default_mobilelogo
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

29 CZERWCA 2023, CZWARTEK, Ew. Łk 8, 12, 32-40

SŁUGA CZUWAJĄCY k 12, 34-48)*
Nie naśladowałem Twego sługi, który oczekiwał na Twe przyjście, o Panie; nie oczekuję Twego przyjścia ani o drugiej, ani o trzeciej straży i dlatego nie mam nadziei na dostąpienie tego wzniosłego i niewysłowionego zaszczytu zawartego w obietnicy, że Ty się przepaszesz i Ty będziesz usługiwał w miejsce sługi.
Ale raczej upodobniłem się do nieszczęśnika, który bił Twoje sługi; podobny do pijaka i żarłoka, który zmarnował Twe dobra, o Panie.
I byłoby to rzeczą szczęśliwą, gdybym to uczynił nieświadomie, a nie jako znający zło, abym nie otrzymał wielu razów kijem, ale tylko niewiele, na miarę zła.
A teraz zwróciłem się do wiedzy o złu; a z własnej winy [stałem się] nieświadomy wiedzy o dobru; nie jestem pilnym strażnikiem mej duszy czuwając w duszy niby stróż nocny. (...)

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.

Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 

W ostatnich dniach przebywał w Polsce biskup Markos Howannisjan, zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie, który 24 czerwca 2023 r. wziął udział w poświęceniu chaczkaru w Zabrzu oraz w koncercie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej.
Uroczystości te zorganizowane zostały przez Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny i jego prezesa Hraczję Bojadżjana w ramach II Festiwalu Kultury Ormiańskiej, z bogatym i interesującym programem.
Fascynujący koncert w Filharmonii Zabrzańskiej, zaplanowany w 120. rocznicę urodzin Arama Chaczaturiana, obejmował dzieła wybitnego ormiańskiego artysty, ale także utwory dwóch polskich kompozytorów, mających rodowe korzenie ormiańskie: Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Pendereckiego.
W ramach tych wydarzeń został odsłonięty i poświęcony w Zabrzu pomnik w formie ormiańskiego chaczkaru (kamiennego krzyża). Został postawiony – jak głosi zamieszczony na nim napis: „Na pamiątkę 655-lecia utworzenia Archidiecezji Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce i wielowiekowej przyjaźni ormiańsko-polskiej”.
Data nawiązuje do roku 1367, gdy król Kazimierz Wielki oficjalnie usankcjonował utworzenie ormiańskiego biskupstwa we Lwowie (wówczas jako diecezji, nie archidiecezji). Przypomina o tym zwieńczająca chaczkar podobizna króla Kazimierza wręczającego dokument nadający przywileje ormiańskiemu hierarsze i jego wspólnocie. Pięknie zaprojektowny pomnik w Zabrzu przypomina o trwającej od wieków szczerej i cennej przyjaźni ormiańsko-polskiej.
Warto wspomnieć, że powstała w 1367 roku we Lwowie diecezja Kościoła ormiańskiego podlegała początkowo katolikosom w Cylicji, a dopiero od połowy XV wieku – w Eczmiadzynie. W ciągu XVII wieku przeszła pod zwierzchnictwo rzymskiej Stolicy Apostolskiej jako diecezja ormiańskokatolicka. W tej postaci funkcjonowała przez ponad trzysta lat, obejmując ormiańskie ośrodki duszpasterskie położone przede wszystkim na terenie dzisiejszej Ukrainy. A zatem 655-letni okres jej istnienia obejmuje także ważny etap katolicki.

ks. Józef Naumowicz

Czwarty tydzień Pięćdziesiątnicy obfituje we wspomnienia świętych.
W poniedziałek, 26 czerwca przypada święto św. Nersesa Wielkiego - arcybiskup Armenii w latach 353–373. To Święty Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego i Kościoła katolickiego. Pochodził z rodu św. Grzegorza Oświeciciela. Przeprowadził wewnętrzne reformy Kościoła i udoskonalił jego organizację. Czynił szczególne starania na rzecz wyeliminowania z Armenii dawnych kultów i praktyk religijnych perskich, używania amuletów, wywoływania duchów. W 365 Nerses zwołał synod Kościoła Armenii w Asztiszacie, który oficjalnie zabronił kultywowania niechrześcijańskich zwyczajów. Równocześnie powołano na nim sieć prowadzonych przez Kościół szpitali i przytułków.
We wtorek, 27 czerwca, przypada święto Proroka Daniela i trzech młodzieńców. Jeden z 4 wielkich proroków Starego Testamentu. Trzej młodzieńcy
, gdy nie chcieli oddać hołdu posągowi zbudowanemu na rozkaz babilońskiego króla Nabuchodonozora, zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Zostali cudownie ocaleni.
Czwartek, 29 czerwca, to święto Świętych Sahaka i Mesropa i wszystkich 75 tłumaczy. To pierwsi ormiańscy tłumacze. Gdy ok. 406 r. mnich Mesrop Masztoc stworzył alfabet, wraz z patriarchą Sahakiem Partewem przystąpił do udostępnienia w rodzimym języku podstawowych ksiąg religijnych. Przełożyli na język ormiański całą Biblię, następnie księgi liturgiczne, a także najważniejsze pisma Ojców Kościoła. Byli drugimi Oświecicielami narodu ormiańskiego, szerząc, wraz z językiem, wiarę chrześcijańską.
W sobotę 1 lipca - proroka Zachariasza, który był ostatnim z proroków. Został zabity w świątyni, w chwili, gdy składał ofiarę. 
Też w tym dniu czczony jest św. Onufry, pustelnik, który był jednym ze słynnych pustelników na egipskiej pustyni i który spędził całe swoje życie - 60 lat - w chacie w cieniu palmy, a którego co niedzielę odwiedzał anioł z komunią świętą.

 » artykuł w j. ormiańskim (Vativan News)

W tym roku święto odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela
(Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Հօրն մերոյ Դրիգորի Լուսաւորչին)
przypada w sobotę, 24 czerwca. 

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, gdzie przebywał 13 lat.
Gdy Grzegorz zmarł w jaskini Mane na Górze o nazwie Sepuh ok. 328 r., jego ciało znaleźli pasterze, którzy je pochowali pod stosem kamieni nie wiedząc, że był on głową Kościoła ormiańskiego. Nieco później, jeden z jego uczniów, Garnik z Basen, gdy w wizji dowiedział się, gdzie jest miejsce pochówku, udał się do Sepuh i tam odnalazł relikwie. 
W liturgii ormiańskiej wspomnienie tego świętego obchodzone jest trzykrotnie w ciągu roku. Świętuje się: wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela, wyjście z lochu i odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela.

» artykuł o przekazaniu relikwii przez św. Jana Pawła II

» album zdjęć z uroczystości 24.06.2023 r. «

W tym roku 24 czerwca przypada jeden z trzech dni w roku, gdy w liturgii ormiańskiej wspominany jest św. Grzegorz Oświeciciel – święto odnalezienia Jego relikwii. W związku z tą datą zorganizowano w Neapolu uroczystość jubileuszu z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI Minassiana.

Neapol jest ważnym ośrodkiem kultu relikwii św. Grzegorza. Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich Patriarchy odbędą się w dniach od piątku 23 do niedzieli 25 czerwca 2023 r. w Neapolu uroczystości religijne, liturgiczne i kulturalne w kościele św. Grzegorza Oświeciciela.

Uroczystości rozpocznie w piątek wykład o św. Nersesie Sznorhali, śpiew hymnów i recytacja modlitw przez niego napisanych, zakończy msza św. w obrządku ormiańskim w niedzielę 25 czerwca o godz. 9.30 w kościele św. Grzegorza Oświeciciela w Neapolu.

» cały artykuł

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

NIEDZIELA, 25 CZERWCA:

• g. 11.00, GLIWICE
kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska

• godz. 16.00, WROCŁAW
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

 Po Mszy św. we Wrocławiu serdecznie zapraszamy na spotkanie w dużej sali w kościele na piętrze.

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.    » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej


W Papieskim Kolegium Ormiańskim (Pontificio collegio armeno) w Rzymie przechowywana jest spuścizna i księgozbiór ks. dr. Grzegorza Petrowicza (1916-2004) – polskiego Ormianina, badacza dziejów Kościoła ormiańskiego.
Zbiory znajdują się w mieszkaniu duchownego, w którym aktualnie umieszczono muzeum poświęcone pamięci kard. Grzegorza Piotra Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Petrowicz urodził się na dawnych Kresach Wschodnich, w 1931 roku rozpoczął formację w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie, studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz historię Kościoła ormiańskiego w Papieskim Instytucje Wschodnim. W 1948 roku obronił doktorat. W kolegium spędził ponad siedemdziesiąt lat pozostając aktywnym badaczem i wykładowcą Papieskiego Instytutu Wschodniego.
PARAFIA CENTRALNA
Dzisiejsza msza św. była w Warszawie ostatnią przed wakacjami i wyjazdem ormiańskich kleryków – seminarzystów do domu, do Armenii. W homilii ks. Józef Naumowicz nawiązał bezpośrednio do Ewangelii św. Mateusza i słów Jezusa: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (zob. ordynariat.ormianie.pl). Zwrócił uwagę na wartość w naszym życiu każdego aspektu  odpoczynku – fizycznego, psychicznego i duchowego oraz szczególnego dnia, jakim jest niedziela.
Ks. Naumowicz zapowiedział dwie msze św.: w Gliwicach i Wrocławiu w najbliższą niedzielę i modlitwy ormiańskie podczas Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia w Gdańsku.
Po mszy było miłe spotkanie przy kawie, herbacie i ciastach.
Tekst i fot. mag

 

Ksiądz Narek Louis Namo (Nareg Naamoyan), rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, a od roku ubiegłego – egzarcha patriarszy Jerozolimy i Ammanu [TUTAJ artykuł] , oraz dr Varoujan Aharonian, bibliotekarz Kolegium, przekazali do zbiorów Ośrodka kilkanaście publikacji naukowych i czasopism w języku ormiańskim, włoskim i francuskim. Dotyczą one w większości historii, liturgii i prawa kanonicznego Kościoła ormiańskiego. Są też wśród nich okolicznościowe, bogato ilustrowane wydania dokumentujące dzieje Papieskiego Kolegium Ormiańskiego i kościoła pw. św. Mikołaja z Tolentino oraz wydawane przez kleryków czasopisma. Na uwagę zasługują biografie i listy pasterskie hierarchów kościelnych: kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana (1895-1971) – patriarchy Kościoła ormiańskokatolickiego, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w ubiegłym roku, oraz Ignacego Malojana (1869-1915), arcybiskupa diecezji Mardin w Turcji, który zginął śmiercią męczeńską w czasie rzezi Ormian.  Za dar serdecznie dziękujemy!

 (za: armenopolonia.pl) 

„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. (Łk 1, 50)

W niedzielę 23 lipca będzie obchodzony po raz trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako temat Ojciec Święty wybrał słowa: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). To zdanie wyraża ścisły związek ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie kilka dni później.

Dzień ten przypada w czwartą niedzielę lipca, w okolicach uroczystości świętego Joachima i Anny, dziadków Chrystusa. Jest to święto obchodzone w Kościele katolickim. Papież Franciszek ogłosił je 21 stycznia 2021 r.
15 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone orędzie Papieża na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych (podpisane: Rzym, u św. Jan na Lateranie, 31 maja 2023 r., w święto Nawiedzenia NMP). "Obecność osób starszych daje nam świadomość, że dzielimy to samo dziedzictwo i jesteśmy częścią ludu, który strzeże swych korzeni" – napisał Papież w  orędziu. Franciszek apeluje do młodzieży, by przed wyjazdem do Lizbony odwiedzili swych dziadków, zaś starszych ludzi prosi, by towarzyszyli młodym modlitwą.
Oba wydarzenia łączy też obrany przez Franciszka temat. ŚDM koncentrują się na postawie Maryi, która po zwiastowaniu udaje się z pośpiechem do swej starszej kuzynki Elżbiety, by pomóc jej w ostatnich miesiącach ciąży. Natomiast temat dnia dziadków to słowa zaczerpnięte z Magnificat, modlitwy, którą wypowiada Maryja podczas spotkania z Elżbietą: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.
 (za: Vatican News, fot. gosc.pl)

» Pełny tekst Orędzia 
» artykuł w j.ormiańskim
 (Vatican News)

 

– Śmierć zawsze przychodzi za szybko, a zwłaszcza, gdy jest nagła, niespodziewana, gdy przychodzi w nieprzewidzianym wypadku. Śp. Covinar wyjeżdżała z domu zdrowa, w pełni sił, nikt nie przewidywał, że tak szybko nadejdzie wiadomość o jej śmierci – mówił ks. Józef Naumowicz podczas mszy św. pogrzebowej, odprawianej w obrządku ormiańskim 14 czerwca [2023 r.] w kościele św. Wojciecha w Gdyni-Redzie.

W pogrzebie wzięło udział bardzo wielu Ormian z całej Polski i z zagranicy, także sąsiadów rodziny Sultanyanów, którzy nie mieścili się w gdyńskim kościele. Śp. Covinar, matka trójki dzieci mieszkających w Polsce (ośmioro wnuków, jeden prawnuk) była znana ze swej wielkiej dobroci, miłości, otwartości, nawet wielu przyjaciół rodziny traktowało ją jak swoją mamę.
Ceremonia na cmentarzu kończyła się, zgodnie z obrządkiem ormiańskim, „pieczętowaniem grobu”, gdy z każdej z czterech stron grobu kapłan czynił znak krzyża nad grobem i odmawiał modlitwę, by był „pobłogosławiony i pod pieczęcią zachowany grób i kości służebnicy Bożej Covinar” i by była „nienaruszona pieczęć Pańska” nad jej grobem „aż do powtórnego przyjścia Chrystusa Pana, gdy przyjdzie, wszystko odnowi w swej chwale”.
Mszy św. w asyście dwóch kleryków ormiańskich z Warszawy Narka i Elizeusza oraz ceremoniom pogrzebowym przewodniczył ks. Józef Naumowicz.

 (x) 

PARAFIA CENTRALNA

Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 18 CZERWCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w WARSZAWIE

Będzie to ostatnia Msza św. w Warszawie przed wakacjami, z klerykami ormiańskimi, którzy 26 czerwca wracają do Armenii na ponad dwa miesiące. Po Mszy św. spotkanie przy herbatce.

* * *

24 czerwca będzie ormiańskie święto
odnalezienia relikwii św. Grzegorza Oświeciciela.
* * *
Zachęcam do odwiedzania strony www.ordynariat.ormianie.pl
Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

"Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka(Tb 4, 7)

Orędzie Papieża na Światowy Dzień Ubogich zostało ogłoszone w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 13 czerwca 2023 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy, patrona ubogich.

Światowy Dzień Ubogich – w Kościele katolickim obchodzony jest w XXXIII Niedzielę Zwykłą, wypada pomiędzy 13 a 19 listopada. Został ustanowiony w listopadzie 2016 roku przez papieża Franciszka w Liście Apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
„Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów” – Papież pisze o tym w orędziu. Światowy Dzień Ubogich już po raz siódmy obchodzony będzie 19 listopada 2023 r., w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Króla Wszechświata. Towarzyszyć będzie mu hasło „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka”, zaczerpnięte z Księgi Tobiasza, nawiązujące do testamentu, jaki niewidomy ojciec zostawia swemu wyruszającemu w drogę synowi co, jak podkreśla Franciszek, stanowi wezwanie do dania konkretnej odpowiedzi na wołanie ubogich proszących o pomoc. (za: Vatican News, fot. ekai.pl)

» Pełny tekst Orędzia na VII Światowy Dzień Ubogich
» Աղքատները յուզող պատկերներ չեն, այլ անձեր,
որոնք արժանապատւութիւն կը խնդրեն․ Ֆրանչիսկոս Պապ
 (Vatican News)

 

W tym roku święto  uwolnienia z lochu św. Grzegorza Oświeciciela (Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն;) obchodzimy 10 czerwca.
Również tego dnia przypada wspomnienie - Błogosławionego Ignacego Malojana (Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani -  Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի)

Św. GRZEGORZ OŚWIECICIEL ur. ok.240, zm. ok. 326 – założyciel i patron Kościoła ormiańskiego, męczennik chrześcijański, apostoł Armenii, Święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego Kościoła apostolskiego i prawosławnego.
Padł ofiarą prześladowania chrześcijan. Został wrzucony do lochu (obecnie klasztor Chor Wirap), gdzie przebywał 13 lat. Kiedy władca Armenii Trdat III zachorował na tajemniczą chorobę po egzekucji młodych chrześcijanek Rypsymy i Gajane, wezwano Grzegorza. Ten uleczył króla, który uwierzył w moc wiary chrześcijańskiej. Z wdzięczności nie tylko wypuścił św. Grzegorza na wolność, ale sam wraz ze swoim dworem przyjął chrzest i zaprowadził chrześcijaństwo na nowo. Armenia stała się oficjalnie pierwszym na świecie krajem chrześcijańskim.

Bł. IGNACY MALOYAN ur. 1869 w Mardin, zm. 11 czerwca 1915 – ormiańskokatolicki arcybiskup Mardinubłogosławiony Kościoła katolickiego. Zginął śmiercią męczeńską podczas Rzezi Ormian. Już w dzieciństwie postanowił zostać kapłanem. W tym celu udał się na naukę do Libanu, gdzie studiował aż do święceń kapłańskich. Po półtorarocznym pobycie w Bzommar został posłany do Aleksandrii w Egipcie.  Następnie pełnił funkcję sekretarza ormiańskiego patriarchy Konstantynopola. Po rezygnacji poprzedniego arcybiskupa został mianowany jego następcą. W 1911 r. w Rzymie, podczas synodu biskupów ormiańskich, otrzymał sakrę biskupią. W maju 1915 r. znane z okrucieństwa tureckie specjalne oddziały wojskowe Khamsines rozpoczęły masakrę ludności ormiańskiej. Gdy miejscowi dygnitarze namawiali arcybiskupa, aby ukrył się w górach, on odpowiadał: «Pasterz nie może porzucać swych owiec, by ratować własne życie». Uwięziony, zamordowany 11 czerwca.

w j. polskim i ormiańskim (za kalendarzem FKiDOP 2020):
» św. Grzegorz Oświecicie                 »  Błogosławiony Ignacy Maloyan

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

31 MAJA 2023, ŚRODA, Ew. Mt 8, 18-27

BURZA UCISZONA*
Gdy fale morza były wzburzone, a łódź podrzucana niemalże już tonęła, wtedy Ty, tak Ty, je skarciłeś i zamilkły; uciszyły się fale morskie.
Podaj mi także rękę, jak podałeś Piotrowi, by wyciągnąć mnie spośród fal złego, aby wzburzona fala grzechu mnie nie zatopiła.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Ton Galystian Hokwujn Syrpo
Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najważniejszych i najstarszych (obchodzone już w czasach apostolskich) świąt. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).
Uczniowie zaczęli mówić różnymi językami, natomiast św. Piotr wygłosił mowę o Jezusie, po której wielu słuchaczy przyjęło chrzest.
Wydarzenie to uznaje się za początek Kościoła powszechnego, a przemówienie św. Piotra za pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła.
   

Św. Nerses Sznorhali, z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” :
Zesłanie Ducha Świętego 
W dniu Jubileuszu, w dniu pięćdziesiątym, gdy wypełniły się dni Pięćdziesiątnicy, zesłałeś Twego Świętego Ducha do Wieczernika, gdzie wypełniły się tajemnice,
Zgodnie z obietnicą uprzednio wypowiedzianą i wedle słów Twojego Przykazania, aby pocieszyć smutek Twoich Jedenastu uczniów.
Tam zabrzmiał Niewidzialny i Niezbadany, podobny do głosu gwałtownego wichru. Napełnił on dom, w którym zasiedli; On jest oczyszczającym przez płomień, Niszczycielem Złego.
Dzięki Niemu zostały rozdzielone święte dary wraz z językami ognia, aby znakomite Słowo znów zebrało w jedno tych, których rozproszyła budowa wieży Babel.
Ja zaś jestem  sobie udręczony i pełen smutku, bo Twoja łaska oddaliła się ode mnie z powodu grzechów, które popełniam codziennie w mojej duszy własnowolnie miłującej Złego.
Racz mi więc zesłać obficie Ducha, który dając się nie staje się ubogim, aby pocieszył ma smutną duszę i aby ją oczyścił ze złych myśli.
Odnów również ducha prawego, który nigdy się nie starzeje, we mnie, starej świątyni grzechy i mieszkaniu Zwodziciela.
Przez Ducha wzmocnij moją wolność i nie zabieraj ode mnie Ducha, ale nich On stanie się moim przewodnikiem do nieba, Twój Duch pełen dobroci.

 

Modlitwa św. Jana Pawła II
do Ducha Świętego
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

   » artykuł w j. ormiańskim (Vatican News)           » Hymn do Ducha Świętego

„Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój”

Papież Franciszek po raz pierwszy ustanowił 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego w 2015 roku, co ma stanowić zachętę dla wiernych na całym świecie do modlitwy za nasz wspólny dom.

W czwartek 25 maja 2023 r. w Watykanie na konferencji prasowej przedstawiono teść papieskiego Orędzia na tegoroczny Dzień (podpisano: Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 maja 2023 r.). "W tym Czasie dla Stworzenia, jako idący za Chrystusem na naszej wspólnej drodze synodalnej, żyjmy, pracujmy i módlmy się, aby nasz wspólny dom znów obfitował w życie" – napisał papież Franciszek w Orędziu. Dzień ten 1 września rozpocznie Ekumeniczny Czas dla Stworzenia, którego hasło brzmi: „Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój”. Potrwa on do 4 października.
Tegoroczny temat, przypomina Ojciec Święty, nawiązuje do słów proroka Amosa „Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok!” (5, 24). Zwrócił uwagę, iż wyrażają one pragnienie Boga, aby panowała sprawiedliwość. „Kiedy szukamy najpierw królestwa Bożego (por. Mt 6, 33), utrzymując właściwą relację z Bogiem, rodzajem ludzkim i przyrodą, wówczas sprawiedliwość i pokój mogą płynąć jak niewyczerpany strumień czystej wody, karmiąc ludzkość i wszystkie stworzenia” – stwierdził Franciszek. Dodał, że konieczne jest dostosowanie naszych rytmów do rytmów stworzenia i wezwał, by stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej.

» pełny tekst Orędzia w j. polskim  (KEP)      
  » Արարչագործութեան խնամքի Աղօթքի Համաշխարհային օրուան նուիրուած Քահանայապետին պատգամը (Vatican News)

 

 

4 czerwca 2023 r., Świętej Trójcy (orm., łac.)
Ton Amenasurp Jerrortutian - Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան

W niedzielę 4 czerwca obchodzimy, jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. (...)
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.(...)

 » cały artykuł o Trójcy Świętej (brewiarz.pl)             » Modlitwa świętego Augustyna do Trójcy Świętej
 » artykuł o Trójcy Świętej w j. ormiańskim

5 czerwca  – Św. Rypsymy - Surp Hripsime - Սուրբ Հռիփսիմէ
6 czerwca  – Św. Gajany - Surp Gajane - Սուրբ Գայիանէ
i ich towarzyszek - ok. 40 dziewcząt, które pod przewodnictwem Gajany poświęciły się Bogu, wybierając życie w bezżeństwie. Podczas prześladowań uciekły z Cesarstwa Rzymskiego i ok. 300 r. schroniły się w Armenii. Tam jednak, ówczesny pogański król Trdat III, który daremnie zabiegał o rękę jednej z nich - Rypsymy, skazał je wszystkie na śmierć przez ukamienowanie. 
10 czerwca  – Wyjście z lochu św. Grzegorza Oświeciciela - Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczin jeln i wirapen - Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին ելն ի վիրապէն

– Błogosławionego Ignacego Malojana - Jeranelwujn Ignatios Arkepiskopos Malojani - Երանելւոյն Իգնատիոս Արքեպիսկոպոս Մալոյեանի 

» Św. Rypsyma i św. Gajane - za kalendarzem FKiDOP 2020 (w j. polskim i ormiańskim) 


Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Legenda mówi, że krótko przed  śmiercią Rita prosiła o przyniesienie róży ze swego ogródka, i że mimo zimy i mrozu jej przyjaciółka znalazła pod śniegiem rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej Ricie. Stąd róże stały się atrybutem Świętej. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.   
Augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Urodziła się około 1380 r. w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Była osoba niewykształconą, analfabetką. Przed 22 maja odmawiana jest nowenna do św. Rity. Np. ormiańskokatolickiej parafii w Panik (Armenia) od 11 maja trwała przed tym świętem codzienna modlitwa do św. Rity o pokój na świecie.
Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej.  W kościołach będących miejscem kultu św. Rity przeważnie 22. dnia każdego miesiąca odprawiane sa msze św., często połączone z obrzędem poświęcenia róż. 22 maja odbywają się, również w Kościele ormiańskokatolickim, uroczyste msza św.
(zdjęcie: Mekhitarian centre of Armenia, Erywań, Armenia; 2023 r.)
PARAFIA CENTRALNA
W niedzielę, 21 maja 2023 r. ks. Józef Naumowicz odprawił mszę św. w kaplicy przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie z udziałem Yeghishe czyli Elizeusza, Krzysztofa Jabłonki i subdiakonów: Aharona i Narka. Nawiązał do ewangelii, w której mowa była o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, skąd jej ormiańska nazwa „Druga Niedziela Palmowa”.
Po mszy św. Maria Mączyńska i Edward Mier-Jędrzejowicz przedstawiali historię swojego rodu – Jędrzejowiczów. Prezentowali archiwalia – dokumenty i fotografie oraz współczesne publikacje. Były też ciekawostki i pytania. To cenny cykl spotkań o rodzinach polskich Ormian zorganizowany przez ks. Józefa Naumowicza.

Tekst i fot. mag

 

PARAFIA CENTRALNA
 Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 21 MAJA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Po Mszy św. spotkanie przy herbatce. Spotkanie z przedstawicielami ormiańskiej rodziny Jędrzejowiczów (Maria Mączyńska, Edward Mier Jędrzejowicz).

***
Następna Msza św. ormiańska w Warszawie będzie odprawiona 
18 czerwca o godz. 11.00.
***
W 1. niedzielę czerwca modlimy się wraz z klerykami w parafialnych prymicjach  nowo wyświęconych kapłanów z seminarium warszawskiego.

                                                                                     Z serdeczną pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej