default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA

Mszy św. ormiańskokatolicka, która sprawowana była
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 23 maja 2021, o godz. 9.00 w Warszawie przez ks. prof. Józefa Naumowicza
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach i transmitowana online

TUTAJ  Emisja nagrania 30 maja 2021 r. w PR Program II, godz. 8.00

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Ton Galystian Hokwujn Syrpo
Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

W Dniu Pięćdziesiątnicy, po siedmiu tygodniach od Wielkanocy świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, które w tym roku przypada - wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, ale także w kościele katolickim obrządku łacińskiego - 23 maja 2021. Jest to jedno z trzech najważniejszych świąt katolickich.
Po Pięćdziesiątnicy następuje okres siedmiu niedziel po zesłaniu Ducha Świętego. Na jego zakończenie, w siódmą niedzielę, przypada Święto Przemienienia Pańskiego, słynny ormiański Wardawar (w tym roku 11 lipca).
"Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Przyzywajmy Go z otwartym sercem. On – jak głosi sekwencja liturgiczna – jest prawdziwym „Ojcem ubogich, Dawcą darów i Światłością sumień, słodkim Gościem dusz”. Módlmy się, aby przyniósł „ochłodzenie i odpocznienie” wśród trudów, wśród pracy ludzkich rąk i umysłów, pośród spiekoty dnia, wśród niepokojów, walk i zagrożeń we współczesnym świecie. Moc Ducha Świętego niech będzie waszą siłą!“
(Papież Franciszek, audiencja ogólna 19.05.2021, VATICAN NEWS)
*
"Jezus nie jest już w sposób widzialny obecny z Apostołami. Wraz z innymi pątnikami przybyli oni do Jerozolimy na żydowskie święto Szawuot zwane także „Świętem Tygodni” lub „Zielonymi Świątkami” i byli razem zgromadzeni, zamknięci w Wieczerniku - miejscu, gdzie spożyli z Jezusem ostatnią Wieczerzę. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich usłyszeli szum wiatru i pojawiły się jakby języki ognia, które rozdzieliły się nad głowami wszystkich. Symbole widzialne zapowiadały przyjście Ducha Świętego, który jak tchnienie jest niewidzialny". 
(z wywiadu dla PAP ks. prof. Józef Naumowicza - TUTAJ cały wywiad).
Św. Rita z Cascii (1381-1457) - augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Beatyfikowana w 1628 r, kanonizowana w roku 1900. Jest też opiekunką wielu dzieł charytatywnych. Róża jest symbolem Świętej Rity zarówno ze względu na piękno kwiatu, jak i obecność na jej łodydze kolców/cierni.
Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Podobnie jest w wielu miejscach kultu św. Rity na świecie, który bardzo szybko się rozwija.
W Polsce jest kilka miejsc szczególnego kultu św. Rity. W niedzielę 23 maja zostanie ustanowione kolejne, w Głębinowie w diecezji opolskiej, gdzie od 22 maja 2015 r. znajdują się relikwie Świętej.
A W ARMENI:
W tym dniu, 23 maja 2021 r. Katolicki Związek Kobiet w Panik - ՓանիկիՀայ կաթողիկե տիկնանց միություն (prow. Szirak) zaprasza na mszę św. w dniu wspomnienia św. Rity, podczas której zostanie utworzona pierwsza w Armenii grupa czcicieli Świętej Rity.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i zaproszeniem wczoraj, 20 maja 2021 odbył się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wernisaż wystawy "Kobiety z pastorałami". Wystawa została przygotowana z inicjatywy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i prezentuje zabytkowe portrety ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa ze zbiorów Fundacji.
Obrazy po 1945 r. zostały przewiezione do Polski. Ponad 70 lat zwinięte w rulon przeleżały na klasztornym strychu. Z inicjatywy Fundacji, dzięki pozyskanym funduszom 7 obrazów przeszło gruntowną konserwację, którą przeprowadziła Jolanta Pollesch. Kolejne 4 obrazy z kolekcji są aktualnie poddawane badaniom i oczekują na konserwację. Na ekspozycji można oglądać na wydrukach ich stan obecny.
Opis wydarzenia i galerię zdjęć można zobaczyć TUTAJ , na stronie Archidiecezji Warszawskiej.
Tam też do pobrania  PDF broszury o wystawie
 fot. Wojciech Łączyński

Święto Zesłania Ducha Świętego - Տօն  Գալստեան  Հոգւոյն Սրբոյ

Msza święta w obrządku ormiańskim
23 maja 2021 o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5

Transmisja online poprzez:  » stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   


Liturgia ta będzie także nagrywana dla Polskiego Radia Program II 
– emisja za tydzień, 30 maja, PR Program II, godz. 8.00 (poprzednia emisja naszej liturgii, z 4 X 2020, jest dostępna: https://www.polskieradio.pl/8/4602 - trzeba wybrać audycję z 11 X 2020).

*

Ta niedziela to również znany odpust parafialny w Lesie Bielańskim z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To na ten odpust, świętowany od 350 lat, kiedyś spieszyła cała Warszawa. Był to największy i najbardziej znany odpust w stolicy. Obecnie przeżywa swoje odrodzenie, także przez możliwość udziału na wolnym powietrzu w liturgii, a też w różnych atrakcyjnych wydarzeniach.

Serdecznie dziękuję ks. proboszczowi Wojciechowi Drozdowiczowiktóry nie tylko udostępnia bielański kościół na ormiańską liturgię,
ale też organizuje jej transmisję online.
Dlatego zachęcam 
do udziału także w tacy niedzielnej:
konto bankowe  - Parafia bł. E. Detkensa
19 2030 0045 1110 0000 0002 5080 – można dopisać:  "Msza Ormiańska"
(zob. także strona parafii: www.lasbielanski.pl).
                                                  Z pamięcią w modlitwie -  ks. Józef Naumowicz

 

Dzisiaj, w siódmą Niedzielę Wielkanocną, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzona jest Druga Niedziela Palmowa (է. Կիրակի Յինանց - Երկրորդ Ծաղկազարդ), zwana Kwietną.
Katolicki Kościół łaciński dzisiaj obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Przypomnijmy informacje o wymowie tej niedzieli w obrządku ormiańskim:

W tę niedzielę w liturgii ormiańskiej czyta się opis wjazdu Chrystusa do Jerozolimy – tak jak w Niedzielę Palmową przed Wielkanocą - ale po to, by rozważać uroczyste wejście naszego Pana do Jerozolimy niebiańskiej. Cztery dni po Święcie Wniebowstąpienia, bierzemy udział w radości nieba, które wita Tego, który przez swoją mękę i śmierć pokonał na krzyżu szatana, grzech i śmierć, pełen mocy powstał z martwych, aby żyć na wieki wieków, wchodzi do nieba jako zwycięski Król chwały i zasiada po prawicy Ojca.
Czytając w Drugą Niedzielą Palmową opis uroczystego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozważajmy chwalebne wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana oraz Jego niewidzialną, ale pełną mocy obecność dla nas.

Bramy, podnieście swe szczyty,
unieście się, odwieczne podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały! ­

– te słowa psalmu 24 to radosny śpiew, jaki rozbrzmiewał w uroczystych liturgiach w świątyni jerozolimskiej. To wezwanie do bram świątyni, jakby były one żywymi istotami, by się otwarły szeroko i przywitały Tego, który przychodzi – jak mówi dalej psalm – jako Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju, zwycięski Król chwały.
W liturgii ormiańskiej kantor śpiewa te słowa przed Ewangelią opisującą uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy (w Niedzielę Palmową i w tę, tzw. Drugą Niedzielę Palmową). Tak mogli śpiewać aniołowie, gdy witali Pana wstępującego do nieba.

ks. prof. Józef Naumowicz, 2017 r.; ilustracja: St. Peter Armenian Church

 

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej od jutra będą prezentowane portrety ksień Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa. 

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich otrzymała obrazy w darze od spadkobierczyń – sióstr benedyktynek z Wołowa. Portrety w postaci rulonu płócien, po przewiezieniu w 1945 roku ze Lwowa, spędziły ponad 70 lat na klasztornym strychu – teraz, po gruntownej konserwacji przeprowadzonej przez Jolantę Pollesch, głównego konserwatora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, są nieocenioną pamiątką tamtych lat, ale również wspaniałą kolekcją portretów lwowskiej szkoły z okresu XVIII do XX wieku. Na wystawie prezentowane będą  również dokumenty i pamiątki po lwowskich benedyktynkach ormiańskich, ofiarowane do zbiorów Fundacji. Można też zobaczyć, wypożyczony na wystawę, autentyczny pastorał ostatnich ormiańskich ksień.

za: www.dziedzictwo.ormianie.pl, 13.05.2021

 

Ton Hambarcman - Տօն Համբարձման

W tym roku wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego Wniebowstąpienie (orm. Hambarcum) przypada 13 maja. Świętuje się je tradycyjnie w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu. Również w kościele rzymskokatolickim są miejsca gdzie też tego dnia jest świętowane (np. Watykan).
W Polsce kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienie obchodzić będzie w VII Niedzielę Wielkanocną, 16 maja (podobnie jak we Włoszech).

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11):

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego. Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).
Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W dziesięć dni po Wniebowstąpieniu większość chrześcijan świętuje Zesłanie Ducha Świętego
.

» o święcie Wniebowstąpienia w Armenii (VATICAN NEWS; w j. ormiańskim)

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

Mszę św. odpustową 9 maja 2021 r. w  kościele świętych Piotra i Pawła w Gdańsku w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie rozpoczął gospodarz miejsca – proboszcz ks. prałat Cezary Annusewicz.

Podziękował za intencję tej mszy ormiańskokatolickiej, którą była modlitwa za 25 lat jego posługi jako proboszcza gdańskiej parafii, 11 lat jako proboszcza ormiańskokatolickiej parafii północnej i o dalsze łaski dla niego. Ks. Annusewicz przywdział na ten dzień piękną, zabytkową kapę ze Stanisławowa.

Mszę św. ormiańskokatolicką sprawował ks. Józef Naumowicz wraz z asystą, Aharonem i Jakubem. Lilit Hovhannisyan pięknie śpiewała części mszy św. W kazaniu ks. Cezary wspomniał m.in. o czci, jaką zawsze otaczana była w gdańskim kościele Matka Boża – od 1958 r., kiedy ks. Kazimierz Filipiak sprowadził Obraz wraz z całym dobytkiem kościoła stanisławowskiego, przez powołanie w 2007 roku Maryjnego Sanktuarium Diecezjalnego aż do dzisiaj. 

» cały artykuł, galeria zdjęć

 

ARMENIA

We wrześniu ubiegłego [2020] roku pisaliśmy o projekcie  „Kard. Aghajanian Hall” , wyremontowania sali im. Kard. Agadżaniana, części budynku Oratorium, projekcie niezmiernie ważnym dla - w większości katolickiej - społeczności Panik (prow. Szirak). Członkowie wspólnoty borykają się z wieloma problemami (o czym we wspomnianym artykule), a ormiańskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podejmuje różne inicjatywy, by pomóc w ich rozwiązywaniu.

Wspomniany projekt był jedną z nich. Ich inicjatorem i organizatorem jest proboszcz parafii w Panik, ks. Karnik Hovsepyan, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego.

Projekt właśnie udało się zrealizować! Także dzięki wsparciu z Polski, do czego może nasz artykuł również się przyczynił...

Wczoraj dostaliśmy list od ks. Karnika z podziękowaniem i z zaproszeniem na ceremonię otwarcia "Aghajanian Hall” 30 maja 2021 r. w Panik, którą patronatem objął abp Rafał Minassian, Ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europu Wschodniej.

Ks. Karnik Hovsepyan napisał m.in.: "Dziękuję Bogu. I wielkie podziękowania Polsce w osobach mons. Rafała Krawczyka i ks. Leszka Kryży* za wspieranie projektu. Módlcie się za Armenię."
____________

* Ks. Leszek Kryża pełni funkcję Dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.  

» cały artykuł: "Projekt „Kard. Aghajanian Hall” - ważny dla społeczności Panik (prow. Szirak)"

Pod koniec kwietnia 2021 r. Rada Wykonawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) sporządziła listę 60 wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. Lista tych osób jest również wyrazem docenienia geniuszu chrześcijańskiego, który objawiał się w ciągu wieków.
W gronie osób wskazanych przez UNESCO znalazł się (wraz z polskim astronomem i matematykiem Mikołajem Kopernikiem) ś
w. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող). W 2023 roku przypada 850 rocznica jego śmierci. Wniosek Armenii został wsparty przez Grecję, Cypr, Syrię oraz Włochy.

Św. Nerses Sznorhali (ur. 1098 lub 1102 w Gaziantep, zm. 1172 lub 13 sierpnia 1173 w Hromkla) – chrześcijański poeta ormiański, święty Kościoła katolickiego i apostolskiego Kościoła ormiańskiego.

» cały artykuł
» 
"ԵՈՒՆԵՍՔՕ. 2023ին պիտի նշուի Սուրբ Ներսէս Շնորհալիին մահուան 850 ամեակը։", VATICAN NEWS

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

Tuwialnia - relikwiarz z malutką chusteczką
(w relikwiarzu jest niewidoczna, owinięta inną tkaniną); 
Gdańsk, 26 maja 2019


Zapraszam na uroczystą Mszę świętą  w obrządku ormiańskim, sumę odpustową
w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej
W NIEDZIELĘ 9 MAJA 2021 R., GODZ. 12.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3
Homilię wygłosi ks. prałat Cezary Annusewicz.

Koronacja odbyła się w maju 1937 r. w Stanisławowie w lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej; gdy dziewięć lat później Ormianie musieli opuścić swe miasto, wzięli ze sobą cudowny obraz, który obecnie jest czczony w głównym ołtarzu gdańskiego kościoła.

To będzie także okazja do podziękowania ks. prałatowi Cezaremu Annusewiczowi za 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Wyrazem wdzięczności ma być też wsparcie jego cennej inicjatywy, by w nawie bocznej kościoła zbudować ormiańską kaplicę dla cudownego obrazu św. Kajetana z ormiańskiego kościoła w Tyśmienicy k/Stanisławowa. [TUTAJ szerszy artykuł o tej inicjatywie - red.] Można dołożyć cegiełkę do tej budowy przez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem „na kaplicę św. Kajetana”.

Po Mszy św. – błogosławieństwo tuwialnią czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w 18. wieku. Odbędzie się także chrzest dziecka w obrządku ormiańskim.

Zapraszam do udziału w kościele lub za pomocą transmisji.
Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

                              ks. Józef Naumowicz

TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE  NA KANALE YOUTUBE KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO W POLSCE
(Ordinariate for Armenian Catholics in Poland)
www.youtube.com/channel/UCcmLGjcXGJExY1Dti4_GKjw
(szczegóły uroczystości odpustowych na plakacie w poprzednim artykule)
 
PARAFIA PÓŁNOCNA
TRANSMISJA ONLINE  NA KANALE YOUTUBE KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO W POLSCE
(Ordinariate for Armenian Catholics in Poland)
www.youtube.com/channel/UCcmLGjcXGJExY1Dti4_GKjw

 

Piąta Niedziela Wielkanocna - Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Զատկական Ե Կիրակի - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

Dzisiaj Kościół ormiański obchodzi jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 
W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną [w tym roku 2 maja], w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
7 maja 351 roku na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej. Był tak świetlisty, mieniący się barwami, że jaśniał o wiele bardziej niż słońce. Był widoczny przez kilka godzin. Mieszkańcy Świętego Miasta zbiegli się wtedy na modlitwę do bazyliki na Golgocie, stojącej na miejscu ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, gdzie były czczone relikwie krzyża św., ale także grób, w którym dokonało się zmartwychwstanie Jezusa.
Powstałej panice trudno się dziwić. Starożytni – nie tylko poganie, ale także chrześcijanie – do cudownych znaków podchodzili z całą powagą. Taki fenomen został uznany za zapowiedź niezwykłych wydarzeń. Zjawienie się Krzyża Świętego na jerozolimskim niebie najpełniej opisał biskup Jerozolimy Cyryl* w liście do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego (ten list jest często czytany w obrządkach wschodnich podczas liturgicznego wspomnienia tego cudu).
 
*  Święty Cyryl Jerozolimski - grecki biskup Jerozolimy (348–386) i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.

» dzisiejsza Ewangelia wg św. Jana 7, 14-23 
 » Կիրակնօրեայ Աւետարանական խորհրդածութիւն: Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին
rozważanie o Cudzie Krzyża w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)O warszawskich śladach św. Józefa, jego wstawienniczych „specjalnościach” i wyjątkowej osobistej więzi ze swoim patronem, z ks. prof. Józefem Naumowiczem rozmawia Łukasz Krzysztofka.

Łukasz Krzysztofka: Jak to się stało, że na chrzcie otrzymał Ksiądz imię Józef?

Ks. Józef Naumowicz: Chyba nie był to przypadek, że to imię otrzymałem, bo nosili je także mój dziadek i ojciec. Byłem chrzczony nocą, na drugi dzień po urodzeniu, podobno były małe szanse, że przeżyję, być może dlatego nadano mi tak wielkiego patrona i orędownika. Wierzę też, że to św. Józef ocalił mi wtedy życie. Była w mojej rodzinie pewna tradycja czci św. Józefa i wiary w jego orędownictwo.

Czy święto św. Józefa było w Księdza domu rodzinnym obchodzone w szczególny sposób?

Był to dzień imienin, nie tylko moich, ale także dziadka i ojca, ale zazwyczaj nie było jakichś wielkich obchodów. Z najmłodszych lat pamiętam jednak, że w tym dniu szło się do kościoła. To była okazja do przypomnienia, że św. Józef jest ważnym patronem.  (...)

za: niedziela.pl, Niedziela warszawska 17/2021, str. I-III

» cały artykuł

Ks. prof. JÓZEFOWI NAUMOWICZOWI, Naszemu Duszpasterzowi
ormiańskokatolickich parafii centralnej i południowej, w dniu Patrona życzymy dalszych z Nim dobrych relacji,
radości i satysfakcji z każdego dnia kapłańskiej posługi.

 

W ormiańskim kościele katolickim różaniec odmawia się w maju, podczas nabożeństw majowych. Nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego". W kościele łacińskim październik nazywany jest miesiącem różańcowym.

Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe, rozesłał ją do wszystkich biskupów Włoch. 
Papież Paweł VI w encyklice Mense maio podkreślił, że miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. W encyklice tej zauważył, że „z nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już od dawna poświęciła Maryi Bogurodzicy, a duch Nasz przepełnia się radością, dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania”.
W Polsce nabożeństwo majowe znane było już w XVIII wieku, jednak rozkwit tego nabożeństwa przypada na pierwszą połowę XIX wieku. 
Ormiańskokatolickie parafie w Armenii zapraszają swoich wiernych do wspólnej majowej modlitwy, w której można uczestniczyć także online, np:

- z kościoła w Panik (godz. 14.00 czasu polskiego) - https://www.facebook.com/karnik.youssef
- z kaplicy seminarium w Erywaniu (godz. 16.00 czasu polskiego) - https://www.facebook.com/holy.archangels.seminary

» artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)

ARMENIA

Papież Franciszek przekazał Armenii sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Wśród darów znalazł się nowoczesny ambulans oraz respiratory, które trafią do szpitala im. Matki Bożej z Nareku w Aszocku (prow. Szirak), prowadzonego przez kamilianów, a także dodatkowy sprzęt przeznaczony do badań i leczenia zarażonych wirusem Covid-19.
Szptal w Aszocku został ufundowanym przez św. Jana Pawła II dla ofiar trzęsienia ziemi z 1988 r. Obecnie szpital jest jednym z ośrodków na przyjęcie chorych na COVID 19, udziela też pomocy humanitarnej ofiarom wojny w Arcachu (Górskim Karabachu).
Uroczystość odbyła się w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. w Erywaniu, w siedzibie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej, przed którą - po niedzielnej mszy św. - nuncjusz apostolski dla Armenii i Gruzji abp José Avellino Betancourt pobłogosławił ambulans i sprzęt.

Transport darów trafił do Armenii dzięki Fundacji „Dobry Samarytanin”, działającej przy watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. To jedno z wielu stowarzyszeń kościelnych zajmujących się pomocą humanitarną na całym świecie.
Dar Franciszka to kolejny wyraz pamięci o Armenii, w intencji której Ojciec Święty modlił się podczas wielkanocnego orędzia Urbi et Orbi. 

» artykuł na stronie Nuncjatury Apostolskiej (w j. włoskim)
»
 
artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)
» artykuł na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

 

STANISŁAWÓW - KOŚCIOŁY Z KALENDARZA FKiDOP  2021 - KWIECIEŃ, MAJ

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
Pierwsza parafia i pierwsza drewniana świątynia ormiańska w Stanisławowie powstała w latach 60. XVII stulecia. 28 maja 1743 r. położono kamień węgielny pod budowę nowego murowanego kościoła. Prace budowlane, finansowane ze składek parafialnych oraz dotacji właściciela miasta – hetmana Józefa Potockiego, trwały prawie 20 lat. Nowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP utrzymany był w stylu późnego baroku włoskiego. Zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. Prezbiterium otaczają przybudówki, a transept jest tylko nieznacznie wysunięty w stosunku do nawy z przylegającymi do niej czterema kaplicami bocznymi. Fasadę flankują dwie cylindryczne wieże. Wnętrze zdobią freski Jana Soleckiego oraz wspaniały wystrój rzeźbiarski. W XIX w. stało tam 11 ołtarzy. Do 1946 r. na ścianie nad ołtarzem głównym zawieszony był cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej.

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W tym roku Niedziela czerwona przypada dzień po 106. rocznicy Ludobójstwa Ormian.

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Nazwa nie ma znaczenia liturgicznego. To popularne, tradycyjne określenie, które nawiązuje do kolorów, jakie przyjmuje przyroda w okresie wczesnej wiosny.
Kolor czerwony symbolizuje krew Chrystusa przelaną dla naszego zbawienia i krew męczenników, którzy zginęli za wiarę. "Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (ew. wg św. Łk 9,23-24).

*

W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza, Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. 

19 kwietnia 2021 w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w uroczystość św. Józefa zostało opublikowane Orędzie Papieża Franciszka na ten dzień, które nosi tytuł: „Święty Józef – marzenie powołania”. Ojciec Święty przypomina, że niezwykłość św. Józefa polega przede wszystkim na jego codziennej i zwyczajnej świętości, która miała swój fundament w wierności Słowu Bożemu. Zwraca uwagę, że św. Józef jest postacią bliską każdemu z nas. „Nikogo nie zadziwiał, nie był obdarzony szczególnymi charyzmatami, nie wydawał się wyjątkowy w oczach tych, którzy go spotykali. Nie był sławny i nie zwracał na siebie uwagi: Ewangelie nie odnotowują ani jednego jego słowa. A jednak, poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach Boga”

» Ewangelia na tą niedzielę: wg św. Jana 5, 19-30             » pełny tekst Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania


RZYM

 

„Tragedia, która wydarzyła się 106 lat temu,
jest wielką plamą na historii całej ludzkości”

- powiedział Kardynał Sandri, podczas mszy św. ormiańskokatolickiej w Kolegium Ormiańskim w Rzymie (Pontificio Collegio Armeno - Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարան).

W sobotę 24 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 z okazji 106 rocznicy ludobójstwa Ormian została odprawiona msza św. w Kolegium Ormiańskim, pod przewodnictwem abp. Rafała Minassiana, ordynariusza katolickiego Kościoła ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodnie, przy udziale kard. Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, który wygłosił homilię podczas mszy św. Wraz z abp. Minassianem mszę św. koncelebrował rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego ks. Nareg Naamoyan.  Po liturgii odbyła się modlitwa przy Chachkarze za wstawiennictwem Świętych Męczenników.
W niedzielę, 25 kwietnia, w kościele św. Bartłomieja miała miejsce modlitwa ekumeniczna za męczenników - ofiary Ludobójstwa.

    » cały artykuł, zdjęcia

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej