default_mobilelogo
RZYM

 

W niedzielę 26 września o godz. 11 w Kolegium Ormiańskim w Rzymie (Pontificio Collegio Armeno) nowo wybrany katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafael Bedros XXI Minassian odprawił Mszę Świętą dziękczynienia i z okazji 30. rocznicy niepodległości Armenii. Obecni byli biskupi ormiańskiego kościoła katolickiego, a także arcybiskup Khajag Barsamian, przedstawiciel Kościoła apostolskiego, ambasador Republiki Armenii w Stolicy Apostolskiej Karen Nazarian, ormiańskie Siostry Niepokalanego Poczęcia i wierni.

 

Msza święta w obrządku ormiańskim, odprawiona przez ks. prof. Józefa Naumowicza o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach.
Była to msza św. dziękczynna za wybór abpa Rafaela Minassiana na katolikosa-patriarchę Ormian katolików oraz w 29. rocznicę śmierci ks. Kazimierza Filipiaka. 

 

Msza święta w obrządku ormiańskim
 o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.


Będzie to msza św. dziękczynna za wybór abpa Rafaela Minassiana
na katolikosa-patriarchę Ormian katolików

oraz w 29. rocznicę śmierci ks. Kazimierza Filipiaka.

Transmisja online Mszy św. poprzez:
» stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   
 

Uwaga: w bielańskim kościele może modlić się razem wielu wiernych z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Z całego serca zapraszam w najbliższą niedzielę na Bielany
Z serdeczną pamięcią w modlitwie ks. Józef Naumowicz

 


23 września 2021 r. Arcybiskup Rafael Minassian, dotychczasowy Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej, został przez Święty Synod Ormiańskiego Kościoła Katolickiego wybrany nowym katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Rafael Bedros XXI (pol. Rafał Piotr XXI). Następnego dnia nowy katolikos-patriarcha otrzymał znak wspólnoty kościelnej od Ojca Świętego Franciszka.

Urodził się 24 listopada 1946 w Bejrucie w rodzinie ormiańskiej. Studiował teologię w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i pedagogikę w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Jest członkiem ormiańskokatolickiej kongregacji kapłańskiej w Bzommar k. Bejrutu. Po święceniach kapłańskich w 1973 został proboszczem katedry w Bejrucie, a w 1982 sekretarzem patriarchy Howannesa Bedrosa XVIII. Był proboszczem parafii pw. św. Krzyża w Bejrucie, a także przez kilkanaście lat proboszczem najpierw w Nowym Yorku, a później w Kalifornii.
W 2004 założył kanał telewizyjny Telepace Armenia w telewizji watykańskiej Telepace. W 2005 został egzarchą patriarchalnym Ormian katolików Jerozolimy i Ammanu, a 24 czerwca 2011 otrzymał od papieża Benedykta XVI nominację na ordynariusza utworzonego w 1991 Ordynariatu Europy Wschodniej dla Ormian katolików który obejmuje Armenię, Gruzję, Rosję i Europę Wschodnią. Konsekrowany na biskupa w lipcu 2011 w Bejrucie przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX.

Uroczysta liturgia wieczorem 20 września w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie (Pontificio Collegio Armeno  -Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարան), pod przewodnictwem arcybiskupa Aleppo (Syria), Bedrosa Miriatiana, rozpoczęła spotkanie biskupów ormiańskiego Kościoła katolickiego z całego Świata. Dokonają oni wyboru 21. Katolikosa - Patriarchy Wielkiego Domu Cylicji katolickiego Kościoła ormiańskiego.
Synod elekcyjny, który rozpoczął się 22 czerwca w klasztorze w Bzommar w Libanie, nie przyniósł rezultatu, żaden kandydat nie uzyskał wymaganych dwóch trzecich ich głosów.
Zebranie biskupów w Rzymie rozpoczynają dwa dni rekolekcji. Następnie, począwszy od 22 września, zgromadzenie synodalne przystąpi do wyboru nowego patriarchy, pod przewodnictwem kardynał Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.
Biskupi biorący udział w spotkaniu, to: oprócz arcybiskupa Miriatiana (Syria) - abp Bohos Lewon Zekijan, (Turcja),  abp Rafał  Minassian (Armenia), bp Kework Assadurian (Liban), bp Bohos Hakimian (Argentyna), bp Mikael Muradian (Kanada, USA), bp Jeghia Jeghiajan (Francja), bp Sarkis Dawidian (Iran), biskup senior Howannes Tejruzjan (Francja), biskup senior Abp Kework Khazoumian (Turcja).
Nieobecni są (choroba, ograniczenia Covid 19) biskupi seniorzy: bp Manuel Batakian (USA) i bp Wartan Bohosjan (Argentyna).

zdjecia: strona Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

 

CZERNIOWCE - KOŚCIOŁY Z KALENDARZA FKiDOP  2021 - WRZESIEŃ 

 Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Parafia ormiańskokatolicka w Czerniowcach powstała w 1836 r. na prośbę bukowińskich Ormian zamieszkałych w mieście i okolicznych wsiach. Początkowo wierni nie posiadali własnego kościoła, a liturgię sprawowano przed ołtarzem św. Grzegorza Oświeciciela ufundowanym w kościele parafialnym obrządku łacińskiego. Budowę własnej świątyni rozpoczął w 1870 r. proboszcz ks. Florian Mitulski, angażując w realizację tego pomysłu wielu poważanych bukowińskich Ormian. Powstała ona w czasie, kiedy społeczność ormiańska była nie tylko niewielka (1200 wiernych), ale także bardzo zasymilowana ze społecznością polską.

 Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla Niewidomych w Laskach zostali dziś ogłoszeni błogosławionymi.

Mszy św., z udziałem członków Konferencji Episkopatu Polski celebrowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, przewodniczył papieski delegat kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór wierności Ewangelii i służby potrzebującym.
Z mandatu papieża Franciszka kard. Semeraro odczytał po łacinie List Apostolski, w którym papież wpisał Ich w poczet błogosławionych.

Oprócz duchownych obecni byli przedstawiciele polskich najwyższych władz państwowych, służb dyplomatycznych i wojska, parlamentarzyści, a także goście z zagranicy. W sumie obecnych było 7 tys. wiernych, ok. 600 kapłanów i 120 biskupów. Wśród kapłanów byli też "nasi" księża: ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii w Polsce, a także ks. prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej.

 

Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego; orm.: Chaczwerac - Խաչվերաց) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus.
Jest on dla chrześcijan największą relikwią.

W tym roku Uroczystość Podwyższenia Krzyża wypada, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 12 września (w Kościele rzymskokatolickim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.

Od śmierci Pana Jezusa na Golgocie Krzyż stał się symbolem najwyższej miłości i ofiary. 
Kiedy w roku 70. Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.
Później przeniesiono to święto na 14 września [w Kośc. rzymskokatolickim], ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa. Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata.

» historia Krzyża Świętego i jego kultu

Pod przewodnictwem kard. Marcello Semeraro, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w niedzielę 12 września w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej.

Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku Mszy świętej, bezpośrednio po akcie pokuty. 
Najważniejszy moment obrzędu beatyfikacji nastąpi chwilę potem, gdy papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha. Uczestnicy uroczystości odpowiedzą śpiewem  modlitwy “Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. W tym czasie zostaną odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych.

Wśród księży celebransów Mszy św. beatyfikacyjnej będzie ks. prof. Józef Naumowicz, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii w Polsce, a także ks. prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii północnej. Weźmie w niej udział również kilkoro wiernych, przedstawicieli trzech parafii.

Papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powiedział do Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wyrażam radość z bliskiej już beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech duchowy testament Prymasa Tysiąclecia: «Wszystko postawiłem na Maryję» i ufność matki Elżbiety Róży pokładana w Krzyżu Chrystusa będą zawsze mocą waszego narodu. O kardynale Wyszyńskim św. Jan Paweł II wypowiedział historyczne słowa: «Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła».“

» OFICJALNA STRONA BEATYFIKACJI

 

8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու

8 września w Kościele katolickim obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie znamy dokładnej daty narodzin Matki Bożej, dlatego termin tego święta jest efektem tradycji.

Wydarzenie to niesie w sobie cenną treść teologiczną, bowiem narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią narodzin Chrystusa. Zdaniem Ojców Kościoła Maryja jest jak jutrzenka, która poprzedza blask dnia, którym jest Jezus. Rozumienie te można odnaleźć m. in. w liturgii bizantyjskiej w słowach: „Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg”, a także w liturgii zachodniej, w której opisuje się Matkę Bożą jako tą, która „dla całego świata stała się nadzieję i jutrzenką”. 

W kanonie Pisma Świętego nie podano opisu narodzin i wczesnych lat Matki Bożej. Tematykę tę poruszają natomiast różne teksty apokryficzne, takie jak „Protoewangelia Jakuba”. Próba rekonstrukcji dzieciństwa Maryi na podstawie tych tekstów jest jednak trudna. Z Tradycji wiemy, że rodzicami Matki Bożej była św. Anna i św. Joachim. Kościół naucza nas o niepokalanym poczęciu Maryi.

Geneza tego święta sięga V w., kiedy to poświęcono kościół św. Anny w Jerozolimie. Obecnie kult Maryi Dzieciątka jest bardzo silny we Włoszech (w Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest tradycyjnie świętem Matki Bożej Siewnej). 

za: misyjne.pl

 

„Kościół nie może milczeć, nie może pozwolić ograniczać się do ciszy: musi nadawać twarzy każdego człowieka wspaniały blask Chrystusa zmartwychwstałego” – zaapelował kard. Angelo Bagnasco w homilii podczas Mszy św. otwierającej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie.

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny rozpoczęła mszą św. w niedzielę 5 września o godz. 15.00 na placu Bohaterów w Budapeszcie. Przewodniczył jej kard. Angelo Bagnasco z Genui, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Kongres gromadzi przedstawicieli Kościołów z całego świata. Jest to wydarzenie uniwersalne łączące wszystkich katolików. Mottem wydarzenia są słowa Psalmu 87: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na celu pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eucharystii w Kościele lokalnym i powszechnym. 

 
ARMENIA

Została ustanowiona Nuncjatura Apostolska w Erywaniu. Od 1 września 2021 r. Nuncjatura Apostolska dla Gruzji i Armenii, której przedstawicielstwo znajdowało się w Tbilisi (Gruzja), będzie je miała również w Armenii. Biuro nuncjatury znajduje się w centrum Erywania, pomiędzy Narodowym Teatrem Opery i Placem Republiki.
Nuncjuszem Apostolskim, delegatem papieża w Armenii i Gruzji, jest arcybiskup José Avellino Betancourt.
Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Republiką Armenii Watykan będzie miał swoje przedstawicielstwo w Armenii.
Oficjalne otwarcie nowej Nuncjatury Apostolskiej w Erywaniu zaplanowane jest na październik.


 Biskupi ormiańskokatoliccy 20 września 2021 r. spotkają się w Rzymie, by wybrać nowego patriarchę.

Synod elekcyjny, który rozpoczął się 22 czerwca w klasztorze w Bzommar w Libanie, nie przebiegł pomyślnie. Brało w nim udział 12 biskupów, w ciągu piętnastu dni żaden kandydat nie uzyskał dwóch trzecich ich głosów.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (Kan. 72), obrady Synodu elekcyjnego zostały przerwane, a sprawa została skierowana do Papieża:

Zebranie biskupów w Rzymie rozpoczną dwa dni rekolekcji. Następnie, począwszy od 22 września, zgromadzenie synodalne rozpocznie wybór nowego patriarchy.

Jeżeli i tym razem dojdzie do sytuacji patowej, aby zapewnić pozytywny wynik, zastosowane zostaną pewne wyjątki: patriarchą zostanie wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość oddanych głosów, lub ten z dwóch kandydatów o identycznej liczbie głosów, który ma najdłuższy staż kapłański.

 

WATYKAN

Tajemnica przebytej drogi tkwi w słowie pokora. Małość i służba są tajemnicami, by osiągnąć cel. Ojciec Święty mówił o tym na Anioł Pański 15 sierpnia rozważając tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

„To właśnie pokora przyciągnęła do niej [Matki Bożej - red.] spojrzenie Boga. Oko ludzkie szuka wielkości i jest oślepione tym, co jaskrawe. Bóg natomiast nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą. Dziś, patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że pokora jest drogą do nieba” – mówił Franciszek.
„Bóg nie wywyższa z powodu naszych darów, bogactwa czy umiejętności, ale za naszą pokorę. Bóg jest zakochany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, którzy służą. Istotnie Maryja nie przypisuje sobie innego «tytułu» jak tylko służebnicy: jest «służebnicą Pańską». Nic innego o sobie nie mówi, niczego innego dla siebie nie poszukuje. Chce tylko być służebnicą. (...)
Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie: jak to jest u mnie z pokorą? Czy szukam uznania innych, chcę się dowartościować i być chwalony, czy też myślę o służbie? Czy umiem słuchać, jak Maryja, czy też chcę tylko mówić i być w centrum uwagi? Czy umiem milczeć, jak Maryja, czy też ciągle gadam? Czy umiem uczynić krok w tył, by rozładować kłótnie i spory, czy też staram się tylko dominować?“

» artykuł w j. ormiańskim na stronie Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

EŁ; za: VATICAN NEWS 

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

W Gdańsku 22 sierpnia w kościele świętych Piotra i Pawła uroczyście obchodzono rocznicę pojawienia się po raz pierwszy łez na obrazie Matki Boskiej Łaskawej. Było to w 1742 roku. Tę rocznicę uświetnił swoją obecnością Metropolita Gdański, abp Tadeusz Wojda. Arcybiskup przewodniczył mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. Józefem Naumowiczem i wygłosił Słowo Boże. W homilii nawiązał do obchodzonej rocznicy dotyczącej cudownego obrazu z ormiańskiego kościoła  w Stanisławowie. Księdza Arcybiskupa w kościele witały delegacje środowisk ormiańskich z Gdańska, Warszawy i Gliwic. Ks. arcybiskup poświęcił również kamień węgielny pod zainicjowaną przez księdza proboszcza ks. Cezarego Annusewicza budowę kaplicy św. Kajetana z cudownym obrazem z ormiańskiego kościoła w Tyśmienicy. Na koniec mszy św. wierni zostali pobłogosławieni relikwiarzem z tuwalnią, którą ocierano łzy z obrazu Matki Boskiej Łaskawej. (mot)PARAFIA PÓŁNOCNA

Po II wojnie światowej z utraconych Kresów ekspatriowali nie tylko ludzie, ale i przedmioty, także kultu religijnego. O wędrówce ze Stanisławowa na tzw. Ziemie Odzyskane słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej opowiadał ksiądz prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskiej parafii pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

- Dzisiaj radujemy się  i świętujemy razem z Maryją. Cieszymy się, że została Ona uniesiona (taka jest ormiańska nazwa obecnego święta), wzięta do Nieba - tymi słowami ks. Józef Naumowicz rozpoczął homilię w czasie uroczystej mszy św. 15 sierpnia 2021 na warszawskich Bielanach. Ze względu na rozproszenie Ormian po całej Polsce, ta świąteczna msza św. transmitowana była dla nich właśnie, na cały kraj.
Dzień po Święcie Maryjnym, które jest jednym z pięciu najważniejszych w ciągu roku liturgicznego, jest Or Mereloc - dzień modlitwy za zmarłych. To święto ofiarowane w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych.

Po mszy wierni podziękowali ks. Naumowiczowi za pięć lat jego posługi dla Ormian, o czym przeczytać można na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a zobaczyć na nagraniu mszy św. zamieszczonym w poprzednim artykule.

» cały artykuł

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEj
Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի 

 

POLSKA

WARSZAWA, Msza św. w obrządku ormiańskim
pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Naumowicza, duszpasterza ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej,
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

ARMENIA

ERYWAŃ, Seminarium pw. Świętych Archaniołów
(Holy Archangels Seminary), msza św. pod przewodnictwem ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej abp. Rafała Minassiana

 

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
- Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի -
jedno z pięciu głównych świąt w roku ormiańskim.

MSZA ŚWIĘTA W OBRZĄDKU ORMIAŃSKIM
15 SIERPNIA 2021 R. O GODZ. 9.00

w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

Po Mszy świętej, zgodnie z piękną tradycją ormiańską –
uroczyste poświęcenie winogron, a także ziół i kwiatów.

Uwaga: w bielańskim kościele może modlić się razem wielu wiernych z zachowaniem rygorów sanitarnych (nagłośnienie i telebim są także na zewnątrz kościoła).

Liturgia będzie też transmitowana:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   

֎  ֎ ֎

Zapraszam także już teraz na wielką uroczystość w następną niedzielę, 22 sierpnia w Gdańsku o godz. 12.00 - na Mszę św. w kościele św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk, której będzie przewodniczył arcybiskup gdański Tadeusz Wojda.
Przy okazji obecności ks. arcybiskupa chcemy wyrazić wdzięczność ks. prałatowi Cezaremu Annusewiczowi za 26 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego.

Z radością informuję także, że Związek Ormiański w Gdańsku zorganizował Dni Ormiańskie w Gdańsku w dn. 7-23 sierpnia, połączone z wieloma oryginalnymi koncertami oraz innymi uroczystościami i atrakcjami (program NA PLAKACIE W POPRZEDNIM ARTYKULE).

Z całego serca zapraszam w tę niedzielę na Bielany i w następną – do Gdańska!

Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

Związek Ormiański w Gdańsku organizuje w dniach od soboty, 7 sierpnia do poniedziałku, 23 sierpnia 2021 r. Dni Ormiańskie. W programie m.in.: koncerty muzyki ormiańskiej, spotkania, wystawy, degustacja dań ormiańskich (szczegóły na plakacie obok).

W NIEDZIELĘ 22 SIERPNIA 2021 O G. 12.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3,
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM
METROPOLITY GDAŃSKIEGO ABP.TADEUSZA WOJNY

wraz z ormiańskim obrzędem poświęcenia winogron przez ks. Józefa Naumowicza,
w związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP


Poświęcony zostanie kamień węgielny ormiańskiego ołtarza św. Kajetana, będą też inne akcenty ormiańskie. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dniach ormiańskich.
Սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մեր «Հայկական օրեր»-ին

(za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich)

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród uhonorowanych znalazł się również ks. prof Józef Naumowicz.
Odznaczenie zostało Księdzu nadane w lipcu 2020 r. (więcej TUTAJ)

Ks. prof Józef Naumowicz, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej otrzymał KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
"za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne"
.

SERDECZNE GRATULACJE!

» komunikat na stronie Prezydenta RP

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej