default_mobilelogo
UWAGA! NIE ODBĘDZIE SIĘ
msza św. ormiańskokatolicka w Warszawie, zapowiadana na 8 listopada 2015 r.

 
Na warszawskiej mszy ormiańskokatolickiej w parafii pod wezwaniem św. Grzegorza z Nareku, 11 października, zgromadziło się wyjątkowo dużo wiernych.

 PARAFIA POŁUDNIOWA 
 
18 października zapraszamy na mszę św. we Wrocławiu.
24 września 2015 roku w Gyumri w Armenii, w obecności katolikosa-patriarchy Krikora Bedrosa XX, prezydenta Armenii Serża Sarkisjana oraz prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich Stolicy Apostolskiej kard. Leonardo Sandri odbyła się historyczna uroczystość konsekracji ormiańskokatolickiej katedry pw. Świętych Męczenników.
czytaj więcej - galeria 
                                                                     
  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Sobota, 15 sierpnia, g. 11.00 – Uroczystość Wniebowzięcia, zwana uroczystością Matki Bożej Zielnej – doroczny odpust ku czci Matki Bożej Ormiańskiej z Łyśca k. Stanisławowa w sanktuarium maryjnym przy ul. Mikołowskiej 2.

Harmonogram
czytaj więcej

  PARAFIA POŁUDNIOWA   

Jedną z parafii dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego była ormiańskokatolicka parafia w Łyścu. W kościele parafialnym znajdował się zaś słynący łaskami obraz Matki Bożej Łysieckiej.
Gdy w wyniku powojennych ekspatriacji, polscy Ormianie zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, ostatni proboszcz parafii ormiańskej w Łyścu - ks. Józef Magierowski, wyjeżdżając, zabrał ze sobą cudowny obraz, który trafił pierwotnie do Starych Budkowic pod Opolem. W 1950 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Gliwicach, ks. Kazimierz Roszko, przeniósł obraz do gliwickiego kościółka ormiańskiego św. Trójcy, umieszczając go w głównym ołtarzu. Obraz pozostaje tam do dziś, a 3 września 1989 r. został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez katolikosa-patriarchę ormiańskokatolickiego, Howannesa Bedrosa XVIII Kaspariana.
Krikor Bedros XX Ghabroyan
W dniu 24 lipca 2015 r. biskup Krikor Ghabroyan został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Krikor Bedros XX (pol. Grzegorz Piotr XX). Nowy katolikos jest emerytowanym biskupem ormiańskokatolickiej eparchii Paryża, wybitnym intelektualistą i teologiem.


Krikor Bedros XX Ghabroyan urodził się w Aleppo w Syrii 15 listopada 1934 r. Uczył się w niższym seminarium duchownym Instytutu Duchowieństwa Patriarszego w Bzommar i kolegium ojców marystów w Dżuniji (Jounieh) w Libanie, po czym kontynuował przygotowanie do kapłaństwa w Papieskim Kolegium Ormiańskim i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 marca 1959 r., po czym pracował duszpastersko w Libanie i w diasporze ormiańskiej w innych krajach. 3 stycznia 1977 r. został mianowany egzarchą apostolskim dla katolickich Ormian mieszkających we Francji. 13 lutego przyjął sakrę biskupią z rąk ówczesnego patriarchy Hemaiagha Bedrosa XVII Ghedighiana. Gdy w 1986 r. egzarchat został przekształcony w eparchię (diecezję) Świętego Krzyża dla Ormian katolików we Francji, bp Ghabroyan stał się pierwszym jej ordynariuszem. Funkcję tę pełnił do 2 lutego 2013 r., gdy przeszedł na emeryturę. Po nagłej śmierci katolikosa-patriarchy Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego w czerwcu br., bp Ghabroyan został wybrany przez Synod tymczasowym administratorem Kościoła.
(oprac. na podst. KAI)
Գովեցեալ է Յիսու՛ս: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy parafianie! Drodzy miłośnicy kultury i tradycji ormiańskiej!
 
W związku ze śmiercią Wielce Błogosławionego Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego,
Katolikosa-Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, duchowego zwierzchnika całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

odprawię ormiańskokatolicką, żałobną Mszę św. w  dniu pogrzebu Patriarchy,

we wtorek 30 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w kaplicy św. Barbary w Warszawie (ul. Wspólna 67)
.

Z szacunkiem i pamięcią w modlitwie,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա
Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIXZe smutkiem informujemy, że 25 czerwca 2015 r. o godz. 08:45 czasu libańskiego zmarł w szpitalu w Bejrucie - Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIX Tarmouni, Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, duchowy zwierzchnik całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Ter woghormia! 
 
W bazylice św. Piotra w Watykanie Franciszek przewodniczył dziś [12 kwietnia 2015 r.] Mszy św. w związku z setną rocznicą ludobójstwa Ormian. Papież ogłosił ormiańskiego teologa, filozofa, poetę i mistyka św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła.
czytaj całość


W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 12 kwietnia papież Franciszek odprawi w bazylice św. Piotra w Watykanie Mszę świętą dla katolików obrządku ormiańskiego. Współkoncelebransami będą ormiańskokatolicki patriarcha Nerses Bedros XIX Tarmouni oraz biskupi i księża obrządku ormiańskiego, poinformowało oficjalnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Czytaj całość
W ślad za ormiańskokatolicką parafią centralną, której nadano wezwanie św. Grzegorza z Nareku, również ormiańskokatolicka parafia południowa z siedzibą w Gliwicach otrzymała swego patrona – św. Grzegorza Oświeciciela, chrystianizatora Armenii.

szczegóły, dekrety


  
Wielkie wydarzenie w życiu Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. Dekretem ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, Kard. Kazimierza Nycza, ormiańskokatolicka parafia centralna z siedzibą w Warszawie zyskała patrona - św. Grzegorza z Nareku, wielkiego ormiańskiego świętego, a wkrótce również Doktora Kościoła.

szczegóły, dekrety

W kwietniu 2015 r. Ormianie na całym świecie wspominają 100. rocznicę ludobójstwa Ormian. W latach 1915-1923 z rąk tureckich zostało zamordowanych około 1,5 miliona Ormian. Było to pierwsze wielkie ludobójstwo XX wieku, to dziś w dużej mierze nie potępione.

W intencji ofiar ludobójstwa Ormian sprawowane będą w Polsce uroczyste Msze św. ormiańskokatolickie.
W niedzielę 15 marca 2015 r. w kościele pw. św. Ducha w Warszawie sprawowana była uroczysta Msza Święta ormiańskokatolicka za pokój dusz ofiar ludobójstwa Ormian w 100. rocznicę zbrodni. 
Liturgii przewodniczył J.E. Abp Rafael Minassian, Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian-katolików, zaś homilię wygłosił J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, Ordynariusz katolików obrządku ormiańskiego w Polsce. Koncelebransami byli: ks. Rafał Krawczyk, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej z siedzibą w Warszawie, ks. Grigor Mkrtchyan, ekonom Ordynariatu Europy Wschodniej dla Ormian-katolików z Giumri w Armenii oraz o. Vahan Hovagimian CAM, delegat opata klasztoru Ojców Mechitarystów z Wiednia. 
W litugii uczestniczył również J.E. Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Wielebny Ojciec Dajad Tsaturyan z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce, senator Łukasz Abgarowicz, przewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczne grono członków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji ormiańskich, Ormian i ich polskich sympatyków.
Miejsce celebracji nie było przypadkowe - warszawski kościół św. Ducha związany jest z duszpasterstwem Ormian od XVII w.
Na zakończenie Mszy św. ks. dr Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ogłosił dekret Ks. Kardynała Kazimierza Nycza o nadaniu ormiańskokatolickiej parafii centralnej z siedzibą w Warszawie wezwania św. Grzegorza z Nareku.

W Charkowie, w wieku 69 lat zasnął w Panu zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie, arcybiskup Grigoris Bunatian ze Lwowa. Jako kapłan, a następnie biskup, swoją posługę pełnił w Rosji, Argentynie, Francji i Armenii, a od 2001 r. jako arcybiskup na Ukrainie. Za jego rządów została odnowiona i oddana do ponownego kultu słynna lwowska katedra ormiańska. Zmarły hierarcha 9 lipca 2012 r. poświęcił przy kościele ormiański w Gliwicach kamienny krzyż ormiański - Chaczkar, wykonany w Armenii, dedykowany Ormianom i Polakom pomordowanym w czasie ludobójstw, które miały miejsce w XX w.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie ...

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Św. Grzegorz z NarekuW dniu 21 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek potwierdził opinię pozytywną sesji plenarnej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie przyznania tytułu doktora Kościoła powszechnego św. Grzegorzowi z Nareku. Uroczystość przyznania tego tytułu odbędzie się w najbliższym czasie. Będzie on 36. doktorem Kościoła.

Św. GRZEGORZ z NAREKU (ok. 944 - ok. 1010 )
– jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich.

Święty Kościoła katolickiego (w tym Kościoła ormiańskokatolickiego) i Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Wspomnienie liturgiczne  w Apostolskim Kościele Ormiańskim  - 25 stycznia, w Kościele katolickim - 27 lutego. Martyrologium Rzymskie pod datą 27 lutego podaje: "Św. Grzegorz żył w klasztorze Narek w Armenii, mnich, doktor Kościoła ormiańskiego, wyróżniający się przez swą naukę, pisma i poznanie mistyczne".

Niemal całe życie spędził w klasztorze w Nareku (kiedyś Armenia, dziś płd.-wsch. Turcja, niedaleko jeziora Wan), gdzie jeszcze jako dziecko został oddany na wychowanie, tam zdobył gruntownie wykształcenie, a po przyjęciu święceń kapłańskich był nauczycielem i wychowawcą mnichów.

Jego dzieła:
- Księga śpiewów żałobliwych – perła poezji ormiańskiej, arcydzieło światowej literatury ascetycznej i mistycznej. Składa się z 95 pieśni napisanych w formie rozmowy duszy z Bogiem. Księga traktowana jest przez Ormian jako modlitewnik i nazywana przez nich "Narek".
- inne: hymny liturgiczne, Komentarz do Pnp, Historia krzyża z Aparang, Trzy mowy w formie litanii, Pochwała apostołów.

Uznawano go za mistrza życia kontemplacyjnego, był porównywany z św. Bernardem z Clairvaux, Mistrzem Eckhartem, Janem Taulerem, Henrykiem Suzo.

W  ikonografii jest przedstawiany jako mnich piszący przy pulpicie albo też jako duchowny któremu ukazuje się Chrystus w niebie bądź Duch Święty w postaci gołębicy.

Tytuł doktorów Kościoła przyznawany jest świętym, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Do ich grona należą 4 kobiety i 31 mężczyzn (w nawiasie rok ustanowienia): św. Ambroży (1295) św. Augustyn (1295) św. Hieronim (1295) św. Grzegorz Wielki (1295) św. Tomasz z Akwinu (1567) św. Bonawentura (1588) św. Bazyli Wielki (1568) św. Grzegorz z Nazjanzu (1568) św. Jan Chryzostom (1568) św. Atanazy Wielki (1568) św. Anzelm z Canterbury (1720) św. Izydor z Sewilli (1722) św. Piotr Chryzolog (1729) św. Leon Wielki (1754) św. Piotr Damiani (1828) św. Bernard z Clairvaux (1830) św. Hilary z Poitiers (1851) św. Alfons Liguori (1871) św. Franciszek Salezy (1877) św. Cyryl Jerozolimski (1882) św. Cyryl Aleksandryjski (1882) św. Jan z Damaszku (1890) św. Efrem Syryjczyk (1920) św. Piotr Kanizjusz (1925) św. Jan od Krzyża (1926) św. Robert Bellarmin (1931) św. Albert Wielki (1931) św. Antoni z Padwy (1946) św. Wawrzyniec z Brindisi (1959) św. Katarzyna ze Sieny (1970) św. Teresa z Ávili (1970) św. Teresa z Lisieux (1997 r.) św. Jan z Ávili (2012) św. Hildegarda z Bingen (2012)
WTOREK, 6 STYCZNIA 2015 r.

Gliwice, g. 11.00, kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Warszawa, g. 11.30
, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej