default_mobilelogo

W Bejrucie (Liban), w WIELKI PIĄTEK, w kościele Świętego Zbawiciela katolikos – patriarcha Rafał Piotr XXI przewodniczył wieczornemu nabożeństwu wielkopiątkowemu oraz ceremonii ukrzyżowania i pogrzebu Chrystusa. Wzięli w niej udział księża, przedstawiciele ambasady, a także bardzo wielu wiernych. Po odczytaniu Ewangelii, Patriarcha wygłosił homilię. Na jej zakończenie modlił się:

„Zwracam się do Ciebie, Panie, ze skruszonym sercem i duszą, i proszę o przebaczenie, tak jak przebaczyłeś w swoim miłosierdziu Piotrowi, który wspomniał na to, co mu powiedziałeś i gorzko zapłakał z powodu zdrady i zaparcia się swego Pana. Obyśmy tak samo opłakiwali nasze grzechy i powrócili do naszego Zbawiciela z czystym sercem i duszą, odnowieni Jego łaską i światłem. Przyjdźmy wszyscy, aby oddać cześć i chwałę Ukrzyżowanemu Zbawicielowi”. 


Podczas Wielkiego Tygodnia Kościół uroczyście celebruje paschalne tajemnice zbawienia: dzieło odkupienia człowieka i uwielbienia Boga, dokonane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej, rozciąga się dalej na dni od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku, kiedy to Msza św. Wieczerzy Pańskiej inicjuje celebracje Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna rozpoczyna radosny okres wielkanocny, wraz z jego liturgicznymi celebracjami, stanowiącymi szczyt życia Kościoła oraz apogeum radości człowieka odkupionego. 

»  artykuł o Wielkim Tygodniu w j. ormiańskim (Vatican News)

 

3 KWIETNIA – WIELKI PONIEDZIAŁEK
» Ewangelia wg św. Mateusza 20, 17-28

ostatnia podróż Jezusa do Jerozolimy

 

4 KWIETNIA – WIELKI WTOREK» Ewangelia wg św. Mateusza 25, 1-13

o pannach nierozsądnych i roztropnych 

 

5 KWIETNIA – WIELKA ŚRODA

» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 3-16

namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

 6 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK


Giumri, katedra Świętych Męczenników,
Wielki Czwartek 2020 

» Ewangelia wg św. Mateusza 26, 17-30
Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.
» homilia papieża Franciszka

 

7 KWIETNIA – WIELKI PIĄTEK
DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

Wielki Piątek kościół św. Zbawiciela,
Bejrut (Liban), 2020

» Męka Jezusa Chrystusa
wg św. Jana 18,1-19,42

 

8 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA 
 » Ewangelia wg św. Mateusza 28, 1-20

Wigilia Paschalna

» homilia papieża Franciszka

Przygotowania ozdób przed Niedzielą Palmową 2023 r. w katolickich parafiach ormiańskich:
Seminarium w Erywaniu (Armenia)    Saint-Chamond (Francja)   Panik (Armenia)     Glendale, Kalifornia (Stany Zjednoczone)      
               
             
    Toronto (Kanada)    Arevik (Armenia)    Katolickie przedszkole, Ghazanchi (Armenia)


ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

 

1 KWIETNIA 2023 R.
WSKRZESZENIE ŁAZARZA
Hiszatak Ghazaru harutianyn
Յիշատակ Ղազարու յարութեան

Ostatnią niedzielę Wielkiego Postu poprzedza Sobota Łazarza; tego dnia czyta się ewangelię o wskrzeszeniu przyjaciela Pana Jezusa (Ew. Jana 11, 55 – 12, 11).
Przebudzenie Łazarza ze snu śmierci już zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa.

 

 2 KWIETNIA 2023 R.
NIEDZIELA PALMOWA (KWIETNA)
 Cachkazart - Ծաղկազարդ

Upamiętnia uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia odprawiane jest nabożeństwo „otwarcia bram”, które poza tym, iż nawiązuje do wjazdu Zbawiciela do Świętego Miasta, wskazuje także na drugie przyjście Chrystusa na końcu czasów i na objawienie się Nowego Jeruzalem.

 
         
  WSKRZESZENIE ŁAZARZA* (J 11, 1-45)
Jak Łazarza, Twojego przyjaciela, złożono mnie martwego do grobu; i nie od czterech dni, lecz od długich lat moja dusza znajduje się martwa w moim ciele.
Spraw, niech we mnie zabrzmi Twój głos niebiański, spraw, bym usłyszał Twoje słowo, rozwiąż mnie z więzów piekielnych, wyciągnij mnie z mojego domu ciemności.
WJAZD DO JEROZOLIMY* (Mt 21, 1-90)
Biorąc jako figurę naród żydowski, a nie pogan nieczystych, zasiadłeś na oślicy i na oślątku: ta jest ustatkowana, tamto - nieposłuszne.
Oczyść mnie także według tego przykładu i przyjdź, aby we mnie spocząć razem z Twoim Duchem. Uczyń ze mnie dla Ciebie tron niebiański, zajmij miejsce w mej duszy jak na Cherubinach.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali 
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

Życzenia błogosławieństwa Bożego na Niedzielę Palmową, na cały Wielki Tydzień
i na Wielkanoc – największe chrześcijańskie Święto, by przeżycia tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa
przyniosły Wszystkim jak najwięcej światła, radości, nadziei i duchowego odrodzenia.
                                                                                                                                       

 
Nie będzie Mszy Św. w Warszawie 2 kwietnia
(jestem na zwolnieniu lekarskim).

W Warszawie 2 kwietnia 2023 r. o g. 11.00 zaczyna się Marsz Papieski.
TWORZY SIĘ GRUPA ORMIAŃSKA NA TEN MARSZ.
Od ok. 10.45 zbiera się wokół sztandaru ormiańskiego na Rondzie R. Dmowskiego.

ks. J. NaumowiczZapraszam już teraz na Msze św., które są przewidziane w kwietniu 2023 r.:

• 15 kwietnia, godz. 16.00, KRAKÓW
kościół św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

• 16 kwietnia, g. 11.00, GLIWICE
kościół Trójcy Świętej, ul. Mikołowska

• 16 kwietnia, godz. 16.00, WROCŁAW
kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

 Po Mszy św. w Krakowie i Gliwicach, a we Wrocławiu przed Mszą
– modlitwa przy chaczkarach, przed rocznicą Ludobójstwa Ormian.

• 23 kwietnia, godz. 13.00, WARSZAWA
kościół w Lasku Bielańskim, ul. Dewajtis 5.
Msza Święta w przeddzień rocznicy Ludobójstwa Ormian.
Msza Święta będzie transmitowana. Program uroczystości i linki do transmisji  będą podane później.

Z serdeczną pamięcią - ks. Józef Naumowicz

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.    » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej     » harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej 

Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie (orm., łac.)
Ton Awetman - Տօն Աւետման

Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego czci Kościół osobną uroczystością Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem,
Data to oczywiście umowna, podobnie jak data narodzin Zbawiciela. Lud chrześcijański nadał celebrowaniu tej tajemnicy charakter przede wszystkim maryjny. Reforma posoborowa przywróciła tej uroczystości charakter chrystologiczny: pierwszoplanową postacią w zwiastowanym i celebrowanym misterium jest Jezus Chrystus. Świętujemy moment, w którym Słowo w łonie Maryi ciałem się stało. Tekst Łukasza (1,26—38) jest medytacją, która w wydarzeniach związanych z przyjściem Jezusa na świat widzi spełnienie nadziei Izraela.

PARAFIA CENTRALNA

Msza św. w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej zgromadziła naszą ormiańskokatolicką wspólnotę. Mszę sprawował jak zawsze ks. Józef Naumowicz. W homilii ksiądz nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i przypominał o potrzebie pomocy najsłabszym, samotnym, o potrzebie szczerej, pełnej pokory modlitwy.
Msza św. była wyjątkowa – ks. prof. Józef Naumowicz był dzisiejszym solenizantem, otrzymał od parafian życzenia imieninowe i bukiet 7 róż. Ilość róż nie była przypadkowa, właśnie w marcu mija siódma rocznica posługi księdza Józefa Naumowicza dla Ormian katolików. Był również imieninowy tort, odśpiewane 100 lat, a Basia Woźniczko ofiarowała 
Księdzu obraz z symboliczną hostią.

mot

Również, z okazji Imienin, składamy Księdzu najserdeczniejsze życzenia wielu Bożych błogosławieństw i radości każdego dnia!

19 marca 2023, niedziela - V Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela (niesprawiedliwego) Sędziego.
Kolejna niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie. W Ewangelii Jezus podaje dwie piękne przypowieści:
(1). przypowieść o wdowie, która wytrwale błaga sędziego o pomoc; 
(2) przypowieść o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz czyni bardzo wiele dobra, ale to staje się źródłem jego pychy i zadufania.
25 marca 2023, sobota - Zwiastowanie Najśw. Marii Panny (orm., łac.) - Ton Awetman - Տօն Աւետման
26 marca 2023, niedziela - VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Przyjścia [Pana] - Գալստյան կիրակի
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Jest to ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się w najbliższą „sobotę Łazarza” (w tym roku 1 kwietnia), przed Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem.
ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

19 MARCA 2023, niedziela, Ew. Łk 18, 1-8

PRZYPOWIEŚĆ O SĘDZIM NIEGODZIWYM*
W mieście mojego ciała umieszczono tron ducha - on jest sędzią, który Boga się nie lęka i który ludzi się nie wstydzi.
Ponieważ on jest wolny w tych sprawach i nie czuje ani lęku ani strachu, jest także bezwstydny, bo jest jak myśl - a więc nikt go dostrzec nie zdoła.
Na tym padole dusza moja owdowiała po Tobie, niebiański Oblubieńcze, bo ona wprowadziła obcego Zwodziciela do Twojej ślubnej komnaty. (...)
Ale Ty, o mój Sędzio niebiański, który masz sądzić niebo i ziemię, sądząc osobiście duszę moją spraw, aby mnie osądzono tak, jak należy.
Abym, gdy nadejdzie dzień sądu, nie został potępiony wraz z sędzią, kiedy Ty połączysz razem ciało i duszę jednym węzłem nierozdzielnym.
A ja, który stałem się po Tobie wdową, spraw, bym się do Ciebie przyłączył przez Twą miłość. I bądź oblubieńcem mojej duszy - oblubienicy, łącząc mnie odtąd z Tobą, który jesteś Głową. (...)
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela
Syrpo Horyn mero Grigori Lusaworczi mutn i wirapn
Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի մուտն ի վիրապն 

W tym roku święto to przypada 18 marca.
Klasztor Chor Wirap, to jedno z najważniejszych dla Ormian miejsc świętych.

W tamtejszych lochach więziony był przez kilkanaście lat za wiarę św. Grzegorz Oświeciciel, również tu narodził się monastycyzm ormiański.
Początkowo była to jedna z twierdz w pobliżu miasta Artaszat, rozmieszczonych na obszarze ówczesnej Armenii i to tam wtrącił św. Grzegorza do głębokiego skalnego lochu, znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem, jego zaciekły wówczas przeciwnik, król Tyrydates III.


13 marca 2023 r. zmarł
śp. BRONISŁAW CIOŁEK
Ormianin polski, dawny mieszkaniec Kut.
Odszedł do Pana w swoim zakopiańskim domu.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...PARAFIA CENTRALNA
 

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 19 MARCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

To 5. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, półpoście (śródpoście) już za nami, za dwa tygodnie Niedziela Palmowa i zaczynie się Wielki Tydzień. Zapraszam więc do jak najbardziej intensywnego przeżywania tego błogosławionego czasu. Przyjdźmy w niedzielę na Mszę Świętą, zaprośmy także naszych bliskich czy znajomych.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam - ks. Józef Naumowicz

»  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


 Msza św. koncelebrowana przez papieża Franciszka i patriarchę Rafała Piotra XXI Minassiana w Bazylice św. Piotra 2 lutego 2022 r., sprawowana jako znak kościelnej komunii i trwania w jedności.

Z okazji 10. rocznicy wyboru na papieża (13 marca 2013 r.) Franciszek otrzymał liczne gratulacje od przedstawicieli Kościołów i religii z całego świata. List gratulacyjny wystosował również w tym dniu katolikos - patriarcha ormiańskiego Kościoła katolickiego Rafał Piotr XXI. „W ciągu tych dziesięciu lat dzieci narodu ormiańskiego – nie tylko katolickiego, ale apostolskiego i protestanckiego – poczuły się bliższe sercu następcy św. Piotra". 
List patriarchy zaczyna się słowami:
"Wasza Świątobliwość, umiłowany Ojcze, z okazji tego radosnego dnia całego Kościoła katolickiego, który cieszy się z okazji dziesiątej rocznicy Twojego wyboru na Stolicę Piotrową, w imieniu swoim i całego ormiańskiego Kościoła katolickiego zapewniam o naszych modlitwach w intencji tego pamiętnego dnia”. 

«Նորին Սրբութիւն, Սիրեցեալ Հայր, համայն կաթողիկէ եկեղեցւոյ այս ուրախալի օրուան առիթով, որ կը հրճուի Ձեր Սուրբ Պետրոսի Աթոռին վրայ ընտրութեան տասներորդ տարեդարձին առիթով, իմ ու համայն հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ անունով կու գամ Ձեզի արտայայտելու մեր խնդակցութիւնները այս յիշարժան օրուան համար»։ Այս տողերով կը սկսի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ հայոց հայրապետ` Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ Կաթողիկոս Պատրիարքի շնորհաւորական նամակը, ուղղուած Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին, անոր Քահանայապետութեան տասներորդ տարեդարձին առիթով, որ կը յիշատակուի այսօր` 13 Մարտ 2023ին։ (...)

 » artykuł na stronie VATICAN NEWS - w j. ormiańskim

12 marca 2023, niedziela - IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Zarządcy
13 marca 2023, poniedziałek -  10. rocznica wyboru papieża Franciszka
15 marca 2023, środa - "Półpoście";
W tradycji ormiańskiej, podobnie jak w wielu wschodnich tradycjach, środa po IV Niedzieli Wielkiego Postu, czyli jego 24. dzień, jest bardzo ważna. Jest nazywana półpościem (Միջինք), bowiem tego dnia mija równo połowa Wielkiego Postu. W liturgii śpiewane są specjalne hymny na zaznaczenie, że połowa postu za nami. Towarzyszy w tym dniu refleksja, że pozostały już dwadzieścia cztery dni do Wielkanocy, najwspanialszego święta - Zmartwychwstania Jezusa. Przygotowywany jest specjalny poczęstunek, zawieszony jest na ten dzień ścisły post "o chlebie i soli". 
18 marca 2023, sobota - Wejście do lochu św. Grzegorza Oświeciciela;
19 marca 2023, niedziela - Niedziela Sędziego
 (w Kosc. łac. - wspomnienie św. Józefa).

NIEDZIELA ZARZĄDCY (Տնտեսի Կիրակի – Tyntesi Kiraki)
zaradnego, przebiegłego?, pomysłowego zarządcy, który zabezpiecza swoją przyszłość.

Ewangelia wg św. Łukasza (16, 1-13) 

Miłość jest istotą chrześcijaństwa, sprawia, że człowiek wierzący i wspólnota chrześcijańska stają się zaczynem nadziei i pokoju we wszystkich środowiskach i są szczególnie wrażliwi na problemy ubogich i potrzebujących. I na tym polega nasza wspólna misja: być zaczynem nadziei i pokoju, ponieważ uwierzyliśmy miłości. Kościół żyje dzięki miłości, a że miłość jest wieczna, Kościół żyje zawsze, aż do końca czasów. (…) Po przypowieści o nielojalnym zarządcy ewangelista przytacza szereg wypowiedzi i pouczeń o tym, jaki powinien być nasz stosunek do pieniędzy i dóbr tego świata. Są to krótkie zdania, zachęcające do dokonania wyboru, który wiąże się z radykalną decyzją i stałą wewnętrzną czujnością. W rzeczywistości życie zawsze jest wyborem: między uczciwością i nieuczciwością, wiernością i niewiernością, egoizmem i altruizmem, dobrem i złem. Bardzo wymowne i kategoryczne jest zakończenie tego fragmentu Ewangelii: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi”. Ostatecznie, mówi Jezus, trzeba podjąć decyzję: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie!” (Łk 16, 13). Mamona jest słowem pochodzenia fenickiego, które oznacza bezpieczeństwo ekonomiczne i powodzenie w interesach; możemy powiedzieć, że bogactwo zostało tu ukazane jako bożek, któremu poświęcamy wszystko, aby osiągnąć dobrobyt materialny, tak że ów sukces ekonomiczny staje się dla człowieka prawdziwym bogiem. Trzeba zatem podjąć podstawową decyzję, dokonać wyboru między Bogiem i mamoną, między logiką, wedle której zysk jest ostatecznym kryterium naszego działania, i logiką dzielenia się, solidarności. (…) W gruncie rzeczy chodzi tu o wybór między egoizmem i miłością, między sprawiedliwością i nieuczciwością, a w ostatecznym rozrachunku między Bogiem i szatanem.

Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy Świętej w Veletrii, 23.09.2007

» "Դ. Կիրակի Քառասնորդաց Անհաւատարիմ տնտեսին առակը"
rozważania w j. ormiańskim (Vatican News)

 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

11 MARCA 2023, SOBOTA, Ew. Mt 13, 44

PRZYPOWIEŚĆ O SKARBIE*
Nie sprzedałem tego, co przemija, gdy znalazłem skarb w roli; mój Nieprzyjaciel ukradł mi go, a w zamian dał mi to, co można mi było zabrać.
Ty jesteś skarbem niebieskim, błagam więc Ciebie z całego serca, daj mi tę mądrość, bym umieścił mój skarb w niebie i utrzymywał na wyżynach myśli mego serca.
Tego skarbu nie uniesie tajemnie złodziej nocny, jest on bowiem bezpieczny, strzeżony czujnie wedle Twoich świetlanych nakazów.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

PARAFIA CENTRALNA


Trzecia niedziela Wielkiego Postu, 5 marca 2023 r., w Warszawie upłynęła nie tylko pod znakiem niedzieli syna marnotrawnego, ale także odpustu w naszej Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku. Po mszy św. były więc dodatkowe modlitwy, które pozwalały przygotowanym do tego otrzymać odpust.
Szczególną modlitwą objęliśmy ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z prośbą o zdrowie dla niego. Modliliśmy się także o rychły powrót do zdrowia p. Wioli.
Najbliższa msz św. będzie odprawiona w Warszawie w niedzielę, 19 marca, w dzień św. Józefa – patrona naszego duszpasterza i w siódmą rocznicę jego posługi dla Ormian.

mag

 

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

Rok 2023, postanowieniem ostatniego Synodu Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, ogłoszono rokiem św. Nersesa Sznorhali, by uczcić przypadającą w tym roku 850. rocznicę jego śmierci.

7 MARCA 2023, WTOREK, ew. Mt 15, 21-28

KOBIETA KANANEJSKA*
Ty wysłuchałeś głosu kobiety Kananejskiej i dałeś jej to, o co ona się upominała. Wołam do Ciebie jak ona, daj i mnie tego, o co błagam.

Jeśli Ty mnie nazwiesz ostatnim z psów, natychmiast posłucham Twego głosu, abym pobiegł szybko na Twe wołanie, Pasterzu, by odrzucić Obcego.
Wiem dobrze, że nie jestem godzien być uczestnikiem tego, co dostają dzieci niepokalane, ale jednak uczyń mnie godnym otrzymać przynajmniej kruszynę Chleba życia ze świętego Stołu.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej