red.] porozumienia o zaprzestaniu wymiany ognia, po sześciu tygodniach wojny pomiędzy siłami ormiańskimi a azerskimi w Górskim Karabachu, rodzi się pełne obaw pytanie związane z przyszłością kościołów oraz klasztorów znajdujących się w strefie, która przeszła pod bezpośrednią kontrolę Azerbejdżanu. Miejsca kultu są żywym znakiem chrześcijańskich korzeni tych ziem.

W niedzielę 15 listopada 2020 r. – po raz czwarty – obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich.
Mottem tegorocznego Dnia są słowa z Księgi Syracha:
„Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). 

Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera” ogłoszonym na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą (wg łacińskiego kalendarza liturgicznego), przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
13 czerwca 2020 r. papież Franciszek wydał Orędzie na ten dzień (Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2020, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy).

"Wyciągnięcie ręki to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidarności i miłości" – napisał Ojciec Święty w orędziu. Na wstępie papież przypomniał, że ubóstwo ma różne twarze, a w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa. Nawiązując do starotestamentalnej Księgi Syracydesa, z której pochodzi hasło tegorocznego Dnia Ubogich, Franciszek podkreślił, że jej autor natchniony obok rad dotyczących budowania relacji z Bogiem, podkreśla także znaczenie relacji z innymi ludźmi. „Modlitwa do Boga i solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne” – napisał Ojciec Święty.

» PEŁNY TEKST ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO
NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

W środę, 11 listopada 2020 r., w katedrze ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. Świętych Męczenników w Gyumri bardzo uroczyście (na ile pozwoliły obecne warunki) obchodzony był Narodowy Dzień Niepodległości Polski.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. obecny Ambasador RP Paweł Cieplak (wirtualnie…), Konsul RP Bartosz Jabłoński, pani Liana Harutyunyan, prezes Związku Polaków w Armenii „Polonia”, a także ks. Karnika Hovsepian, reprezentujący abp. Rafała Minassiana, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik, przewodniczący Związku Młodzieży Katolickiej.

 » cały artykuł
» artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)

Ksieni Panien Benedyktynek ormiańskich Ludgarda Kolumba Nedyjówna (1827-1832)

Ksieni Panien Benedyktynek ormiańskich Barbara Weronika Piramowiczówna (1796-1826)

Mam ogromną przyjemność poinformować, iż do siedziby Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich dotarły dwa pierwsze z 7 portretów ksień Panien Benedyktynek ormiańskich ze Lwowa, są to wizerunki ksieni Barbary Weroniki Piramowiczówny (siostry, ks. Grzegorza Piramowicza ) oraz Ludgardy Kolumby Nedyjówny. Portrety podarowały Fundacji siostry benedyktynki z Wołowa, spadkobierczynie lwowskich benedyktynek ormiańskich. Obrazom tym, znalezionym po 70 latach w postaci rulonu na klasztornym strychu w Wołowie, drugie życie przywracała Pani Jolanta Pollesch – kierownik Działu Konserwacji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portrety przeszły wszelkie badania naukowe i prace konserwatorskie dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Mazowieckiego. Bardzo ciekawy artykuł na ten temat, z historią portretowanych bohaterek, zamieścił na swojej stronie: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Ornat czerwony XVII w. boki z tkaniny weneckiej XV w.

Prace konserwatorskie nad pozostałymi 5 obrazami zakończą się w tym roku, tu środki zapewniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Planujemy wiosną pokazanie portretów na wystawach w Krakowie i następnie w warszawskim Muzeum Archidiecezjalnym.
Nie koniec to prac konserwatorskich prowadzonych przez Fundację – równolegle, dzięki dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Mazowieckiego, konserwacji podane zostały trzy szaty liturgiczne, aktualnie zakończyły się prace konserwatorskie 1. ornatu, niezwykle cennego z unikatowej renesansowej tkaniny weneckiej. Prace konserwatorskie szat liturgicznych prowadzi Pani Małgorzata Podkańska ze swoim zespołem w firmie ReKonArt z Warszawy.

 
 
św. Jan Chryzostom (Złotousty)
Najbliższa niedziela, 15 listopada, będzie I. Niedzielą Postu, okresu przed Bożym Narodzeniem, Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej (hisnakac Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց).
Kolejnym dniom bieżącego tygodniu, ją poprzedzającym, patronują następujący święci:
9 listopada
- św. Melitos (Սուրբ Մելիտոս), patriarcha Antiochii. św. Minas (Սուրբ Մինաս), egipski żołnierz, urodzony w Aleksandrii;
- św. św. Meles biskup, kapłan Buras lub Ephoras i diakon Szen (Մելէս Եպիսկոպոս, Բուրաս կամ Եփորաս քահանայ եւ Շէն սարկաւագ);
10 listopada
- św. Jan Chryzostom (Złotousty; Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան), biskup Konstantynopola, doktor Kościoła, uznawany za największego kaznodzieję kościoła Wschodu;
12 listopada
św. Guriasz, Samonas i Abibas (Սուրբ Գուրիաս, Սամոնաս եւ Աբիբաս), trzej męczennicy;
- św. Romanos (Սուրբ Ռոմանոս), samotny mnich z Antiochii;
- św. Hiusikos (Սուրբ Հիւսիքոս հռովմայեցի), rzymski żołnierz;
14 listopada
św. Andrzej (Սուրբ Անդրէասի) i św. Filip (Սուրբ Փիլիպպոս), apostołowie.
oprac. EŁ, konsultacja prof. Andrzej Pisowicz
"Ofiaruję moje cierpienie za wszystkich tych, którzy cierpią bardziej niż ja."
Abp Rafał Minassian, Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europu wschodniej jest zakażony koronawirusem.
Obecnie przebywa w szpitalu im. św. Jana Pawła II w Aszocku (prow. Szirak, Armenia). W rozmowie z włoską agencją SIR powiedział, że wszystko zaczęło się od, wydawało by się, zwykłego bólu gardła, potem nastąpiła wysoka gorączka. Lekarze zalecili pobyt w szpitalu. Ksiądz Arcybiskup choć jest słaby, stwierdził, że już czuje się lepiej i ma nadzieję na powrót do Erywania w najbliższych dniach.
Polecajmy w modlitwach Abp. Minassiana, prosząc o szybkie i bez komplikacji wyzdrowienie.

widomość z 7.11.2020, za VATICAN NEWS

W tym roku dzisiaj, 7 listopada 2020, czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkich wojsk niebieskich.
Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto.
W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.
Poniżej artykuł, w którym wyczerpujące informacje dotyczące Świętych Archaniołów (za: stacja7.pl z 29.09.2020 r.).
*
Archanioł Michał
W sensie ścisłym Biblia tylko Michała określa mianem Archanioła. Niektórzy uważają, że przedrostek „arch” (znaczący „główny” lub „zwierzchni”) wskazuje na istnienie jedynego zwierzchnika wszystkich bytów anielskich, noszącego takie miano. Jego imię (po hebrajsku Mi-ka-El) można przetłumaczyć jako „Któż jak Bóg?”. Pochodzenie imienia wiąże się z rozpowszechnioną chrześcijańską legendą o buncie Lucyfera (najpotężniejszego z aniołów) i jego zwolenników. To właśnie wtedy jeden z pomniejszych aniołów miał wystąpił przeciwko buntownikom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Pod tym właśnie hasłem skupili się wokół niego pozostali aniołowie wierni Bogu. Zawołanie, stało się odtąd nowym imieniem anioła, który je wypowiedział, wzywając do walki z niebiańskimi rebeliantami, a on sam, już jako jako Mika’el, wyniesiony został potem do godności wodza zastępów.
Czytaj więcej >TUTAJ 

Archanioł Rafał
Jego imię (po hebrajsku Rafa-El) można przetłumaczyć jako „Bóg [El] uzdrawia”. Rafał to uzdrowiciel, który mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i na ciele. Rafał pojawia się tylko w jednej biblijnej księdze, którą protestanci zaliczają do apokryfów i nie uważają za natchnioną część Pisma Świętego. Chodzi o Księgę Tobiasza. Innymi słowy, dla protestantów Rafał nie jest aniołem biblijnym, a dla katolików wprost przeciwnie.
Czytaj więcej >TUTAJ 

Archanioł Gabriel
Jego imię (po hebrajsku Gabri-El) można przetłumaczyć jako „Mąż Boży”, „Bohater Boży” albo „Bóg jest mocą”. Ze względu na swoją misję posłańca Gabriel został uznany za szczególnego opiekuna dyplomatów, listonoszy oraz (co ciekawe)… filatelistów. Został także oficjalnie ogłoszony patronem telekomunikacji i tzw. środków masowego przekazu. Jego imię nosi także… jeden z trzech serwerów, na których umieszczone są internetowe strony Stolicy Apostolskiej.
Czytaj więcej >TUTAJ

 
 
Z wielkim smutkiem informuję, że 7 listopada 2020 r. odeszła Maria Tesmer z ormiańskiej rodziny Hołubaszy. Marylka urodziła się 8 marca 1936 r. w Mikuliczynie, była córką Waleriana i Serafiny. Walerian był funkcjonariuszem Policji Państwowej, został zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze.13 kwietnia 1940 r. Marylka została wywieziona wraz z mamą, babcią i siostrą Haliną do Kazachstanu. Po śmierci mamy i babci zostały rozdzielone z siostrą. Do Polski, do Szczecina przyjechała w kwietniu 1946, tam poprzez Czerwony Krzyż odnalazła ją starsza siostra. Zamieszkały w Domu Dziecka Gdańsk Wrzeszcz. Marylka ukończyła liceum w Sopocie, później Studium Nauczycielskie i Instytut Kształcenia Nauczycieli, przez wiele lat była nauczycielką języka rosyjskiego. W Gdyni wraz z mężem Tadeuszem wychowali dwie córki Alinę i Adrianę.
Pogrzeb odbędzie się 13 listopada o godz. 11.30 w Gdyni na Cmentarzu Witomińskim.
Żegnaj Kochana Marylko.
3 marca 2016 r. Marylka uczestniczyła w Centralnej Bibliotece Wojskowej w otwarciu wystawy „Od Grunwaldu do Monte Cassino. Ormianie w służbie Rzeczpospolitej” (na zdjęciu).
Nina Kordys
 
 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie ....
 

w NIEDZIELĘ 1 LISTOPADA 2020 R.

O GODZINIE 17.00

w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego
w WĘGRZYNOWIE
k/Makowa Mazowieckiego

ZOSTANIE ODPRAWIONA

MSZA ŚW. ORMIAŃSKOKATOLICKA

W INTENCJI POKOJU W ARMENII
I REPUBLICE ARCACH (GÓRSKIM KARABACHU)

A TAKŻE O POKÓJ I ZGODĘ W POLSCE

celebrans: ks. Rafał Krawczyk
»ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ MSZY ŚW. NA PARAFIALNYM FACEBOOKU «

  

ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - LISTOPAD

Kazanie bł. Komitasa, mal. Mario Barberis, 1929, 
  kościół św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie. Fot. ks. Nareg Naamoyan

„Męczennik jedności Kościoła”, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Pochodził z rodziny ormiańskiej zamieszkałej w Konstantynopolu. Po ukończeniu studiów zawarł związek małżeński oraz przyjął święcenia kapłańskie. Miał siedmioro dzieci. Pracował duszpastersko w Konstantynopolu, gdzie szybko został mianowany proboszczem ormiańskiej parafii pw. św. Jerzego. Urząd proboszcza sprawował sumiennie. Towarzyszył mu szacunek parafian, których budował przykładem pobożnego i cnotliwego życia. Pod wpływem uważnej lektury Pisma Świętego oraz dzieł teologicznych zbliżył się do Kościoła katolickiego. Porzucił monofizytyzm i w 1696 r. wraz z żoną zadeklarował jedność z Rzymem, pozostając jednocześnie proboszczem ormiańskiej parafii.

W ramach swojej działalności duszpasterskiej usilnie pracował nad zjednoczeniem Kościoła ormiańskiego z Kościołem katolickim. Przysparzało mu to wielu zwolenników, ale także i przeciwników. Ci drudzy coraz silniej występowali przeciwko niemu, próbując pozbawić go życia. 3 listopada 1707 r. został oskarżony o spowodowanie zamieszek i z rozkazu wielkiego wezyra aresztowany wraz z innymi Ormianami, którzy zbliżyli się do katolicyzmu. Po przesłuchaniu, które odbyło się 5 listopada, został skazany na śmierć. Natychmiast poprowadzono go na miejsce stracenia, a wraz z nim dwóch innych Ormian. W drodze na śmierć recytował modlitwy. Gdy przybył na miejsce kaźni, zwrócił się do swoich towarzyszy, aby z odwagą ponieśli męczeństwo. Następnie ukląkł i na głos odmawiał wyznanie wiary. Wtedy kat ściął mu głowę. Gdy to zobaczyli pozostali skazańcy, zaparli się swojej wiary i zostali uwolnieni. 

» Bł. Komitas Keumurgian - pełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 


Jako uzupełnienie do poprzednio opublikowanego przez nas
APELU
 o pomoc dla Armenii i Górskiego Karabachu poprzez wpłaty na konto Caritas Polska, która współpracuje z Caritas Armenia,
(http://ordynariat.ormianie.pl/index.php/3134-caritas-polska-apel-o-pomoc-dla-armenii-i-arcachu)
poniżej podajemy treść informacji zamieszczonej na stronie Caritas Polska, gdzie też jest powtórzony nr konta, na który można dokonywać wpłat.

*

W odpowiedzi na apel Caritas Internationalis, dotyczący pomocy poszkodowanym w konflikcie Armenii i Azerbejdżanu o sporne terytoria Górskiego Karabachu, Caritas Polska przekazała na ten cel 10 tys. euro (ok. 45 tys. zł) i uruchomiła zbiórkę dla rodzin poszkodowanych w wyniku walk.

Wsparcie trafi do ofiar konfliktu w Górskim Karabach – uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terytorium Armenii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem pogłębiającej się katastrofy humanitarnej.

Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki (Goris, Erywań i Artaszat), zapewniając uchodźcom mieszkania, żywność i opiekę medyczną. Konieczna jest pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać. Caritas Polska przekazała fundusze bezpośrednio do Caritas Armenia, którą kieruje ormiański arcybiskup Rafael Minassian.

» cały artykuł na stronie Caritas Polska

 

W niedzielę 25 października 2020 roku obchodzone jest
ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Świętego
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

Początki święta związane są z odnalezieniem na początku IV wieku przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r., a także święto to wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.

*
Uroczystość Znalezienia Krzyża świętego.
(Zaszło około roku Pańskiego 326).

Cesarz Konstantyn był zawikłany w wojnę z rywalem Maksencyuszem, który rościł sobie prawo do tronu cesarskiego. Ponieważ wojska jego były słabsze od nieprzyjacielskich, przeto błagał Boga chrześcijan o pomoc. Bóg modlitwy jego wysłuchał; niebawem też on i całe jego wojsko spostrzegło na Niebie krzyż jaśniejący z napisem: „Pod tem znamieniem zwyciężysz!"

» czytaj cały artykuł  APEL
O POMOC

W Armenii coraz więcej uchodźców - ofiar konfliktu w Górskim Karabachu oraz Syrii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem katastrofy humanitarnej.

Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki dla takich uchodźców (Goris, Erywań i Artaszat), aby zapewnić bezdomnym mieszkania, żywność i opiekę medyczną.
Konieczna jest pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać.

 Możesz pomóc

wpłatą na konto „Caritas Polska”

19 1160 2202 0000 0003 5899 2030 z dopiskiem „Caritas Armenia”

Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Kod SWIFT banku: BIGBPLPWXXX

Caritas Polska przekazuje fundusze bezpośrednio do Caritas Armenia, którą kieruje abp Rafał Minassian,
ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej.

W niektórych miastach Górskiego Karabachu większość mieszkań jest zniszczona i opuszczona.
Zdjęcia z ośrodków dla uchodźców pochodzą od abp. Minassiana.


 

Nie odbędzie się planowana na 24 października 2020 r. pielgrzymka dziękczynną na Jasną Górę w Częstochowie.

Uroczystości, wraz z konferencją, miały stanowić uczczenie XXX-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwo Kulturalne w Krakowie oraz XXV-lecia działalności Związku Ormian w Polsce im. abpa J. Teodorowicza w Gliwicach.
Zaplanowano je na historyczny dzień 24 października, kiedy 390 lat temu, w 1630 r., biskup lwowski Kościoła ormiańskiego Mikołaj Torosowicz złożył publicznie katolickie wyznania wiary, które powtórzył w 1635 przed papieżem Urbanem VIII, tworząc zalążek Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu pielgrzymki w czasie, mając nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona już możliwa.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej