default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA

Dzisiejsza msza św. sprawowana była jeszcze we wspomnieniu Dnia Zadusznego, w nawiązaniu do Ewangelii o wskrzeszeniu dziewczynki przez Chrystusa. Ksiądz Józef Naumowicz w homilii nawiązał też do poruszającej wyobraźnię polichromii z katedry ormiańskiej we Lwowie: pogrzeb św. Odilona i o duszach idących obok żałobników. 

Najbliższe msze św. odbędą się w niedzielę, 20.11 o godz. 11.00 w kaplicy na ul. Łazienkowskiej 14 i w sobotę, 3.12 o g. 17.00 w katedrze św. Jana w Warszawie w 84. rocznicę śmierci apba Józefa Teodorowicza.

tekst, fot. MA

W minioną niedzielę byłam na Mszy św. w obrządku ormiańskim. Ta głęboka liturgia, połączona z przepięknymi śpiewami kleryków z Armenii, wywarła na mnie duże wrażenie. I to już na początku, kiedy w akcie pokutnym kapłan głośno wypowiadał słowa: „Wyznaję przed Bogiem i świętą Bogurodzicą, przed wszystkimi świętymi i przed wami, ojcowie i bracia, wszystkie grzechy moje, które popełniłem. Albowiem zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkami i wszystkimi grzechami, które popełniają ludzie, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem. Proszę was przeto, proście Pana Boga, aby odpuścił moje grzechy”. Po czym diakon odpowiedział: „Niech się zlituje nad tobą Bóg Wszechmogący i łaskawie udzieli odpuszczenia wszystkich win twoich, przeszłych i teraźniejszych (…), oraz zachowa na życie wieczne”. (...)

 Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto. W tym roku [2022] 5 listopada czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkie wojska niebieskie.

W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.

W chrześcijańskiej tradycji Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów, obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem.

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27), któremu wyjaśnia znaczenie wizji proroczych. Imię „Gabriel” znaczy „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. 

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza jako jeden z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. 

» przypominamy artykuł o Archaniołach

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 6 LISTOPADA 2022 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Miło też będzie się spotkać  przy herbatce po Mszy świętej.
* * *
Następne Msze św. ormiańskie w Warszawie:

20 LISTOPADA 2022 r. (niedziela), godz. 11.00 w kaplicy, ul. Łazienkowska 14. 
(I niedziela ormiańskiego "adwentu")
3 GRUDNIA 2022 r. (sobota), godz. 17.00 - katedra św. Jana, ul. Świętojańska 8,
z udziałem ks. kard. Kazimierza Nyczaw 84. rocznicę śmierci arcybp. Józefa Teodorowicza.

                                                   Z serdeczną pamięcią  - ks. Józef Naumowicz 

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

PARAFIA POŁUDNIOWAW sobotę 29 października 2022 r. o godzinie 16.00 w Krakowie, w kościele św. Mikołaja, ks. prof. Józef Naumowicz odprawił mszę św. ormiańskokatolicką za ks. Franciszka Jakubowicza, w 50. rocznicę Jego śmierci.
Wcześniej, w obecności sporej grupy rodziny i znajomych, odbył się obrzęd chrztu w obrządku ormiańskim, który łączy dwa sakramenty – chrzest i bierzmowanie. Do grona wiernych, za sprawa udzielonego przez księdza sakramentu, dołączył (trojga imion) Bartek – Adam - Jan.

Życzymy wielu Łask Bożych Bartkowi i jego szczęśliwym rodzicom!

 

W zbiorach biblioteki ormiańskiego patriarchatu w Jerozolimie (St. Toros Manuscript Library) znajduje się cenna pamiątka dziedzictwa kulturowego polskich Ormian – rękopiśmienny modlitewnik Antoniny Grzegorzowiczówny, benedyktynki lwowskiej.
Pierwszego omówienia tego ciekawego rękopisu dokonał znawca rękopisów ormiańskich i autor katalogów Pajlak Antabian (Paylak P. Antabyan, 1926-1990) w czasopiśmie patriarchatu jerozolimskiego „Sion”, podając spis jego zawartości (Փ.  Անտապեան, Հայերեն նորայայտ ձեռագիր, „Սիոն”, 53, 1979, 9-10, s. 216-222). Niedawno Ośrodkowi Badań nad Kulturą Ormiańską udało się pozyskać skany śpiewnika, głównie dzięki wielce skutecznej pomocy p. Vigena Yeremyana, za którą jesteśmy wdzięczni. Skany nadesłał ks. Arszak Gazarian (Arshak Ghazaryan) z Jerozolimy. Przy odczytaniu fragmentów grabarowych konsultacji udzielił prof. Andrzej Pisowicz.
Jest to najstarszy zbiór śpiewów z klasztoru ormiańskich benedyktynek we Lwowie, jaki zachował się do naszych czasów. Pochodzi z 1757 roku. Zawiera kolofon, datowany na 8 października tegoż roku, autorstwa Aswadzadura (inaczej Deodata lub Bogdana), syna Owanesa. Dowiadujemy się z niego, że śpiewnik miał być darem dla siostry Aswadzadura. Jej nazwisko zostało wpisane pod kolofonem kopisty polskimi literami: „Antonina Grzegorzowiczowna, Zakonica Reguły Swiętego Oyca Benedykta”. Powodem daru była konsekracja Antoniny, która miała miejsce miesiąc później, 13 listopada, w katedrze lwowskiej. (...)

W niedzielę 30 października 2022 r. o 8.00 w programie 2. Polskiego Radia zostanie wyemitowane nagranie mszy św. w obrządku ormiańskim, sprawowanej prze ks. prof. Józefa Naumowicza 16 października 2022 r. o godz. 11.00, w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14. Później nagranie będzie można też odsłuchać na stronie internetowej pod linkiem: https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/4602, pozycja: "Nabożeństwo 30 października godz. 08:00".

 
 
RZYM

Diecezja rzymska rozpoczęła proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana – katolickiego patriarchy ormiańskiego i prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zmarł on w Rzymie w opinii świętości w 1971 r. w wieku 76 lat.

Już w 2017 roku wikariusz generalny diecezji rzymskiej kard. Angelo De Donatis podpisał edykt, w którym podkreślił, że ormiański kardynał był człowiekiem charakteryzującym się głęboką kulturą teologiczną, który poświęcił swe życie służbie Bogu i Kościołowi. 

28 października 2022 r. w Rzymie, w absydzie bazyliki św. Jana na Lateranie o godzinie 12.00, rozpoczęła się uroczysta sesja – ceremonia rozpoczynająca kolejny etap procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Patriarchy kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana. W sesji wziął udział katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian, wraz z kilkoma ormiańskokatolickimi biskupami.

Jest to pamiętny dzień dla ormiańskiego Kościoła katolickiego ale i dla wszystkich Ormian. Zaczął się wczesnym rankiem, kiedy Patriarcha Rafał Piotr XXI, wraz z biskupami i duchownymi, modlił się  w ormiańskim kościele św. Mikołaja z Tolentino, przy grobie kard. Agadżaniana o wstawiennictwo za wszystkich, którzy się do Niego będą zwracać.
Po południu kard. De Donatis oficjalnie rozpoczął fazę diecezjalną procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego. Program rozpoczął się odśpiewaniem modlitwy Ojcze nasz po ormiańsku. W inauguracyjnej sesji dochodzenia w sprawie życia, heroiczności cnót i sławy świętości kandydata na ołtarze był obecny postulator procesu, o. Carlo Calloni, postulator generalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Wicepostulatorem będzie rektor Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, ks. Nareg Naamoyan. 
W niedziela, 30 października 2022, godz. 11:00, w kościele pw. św. Mikołaja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI odprawił uroczystą mszę św. dziękczynną za  rozpoczęcie procesu beatyfikacyjny kard. Agadżaniana.

PARAFIA POŁUDNIOWAZapraszamy na Mszę św. ormiańskokatolicką,
którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz parafii centralnej oraz parafii południowej

W KRAKOWIE
W SOBOTĘ 29 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
O GODZINIE 16.00, W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA
PRZY UL. KOPERNIKA 9

Mszaliki ormiańskie są do pobrania na stronie www.ordynariat.ormianie.pl 

Zarząd Ormiańskiego Towarzystwa KulturalnegoRZYM

 

25 października 2022 r. odprawiona została msza św. w intencji pokoju w Armenii, w ramach obchodów trzydziestej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Armenii.

Liturgia sprawowana była w rzymskiej bazylice Najświętszej Maryi Panny - Santa Maria Maggiore, jednej z czterech bazylik patriarchalnych Rzymu, w kaplicy z cudownym obrazem Salus Populi Romani (w Polsce znanej jako Matka Boża Śnieżna). Uroczystości przewodniczył kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w obecności katolikosa patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana. Obecni byli: minister spraw zagranicznych Armenii, członkowie korpusu dyplomatycznego, dostojnicy kościelni, przedstawiciele organizacji politycznych oraz przedstawiciele Ormian i innych narodów.

Liturgia odprawiona była w języku angielskim, lecz zabrzmiały też melodie i szarakany ormiańskie, poczynając od pieśni rozpoczynającej ceremonię. Wykonywali je uczniowie Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie.

    
» cały artykuł  w j. ormiańskim na stronie VATICAN NEWS

 

Informacja jest co prawda sprzed roku, ale warta odnotowania. W październiku ubiegłego roku, w którym minęło 20 lat od historycznej i przełomowej wizyty Jana Pawła II w Armenii (22 – 27 września 2001 r.), oraz 5 lat od podróży papieża Franciszka do tego pierwszego chrześcijańskiego kraju (24 – 26 czerwca 2016 r.), w Armenii z tej okazji zostały wydane okolicznościowe znaczki upamiętniające te wydarzenia.
Są to znaczki z napisami: PILGRIME TO THE FIRST CHRISTIAN NATION (Pielgrzymka do pierwszego narodu chrześcijańskiego) oraz The visit of the Pontiffs of the Roman Catholic Church to Armenia (Wizyta Papieży Kościoła rzymskokatolickiego w Armenii). Na znaczkach jest św. Jan Paweł II, Franciszek, a także Katolikos Patriarcha ormiańskiego Kościoła apostolskiego Karekin II.


W niedzielę 23 października 2022 r., w święto Odnalezienia Krzyża Świętego, z okazji pierwszej rocznicy objęcia urzędu Katolikosa - Patriarchy przez Rafała Piotra (Rafaela Bedrosa) XXI Minassiana, we wszystkich kościołach zostaną odprawione liturgie z modlitwą błagalną za Katolikosa (Մաղթանաց կարգը).

24 października 2021 r. odbył się w Bejrucie (Liban), w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego ingres nowego patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, stanowiący oficjalne przejęcie przez Niego tego urzędu. Wybrany został 23 września 2021 r. przez biskupów zgromadzonych na Świętym Synodzie Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, jako następca zmarłego w maju Grzegorza Piotra (Krikora Bedrosa) XX Ghabroyana [więcej TUTAJ].
 „Początkiem mojego kapłaństwa, tu w Libanie, była wojna bratobójcza, a dziś, na początku mojego panowania, wracam tutaj, do wiecznie zielonych cedrów, do naszej Ojczyzny, aby dzielić z moimi siostrami i braćmi wszystkie trudy i cierpienia.” (24.11.2021, słowa Katolikosa Rafała Piotra XXI).
Specjalną liturgię w intencji Patriarchy rozpocznie odśpiewanie modlitwy, po niej następuje czytanie fragmentu z listu do Hebrajczyków, w którym św. Paweł zachęca do posłuszeństwa i uległości wobec zwierzchników, do modlitwy za nich.
W dalszej kolejności czytany jest fragment z Ewangelii wg. św. Jana: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach" (J 10, 11-13). Ceremonię kończą modlitwy w intencji pokoju, Kościoła i Patriarchy, zamyka odśpiewanie hymnu Կեցո զորդի ... (Spójrz Synu…).

W niedzielę 23 października 2022 roku obchodzone jest
ormiańskie Święto Odnalezienia Krzyża Świętego
Ton Giuti Syrpo Chaczi
Տօն Գիւտի Սրբոյ Խաչի

Zgodnie z tradycją, krzyż, na którym zmarł Chrystus, został odnaleziony za czasów cesarza Konstantyna. Władca ten wydał w 313 roku edykt mediolański, pozwalający chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Legenda głosi, że matka cesarza, Helena znalazła krzyż Jezusa, będąc w Ziemi Świętej w latach 327-328. Narzędzie kaźni, które dla chrześcijan jest symbolem Męki Pańskiej, leżało w gruzowisku dawnego ogromnego zbiornika na wodę. 
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r.. Święto to wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.

zdjęcie EŁ; Lubuski Nazaret, kaplica; Kęszyca Leśna 2020

*
Uroczystość Znalezienia Krzyża świętego.
(Zaszło około roku Pańskiego 326).

Cesarz Konstantyn był zawikłany w wojnę z rywalem Maksencyuszem, który rościł sobie prawo do tronu cesarskiego. Ponieważ wojska jego były słabsze od nieprzyjacielskich, przeto błagał Boga chrześcijan o pomoc. Bóg modlitwy jego wysłuchał; niebawem też on i całe jego wojsko spostrzegło na Niebie krzyż jaśniejący z napisem: „Pod tem znamieniem zwyciężysz!"

» cały artykuł         » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News, 23.10.2022)


ARMENIA
W dniach 21 października - 3 listopada 2022 r. będzie miało miejsce wielkie wydarzenie dla Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji Rosji i Europu Wschodniej.  Figura Matki Bożej Fatimskiej z Portugalii, po raz pierwszy w historii, nawiedzi wspólnoty ormiańskokatolickie Armenii i Gruzji. 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ. Ֆաթիմայի Տիրամօր արձանը լինելու է Հայաստանում եւ Վրաստանում.
Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej będzie wyjątkową okazją do odnowienia i umocnienia wiary dzisiaj i na przyszłość. Umocnienia zaufania Bogu i wiary w siłę wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, poprzez nadanie nowego wymiaru nabożeństwu i miłość do Niej, modlitwę różańcową i całokształt życia modlitewnego w ormiańskokatolickich wspólnotach. 
Powodem szczególnego nabożeństwa do tej figury z Fatimy jest historia objawień Matki Bożej, które miały miejsce w pobliżu wioski Fatima w Portugalii od 13 maja do 13 października 1917 r. Matka Boża objawiła się trójce małych dzieci, z których dwoje zostało już ogłoszonych świętymi.
Objawienia te mają wielkie znaczenie w historii Kościoła katolickiego. 
zdjęcie z lewej: 22.10.2022 - przywitanie figury Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy Seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu.

Karta tytułowa dzieła Andrzeja Gabriela Kasparowicza, Ray roskoszy w Męczeńskie roże, wstydu Panieńskiego lilie Powtornie w Armenii zaszczepiony, Lwów 1750 (Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy imienia W. Stefanyka).

W Ośrodku kolejne ciekawe odkrycia.

1. Starodruk poświęcony kultowi ormiańskich świętych, autorstwa ks. Andrzej Gabriela Kasparowicza (1717-1785) - z urodzenia lwowianina, syna Eliasza. Dzieło dedykowane jest kultowi ormiańskich świętych, powstało, aby kształtować formację duchową ormiańskich benedyktynek. Autor był proboszczem katedry ormiańskiej i protonotariuszem apostolskim, spowiednikiem konwentu benedyktynek ormiańskich i być może także współautorem ich kroniki klasztornej. Na kartach tytułowych swych publikacji nazywał siebie „spowiednikiem ordynaryjnym” (albo „ordynariuszem”) benedyktynek „konwentu lwowskiego w mieście będących”, czyli ormiańskich, gdyż benedyktynki łacińskie miały klasztor poza murami miasta. 
TUTAJ cały tekst autorstwa prof. Andrzeja A. Zięby.

2. Pracownik Ośrodka dr Tomasz Krzyżowski odnalazł w Archiwum Kongregacji dla Kościołów Wschodnich w Watykanie materiały archiwalne na temat sytuacji archidiecezji lwowskiej w okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym (do 1958 roku). Wśród dokumentów znalazły się raporty księży o sytuacji Kościoła ormiańskiego, dekrety Stolicy Apostolskiej, korespondencja patriarchy Grzegorza Piotra XV Agadżaniana oraz petycje Ormian z Polski w sprawie zachowania obrządku ormiańskiego (Michała Bohosiewicza, Bronisława Roszki, Jana Agopsowicza i innych). 

żródło: strona Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże."

We wtorek, 18 października 2022 r. po raz siedemnasty dzieci z wielu krajów świata w tym samym czasie pomodlą się na różańcu w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu”. Tegoroczna kampania akcentuje miłość Boga Ojca do całego świata.

Ormiańskokatolickie wspólnoty dzieci i młodzieży Armenii również dołączają do tej pięknej akcji modlitewnej.
Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) już po raz siedemnasty zaprasza parafie, grupy modlitewne, przedszkola, szkoły, rodziny i każdego chętnego do włączenia się 18 października w coroczną inicjatywę modlitewną „Milion dzieci modli się na Różańcu”. Jej celem jest błaganie o pokój i jedność na całym świecie, przy jednoczesnym zachęcaniu dzieci i młodzieży do zaufania Bogu w trudnych chwilach - podkreśla międzynarodowy prezydent PKWP (ACN), kardynał Mauro Piacenza.
Na plakacie tegorocznej kampanii modlitewnej pojawiają się dwie otwarte dłonie, obejmujące kulę ziemską i podtrzymujące ją wraz z dziećmi z każdego kontynentu. Dłonie te symbolizują ręce Boga Ojca, który stworzył świat z miłości i który pragnie zbawić wszystkie narody i przyprowadzić je bezpiecznie do siebie.

Inicjatywa modlitewna „Milion dzieci modli się na Różańcu” została zapoczątkowana w 2005 r. w Caracas, stolicy Wenezueli. Podczas modlitwy różańcowej grupy dzieci w przydrożnej kapliczce, kilka kobiet, które im towarzyszyły, doświadczyło obecności Maryi Panny. Przypomniały sobie wówczas obietnicę św. Ojca Pio: „Kiedy milion dzieci odmawia różaniec, świat się zmienia”. W 2021 r. w różańcowej akcji modlitewnej uczestniczyło ponad 300 tys. dzieci z całego świata.

cały artykuł: https://pkwp.org/

PARAFIA CENTRALNA

Pierwsza po wakacyjnej przerwie msza św. w Warszawie zgromadziła sporo wiernych, wśród nich kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi zainteresowanych obrządkiem ormiańskim (patrz: https://www.facebook.com/wsdlodz/). Z Armenii na studia wrócili też klerycy: Aharon, Emmanuel (po obłóczynach) i Narek, który szczęśliwie zakończył służbę wojskową. Do służby ministranckiej dołączył też Aram.
Msza św. była nagrywana przez pracowników Polskiego Radia i będzie odtwarzana w programie II w niedzielę, 30 października. Po zakończonej mszy św. Maria Ohanowicz przekazała ks. Józefowi Naumowiczowi prezent od sióstr benedyktynek z Wołowa - pamiątkę po siostrach benedyktynkach ormiańskich ze Lwowa. Ożywione i miłe rozmowy przy kawie przeciągnęły się - widać, jak bardzo są potrzebne.

tekst: MA; fot. MA i FB WSDŁ

 
PARAFIA CENTRALNA
 
 

Podaję harmonogram Mszy św. w obrządku ormiańskokatolickim
w Warszawie w kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14,
(musimy dostosować się do faktu, że kaplica jest dla nas dostępna
w 1. i 3. niedzielę każdego miesiąca)

w następujące niedziele,  o godz. 11.00:
• 16 października
 
• 6 listopada
• 20 listopada

• 18 grudnia

• w sobotę, 3 grudnia o godz. 17.00 
Archikatedra Warszawska, ul. Świętojańska 8. Msza św.
w 84. rocznicę śmierci ormiańskiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza. 

Wszystkie te lub inne Msze św., jeśli będą, każdorazowo zostaną jeszcze potwierdzone.

Serdecznie zapraszam! 

Natomiast planowana Msza św. w niedzielę 2 października została odłożona, gdyż, jak co roku, w pierwszą niedzielę tego miesiąca wiele ulic prowadzących do ul. Łazienkowskiej jest zamkniętych dla ruchu ze względu na organizację „biegu Warszawy” i bardzo utrudniony jest dojazd do naszej kaplicy. Pamiętamy, jak trudno było dojechać w ubiegłych latach. W tej sytuacji spotkamy się na Mszy Świętej dopiero 16 X.

serdeczną pamięcią i modlitwą - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


 
  i po. Zdjęcia: Marek Kubicki
 
Przed odnowieniem napisów,   
W Ryczeniu osoba abpa Józefa Teofila Teodorowicza, ostatniego arcybiskupa ormiańskokatolickiego na terenach Rzeczypospolitej, jest upamiętniona wyjątkowo. W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów znajduje się jego portret pędzla miejscowego artysty Tomasza Wojnowskiego, zaś przed kościołem stoi obelisk poświęcony arcybiskupowi, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.
Po 14 latach, które upłynęły od poświęcenia pomnika wyblakła złota farba pokrywająca napisy. Przed zbliżająca się w grudniu tradycyjną już kolejną Mszą św. w intencji Arcybiskupa i górników, litery zostały odnowione i zabezpieczone, czym zajął się Marek Kubicki, nasz - Polskich Ormian - przyjaciel (ryczenianin z urodzenia i wyboru, jak się podpisuje).
Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.

 
PARAFIA CENTRALNA
 
 

Serdecznie zapraszam
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w 6. niedzielę po Podwyższeniu Krzyża

16 października 2022 r. o godz. 11.00

w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

To także XXII Dzień Papieski.

* * *
Miło będzie też spotkać się  przy herbatce po Mszy świętej.

Z serdeczną pamięcią  - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Sześćdziesiąt lat temu, 11 października 1962 roku rozpoczął się Sobór Watykański II.
Papież Jan XXIII dokonał otwarcia obrad Soboru, którego zwołanie zapowiedział na początku swojego pontyfikatu, w styczniu 1959 r. To przełomowe wydarzenie w dziejach Kościoła powszechnego było najważniejszym wydarzeniem w Kościele katolickim XX wieku i przypuszczalnie największym spotkaniem w dziejach świata.

11 października 1962 roku, o godzinie 8.30, poprzez wielki plac, wypełniony klaszczącym i wiwatującym tłumem, wyruszyła uroczysta procesja do Bazyliki św. Piotra. Procesja trwała ponad godzinę, a gdy się zakończyła, przybył Jan XXIII, niesiony na sławnej papieskiej lektyce (sedia gestatoria). Papież zstąpił z sedia i ukląkł przed ołtarzem, nad domniemanym miejscem pochówku św. Piotra, ukoronowanym wspaniałym brązowym baldachimem Berniniego, gdzie zaintonował hymn Veni, Creator Spiritus, „Przybądź, Duchu Święty”.
Tak rozpoczął się Sobór.
Z ormiańskiego Kościoła katolickiego w soborze uczestniczyła delegacja 750 osób, pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Piotra Agadżaniana (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny).
 

Sobór zapoczątkował przemiany idące w kierunku większego otwarcia Kościoła katolickiego na inne religie chrześcijańskie, jak również na religie niechrześcijańskie. Zainicjowano otwarcie Kościoła rzymskokatolickiego na świat współczesny. Po raz pierwszy hierarchowie odeszli od kanonów potępiających. Stwierdzono, że należy zmienić podejście do świata, nie bać się go i nie demonizować, ale podjąć z nim dialog. Zauważono potrzebę wyjścia ku każdemu człowiekowi i nie stawiania ograniczeń, tak by obejmować troską nie tylko członków Kościoła katolickiego, ale wszystkich ludzi.  

Dziesięć najważniejszych postanowień Vaticanum II – tych, które wywarły największy wpływ na życie posoborowego Kościoła, przedstawione chronologicznie, według czasu ich uchwalenia i ogłoszenia w poszczególnych dokumentach, to: 1. Reforma liturgii; 2. Pogłębione rozumienie Kościoła; 3. Powszechne powołanie do świętości; 4. Włączenie się w ruch ekumeniczny; 5. Uznanie wartość religii niechrześcijańskich; 6. Biblia i Tradycja – jedno Objawienie; 7. Biblia w rękach ludzi świeckich; 8. Wolność religijna nie tylko dla katolików; 9. Kościół w dialogu ze światem; 10. Autonomia spraw ziemskich. [więcej TUTAJ]. 

» cały artykuł 
 » artykuł  w j. ormiańskim (Vatican News)

W 52. numerze „Awedisu", który właśnie się ukazał, znajduje się obszerny artykuł Romany Obrockiej pt. "Krystaliczne zagęszczenie" o wspaniałej ekspozycji w Collegium Maius w Krakowie: „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.
Wystawa prezentuje unikatową kulturę duchowej żeńskiej, katolickiej wspólnoty mniszej, która powstała na przełomie wieków XVII i XVIII we Lwowie wśród tamtejszych Ormian. Ilustruje dziedzictwo kulturowe jednej z najbardziej aktywnych mniejszości narodowej w dawnej Polsce i pokazuje udział kobiet w jego wytworzeniu. Można ją oglądać do 19 listopada 2022 r.
Artykuł w najnowszym Awedisie, a także na stronie: Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach, relacjonuje - szczegółowo i barwnie - wernisaż wystawy, który miał miejsce 12 sierpnia, o godzinie 15.00 w Krakowie, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej 15.

Do 19 listopada 2022 w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego można oglądać wystawę „Kobiety pod znakiem krzyża. Ormiańskie benedyktynki ze Lwowa i ich duchowość”.   Czarowny bieg wydarzeń rozpoczął się w piątek, 12 sierpnia, o godzinie 15.00 w Krakowie, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Jagiellońskiej 15. Nie wiem, czy o naukowcach można pisać „czarodzieje”. Ale w Krakowie wszystko jest możliwe… (...)

 » cały artykuł  - Skarbnica wiedzy o polskich Ormianach
 » GALERIA FOTOGRAFII, fot. Jolanta Pollesch - Skarbnica wiedzy o polskich OrmianachKim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej