default_mobilelogo
W najbliższy piątek, 11 lutego, obchodzić będziemy już XXX Światowy Dzień Chorego.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie.
Ustanowienie Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele.
Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. 
Jak co roku, papież Franciszek wystosował Orędzie [PEŁNY TEKST] na na XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2022 r. (opublikowane: Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej). 
zdjęcie: strona Archidiecezji Przemyskiej
RZYM

 

W piątek 4 lutego rano mszą św. pod przewodnictwem katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, RAFAŁA PIOTRA XXI, rozpoczął się Synod biskupów ormiańskiego Kościoła katolickiego, któremu Patriarcha przewodniczy.

Program obrad synodu będzie obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie. W synodzie biorą udział ormiańskokatoliccy arcybiskupi i biskupi z: Libanu, Syrii, Egiptu, Iranu, Francji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Biskupi z Turcji i Ameryki Południowej są nieobecni z powodu złego stanu zdrowia. Sesje potrwają do 12 lutego. Posiedzenia podzielone będą codziennie na dwie części: poranną od 9.00 do 13.00 i popołudniową od 16.00 do 19.00. W sobotę 12 lutego, w dniu z zamknięcia synodu odbędzie się tylko sesja poranna.
Na zakończenie synodu zaplanowano publikację orędzia [uzup. 12.02.2022]. 

artykuły w j. ormiańskim:
  » na stronie Patriarchatu          » na stronie VATICAN NEWS

WATYKAN
Msza św. koncelebrowana przez papieża Franciszka i katolikosa-patriarchę Cylicji dla Ormian katolików, Rafała Piotra XXI Minassiana
w Bazylice św. Piotra w Watykanie, w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2022 r.,
sprawowana jako znak kościelnej komunii i trwania w jedności (poniżej nagranie całej liturgii).

     

Սուրբ Զոհի ընթացքին նախատեսուած են որոշ ծիսական արարքներ, որոնք պիտի խորհրդանշեն եկեղեցական հաղորդութեան իմաստը` ինչպէս երբ Սրբազան Պապը վեր բարձրացնելէ ետք Յիսուսին Մարմինը, այսինքն Սուրբ Հաղորդութիւնը կրող պնակը, զայն կը մատուցէ Պատրիարքին եւ երկուքը միասին, չորս ձեռքերով կը կրեն զայն, ապա կը զետեղեն խորանին վրայ եւ նոյնը կը կատարեն Յիսուսին արիւնը խորհրդանշող Գինիի բաժակով, որմէ ետք Քահանայապետը Պատրիարքին կու տայ Յիսուսին Մարմինը եւ Արիւնը ու երկուքը միասին կը ճաշակեն։ (...)

 » artykuł na stronie VATICAN NEWS - w j. ormiańskim:

OFIAROWANIE PAŃSKIE (orm., łac.)
Tiarnyntaracz - Տեառնընդառաջ
Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy. (...) 
 
WATYKAN

zdjęcie: Vatican Media
Papież do dziennikarzy: walczyć z fake newsami, szanować wątpiących.

"Uzyskanie prawdziwych informacji, a także pomocy w ich zrozumieniu na podstawie danych naukowych, a nie fake newsów, jest prawem człowieka" – powiedział Papież Franciszek w piątek, 28 stycznia 2022 r., na audiencji dla międzynarodowego konsorcjum mediów katolickich „Catholic fact-checking”. 
"Chrześcijański pracownik mediów kształtuje w sobie ewangeliczny styl życia, buduje mosty, jest twórcą pokoju również i przede wszystkim w poszukiwaniu prawdy. W swojej postawie nie jest konfliktowy, nie okazuje innym wyższości, nie upraszcza rzeczywistości, by nie popaść w swoisty naukowy fideizm."

» Vatican News - artykuł w j.polskim

Այս առթիւ արտասանած պատգամին սկիզբը Ֆրանչիսկոս Պապ յիշեց Սուրբ Պօղոս Զ Պապին, 1972 թուականին հաղորդամիջոցներու միջազգային օրուան պատգամէն հատուած մը՝ ուր Սուրբ Պապը կ՝ընդգծէ, թէ լրագրողին պարտականութեան գերազանցութիւնը կը կայանայ ոչ միայն յայտնելու այն ինչ որ անմիջապէս յայտնաբերելիք է՝ այլեւ որոնելու մէջ բացատրութեան տարրերը, իր զեկուցելիք սեփական իրողութիւններուն պատճառներուն եւ հանգամանքներու վերաբերեալ։ Հետեւաբար այդ աշխատանքը խիստ մեթոտ կը պահանջէ քննելու եւ արժէքաւորելու համար աղբիւրները, հաւատարիմ գտնուելով դիտարկուած տուեալներուն ու անոնց համապարափակ սփռումին.

 » Vatican News - artykuł w j.ormiańskim

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

Z inicjatywy ks. Prałata Cezarego Annusewicza – proboszcza parafii św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku, w niedzielę 16 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża Pamięci z miejsc męczeństwa narodu polskiego w okresie 1939 – 1945.
Krzyż (z ziemią) stanowi upamiętnienie 7 miejsc zbrodni na polskiej ludności: Czarnego Lasu w Stanisławowie, Obozu Stutthof, Katynia, Miednoje, Bykowni, Charkowa Piaśnicy, Szpęgawska, Westerplatte, Zaspy (Groby b. Polonii Gdańskiej, Gdańskich Pocztowców). Uroczystość zgromadziła wielu przybyłych Parafian, wiernych z innych Parafii Dekanatu Gdańsk – Śródmieście.

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

 

 
Patriarcha Rafael Bedros XXI Minassian rozmawia o letnich obozach dla ormiańskiej młodzieży z Marco Mencaglia (ACN international). Zdj. Ismael Martínez Sánchez, ACN International   

Marco Mencaglia przez ostatnie półtora roku był odpowiedzialny za projekty realizowane przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International - Kirche in Not,
Aid to the Church in Need, Aide à l’Église en Détresse) w Armenii. Dopiero niedawno sytuacja związana z pandemią pozwoliła mu na odwiedzenie kraju po raz pierwszy. Celem podróży było osobiste przyjrzenie się sytuacji i określenie obszarów, w których Papieskie Stowarzyszenie mogłoby współpracować z lokalnym Kościołem. Rozmawiała z nim Kira von Bock-Iwaniuk.

Armenia jest krajem, który bardzo wcześnie stał się chrześcijański - dziś stanowi chrześcijańską enklawę w coraz bardziej wrogim środowisku islamskim. Podczas podróży odwiedził Pan także Gruzję - czy udało się Panu odkryć jakieś podobieństwa między oboma krajami? A może ich sytuacja jest zupełnie inna?

Gruzja i Armenia to dwa kraje, które są położone blisko siebie pod względem geograficznym, ale różnią się całkowicie pod względem historii, kultury, języka, a nawet alfabetu. Jeśli chodzi o Kościół, istnieje jednak kilka obszarów wspólnych: Kościół katolicki stanowi niewielką mniejszość. Jego instytucjonalna obecność jest jeszcze stosunkowo nowa, ale już teraz wykonuje on wyjątkową pracę w sektorze społecznym poprzez Caritas i zakony. (...)

Jakie są największe wyzwania stojące przed Kościołem ormiańskim?

W Armenii Kościół katolicki można spotkać prawie wyłącznie w regionach położonych w północno-zachodniej części kraju, nie licząc kilku parafii za granicą w południowo-zachodniej Gruzji. Są to regiony ubogie i dość dziewicze, położone na wysokości ponad 2000 metrów. Zimy są srogie i mogą trwać nawet do sześciu miesięcy. Bezrobocie jest bardzo wysokie, a dla wielu osób emigracja stała lub sezonowa do krajów sąsiednich jest jedyną realną opcją. W takiej sytuacji zrozumiałe jest, że Kościół poświęca się intensywnej działalności społecznej na rzecz najsłabszych, aby dać im nadzieję i alternatywę wobec opuszczenia ojczyzny.

Kościół zobowiązał się do wspierania nowych powołań, ponieważ liczba księży i sióstr zakonnych jest znacznie mniejsza niż rzeczywiste potrzeby wiernych. Podobnie jak Kościół katolicki w Gruzji, Kościół w Armenii nie posiada seminarium duchownego, a studenci są wysyłani do różnych seminariów w Europie Zachodniej. Projekt utworzenia seminarium duchownego w Gyumri, siedzibie biskupa, jest obecnie wstrzymany z powodu braku funduszy.. (...)

Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Św. Franciszek Salezy - doktor Kościoła, patron pisarzy, dziennikarzy i prasy katolickiej. 

W tym [2022] roku przeżywać będziemy już 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który z woli Ojca Świętego Franciszka nosi tytuł: „Słuchajcie”. To zdanie zaczerpnięte jest z fragmentu Ewangelii św. Łukasza, w którym Jezus przestrzega swoich uczniów, że „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie.” (Łk 8, 17-18). „Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym dzisiaj orędziu "Słuchanie uchem serca" (Rzym, u św. Jan na Lateranie, 24 stycznia 2022 r., wspomnienie św. Franciszka Salezego.)

W Polsce obchodzony jest w III niedzielę września (w 2022 roku będzie to 18 września). Natomiast w wielu innych krajach jest obchodzony w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego (w 2022 roku - 29 maja). (foto VATICAN MEDIA)

***

Św. Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 r. Udał się do Padwy, by tam podjąć studia prawnicze. Gdy wrócił do domu, ojciec zamierzał wprowadzić Franciszka jako prawnika do senatu i ożenić z bogatą dziedziczką. Franciszek obie propozycje stanowczo odrzucił. Zgłosił się natomiast do swojego biskupa, by ten przyjął go w poczet duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593. 
W 1602 r. Franciszek został biskupem Genewy. Rozpoczął od wizytacji klasztorów i 450 parafii swojej diecezji. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał, udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi.  Zreformował kapitułę katedralną. W roku 1604 poznał św. Joannę Franciszką de Chantal i przy jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). 
Zmarł nagle w Lyonie 28 grudnia 1622 r. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku 1665. Papież Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem Kościoła, a papież Pius XI patronem dziennikarzy i prasy katolickiej. 
Ikonografia przedstawia św. Franciszka Salezego w stroju biskupim lub w stroju pontyfikalnym z mitrą na głowie.

Zgodnie z Motu Proprio papieża Franciszka "Aperuit illis" w Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. W tym roku [2022] przypada ona 23 stycznia. Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

Niedziela Słowa Bożego została ustanowiona 30 września 2019 r. Po raz pierwszy była obchodzona 26 stycznia 2020 r.. Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie w dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła.
Ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego spełnia postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego.

17 grudnia 2020 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę zawierającą wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie.

 


20 stycznia 2022 r. na stronie Patriarchatu Omiańskiego Kościoła Katolickiego (Liban) opublikowano informację: 
Pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego
RAFAŁA PIOTRA (RAFAEL BEDROS) XXI
katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików,

W DNIACH 4 - 12 LUTEGO 2022 R.
w Papieskim Kolegium Ormiańskim w Rzymie
ODBĘDZIE SIĘ SYNOD BISKUPÓW.
Rozpocznie się Świętą Liturgią
w PIĄTEK, 4 LUTEGO 2022 r. O GODZ. 7.30.
Program obrad synodu będzie obejmował przede wszystkim ocenę ogólnej sytuacji i potrzeb ormiańskiego Kościoła katolickiego oraz problematykę i zadania jego eparchii (diecezji) na świecie.
Prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji pomyślności prac synodu.
„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”
Tydzień Modlitw o Zjednoczenie Chrześcijan obchodzony jest w Kościele co roku w dniach 18-25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła.
Chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Tegoroczne materiały na Tydzień Modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Jako temat na tegoroczny Tydzień chrześcijanie z Bliskiego Wschodu wybrali fragment z Ewangelii św. Mateusza: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt. 2, 1-12). Mędrcy przybywają z odległych krajów i reprezentują różne kultury, ale wiedzie ich to samo pragnienie, aby zobaczyć i poznać nowonarodzonego króla i zjednoczyć się w prostym akcie składania hołdu i ofiarowania darów.
ormiańskim Kościele katolickim zainaugurował go Katolikos Patriarcha Rafael Bedros XXI w Libanie, w niedzielę 16 stycznia o godzinie 18.00 w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. św. Eliasza i św. Grzegorza Oświeciciela, w obecności katolików i przedstawicieli ormiańskiego Kościoła apostolskiego. Patriarcha wtedy również wygłosił rozważanie otwierające tą ceremonię. [TUTAJ do przeczytania w j. ormiańskim].
15 stycznia Kościół ormiański obchodzi święto narodzenia Jana Chrzciciela
Տօն Յովհաննու Կարապետին
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co “Bóg jest łaskawy”.
Św. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz.
Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa.
Poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał Go ludowi. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.

Zapowiedź narodzin, jego narodzenie opisuje rozdział 1. Ewangelii św. Łukasza.
W ikonografii św. Jan Chrzciciel przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.
 
  POLSKA - Kościół św. Jadwigi Śląskiej
w Starej Białej
 
  ARMENIA - kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny 
w Paniku
(z prawej strony widoczny dom parafialny)

"NIEWIELKI ŚWIĄTECZNY PIKNIK CHARYTATYWNY"
W parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej k/Płocka zorganizowano w niedzielę 9 stycznia 2022 r. świąteczny, zimowy parafialny piknik na rzecz wsparcia ormiańskiej wspólnoty katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miejscowości Panik (Armenia, prow. Szirak).
Główny cel – pomoc w odbudowie bardzo zniszczonego centrum parafialnego.

Przedsięwzięciu patronowali: Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy sekretariacie KEP, z jego dyrektorem ks. Leszkiem Kryżą, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej ks. kan. Zbigniew Kaniecki i wójt gminy Stara Biała p. Sławomir Wawrzyński. Wydarzenie pobłogosławił, poinformowany o planach, katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI (Rafael Bedros XXI).
Inicjatorem i głównym organizatorem Pikniku był ks. prał. Rafał Krawczyk, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Soczi (Rosja).
Równolegle, rano w niedzielę w Armenii, w kościele w Panik, proboszcz tamtejszej parafii ks. prał. Karnik Youssef Hovsepian, odprawił mszę św. w intencji parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, która to msza była transmitowana. 
Na każdej z czterech mszy św. ks. prał. Rafał Krawczyk przedstawiał sytuację Kościoła w Armenii. Również po każdej mszy św., wraz z wolontariuszami, kwestował, zbierając dobrowolne ofiary na wsparcie wspólnoty w Paniku.
Dodatkowo można było wesprzeć ten cel po prostu biorąc udział w parafialnym „Niewielkim Świątecznym Pikniku Charytatywnym”.
Atrakcji i niespodzianek było wiele, w tym te kuchni ormiańskiej. Wszystko udało się pięknie! Pogoda dopisała i frekwencja również.
Na koniec dnia – niespodzianka: transmisja online, na żywo na parafialnym facebooku - wieczorne podziękowanie i błogosławieństwo od Wielce Błogosławionego Katolikosa - Patriarchy Domu Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI Minassiana (nagranie w całym artykule, link poniżej).

» cały artykuł, galeria zdjęć

 

W dniach 5, 6 stycznia 2022 r. z okazji Święta Astwacahajnutjun - Objawienia i Chrztu Pańskiego - w trzech miastach naszych parafii zostały zostały odprawione przez ks. prof. Józefa Naumowicza, duszpasterza ormiańskokatolickiej parafii centralnej oraz południowej, uroczyste msze św. z obrzędem święcenia wody. Kolejna odbędzie się 9 stycznia w Warszawie. Poniżej - fotografie, krótkie relacje z tych świątecznych liturgii.
Przedstawiamy również inne liturgie Epifanii na świecie. 
Katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików RAFAEL BEDROS XXI przewodniczył świątecznej liturgii z błogosławieństwem wody w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Moskwie (parafia ormiańskokatolicka pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Moskwie).
EŁ; zdjęcie: Epifania Wrocław 2021, foto GOŚĆ

W POLSCE
celebrans: ks. prof. Józef Naumowicz
PARAFIA POŁUDNIOWA,
KRAKÓW, 5 I 2022
» więcej
PARAFIA POŁUDNIOWA
GLIWICE, 6 I 2022
PARAFIA POŁUDNIOWA,
WROCŁAW, 6 I 2022
» relacja
PARAFIA CENTRALNA,
WARSZAWA, 9 I 2022
» relacja
NA ŚWIECIE
ROSJA, MOSKWA, 6  I 2022
Celebrans: Katolikos RAFAEL BEDROS XXI
» cały artykuł i zdjęcia
ROSJA,
KrasnodarBiełorieczieńsk, 8  I 2022
Sofia 9 I 2022; Wieniow 10 i 2022
Celebrans: Katolikos RAFAEL BEDROS XXI
» więcej
ARMENIA, PANIK, 6  I 2022
celebrans: ks. Karnik Hovsepian
» więcej zdjęć
 
 ARMENIA, ERYWAŃ, 6  I 2022
Seminarium pw. Świętych Archaniołów
 WŁOCHY, RZYM, 6 i 2022Papieskie Kolegium Ormiańskie
celebrans: rektor Kolegium ks. Nareg Naamoyan

 


Katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików RAFAEL BEDROS XXI

przewodniczył świątecznej liturgii z błogosławieństwem wody w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Moskwie (parafia ormiańskokatolicka pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Moskwie).

żródło: kanał na YouTube katedry w Moskwie

» cały artykuł i zdjęcia

 

Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego (Epifanii)
* Ton Astwacahajtnutian * Տօն Աստուածայայտնութեան *
Astwacahajnutiun, czyli Objawienie Pańskie. Jest to pamiątka trzech wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa: Narodziny w Betlejem, przybycie mędrców ze Wschodu do Betlejem i chrzest Jezusa w Jordanie. W czasie świątecznej liturgii główny akcent położony jest na to trzecie wydarzenie. Dlatego też kapłan do naczynia z wodą wlewa święty olej "myron", a następnie zanurza w tej wodzie krzyż i udziela uroczystego błogosławieństwa.   
Ksiądz błogosławiąc świętym krzyżem, św. Ewangelią i świętym olejem, przyzywa nad nią mocy Ducha Świętego, aby:
mogła ona czynić domy szczęśliwymi, leczyć chorych, zbawiać dusze, jak też ciała, i by służyła do spełnienia wszystkich potrzeb”. 
(modlitwa z błogosławienia wody). Stąd zwyczaj zabierania tej wody do domów.Katolikos-patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafael Bedros XXI
będzie przewodniczył świątecznej liturgii z błogosławieństwem wody,
w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Moskwie 6 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 
(parafia ormiańskokatolicka pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Moskwie)

Ks. Petros Yesayan, proboszcz moskiewskiej parafii, jednocześnie wikariusz biskupi na Rosję ormiańskiego Kościoła katolickiego, serdecznie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w tej ważnej uroczystości.
Będzie to historyczne wydarzenie dla ormiańskiego Kościoła w Rosji!
W tej liturgii, jak i w pozostałych mszach ormiańskokatolickich w moskiewskiej parafii, można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji na kanale YouTube katedry w Moskwie: https://www.youtube.com/channel/UCv_ztXSXtfmUW_fSF08kFIA/featured 
Patriarcha odprawi również świąteczne liturgie dla innych wspólnot ormiańskokatolickich w Rosji:
✅ w Krasnodarze i Biełorieczeńsku - 8 stycznia     ✅ w Soczi - 9 stycznia      ✅ w Wieniowie - 10 stycznia.
żródło: Instagram ks. Petrosa Yesayana, strona Ordynariatu

UWAGA:  Liturgia w WARSZAWIE w niedzielę 9 stycznia, która była planowana w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej,
ze względu na obostrzenia sanitarne zostaje przeniesiona do kościoła na Bielanach, na godz. 9.00.
Natomiast msza św. w GDAŃSKU, planowana na 16 stycznia, zostanie odprawiona w późniejszym terminie.

 
Jak co roku, weźmy żywy udział w ormiańskich Mszach Świętych z okazji święta Objawienia Bożego (Astwacahajtnutiunpołączonych z błogosławieństwem wody świętym myronem, wyjątkowo uroczystym w tradycji ormiańskiej:


♦ 5 stycznia 2022 (środa) godz. 16.00 
 
Kraków, kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

♦ 6 stycznia 2022 (czwartek) - godz. 11.00, Gliwice, kościół św. Trójcy, ul. Mikołowska 8.

♦ 6 stycznia 2022 (czwartek) - godz. 16.00, Wrocław, kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1.

♦ 9 stycznia (niedziela), godz. 9.00 Warszawa, kościół na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

♦ 16 stycznia (niedziela) godz. 13.30 Gdańsk, kościół św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3.

Proszę o przyniesienie pojemników na wodę święconą.
*

Planujemy, że na początku lutego odbędą się w Warszawie kolejne warsztaty muzyczne śpiewu ormiańskiego, które poprowadzi Andrij Szkrabiuk ze Lwowa. Zakończą się Mszą św. w niedzielę 6 II. Już teraz serdecznie zapraszam.

z miłą pamięcią w modlitwie 
ks. Józef Naumowicz

1 STYCZNIA - ŚWIĘTO NADANIA IMIENIA JEZUS
Ton Tynorenutian jew Anwan Tiaryn mero Hisusi Kristosi
Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

(w Kościele łacińskim w tym dniu przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI)

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. 
Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca:
"W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef (...). Anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus" (Łk 1, 26-31).
Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:
"Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21).
Etymologicznie hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co "Jahwe zbawia". Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:
"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki)." (Łk 2, 21).
Na stronie Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego (www.armeniancatholic.org) został opublikowany, opracowany w Libanie, kalendarz liturgiczny na rok 2022.


 
25 grudnia 2021 roku odeszła do Pana
IRENA ROMASZKAN

"Skromnie i cicho odchodzą świadkowie historii tej wielkiej, ale często strasznej. Miałam okazję poznać Panią Irenę kiedy przygotowywałam biogram Jej Ojca, Mieczysława Romaszkana (brata m. in. ks. Kazimierza Romaszkana)."
Pochowana została 29 grudnia 2021 r. na cmentarzu w Trzebnicy.
Świeć Panie nad Jej duszą. Niech spoczywa w pokoju.

 
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej