default_mobilelogo
ARMENIA
 

Dzisiaj, w czwartek 25 października 2018 r. o godzinie 12.00 miała miejsce Uroczystość Konsekracji nowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Arpeni, wybudowanego dzięki ofiarności wielu wspólnot katolickich w Polsce.
30 lat po trzęsieniu ziemi, które zniszczyło istniejący tu przedtem kościół.

Mszy św. przewodniczył abp Rafał Minassian w towarzystwie wielu księży, z udziałem Nuncjusza Apostolskiego dla Armenii i Gruzji abpa José Avelino Bettencourtiego i przedstawicieli Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego z Libanu.
Podczas mszy śpiewał chór z katedry w Giumri.
Na uroczystości obecny był również Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej pan Paweł Cieplak, wielu zaproszonych gości, wierni z Arpeni i sąsiednich wiosek.

» FILM 1            » FILM 2

Na bieżąco przedstawialiśmy tu historię powstania kościoła w Arpeni, galerię zdjęć obrazujących koleje jego budowy - od pierwszych wykopów pod fundamenty po osadzenie krzyża na kościelnej wieży 29 lipca tego roku.
Arpeni to jedna z miejscowości regionu opustoszałego przez trzęsienie ziemi, zaniedbanego, zapomnianego przez państwo, pozbawionego jakichkolwiek perspektyw do normalnego funkcjonowania i życia. Tutejsze wspólnoty potrzebują przede wszystkim zaplecza do modlitwy, Kościoła, który nie rzadko dla ludzi wschodniego Kaukazu jest mocnym argumentem do podjęcia z większym zaangażowaniem praktyk religijnych.
I taką możliwość wspólnota z Arpeni właśnie otrzymała!

Opowieść zamykamy galerią zdjęć z uroczystej konsekracji.

A wszystkim wiernym kościoła pw. Jana Chrzciciela w Arpeni życzymy wielu łask bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim Kościołem.
Niech modlitwa i uwielbienie Boga tu trwa, aby Wasza wspólnota była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny, budowania i pogłębiania więzi między Bogiem a człowiekiem.

» GALERIA
» artykuły na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii i Europy Wschodniej - w j. ormiańskim, w j. angielskim


Liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II przypada w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - "Miastu i Światu". 22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta msza św. inaugurująca pontyfikat.
16 października 1978 na konklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I, w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Szacuje się, że jego kandydaturę poparło 103 kardynałów, na 111 głosujących. O godzinie 18:45 otworzyło się balkonowe okno Pałacu Apostolskiego. Na słowa „Habemus papam!” tłum odpowiedział burzą oklasków. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już 13 maja, jego następca Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prace zakończył 14 stycznia 2011 roku dekret o cudzie podpisany przez Benedykta XVI. 
Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku na Placu św. Piotra. Natomiast kanonizacji Karola Wojtyły dokonał papież Franciszek, 27 kwietnia 2014 roku. 

***

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu.
W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.(…)

PARAFIA CENTRALNA

 

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 21 października 2018, o godzinie 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

(...) Tego dnia na terenie szkoły odsłonięto bogato zdobiony i jednocześnie nietypowy chaczkar. To dar od Varazdata Hambardzumyana, który gościł w kieleckim liceum na początku roku. Podczas warsztatów, przekazał młodzieży podstawowe zasady tworzenia ormiańskich pomników. Tak zafascynował się zdolnościami i zaangażowaniem uczniów, że postanowił podarować im swoje dzieło wykonane w swojej pracowni.

» cały artykuł i galeria fotografii


ARMENIA

Kościół w Arpeni, wrzesień 2018 r.

  
Kościół w Arpeni, październik 2018 r.

    
ZAPROSZENIA
Budowa nowego kościoła w Arpeni została zakończona 20 września 2018 r. Trwa wykańczanie i wyposażanie wnętrza, przygotowanie do uroczystej konsekracji.

Kościół został wybudowany dzięki ofiarności wspólnot katolickich w Polsce. Przez przeszło rok przyjeżdżając do Polski ks. Rafał Krawczyk odwiedzał parafie diecezji płockiej, archidiecezji warszawskiej i archidiecezji wrocławskiej. Szukał wsparcia dla Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii. W szczególności na budowę nowego kościoła w Arpeni, gdzie kiedyś był kościół, ale podczas trzęsienia ziemi w 1988 r. został zniszczony w takim stopniu, że nie dało się go odbudować.
W połowie lipca 2017 r. można było budowę rozpocząć i kontynuować. Kościół szybko urósł.

w CZWARTEK 25 października 2018 r. o godzinie 12.00

odbędzie się
Uroczystość Konsekracji
nowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Arpeni

pod przewodnictwem

Jego Ekscelencji Arcybiskupa Rafała Minassiana
Eparchy Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

z udziałem Nuncjusza Apostolskiego dla Armenii i Gruzji
Jego Ekscelencji Arcybiskupa José Avelino Bettencourt

» zdjęcia - historia budowy                       » artykuł o kościele w Arpeni

 

PARAFIA CENTRALNA

Po wakacyjnej przerwie, parafianie z Parafii Centralnej, spotkali się na mszy św. mimo utrudnień z dotarciem do kaplicy Rodziny Rodzin, spowodowanych odbywającym się biegiem ulicznym. Pojawili się znajomi klerycy Aron, Aharon i Narek, już po obłóczynach, które odbyły się w trakcie ich wakacyjnego pobytu w Armenii.

W homilii ks. Józef Naumawicz przypomniał, że w liturgii ormiańskiej mamy dzisiaj czwartą niedzielę po podwyższeniu krzyża, a do 11 listopada, będzie ich 9. Święta te nie są obchodzone w obrządku łacińskim. W obrządku ormiańskim od 13 listopada wchodzimy w pięćdziesiątnicę adwentową, okres przygotowania do epifanii - święta narodzenia Chrystusa.

Ksiądz nawiązał do symbolu krzyża ormiańskiego, krzyża nadziei i odrodzenia. Ostatnio sporo ich było błogosławionych, rzeźbione w tufie w pięknych kolorach, mają upamiętniać miejsca i zdarzenia. Dzisiejsza msza św. sprawowana jest w intencji ludzi konających, którzy być może odchodzą bez nadziei zbawienia, w życiu odeszli od krzyża i Boga. Modlimy się, aby przed śmiercią zawierzyli krzyżowi, Chrystusowi i miłosierdziu Bożemu.

Również w trakcie zawierania małżeństwa w obrządku ormiańskim pojawia się krzyż, podczas koronacji pary młodej, tzw. brat krzyżowy trzyma krzyż który ma ich łączyć, jest krzyżem nadziei i ofiary.

Ksiądz wspomniał chyba najbardziej znanego Ormianina na świecie, który niedawno odszedł - Charles Aznavour to postać wyjątkowa, był osobą niezwykle pracowitą, mimo, że urodził się we Francji, oddany swojej ormiańskiej ojczyźnie, był jej ambasadorem.

Po końcowym błogosławieństwie, ksiądz pochwalił nas za bardzo dobry śpiew w trakcie mszy i zaprosił na tradycyjne spotkanie przy herbacie i słodyczach.

 

Uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra pod przewodnictwem Ojca Świętego rozpoczęło się XV Zgromadzenie Ogólnego Zwyczajne Synodu Biskupów. Będzie ono obradowało do 28 października w Rzymie na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. W swej homilii papież podkreślił ze wzruszeniem udział po raz pierwszy w pracach Synodu dwóch biskupów z Chińskiej Republiki Ludowej.
Mszę św. z papieżem sprawowali wszyscy ojcowie synodalni. Po odczytaniu po włosku fragmentu z Listu św. Pawła do Filipian (2, 1-4) oraz odśpiewaniu Ewangelii po łacinie (J 14, 23-29) głos zabrał Ojciec Święty. 
Na wstępie Franciszek podkreślił, że główną rolę w pracach synodalnych odgrywa Duch Święty. Zachęcił, by prosić Go o dar pamięci i ożywiania słów Chrystusa, o pamięć, która mogłaby rozbudzić i odnowić w nas zdolność do marzeń i nadziei, „abyśmy mogli ze swej strony namaścić naszych młodych darem proroctwa i wizji. Niech da nam łaskę, byśmy byli pamięcią działającą, żywą i skuteczną, która z pokolenia na pokolenie nie pozwala się stłumić i zniszczyć prorokom nieszczęść i kataklizmów ani też przez nasze ograniczenia, błędy i grzechy, ale jest w stanie znaleźć przestrzenie, by rozpalić serca i rozeznawać drogi Ducha. W tej postawie posłusznego nasłuchiwania głosu Ducha przybyliśmy ze wszystkich stron świata, po raz pierwszy włączając Chiny kontynentalne, wyrażając w ten sposób jedność kolegium biskupów z Następcą Piotra w Kościele powszechnym” – podkreślił Franciszek.

» cały artykuł (KAI)
»  homilia Ojca Świętego na otwarcie Synodu


PARAFIA CENTRALNA

 
UWAGA! ZMIANA GODZINY MSZY ŚW. NA WCZEŚNIEJSZĄ - Z 11.00 NA 10.00

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej


w niedzielę, 7 października 2018, o godzinie 10.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14, w Warszawie

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz
duszpasterz Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej
pw. św. Grzegorza z Nareku

1 października 2018, Msza św. w kaplicy św. Józefa w Wołowie
Siostry benedyktynki zapraszają na uroczystą Mszę Świętą
z okazji 60-lecia obecności Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Wołowie.
Siostry przybyły ze Lwowa przez Lubiń do Wołowa 1 października 1958 r,
Wspólnota sióstr benedyktynek z Wołowa na Dolnym Śląsku sięga korzeniami klasztoru we Lwowie, założonego w XVII w. dla katoliczek obrządku ormiańskiego. Z początku wstępowały do niego Ormianki; z czasem przyjmowano także Polki.
Założony został w latach 1675-1676 przez trzy mniszki przybyłe z Kamieńca Podolskiego. Dzięki wstawiennictwu arcybiskupa ormiańskiego Wartana Hunaniana otrzymały od rady miejskiej Lwowa budynki w dzielnicy ormiańskiej do zagospodarowania na klasztor. O...piekę nad nimi sprawował proboszcz ormiańskiej parafii katedralnej, ks. Onufry Asłanowicz i Benedyktynki obrządku łacińskiego z ksienią Eleonorą Kazanowską na czele. Zezwolenia na założenie własnego zgromadzenia udzielił papież Aleksander VIII w roku 1690. Na jego mocy powstawał nowy zakon, podlegający regule św. Benedykta, ale zachowujący obrządek ormiańskokatolicki. 24 grudnia 1692 roku abp Wartan Hunanian uroczyście konsekrował pierwszych 14 profesek. Na czele zakonu stała ksieni. Pierwsza na to stanowisko została wybrana w 1701 Marianna Nersesowiczówna, siostra biskupa koadiutora Deodata Nersesowicza. Przy klasztorze istniała znana i ceniona szkoła żeńska, do której uczęszczały panny ormiańskie, ale też polskie i Rusińskie. Posiadały też folwark Pasieki na Łyczakowie oraz kaplicę pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, poświęconą 29 września 1898 przez abp Izaaka Mikołaja Isakowicza.
Po II wojnie światowej zmuszone okolicznościami ormiańskie benedyktynki, które z powodu braku powołań w społeczności ormiańskiej jeszcze przed wojną dokonały konwersji na obrządek łaciński, przybyły do Polski w jej nowych granicach.
Po opuszczeniu Lwowa najpierw trafiły do Lubinia, gdzie swój klasztor do dziś mają benedyktyni. Po kilku latach, abp Bolesław Kominek, powiadomił mniszki o możliwości objęcia klasztoru w Wołowie – który właśnie opuszczały boromeuszki. Benedyktynki przyjechały do Wołowa 1 października 1958 roku.W 1961 r siostry przyłączyły się do Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Benedyktynek w Polsce.
Siostry przekazały do Archiwum Polskich Ormian wiele cennych armeników.
 


PARAFIA CENTRALNA

W kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w KUROWIE, w niedzielę, 23 września 2018 r. o godz. 12.00 została odprawiona msza św. ormiańskokatolicka. 
W krypcie pod kościołem pochowany jest, wraz ze swoja matką, ks. Grzegorz Piramowicz, ormiańskiego pochodzenia polski duchowny rzymskokatolicki - jezuita, pedagog, działacz oświatowy, pisarz oświeceniowy i filozof, w latach 1774 - 1797 proboszcz tej parafii.
Mszy św. przewodniczył abp Rafał Minassian, Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej. Wraz z nim mszę św. koncelebrowali ks. prof. Józef Naumowicz i ks. Narek Mnoyan z Armenii, a towarzyszyli również trzej ormiańscy klerycy studiujących w Polsce. We mszy św. Wziął udział JE Ambasadora Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryan.
Po mszy św. został poświęcony chaczkar osadzony przy ścianie kościoła - dar ambasadora i abpa Rafała Minassiana.


» 
galeria na stronie parafii w Kurowie

 

 


Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików.
Kard. Nycz: Niech ten chaczkar będzie znakiem bliskości, współpracy i serdeczności między nami, między Polakami i Ormianami.

Niech ten chaczkar będzie znakiem bliskości, współpracy i serdeczności między nami, między Polakami i Ormianami – mówił kard. Kazimierz Nycz na zakończenie Mszy św. dziękczynnej z okazji 100. rocznicy ustanowienia pierwszej Republiki Armenii, odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40. rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. Metropolita warszawski jest ordynariuszem wiernych obrządku ormiańskokatolickiego w Polsce.
Uroczystej Eucharystii sprawowanej w rycie ormiańskokatolickim w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików. Po Mszy św. poświęcony został chaczkar, czyli ormiański kamienny krzyż – dar Ormian, dedykowany Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii.
     Tydzień pod znakiem krzyża
Msza św. sprawowana była o godz. 12. w górnym kościele Świątyni Opatrzności Bożej w obrządku ormiańskokatolickim, w języku grabar, liturgicznym języku staroormiańskim. Po polsku zabrzmiały tylko czytania mszalne i modlitwa Ojcze Nasz. Homilię w języku francuskim, z polskim tłumaczeniem, wygłosił abp Minassian.

Po raz pierwszy Msza św. w obrządku ormiańskim w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie już w sobotę o godz. 12.00, a po niej poświęcenie kamiennego krzyża ormiańskiego - chaczkaru i chóralny koncert. Chaczkar to dar Ormian dedykowany św. Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii, w 40. rocznicę jego pontyfikatu, a także w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustanowienia pierwszej Republiki Armenii.

» artykuł na stronie Archidiecezji WarszawskiejPARAFIA CENTRALNA


W niedzielę, 23 września 2018 r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym pw. Św. Michała w KUROWIE,
gdzie w latach 1774 - 1797 był proboszczem i jest pochowany ks. Grzegorz Piramowicz
zostanie odprawiona msza św. ormiańskokatolicka,
 której będzie przewodniczył
abp Rafał Minassian
Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej


Msza św. będzie połączona z poświęcenie chaczkaru - daru JE Ambasadora Republiki Armenii w Polsce Edgara Ghazaryan oraz abpa Rafała Minassiana,


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
– Msza św. w obrządku ormiańskim
– Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej ks. Grzegorza Piramowicza

– Poświęcenie chaczkaru
– Przemówienia okolicznościowe 

 

Podczas swojej podróży do Brazylii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro Ojciec Święty Franciszek w czasie drogi krzyżowej powiedział:
„Nikt nie może dotknąć Krzyża Jezusa i nie zostawić na nim czegoś z siebie ani nie wziąć czegoś z Krzyża Jezusa dla własnego życia”.
*
Podwyższenie Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obchodzone zarówno w kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Święto wyraża także głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina.
Jego istotą jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
W tym roku [2018] Święto Podwyższenia Krzyża (Chaczwerac) obchodzone jest, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, w niedzielę 16 września (w kościele łacińskim zawsze 14 września).
W Kościele ormiańskim jest jednym z pięciu najważniejszych świąt, po których następuje w poniedziałek OR MERELOC – Dzień Zaduszny.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
 
PARAFIA CENTRALNA
»zaproszenie

W sobotę, 22 września 2018 r. o godz. 12.00
w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej
zostanie odprawiona uroczysta msza św. ormiańskokatolicka,

 której będzie przewodniczył
abp Rafał Minassian
Eparcha Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej

W uroczystości weźmie udział
kard. Kazimierz Nycz
zwierzchnik kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce.


Msza św. połączona będzie z odsłonięciem i błogosławieństwem chaczkaru ofiarowanego przez ambasadora Armenii w Polsce Edgara Ghazariana oraz abpa Rafała Minassiana z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, jako wyraz wdzięczności także dla św. Jana Pawła II.
 

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą,
ks. Józef Naumowicz

 

8 września
Narodziny Najświętszej Marii Panny
(orm., łac.)
Ton Cynyndian Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու
 

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego.

Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa: "Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg", a w liturgii zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która "dla całego świata stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia".

Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby, która odgrywa ważną rolę dla historii zbawienia. Symbolika narodzin jest zapowiedzią nowego życia w wierze, chrztu, Bożego błogosławieństwa. W kanonie Pisma Świętego nie znajdujemy jednak opisu narodzenia i dzieciństwa Maryi, choć temat ten podejmują liczne apokryfy m. in. "Protoewangelia Jakuba". Trudno jednak na podstawie tych pism odtworzyć prawdziwe wydarzenia z życia Matki Bożej.

Tradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim, którzy doczekali się córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten sposób zachowana od skażenia grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia NMP świadczy fakt, iż uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.

Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny, wzniesionego w V wieku na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy, gdzie otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono w VI wieku do Konstantynopola a następnie na Zachód. Pod koniec VIII wieku w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście z procesją stacyjną przy świecach i pochodniach, a przyczynił się do tego papież Sergiusz I.

Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie rozpowszechniony we Włoszech.
W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jest związany z poświęceniem ziarna na nowy zasiew.

za: KAI


Nowa publikacja wydana przez Narodowe Centrum Kultury, dzięki współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej. Jest to wybór tekstów Arcybiskupa Józefa Teodorowicza, opatrzony wstępem Pawła Skibińskiego, zamieszczamy opis wydawcy tej publikacji.
Tom ukazuje myśl polityczną i rozważania na tematy narodowe jednego z najwybitniejszych duchownych i myślicieli ostatnich dekad okresu zaborów i II RP. Józef Teodorowicz pisze w nich o związkach wiary i polityki. Ukazuje zasady, które jego zdaniem powinny przyświecać polityce polskiej. Analizuje kwestię ruską (ukraińską) i polemizuje z ugodowcami - zwłaszcza z Michałem Bobrzyńskim. Udowadnia zarazem, że określanie go mianem „ormiańskiego Skargi” nie było bezpodstawnym odniesieniem do wielkiego kaznodziei sprzed stuleci, a celnym uchwyceniem znaczenia oraz intelektualnej i duchowej mocy znakomitego myśliciela ze Lwowa.
28 sierpnia 2018 r. rozpoczął się w klasztorze w Bzommar (Liban) Synod biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Potrwa do 7 września. Przewodniczy mu Krikor Bedros XX, Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików.

Program Synodu będzie obejmował zagadnienia duchowe, duszpasterskie, diecezjalne, kanoniczne, administracyjne, edukacyjne, wydawnicze, informacyjne i społeczne. Synod również zajmie się sytuacją wspólnot ormiańskich i problemami, z jakimi boryka się cały naród ormiański.

 

15 sierpnia w Gdańsku, w Kościele Świętych Piotra i Pawła, ks. Józef Naumowicz, wraz z ks. Henrykiem Błaszczykiem, odprawił uroczystą mszę świętą ormiańskokatolicką.
Kościół Świętych Piotra i Pawła jest diecezjalnym sanktuarium - znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.
Msza była związana ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Ton Pochman Syrpo Kusin Mariamu - Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու), przypadającym w tym roku - wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego - 12 sierpnia.

Podczas mszy św. zgodnie z tradycją, zostały poświęcone winogrona, zioła, warzywa i kwiaty.

Pięknym i wyjątkowym podczas niej wydarzeniem był obrzęd zaręczyn Moniki Ścibek i Jakuba Kopczyńskiego!

Narzeczonym - wszystkiego najlepszego!

Po mszy św. i wizycie w siedzibie Związku Ormiańskiego w Gdańsku wszyscy udali się na modlitwę i złożenie kwiatów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka na Cmentarzu Łostowickim. 

 
12 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (łac. 15 sierpnia)
Ton Pochman Syrpo Kusin Mariamu
Տօն Փոխման Սրբոյ Կուսին Մարիամու

W ormiańskim kalendarzu liturgicznym jest ono wyznaczone na niedzielę najbliższą w stosunku do 15 sierpnia. W roku 2018 przypada 12 sierpnia.
 

To jedno z najważniejszych i najstarszych świąt.

Apokalipsa świętego Jana przedstawia Maryję Wniebowziętą jako Arkę Przymierza noszącą Jezusa: „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni” (Ap 11,19). I kontynuuje: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1).

Sam Jezus zwracał się do Matki – gynai, tzn. Niewiasto! w Kanie Galilejskiej (por. J 2,4) i z wysokości Krzyża (por. J 19,26). Psalmista mówi do Boga: „O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem” (Ps 104,1-2) – Maryja swoim ubiorem wskazuje na Boga, który Ją tak cudownie przyodziewa. Wskazuje na to Psalmista: „Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie” (Ps 84,12). Księżyc pod stopami Maryi symbolizuje siły zła, ciemności, które zgodnie z prorocką zapowiedzią Protoewangelii (por. Rdz 3,15) zostały przez Nią podeptane. Gwiazdy, zgodnie z wyjaśnieniem Jezusa z Ap 1,20 symbolizują aniołów odpowiedzialnych za Kościoły lokalne – to oni otaczają Maryję – Matkę Kościoła.

Obchodzona 15 sierpnia wg kalendarza łacińskiego uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Dogmat o Wniebowzięciu NMP Papież Pius XII ogłosił w 1950 roku.
Zgodnie z magisterium Kościoła, Matka Jezusa została wzięta do nieba z duszą i ciałem. W Polsce oraz wielu krajach Europy Matka Boska Wniebowzięta uważana jest za patronkę roślinności.
Święto to w Polsce nazywane jest też Świętem Matki Boskiej Zielnej - wiąże się ze święceniem wianków czy bukietów z ziół i kwiatów. W tradycji ormiańskiej świeci się w tym dniu zioła i winogrona.

Prawda o chwalebnym Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem jest znana w Kościele i czczona od najdawniejszych wieków. Przeświadczenie o tym, że ciało Matki Bożej nie mogło podlegać rozkładowi, tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych ludzi, podległych skutkom grzechu pierworodnego, wyrażone zostało w ciągu historii Kościoła w wielu świadectwach, wzmiankach i śladach.

» cały artykuł


PARAFIA PÓŁNOCNA
Zapraszam wszystkich wiernych na doroczną, uroczystą
ormiańskokatolicką mszę świętą,
która sprawowana będzie w kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku (ul. Żabi Kruk 3)
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie,
związaną z 
Werapochumn Surp Astwadzadzin
- Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

(przypadającym w tym roku 12 sierpnia wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego)

w środę, 15 sierpnia 2018 r. o g. 14.30

Po mszy św. Związek Ormiański w Gdańsku zaprasza na:
- modlitwę przy chaczkarze;
- przemarsz do siedziby Związku przy ul. Mariackiej 34/36
- modlitwę i złożenie kwiatów na grobie ks. Kazimierza Filipiaka na Cmentarzu Łostowickim.

Wraz z serdeczną pamięcią i modlitwą
ks. Józef Naumowicz


Już teraz zapraszam na sobotę, 22 września 2018 r. na uroczystą mszę św. ormiańskokatolicką
połączoną z odsłonięciem chaczkaru
w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej.
Szczegóły jeszcze zostaną podane.

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Północnej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej