default_mobilelogo

Tablica w archikatedrze warszawskiej, pobłogosławiona przez kard. K. Nycza
w setną rocznicę pierwszego kazania sejmowego w odrodzonej Polsce.

Serdecznie zapraszam
na Mszę św. niedzielną w obrządku ormiańskim

 3 grudnia (sobota) o godz. 17.00 
w Archikatedrze Warszawskiej, ul. Świętojańska 8
w 84. rocznicę śmierci arcybp. Józefa Teodorowicza, ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa.
Homilię wygłosi bp Michał Janocha.

 * * *

Msza św. z udziałem 7-osobowego chóru męskiego [TUTAJ nagranie koncertu z 2020 r.], który na zakończenie wykonana utwory polskiego Ormianina, Karola Mikulego. Po Mszy św. – modlitwa przed tablicą abpa J. Teodorowicza, poświęconą przez kard. K. Nycza 9 lutego 2019 r. Proszę zaprosić także przyjaciół i sympatyków Ormian i liturgii ormiańskiej.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie 
ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


W dniach od 2 do 4 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się konferencja naukowa pt. “Józef Teofil Teodorowicz. Hetman Kościoła. Wódz Narodu” zorganizowana przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie. Odprawiona zostanie także msza św. (3 lub 4 grudnia) w intencji śp. Józefa Teofila Teodorowicza oraz złożony zostanie wieniec pod pomnikiem.

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

» TUTAJ program

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Wczoraj dostaliśmy zaproszenie na tegoroczną, tradycyjną już w Ryczeniu (pow. górowski, województwo dolnośląskie) mszę św. barbórkową:
 W niedzielę 4 grudnia 2022 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu
odprawiona zostanie barbórkowa Msza św. (łac.)
w intencjach górników z Ryczenia i okolic,

oraz o dar życia wiecznego dla Abpa Józefa Teodorowicza
w 84. rocznicę Jego śmierci.

przekazane przez Marka Kubickiego,
ryczenianina, przyjaciela Ormian Polskich

Będzie to kolejna msza św. tradycyjnie odprawiana z początkiem grudnia w intencji górników. Zawsze również podczas tych barbórkowych mszy św. wspominany jest abp. Józef Teodorowicz, ostatni arcybiskup ormiańskokatolicki na terenie Rzeczypospolitej. Kilkakrotnie też mszom towarzyszyły inne wydarzenia związane z Ormianami, jak poświęcenie ustawionego obok kościoła obelisku upamiętniającego abpa Teodorowicza (w tym roku odnowiony, jedyny pomnik Arcybiskupa w Polsce!) czy zawieszenie Jego portretu w kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów.
W Kościele w Ryczeniu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawiał również msze św. w obrządku ormiańskim (zdjęcie obok z 2016 r.).

» o pierwszym w Polsce pomniku abp. Teodorowicza              » o św. Barbarze, abp. Teodorowiczu i mszach św. barbórkowych


W programie DNI ORMIAŃSKICH W SOBOTĘ 3 GRUDNIA 2022 R. O GODZ. 17.00,
w Archikatedrze Warszawskiej (ul. Świętojańska 8) odprawiona zostanie 
Msza św. w obrządku ormiańskim

w 84. rocznicę śmierci ormiańskiego biskupa Lwowa JÓZEFA TEODOROWICZA z udziałem 7-osobowego chóru męskiego [TUTAJ nagranie koncertu z 2020 r.] Na zakończenie wykonane zostaną utwory polskiego Ormianina, Karola Mikulego.

RZYM

21 listopada 2022 r. Patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian udał się z Libanu do Rzymu, gdzie weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji Caritas. Przedstawi tam działalność tamtejszych wspólnot, szczególnie biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację Libanu, a także w ogóle Bliskiego Wschodu, zwłaszcza Armenii.

Przed opuszczeniem lotniska w Bejrucie Patriarcha wygłosił oświadczenie z okazji Dnia Niepodległości Libanu, w którym szczególnie podkreślił, że „Nadszedł Dzień Niepodległości, a Liban staje przed kolejnymi, następującymi po sobie jedno po drugim, trudnymi wyzwaniami, stoi w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów w swojej historii”.  Wezwał do modlitwy o bezpieczeństwo, pokój i niepodległość narodu libańskiego, o wybór nowego prezydenta republiki. „Aby cedr Libanu pozostał jasny na fladze Libanu”.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)

Konferencja trwa 21-22 listopada. W skład Caritas Internationalis wchodzą 162 krajowe organizacje, które działają w 200 krajach. W obecnej konferencji bierze udział ponad 100 przedstawicieli z całego świata. We wtorek, 22 listopada, podczas zebrania Caritas Internationalis podczas konferencji pod hasłem „Wzmacnianie naszej braterskiej współpracy” przedstawiono dekret podpisany przez Jego Świątobliwości Franciszka, na mocy którego mianował nadzwyczajnego komisarza dla Caritas Internationalis, czyli międzynarodowej federacji koordynującej współpracę krajowych Caritas.
Tym specjalnym komisarzem został inżynier Pier Francesco Pinelli. Posiada on bogate doświadczenie na polu zarządzania. Pełnił już funkcję komisarza we włoskich instytucjach publicznych. Jest związany z duchowością ignacjańską, był dyrektorem jezuickiej fundacji ds. oświaty i jest wiceprzewodniczącym jezuickiej organizacji misyjnej Magis. Pomagał w kształtowaniu watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. To właśnie ten urząd, na mocy nowej konstytucji apostolskiej dla Kurii Rzymskiej, jest odpowiedzialny za działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych.

21 listopada 2022 r. papież Franciszek mianował nowego prefekta Dykasterii dla Kościołów Wschodnich. Został nim dotychczasowy nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii  abp Claudio Gugerotti. Na tym stanowisku zastąpi kard. Leonarda Sandriego

Abp Gugerotti urodził się w 1955 r. w Weronie. Na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji uzyskał tytuł magistra w zakresie literatury i języków wschodnich. Studia licencjackie z liturgiki odbył na Papieskim Ateneum św. Anzelma, zaś doktorat ze studiów kościelnych uzyskał na Papieskim Instytucie Wschodnim. W 1985 r. rozpoczął pracę w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. W 1997 r. został jej podsekretarzem. W 2001 r. Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i nuncjuszem apostolskim w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Kontynuując służbę dyplomatyczną był kolejno przedstawicielem Papieża na Białorusi (2011 r), Ukrainie (2015 r.) i od 2020 r. w Wielkiej Brytanii. (za: Vatican News)

W tym roku, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, niedziela 20 listopada jest Pierwszą Niedzielą Postu przed Bożym Narodzeniem (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej) - Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց.  

* * *

Również w tą niedziele Kościół ormiańskokatolicki obchodzi (przypadające zawsze 21 listopada) Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni - Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի).

Święto to jest obchodzone przez Kościoły katolickie i prawosławne.
W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci – nawet jeszcze nie narodzone – ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw. (...)

» cały artykuł o święcie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

W tą niedzielę w tym roku w katolickim Kościele łacińskim przypada również Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (czytaj TUTAJ), która w Kościele ormiańskokatolickim będzie obchodzona w następną niezielę, 27 listopada.

 

 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 20 LISTOPADA 2022 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Miło też będzie się spotkać  przy herbatce po Mszy świętej.
* * *
Rozpoczynamy okres przygotowania do święta Narodzenia i Objawienia Bożego. „Ormiański adwent” zaczyna się w 7. niedzielę przed Świętem Objawienia Bożego 6 stycznia. Trwa około 50 dni i formalnie nosi nazwę  „Pięćdziesiątnica” (hisnakac). W tym okresie niech nam towarzyszy obraz Matki Bożej z Nareku, byśmy mogli, jak św. Grzegorz z Nareku, mieć przed oczyma Bożą Rodzicielkę i przychodzącego na świat Zbawiciela.
* * * 
Następne Msze św. ormiańskie w Warszawie:

3 GRUDNIA 2022 r. (sobota), godz. 17.00 - katedra św. Jana, ul. Świętojańska 8,
w 84. rocznicę śmierci arcybp. Józefa Teodorowicza.
  18 GRUDNIA 2022 r. (niedziela) , godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14.
                                                   Z serdeczną pamięcią  - ks. Józef Naumowicz 

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Rzeźba Timothiego Szhmalza
(VATICAN MEDIA Divisione Foto)

W niedzielę 13 listopada 2022 r. – po raz szósty – obchodzony będzie w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego Dnia są słowa z drugiego listu św. Pawła do Koryntian: 

„Chrystus dla was stał się ubogim” (2 Kor 8, 9)

Papież Franciszek wydał Orędzie na ten dzień (Rzym, u św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2022, we Wspomnienie św. Antoniego z Padwy).
Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera”. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą (wg łacińskiego kalendarza liturgicznego), przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia kard. Krajewski: Dzień Ubogich stawia nas w środku Ewangelii W najbliższą niedzielę po raz szósty będzie obchodzony Światowy Dzień Ubogich. Jałmużnik Papieski uważa, że ma on służyć temu, byśmy odnaleźli się w środku Ewangelii. Podkreśla, że taki był zamiar Papieża Franciszka, kiedy ustanawiał ten dzień. Dodaje, że Jezus od rana do wieczora zajmował się tymi, którzy byli w potrzebie.

W tym roku z okazji przypadającego w niedzielę tego Dnia, 9 listopada, przed audiencją ogólną, Papież poświęcił na placu św. Piotra rzeźbę bezdomnego p.t. „Schronienie”. Przedstawia ona naturalnych wymiarów osobę bezdomną przykrywaną kocem przez nadlatującego gołębia. Kopie tej rzeźby mają być zainstalowane w różnych miastach, aby pomóc w zbiórce pieniędzy dla bezdomnych. "Bezdomni często są niewidoczni i to jest pierwszy problem, pierwsze zadanie. Sprawić, by bezdomni zostali zauważeni. Temu ma służyć ta rzeźba." - powiedział Timothy Schmalz. 

Od kilku dni na Placu św. Piotra czynne jest ambulatorium, gdzie można dokonać podstawowych, bezpłatnych badań. W niedzielę po Mszy Świętej odbędzie się obiad dla 1,3 tys. ubogich. Już od kilku dni rozprowadzany jest, poprzez parafie, dar Papieża Franciszka – ok. 5 tys. paczek z najpotrzebniejszymi artykułami. 

» cały artykuł

 
   
Seminarium 3 listopada 2022 roku
Podczas kolejnego seminarium Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce referat wygłosił ks. dr Marcin Kołodziej, teolog i prawnik-kanonista z Wrocławia, naukowo związany z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem seminarium był status prawny Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce.
Dr Kołodziej przedstawił pokrótce proces instytucjonalnego formowania się katolicyzmu ormiańskiego zarówno w Polsce, jak i na Bliskim Wschodzie oraz losy wiernych i duchownych metropolii lwowskiej po drugiej wojnie światowej w nowych granicach Polski. Podkreślił wagę powojennej kontynuacji jurysdykcji biskupiej w formie upoważnień do sprawowania opieki nad obrządkiem jako jego ordynariuszy, udzielanych przez Stolicę Apostolską kolejnym prymasom Polski i metropolitom warszawskim (kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyński, kard. Józef Glemp), a po rozdzieleniu tych godności – obecnemu metropolicie warszawskiemu kard. Kazimierzowi Nyczowi. (...)
PARAFIA CENTRALNA

Dzisiejsza msza św. sprawowana była jeszcze we wspomnieniu Dnia Zadusznego, w nawiązaniu do Ewangelii o wskrzeszeniu dziewczynki przez Chrystusa. Ksiądz Józef Naumowicz w homilii nawiązał też do poruszającej wyobraźnię polichromii z katedry ormiańskiej we Lwowie: pogrzeb św. Odilona i o duszach idących obok żałobników. 

Najbliższe msze św. odbędą się w niedzielę, 20.11 o godz. 11.00 w kaplicy na ul. Łazienkowskiej 14 i w sobotę, 3.12 o g. 17.00 w katedrze św. Jana w Warszawie w 84. rocznicę śmierci apba Józefa Teodorowicza.

tekst, fot. MA

W minioną niedzielę byłam na Mszy św. w obrządku ormiańskim. Ta głęboka liturgia, połączona z przepięknymi śpiewami kleryków z Armenii, wywarła na mnie duże wrażenie. I to już na początku, kiedy w akcie pokutnym kapłan głośno wypowiadał słowa: „Wyznaję przed Bogiem i świętą Bogurodzicą, przed wszystkimi świętymi i przed wami, ojcowie i bracia, wszystkie grzechy moje, które popełniłem. Albowiem zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkami i wszystkimi grzechami, które popełniają ludzie, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem. Proszę was przeto, proście Pana Boga, aby odpuścił moje grzechy”. Po czym diakon odpowiedział: „Niech się zlituje nad tobą Bóg Wszechmogący i łaskawie udzieli odpuszczenia wszystkich win twoich, przeszłych i teraźniejszych (…), oraz zachowa na życie wieczne”. (...)

 Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto. W tym roku [2022] 5 listopada czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkie wojska niebieskie.

W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.

W chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem.

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27), któremu wyjaśnia znaczenie wizji proroczych. Imię „Gabriel” znaczy „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. 

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza jako jeden z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. 

» przypominamy artykuł o Archaniołach

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 6 LISTOPADA 2022 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Miło też będzie się spotkać  przy herbatce po Mszy świętej.
* * *
Następne Msze św. ormiańskie w Warszawie:

20 LISTOPADA 2022 r. (niedziela), godz. 11.00 w kaplicy, ul. Łazienkowska 14. 
(I niedziela ormiańskiego "adwentu")
3 GRUDNIA 2022 r. (sobota), godz. 17.00 - katedra św. Jana, ul. Świętojańska 8,
z udziałem ks. kard. Kazimierza Nyczaw 84. rocznicę śmierci arcybp. Józefa Teodorowicza.

                                                   Z serdeczną pamięcią  - ks. Józef Naumowicz 

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

PARAFIA POŁUDNIOWAW sobotę 29 października 2022 r. o godzinie 16.00 w Krakowie, w kościele św. Mikołaja, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił mszę św. ormiańskokatolicką za ks. Franciszka Jakubowicza, w 50. rocznicę Jego śmierci.
Wcześniej, w obecności sporej grupy rodziny i znajomych, odbył się obrzęd chrztu w obrządku ormiańskim, który łączy dwa sakramenty – chrzest i bierzmowanie. Do grona wiernych, za sprawa udzielonego przez księdza sakramentu, dołączył (trojga imion) Bartek – Adam - Jan.

Życzymy wielu Łask Bożych Bartkowi i jego szczęśliwym rodzicom!

 

W zbiorach biblioteki ormiańskiego patriarchatu w Jerozolimie (St. Toros Manuscript Library) znajduje się cenna pamiątka dziedzictwa kulturowego polskich Ormian – rękopiśmienny modlitewnik Antoniny Grzegorzowiczówny, benedyktynki lwowskiej.
Pierwszego omówienia tego ciekawego rękopisu dokonał znawca rękopisów ormiańskich i autor katalogów Pajlak Antabian (Paylak P. Antabyan, 1926-1990) w czasopiśmie patriarchatu jerozolimskiego „Sion”, podając spis jego zawartości (Փ.  Անտապեան, Հայերեն նորայայտ ձեռագիր, „Սիոն”, 53, 1979, 9-10, s. 216-222). Niedawno Ośrodkowi Badań nad Kulturą Ormiańską udało się pozyskać skany śpiewnika, głównie dzięki wielce skutecznej pomocy p. Vigena Yeremyana, za którą jesteśmy wdzięczni. Skany nadesłał ks. Arszak Gazarian (Arshak Ghazaryan) z Jerozolimy. Przy odczytaniu fragmentów grabarowych konsultacji udzielił prof. Andrzej Pisowicz.
Jest to najstarszy zbiór śpiewów z klasztoru ormiańskich benedyktynek we Lwowie, jaki zachował się do naszych czasów. Pochodzi z 1757 roku. Zawiera kolofon, datowany na 8 października tegoż roku, autorstwa Aswadzadura (inaczej Deodata lub Bogdana), syna Owanesa. Dowiadujemy się z niego, że śpiewnik miał być darem dla siostry Aswadzadura. Jej nazwisko zostało wpisane pod kolofonem kopisty polskimi literami: „Antonina Grzegorzowiczowna, Zakonica Reguły Swiętego Oyca Benedykta”. Powodem daru była konsekracja Antoniny, która miała miejsce miesiąc później, 13 listopada, w katedrze lwowskiej. (...)

W niedzielę 30 października 2022 r. o 8.00 w programie 2. Polskiego Radia zostanie wyemitowane nagranie mszy św. w obrządku ormiańskim, sprawowanej prze ks. prof. Józefa Naumowicza 16 października 2022 r. o godz. 11.00, w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14. Później nagranie będzie można też odsłuchać na stronie internetowej pod linkiem: https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/4602, pozycja: "Nabożeństwo 30 października godz. 08:00".

 
 
RZYM

Diecezja rzymska rozpoczęła proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana – katolickiego patriarchy ormiańskiego i prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zmarł on w Rzymie w opinii świętości w 1971 r. w wieku 76 lat.

Już w 2017 roku wikariusz generalny diecezji rzymskiej kard. Angelo De Donatis podpisał edykt, w którym podkreślił, że ormiański kardynał był człowiekiem charakteryzującym się głęboką kulturą teologiczną, który poświęcił swe życie służbie Bogu i Kościołowi. 

28 października 2022 r. w Rzymie, w absydzie bazyliki św. Jana na Lateranie o godzinie 12.00, rozpoczęła się uroczysta sesja – ceremonia rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Patriarchy kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana. W sesji wziął udział katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian, wraz z kilkoma ormiańskokatolickimi biskupami.

Jest to pamiętny dzień dla ormiańskiego Kościoła katolickiego ale i dla wszystkich Ormian. Zaczął się wczesnym rankiem, kiedy Patriarcha Rafał Piotr XXI, wraz z biskupami i duchownymi, modlił się  w ormiańskim kościele św. Mikołaja z Tolentino, przy grobie kard. Agadżaniana o wstawiennictwo za wszystkich, którzy się do Niego będą zwracać.
Po południu kard. De Donatis oficjalnie rozpoczął fazę diecezjalną procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego. Program rozpoczął się odśpiewaniem modlitwy Ojcze nasz po ormiańsku. W inauguracyjnej sesji dochodzenia w sprawie życia, heroiczności cnót i sławy świętości kandydata na ołtarze był obecny postulator procesu, o. Carlo Calloni, postulator generalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wicepostulatorem będzie rektor Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, ks. Nareg Naamoyan. 
W niedziela, 30 października 2022, godz. 11:00, w kościele pw. św. Mikołaja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną za  rozpoczęcie procesu beatyfikacyjny kard. Agadżaniana.

PARAFIA POŁUDNIOWAZapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką,
którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz parafii centralnej oraz parafii południowej

W KRAKOWIE
W SOBOTĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
O GODZINIE 16.00, W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA
PRZY UL. KOPERNIKA 9

Mszaliki ormiańskie są do pobrania na stronie www.ordynariat.ormianie.pl 

Zarząd Ormiańskiego Towarzystwa KulturalnegoRZYM

 

25 października 2022 r. odprawiona została msza św. w intencji pokoju w Armenii, w ramach obchodów trzydziestej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Armenii.

Liturgia sprawowana była w rzymskiej bazylice Najświętszej Maryi Panny - Santa Maria Maggiore, jednej z czterech bazylik patriarchalnych Rzymu, w kaplicy z cudownym obrazem Salus Populi Romani (w Polsce znanej jako Matka Boża Śnieżna). Uroczystości przewodniczył kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w obecności katolikosa patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana. Obecni byli: minister spraw zagranicznych Armenii, członkowie korpusu dyplomatycznego, dostojnicy kościelni, przedstawiciele organizacji politycznych oraz przedstawiciele Ormian i innych narodów.

Liturgia odprawiona była w języku angielskim, lecz zabrzmiały też melodie i szarakany ormiańskie, poczynając od pieśni rozpoczynającej ceremonię. Wykonywali je uczniowie Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie.

    
» cały artykuł  w j. ormiańskim na stronie VATICAN NEWS

 

Informacja jest co prawda sprzed roku, ale warta odnotowania. W październiku ubiegłego roku, w którym minęło 20 lat od historycznej i przełomowej wizyty Jana Pawła II w Armenii (22 – 27 września 2001 r.), oraz 5 lat od podróży papieża Franciszka do tego pierwszego chrześcijańskiego kraju (24 – 26 czerwca 2016 r.), w Armenii z tej okazji zostały wydane okolicznościowe znaczki upamiętniające te wydarzenia.
Są to znaczki z napisami: PILGRIME TO THE FIRST CHRISTIAN NATION (Pielgrzymka do pierwszego narodu chrześcijańskiego) oraz The visit of the Pontiffs of the Roman Catholic Church to Armenia (Wizyta Papieży Kościoła rzymskokatolickiego w Armenii). Na znaczkach jest św. Jan Paweł II, Franciszek, a także Katolikos Patriarcha ormiańskiego Kościoła apostolskiego Karekin II.


W niedzielę 23 października 2022 r., w święto Odnalezienia Krzyża Świętego, z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu Katolikosa - Patriarchy przez Rafała Piotra (Rafaela Bedrosa) XXI Minassiana, we wszystkich kościołach zostaną odprawione liturgie z modlitwą błagalną za Katolikosa (Մաղթանաց կարգը).

24 października 2021 r. odbył się w Bejrucie (Liban), w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego ingres nowego patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, stanowiący oficjalne przejęcie przez Niego tego urzędu. Wybrany został 23 września 2021 r. przez biskupów zgromadzonych na Świętym Synodzie Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, jako następca zmarłego w maju Grzegorza Piotra (Krikora Bedrosa) XX Ghabroyana [więcej TUTAJ].
 „Początkiem mojego kapłaństwa, tu w Libanie, była wojna bratobójcza, a dziś, na początku mojego panowania, wracam tutaj, do wiecznie zielonych cedrów, do naszej Ojczyzny, aby dzielić z moimi siostrami i braćmi wszystkie trudy i cierpienia.” (24.11.2021, słowa Katolikosa Rafała Piotra XXI).
Specjalną liturgię w intencji Patriarchy rozpocznie odśpiewanie modlitwy, po niej następuje czytanie fragmentu z listu do Hebrajczyków, w którym św. Paweł zachęca do posłuszeństwa i uległości wobec zwierzchników, do modlitwy za nich.
W dalszej kolejności czytany jest fragment z Ewangelii wg. św. Jana: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach" (J 10, 11-13). Ceremonię kończą modlitwy w intencji pokoju, Kościoła i Patriarchy, zamyka odśpiewanie hymnu Կեցո զորդի ... (Spójrz Synu…).

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej