default_mobilelogo
"Zesłanie Ducha Świętego", Jan II Restout, Luwr

Zesłanie Ducha Świętego
Ton Galystian Hokwujn Syrpo - Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

W Dniu Pięćdziesiątnicy, po siedmiu tygodniach od Wielkanocy świętujemy Zesłanie Ducha Świętego, które w tym roku przypada 5 czerwca. W Polce zwana potocznie Zielone Świątki.
Dziś - siedem tygodni po obchodach zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - Kościół katolicki - zarówno ormiański jak i łaciński - obchodzi tą uroczystość. Tym samym świętuje swoje narodziny, bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało "uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden organizm - wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele okres wielkanocny.
Po Pięćdziesiątnicy jest następny okres siedmiu tygodni: niedziele po zesłaniu Ducha Świętego. Na jego zakończenie, w siódmą niedzielę po zesłaniu Ducha (w tym roku 27 lipca) przypada Święto Przemienienia Pańskiego, słynny ormiański Wardawar.
To jedno z najstarszych świąt Kościoła. Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie oczekiwali w Wieczerniku na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który miał im zesłać Ducha Pocieszyciela. Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu na Maryję i Apostołów zstąpił Duch Święty.  

Zesłanie Ducha Świętego to wiosna Kościoła. W Credo mówimy, że wierzymy "w Ducha Świętego - Pana i ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi". Duch Święty jest tym, który ożywia ludzkiego ducha, naszą wiarę, nadzieję, miłość. Owocem jego działania - jak mówi św. Paweł Apostoł w liście do Galatów "są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość" . 
(z wywiadu dla PAP ks. prof. Józef Naumowicza, 2021 r. - TUTAJ cały wywiad).

 


Składamy serdeczne wyrazy współczucia
ZOFII LEWICKIEJ
Polskiej Ormiance z Agopsowiczów
z powodu śmierci
CÓRKI,  IZABELI

Prosimy o modlitwę, by miłosierny Bóg
 przyjął Jej duszę do swojego Królestwa w Niebie.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...


PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego (Hokegalust),

5 czerwca 2022 r. o godz. 11.00,
w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

Po Mszy św. – spotkanie.

Mszalik do pobrania TUTAJ 

                                                     ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej              » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

PARAFIA PÓŁNOCNA

W VII. Niedzielę Wielkanocną, 29 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, na Mszach św. miało miejsce uroczyste wprowadzenie
Relikwii Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Relikwie parafia otrzymała z Kurii Warszawskiej dzięki ks. prof. Józefowi Naumowiczowi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, które osobiście przekazał w ubiegłą niedzielę odpustową ku czci Matki Bożej Łaskawej. Sprawował wtedy przed głównym ołtarzem Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim. Ks. prof. Naumowicz przekazał jednocześnie dokument, napisany po łacinie, zaświadczający o autentyczności Relikwii.

W nawiązaniu do tego wydarzenia, planowane jest wydanie medalu z wizerunkiem bł. Kardynała Wyszyńskiego. Po zatwierdzeniu projektu przez Konserwatora Zabytków, zostanie on zaprezentowany Parafianom.
Chętni Parafianie - ich grupa, czy rodziny - będą mogli stać się fundatorami Medalu.

na podstawie informacji od Proboszcz parafii,
ks. prałata Cezarego Annusewicza


W niedzielę 29 maja 2022 r. setki wiernych przybyło z całego Libanu, aby wziąć udział we Mszy Świętej i uczestniczyć w Procesji Maryjnej, która została zorganizowana z okazji Dnia Pielgrzymki do Matki Bożej z Bzommar. Liturgię odprawił i wygłosili kazanie patriarchalny wikariusz kongregacji Bzommar ks. Gabriel Muradian, w przepięknie usytuowanym amfiteatrze klasztoru Bzommar. 
Po zakończonej liturgii wierni, odmawiając różaniec, przeszli przez nowy Święty Park, poświęcony Matce Bożej z Bzommar.

Klasztor w Bzommar (Liban, 36 km na północny wschód od Bejrutu) pochodzi z 1749 r. Jest sanktuarium maryjnym Matki Bożej z Bzommar, a także siedzibą Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Znajduje się tu również jedyna na Bliskim Wschodzie kaplica poświęconą św. Janowi Pawłowi II, z Jego relikwiami.

 » więcej zdjęć (Institut Du Clergé Patriarcal De Bzommar)            » film z uroczystości
 

Ton Hambarcman - Տօն Համբարձման

W tym roku wg ormiańskiego kalendarza liturgicznego Wniebowstąpienie (orm. Hambarcum), jedno z głównych świąt Chrystusa, przypada 26 maja. Świętuje się je tradycyjnie w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu. Również w kościele rzymskokatolickim są miejsca gdzie też tego dnia jest świętowane (np. Watykan).
W Polsce kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienie obchodzić będzie w VII Niedzielę Wielkanocną, 29 maja (podobnie jak we Włoszech).

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest obchodzona na pamiątkę wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich oraz Ewangelii Łukasza i Ewangelii Marka. Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni przebywał wśród swoich uczniów. 40. dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. Miało to miejsce na Górze Oliwne. Samo określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-12).

*

W Dziejach Apostolskich w opisie Wniebowstąpienia czytamy, że w obecności uczniów Jezus „uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”, czyli „Chrystus przestał być widoczny dla ludzkiego wzroku”.
Oznacza to, że Wniebowstąpienie Jezusa nie oznacza jego porzucenie świata, oddzielenia od uczniów, od człowiek. To nie jest podróż w kosmos na inną odległą galaktykę czy poza kosmos. Jezus przestaje być obecny widzialnie w jednym miejscu, aby w sposób niewidzialny stać się obecny w całym świecie, w życiu pojedynczych ludzi, którzy chcą przyjąć Go w swoim sercu. Tym samym Syn Boży staje się bardziej obecny w świecie. (...)

» z artykułu: "Nie wystarczy tylko modlić się, trzeba być świadkiem",
rozmowa z ks. prof. Józefem Naumowiczem (wpolityce.pl
)

» o święcie Wniebowstąpienia w j. ormiańskim, Vatican News

 

ŚWIAT

25 maja 2022 r. katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, Rafał Piotr XXI Minassian udał się z pierwszą wizytą patriarszą do Stanów Zjednoczonych, która potrwa do 8 czerwca.

W piątek, 27 maja 2022 r, kościół ormiańskokatolicki św. Grzegorza Oświeciciela w Glendale przeżył szczególny historyczny moment, witając przybyłego z Libanu, na zaproszenie bpa Muradiana, katolikosa patriarchę  Rafała Piotra XXI Minassiana.
Wizyta Czcigodnego Gościa rozpoczęła się ceremonią powitania z nabożeństwem, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów i wyznań. Obecni byli także ormiańscy i amerykańscy politycy, osobistości życia społecznego i publicznego, jak burmistrz Glendale, ambasador Republiki Armenii, zastępca burmistrza Los Angeles, a także przedstawiciele różnych partii i organizacji ormiańskich, i przedstawiciele innych świeckich organizacji.
Na zakończenie ceremonii bp Michael Muradian, witając Patriarchę, przypomniał jak wiele ciężkiej pracy i poświęcenia włożył On w budowę tutejszego kościoła, który teraz stał się katedrą eparchii, a w której dziś przebywa jako Gość Honorowy.

» cały artykuł

W siódmą Niedzielę Wielkanocną, wg ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego, obchodzona jest Druga Niedziela Palmowa, zwana Kwietną. Katolicki Kościół łaciński w tą niedzielę obchodzi uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Kościół ormiański obchodził w czwartek, 40. dnia po Zmartwychwstaniu).
Druga Niedziela Palmowa stanowi podsumowanie Wniebowstąpienia Pańskiego i przygotowuje do niedzieli Pięćdziesiątnicy (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego). Czytając w Drugą Niedzielą Palmową opis uroczystego wyjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozważajmy chwalebne wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Pana oraz Jego niewidzialną, ale pełną mocy obecność.
Ten dzień jest świętem Aniołów. Według legendy, kiedy św. Grzegorz Oświeciciel był więziony w Chor Wirap, codziennie odwiedzał go Anioł. Jednak czwartego dnia po Wniebowstąpieniu Anioł nie przyszedł. Następnego dnia św. Grzegorz Oświeciciel pyta, dlaczego go nie było, a Anioł odpowiada, że ​​dziewięć Chórów Anielskich świętuje czcząc Wniebowstąpienie Chrystusa, a on, będąc z czwartego, nie chciał przegapić radości jego Chóru czwartego dnia. Cała historia została szczegółowo opisana w hymnie „Ta wspaniała rada” napisanym przez katolikosa Krikora Vkayasera. Gdy pierwsza Niedziela Palmowa upamiętnia przybycie Pana do ziemskiej Jerozolimy, to Druga Niedziela Palmowa upamiętnia Jego wejście do Jerozolimy Niebiańskiej. I Pan został uwielbiony podczas pierwszej jako Syn Dawida, a podczas drugiej jako Syn Boży." (ks. Karnik Hovsepian, Panik, 16.05.2021 r.)

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

W VI. Niedzielę Wielkanocną,  22 maja 2022 r. w Gdańsku, w kościele pw. św. Piotra i Pawła, który jest Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie, odbyły się uroczystość  odpustowa.

O godzinie 7.30 odprawiono Godzinki Stanisławowskie (z kazaniem o. Wojciecha, Superiora OO. Oblatów z kościoła św. Józefa), a na każdej mszy św. udzielane było błogosławieństwo relikwiami łez Matki Bożej tzw. Tuwalnią, czyli relikwiarzem z chusteczką, którą ocierano łzy płynące z oczu Maryi na Jej obrazie w Stanisławowie w XVIII wieku. 

O godz. 14.00 odprawiona była msza św. w obrządku ormiańskim, celebrowana przez ks. prof. Józefa Naumowicza, wpisująca się w program uroczystości odpustowych w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu w 1937 r.
Mszę św. poprzedziło poświęcenie przez celebransa nowej mensy ołtarzowej wzorowanej, podobnie jak cały ołtarz, na tej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Wierni zaproszeni zostali do uczestniczenia we mszy św. wyjątkowo w prezbiterium. W ten sposób msza św., sprawowana u stóp Cudownego Obrazu, była kameralna i niezwykła.

» cały artykuł
 

Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.   
Augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Urodziła się około 1380 r. w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Była osoba niewykształconą, analfabetką. Przed 22 maja odmawiana jest nowenna do św. Rity. Np. ormiańskokatolickiej parafii w Panik (Armenia) od 11 maja trwała przed tym świętem codzienna modlitwa do św. Rity o pokój na świecie.
Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej. Znajdował się on do lat 40-tych XX wieku w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Gdy w 1944 roku w miejscu ołtarza św. Rity została umieszczona rzeźba, obraz został przekazany Siostrom Augustiankom. W kościołach będących miejscem kultu św. Rity przeważnie 22. dnia każdego miesiąca odprawiane sa msze św., często połączone z obrzędem poświęcenia róż.  22 maja odbywają się, również w Kościele ormiańskokatolickim, uroczyste msza św.
PARAFIA PÓŁNOCNA

Zapraszamy na Uroczystą Mszę świętą  w obrządku ormiańskim,
którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz

w 85. rocznicę koronacji w 1937 r.
Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej
W GDAŃSKU
W NIEDZIELĘ 22 MAJA 2022 R. O GODZINIE 14.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3

Msza ta wpisuje się w uroczystości Triduum Maryjnego na pamiątkę cudów za sprawą obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.


ARMENIA

17 maja 2022 r.,  decyzją papieża Franciszka ks. MICHAŁ (MIKAEL) BASSALE został mianowany nowym Administratorem Apostolskim Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej w Armenii.

Ks. Michał urodził się w Aleppo 16 stycznia 1969 roku, gdzie przebywał do 1987, po czym przeniósł się do klasztoru w Bzommar (Liban). Stamtąd, po ukończeniu studiów, wyjechał do Rzymu, gdzie studiował filozofię i nauki teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1997 r. Od tego czasu pełnił posługę w ormiańskim Kościół katolickim w Libanie, Armenii, Gruzji i Rosji (był proboszczem parafii w Moskwie). Od wielu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie jest proboszczem kościoła pw. Świętego Krzyża w Belmont w Stanach Zjednoczonych, przynależnego do ormiańskokatolickiej eparchii dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ks. Michał Bassale jest członkiem kongregacji w Bzommar (TU biografia w j. ormiańskim). 
Sprawując jako prezbiter funkcję Administratora Apostolskiego Ordynariatu, będzie pełnił obowiązki ordynariusza.
Do tej pory, od 2 listopada 2021 r., po wyborze ówczesnego eparchy Ordynariatu, abp. Rafała Minassiana na katolikosa – patriarchę Cylicji dla Ormian katolików i vacatu na stanowisku ordynariusza, ks. Karnik Hovsepian, powołany do roli wikariusza generalnego, administrował ordynariatem w imieniu Patriarchy i podejmował decyzje, w konsultacji z Patriarchą, w bieżących sprawach dotyczących kilku krajów, które Ordynariat obejmuje.

EŁ; na podstawie Vatican News, sekcja ormiańska,
strony Patriarchatu i strony parafii św. Krzyża w Belmont

 
Ormiańśkokatolicka Katedra Zwiastowania, Kair; fot Wikipedia
14 maja 2022 r.  katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassiana, w towarzystwie arcybiskupa  Piotra Miriatiana udał się do Egiptu, by wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.
15 maja Patriarcha przewodniczył uroczystej liturgii w ormiańskokatolickim kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kairze, wygłosił kazanie (TUTAJ pełny tekst w j. ormiańskim). Wyraził w nim radość, że może przebywać na ziemi, która byłą schronieniem dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podziękował abpowi Krikorowi Augustinosowi Kussanowi (biskup eparchii Aleksandrii w Egipcie, z siedzibą w katedrze ormiańskokatolickiej w Kairze) za trud włożony w przygotowanie jego wizyty.
Nawiązał też do obchodzonego w tym dniu święta Cudu Krzyża. Krzyż stał się symbolem zwycięstwa i zbawienia wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, symbolem prawdy pojawiającej się w osobie Jezusa Chrystusa, a którą wielu odrzuciło. Każdy powinien szukać prawdy, bo w niej zawiera się szczęście. Ten, kto odnajduje prawdę, odnajduje sens swojego życia.

16 maja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI wygłosił przemówienie inaugurujące Zgromadzenie Ogólne Rady Kościołów Bliskiego Wschodu w Kairze i udzielił błogosławieństwa (TUTAJ całe przemówienie w j. ormiańskim).

♦ 17 maja 2022 - Patriarcha Rafał Piotr XXI został wybrany przez Zgromadzenie przedstawicielem Kościołów katolickich w Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu.
PARAFIA CENTRALNA

Po dłuższej przerwie msze święte w Warszawie znów odprawiane są w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14. Świętowaliśmy piątą niedzielę wielkanocną i wspomnienie ukazania się świetlistego krzyża nad Jerozolimą w 351 roku (więcej TUTAJ ). W kazaniu ks. Józef Naumowicz wyraził także radość, że znów możemy się spotykać. Wspomniał o odchodzeniu starszego pokolenia polskich Ormian, którzy uczestniczyli w mszach ormiańskich, jak śp. Andrzej Krzeczunowicz, i jednocześnie wyraził radość, że pojawiają się najmłodsi i tu wskazał na Wandzię i Jana. Podziwiał wysiłek organizatorów ormiańskiej Nocy Muzeów z dnia poprzedniego – Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, dzięki której kilkaset osób z bliska poznało pamiątki ormiańskie.
Po mszy św. odbyło się spotkanie okraszone przysmakami ormiańskimi p. Wioli Khondkarian. Do zobaczenia na najbliższej mszy św., którą będzie sprawował ks. Józef Naumowicz  w Gdańsku, w niedzielę 22 maja.
mag

Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

Jest to w Kościele ormiańskim  jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 
W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną, w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
7 maja 351 roku na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej. Był tak świetlisty, mieniący się barwami, że jaśniał o wiele bardziej niż słońce. Był widoczny przez kilka godzin. Zjawienie się Krzyża Świętego na jerozolimskim niebie najpełniej opisał biskup Jerozolimy Cyryl* w liście do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego (ten list jest często czytany w obrządkach wschodnich podczas liturgicznego wspomnienia tego cudu).
 
 
*  Święty Cyryl Jerozolimski - grecki biskup Jerozolimy (348–386) i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.
13 MAJA - WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W tym roku przypada 105. rocznica początku objawień fatimskich. Z tej okazji w Fatimie 13 maja odbyły się uroczystości rocznicowe z udziałem pielgrzymów różnych narodowości. 
Objawienia fatimskie – seria objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Podczas objawień miał miejsce tzw. Cud Słońca, który wedle wersji uznanej przez Kościół katolicki widziany był przez około 60 tysięcy osób, zarówno wierzących, jak niewierzących, obecnych na miejscu objawień w Cova da Iria oraz w miejscowościach odległych do 30-40 km. Kościół katolicki uznał autentyczność objawień w październiku 1930 roku.
Według relacji dzieci podczas tych objawień Matka Boża Fatimska miała im przekazać trzy Tajemnice Fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione. Dwie z nich zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku.

13 maja przypada też 41. rocznica zamachu na Jana Pawła II. ​13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież Polak został postrzelony przez Mehmeta Ali Agcę. Rannego Jana Pawła II przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie przeszedł wielogodzinną operację.
Papież od samego początku przypisywał uratowanie swojego życia Matce Bożej z Fatimy.

» o objawieniach fatimskich          » artykuł w języku ormiańskim (Vatican News)

PARAFIA CENTRALNA

15 maja 2022 r. 
5. Niedziela Wielkanocna -  Զատկական Ե Կիրակի
Święto Ukazania się Świętego Krzyża - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

W tę niedzielę Msza św. w obrządku ormiańskim

w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14,

15 maja 2022 r. o godz. 11.00

Wracamy do naszej kaplicy, więc po liturgii możliwe spotkanie. Wracamy także do bardziej regularnych liturgii ormiańskich: 22 maja liturgia będzie w Gdańsku (odpust w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej) – szczegóły w najbliższym czasie. Ale w następne niedziele spotkamy się także na Łazienkowskiej.

Serdecznie zapraszam - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.
 

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Kolor czerwony symbolizuje krew Chrystusa przelaną dla naszego zbawienia i krew męczenników, którzy zginęli za wiarę. "Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (Ew. wg św. Łk 9,23-24).

W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza, Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. 
8 maja 2022 w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w czwartą niedzielę wielkanocną, zostało opublikowane Orędzie Papieża Franciszka na ten dzień, które nosi tytuł: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”.

zdjęcie: Vatican News 2015, 

» Ewangelia na tą niedzielę: wg św. Jana 5, 19-30             » pełny tekst Orędzia na 59. Światowy Dzień Modlitw o PowołaniaARMENIA

Ukazał się trzeci, numer czasopisma «Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara”) wspólnot katolickich rejonu Aszocka (prow. Szirak, Armenia).
Zawiera artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. W tym numerze są to artykuły o poście, grzechu, pokucie, zadośćuczynieniu, znaczeniu cierpienia, posłuszeństwa, ofierze Krzyża i Zmartwychwstaniu, a także wypowiedzi wiernych regionu mówiące o własnym doświadczeniu wiary.

Pod koniec listopada 2019 r. Ormiańskokatolicki Związek Młodzieży Bavry wydał gazetę «Կանթեղ». Szerzej pisaliśmy o tym w TYM aktykule. Później powstały kolejne czasopisma w rejonie Aszocka, tworzone przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek: w BavrzeMets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.
1 września 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która połączyła  je wszystkie, a w marcu 2022 r. ukazał się kolejny, w nowej formie i pod nowym tytułem:«Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara” , o czym TUTAJ). 
Czasopismo redaguje ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Wydawcą jest Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii i Europy Wschodniej. Publikacji patronują: patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian i Caritas Armenii.

 Gazeta w formie elektronicznej (PDF) TUTAJ.
Wiosna w Arpeni (prow. Szirak, Armenia), 2020 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Զատկական Գ Կիրակի  
Niedziela Kościoła Powszechnego – Niedziela Zielona
Աշխարհամատրան Կիրակի – Կանաչ Կիրակի 

Obecna niedziela, zwana popularnie Niedzielą Zieloną (Kanacz Kiraki) nawiązuje do wiosennego przebudzenia przyrody, ale także do nowego życia, jakie pojawiło się w sercach uczniów Jezusa i w nowo założonym Kościele po cudzie zmartwychwstania.

» cały artykuł


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej