default_mobilelogo
  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Wczoraj dostaliśmy zaproszenie na tradycyjną już w Ryczeniu mszę św. barbórkową, przekazane przez pana Marka Kubickiego - górnika (ryczenianin z urodzenia i wyboru, sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA):

 W niedzielę 5 grudnia 2021 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu
odprawiona zostanie Msza św.
w intencjach:
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Świętej Barbary dla Górników  z Ryczenia i okolic
oraz dar życia wiecznego dla zmarłego Arcybiskupa Józefa Teodorowicza w 83. rocznicę Jego śmierci.

Zapraszają górnicy z Ryczenia i okolic oraz proboszcz Ryszard Skocz z Osetna

Ryczeń, pow. Górowski - Wielkopolska.
Będzie to kolejna msza św. tradycyjnie odprawiana z początkiem grudnia w intencji ryczeńskich górników. Zawsze również podczas tych barbórkowych mszy św. wspominany jest abp. Józef Teodorowicz, ostatni arcybiskup ormiańskokatolicki na terenie Rzeczypospolitej.
W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajduje się jego portret (poświęcony i zawieszony w maju 2013 r.) pędzla Tomasza Wojnowskiego, a obok kościoła stoi obelisk upamiętniający arcybiskupa, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.

            » o pierwszym w Polsce pomniku abp. Terodorowicza
» o św. Barbarze, abp. Teodorowiczu i mszach św. barbórkowych

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Według tradycji pierwsza drewniana świątynia ormiańska stanęła we Lwowie jeszcze w XII w. w miejscu obecnej katedry Wniebowzięcia NMP. W 1363 r. zakończono budowę nowego murowanego kościoła, który stał się siedzibą ormiańskiego biskupstwa lwowskiego i miejscowej parafii. Gmach autorstwa włoskiego architekta Dore nawiązywał stylem do architektury ormiańskiej z Krymu, z charakterystyczną ornamentyką winorośli i polichromią we wnętrzu. Do zbudowanej z ciosanego kamienia i zwieńczonej kopułą katedry dobudowano w początku XV w. arkadowe krużganki, gdzie pod posadzką chowano zasłużone postaci świata ormiańskiego. 

 
 
  Pomnik św. Grzegorza z  Nareku odsłonięty
5 kwietnia 2018 r. w Ogr
odach Watykańskich
II niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Բ. Կիրակի Յիսնակաց)
(łac. pierwsza niedziela adwentu)
Udziel nam, Panie, szczerego pragnienia miłości i czynienia dobra.
                 
(Św. Grzegorz z Nareku, "Litania na Boże Narodzenie")
W obrządku ormiańskim to już drugi tydzień 50-dniowego przygotowania do święta Narodzenia i Epifanii (Objawienia) naszego Pana i Zbawiciela. Mamy długi czas, by się nieco zatrzymać i zastanowić, by coraz bardziej odkrywać to, co w życiu najważniejsze. Bo można, jak ten nierozsądny bogacz z Ewangelii, dać się pochłonąć wyłącznie sprawom ziemskim, skupić tylko na jednym wymiarze życia, jakim są nasze doraźne sukcesy i dobra tego świata, które są potrzebne, ale nie tylko one. Istotne są także wartości duchowe, w sumie najbardziej trwałe.
Adwent jest po to, by przywrócić właściwe i rozsądne proporcje między troską o sprawy doczesne i duchowe, i by zadbać także o „spichlerz” naszego serca, by znalazło się w nim jak najwięcej dóbr, od których zależy nasze życie.  
Poprzednia, pierwsza niedziela ormiańskiego adwentu przypominała o modlitwie, o jej potrzebie i wartości. Obecna druga niedziela zachęca, by bardziej zaufać Bogu, odkrywać Jego obecność i Jego dary w nas i wokół nas. I by starać się „raczej o Jego królestwo, a wszystko inne będzie nam dodane”.
Przykład i wstawiennictwo św. Grzegorza z Nareku niech nam pomaga coraz lepiej rozpoznawać, jak wielkim darem jest przyjście Boga, Jego narodzenie i objawienie się światu. By bardziej poświęcić się Jezusowi przez nasze czyny, myśli i modlitwy.
ks. prof. Józef Naumowicz, 2017
 
ARMENIA
W sobotę 20 listopada 2021 r. w Ghazanchi, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak, w rejonie Aszocka (7 km od granicy gruzińskiej i 20 km od granicy tureckiej),  odbyła się uroczystość poświęcenia i osadzenia krzyża (i zawieszenia dzwonu) na wieży nowo wybudowanego kościoła pw. św. Józefa.
Na terenie starej wsi, z której obecnie pozostały tylko ruiny, był wybudowany też kościół. Niestety tylko fundamenty się zachowały. Teraz nikt nawet nie pamięta, w którym roku go wybudowano.
Budowa nowego kościoła (przez ormiański Kościół katolicki), który stoi już na terenie nowej wsi, rozpoczęła się w 2020 roku, z inicjatywy i przy wsparciu ówczesnego Ordynariusza, obecnego Patriarchy – katolikosa Rafaela Bedrosa XXI.

Ceremonii poświęcenia krzyża przewodniczył ks. prałat Karnik Hovsepyan, wikariusz generalny, administrator Ordynariatu, działając w imieniu patriarchy Rafaela Bedrosa XXI. W uroczystości uczestniczyli również inni księża, było też wielu wiernych, w tym członkowie bardzo aktywnie w tych miejscowościach działającego Ormiańskokatolickiego Związku Młodzieży.

W tym roku niedziela 21 listopada jest Pierwszą Niedzielą Postu przed Bożym Narodzeniem (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej) Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց. (czytaj TUTAJ)

W tą niedzielę w tym roku w Kościele katolickim przypada również

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,

a także (zawsze 21 listopada), obchodzone przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie,

Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. (...)

» cały artykuł 

 

zdjęcie: Vatican Media

W niedzielę 14 listopada 2021 r. – po raz piąty – obchodzony będzie w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego Dnia są słowa z Ewangelii wg. Św. Marka:

“Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7)

"Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami" - napisał papież Franciszek.
Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera” ogłoszonym na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą (wg łacińskiego kalendarza liturgicznego), przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  To dzień miłości i solidarności z cierpiącymi z powodu biedy i niedostatku. Jest wezwaniem, aby każdy dzień był pełen miłości do drugiego człowieka.

12 listopada 2021 r., Papież Franciszek spotkał się w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu z grupą ponad 500 ubogich, bezdomnych, bezrobotnych i imigrantów z całej Europy, wysłuchał świadectwa życia niektórych z nich. 
13 czerwca 2021 r. papież Franciszek wydał Orędzie na ten dzień (Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2021, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy).

Z orędzia Ojca Świętego:
"Oblicze Boga, które On objawia, jest bowiem obliczem Ojca biednych, bliskiego biednym. Całe dzieło Jezusa potwierdza, iż ubóstwo nie jest owocem nieszczęścia, ale konkretnym znakiem Jego obecności pośród nas. Nie odnajdujemy Go tam, gdzie chcemy i wtedy, kiedy chcemy, ale rozpoznajemy Go w życiu ubogich, w ich cierpieniu i wzgardzeniu, w nieludzkich czasem warunkach, w których zmuszeni są żyć. Nie przestaję powtarzać, że ubodzy są prawdziwymi ewangelizatorami, ponieważ pierwsi zostali zewangelizowani i powołani do udziału w błogosławieństwie Pana i Jego Królestwa (por. Mt 5, 3)."

» PEŁNY TEKST (w kilku językach) ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO
» artykuł w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)

 

Archaniołowie: Rafał, Michał, Gabriel Michele Tosini (1503–1577) 

 
Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto. W tym roku dzisiaj, 6 listopada 2021, czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkie wojska niebieskie.

W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.
Są to istoty duchowe posiadające rozum i wolę, których zadaniem jest wielbić Boga oraz nieść pomoc ludziom na drodze wiary. O ich istnieniu i działaniu mówi nie tylko Biblia, ale także wielu świętych i błogosławionych.
Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak Bóg?" W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12, 1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12, 7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem,
Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8, 15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i do Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1),
Archanioł Rafał - Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12, 15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.
» cały artykuł

ARMENIA

2 listopada 2021 r., decyzją Jego Świątobliwości Katolikosa-Patriarchy Rafaela Bedrosa XXI  ks. KARNIK HOVSEPIAN, protoarchimandryta Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Armenii, został powołany do roli wikariusza generalnego, który w imieniu patriarchy będzie administrował Ordynariatem Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej.
Po wyborze dotychczasowego eparchy Ordynariatu, abp. Rafaela Minassiana, na nowego katolikosa – patriarchę Cylicji dla Ormian - katolików  powstał vacat na tym stanowisku. Ks. Karnik Hovsepian do czasu wyboru przez Synod nowego biskupa - ordynariusza będzie pełnił jego obowiązki, w imieniu Patriarchy administrował Ordynariatem i  podejmował decyzje, w konsultacji z Patriarchą, w bieżących sprawach dotyczących kilku krajów, które Ordynariat obejmuje.

Wielebny Księże, serdecznie gratulujemy nominacji,
życzymy wiele siły w pełnieniu nowych obowiązków!

» cały artykuł

        
Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
W 1628 r. król Zygmunt III zezwolił Ormianom na osiedlanie się w Śniatynie, nadając im szereg przywilejów, łącznie z prawem do postawienia własnego kościoła. Pierwszą drewnianą świątynię wzniesiono w 1631 r. Aż do początków XIX w. powstało kolejno kilka drewnianych budynków kościelnych, stawianych w miejsce tych, które albo trawił pożar, albo niszczały wskutek butwienia drewna. Dopiero dzięki staraniom proboszcza śniatyńskiego, ks. Grzegorza Barącza, w latach 1801–1805 wybodowano pierwszą murowaną świątynię, konsekrowaną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W parafii notowano wówczas około pół tysiąca wiernych obrządku ormiańskiego.
ARMENIA

27 października 2021 r. w stolicy Armenii Erywaniu otwarto nowe biuro Nuncjatury Apostolskiej. Celem jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do działania Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Armenii.
Biuro ma charakter tymczasowy i nie zastąpi oficjalnej nuncjatury w Tbilisi (Gruzja), która pełni funkcję misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Gruzji i Armenii. Dotychczas nuncjusz apostolski w Armenii rezydował w nuncjaturze w Tbilisi. Od 2018 roku nuncjuszem w Armenii i Gruzji jest abp José Avelino Bettencourt.
Nuncjatura Apostolska w Armenii została ustanowiona 24 maja 1992 r. listem apostolskim Armeniam Nationem Jana Pawła II, gdy Armenia uzyskała niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego. Stosunki między Kościołem rzymskim a Armenią sięgają czasów starożytnych, niemal samych początków chrześcijaństwa.
Datę otwarcia nowego biura wybrano ze względu na obchodzone dziś 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią. Inauguracja odbyła się w obecności abp. Edgara Peña Parry, substytuta Sekretariatu Stan Stolicy Apostolskiej.
       

W niedzielę 24 października 2021 r. o godz. 10.00 (9.00 czasu polskiego)
rozpoczęła się w Libanie, w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego
pw. św. Eliasza i św. Grzegorza Oświeciciela
uroczystość intronizacji nowego katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików
RAFAELA BEDROSA XXI MINASSIANA
  

Starożytna ceremonia intronizacji składała się z następujących po sobie pieśni, modlitw, wypowiadanych przez biskupów katolickiego Kościoła ormiańskiego i wiernych. Nowy zwierzchnik Kościoła został przedstawiony ludowi Bożemu, najstarszy nominacją arcybiskup wezwał go do złożenia wyznania wiary, po czym nastąpił moment intronizacji. Biskupi nałożyli na głowę nowego patriarchy złoty welon, który symbolizuje władzę kościelną pochodzącą od Ducha Świętego. Otrzymał też patriarszy pastorał. Dwaj biskupi zaprowadzili go na tron patriarszy i przekazali mu znak pokoju. W tym czasie biły dzwony katedry.

 » CAŁY ARTYKUŁ

Dzisiaj w wielu 95 lat odszedł na Wieczną Wartę
śp. ppłk Janusz Kamocki ps. "Mamut",
ziemianin, doktor etnografii, przyjaciel Ormian i miłośnik Armenii, a przede wszystkim gorący polski patriota.

Od listopada 1942 roku członek Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie Armii Krajowej. Więziony w czasach dyktatury komunistycznej. Od 1980 r. animator środowiska Ormian Polskich i pomysłodawca powstania Kół Zainteresowań Kulturą Ormiańską przy Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society. Honorowy członek Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne - Հայ Մշակութային Ընկերություն w Krakowie https://otk.org.pl/pl/jubileusz-ormian-polskich/.
Wspaniały i dobry człowiek, znałem go od dziecka, gdyż przez wiele lat mieszkaliśmy w tej samej kamienicy przy ul. Zyblikiewicza 5 w Krakowie.
Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek 28 października o godz. 12 w kościele św. Józefa w Sandomierzu.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski;
zdjęcie: BOGDAN GANCARZ /FOTO GOŚĆ
 
ARMENIA

18 października 2021 r. ormiańskokatolickie wspólnoty dzieci i młodzieży Armenii dołączyły do tej pięknej akcji modlitewnej, organizowanej już po raz szesnasty przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Օգնություն Եկեղեցու Կարիք). Razem z setkami tysięcy dzieci na całym świecie, dzieci z Panik, Mets Sepasaru, Ghazanchi, Bavry, Sizavet modliły się za swój kraj i pokój na świecie, o zakończenie pandemii. Wraz z dziećmi modlili się ich kapłani, księża Karnik Hovsepian i Hovsep Galstyan.

» galeria zdjęć

 

Andrij Szkriabiuk prowadził w Warszawie, w gościnnych progach kaplicy Rodziny Rodzin, warsztaty ormiańskiej muzyki liturgicznej od czwartku, 14 października, do niedzieli, 17 października 2021 r. Zakończyły się one mszą św. w obrządku ormiańskim (więcej na TUTAJ). (...)
Andrij przybył na zaproszenie ks. Józefa Naumowicza, przywożąc ze sobą opracowania nutowe wraz z tekstami (przepisał je dla nas w transkrypcji na alfabet łaciński) pieśni liturgicznych Makara Jekmaliana i Komitasa. Nie tylko uczył trudnej sztuki śpiewu muzyki ormiańskiej, ale także z pasją i zachwytem opowiadał o tej liturgii, na której zna się, jak mało kto.

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w obrządku ormiańskim odprawiona w Warszawie, w niedzielę, 17 października 2021 r. przez ks. Józefa Naumowicza w asyście czterech ministrantów - Aharona, Arama, Krzysztofa i Emanuela, rozbrzmiewała bogato pięknym liturgicznym śpiewem, prowadzonym przez Andrija Szkriabiuka. Msza ta kończyła 4-dniowe, intensywne warsztaty muzyczne prowadzone przez Andrija, który 20 lat temu założył i prowadził chór w katedrze ormiańskiej we Lwowie, jest też wybitnym specjalistą w dziedzinie liturgii i muzyki liturgicznej Kościołów wschodnich. Podczas mszy śpiewał nasz chór parafialny, wzmocniony głosami s. Racheli i pani Sylwii oraz grą na organach Jakuba Kopczyńskiego. We mszy, prócz parafian, uczestniczyli goście, w tym seminarzyści z seminarium duchownego z Warszawy.
Msza św. odprawiana była w trzech intencjach: za duszę zmarłego; o zdrowie; o błogosławieństwo Boże dla nowego patriarchy Ormian katolików - Rafaela Bedrosa XXI Minassiana.

Msza św. nagrywana była przez zespół Polskiego Radia i odtwarzana będzie w niedzielę, 24 października o g. 8.00; będzie też dostępna online: Polskie Radio Program Drugi (https://www.polskieradio.pl/8/4602)

Najbliższa msza św. w Warszawie planowana jest na początek listopada, natomiast na początku grudnia mają być kontynuowane warsztaty muzyczne, na które ponownie przyjedzie Andrij Szkriabiuk ze Lwowa. Warto zapoznać się z prowadzonym przez niego blogiem: protopsaltes.blogspot.com.

mag;
fot. Patryk Nowacki

W poniedziałek 18 października 2021 r. po raz szesnasty dzieci z wielu krajów świata o godz. 9.00 pomodlą się na różańcu w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu” organizowanej przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International).

Inicjatywa została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im wówczas towarzyszyły, doświadczyło głębokiej obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”. 
PKWP po raz kolejny zaprasza parafie, przedszkola, szkoły i rodziny do włączenia się w modlitwę 18 października 2021 r. Jest to kampania modlitewna o pokój i jedność na całym świecie, która jak wyjaśnia międzynarodowy prezydent PKWP, kardynał Mauro Piacenza, zachęca jednocześnie dzieci i młodzież do szukania pomocy i wsparcia w trudnych chwilach u Boga.
W tym roku inicjatywa koncentruje się wokół osoby św. Józefa, cytując list apostolski „Patris corde” („Ojcowskim sercem”), napisany przez papieża Franciszka z okazji Roku Świętego Józefa w 150. w rocznicę ogłoszenia go patronem Kościoła powszechnego. Kardynał Piacenza przypomina, że św. Józef „jest dla nas wspaniałym przykładem tego, że Bóg może ze wszystkiego wyprowadzić dobro dzięki naszej modlitwie, wierności i posłuszeństwu Jego Słowu”.
W ubiegłym roku kampania pobiła wszelkie rekordy, gromadząc dzieci ze 136 różnych krajów, m.in. z Syrii, Iraku, Meksyku, Armenii, Papui Nowej Gwinei.

na podstawie: https://pkwp.org/

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

W WARSZAWIE

W NIEDZIELĘ 17 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14
Msza św. będzie nagrywana przez zespół Polskiego Radia, transmisja 24 X, PR II, godz. 8.00.

Można wcześniej przybyć przed Mszą św.,  od godz. 10.00 będzie próba śpiewu na zakończenie warsztatów muzycznych z liturgii ormiańskiej, które prowadzi Andrij Szkrabiuk [kantor zajmujący się śpiewem ukraińskosłowiańskim, greckobizantyjskim, gruzińskim i ormiańskim, kierownik chóru Ormiańskiej Katedry we Lwowie - przyp. red.]. 
*
Dzielę się radością, że od września studiuje w warszawskim seminarium nowy kleryk z Erywania, Emanuel, który będzie brał udział w naszych liturgiach. Cieszę się także, że w najbliższych czasie mamy w Warszawie dwa chrzty w obrządku ormiańskokatolickim (9 i 23 października).

24 X odbędzie się w Libanie „intronizacja” nowego patriarchy ormiańskokatolickiego Rafaela Petrosa XXI Minassiana.
W jego intencji modliliśmy się na liturgii ormiańskiej 26 IX, będziemy modlić się także w najbliższych Mszach św. Polecam osobę Patriarchy, jego ważną misję i posługę serdecznej pamięci.

Podczas niedzielnej liturgii należy zachować obostrzenia sanitarne (maseczki, dystans).

Z najlepszymi życzeniami błogosławieństwa Bożego
ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

 PARAFIA POŁUDNIOWA


Na Mszy św. ormiańskokatolickiej w Gliwicach 10 X zgromadziło się wielu wiernych. Do Mszy świetej, poza dwoma klerykami, służyło także trzech ministrantów miejscowych.

Po Mszy św. odbyło się długie i radosne spotkanie na placyku przed kościołem, przy ciepłym słońcu. Wierni mieli okazję poczęstować się bardzo smaczną tradycyjną ormiańską potrawą – harisą, którą ofiarowała Rodzina Tovmasyanów, prowadząca w Gliwicach restaurację ormiańską. 

ks. Józef Naumowicz

 PARAFIA POŁUDNIOWA
Minęło już trzy czwarte roku od ostatniej u nas we Wrocławiu mszy św. w obrządku ormiańskim. Tym większa radość, że ks. prof. Józef Naumowicz zaprosił nas na mszę św. ormiańskokatolicką w niedzielę, 10 października, jak od lat w kościele pw. Bożego Ciała.
Niewielu nas, wiernych, wzięło w niej udział, ale liturgia była piękna. Z księdzem przyjechali subdiakon Aharon i nowy student seminarium, Emmanuel, niedawno przybyły do Polski z Giumri (Armenia). Przy ołtarzu również księdzu towarzyszyli swoją posługą i pięknym śpiewem Ara, Aram i Georg Sayeghowie. Liturgię muzycznie uzupełniali, wiernie nam podczas mszy św. zawsze towarzyszący,  Wrocławscy Madrygaliści pod dyrekcją pani Haliny Zwiercan.

W tej mszy św. modliliśmy się w bardzo wielu intencjach. Przed końcowym błogosławieństwem ksiądz oddał głos Emanuelowi, który – mimo, że jeszcze niecały miesiąc przebywa w Polsce – pięknie powiedział kilka zdań o sobie w języku Polskim! Gratulujemy i witamy!
RZYM

 

W niedziela, 10 października 2021 r. w południe, pod przewodnictwem Jego Świątobliwości katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, Rafaela Bedrosa XXI  został pobłogosławiony i ponownie, po przeprowadzonej renowacji, otwarty ormiański kościół katolicki pw. św. Błażej w Rzymie (San Biagio della Pagnotta lub San Biagio degli Armeni).
Na uroczystości obecni byli: prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandrii, oraz  wielu innych duchownych Kościoła katolickiego ormiańskiego i łacińskiego, Kościoła apostolskiego, ormiańskie siostry katolickie Niepokalanego Poczęcia.
Ceremonia rozpoczęła się przed kościołem, gdzie odbył się obrzęd "Otwarcia drzwi". Następnie duchowni, pod przewodnictwem kard. Sandri weszli do środka kościoła, śpiewając szarakan „Otwórz dla nas bramy Twego miłosierdzia!”.
Patriarcha Rafel Bedros XXI pobłogosławił nową kamienną tablicę z datą ponownego otwarcia kościoła pod jego zwierzchnictwem, z błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka. Na koniec patriarcha pobłogosławił ponownie otwarty kościół.

7 października 2001 r, podczas Mszy św. sprawowanej w Rzymie na placu św. Piotra, św. Jan Paweł II, ówczesny papież, ogłosił Ignacego Maloyana, arcybiskupa ormiańskokatolickiego, męczennika, błogosławionym Kościoła katolickiego, wraz z sześciorgiem innych nowych błogosławionych (Mikołaj Gross, Alfons Maria Fusco, Tomasz Maria Fusco, Emilia Tavernier Gamelin, Eugenia Picco, Maria Eutymia Üffing).
W liturgii brał udział także ormiański Patriarcha Cylicji Nerses Piotr XIX Tarmouni.

Z homilii św. Jana Pawła II (wygłoszonej po włosku, francusku i niemiecku) podczas mszy beatyfikacyjnej:

«Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności» (Ha 2, 4): te słowa, pełne ufności i nadziei, skierował prorok Habakuk do ludu Izraela w szczególnie bolesnym okresie jego dziejów. Apostoł Paweł odczytał na nowo te same słowa w świetle tajemnicy Chrystusa, aby wyrazić nimi uniwersalną zasadę: przez wiarę człowiek otwiera się na przyjęcie zbawienia, które ofiarowuje mu Bóg. Dzisiaj możemy z radością kontemplować tę wielką tajemnicę zbawienia urzeczywistnioną w nowych błogosławionych. To oni są sprawiedliwymi, którzy dzięki swej wierności żyją na wieki u Boga (...).

Bł. Ignacy Maloyan, który poniósł śmierć męczeńską w wieku 46 lat, przypomina nam o duchowej walce, jaką toczy każdy chrześcijanin, gdy jego wiara narażona jest na ataki zła. Eucharystia była dla niego źródłem, z którego dzień po dniu czerpał niezbędną siłę, aby ofiarnie i z pasją pełnić swą kapłańską posługę, oddając się kaznodziejstwu, sprawowaniu sakramentów i służbie ubogim. Przez całe życie urzeczywistniał w pełni słowa św. Pawła: «nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia» (2 Tm 1, 7). Zagrożony prześladowaniem, bł. Ignacy nie zgodził się na żaden kompromis, ale oświadczył tym, którzy wywierali na niego naciski: «Bóg nie pozwoli, abym wyrzekł się Jezusa, mego Zbawiciela. Przelać własną krew za wiarę to najgłębsze pragnienie mego serca». Niech jego przykład oświeca dziś wszystkich, którzy pragną być prawdziwymi świadkami Ewangelii dla chwały Bożej i dla zbawienia braci! 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej