default_mobilelogo
W tym roku dzisiaj, 7 listopada 2020, czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkich wojsk niebieskich.
Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto.
W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.
Poniżej artykuł, w którym wyczerpujące informacje dotyczące Świętych Archaniołów (za: stacja7.pl z 29.09.2020 r.).
*
Archanioł Michał
W sensie ścisłym Biblia tylko Michała określa mianem Archanioła. Niektórzy uważają, że przedrostek „arch” (znaczący „główny” lub „zwierzchni”) wskazuje na istnienie jedynego zwierzchnika wszystkich bytów anielskich, noszącego takie miano. Jego imię (po hebrajsku Mi-ka-El) można przetłumaczyć jako „Któż jak Bóg?”. Pochodzenie imienia wiąże się z rozpowszechnioną chrześcijańską legendą o buncie Lucyfera (najpotężniejszego z aniołów) i jego zwolenników. To właśnie wtedy jeden z pomniejszych aniołów miał wystąpił przeciwko buntownikom z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. Pod tym właśnie hasłem skupili się wokół niego pozostali aniołowie wierni Bogu. Zawołanie, stało się odtąd nowym imieniem anioła, który je wypowiedział, wzywając do walki z niebiańskimi rebeliantami, a on sam, już jako jako Mika’el, wyniesiony został potem do godności wodza zastępów.
Czytaj więcej >TUTAJ 

Archanioł Rafał
Jego imię (po hebrajsku Rafa-El) można przetłumaczyć jako „Bóg [El] uzdrawia”. Rafał to uzdrowiciel, który mocą Boga dokonuje uzdrowień na duszy i na ciele. Rafał pojawia się tylko w jednej biblijnej księdze, którą protestanci zaliczają do apokryfów i nie uważają za natchnioną część Pisma Świętego. Chodzi o Księgę Tobiasza. Innymi słowy, dla protestantów Rafał nie jest aniołem biblijnym, a dla katolików wprost przeciwnie.
Czytaj więcej >TUTAJ 

Archanioł Gabriel
Jego imię (po hebrajsku Gabri-El) można przetłumaczyć jako „Mąż Boży”, „Bohater Boży” albo „Bóg jest mocą”. Ze względu na swoją misję posłańca Gabriel został uznany za szczególnego opiekuna dyplomatów, listonoszy oraz (co ciekawe)… filatelistów. Został także oficjalnie ogłoszony patronem telekomunikacji i tzw. środków masowego przekazu. Jego imię nosi także… jeden z trzech serwerów, na których umieszczone są internetowe strony Stolicy Apostolskiej.
Czytaj więcej >TUTAJ

 
 
Z wielkim smutkiem informuję, że 7 listopada 2020 r. odeszła Maria Tesmer z ormiańskiej rodziny Hołubaszy. Marylka urodziła się 8 marca 1936 r. w Mikuliczynie, była córką Waleriana i Serafiny. Walerian był funkcjonariuszem Policji Państwowej, został zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze.13 kwietnia 1940 r. Marylka została wywieziona wraz z mamą, babcią i siostrą Haliną do Kazachstanu. Po śmierci mamy i babci zostały rozdzielone z siostrą. Do Polski, do Szczecina przyjechała w kwietniu 1946, tam poprzez Czerwony Krzyż odnalazła ją starsza siostra. Zamieszkały w Domu Dziecka Gdańsk Wrzeszcz. Marylka ukończyła liceum w Sopocie, później Studium Nauczycielskie i Instytut Kształcenia Nauczycieli, przez wiele lat była nauczycielką języka rosyjskiego. W Gdyni wraz z mężem Tadeuszem wychowali dwie córki Alinę i Adrianę.
Pogrzeb odbędzie się 13 listopada o godz. 11.30 w Gdyni na Cmentarzu Witomińskim.
Żegnaj Kochana Marylko.
3 marca 2016 r. Marylka uczestniczyła w Centralnej Bibliotece Wojskowej w otwarciu wystawy „Od Grunwaldu do Monte Cassino. Ormianie w służbie Rzeczpospolitej” (na zdjęciu).
Nina Kordys
 
 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie ....
 

w NIEDZIELĘ 1 LISTOPADA 2020 R.

O GODZINIE 17.00

w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego
w WĘGRZYNOWIE
k/Makowa Mazowieckiego

ZOSTANIE ODPRAWIONA

MSZA ŚW. ORMIAŃSKOKATOLICKA

W INTENCJI POKOJU W ARMENII
I REPUBLICE ARCACH (GÓRSKIM KARABACHU)

A TAKŻE O POKÓJ I ZGODĘ W POLSCE

celebrans: ks. Rafał Krawczyk
»ZAPRASZAMY NA TRANSMISJĘ MSZY ŚW. NA PARAFIALNYM FACEBOOKU «

  

ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - LISTOPAD

Kazanie bł. Komitasa, mal. Mario Barberis, 1929, 
  kościół św. Mikołaja z Tolentino w Rzymie. Fot. ks. Nareg Naamoyan

„Męczennik jedności Kościoła”, błogosławiony Kościoła katolickiego.

Pochodził z rodziny ormiańskiej zamieszkałej w Konstantynopolu. Po ukończeniu studiów zawarł związek małżeński oraz przyjął święcenia kapłańskie. Miał siedmioro dzieci. Pracował duszpastersko w Konstantynopolu, gdzie szybko został mianowany proboszczem ormiańskiej parafii pw. św. Jerzego. Urząd proboszcza sprawował sumiennie. Towarzyszył mu szacunek parafian, których budował przykładem pobożnego i cnotliwego życia. Pod wpływem uważnej lektury Pisma Świętego oraz dzieł teologicznych zbliżył się do Kościoła katolickiego. Porzucił monofizytyzm i w 1696 r. wraz z żoną zadeklarował jedność z Rzymem, pozostając jednocześnie proboszczem ormiańskiej parafii.

W ramach swojej działalności duszpasterskiej usilnie pracował nad zjednoczeniem Kościoła ormiańskiego z Kościołem katolickim. Przysparzało mu to wielu zwolenników, ale także i przeciwników. Ci drudzy coraz silniej występowali przeciwko niemu, próbując pozbawić go życia. 3 listopada 1707 r. został oskarżony o spowodowanie zamieszek i z rozkazu wielkiego wezyra aresztowany wraz z innymi Ormianami, którzy zbliżyli się do katolicyzmu. Po przesłuchaniu, które odbyło się 5 listopada, został skazany na śmierć. Natychmiast poprowadzono go na miejsce stracenia, a wraz z nim dwóch innych Ormian. W drodze na śmierć recytował modlitwy. Gdy przybył na miejsce kaźni, zwrócił się do swoich towarzyszy, aby z odwagą ponieśli męczeństwo. Następnie ukląkł i na głos odmawiał wyznanie wiary. Wtedy kat ściął mu głowę. Gdy to zobaczyli pozostali skazańcy, zaparli się swojej wiary i zostali uwolnieni. 

» Bł. Komitas Keumurgian - pełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 


Jako uzupełnienie do poprzednio opublikowanego przez nas
APELU
 o pomoc dla Armenii i Górskiego Karabachu poprzez wpłaty na konto Caritas Polska, która współpracuje z Caritas Armenia,
(http://ordynariat.ormianie.pl/index.php/3134-caritas-polska-apel-o-pomoc-dla-armenii-i-arcachu)
poniżej podajemy treść informacji zamieszczonej na stronie Caritas Polska, gdzie też jest powtórzony nr konta, na który można dokonywać wpłat.

*

W odpowiedzi na apel Caritas Internationalis, dotyczący pomocy poszkodowanym w konflikcie Armenii i Azerbejdżanu o sporne terytoria Górskiego Karabachu, Caritas Polska przekazała na ten cel 10 tys. euro (ok. 45 tys. zł) i uruchomiła zbiórkę dla rodzin poszkodowanych w wyniku walk.

Wsparcie trafi do ofiar konfliktu w Górskim Karabach – uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terytorium Armenii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem pogłębiającej się katastrofy humanitarnej.

Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki (Goris, Erywań i Artaszat), zapewniając uchodźcom mieszkania, żywność i opiekę medyczną. Konieczna jest pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać. Caritas Polska przekazała fundusze bezpośrednio do Caritas Armenia, którą kieruje ormiański arcybiskup Rafael Minassian.

» cały artykuł na stronie Caritas Polska

 

W niedzielę 25 października 2020 roku obchodzone jest
ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Świętego
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

Początki święta związane są z odnalezieniem na początku IV wieku przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r., a także święto to wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.

*
Uroczystość Znalezienia Krzyża świętego.
(Zaszło około roku Pańskiego 326).

Cesarz Konstantyn był zawikłany w wojnę z rywalem Maksencyuszem, który rościł sobie prawo do tronu cesarskiego. Ponieważ wojska jego były słabsze od nieprzyjacielskich, przeto błagał Boga chrześcijan o pomoc. Bóg modlitwy jego wysłuchał; niebawem też on i całe jego wojsko spostrzegło na Niebie krzyż jaśniejący z napisem: „Pod tem znamieniem zwyciężysz!"

» czytaj cały artykuł  APEL
O POMOC

W Armenii coraz więcej uchodźców - ofiar konfliktu w Górskim Karabachu oraz Syrii. Zbliżająca się zima może być dla nich czasem katastrofy humanitarnej.

Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki dla takich uchodźców (Goris, Erywań i Artaszat), aby zapewnić bezdomnym mieszkania, żywność i opiekę medyczną.
Konieczna jest pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać.

 Możesz pomóc

wpłatą na konto „Caritas Polska”

19 1160 2202 0000 0003 5899 2030 z dopiskiem „Caritas Armenia”

Bank Millennium S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Kod SWIFT banku: BIGBPLPWXXX

Caritas Polska przekazuje fundusze bezpośrednio do Caritas Armenia, którą kieruje abp Rafał Minassian,
ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej.

W niektórych miastach Górskiego Karabachu większość mieszkań jest zniszczona i opuszczona.
Zdjęcia z ośrodków dla uchodźców pochodzą od abp. Minassiana.


 

Nie odbędzie się planowana na 24 października 2020 r. pielgrzymka dziękczynną na Jasną Górę w Częstochowie.

Uroczystości, wraz z konferencją, miały stanowić uczczenie XXX-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwo Kulturalne w Krakowie oraz XXV-lecia działalności Związku Ormian w Polsce im. abpa J. Teodorowicza w Gliwicach.
Zaplanowano je na historyczny dzień 24 października, kiedy 390 lat temu, w 1630 r., biskup lwowski Kościoła ormiańskiego Mikołaj Torosowicz złożył publicznie katolickie wyznania wiary, które powtórzył w 1635 przed papieżem Urbanem VIII, tworząc zalążek Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu pielgrzymki w czasie, mając nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona już możliwa.


W niedzielę wystartowała po raz piętnasty międzynarodowa akcja modlitewna, 18-19 października 2020: „Milion dzieci modli się na różańcu”. Jest to inicjatywa, w której uczestniczą dzieci ze wszystkich kontynentów, prosząc o pokój dla świata, o zakończenie pandemii.
18 października w domach i parafiach, 19 października w szkołach i przedszkolach

Akcję zorganizowała papieska fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Ma ona swoje źródło w obietnicy Ojca Pio mówiącej o nadziei przemiany świata na lepsze dzięki modlitwie najmłodszych.

„Idea wzięła swój początek w Wenezueli. W 2005 roku jedna z kobiet towarzyszyła dzieciom odmawiającym różaniec przed sanktuarium Matki Bożej. Przyszła jej wtedy na myśl obietnica złożona przez ojca Pio: jeśli milion dzieci będzie wspólnie odmawiać różaniec, świat się zmieni. Dlatego narodziła się nasza inicjatywa. To jest też nasza intencja, aby zmienić oblicze tego świata, w którym jest tak mało pokoju. Zachęcamy do modlitwy szczególnie w rodzinach; pragniemy, aby dzieci wraz z całymi rodzinami odmawiały różaniec. Także w szkołach, na ile to możliwe, chcielibyśmy, aby ta inicjatywa nabrała rozmachu. Różaniec to modlitwa, którą można praktykować w każdej chwili i w każdym czasie.“  (ks. Martino Puerto di Serrano, asystent kościelny PKWP we Włoszech)

Modliły się teź dzieci w Armenii, szczególnie o pokój w Armenii i Arcachu, w kościele w Panik z ks. Karnikiem Hovsepianem o godz. 10.00 (zdjęcie), a także z ks. Narekiem Tadevosyanem w kościele w Arevik (oba prow. Szirak) - film poniżej:

W 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej Mszy św. w intencji pokoju w Armenii.

Eucharystię z metropolitą warszawskim, który jest także ordynariuszem katolików obrządku ormiańskiego, koncelebrowali ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii w Polsce centralnej oraz południowej i ks. prał. Rafał Krawczyk, duszpasterz Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, a także dwaj księża parafialni. W liturgii uczestniczył duszpasterz apostolskiego Kościoła ormiańskiego ks. Taron Ghulikyan, oraz ambasador Armenii w Polsce Samvel Mkrtchian.
W homilii kard. Nycz mówił, że Bóg troszczy się o wszystkich, choć czasem może się nam wydawać, jakby tej troski nie było widać. Przypomniał, że do Świątyni Opatrzności przychodzą wierni, aby Bogu polecać swoje często bardzo trudne sprawy. "Także my chcemy się gorąco modlić o pokój, aby wojna nie była sposobem rozwiązywania problemów" – powiedział, odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka z najnowszej encykliki „Fratelli tutti”.
Kardynał przypomniał, że św. Janowi Pawłowi II bardzo bliski był naród ormiański. "Papież prosił i błagał o pokój wiele razy. Był ostatnim głosem na świecie, który mówił „nie” dla wojny, która zawsze sprawia ból i cierpienie niewinnym ludziom".
Na zakończenie mszy św. odmówiono Ojcze Nasz w języku ormiańskim, po czym księża z niewielką - ze względu na zaostrzone rygory sanitarne - delegacją przeszli na modlitwę przy chaczkarze, ustawionym przy Świątyni dwa lata temu, jako dar Ormian dedykowany św. Janowi Pawłowi II, przyjacielowi Armenii, w 40. rocznicę jego pontyfikatu, a także w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 


na podstawie inf. własnych, Niedzieli Warszawskiej i strony Archidiecezji Warszawskiej;
zdjęcia: Wojciech Łączyński (tamże)

» artykuł i galeria zdjęć na stronie Archidiecezji Warszawskiej 


Chaczkar przy Świątyni Opatrzności Bożej, odsłonięty i poświęcony 22 września 2018 r. (zdjęcie ze strony Archidiecezji Warszawskiej).
*** TRANSMISJA MSZY ŚW. o godz. 18.00 ***
- na stronie Centrum Opatrzności Bożej:
https://www.centrumopatrznosci.pl/codzienna-transmisja-mszy/
- lub na kanale Centrum na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=NrdYrgHXMMQ&feature=emb_logo


KS. KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ

ordynariusz metropolita warszawski i ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce

ODPRAWI MSZĘ ŚWIĘTĄ ŚW.
W INTENCJI POKOJU DLA NARODU ORMIAŃSKIEGO

16 PAŹDZIERNIKA 2020 r. (piątek), godz. 18.00

w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie

ul. Prymasa Augusta Hlonda 1

Po Mszy Świętej - modlitwa przy chaczkarze przed Świątynią

(w  Świątyni obowiązuje nakaz noszenia maseczek)

Bardzo serdecznie zapraszam

na wspólną modlitwę wszystkich Ormian w Polsce i ich przyjaciół

wraz z ks. Taronem Ghulikyanem, duszpasterzem Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego

                                                                                     Józef Naumowicz

 

 

 Parafiia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie k/Makowa Mazowieckiego

środa, 7 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ. 21.00

 

Modlitwie przewodniczył ks. prał. Rafał Krawczyk, duszpasterz Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej. Od niedawna posługuje czasowo w parafii w Węgrzynowie. Uczestniczyła w niej swym pięknym śpiewem również Tereza Karapetyan, Ormianka od kilku lat mieszkająca w Polsce, która specjalnie na tą modlitwę przyjechała z Olsztyna.

Emisja liturgii : https://www.polskieradio.pl/8/4602  (trzeba wybrać audycję z 11 X 2020)

4 października Msza św. w Parafii Centralnej poprzedzona była specjalnymi przygotowaniami do nagrania jej dla programu 2. Polskiego Radia. Liturgię sprawował ks. prof. Józef Naumowicz, w homilii mówił o wspaniałej historii narodu ormiańskiego, liturgii, która jest ważnym spoiwem narodu ormiańskiego na całym świecie i o pięknych starych ormiańskich świątyniach. Wspomniał na koniec o kleryku Narku, który w czasie wakacji został powołany do wojska i obecnie jest w pobliżu toczących się walk o Arcachu. Ksiądz poinformował, że kleryk Acharon w sierpniu otrzymał święcenia subdiakonalne. Acharonowi udało się we wrześniu z Armenii dotrzeć do Polski, może więc rozpocząć nowy rok akademicki w seminarium duchownym.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz Naumowicz i Jakub Szyszko, który wrócił z Libanu, mówili o libańskich świętych, których relikwie Jakub przywiózł do Polski. Najbardziej znanym, także w Polsce jest św. Szarbel. Relikwiarz zawierał również relikwie 3 innych libańskich świętych. Tak więc tradycyjne, indywidualne błogosławieństwo, tym razem odbyło się krzyżem i relikwiarzem. Po Mszy św. spotkaliśmy się pod kolumnadą przed kościołem, zachowując niezbędne środki ostrożności wynikające z istniejącej sytuacji.

Pracownicy Polskiego Radia poinformowali nas, iż naszej Mszy św. będzie można wysłuchać
w programie 2 PR w następną niedzielę – 11 października o godz. 8.00
(w Warszawie jest to pasmo 104,9 FM)
.

tekst: Maria Ohanowicz-Tarasiuk, zdjęcia: Władysław Deńca


ARMENIA

Wierni  w parafiach katolickich w Armenii od pierwszego dnia walk z Azerbajdżanem natychmiast zareagowali zbiórką i przygotowaniem darów dla wojska.

Również w parafii w Panik, z inicjatywy ks. Karnika Hovsepiana, wolontariusze, w szczególności członkowie Ormiańskiego Związku Młodzieży, przygotowali paczki, które już zostały dostarczone do Górskiego Karabachu (Arcachu).

Dwa dni temu ks. Karnik  Hovsepian, wraz z księżmi: ks. Narekiem Tadevosyanem i  ks. Krikorem  Mkrtchyanem (proboszczem katedry w Giumri) odwiedził jednostkę wojskową w Górskim Karabachu, byli też w Stepanakert, jego stolicy. Spotkali się z żołnierzami, również z klerykiem Narekiem Mkrtchyanem, który odbywa tam służbę wojskową, w pobliżu miejsca walk. Zawieźli pomoc zebraną przez ormiański Kościół katolicki, została odprawiona msza św. ormiańskokatolicka dla służących tam żołnierzy katolików.

Delegacja spotkała się z dowództwem jednostki, rozmawiali o jej sytuacji i najbardziej potrzebnej pomocy. Dowiedzieli się, że nie jest potrzebna żywność, bo tą bardzo dobrze zapewniają władze państwowe. Bardzo za to potrzebna jest ciepła odzież.

Kolejny wyjazd ze wsparciem zaplanowany jest  za kilkanaście dni.

Ks. Karnik Hovsepian będzie wdzięczny  wszystkim tym, którzy zechcieliby wesprzeć działania ormiańskiego Kościoła katolickiego, przekazując darowizny, które trafią do Caritas Armenii.

W Polsce – na prośbę ks. Karnika – wpłat można dokonywać na konto ks. Rafała Krawczyka, co też zostanie przekazane ormiańskiej Caritas:
43 1020 1026 0000 1502 0225 0215; tytuł płatności: "Pomoc Armenia - Arcach"

Ks. Karnik Hovsepian, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, proboszcz parafii  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik (prow. Szirak), duszpasterz młodzieży, m.in. inicjator i organizator Krajowych (Ordynariatu) dni Młodzieży (Ordinariate Youth Day).

    

        


 W parafii pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie k/Makowa Mazowieckiego

w środę 7 PAŹDZIERNIKA O GODZINIE 21.00

ZOSTANIE ODPRAWIONY

APEL JASNOGÓRSKI
Z LITURGICZNYMI ELEMENTAMI ORMIAŃSKIMI

W INTENCJI POKOJU W ARMENII I ARCACHU (GÓRSKIM KARABACHU).

Modlitwa, której przewodniczyć będzie ks. Rafał Krawczyk,  zostanie odprawiona w tej intencji z inicjatywy i dzięki gościnności Proboszcza parafii, ks. prałata Rafała Grzelczyka.

» Transmisja na parafialnym facebooku.

Ks. Rafał Krawczyk - protoarchimandryta, pracuje dla Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej. Przez kilka lat w Armenii, obecnie proboszcz parafii ormiańskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Soczi (Rosja). Od niedawna posługuje czasowo w parafii w Węgrzynowie (diecezja płocka), gdyż z powodu epidemii nie może wrócić do swojej w Soczi.


Drodzy Ormianie i Przyjaciele,

 W poniedziałek 05.10.2020 r. o godzinie 13:00 w Warszawie organizowany jest Marsz przeciwko wojennej agresji Turecko-Azerskiej. 

 Ruszamy z Placu Zamkowego o godzinie 12:45, obok pomnika Zygmunta III Wazy.

 Najpierw kierujemy się pod Pałac Prezydencki, następnie podążymy w kierunku biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

 Nie pozostawaj obojętny, przyjdź na marsz.

 __________________________________________

Սիրելի հայեր ու մեր ընկերներ,

 05.10.2020 թ. ժամը 13:00-ին տեղի կունենա ԵՐԹ՝ ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ ։

 Երթը Վարշավայի Թագավորական պալատի դիմացից 12:45 կշարժվի դեպի Նախագահական Պալատ, որից հետո Եվրոպական պառլամենտի նստավայր։

 Խնդրում ենք  անտարբեր չմնալ և մասնակցել համատեղ երթին։


Tę pozycję polecamy szczególnie, a to ze względu na jej autora – mamy zaszczyt zawiadomić czytelników, iż pod koniec września ukazała się najnowsza książka ks. Józefa Naumowicza pt. Nowa FilokaliaDroga do modlitwy serca, przedstawiana jako Pierwszy taki przewodnik w modlitwie i życiu duchowym (wyd. Esprit ). ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz – znawca historii wczesnego chrześcijaństwa i późnego antyku, także historii Bizancjum i starożytnej Armenii. Kierownik katedry historii starożytnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Birytualista, duszpasterz Ormian w Polsce, uhonorowany godnością „dzajragujn wardapet” (protoarchimandryty). W 2020 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej”.

Serdecznie gratulujemy odznaczenia i publikacji! - Redakcja

Za stroną Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Również serdecznie gratulujemy! - redakcja www.ordynariat.ormianie.pl

 
PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam
na Mszę świętą ormiańskokatolicką

W NIEDZIELĘ 4 PAŹDZIERNIKA 2020 R. O GODZINIE 11.00
w Warszawie, w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14

Zachęcam do modlitwy w intencji pokoju w Armenii – będziemy o to się modlić w najbliższą niedzielę wspólnie.
O taką pamięć w modlitwie prosił także nasz kleryk Narek, który odbywa służbę wojskową w Karabachu, w pobliżu miejsca walk.

Przez cały październik zachęcam do modlitwy różańcowej.

Na zakończenie Mszy św.  – błogosławieństwo relikwiami św. Szarbela i innych świętych libańskich, które przywiózł z Libanu Jakub Szyszko.

Msza święta w tę niedzielę będzie nagrywana dla Polskiego Radia.
Po Mszy możliwe spotkanie pod kolumnadą, z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


ŚWIĘCI Z KALENDARZA FKiDOP  2020 - PAŹDZIERNIK

‹ Katedra Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Oszakanie, Armenia.
Fot. Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Św. Mesrop Masztoc (ok. 361–440)
Twórca alfabetu ormiańskiego, pisarz, tłumacz.

Z początkiem IV w. Armenia przyjęła chrześcijaństwo. W 2. połowie tego wieku, w prowincji Taron, przychodzi na świat Mesrop. Przydomek Masztoc, znaczący „rytuał”, zyska później, w związku ze swą pracą nad przekładami religijnych tekstów wczesnochrześcijańskich, w tym rytuału.
Starannie wykształcony, biegle władał językami – greckim, syryjskim i perskim. Przez ok. 5 lat pracował w kancelarii królewskiej w Waharszapacie (obecnie Eczmiadzyn). Jednak obrał duchowną drogę i wieku ok. 30 lat został mnichem, gromadząc wokół siebie uczniów. Następnie został wyświęcony na kapłana przez katolikosa Sahaka, z którym pozostawał w przyjaźni. Mesrop oddał się pracy misyjnej i ewangelizacyjnej. Trudnością był brak tekstów w rodzimym języku. Pismo Święte było czytane w kościołach w języku syryjskim lub greckim. Wspierany przez katolikosa na początku V w. ułożył alfabet, składający się z 36 liter, „doskonale odpowiadający systemowi fonetycznemu tego języka”. Teraz przyszła kolej na podjęcie wielkiego dzieła translatorskiego, aby skutecznie prowadzić pracę duszpasterską.

» Św. Mesrop Masztoc - pełny tekst
(za kalendarzem FKiDOP 2020 - w j. polskim i ormiańskim) 

28 września 2020 r. Krikor Bedros XX,
Katolikos - Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików

wystosował list do premiera Armenii Nikola Paszyniana:
 
List Jego Świątobliwości Katolikosa Krikora Bedrosa XX,
Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików
do Pana Nikola Paszyniana, premiera Armenii
Bejrut, 28 września 2020 r.
Szanowny Panie Premierze!
Z największą uwagą i z wielkim niepokojem obserwujemy niepohamowany atak Azerbejdżanu na Arcach, co stanowi pogwałcenie Praw Człowieka i norm międzynarodowych. Niepokoi nas również niebezpieczna eskalacja tego ataku na Arcach i Armenię.
Wyrażamy pełne poparcie dla naszych braci i sióstr, odważnej armii Arcachu i Armenii, a także solidarność z działaniami, jakie Pan podejmuje, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i Artcachu. 
Uważam, że w trakcie rozmów powinniśmy zwrócić uwagę na niebezpieczną sytuację, będącą konsekwencją ataku Azerbejdżanu oraz na znaczenie podjęcia niezbędnych interwencji w celu przywrócenia pokoju.
Modlimy się i prosimy Boga Wszechmogącego o pomoc w przywróceniu pokoju między wszystkimi narodami oraz by wziął pod swoją opiekę wszystkie dzieci pierwszego, wiernego Mu chrześcijańskiego narodu, pocieszył rodziny zmarłych i zapewnił szybkie i całkowite wyzdrowienie rannym.

Krikor Bedros XX
Katolikos Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików
 
fot. Magdalena Chudzicka
Drodzy Rodacy i Przyjaciele Narodu Ormiańskiego,
Duszpasterz Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Ksiądz Archimandryta Taron Ghulikyan,
duszpasterz Kościoła Ormiańskokatolickiego Ksiądz Protoarchimandryta Józef Naumowicz,
Ambasador Republiki Armenii w Polsce JE Samvel Mkrtchian oraz organizacje ormiańskie w Polsce

zapraszają na ogólnopolskie spotkanie,

które odbędzie się 1 października 2020 r. o godzinie 18:00
w Kościele Świętej Trójcy Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Warszawie (adres: ul. Solec 61).

Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą ku pamięci poległych podczas trwającej wojny bohaterów ormiańskich oraz za pokój w Armenii i w Arcachu.  
Podczas spotkania omówimy sytuacje w Armenii i w Arcachu oraz nasze działania związane z bieżącą sytuacją.
Zachęcamy wszystkich o wzięcie udziału.
Z poważaniem Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny
***
Հարգելի հայրենակիցնե՛ր, սիրելի լեհահայեր և բոլոր մեր ընկերնե՛ր,
Հայ Առաքելական Եկեղեցու հոգևոր հովիվ հայր Տարոն վարդապետ Ղուլիկյանը,
Լեհաստանում Հայ Կաթողիկե Եկեղեցու հոգևոր հովիվ ծայրագույն վարդապետ Յուզեֆ Նաումովիչը,
Լեհաստանում ՀՀ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Սամվել Մկրտչյանը և Լեհաստանում գործող
բոլոր հայկական կազմակերպությունների ղեկավարները բոլորիդ հրավիրում են մասնակցելու

սթ. հոկտեմբերի 1-ին,

ժամը՝ 18:00-ին կայանալիք ժողովին։
Հանդիպումը կկայանա Վարշավայի Սուրբ Երրորդության եկեղեցում
(Parafia Świętej Trójcy), հասցեն՝ փող. Սոլեց 61
(ul. Solec 61)։

Հանդիպումը կսկսվի աղոթքով ի հիշատակ մեր զոհված հերոս զինվորների, հանուն Հայաստանի և Արցախի խաղաղության, հանուն մեր հաղթանակի, քանզի մեր գործն արդար է։ Ժողովի ընթացքում քննարկվելու են լեհահայ համայնքի քայլերը կապված Հայաստանում և Արցախում առկա պատերազմական իրավիճակի հետ։

Հորդորում ենք բոլորիդ ներկա գտնվել։
 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej