default_mobilelogo
» o pieśniach Nersesa Sznorhali
"Այսօր մեր հաղորդումի ընթացքին՝ պիտի անդրադառնանք Ներսէս Շնորհալիի նպաստին
հոգեւոր երգերու ստեղծման մէջ:" (Vatican News, 8 kwietnia 2022 r.; w j. ormiańskim)

  WSKRZESZENIE ŁAZARZA (J 11, 1-45)
Jak Łazarza, Twojego przyjaciela, złożono mnie martwego do grobu; i nie od czterech dni, lecz od długich lat moja dusza znajduje się martwa w moim ciele.
Spraw, niech we mnie zabrzmi Twój głos niebiański, spraw, bym usłyszał Twoje słowo, rozwiąż mnie z więzów piekielnych, wyciągnij mnie z mojego domu ciemności.
  WJAZD DO JEROZOLIMY (Mt 21, 1-90)
Biorąc jako figurę naród żydowski, a nie pogan nieczystych, zasiadłeś na oślicy i na oślątku: ta jest ustatkowana, tamto - nieposłuszne.
Oczyść mnie także według tego przykładu i przyjdź, aby we mnie spocząć razem z Twoim Duchem. Uczyń ze mnie dla Ciebie tron niebiański, zajmij miejsce w mej duszy jak na Cherubinach.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

 

Serdecznie zapraszam do udziału we Mszach świętych
w obrządku ormiańskim w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 3:

W NIEDZIELĘ 10 KWIETNIA, godz. 9.00

Niedziela Palmowa – także poświęcenie palm

W NIEDZIELĘ 24 KWIETNIA, godz. 9.00

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

 

9 KWIETNIA 2022 R
 Wskrzeszenie Łazarza - Hiszatak Ghazaru harutianyn - Յիշատակ Ղազարու յարութեան

10 KWIETNIA 2022 R.
NIEDZIELA PALMOWA - Cachkazart - Ծաղկազարդ
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ.  Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

Ostatnią niedzielę Wielkiego Postu poprzedza Sobota Łazarza; tego dnia czyta się ewangelię o wskrzeszeniu przyjaciela Pana Jezusa (Ew. Jana 11, 55 – 12, 11).
Przebudzenie Łazarza ze snu śmierci już zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa.

Na kilka dni przed Paschą Jezus udał się do Jerozolimy, by tam obchodzić – jak inni liczni pielgrzymi – wielkie doroczne święto. Ponieważ głośno było już o Jego nauczaniu, o niedawnym wskrzeszeniu Łazarza i innych cudach, wielu szło za Nim lub witało Go po drodze. „Ogromny tłum” kładł swe szaty przed Nim, „inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze”. Witano Go jak króla, proroka, Mesjasza. On jednak przybywał nie w charakterze zwycięzcy, nie na rydwanie czy w zbrojnym zaprzęgu, ale jako władca skromny i „łagodny, siedzący na osiołku”.

Niedziela Palmowa upamiętnia to uroczyste przybycie Jezusa do Jerozolimy. Dziś dołączamy do owego ogromnego tłumu, który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając w ten sposób swoją wiarę. Niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty: w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie jak palmy, wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego. (...)

Modlitwa z rytuału ormiańskiego na błogosławieństwo palm

Boże, który pobłogosławiłeś lud Twój, który wyszedł powitać
Jezusa, Syna Twego, niosąc gałązki palmowe;
pobłogosław te gałązki, które my Twoi słudzy
przynieślimy na większą chwałę Imienia Twego.
Niech na nasz dom, do którego przynieślimy te gałązki,
i na wszystkich jego mieszkańców zstąpi Twoje błogosławieństwo,

a Twoja Prawica niech zachowa w zdrowiu duszy i ciała tych,
których odkupił Jezus Chrystus, nasz Pan,
przez swoją mękę i zmartwychwstanie.
Któremu należy się chwała, panowanie i cześć,
teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen

» cały artykuł  (ks. prof. Józef Naumowicz, 2019)                    » Liturgia Niedzieli Palmowej

 

ŚWIAT
Dzisiaj mija czwarta rocznica uroczystości, podczas której w Ogrodach Watykańskich, 5 kwietnia 2018 r. odsłonięto 2-metrowy pomnik św. Grzegorza z Nareku.
W bazylice św. Piotra w Watykanie Franciszek przewodniczył 12 kwietnia 2015 r. Mszy św. w związku z setną rocznicą ludobójstwa Ormian. Papież ogłosił wtedy ormiańskiego teologa, filozofa, poetę i mistyka św. Grzegorza z Nareku 36. Doktorem Kościoła. Jednym z koncelebransów był ormiański ówczesny patriarcha katolicki Nerses Bedros XIX Tarmouni.

Przypomnijmy  tą uroczystość w Ogrodach Watykańskich:
Papież przyjął na audiencji prezydenta Armenii Serża Sarkisiana oraz najwyższych zwierników tamtejszych Kościołów - katolickiego i apostolskiego. Okazją była uroczystość poświęcenia pomnika św. Grzegorza z Nareku, który dziś stanął w Ogrodach Watykańskich.
VI niedziela Ormiańskiego Wielkiego Postu
czyli 35. dzień „o chlebie i soli”
Niedziela przyjścia Pana, naszego Zbawiciela (Գալստյան կիրակի – Galstyan Kiraki)
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Stąd też nazwa: Niedziela Przyjścia. Jest to ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się w najbliższą „sobotę Łazarza” (w tym roku 9 kwietnia), przed Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem.

Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն 

Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. 
Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych. W tamtejszych lochach więziony był przez kilkanaście lat za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel, również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III.
W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (Խոր Վիրապ - głęboki loch). Według różnych źródeł przyszły apostoł Ormian spędził tam kilkanaście (12-15) lat w strasznych warunkach, przebywając stale w głębokiej na prawie 7 metrów studni. Jeszcze dziś miejsce to zachowało całą swą surowość – wchodzi się tam po pionowej drabince a w środku jest pusta przestrzeń.
Gdy na początku IV wieku za wstawiennictwem św. Grzegorza pogrążony w chorobie król Tiridates III został cudownie uzdrowiony, wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan, postanowił zerwać z pogaństwem, nawrócił się razem z rodziną i w 301 r. ogłosił chrześcijaństwo religią państwową Armenii.
Tak powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie, a miejsce to stało się święte.

Niedziela niesprawiedliwego sędziego
Դատավորի կիրակի – Datawori Kiraki
przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie.

Nazwa tej niedzieli, jak i dwóch poprzednich, pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

Jezus podejmuje temat modlitwy, o którym już wspominał w Łk 11, 1–13. Nauczył wtedy swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”, a także opowiedział o tym, by być natrętnym w modlitwie. Skoro przyjaciele potrafią ulec natrętnym prośbom o pomoc, to tym bardziej Bóg nie odmówi wysłuchania naszych modlitw. Jezus wskazuje tam, że darem Ojca dla proszących będzie Duch Święty. Opowieść o natrętnej wdowie i niesprawiedliwym sędzi przekazuje tę samą naukę, co historia o przyjacielu (Łk 11, 5–8). Tutaj jednak przesłanie jest mocniejsze, bo ostatecznie kobiecie udaje się przekonać do działania kogoś, kto nie był jej przyjazny. Św. Łukasz umieszcza Jezusowe nauczanie o wytrwałej modlitwie zaraz po mowie o „dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi” (Łk 17, 30). Modlitwa jest więc sposobem przygotowania się chrześcijanina na powtórne przyjście Pana i na sąd. 
Korzystając z historii wdowy i sędziego, Jezus przedstawia naukę o dobroci i trosce Ojca. Jednakże to nie o postawę Boga należy się niepokoić, lecz o postawę uczniów. Czy pozostaną oni wierni Jezusowi, gdy odejdzie i trzeba będzie czekać na Jego powrót? (za: przewodnik-katolicki.pl)

 Ewangelia wg św. Łukasza 18, 1-14

Աղաղակել Աստծուն գիշեր և ցերեկ. Դատավորի կիրակի
Մեծ Պահոց Ե կիրակին կոչվում է «Դատավորի կիրակի»՝ անիրավ դատավորի մասին  ավետարանական առակի պատճառով, որ պատմում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը (Ղկ. 1-14): Այս առակի նպատակը Ղուկաս ավետարանիչը գրում է հենց սկզբից. «Մի առակ էլ ասաց նրանց՝ այն մասին, թէ նրանք ամէն ժամ պէտք է աղօթեն եւ չձանձրանան»: Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է ուզում ասել մեզ Տերը՝ մեր ուշադրությունը հրավիրելով դատավորի և այրի կնոջ կերպարների վրա: (...)

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (ks.
 
Hovsep Galstyan
 2019 r.)

 

 25 marca 2022 r. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny (orm., łac.)
Ton Awetman - Տօն Աւետման

Tajemnicę wcielenia Syna Bożego Kościół czci osobną uroczystością Zwiastowania Pańskiego, która jest obchodzona 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

W TYM DNIU PAPIEŻ FRANCISZEK POŚWIĘCI ROSJĘ I UKRAINĘ
NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Poniżej tekst modlitwy, którą Papież poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Franciszek rozesłał ten tekst do biskupów całego świata, prosząc, by w piątek 25 marca przyłączyli się do tego aktu, modląc się ze swymi wiernymi o pokój.


O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.(...)

TUTAJ pełny tekst

 


Ո՜վ Մարիամ, Մայր Աստծոյ եւ մեր Մայր, նեղութեան այս պահին, քեզ ենք դիմում: Դո՛ւ Մայր ես, սիրում ես մեզ, ճանաչում ես մեզ, մեր մտածումներից ոչինչ ծածուկ չէ Քեզ համար: Ողորմութեան Մայր, բազմիցս փորձարկեցինք քո նախախնամական քնքշութիւնը, քո ներկայութիւնը, որ խաղաղութիւն է պարգեւում, որովհետեւ դու միշտ մեզ առաջնորդում ես դէպի Յիսուսը՝ խաղաղութեան Իշխանը։ (...)

TUTAJ pełny tekst

ilustracje: strona Diecezji Opolskiej,
strona Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

 

ARMENIA

Pod koniec listopada 2019 r. Ormiańskokatolicki Związek Młodzieży Bavry wydał gazetę «Կանթեղ». Czasopismo adresowane było do lokalnej katolickiej wspólnoty, przedstawiało działalność tego Związku, organizowane przez niego wydarzenia, a także artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. Szerzej pisaliśmy o tym w TYM aktykule.
Iinformowaliśmy też o kolejnych powstających w rejonie Aszocka w prowincji Szirak czasopismach tworzonych przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek. Były to – jako pierwsza – w Bavrze, i kolejne w: Mets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.

1 września 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która połączyła  je wszystkie, o czym TUTAJ.

Właśnie ukazał się pierwszy numer gazety wspólnot katolickich tego rejonu w nowej formie i pod nowym tytułem:«Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara”). 
Redaguje ją, jak i poprzednie, ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Wydawcą jest Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii i Europy Wschodniej. Publikacji patronują: patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian i Caritas Armenii.
Ks. Hovsep zaprasza do współpracy i udziału w pracy przy tworzeniu kolejnych numerów gazety wiernych ze wspólnot katolickich rejonu. Zaproszenie kieruje do młodych ludzi, nawet od 14 roku życia. Można wysyłać swoje przemyślenia, modlitwy (bardzo ważne jest dzielenie się z innymi swoimi duchowymi doświadczeniami) w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przez Messengera.
Najnowszy, gotowy już, numer gazety będzie można dostać u ks. Hovsepa, gdy będzie mógł dojechać do parafialnych wiosek, bo w tej chwili drogi są nieprzejezdne, zasypane śniegiem.
 

NIEDZIELA ZARZĄDCY (Տնտեսի Կիրակի – Tyntesi Kiraki)
zaradnego, przebiegłego?, pomysłowego zarządcy, który zabezpiecza swoją przyszłość.


 Przypowieść (Ew. Łk 16, 1-13)

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o roztropności. Wśród cnót kardynalnych tradycja chrześcijańska na pierwszym miejscu wyróżnia cnotę roztropności (łac. „prudentia”), jako cnotę obejmującą całość życia moralnego. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. W Biblii cnota roztropności nazywana jest mądrością. Jednak w języku biblijnym słowo „mądrość” nie oznacza wiedzy, lecz poznanie i wypełnienie woli Boga, przyjęcie słowa Bożego i kierowanie się nim w życiu. W dzisiejszych czasach bardzo potrzeba nam roztropności.

niezbednik.niedziela.pl 

Մի օր Աստուած հարցնելու է.«Ինչպէ՞ս վարեցիր տնտեսութիւնդ»
«Եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կտայ ձեզ», Ղկ., 16,12«Տնտեսի կիրակի». այսպէս է կոչւում Մեծ Պահոց Դ կիրակին: Ինչպէս Մեծ Պահոց նախորդ կիրակիներին, այս դէպքում եւս անուանումը բխում է ճաշու աւետարանական հատուածից, որ Ղուկասի Աւետարանի 16-րդ գլխի 1-13 համարներն են:

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (2019 r.; w j. ormiańskim)

 

18 MARCA 2022, PIĄTEK, ew. Mt 13, 24-30

PRZYPOWIEŚĆ O KAKOLU*
Na polu mej marnej duszy, na której zasiałeś dobre ziarno,
gdy moja biedna dusza usnęła. Nieprzyjaciel posiał kąkol.
Oby on najpierw, w czasie żniwa, został zebrany i zabrany ode mnie,
abyś Ty zebrał razem pszenicę Łaski, a kąkol - wrzucił w ogień piekielny.
 

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


WATYKAN

W piątek 25 marca 2022 r., podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

"Wierzymy, że Maryja ochroni nasze miasto przed atakami po to, byśmy mogli nieść pomoc udręczonym ludziom, którzy uciekają teraz z oblężonego Mariupola." W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym bp Jan Sobiło, który w Zaporożu organizuje wsparcie dla uchodźców.

W objawieniu z 13 lipca 1917 r. w Fatimie Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”.
Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi: Pius XII 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. (...)

(18.03.2022)  Ukraina: do Lwowa z portugalskiego sanktuarium w Fatimie dotarła kopia figury Matki Bożej. Dla dotkniętego wojną kraju, ma być ona „symbolem pokoju” i „znakiem nadziei”, na rychłe zakończenie wojny.

*

25 Մարտին Քահանայապետը Ռուսաստանն ու Ուկրանիան պիտի նուիրէ Մարիամի Անարատ Սրտին.
Նուիրագործումի արարքը պիտի կատարուի Նորին Սրբութեան այդ օր ժամը 17-ին Սուրբ Պետրոսի Պազիլիքային մէջ գլխաւորած ապաշխարութեան արարողութեան առթիւ։ (...)

cały artykuł na  stronie VATICAN NEWS:
» w j. polskim         » w j. ormiańskim   

 


13 MARCA 2022 - NIEDZIELA ZAGUBIONEGO (MARNOTRAWNEGO) SYNA (I MIŁOSIERNEGO OJCA).

Nazwa tej niedzieli i dwóch następnych (niedziela zarządcy, niedziela niesprawiedliwego sędziego), pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

Bardzo przejmujący jest ewangeliczny obraz syna marnotrawnego (Ew. Łk 15, 11-32). Człowiek może upaść bardzo, może stracić przez grzech bardzo wiele, ale najważniejsze jest, aby powrócił do Miłosiernego Ojca. Dzisiejsza Ewangelia to tajemnica kochającej Nadziei, to tajemnica Miłosierdzia, która wychodzi ku człowiekowi.
Dzisiaj warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Dives in misericordia”:

„Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część majątku i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić „żyjąc rozrzutnie”, to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawiedliwości pierwotnej. (…) Sytuacja, w jakiej się znalazł wraz z utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie utraconą godność. Nie myślał o tym w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od ojca swojej część majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do siebie: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę”! (...)

za: niedziela.pl

Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Zmarł 29 marca 2020 r. Miał 86 lat. Był jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów, był też jednym z najbardziej znanych Polaków na świecie. 2 kwietnia 2020 r. w gronie najbliższej rodziny odbyła się msza pogrzebowa Krzysztofa Pendereckiego. Z powodu pandemii Covid-19 uroczystość miała charakter zamknięty. Urna z prochami Mistrza została tymczasowo złożona w kościele św. Floriana.

Uroczysty pogrzeb wybitnego polskiego kompozytora odbędzie się w kościele
św.św. Piotra i Pawła 29 marca 2022 r.

Prochy wybitnego kompozytora zgodnie z decyzją Kapituły Panteonu Narodowego, zostaną złożone w Panteonie Narodowym w krypcie pod prezbiterium kościoła św.św. Piotra i Pawła w Krakowie.

za: FKiDOP

Wtorkowe uroczystości ostatniego pożegnania artysty, zorganizowane w drugą rocznicę jego śmierci, rozpoczną się w bazylice św. Floriana. Ta część ceremonii przeznaczona będzie tylko dla rodziny i osób najbliższych. Około godz. 11:00 kondukt żałobny wyruszy spod bazyliki, przechodząc ulicami Krakowa i Rynkiem Głównym. Dla mieszkańców miasta i wszystkich wielbicieli twórczości Pendereckiego będzie to okazja, by pożegnać mistrza.

» (27.03.2022) artykuł na portalu historycznym dzieje.pl

Trudno przewidzieć rozmiar niewyobrażalnych tragedii i niepowetowanych zniszczeń, jakie będą skutkiem okrutnej wojny w wyniku bezwzględnej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Również tych stanowiących wielowiekowe dziedzictwo kultury.
      
Film o zabezpieczaniu zabytków Lwowa na wypadek ostrzału, w tym Katedry Ormiańskiej.
Lwów. Wczoraj (5.03.2022 r.) na facebooku pojawiła się informacja ze zdjęciem, pokazująca zabezpieczanie drewnianej kaplicy zwanej „Golgotą”, znajdującej się na dziedzińcu Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Widać jej fragmenty za obudową ochronną. 
Sama figura Chrystusa, najstarszy jej elementem, która może pochodzić z XV wieku, została wyniesiona, ze względów bezpieczeństwa, do specjalnego schronu przeciwlotniczego. Po raz ostatni była chroniona podczas ll wojny światowej.
Zabezpieczane jest też wiele innych, często bezcennych obiektów w tym mieście. Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. 
 

MODLITWA
wytrwała, pokorna i ufna
POST
podjęte dobrowolnie wyrzeczenie w jedzeniu lub w innych sprawach
JAŁMUŻNA
czynienie dobra dla innych, pomoc innym z miłości
Wielki Post w obrządku rzymskim / łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową (w tym roku 2 marca). W odróżnieniu od obrządku ormiańskiego nie są do niego wliczne niedziele tego okresu i kończy się on w Wielkim Tygodniu, w Wielki Czwartek rano. Wieczorna liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna wielkie święte trzy dni czyli tzw. triduum paschalne, które trwa do nieszporów niedzieli wielkanocnej.

 

Msza św. w intencji Ukrainy, Polaków i Ormian przebywających na Ukrainie.

Msza św. 27 lutego w obrządku ormiańskim, z obrzędem posypania głów popiołem, odprawiona przez ks. prof. Józefa Naumowicza o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Z racji ostatnich tragicznych wydarzeń spowodowanych wojną na Ukrainie, niedzielna taca została przekazana za pośrednictwem Caritas Polska na pomoc Ukraińcom walczącym z rosyjskim agresorem.

Wszystkie informacje, jak można pomóc, formularz wpłaty czy numery kont, znajdują się na specjalnej stronie: https://caritas.pl/ukraina/

    

 

Popielec, Or Mochroc 24.02.2020 r.
(ks. Karnik Hovsepian, Panik, prow. Szirak) 

POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

28 lutego - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu, to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia. Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła. W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

Błogosławieństwo popiołu w obrządku ormiańskim

Panie, zmiłuj się (3x)
Wszechmogący, wieczny Boże, zgładź i odpuść nasze grzechy.
Wołamy do Ciebie, ześlij błogosławieństwo Twoje na ten popiół
i poświęć go, aby był lekarstwem zbawienia dla tych,
którzy z bojaźnią wzywają imienia Twego Świętego
i pochyleni przed Twoim majestatem żałują za grzechy swoje.
Spraw, miłosierny Panie, aby ci, na których będzie posypany ten popiół, 
otrzymali odpuszczenie grzechów oraz zdrowie duszy i ciała. 
Przez łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
któremu należy się chwała, panowanie i cześć teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

» O wielkopostnej zasłonie

Ormiańskokatolicki Wielki Post zaczyna się także obrzędem posypania głów popiołem, który formalnie przypada w poniedziałek po Niedzieli Dobrego Życia - pierwszy „dzień o chlebie i wodzie” (w Kościele rzymskokatolickim w tym roku w środę 2 III), jednak ze względów praktycznych dokonuje się go w Armenii już w niedzielę po Mszy świętej, gdy w kościele jest więcej wiernych. Także w najbliższą niedzielę będziemy mieli ten obrzęd, rozpoczynający Wielki Post.

Z serdecznymi życzeniami na cały Wielki Post, by był to czas duchowego umocnienia
w wierze i miłości poprzez wykorzystanie tych środków, które proponuje Kościół
(modlitwa, rekolekcje, spowiedź, sakramenty, postanowienia) 

i z pamięcią w modlitwie

ks. Józef Naumowicz

 Papież na Wielki Post: nie ustawajmy w czynieniu dobra

W tegorocznym orędziu na Wielki Post Papież zwraca uwagę, że ten okres liturgiczny jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Franciszek zaprasza do nawrócenia i zmiany mentalności, aby stawać się współpracownikami Boga w zasiewaniu dobra i dzieleniu się nim.
Ojciec Święty zaznacza, że pierwsze owoce zasianego dobra odnajdujemy w nas samych oraz w naszych codziennych relacjach, także w najprostszych gestach życzliwości. Dla Boga liczy się każdy, choćby najprostszy akt miłości, który nigdy nie zostanie zapomniany. 
Papież przypomina, że Wielki Post niesie również wezwanie, aby nie ustawać w modlitwie.

Papieskie orędzie na Wielki Post. "Niech ten czas pozwoli nam doświadczyć pocieszenia płynącego z wiary"
» w. j. polskim          » omówienie w j. Ormiańskim

WATYKAN

Podczas środowej audiencji generalnej Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. 

„Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęk i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne – mówił Franciszek. – Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.“

Kard. Parolin: oszczędźmy światu okrucieństwa wojny! Tragiczne scenariusze, których wszyscy się obawiali stają się rzeczywistością.(...) Jest jeszcze czas na dobrą wolę i na negocjacje po to, by oszczędzić ludziom jeszcze większych cierpień. Kard. Pietro Parolin wskazuje na to w specjalnym oświadczeniu, które jest pierwszą oficjalną reakcją Stolicy Apostolskiej na rosyjską inwazję na Ukrainę. Watykański Sekretarz Stanu (odpowiednik premiera) wzywa polityków, by zaoszczędzili światu szaleństwa i okrucieństwa wojny. (24 lutego 2022, 15.00)

artykuł VATICAN NEWS:        » w j. polskim         » w j. ormiańskim   

MÓDLMY SIE WSPÓLNIE W INTENCJI POKOJU NA UKRAINIE,
 BY DOBRY BÓG ODDALIŁ OD NIEJ CIERPIENIE, WIELKI BÓL, LĘK I NIEPOKÓJ.

 

ORMIAŃSKI POPIELEC

Zapraszam na niedzielną Mszę św. w obrządku ormiańskim
z obrzędem posypania głów popiołem

27 lutego, godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.
 

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

27 lutego, to dzień liturgicznego wspomnienia św. Grzegorza z Nareku, patrona Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej z siedzibą w Warszawie.
Mamy więc święto patronalne, związane z odpustem.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie -
ks. Józef Naumowicz

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej