default_mobilelogo
ARMENIA

Armenia wprowadziła stan wojenny w związku z konfliktem w regionie Górskiego Karabachu. Kraje całego świata wzywają do zaprzestania przemocy i rozpoczęcia dialogu.

"Wczesnym rankiem [red.: w niedzielę 27.09.2020], około godziny 7.00, siły azerbejdżańskie rozpoczęły agresję na dużą skalę, w tym ataki rakietowe na linii kontaktu z naszą stroną Górskiego Karabachu. Ich celem jest ludność cywilna i infrastruktura cywilna, w tym stolica Stepanakert. Pojawiły się tam już doniesienia o stratach i ofiarach wśród ludności cywilnej" - powiedziała Anna Naghdalyan, rzecznik ministra spraw zagranicznych Armenii.

Armenia poinformowała, że Azerbejdżan zaatakował z lądu i powietrza.

Premier rządu Nikol Paszynian wprowadził z chwilą ogłoszenia stan wojenny i powszechną mobilizację, wzywając mężczyzn do stawienia się w komisjach poborowych.
 
Ataki artyleryjskie były wymierzone w cywilne osady, w tym miasto Stepanakert, stolice regionu. Zginęło kilkoro cywilów, zbombardowane zostały także szkoły.

Ministerstwo Obrony Armenii poinformowało w komunikacie: "Nasza reakcja będzie proporcjonalna, a wojskowo-polityczne przywództwo Azerbejdżanu ponosi pełną odpowiedzialność za sytuację".

za Rzeczpospolita, 27.09.2020, 11:25; TV Trwam News

Módlmy się za żołnierzy, za ludność cywilną cierpiąca w wyniku konfliktu, módlmy się o pokój na Kaukazie.

»  Ojcze nasz, któryś jest w niebie...    Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես...   Hajr mer, wor herkinys es...

»  Zdrowaś Mario, laski pełna...   Ողջոյն քեզ, Մարիամ,...   Wochczujn kez, Mariam, li sznorok,...


ARMENIA
 
Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was,
i zwyciężyliście Złego.. (1J2, 14)

Kilkakrotnie informowaliśmy o kolejnych (już czterech!) powstających w rejonie Aszocka w prowincji Szirak czasopismach tworzonych przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek. Były to – jako pierwsza – w Bavrze, i kolejne w: Mets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.
1 wrzesnia 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która ma łączyć je wszystkie. Przeznaczona jest więc dla wspólnot w: Bavrze, Mets Sepasar, Ghazanchi, Saragyugh i Sizavet.
Redaguje ją ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Bardzo mu pomagają młodzi mieszkańcy wiosek. Biorąc pod uwagę entuzjazm i zaangażowanie młodzieży z tych katolickich wspólnot, ks. Hovsep postanowił stworzyć jedną wspólną gazetę zamiast dotychczasowych czterech oddzielnych. 
Powstaje, podobnie jak wcześniejsze, przy współpracy z Ormiańskokatolickim Związkiem Młodzieży, ze wsparciem abp. Rafała Minassiana, ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, a także ormiańskiej Caritas.

Główni adresaci tego czasopisma to młodzież, a poprzez nią starsze pokolenie. Duchowa, moralna i społeczna przyszłość wspólnot jest w rekach obecnej młodzieży, dlatego też konieczna jest troska o jej rozwój, a przez to - rozwój wspólnoty. Gazeta przedstawia ich działalność, organizowane wydarzenia, a także artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. Publikuje kazania, komentarze, modlitwy, życiorysy świętych, ale także prezentuje utwory literackie, artykuły o tematyce społecznej, społeczną naukę Kościoła. Część artykułów pisze sama młodzież.

oprac. E.Ł.,
na podstawie artykułów ks. Hovsepa Galstyana

 Gazeta w formie elektronicznej (PDF) TUTAJ.

 » artykuł na stronie Ordynariatu (w j. ormiańskim)

 JUBILEUSZ:

♦ XXX lat OTK

♦ XXV lat ZWIĄZKU ORMIAN

 PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie oraz Związek Ormian w Polsce im. abpa J. Teodorowicza w Gliwicach organizują wspólną pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę – dla uczczenia XXX-lecia (OTK) i XXV-lecia (Zw. Ormian) działalności.

Przewidziana jest masz św. w obrządku ormiańskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Pielgrzymka będzie miała miejsce w historycznym dniu 24 października, kiedy 390 lat temu biskup Mikołaj Torosowicz rozpoczął we Lwowie drogę Ormian polskich do unii z Kościołem rzymskokatolickim.

Zapisy przyjmują:
   Anna Olszańska, tel. 695 025 566
   Małgorzata Malkiewicz, tel. 509 639 616
   Bogdan Kasprowicz, tel.  602 131 933

Szczegółowe informacje i program Pielgrzymki zostaną podane w późniejszym terminie. 

Uwaga! Obowiązują rygory i obostrzenia związane z „pandemią” - maseczki, dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu, itp., a w przypadku wprowadzenia zakazu zgromadzeń publicznych – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania pielgrzymki.

 

ARMENIA

Jest to ważna inicjatywa dla - w większości katolickiej - społeczności Panik.
Beneficjenci tego projektu, to 2324. mieszkańców gminy, a także osoby obecnie pracujące za granicą, goście i mieszkańcy sąsiednich gmin.

Panik to wieś we wschodniej części prowincji Shirak.  Została założona przez ormiańskich katolików, emigrantów z rejonu Alashkert w zachodniej Armenii, przybyłych tu w 1812 r. 

W wiosce znajduje się kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wybudowany w 1846 r., w miejscu kaplicy powstałej w 1829 r. Obecnie jego proboszczem jest ks. Karnik Hovsepian, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego. Od niego też pochodzi informacja o niniejszym projekcie.

Społeczność Panik, w większości katolicka, jest jedną z największych w prowincji Shirak. Boryka się z wieloma problemami. Dlatego ormiańskokatolicka parafia w Panik podejmuje różne inicjatywy by pomóc w rozwiązywaniu problemów członków wspólnoty.

Jedną z nich jest obecny projekt wyremontowania sali im. Kard. Agadżaniana (Aghajanian Hall), części budynku Oratorium.

 » cały artykuł

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Podniosła uroczystość

Uroczystość Podniesienia Krzyża Świętego w Kościele ormiańskim w tym roku była obchodzona 13 września. Każda następna niedziela aż do okresu przed Epifanią we wspomnieniu, rozważaniu i nauce nawiązuje do tego czym dla chrześcijanina jest Ofiara Jezusa na krzyżu. Bardzo piękną naukę w tym duchu wygłosił ks. prof. Józef Naumowicz podczas Mszy św. sprawowanej we Wrocławiu 20 września b.r. Odwołał się do słów ormiańskiego poety Grzegorza z Nareku (ok. 944-1010), również doktora Kocioła katolickiego, który pisał, że człowiek jest wtedy wielki, kiedy klęczy przed Bogiem. Kiedy schyla głowę, oddaje mu pokłon, pada na twarz, aby oddać Mu cześć, chwałę i uwielbienie. Ale poeta wie też również, że człowiek jest słaby, upada, musi Pana Boga przepraszać. W kazaniu ksiądz podkreślił, że święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest też świętem każdej ludzkiej ofiary, każdego podniesienia się z człowieczego upadku; nie trwania w grzechu, ale zwróceniu się do Boga.

Mszę św. ks. Naumowicz odprawiał w asyście ojca Marka Miławieckiego i subdiakona Aharona Samvelyana. Śpiewem wspierali ich prof. Ara Sayegh i Aram Sayegh oraz chór Wrocławscy Madrygaliści pod dyrekcją Haliny Zwiercan.

Msza św. była sprawowana w intencji śp. Izydora Statkiewicza (www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Izydor_Statkiewicz) w pierwszą rocznicę śmierci.

Przed Mszą św. ks. Józef Naumowicz udzielił sakramentu Chrztu św. Aleksandrowi – synkowi Araks i Mateusza.

tekst i zdjęcia: Romana Obrocka

Życzymy wielu Łask Bożych dla Aleksandra i jego szczęśliwych rodziców Araks i Mateusza!
Redakcja

 » galeria zdjęć

 W Polsce dzień ten jest obchodzony w trzecią niedzielę września, która w tym roku przypada 20 września.
Papieskie orędzie na ten dzień nosi tytuł: „Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci (por. Wj 10, 20). Życie staje się historią” .

„W epoce, w której fałszerstwo ukazuje się jako coraz bardziej wyrafinowane i osiąga zastraszający poziom (deepfake), potrzebujemy mądrości, aby zebrać i stworzyć opowiadania piękne, prawdziwe, i dobre. Potrzebujemy odwagi, aby odrzucić te fałszywe i złowrogie” – napisał Ojciec Święty w orędziu na 54 . Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Tradycyjnie papież ogłasza je 24 stycznia – we wspomnienie patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego. 
Wybierając ten temat orędzia, zaczerpnięty z fragmentu Księgi Wyjścia, papież Franciszek podkreśla, że dziedzictwo pamięci jest szczególnie cenne w komunikacji. Wiele razy Papież podkreślał, że nie ma przyszłości bez zakorzenienia się w przeżytej historii. Pomogło nam to zrozumieć, że pamięci nie należy uważać za „ciało statyczne”, ale raczej za „rzeczywistość dynamiczną”. Poprzez pamięć ma miejsce przekazywanie z pokolenia na pokolenie dziejów, nadziei, marzeń i doświadczeń.

 » pełny tekst papieskiego orędzia                     » styczniowy artykuł (ogłoszenie orędzia)

 

 

Przed mszą św., o godz. 15.15 - chrzest w obrządku ormiańskokatolickim.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, ustalonych przez Ministra Zdrowia i obowiązujących w kościołach: 

    • Podczas pobytu w kościele oraz w czasie całej Mszy św. obowiązują maseczki (zasłaniające zarówno usta, jak i nos). 
    • W ławkach, a także przy podchodzeniu do Komunii św., należy zachować odległość min. 2 metry między sobą (z wyjątkiem członków rodziny).
    • Również w związku z epidemią - nie będzie spotkania po Mszy św.

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» 
harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

W tym roku Uroczystość Podwyższenia Krzyża obchodzona była wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego w niedzielę 13 września. W Kościele ormiańskim jest to jedno z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek  Dzień Zaduszny – Or Mereloc.

W tym dniu w Gliwicach, w ormiańskim kościele Świętej Trójcy uroczystą mszę św. w obrządku ormiańskim odprawił ks. Rafał Krawczyk, protoarchimandryta, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi (Rosja). Podczas liturgii asystowali mu dwaj ministranci: Jakub Szyszko i Mikołaj Wójtowicz.

Na mszy obecnych było wielu wiernych, którzy aktywnie włączali się w recytację modlitw i śpiew, a i stosując się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego (maseczki).

Ks. Rafał wyśpiewał (co jest rzadkością podczas ormiańskich eucharystii w Polsce) Ewangelię w języku ormiańskim, następnie przeczytał po polsku (ew. Jana 3, 13-21).

W homilii, nawiązując do słów św. Pawła z dzisiejszego czytania (list do Galatów 6, 14-18): „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,  jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.”, ksiądz przekazywał, że (używając dalej określenia za św. Pawłem) mamy się chlubić wyłącznie z Krzyża, nie z jakichkolwiek sukcesów czy osiągnięć.

 » cały artykuł i galeria zdjęć

ARMENIA

Msza św. 13 września w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego w Erywaniu, pod przewodnictwem Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Rosji i Europu Wschodniej, abp. Rafała Minassiana. 

 

Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią.
W tym roku Uroczystość Podwyższenia Krzyża wypada, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 13 września (w kościele rzymskokatolickim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.

W Uroczystość Podwyższenia Krzyża wpatrujemy się w Ukrzyżowanego, który stał się posłuszny Ojcu niebieskiemu. Krzyż należy do tajemnicy Boga, jest wyrazem Jego miłości „do końca”. W Synu Bożym jest również nasze zbawienie. On wskazuje, że krzyż jest najświętszym znakiem, który streszcza istotę chrześcijaństwa, jest jego wyróżnikiem. Stanowi nie tylko podstawowy gest modlitwy, ale również najprostsze wyznanie wiary. Znak krzyża wielu chrześcijan nosi na piersiach, czynimy go w różnych sytuacjach naszego życia, od narodzin aż po ostatnie pożegnanie. Spotykamy go przy drogach i górskich szlakach. Krzyże zawieszamy w różnych miejscach, gdzie przebywa człowiek. Chcemy w ten sposób uświęcić przestrzeń, w której żyjemy: świątynie i kaplice, mieszkania i miejsca pracy oraz nauki, szpitale czy wreszcie cmentarze. (...)
Naśladowanie Chrystusa w codziennym dźwiganiu krzyża to zjednoczenie z Jego miłością, uczestnictwo w przemianie naszego życia. Ta droga prowadzi do narodzin nowego człowieka, stworzonego zgodnie z Bożym zamysłem. Jak zauważa kard. Joseph Ratzinger, „człowiek nie zadowala się rozwiązaniami, które nie upodabniają go do Boga. Ale wszystkie drogi wskazywane przez ‘węża’ (Rdz 3,5), to znaczy przez mądrość tego świata, okazują się zawodne. Jedyną drogą jest komunia z Chrystusem, osiągalna w życiu sakramentalnym. Naśladowanie Chrystusa to nie jest kwestia moralności, ale zagadnienie ‘misteryjne’ – połączenie działania Bożego i naszej odpowiedzi”.

za: www.liturgia.wiara.pl, z homilii ks. Leszka Smolińskiego

» historia Krzyża Świętego i jego kultu

 PARAFIA POŁUDNIOWA
ZAPRASZAMY
na Mszę św. ormiańskokatolicką

w GLIWICACH
W NIEDZIELĘ 13 WRZEŚNIA o godzinie 11.00
w kościele Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2.
w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Chaczwerac - Խաչվերաց

 

8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու
Kościół obchodzi narodziny tylko trzech osób: Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela. Przyszli oni na świat czyści, niesplamieni żadnym grzechem i dlatego Kościół raduje się z takich narodzin i czci je w swojej liturgii.
Dlaczego to święto obchodzone jest 8 września? Na to pytanie brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Stara chrześcijańska legenda opowiada, że pewien święty mistyk, wielki czciciel Matki Bożej, każdego roku 8 września słyszał, jak w niebie śpiewają aniołowie. Pytał Pana Boga, co to ma oznaczać? Otrzymał odpowiedź, że w niebie jest obchodzony dzień narodzin Maryi, Matki Syna Bożego, dlatego aniołowie śpiewają.
Ewangelie nie wspominają nic o fakcie narodzin Najświętszej Maryi Panny. Wiadomości o narodzinach Matki Bożej czerpiemy z Protoewangelii Jakuba, powstałej już w drugim stuleciu po narodzinach Chrystusa. To właśnie, ten utwór, przypisywany Jakubowi Sprawiedliwemu (bratu Pana) jest odzewem na zainteresowanie członków pierwszych gmin chrześcijańskich postacią Maryi; znajdujemy w nim imiona rodziców Najświętszej Maryi Panny, opowiada on także o narodzinach Matki Bożej. Na tej podstawie powstaną w późniejszym okresie Żywoty Maryi.
Autor tekstu Protoewangelii opierając się prawdopodobnie na wielu krążących po Jerozolimie podaniach, informuje czytelnika, że Anioł Pański odpowiedział Annie (matce Najświętszej Maryi Panny), że Bóg wysłuchał jej modlitw. Szczęśliwa Anna obiecała zaś Aniołowi, że obojętnie czy będzie to chłopiec czy dziewczynka ofiaruje dziecko w darze samemu Bogu, a dziecko to „będzie Mu służyło po wszystkie dni swego żywota”. Anioł również zawiadomił Joachima - „Joachimie, Joachimie, wysłuchał Pan Bóg twoją modlitwę”. „Oto bowiem żona twoja Anna poczęła w swoim łonie”... Przypomnijmy, że Joachim i Anna, kiedy to się stało byli już ludźmi w podeszłym wieku. Narodzenie Maryi jest zapowiedzią przyjścia na świat Mesjasza, którego właśnie Ona porodzi. Zatem Jej przyjście na świat jest jak jutrzenka, która zapowiada wschód Słońca...
 ‹ Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Gdańsk, 26 maja 2019 r.

W lipcu tego roku minęła 25 rocznica, posługi Księdza Prałata Cezarego Annusewicza polskim Ormianom w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, oraz 11. sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Z okazji jubileuszu przekazaliśmy Księdzu list z wyrazami naszej ogromnej wdzięczności za lata pracy, zwłaszcza przy odbudowie parafialnego kościoła, który dzięki Księdzu powstał z wojennych ruin. Ksiądz Cezary, przez wszystkie lata dbał o podtrzymywanie kultu Matki Bożej Łaskawej, organizując doroczne Triduum w rocznice koronacji Cudownego Obrazu w 1937 roku. List z podziękowaniami podpisali przedstawiciele większości organizacji ormiańskich w Polsce. Dzięki Jego staraniom, od 2007 roku kościół świętych Piotra i Pawła stał się Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w którym każdego 15 sierpnia, gromadzą się pątnicy z całej Polski.

Drogi, Kochany Księże, raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu,
życząc dalszych lat w zdrowiu pod opieką Matki Boskiej Łaskawej.

W lipcowym numerze gdańskiej edycji “Gościa Niedzielnego” prócz historii kościoła p.w. świętych Piotra i Pawła znalazły się też informacje o Sanktuarium i cudownym obrazie Matki Bożej Łaskawej: » Gość Niedzielny

za: » Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich


Kościół ormiańskokatolicki w Gheorgheni - foto Internet

Wspólnota ormiańskokatolicką w Gheorgheni (Gyergyószentmiklós) w Siedmiogrodzie (obecnie w Rumunii), organizuje corocznie we wrześniu 3-dniowy festiwal, który w tym roku odbędzie się w całości online. 
Wszystkie wydarzenia mają być na FB i YouTube.
Festiwal odbywa się regularnie i jest niezwykle popularnym świętem. 
W niedzielę 13 września o godz. 11.00, w ramach Festiwalu, zostanie odprawiona msza św. ormiańskokatolicka.

Poniżej linki dostarczone przez organizatorów:

FACEBOOK: –
Festivalul Artei Armenesti – Örmény Művészeti Fesztivál
» Festivalul Artei Armenesti

Örmény Katolikus Plébánia Gyergyószentmiklós
» Örmény Katolikus Plébánia Gyergyószentmiklós

YOUTUBE: –
Gyergyószentmiklós GyÖKE
» Gyergyószentmiklós GyÖKE

"Księgozbiór bieżący naszej Fundacji powiększył się o ciekawą pozycję, którą sprezentował nam współautor wprowadzenia do niej – dr n. med. Maciej Koszutski, wiceprezydent Zakonu Maltańskiego w Polsce. “Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru”, pozycja jest zbiorem opracowań naukowych i jak pisze jeden z recenzentów, prof zw. dr hab. Andrzej Wałkówski, …odnosi się do różnych aspektów życia zakonnego korporacji średniowiecznych. Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskom Królestwie Armenii i Królestwie Cypru to niezwykle ciekawy ale również istotny nurt życia duchowego i zarazem rycerskiego w świecie mnichów, rycerzy i egzotycznych królestw doby wczesnego rozwoju Europy… W tekście recenzenta dr. hab. Jana Gancewskiego czytamy: …praca zbiorowa odnosi się do różnych aspektów życia Zakonu Maltańskiego. … niezwykle wartościowe, ciekawe artykuły o Kościele Ormiańskim, Krzyżakach w Królestwie Armenii, Bizancjum i relacji tego cesarstwa z Ziemią Świętą we wczesnym średniowieczu, Templariuszach i Joannitach w Cylicyjskiej Armenii…"

za: Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
https://dziedzictwo.ormianie.pl/o-zakonach-rycerskich-ciekawa-pozycja-w-zbiorach-fundacji/
 

Rozpoczyna się on 1 września Dniem Stworzenia i trwa do 4 października.

Katolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy i ekumeniczna Konferencja Kościołów Europy wystosowały wspólne przesłanie na doroczną inicjatywę ekologiczną zwaną Czasem dla Stworzenia. Chrześcijańscy liderzy religijni przypominają, że inicjatywa ta zwraca nas ku korzeniom naszej wiary. Stworzenie jest bowiem darem Boga dla ludzkości i wszystkich istot żyjących, a my mamy być jego dobrymi administratorami. Do Pana należy bowiem ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy - piszą sygnatariusze przesłania, cytując Księgę Psalmów.

za: Vatican News,

» artykuł na stronie Vatican News
» Vatican News, wersja ormiańska

ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - WRZESIEŃ

‹ Tiridates III i królowa Aszchen przyjmują chrzest z rąk św. Grzegorza Oświeciciela;
VIII –XIX w., Archiwum FKiDO P. Fot. Władysław Deńca

Święci: Tiridates III (ok. 250–330) i królowa Aszchen (przed 280–341)
Król Armenii, w 301 r. jako pierwszy władca w historii, wraz z żoną Aszchen i siostrą przyjął chrześcijaństwo.

Tiridates (Trdat) III, król Armenii, zwany również Tiridatesem Wielkim, wywodził się z dynastii ormiańskich Arsacydów. W 301 r., jako pierwszy władca w historii, wraz ze swoją żoną Aszchen i siostrą Chosrowiducht przyjął chrześcijaństwo. Według tradycji nawrócił się po cudownym uzdrowieniu dokonanym przez św. Grzegorza Oświeciciela, którego wcześniej uwięził w lochach Chor Wirap. 

Tiridates III był synem Chosroesa (Chosrowa) II i nieznanej z imienia matki zamordowanej przez Parta Anaka na rozkaz Ardaszira I w 252 r. Samego Anaka schwytano I zabito wraz z większością  rodziny, pozostał tylko jego syn Grzegorz, zwany później Oświecicielem, który schronił się w Cezarei w Kapadocji.

Tiridates jako jedyny pretendent do tronu wyjechał do Rzymu, gdzie uczył się języków, a także kształcił w taktyce wojskowej oraz znajomości prawa rzymskiego. W tym czasie jego siostra Chosrowiducht przebywała w Kapadocji u przybranych rodziców z rodu Amatuni. W 297 r. Tiridates powrócił do kraju i przy pomocy armii rzymskiej rozgromił wojska perskie, a w następnym roku objął tron. Armenia uzyskała samodzielność, chociaż pozostawała nadal w zależności od Rzymu.

W 297 r. król Tiridates III ożenił się z księżniczką Aszchen, pochodzącą z sarmackiego rodu Alanów, z którą miał trójkę dzieci: syna Chosroesa III oraz córki Salome i nieznaną z imienia, późniejszą żonę jednego z pierwszych katolikosów Armenii, św. Husika I. Zgodnie z tradycją w 301 r. para królewska przyjęła chrzest.

» Święci: Tiridates III i królowa Aszchenpełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 

 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na najbliższą Mszę świętą ormiańskokatolicką

30 sierpnia 2020 r. (niedziela) o godz. 11.00
w Warszawie, w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14

Po Mszy świętej możliwe spotkanie pod kolumnadą, przed wejściem do kaplicy,
ul. Łazienkowska 14, z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

Zdjęcie po uroczystości udzielenia posługi subdiakona Narkowi, 14 czerwca br w seminarium duchownym w Erywaniu.
Na zdjęciu: ks. arcybiskup Rafael Minassian, ks. Masztoc Zahterian – rektor seminarium duchownego w Erywaniu,
i dwaj nasi klerycy: Narek już w szatach subdiakona (od 3 sierpnia w mundurze wojskowym) i Aharon (we wrześniu wraca do Warszawy)

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                   » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

Zapraszamy Państwa na pierwsze warsztaty edukacyjne z cyklu "Ormianie polscy". Goście będą też mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. "Na polu chwały Ormianie w walce o niepodległą Polskę".

Pierwsze zajęcia pt.
Kościół Ormiański Apostolski i Katolicki - wspólna i oddzielna historia i liturgia"
poprowadzą o. Marek Miławicki OP. oraz dr Andrzej Gliński.
Sobota, 5 września 2020 o 17:00 – 18:30
Wrocław Kościuszki 37 AB (wejście od podwórka)

✅Warsztaty będą organizowane z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.
✅Dbajmy o swoje bezpieczeństwo - na wydarzenie zabierzmy ze sobą maseczki.
Zadanie publiczne jest finansowane z dotacji z MSWiA.
Organizatorzy: Instytut Piramowicza i Towarzystwo Ormian Polskich.

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po ormiańsku zwane WERAPOCHUMN,
z obrzędem święcenia winogron, we Wrocławiu

W Kościele ormiańskim święto Wniebowzięcia NMP obchodzone jest co roku w niedzielę, najbliżej dnia 15 sierpnia. W kalendarzu liturgicznym Kościoła ormiańskiego jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, bo Ormianie szczególnym kultem darzą Bożą Rodzicielkę.

Uroczysta Msza św. miała miejsce w gościnnych murach kościoła Bożego Ciała. Celebrę prowadził ks. Rafał Krawczyk, protoarchimandryta, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi. Posługę przy ołtarzu pełnił Jakub Szyszko. W czasie Mszy św. można było usłyszeć fragmenty liturgicznych śpiewów (partie chóru), pochodzące z mszy nagranej w 2010 roku w katedrze w Giumri, a wykonanych przez  kameralistów z  „Our Lady of Armenia Choir”.

» cały artykuł

(zdjęcie: Agata Combik, FOTO GOŚĆ)

PARAFIA PÓŁNOCNAW Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii - Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու odprawił Mszę Św. k
s. protoarchimandryta Józef Naumowicz,
duszpasterz Ormian parafii południowej i centralnej Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce, Ks. Henryk Błaszczyk. Ambasadorowi Samvel Mkrtchian, Gagikowi Parsamianowi i wszystkim wiernym, którzy byli - wielki dzięki.
W SOBOTĘ 15 SIERPNIA 2020 r.,W GDAŃSKU

» cały artykuł

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej