default_mobilelogo
Herb zakonu

Herb zakonu

Portret Mechitara z Sebasty

Portret Mechitara z Sebasty,

Muzeum oo. mechitarystów w Wiedniu.
F
ot. Władysław Deńca

8 września 2017 roku minęła okrągła 300. rocznica założenia na jednej z niezamieszkanych wysp wokół Wenecji – San Lazzaro, klasztoru mechitarystów, który stał się właśnie w 1717 roku i jest do dzisiaj domem macierzystym jedynego ormiańskokatolickiego zakonu mniszego na świecie.
 
Cóż takiego ważnego uczynili i czynią nadal ci mnisi, że cały ormiański świat, zarówno religijny (Kościół apostolski i Kościół ormiańskokatolicki), jak polityczny (Republika Armenii) i kulturowy (diaspora ze swoimi organizacjami), nie tylko pamięta o tej dacie, ale przyznaje Ojcom Mechitarystom niezbywalne zasługi w dziele utrzymania ciągłości narodowego bytu Ormian? Twórca zakonu Ojciec Mechitar zawarł całą tę trzy stulecia trwającą pracę w jednym krótkim zdaniu określającym regułę tego benedyktyńskiego zgromadzenia – „dla duchowego wsparcia i oświecenia narodu ormiańskiego”. Kiedy chrześcijańska Europa w połowie XVIII w. wejdzie w „wiek Oświecenia” – Ormianie, za sprawą Ojca Mechitara, też już tam będą. Jakimiż to drogami z Eczmiadzynu do Wiednia, Wenecji i Polski wędrowało ormiańskie Oświecenie? (..)

Bogdan St. Kasprowicz

» cały artykuł (Awedis 33, zima 2017) 

 

W dniach 6 i 7 stycznia z okazji Święta Astwacahajnutjun - Objawienia i Chrztu Pańskiego - w czterech miastach naszych parafii zostałyzostały odprawione uroczyste msze św. z obrzędem święcenia wody. Trzy z nich były sprawowane w obrządku ormiańskokatolickim (w Krakowie - w łacińskim). Poniżej - fotografie, krótkie relacje z tych świątecznych liturgii.

Abp Rafael Minassian, wraz z ks. Petrosem Yesayanem odprawił uroczystą mszę św. w ormiańskokatolickiej parafii w Moskwie.
Ks. Karnik Howsepian sprawował Boską Liturgię w miejscowości Panik (prowincja Szirak) w Armenii.

PARAFIA POŁUDNIOWA

GLIWICE, 6 I 2018

PARAFIA POŁUDNIOWA

KRAKÓW, 6 I 2018
» więcej

PARAFIA POŁUDNIOWA

WROCŁAW, 6 I 2018
» więcej

PARAFIA CENTRALNA

WARSZAWA, 7 I 2018
»
 więcejARMENIA

PANIK, 6  I 2018
» więcej

ROSJA

MOSKWA, 6  I 2018
» więcejDefunctus adhoc loquitur’. The monument to Archbishop Isaak Isakowicz in the Armenian Cathedral in Lvov (‘Defunctus adhoc loquitur’. Pomnik abpa Izaaka Isakowicza w katedrze ormiańskiej we Lwowie) - pod takim tytułem ukazał się artykuł dr Joanny Wolańskiej w prestiżowym angielskim czasopismie naukowym "Church Monuments. The Journal of the Church Monuments Society" nr 31 z 2016 r. Artykuł uzyskał drugie miejsce w konkursie "Essay Prize 2016".
Streszczenie artykułu w tłumaczeniu z języka angielskiego:
Naścienny pomnik arcybiskupa Isakowicza (1824-1901) jest jednym z trzech ocalałych pomników figuratywnych w średniowiecznej katedrze lwowskiej i został wzniesiony w 1905 roku, w czasie, gdy zarówno ormiańska katedra, jak i ormiańska społeczność miasta ulegały poważnym przekształceniom przy zmianie kształtu kościoła i ponownym zdefiniowaniu ormiańskiej tożsamości (ta pierwsza jest środkiem do osiągnięcia tego drugiego). Twierdzi się, że pomnik można rozumieć zarówno jako środek tej transformacji, jak i jako świadectwo samoświadomości Ormian Lwowa w odniesieniu do ich historii i kultury na początku XX wieku. Co więcej, niezrównana jakość dzieła sprawiła, że ​​stało się ono atrakcyjnym i przekonującym narzędziem w kampanii na rzecz rearmenizacji katedry i pierwszego "prawdziwie ormiańskiego" elementu we wnętrzu kościoła. Niemal wyczuwalna obecność pierwszego obrońcy ormiańskiego obrządku, ukazana w niszy ozdobionej ormiańskim ornamentem, legitymizowała wysiłki mające na celu pozbawienie ścian katedry ich barokowego wystroju, ukazując ich oryginalną (tj. ormiańską) dekorację wykutą w kamieniu. Poza ideologicznym przesłaniem, które nosi, pomnik jest wykwintnym dziełem sztuki, prawdopodobnie najlepszą rzeźbą portretową lwowskiego artysty Juliusza Bełtowskiego, porównywalną z najlepszymi przykładami popiersi Berniniego.

za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
www.dziedzictwo.ormianie.pl

Տօն Աստուածայայտնութեան - Ton Astwacachajtnutjan

Bóg objawiał się i objawia się w różnoraki sposób. W to święto wspominamy i czcimy objawienie Boga, jakie dokonało się przez:

narodzenie Jezusa w Betlejem; Słowo zamieszkało wśród nas, by pozwolić nam poznać Boga;

przybycie pogańskich mędrców ze Wschodu do Betlejem; ten pokłon „Trzech Króli” wskazuje, że Bóg objawia się nie tylko Narodowi Wybranemu, ale całemu światu;

chrzest Jezusa w Jordanie. Zarówno głos Ojca z nieba, jak też zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa w postaci widzialnej, jakby gołębicy, objawiają, kim jest Jezus; to także objawienie, że Bój jest jeden, ale w trzech Osobach (Ojciec, Syn Boży i Duch Święty)

W to święto na koniec liturgii błogosławi się wodę, podczas której odmawia się m.in. Modlitwę św. Bazylego.
Oto jej fragment:

Dziś Syn Boży wchodzi do rzeki Jordan. Wchodząc do niej , oczyszcza wodę i oświeca ludzkość tak, by była ona oczyszczona przez wodę i otrzymała życie w duchu.
Dziś Trójjedyny Boga nam objawił się na ziemi i cały świat jest pełen Jego chwały. Ojciec świadczy z nieba, mówiąc: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". I Święty Duch zstępuje na niego w postaci gołębicy.
A teraz, Panie, przyjdź do nas przez tego Ducha Świętego, błogosław tę wody, że mogła ona czynić domy szczęśliwymi, leczyć chorych, zbawiać dusze, jak też ciała, i była służyła do spełnienia wszystkich potrzeb. Bo Ty Boże jesteś pełen miłosierdzia, jesteś Bogiem, który miłuje ludzkość. Niech wszyscy, którzy ulegają złu, odwrócą się od niego.
Pozwól nam wzywać Twego wielkiego, uwielbionego i wspaniałego imienia, Panie, i Tobie niech będzie uwielbienie i chwała, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

ks. prof. Józef Naumowicz;

 

Daty i opis zestawionych tu najważniejszych świąt obchodzonych w obrządku ormiańskim podane są za kalendarzem liturgicznym Ormiańskiego Kościoła Katolickiego na rok 2018, opracowanym w siedzibie Patriarchatu tego Kościoła w Libanie, a opublikowanym we wrześniu 2017 roku.
Większość świąt w ormiańskim kalendarzu, to święta u nas określane jako „ruchome”, czyli nie są związane na stałe z konkretną datą, w kolejnych latach zmieniają swoje umiejscowienie.
Zdarza się, że niektóre ze świąt obchodzone są w obrządku ormiańskim w tym samym dniu, co w łacińskim (co zaznaczono dodając adnotację: orm., łac.).
Pięć głównych w tym kalendarzu świąt, to: Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Dla tego też następuje po nich Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).

» WYKAZ ŚWIĄT W 2018 ROKU

» do pobrania cały kalendarz liturgiczny
ormiańskiego Kościoła Katolickiego na rok 2018
(w j. ormiańskim) 

ARMENIA

23 grudnia u ormiańskich sióstr w Giumri miało miejsce uroczyste wydarzenie.
Wystawiono piękny spektakl teatralny poświęcony Bożemu Narodzeniu w wykonaniu dzieci i młodzieży. Towarzyszył mu chór pod dyrekcją Roberta Mlkeyana. Reżyserem spektaklu była Nary Santoian, aktorka teatralna.

24 grudnia w różnych ormiańskich wspólnotach katolickich odprawiano Boską Liturgię Bożego Narodzenia. W Giumri w katedrze Świętych Męczenników mszę św. odprawił ks. Mashtots Rev. Zahterian. Po mszy św. odbyła się loteria na cele dobroczynne. Dzięki wpływom z loterii młodzież przygotuje i rozdzieli do końca roku 20 paczek żywnościowych dla bezdomnych.

» cały artykuł

 

Boże Narodzenie 25 grudnia w obrządku ormiańskokatolickim

Kościół ormiańskokatolicki w sposób wyjątkowy czci narodzenie Jezusa. Czyni to, zgodnie z tradycją rzymską, 25 grudnia, w święto Bożego Narodzenia. Ale także w święto Objawienia Bożego 6 stycznia, które zasadniczo skupia się na tajemnicy chrztu Chrystusa w Jordanie, ale także na objawieniu Boga, jakie dokonało się najpierw w narodzeniu Jezusa i w pokłonie mędrców ze Wschodu, a potem we chrzcie Jezusa i pierwszym cudzie, jakiego dokonał On w Kanie Galilejskiej.
Ze względu na ważność święta Objawienia Bożego, Kościół ormiańskokatolicki, chociaż obchodzi Boże Narodzenie 25 grudnia, zarazem dalej przygotowuje się do święta Objawienia 6 stycznia, stąd niedziele przypadające w tym roku 24 i 31 grudnia w obrządku ormiańskim to są 6. i 7. niedziele pięćdziesięciodniowego „adwentu” przed Objawieniem Bożym (Կիրակի Յիսնակաց). 
Jako komentarz do bożonarodzeniowej Ewangelii warto przeczytać fragmenty jednego z dzieł ks. arcybpa Józefa Teodorowicza pt. Od Betlejem do Nazaretu (książka opublikowana w 1932 roku, ukazała się także w przekładzie niemieckim w Karlsruhe pt.Von Betlehem nach Nazareth,
był przygotowany także już jej przekład francuski). Poniżej zostały zamieszczone fragmenty oryginalne tego dzieła, chociaż niektóre zostały streszczone lub uwspółcześnione pod względem językowym.
Warto bowiem przypomnieć wielkiego ormiańskokatolickiego arcybiskupa lwowskiego Józefa Teodorowicza, gdy zaczynamy przygotowanie do obchodów 80-lecia jego śmierci (zmarł 4 grudnia 1938 roku) i setnej rocznicy wygłoszenia przez niego „Kazania sejmowego" na rozpoczęcie obrad Sejmu Ustawodawczego (katedra Św. Jana w Warszawie, 9 lutego 1919).

 » Ewangelia wg św. Łukasza (2, 1-7)

ks. prof. Józef Naumowicz 

 » abp Józef Teodorowicz - Od Betlejem do Nazaretu
(fragmenty, wybór, opracowanie: ks. prof. Józef Naumowicz)

*

Proszę przyjąć wyrazy serdecznej pamięci i jedności w czasie tych wielkich świąt Bożego Narodzenia,
a także życzenia wszelkiego błogosławieństwa od Tego, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

*

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz Święta Objawienia i Chrztu Pańskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności,

radości z przeżywania pamiątki tych wydarzeń.

By każdy z nas mógł uwierzyć i zawierzyć Bogu.

Niech czas świąteczny będzie dobry i błogosławiony.

Radości i nadziei w każdym dniu 2018 roku.

Wesołych Świąt!
 

                                                                        Redakcja

 


Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zakończył pracę jako proboszcz ormiańskokatolickiej parafii z siedzibą w Gliwicach.
Poza kościołem Trójcy Świętej w Gliwicach sprawował liturgię ormiańskokatolicką w innych ośrodkach na terenie swej parafii południowej, m.in w kościele Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w kościele oo. dominikanów lub kościele Bożego Ciała we Wrocławiu, a także na terenie całej Polski.
(...)
W dekrecie zwalniającym z funkcji proboszcza kardynał [Kazimierz Nycz] napisał: „Pragnę z serca podziękować Księdzu za cały trud związany z wypełnianiem zadań proboszczowskich. Mam nadzieję, że w miarę możliwości będzie Ksiądz nadal służył środowisku Ormian w Polsce”.
Taką gorącą wdzięczność wyraża także całe środowisko ormiańskie w Polsce,
licząc zarazem na dalsze zaangażowanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w sprawy ormiańskie i duszpasterstwo ormiańskokatolickie w Polsce. 

 

Dzisiejszą mszę św. w parafii p.w. Grzegorza z Nareku w Warszawie, sprawował ks. prof. Józef Naumowicz w towarzystwie ks. Piotra Wierzbickiego - opiekuna ormiańskich alumnów studiujących w Urlach. W swoim kazaniu ksiądz Naumowicz przytoczył opowieść o biblijnej Ewie, która odwiedziła nowo narodzonego Pana Jezusa w Grocie Narodzenia. Nawiązał również do treści dzisiejszej ewangelii wg św. Łukasza o sile wiary w dobro, przebaczanie i żal za wyrządzone zło. Ksiądz na koniec mszy przypomniał o naszym następnym spotkaniu 7 stycznia.

Po mszy jak zwykle spotkaliśmy się przy słodyczach, kawie i herbacie a zgromadzeni parafianie obdarowani zostali nowym kalendarzem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

 Wspomnienie św. Jakuba z Nisibis - Ս. Յակոբ Մծբնա Հայրապետի

Ten syryjski święty jest popularny także w tradycji ormiańskiej. Był biskupem syryjskiego miasta Nisibis (dziś Nusaybin w płd.-wsch. Turcji, przy samej granicy z Syrią) i sprawował tę funkcję w latach 308-338, w ważnym okresie dla rozwoju chrześcijaństwa w Syrii, które w tym czasie, po nawróceniu Konstantyna Wielkiego, uzyskało wolność działania. Zbudował w Nisibis pierwszy kościół, uczestniczył w soborze nicejskim w 325 roku.
Był krewnym św. Grzegorza Oświeciciela. Co więcej, w tradycji ormiańskiej jest znany z tego, że odnalazł fragment arki Noego na Górze Ararat i tę relikwię pozostawił w Armenii.

PARAFIA CENTRALNA

 

Msza św. ormiańskokatolicka w Warszawie

w niedziele 17 grudnia 2017 r., godz. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14.

Przewidziane są także świąteczne Msze św. Objawienia i Chrztu Pańskiego:

 6 stycznia w Gliwicach (godz. 11.00) i we Wrocławiu (godz. 16.00)
 7 stycznia w Warszawie (godz. 11.00)

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej
» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

4. niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Դ. Կիրակի Յիսնակաց)

Adwent – czas dobrych pragnień, modlitwy, rozważania dobrodziejstw Boga, tęsknoty za Zbawicielem, jest też czasem nadziei.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus umacnia naszą nadzieję, zapewniając, że Bóg zaprasza nas na wspaniałą ucztę weselną.
Zaprasza każdego, kto chce przyjąć Jego obietnicę i kto nie szuka powodów, by się wymówić od przyjęcia Jego darów.
Odpowiedzią na to zaproszenie jest nasza wiara, ufność, ale także miłość, jaką – ze względu na Boga - okazujemy wszystkim ludziom.

 » Ewangelia wg św. Łukasza (14, 12-24)

ks. prof. Józef Naumowicz 

Wizerunek NMP w ołtarzu w ormiańskokatolickiej Katedrze pw. Świętych Męczenników w Giumri (Armenia)

W kościele rzymskokatolickim
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny obchodzona jest 8 grudnia.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, Bogurodzicy
(Ton anarat juchuthjan serbo kusin Mariamu Astwacacni
Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի)

Tylko obrządek katolicki ma w nazwie święta „Niepokalane” Poczęcie, inne wyznania chrześcijańskie, prawosławne i orientalne, obchodzą 9 grudnia „Święto poczęcia Najświętszej Panny Maryi” (taką nazwę nosi to święto w Ormiańskim Kościele Apostolskim: Տօն U. Կոյս Մարիամի Յղութեան).
Wszystkie te wyznania wspominają w tym dniu cudowny moment poczęcia, gdy Joachim i Anna, oboje w bardzo podeszłym wieku, dzięki Bożej obietnicy doczekali się potomstwa – Maryi, której Bóg wyznaczył szczególną rolę.

» cały artykuł

 

 

3 grudnia, to dla parafii centralnej p.w. św. Grzegorza z Nareku, kolejna msza w kaplicy przy ulicy Łazienkowskiej. Nasza wspólnota bardzo licznie stawiła się na tę 3. Niedzielę Pięśdziesiątnicy przed narodzeniem Chrystusa. Ksiądz prof. Józef Naumowicz przypomniał przesłanie kolejnych ormiańskich niedziel tego okresu.
W swoim kazaniu nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, w której Chrystus uprzedza nas, że różne nieszczęścia, które się wydarzają, często są dziełem zbiegów okoliczności i przypadku, jednak nawołuje nas do nawrócenia abyśmy nie grzeszyli i nie narazili na zagładę.

» czytaj więcej

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Obelisk obok kościoła w Ryczeniu upamiętniający abpa Józefa Teodorowicza

Trzeciego dnia grudnia 2017 roku w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu odprawiona została tradycyjna Msza św. w intencji ryczeńskich górników. W jej trakcie proboszcz Ryszard Skocz z Osetna przybliżył zebranym postać św. Barbary, opisując zwyczaje panujące pośród dawnych gwarków, a które częściowo przetrwały pośród górniczej braci do dnia dzisiejszego. Ponadto mając na uwadze, że 4 grudnia mija 79 lat od śmierci Abp Józefa T. Teodorowicza w czasie kazania przypomniał jego postać. Wspomniał o jego działalności religijnej, politycznej i społecznej, szczególny nacisk kładąc na nieprzejednaną postawę patriotyczną i miłość do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Marek Kubicki
sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA

» czytaj cały artykuł 

 

 

NIEDZIELA 3 GRUDNIA RÓWNIEŻ ROZPOCZYNA ADWENT W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM.


III niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Գ. Կիրակի Յիսնակաց)

Przesłanie kolejnych niedziel, to:

I niedziela – zadbać o modlitwę;
II niedziela – właściwe rozplanować życie i zachować w nim rozsądne proporcje między troską o sprawy doczesne i duchowe;
III niedziela – wykorzystać dany czas i szanse, by przy Bożej pomocy i troskliwości przynosić dobre owoce naszego życia. Liczyć na Boże miłosierdzie i ufać w nie, ale zrobić też wszystko, by wypełnić Bożą wolę

Kolejna niedziela ormiańskiego 50-dniowego adwentu przypomina o cierpliwości i troskliwości Boga, które czeka na dobre owoce naszego życia, i pomaga nam je osiągnąć.
Jezus mówi o tym w Ewangelii na przykładzie uprawy popularnego w Palestynie drzewa figowego. Drzewo to ma duże, szerokie liście i rozłożystą koronę, dzięki czemu podczas upalnego lata daje cień i chroni przed żarem słońca. Nadto co roku dwa razy, latem i jesienią przynosi smaczne owoce. Natomiast, gdy przez lata nie rodzi owoców, grozi mu wycięcie. Jednak dobry ogrodnik usiłuje je uratować i radzi gospodarzowi: „Jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc”.
Litościwy ogrodnik to sam Chrystusa, który wstawia się za nami u swego Ojca. Nie chce od razu wycinać rośliny, ale daje szansę, kolejny rok… może wyda owoce …
To przypowieść o miłosierdziu Jezusa, ale także o Jego troskliwości. On nie tylko daje szansę na przynoszenie dobrych owoców w życiu, ale stwarza warunki rozwoju, daje środki i możliwości, pomaga, otacza troską …. i cierpliwie czeka.
Nie jest prawdą, że Bóg śpieszy się karać człowieka; i że katastrofy, choroby, nieszczęścia wynikają z Bożej woli i są zawsze karą za grzech. Bolesne wydarzenia, jakich doświadczamy, wynikają nieraz z złej ludzkiej woli, jak zabicie Galilejczyków przez Heroda; niekiedy są przypadkiem natury czy zaniedbania ludzkiego, jak zawalanie się wieży, które spowodowało śmierć wielu osób. Jednak te wydarzenia mają dla nas być znakiem i wezwaniem do adwentowego zastanowienia się, jak dysponujemy naszym życiem i jaki sen mu nadajemy.       

 » Ewangelia wg św. Łukasza (13, 1-9)

ks. prof. Józef Naumowicz 

PARAFIA CENTRALNA


 
 

PARAFIA POŁUDNIOWA
GLIWICE

WROCŁAW


Zapraszam na najbliższe msze św. ormiańskokatolickie w Warszawie 

w niedziele 3 i 17 grudnia 2017 r., godz. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14.

Przewidziane są także świąteczne Msze św. Objawienia i Chrztu Pańskiego:

 6 stycznia w Gliwicach i we Wrocławiu
 7 stycznia w Warszawie.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej
» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski

 

Udziel nam, Panie, szczerego pragnienia miłości i czynienia dobra.
                 Św. Grzegorz z Nareku, "Litania na Boże Narodzenie"
 
II niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Բ. Կիրակի Յիսնակաց)
W obrządku ormiańskim to już drugi tydzień 50-dniowego przygotowania do święta Narodzenia i Epifanii (Objawienia) naszego Pana i Zbawiciela. Mamy długi czas, by się nieco zatrzymać i zastanowić, by coraz bardziej odkrywać to, co w życiu najważniejsze. Bo można, jak ten nierozsądny bogacz z Ewangelii, dać się pochłonąć wyłącznie sprawom ziemskim, skupić tylko na jednym wymiarze życia, jakim są nasze doraźne sukcesy i dobra tego świata, które są potrzebne, ale nie tylko one. Istotne są także wartości duchowe, w sumie najbardziej trwałe.
Adwent jest po to, by przywrócić właściwe i rozsądne proporcje między troską o sprawy doczesne i duchowe, i by zadbać także o „spichlerz” naszego serca, by znalazło się w nim jak najwięcej dóbr, od których zależy nasze życie.  
Poprzednia, pierwsza niedziela ormiańskiego adwentu przypominała o modlitwie, o jej potrzebie i wartości. Obecna druga niedziela zachęca, by bardziej zaufać Bogu, odkrywać Jego obecność i Jego dary w nas i wokół nas. I by starać się „raczej o Jego królestwo, a wszystko inne będzie nam dodane”.

 » Ewangelia wg św. Łukasza (12, 13–31)

Przykład i wstawiennictwo św. Grzegorza z Nareku niech nam pomaga coraz lepiej rozpoznawać, jak wielkim darem jest przyjście Boga, Jego narodzenie i objawienie się światu. By bardziej poświęcić się Jezusowi przez nasze czyny, myśli i modlitwy.
W tygodniu po 2. niedzieli adwentu w liturgicznym kalendarzu ormiańskim przypada wspomnienie świętych apostołów, należących do dwunastu najbliższych uczniów Jezusa:
- Jakuba i Szymona (środa, 29 XI, Սրբոց առաքելոցն Յակովբայ եւ Եմաւոնի)
- Bartłomieja i Judy (sobota, 2 XI, Սրբոց առաքելոցն Բարթողիմէոսի եւ Յուդայի).

Zwłaszcza św. Bartłomiej i św. Juda (ten ostatni miał przydomek Tadeusz, czyli „odważny”) są szeroko czczeni w tradycji ormiańskiej. Ci dwaj apostołowie bowiem, po Zesłaniu Ducha Świętego i wniebowstąpieniu Jezusa, głosili dobrą nowinę o zbawieniu w różnych krajach, ale ostatecznie przybyli do Armenii i tu szerzyli chrześcijaństwo, zasługując na miano "pierwszych oświecicieli" Armenii. Na terenie ówczesnej Armenii ponieśli śmierć męczeńską, najpierw Bartłomiej, potem Tadeusz. Ich działalność i męczeństwo sprawiły, że ponad dwa wieki później – także dzięki działalności św. Grzegorza Oświeciciela - Armenia stała się pierwszym krajem w świecie, który oficjalnie ogłosił przyjął chrześcijaństwo.

ks. prof. Józef Naumowicz 


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej