default_mobilelogo

Pod koniec kwietnia 2021 r. Rada Wykonawcza Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) sporządziła listę 60 wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. Lista tych osób jest również wyrazem docenienia geniuszu chrześcijańskiego, który objawiał się w ciągu wieków.
W gronie osób wskazanych przez UNESCO znalazł się (wraz z polskim astronomem i matematykiem Mikołajem Kopernikiem) ś
w. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող). W 2023 roku przypada 850 rocznica jego śmierci. Wniosek Armenii został wsparty przez Grecję, Cypr, Syrię oraz Włochy.

Św. Nerses Sznorhali (ur. 1098 lub 1102 w Gaziantep, zm. 1172 lub 13 sierpnia 1173 w Hromkla) – chrześcijański poeta ormiański, święty Kościoła katolickiego i apostolskiego Kościoła ormiańskiego.

» cały artykuł
» 
"ԵՈՒՆԵՍՔՕ. 2023ին պիտի նշուի Սուրբ Ներսէս Շնորհալիին մահուան 850 ամեակը։", VATICAN NEWS

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

Tuwialnia - relikwiarz z malutką chusteczką
(w relikwiarzu jest niewidoczna, owinięta inną tkaniną); 
Gdańsk, 26 maja 2019


Zapraszam na uroczystą Mszę świętą  w obrządku ormiańskim, sumę odpustową
w 84. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej
W NIEDZIELĘ 9 MAJA 2021 R., GODZ. 12.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3
Homilię wygłosi ks. prałat Cezary Annusewicz.

Koronacja odbyła się w maju 1937 r. w Stanisławowie w lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej; gdy dziewięć lat później Ormianie musieli opuścić swe miasto, wzięli ze sobą cudowny obraz, który obecnie jest czczony w głównym ołtarzu gdańskiego kościoła.

To będzie także okazja do podziękowania ks. prałatowi Cezaremu Annusewiczowi za 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Wyrazem wdzięczności ma być też wsparcie jego cennej inicjatywy, by w nawie bocznej kościoła zbudować ormiańską kaplicę dla cudownego obrazu św. Kajetana z ormiańskiego kościoła w Tyśmienicy k/Stanisławowa. [TUTAJ szerszy artykuł o tej inicjatywie - red.] Można dołożyć cegiełkę do tej budowy przez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem „na kaplicę św. Kajetana”.

Po Mszy św. – błogosławieństwo tuwialnią czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w 18. wieku. Odbędzie się także chrzest dziecka w obrządku ormiańskim.

Zapraszam do udziału w kościele lub za pomocą transmisji.
Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

                              ks. Józef Naumowicz

TRANSMISJA MSZY ŚW. ONLINE  NA KANALE YOUTUBE KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO W POLSCE
(Ordinariate for Armenian Catholics in Poland)
www.youtube.com/channel/UCcmLGjcXGJExY1Dti4_GKjw
(szczegóły uroczystości odpustowych na plakacie w poprzednim artykule)
 
PARAFIA PÓŁNOCNA
TRANSMISJA ONLINE  NA KANALE YOUTUBE KOŚCIOŁA ORMIAŃSKOKATOLICKIEGO W POLSCE
(Ordinariate for Armenian Catholics in Poland)
www.youtube.com/channel/UCcmLGjcXGJExY1Dti4_GKjw

 

Piąta Niedziela Wielkanocna - Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Զատկական Ե Կիրակի - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

Dzisiaj Kościół ormiański obchodzi jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 
W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną [w tym roku 2 maja], w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
7 maja 351 roku na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej. Był tak świetlisty, mieniący się barwami, że jaśniał o wiele bardziej niż słońce. Był widoczny przez kilka godzin. Mieszkańcy Świętego Miasta zbiegli się wtedy na modlitwę do bazyliki na Golgocie, stojącej na miejscu ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, gdzie były czczone relikwie krzyża św., ale także grób, w którym dokonało się zmartwychwstanie Jezusa.
Powstałej panice trudno się dziwić. Starożytni – nie tylko poganie, ale także chrześcijanie – do cudownych znaków podchodzili z całą powagą. Taki fenomen został uznany za zapowiedź niezwykłych wydarzeń. Zjawienie się Krzyża Świętego na jerozolimskim niebie najpełniej opisał biskup Jerozolimy Cyryl* w liście do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego (ten list jest często czytany w obrządkach wschodnich podczas liturgicznego wspomnienia tego cudu).
 
*  Święty Cyryl Jerozolimski - grecki biskup Jerozolimy (348–386) i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.

» dzisiejsza Ewangelia wg św. Jana 7, 14-23 
 » Կիրակնօրեայ Աւետարանական խորհրդածութիւն: Տօն Երեւման Սրբոյ Խաչին
rozważanie o Cudzie Krzyża w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)O warszawskich śladach św. Józefa, jego wstawienniczych „specjalnościach” i wyjątkowej osobistej więzi ze swoim patronem, z ks. prof. Józefem Naumowiczem rozmawia Łukasz Krzysztofka.

Łukasz Krzysztofka: Jak to się stało, że na chrzcie otrzymał Ksiądz imię Józef?

Ks. Józef Naumowicz: Chyba nie był to przypadek, że to imię otrzymałem, bo nosili je także mój dziadek i ojciec. Byłem chrzczony nocą, na drugi dzień po urodzeniu, podobno były małe szanse, że przeżyję, być może dlatego nadano mi tak wielkiego patrona i orędownika. Wierzę też, że to św. Józef ocalił mi wtedy życie. Była w mojej rodzinie pewna tradycja czci św. Józefa i wiary w jego orędownictwo.

Czy święto św. Józefa było w Księdza domu rodzinnym obchodzone w szczególny sposób?

Był to dzień imienin, nie tylko moich, ale także dziadka i ojca, ale zazwyczaj nie było jakichś wielkich obchodów. Z najmłodszych lat pamiętam jednak, że w tym dniu szło się do kościoła. To była okazja do przypomnienia, że św. Józef jest ważnym patronem.  (...)

za: niedziela.pl, Niedziela warszawska 17/2021, str. I-III

» cały artykuł

Ks. prof. JÓZEFOWI NAUMOWICZOWI, Naszemu Duszpasterzowi
ormiańskokatolickich parafii centralnej i południowej, w dniu Patrona życzymy dalszych z Nim dobrych relacji,
radości i satysfakcji z każdego dnia kapłańskiej posługi.

 

W ormiańskim kościele katolickim różaniec odmawia się w maju, podczas nabożeństw majowych. Nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego". W kościele łacińskim październik nazywany jest miesiącem różańcowym.

Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe, rozesłał ją do wszystkich biskupów Włoch. 
Papież Paweł VI w encyklice Mense maio podkreślił, że miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. W encyklice tej zauważył, że „z nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już od dawna poświęciła Maryi Bogurodzicy, a duch Nasz przepełnia się radością, dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania”.
W Polsce nabożeństwo majowe znane było już w XVIII wieku, jednak rozkwit tego nabożeństwa przypada na pierwszą połowę XIX wieku. 
Ormiańskokatolickie parafie w Armenii zapraszają swoich wiernych do wspólnej majowej modlitwy, w której można uczestniczyć także online, np:

- z kościoła w Panik (godz. 14.00 czasu polskiego) - https://www.facebook.com/karnik.youssef
- z kaplicy seminarium w Erywaniu (godz. 16.00 czasu polskiego) - https://www.facebook.com/holy.archangels.seminary

» artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)

ARMENIA

Papież Franciszek przekazał Armenii sprzęt medyczny do walki z koronawirusem. Wśród darów znalazł się nowoczesny ambulans oraz respiratory, które trafią do szpitala im. Matki Bożej z Nareku w Aszocku (prow. Szirak), prowadzonego przez kamilianów, a także dodatkowy sprzęt przeznaczony do badań i leczenia zarażonych wirusem Covid-19.
Szptal w Aszocku został ufundowanym przez św. Jana Pawła II dla ofiar trzęsienia ziemi z 1988 r. Obecnie szpital jest jednym z ośrodków na przyjęcie chorych na COVID 19, udziela też pomocy humanitarnej ofiarom wojny w Arcachu (Górskim Karabachu).
Uroczystość odbyła się w niedzielę 25 kwietnia 2021 r. w Erywaniu, w siedzibie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej, przed którą - po niedzielnej mszy św. - nuncjusz apostolski dla Armenii i Gruzji abp José Avellino Betancourt pobłogosławił ambulans i sprzęt.

Transport darów trafił do Armenii dzięki Fundacji „Dobry Samarytanin”, działającej przy watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. To jedno z wielu stowarzyszeń kościelnych zajmujących się pomocą humanitarną na całym świecie.
Dar Franciszka to kolejny wyraz pamięci o Armenii, w intencji której Ojciec Święty modlił się podczas wielkanocnego orędzia Urbi et Orbi. 

» artykuł na stronie Nuncjatury Apostolskiej (w j. włoskim)
»
 
artykuł na stronie VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)
» artykuł na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej

 

STANISŁAWÓW - KOŚCIOŁY Z KALENDARZA FKiDOP  2021 - KWIECIEŃ, MAJ

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
Pierwsza parafia i pierwsza drewniana świątynia ormiańska w Stanisławowie powstała w latach 60. XVII stulecia. 28 maja 1743 r. położono kamień węgielny pod budowę nowego murowanego kościoła. Prace budowlane, finansowane ze składek parafialnych oraz dotacji właściciela miasta – hetmana Józefa Potockiego, trwały prawie 20 lat. Nowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP utrzymany był w stylu późnego baroku włoskiego. Zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. Prezbiterium otaczają przybudówki, a transept jest tylko nieznacznie wysunięty w stosunku do nawy z przylegającymi do niej czterema kaplicami bocznymi. Fasadę flankują dwie cylindryczne wieże. Wnętrze zdobią freski Jana Soleckiego oraz wspaniały wystrój rzeźbiarski. W XIX w. stało tam 11 ołtarzy. Do 1946 r. na ścianie nad ołtarzem głównym zawieszony był cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej.

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W tym roku Niedziela czerwona przypada dzień po 106. rocznicy Ludobójstwa Ormian.

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Nazwa nie ma znaczenia liturgicznego. To popularne, tradycyjne określenie, które nawiązuje do kolorów, jakie przyjmuje przyroda w okresie wczesnej wiosny.
Kolor czerwony symbolizuje krew Chrystusa przelaną dla naszego zbawienia i krew męczenników, którzy zginęli za wiarę. "Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (ew. wg św. Łk 9,23-24).

*

W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza, Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. 

19 kwietnia 2021 w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w uroczystość św. Józefa zostało opublikowane Orędzie Papieża Franciszka na ten dzień, które nosi tytuł: „Święty Józef – marzenie powołania”. Ojciec Święty przypomina, że niezwykłość św. Józefa polega przede wszystkim na jego codziennej i zwyczajnej świętości, która miała swój fundament w wierności Słowu Bożemu. Zwraca uwagę, że św. Józef jest postacią bliską każdemu z nas. „Nikogo nie zadziwiał, nie był obdarzony szczególnymi charyzmatami, nie wydawał się wyjątkowy w oczach tych, którzy go spotykali. Nie był sławny i nie zwracał na siebie uwagi: Ewangelie nie odnotowują ani jednego jego słowa. A jednak, poprzez swoje zwyczajne życie, uczynił coś niezwykłego w oczach Boga”

» Ewangelia na tą niedzielę: wg św. Jana 5, 19-30             » pełny tekst Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania


RZYM

 

„Tragedia, która wydarzyła się 106 lat temu,
jest wielką plamą na historii całej ludzkości”

- powiedział Kardynał Sandri, podczas mszy św. ormiańskokatolickiej w Kolegium Ormiańskim w Rzymie (Pontificio Collegio Armeno - Քահանայապետական Լեւոնեան Հայ Վարժարան).

W sobotę 24 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 z okazji 106 rocznicy ludobójstwa Ormian została odprawiona msza św. w Kolegium Ormiańskim, pod przewodnictwem abp. Rafała Minassiana, ordynariusza katolickiego Kościoła ormiańskiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodnie, przy udziale kard. Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, który wygłosił homilię podczas mszy św. Wraz z abp. Minassianem mszę św. koncelebrował rektor Papieskiego Kolegium Ormiańskiego ks. Nareg Naamoyan.  Po liturgii odbyła się modlitwa przy Chachkarze za wstawiennictwem Świętych Męczenników.
W niedzielę, 25 kwietnia, w kościele św. Bartłomieja miała miejsce modlitwa ekumeniczna za męczenników - ofiary Ludobójstwa.

    » cały artykuł, zdjęcia

  NAGRANIE MSZY ŚW
 FB Parafii pw. Bł. Edwarda Detkensa, Kościół Pokamedulski:

Informacje i relacje z mszy św. ormiańskokatolickiej, odprawionej w Warszawie dla upamiętnienia 106. rocznicy Ludobójstwa Ormian oraz następujących po niej wystąpień opublikowło i przedrukowało, głównie za Katolicką Agencją Informacyjną, kilka portali, m.in.:

 Liturgia ormiańska w 106. rocznicę tureckiego ludobójstwa - ekai.pl

"W Kościele ormiańskim czerwień symbolizuje piękno ormiańskiej przyrody i związaną z tym radość. 106 lat temu ta radość została przerwana, bo czerwień nie pochodziła już od kwiatów, ale od ormiańskiej krwi – mówił ks. prof. Józef Naumowicz, przewodnicząc w sobotę liturgii ormiańskiej w kościele pokamedulskim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach. Liturgia sprawowana była w Dniu Pamięci o Ludobójstwie Ormian, a transmitowana była online na profilu parafii na Facebooku.

Mszy św. w obrządku ormiańskim przewodniczył ks. prof. Józef Naumowicz, polski duchowny o ormiańskich korzeniach, będący m.in. duszpasterzem ormiańskokatolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie." (...)

 Warszawa: liturgia ormiańska w 106. rocznicę tureckiego ludobójstwa Ormianopoka.news
 
  za: ekai.pl

 Warszawa: liturgia ormiańska w 106. rocznicę tureckiego ludobójstwa - deon.pl
   za ekai.pl

 Telewizja Republika

 

24 KWIETNIA - DZIEŃ PAMIECI O LUDOBÓJSTWIE ORMIAN

Cicernakaberd (orm. „Twierdza Jaskółki” Ծիծեռնակաբերդ) – kompleks pomnikowy w Erywaniu, poświęcony pamięci ofiar ludobójstwa Ormian 1915 roku. Fot. http://gsu.am/hy
W tym dniu Ormianie na całym świecie, ich przyjaciele i sympatycy łączą się we wspólnej refleksji, uczczeniu ofiar i modlitwie.

 Zapraszam do udziału w obchodach transmitowanych online,
w ramach których będzie odprawiona liturgia ormiańska

PROGRAM
17.15 – wprowadzenie muzyczne - na duduku gra Wojciech Lubertowicz
17.30 – Msza św. w obrządku ormiańskim,
kościół pokamedulski Warszawa, ul. Dewajtis 5, odprawi ks. Józef Naumowicz

(liturgia niedzielna, z 4. Niedzieli Wielkanocnej)

Po Mszy św. – ks. Taron Ghulikyan,
duszpasterz Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego 
odmówi modlitwę do świętych męczenników ormiańskich, ofiar Ludobójstwa

Następnie głos zabiorą:

JE Samvel Mkrtchian, Ambasador Republiki Armenii w Polsce - słowo z okazji Dnia Pamięci o Ludobójstwie Ormian
Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP w latach 2005–2007 - o uznaniu tureckiego ludobójstwa Ormian przez Sejm RP w 2005 r.
Hraczja Bojadżjan – o obchodach Dnia Pamięci w Polsce
Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu RP i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- o pomocy Ormian z Polski dla Armenii w związku tragicznymi wydarzeniami w Arcachu

19.15 - koncert muzyczny na rzecz uchodźców z Górskiego Karabachu (retransmisja).

Występują: KOMBI, Natalia Sikora, Krzysztof „Kielich” Kieliszkiewicz, Artashes „Arci” Baroyan, Filip Lato, Inga Marukyan & Aram Ayrumyan, Lilit Minasyan, Szymon Grzybacz, Katarzyna Gacek-Duda & Paulina Stateczna, Lilit Hovhannisyan & Urszula Hazuka, Małgorzata Hutek & Karol Makowski, Kamil Radzimowski, KAIROS & Aszot Martirosyan, Sargis Davtyan & Orkiestra Dęta Miasta Imielin, Organic Noises)


Transmisja poprzez:
  » stronę internetową parafiiwww.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod a
dresem: www.facebook.com/Lasbielanski
(w bielańskim kościele może przebywać max. 20 osób. Uwaga! w kościele jest dosyć zimno).

Serdecznie zapraszam do wspólnej pamięci i wspólnej modlitwy.

Już teraz zapraszam na mszę św. w obrządku ormiańskim, w 84. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej Ormiańskiej,
do kościoła świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3, w niedzielę, 9 maja 2021 r. o godz. 12.00.

ks. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolicki w Polsce

Jeden z ormiańskich kościołów w Szuszi  (Eran_Yardeni*Photogrphy)
Na zajętych przez Azerów obszarach Górskiego Karabachu trwa systematyczne niszczenie ormiańskich kościołów, klasztorów i chaczkarów, czyli tradycyjnych kamiennych krzyży. Odbywa się to przy milczeniu świata, który nie sprzeciwia się tej czystce kulturowej. I choć Azerbejdżan oficjalnie zaprzecza stosowaniu tego typu praktyk, a zniszczenia przypisuje działaniom wojennym, to m.in. dziennikarze BBC udokumentowali wiele miejsc, w których ormiańską obecność zrównano z ziemią już po podpisaniu porozumienia pokojowego. 

Włoska Inicjatywa na rzecz Arcachu, która zajmuje się ochroną dziedzictwa religijno-kulturowego Ormian alarmuje, że „na terytoriach okupowanych jest ono dzień po dniu niszczone przez azerski reżim”. Działania te stowarzyszenie nazywa „kulturowym ludobójstwem, które nie może pozostać bezkarne”.

    » cały tekst na stronie VATICAN NEWS

PARAFIA PÓŁNOCNA

17 kwietnia 2021 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża  miało miejsce piękne wydarzenie -  "Koronacja", czyli ormiański ślub Patrycji i Hranta. 
Ślub – w katolickim obrządku ormiańskim nazywa się „koronacją”. Korony nałożone na głowę zaślubionych symbolizują godność i piękno małżeństwa. Ale związek to także sprawa poważna i odpowiedzialna, stąd nad głowami ślubujących „brat krzyżowy” trzyma krzyż, a na koniec małżonkowie wypijają pobłogosławione wino z jednego kielicha – bo przez całe życie chcą razem pić kielich doli i niedoli, radości i cierpienia...

Ślubu udzielił ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormiańskokatolickiej parafii centralnej oraz parafii południowej.

 ♥ NOWOŻEŃCOM ŻYCZYMY SAMYCH PIĘKNYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH DNI NA NOWJE ŻYCIOWEJ DRODZE!  

zdjęcia: Facebook "Fotografia- K.Ż"

 

fot. Facebook/ Qahana.am

Trzecia Niedziela Wielkanocna
Զատկական Գ Կիրակի  

Niedziela Kościoła Powszechnego – Niedziela Zielona
Աշխարհամատրան Կիրակի
Կանաչ Կիրակի 

Niedziela ta, zwana popularnie Niedzielą Zieloną (Kanacz Kiraki) nawiązuje do wiosennego przebudzenia przyrody, ale także do nowego życia, jakie pojawiło się w sercach uczniów Jezusa i w nowo założonym Kościele po cudzie zmartwychwstania.

Oficjalnie w liturgii ormiańskiej to Niedziela Kościoła Powszechnego, dosłownie: Niedziela Kościoła Światowego (Aszcharchamatran Kiraki).
W tę niedzielę w liturgii ormiańskiej wspomina się pierwszy Kościół, który gromadził się w Wieczerniku na jerozolimskim Syjonie. 

» przypominamy cały artykuł

 

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
Najstarsze ślady Ormian w Brzeżanach pochodzą z lat 80. XVII w. W 1710 r. niedaleko rynku erygowano drewnianą świątynię ormiańską ufundowaną przez właściciela miasta – Mikołaja Sieniawskiego. Murowany kościół pw. św. Marii Pocieszycielki wzniesiono w 1764 r. Niewielka parafia liczyła niespełna 200 wiernych. W 1828 r. nowy administrator ormiański ks. Grzegorz Dawidowicz przeprowadził remont generalny świątyni.

Transmisja mszy św. ormiańśkokatolickiej i chrztu z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5
w Niedzielę Miłosierdzia, II Niedzielę Wielkanocną (Niedziela Nowa)
 

11 kwietnia - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Astwacajin Woghormutian - Աստուածային Ողորմութեան)
(orm) Druga Niedziela Wielkanocna - 
Nowa Niedziela (Czerwona) - Nor Kiraki - Նոր Կիրակի (Կարմիր) 

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada uroczystość Bożego Miłosierdzia.
Święto to zostało ogłoszone przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji siostry Faustyny w 2000 r. jako wypełnienie prośby Chrystusa.

Papież Franciszek, podczas środowej [7.04.2021] audiencji generalnej, nawiązał do uroczystości Miłosierdzia Bożego, która będzie obchodzona w niedzielę, 11 kwietnia.
Zwracając się do Polaków powiedział:

"Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego.(...) Ustanawiając je, święty Jan Paweł II przypomniał nam, że liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności.(...) Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim. (...) Zwróćmy się ufni do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia i czynnej miłości wobec bliźniego".

» więcej o święcie Bożego Miłosierdzia
» o obrazie Miłosierdzia Bożego (VATICAN NEWS; w j. ormiańskim)

 
Wczoraj otrzymaliśmy niedobrą wiadomość - w klasztorze, jakże nam bliskich sióstr benedyktynek z Wołowa, stwierdzono wirusa COVID-19. Także ksiądz kapelan jest zakażony.

Kolejna przykra informacja dotarła dzisiaj (9.04.2021). Koronawirus pojawił się na "naszej" parafii pw. Bożego Ciała we Wrocławiu. Jest to parafia, która siódmy już rok gości msze św. w obrządku ormiańskim i spotkania środowiskowe po nich, a ze strony ks. Proboszcza doznajemy od lat prawdziwej gościnności, życzliwości, wsparcia i pomocy. Teraz przebywa on w stanie dość ciężkim w szpitalu.

PROSIMY O GORĄCĄ MODLITWĘ W INTENCJI  ZDROWIA
DLA 
ZGROMADZENIA WOŁOWSKICH SIÓSTR BENEDYKTYNEK
I ICH KSIĘDZA KAPELANA,
A TAKŻE DLA KS. MARKA BIAŁEG I WSZYSTKICH KSIĘŻY
Z PARAFII PW. BOŻEGO CIAŁA.

 
Ormiańska 2. Niedziela Wielkanocna
Msza święta w obrządku ormiańskim

w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 11 kwietnia o godz. 9.00

(po niej chrzest) transmitowana online

z kościoła pokamedulskiego na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5
(w bielańskim kościele może być do 20 osób, nagłośnienie i ekran są także na zewnątrz.)

Transmisja poprzez:  » stronę internetową parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski

Warto skorzystać także z mszalika do liturgii ormiańskiej, dostępnego TUTAJ na stronie internetowej ordynariatu ormiańskiego www.ordynariat.ormianie.pl    

Z modlitwą ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


Zapraszam Państwa do udziału w nowej ormiańskiej inicjatywie.

W polskich środowiskach ormiańskich powstała inicjatywa, by wesprzeć powstanie ormiańskiej kaplicy i ołtarza w nawie bocznej kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, przygotowywane przez tamtejszego proboszcza ks. prałata Cezarego Annusewicza. Można tego dokonać poprzez wpłatę na konto parafii św. Piotra i Pawła w Gdańsku:

69 1540 1098 2001 5502 7892 0001, z dopiskiem "na kaplicę św. Kajetana".
Więcej o darowiźnie:
http://www.piotripawel.diecezja.gda.pl/parafia-22437/darowizna-na-odbudowe-kosciola-22450

W tej kaplicy w ołtarzu znajdzie się cudowny wizerunek św. Kajetana z dawnej lwowskiej archidiecezji ormiańskokatolickiej. Obraz ten został uratowany w 1946 roku z ormiańskiego kościoła św. Kajetana w Tyśmienicy (ok. 12 km od Stanisławowa, obecnie Iwanofrankiwsk na Ukrainie, ok. 150 km na południe od Lwowa), gdzie był czczony i słynął cudami.

Pamiętajmy, że kult św. Kajetana był popularny wśród Ormian, a imię Kajetan często nadawano dzieciom w ormiańskich rodzinach. Kult ten do Polski przywieźli teatyni (Klerycy Regularni), którzy od 1665 r. powadzili we Lwowie Kolegium Ormiańskie i wywarli istotny wpływ na rozwój Kościoła Ormiańskiego na tamtych terenach.

Wsparcie powstania kaplicy św. Kajetana ma być także wyrazem wdzięczności dla ks. prałata Cezarego Annusewicza, proboszcza kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku, który od dawna zabiega o ormiańskie wyposażenie tej kaplicy. Ma być darem środowisk ormiańskich i kresowych z okazji jego rocznicy: mija 25 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom w tym gdańskim kościele i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego. Co ważne, że przez te 25 lat ks. Cezary Annusewicz położył ogromne zasługi dla zachowania i rozwoju tradycji ormiańskich i kresowych  w Gdańsku. Odbudowany przez niego kościół św. Piotra i Pawła stał się prawdziwym skarbcem ormiańskich pamiątek, pomników i kultu. W nim znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej, uratowany po II wojnie światowej ze Stanisławowa. 

» cały artykuł 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej