default_mobilelogo
ARMENIA

W ormiańskim kościele katolickim w okresie Wielkiego Postu, podobnie, jak w większości kościołów katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Kilka zdjęć z ostatniego piątku (15 III 2019) z Drogi Krzyżowej odprawionej w kościele w PANIK (prowincja Szirak), pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana  i z ERYWANIA - Droga Krzyżowa w kaplicy pw. św. Grzegorza z Nareku, pod przewodnictwem ks. Mashdotsa Zahteriana

» więcej zdjęć  
 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 17 marca 2019 roku o g. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Kolejna msza św. w Parafii Centralnej zostanie odprawiona w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 11.00, wraz z ormiańskim rytuałem „Otwarcia drzwi”, poświęceniem palm oraz inauguracją dwóch obrazów patrona naszej parafii - św. Grzegorza z Nareku.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

Druga niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu wspomina wygnanie Adama i Ewy z raju.
Przypomina też o smutnych skutkach grzechu.

» o Niedzieli Wygnania

«Ու՞ր ես Ադամ». հարցնում է Աստված յուրաքանչյուրիս
«Լսեցի քո ձայնն այստեղ՝ դրախտում, եւ ամաչեցի, որովհետեւ մերկ էի եւ թաքնուեցի»», Ծննդ. 3, 9-10

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

29 lutego 2019 r. wieczorem w programie "Ludzkim Głosem" w Radio Plus odbyła się rozmowa o Kościele ormiańskim w Polsce - o jego tradycjach, obrządkach i polskich parafiach. Gościem programu był ks. prof. Józef Naumowicz - duszpasterz Ormian katolików w naszym kraju.
Rozmawiali:
Patrycja Michońska i ks. Zbigniew Kapłański.

» audycja do wysłuchania na stronie Radia PlusPARAFIA CENTRALNA

Msza św. w orm.-kat. parafii centralnej, zgodnie z tradycją ormiańskiego Wielkiego Postu, który właśnie się rozpoczął, sprawowana była za zaciągniętą kotarą. Ta pierwsza niedziela ma charakter radosny, przywołujący wspomnienie raju. Wspominaliśmy też patrona naszej parafii, doktora Kościoła, św. Grzegorza z Nareku, którego święto minęło 27 lutego. Na zakończenie mszy św., nasz chórmistrz Jakub Kopczyński otrzymał specjalne podziękowania za pięć lat wytrwałości i bezinteresownej pracy nad szlifowaniem umiejętności naszego parafialnego chóru.

Najważniejszym akordem tego dnia, było spotkanie ze współautorem nowo wydanego albumu-książki "Ormiańska Polska", prof. dr. hab. Krzysztofem Stopką. Wespół z dr. hab. Andrzejem A. Ziębą stworzyli wspaniałą pozycję, jest to rzetelny, oparty na źródłach historycznych, podany niezwykle ciekawym językiem, opis historii Ormian polskich. Ważnym uzupełnieniem jest świetnie opracowana szata graficzna autorstwa Moniki Sutryk-Zołoteńki.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

3 MARCA - NIEDZIELA DOBREGO ŻYCIA, POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան
Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

4 MARCA - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). W tym roku niedziela ta przypada – jak podaje ormiańskokatolicki kalendarz liturgiczny – 3 marca.
Poniedziałek, 4 marca, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu – do modlitwy, postu i jałmużny. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia.
Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła.
W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

Kościół w Panik (prow. Szirak, Armenia). Msza św. 3.03.2019 r. »
 Zasłona już od wczorajszego wieczora zamknięta.

3 marca zaczyna się ormiański Wielki Post, chociaż pierwszy dzień ma jeszcze charakter radosny, wręcz karnawałowy. To tzw. Niedziela Dobrego / Szczęśliwego Życia (Բուն Բարեկենդան), która jest wspomnieniem raju czyli faktu, że Bóg stworzył nas do życia szczęśliwego i czeka, by na nowo obdarzyć nas jeszcze większymi darami, bylebyśmy podjęli drogę wiary, miłości, modlitwy, przemiany życia. Właściwy ormiański post, surowy i wymagający zaczyna się w poniedziałek 4 marca (w obrządku ormiańskokatolickim to tzw. poniedziałek popielcowy). W drugą niedzielę ormiańskiego Wielkiego Postu, 10 marca wspomina się wygnanie z raju, a w kolejne - drogi nawrócenia, ludzkie szanse i zmagania.
Od 3 marca aż do Niedzieli Palmowej podczas liturgii ołtarz jest zasłonięty kurtyną, celebrans wychodzi przed nią jedynie na liturgię Słowa i z Komunią św. Wszak wciąż jesteśmy wygnańcami z krainy życia i przygotowujemy się do tego, by Bóg mógł ją otworzyć dla nas na nowo.
(za FB ks. prof Józefa Naumowicza, 2.03.2019)

» O wielkopostnej zasłonie

7 lutego odszedł Tadeusz Petrowicz, z 95 lat swego życia wiele przeżyć i wspomnień zapisał na kartach książek, które pozostawił.
Był autorem książki "Od Czarnochory do Lublina" opisuje w niej dzieciństwo i młodość przypadającą na czas okupacji na kresach, morderstwa UPA na ludności polskiej. ucieczkę z rodzinnej Worochty do Proszowic. Po ukończeniu szkoły spędził młodość w Czarnohorze, pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Worochta. Po wojnie pracował jako leśnik w Krynicy, Muszynie i Białowieży. Ten okres opisuje w książkach "Od Czarnohory do Białowieży" i "Zaczęło się w Czarnohorze", są to wspomnienia leśnika, ukazujące koloryt kresów wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, ormiańskie tradycje, powojenną pracę w leśnictwach południowej Polski. Opisuje wyjazd do Białowieży i pracę w Parku Narodowymi oraz ostatni okres swojej pracy zawodowej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. W książce z 1988 roku "Pies, strzelba i ja" wraca myślami do gór i szumiących lasów.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...


W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Wielki Post. Franciszek zachęca w nim do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło stworzenia. Papieskie przesłanie nosi tytuł: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”.

Ojciec Święty przypomina, że grzech zerwał komunię z Bogiem, a to naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię. „Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym” – pisze Papież. Podkreśla, że stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem” w Chrystusie. Zauważa, że dzięki nim także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”. Potrzeba do tego prawdziwego nawrócenia, a drogowskazami na tej drodze są post, modlitwa i jałmużna.

Vatican News

» pełny tekst Orędzia - j. polski
» pełny tekst Orędzia - j. ormiański


PARAFIA CENTRALNA

 

W niedzielę, 3 marca 2019 r.
obchodzimy uroczystość 
patrona Parafii Centralnej, św. Grzegorza z Nareku.

Z tej okazji zapraszam na mszę św. ormiańskokatolicką

o g. 11.00  do kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14 w Warszawie.

Obchodzić też będziemy 5-lecie działalności chóru parafii kierowanego przez Jakuba Kopczyńskiego.

Po mszy św. – spotkanie z prof. dr. hab. Krzysztofem Stopką, współautorem świeżo wydanego albumu-książki pt. "Ormiańska Polska"
oraz autorką szaty graficznej, Moniką Sutryk-Zołoteńką.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski


„Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji. Historia, pamięć, tożsamość”  to publikacja autorstwa prof. dr. hab. Krzysztofa Stopki, dr. Jakuba Osieckiego i Konrada Siekierskiego.
Książka przedstawia rozwój katolicyzmu wśród Ormian od średniowiecza do czasów współczesnych. Składa się z trzech części – dwóch historycznych  (Krzysztof Stopka, XIII-XVIII wiek; Jakub Osiecki, XIX-XX wiek) i jednej antropologiczno-etnologicznej (Konrad Siekierski, XXI wiek).  Części historyczne  omawiają rozwój Kościoła rzymskiego na terenie Armenii i Gruzji w dwóch obrządkach: łacińskim i ormiańskim. Obrządek łaciński został wprowadzony w Armenii i Gruzji w XIV wieku w związku z rozwojem misji franciszkańskich i dominikańskich.  Oba kraje weszły w skład metropolii Sułtanije  erygowanej przez papieża Jana XXII w 1318 roku dla katolików imperium perskiego. Szczególną rolę w rozwoju katolicyzmu odegrały biskupstwa w Tyflisie (Tbilisi) i Nachiczewanie. Pierwsze zanikło pod koniec XV wieku, natomiast  drugie przekształciło się na przełomie XVI/XVII wieku w arcybiskupstwo.  Duszpasterstwem wśród Ormian katolików obrządku łacińskiego zajmowała się Kongregacja Braci Unitów Wielkiej Armenii, włączona w 1582 roku w skład zakonu dominikańskiego (prowincja Armenia). Arcybiskup nachiczewański rezydował w klasztorze w Abaranie (Aparanie) i sprawował opiekę nad kilkunastu tysiącami rzymskich katolików mieszkających w dolinie rzeki Jerndżak (dziś Əlincəçay). Osadnictwo katolików zwanych „frankami” miało tam charakter zwarty, a na terenie przez nich zamieszkałych stanowili absolutną większość.  Obrządek łaciński i sakramenty sprawowane były w języku ormiańskim. 

» cały artykuł na stronie
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich


 Święto św. Sarkisa – Surp Sarkis (pol. św. Sergiusza) to dzień błogosławieństwa młodzieży.
Jest świętem ruchomym, w tym roku – wg ormiańskokatolicjkiego kalendarza liturgicznego – przypada 16 lutego
.
Św. Sarkis jest uznawany za patrona zakochanych.

 o św. Sarkisie w j. polskim 
 o św. Sarkisie w j. ormiańskim

(Սուրբ Սարգսի տոնի մասին)
 

 Zgodnie z ludową tradycją, dzień wcześniej młodzi ludzi pieką i jedzą bardzo
(bardzo!) słone ciasteczka i  modląc się do świętego zasypiają, nie pijąc nawet kropli wody! 

Upieczone wczoraj ciasteczka w Panik (prow. Szirak, Armenia; 15 lutego 2019). Fot. FB Սեդ Քալաշյան


 Logo XXVII. Światowego Dnia Chorego

Światowy Dzień Chorego – obchodzony jest corocznie 11 lutego w liturgiczne święto Matki Bożej z Lourdes (rocznica pierwszego z osiemnastu objawień) ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża. Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że „ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu…”

 » Modlitwa św. Jana Pawła II za chorych i umierających

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2019
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)

Drodzy Bracia i Siostry,

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.

Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest „ważny”.

Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie może być uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania „drzewem życia” (por. Rdz 3,24). (…)

» pełny tekst Orędzia

 

 Zdjęcie z 1919 roku, na ambonie abp. J. Teodorowicz głosi kazanie. fot. Biblioteka Sejmowa

» relacja z uroczystości na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

» relacja z uroczystości na stronie Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosjii i Europy Wschodniej
(w j. ormiańskim)

artykuły o uroczystości:
»  KAI    »  Gość Niedzielny 1    »  Gość Niedzielny 2   » Radio Maryja

9. lutego 2019 o godz. 11:00, w Bazylice Archidiecezjalnej w Warszawie,
uroczysta msza św. połączona z odsłonięciem tablicy upamiętniającej
wygłoszenie kazania sejmowego przez abpa Józefa Teodorowicza.

zaproszenie            

Tablica w archikatedrze warszawskiej, pobłogosławiona przez kard. K. Nycza w setną rocznicę pierwszego kazania sejmowego w odrodzonej Polsce.

Nadeszła setna rocznica rozpoczęcia obrad Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku. Sejmowe obrady poprzedziła uroczysta msza św. odprawiona w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela 9 lutego, w czasie której arcybiskup Józef Teodorowicz wygłosił Kazanie Sejmowe na rozpoczęcie obrad pierwszego sejmu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Rękopis kazania, spisany 31 marca 1919 roku, znajduje się w Archiwum Polskich Ormian w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Więcej informacji w "Skarbnicy wiedzy o polskich Ormianach" www.skarbnica.ormianie.pl 

 » kazanie sejmowe - czyta Maciej Rayzacher                  »  kazanie sejmowe - PDF

 

ARMENIA

Katolicki Kościół Ormiański obchodzi, jak i cały kościół katolicki, święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego, 40 dni po Bożym Narodzeniu (25 grudnia). W tym dniu w miejscowości Panik ks. Karnik Hovsepian odprawił mszę św. z poświęceniem świec. Obrzęd ten, który pojawił się od X w. jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła, odbywają się uroczyste procesje ze świecami.
Uroczystości, zgodnie z tradycją, rozpoczęły się wieczorem 1 lutego. Śpiewany jest przepiękny hymn Exsultet (od pierwszego słowa hymnu, z łacińskiego "Ex saltare", co znaczy "skakać z radości"), czytane fragmenty Księgi Kapłańskiej i Księgi Przysłów, proroctwa apostoła Pawła z listu do Galatów (Ga 3: 24-29), fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2: 22-40), opisujący ofiarowanie Dzieciątka Jezus w Świątyni jerozolimskiej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. 
Kapłan rozpalił ognisko przed kościołem. Ogień symbolizuje Chrystusa - niebiańskie Światło, czci się Maryję, która to Światło na ziemię sprowadziła. Obrzęd ten pochodzi z obrzędowości pogańskiej, jest jednak silnie zakorzenione w narodzie ormiańskim. Obrzęd kończy modlitwa i zaczynają się śpiewy, tańce, radosna zabawa.

» więcej zdjęć  

 

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku święty papież Jan Paweł II. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Przed 1969 r. na Zachodzie święto Ofiarowania Pańskiego znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa “światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo – przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim. W Jerozolimie odbywały się – zazwyczaj nocą – uroczyste procesje ze świecami. (na podstawie: e-kai.pl)

 » cały artykuł

» "Եկե՛ք այսօր Սիմեոն ծերունու նման գրկենք Հիսուս Մանկանը. Տեառնընդառաջ"
artykuł na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

 

PARAFIA CENTRALNA

27 stycznia ormiańskokatolicka msza św. w Parafii Centralnej, odprawiana była o nietypowej godzinie, bo o 15:00. Ta zmiana wynikła z faktu, że na naszą mszę zostali zaproszeni gospodarze miejsca, w którym odbywają się nasze spotkania. Od 2017 roku, korzystamy z kaplicy przy kościele Wspólnoty Jerozolimskiej. Kiedyś kilka sióstr tej Wspólnoty, odwiedziło naszą agapę. Dzisiaj jednak siostry i bracia ze Wspólnoty Jerozolimskiej oraz świeccy wierni, którzy uczestniczą w ich liturgiach, byli naszymi specjalnymi gośćmi. Ich obecność nie ograniczyła się tylko do uczestnictwa we mszy św., prócz odśpiewania Ojcze Nasz, zachwycili nas jeszcze jedną, pięknie zaśpiewaną pieśnią na głosy.

» cały artykuł, galeria


Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

mają zaszczyt zaprosić

9 LUTEGO 2019 r. o godzinie 11.00
DO BAZYLIKI ARCHIKATEDRELNEJ W WARSZAWIE 

NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ rzymskokatolicką
ORAZ ODSŁONIĘCIE TABLICY
UPAMIĘTNIAJĄCEJ SETNĄ ROCZNICĘ KAZANIA WYGŁOSZONEGO 9 LUTEGO 1919 R.
PRZEZ ARCYBISKUPA
JÓZEFA TEOFILA TEODOROWICZA
NA OTWARCIE SEJMU USTAWODAWCZEGO

Patronat honorowy:
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński


Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


PARAFIA CENTRALNA

 


Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 27 stycznia, godz. 15.00 !
(po południu, by na naszą liturgię mogli przyjść Siostry i Bracia ze Wspólnoty Jerozolimskiej)

w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie, tym razem także z Siostrami i Braćmi ze Wspólnoty Jerozolimskiej.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski


  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Astwacahajtnutiun – Święto Objawienia Pańskiego i Chrztu Jezusa w Jordanie – we Wrocławiu.
Uroczyście, podniośle, licznie – przy ołtarzu i w ławkach wiernych, muzycznie, serdecznie – tak w największym skrócie można scharakteryzować ormiańskie świętowanie Astwacahajtnutiun we Wrocławiu w dniu 13 stycznia 2019 roku.

Jak zwykle zgromadziliśmy się w kościele Bożego Ciała o godzinie szesnastej.  Ks. prof. Józef Naumowicz, zgodnie z zapowiedzią, przyjechał z trzema klerykami: Aramem Khosrovyanem, Aharonem Samvelyanem, Narekiem Mkrtchyanem, studentami Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, a Jakub Szyszko dojechał z Krakowa. Lokalne siły stawiły się również: o. Marek Miławicki i ks. dr Marcin Kołodziej do asysty Celebransowi oraz Wrocławscy Madrygaliści i rodzina profesora Sayegh do upiększenia oprawy muzycznej.

 » cały artykuł, galeria zdjęć
» Astwacahajtnutiun we Wrocławiu - artykuł w „Gościu Niedzielnym"

 

ORDYNARIAT POZA ARMENIĄ

ROSJA
Władze Moskwy przekazały bezpłatnie na rzecz Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła  Katolickiego Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej  0,7 ha ziemi w stolicy Rosji pod budowę kościoła dla istniejącej tu ormiańskokatolickiej parafii pw. św. Grzegorza Oświeciciela.
Informacja o tym została ogłoszona 11 stycznia 2019 r., po wizycie w Moskwie Arcybiskupa Rafała Minassiana.
Nowy kościół, który ma zostać wybudowany na tym terenie, będzie pierwszym w historii ormiańskim kościołem katolickim w Moskwie!
Planowana jest budowa kościoła wraz z centrum religijnym. Całkowita powierzchnia kościoła może wynieść do 1000 m2, a centrum ok. 850 m2.
Według oficjalnych danych obecnie w Rosji żyje ok. 100 000 Ormian katolików, z czego w Moskwie mieszka 500 rodzin [700-800 wg ks. Petrosa Yesayana - art. poniżej].
ORDYNARIAT POZA ARMENIĄ

W grudniu została w Soczi ustanowiona dekretem abpa Rafał Minassiana nowa ormiańskokatolicka parafia pw. Świętego Krzyża (z siedziba w Adlerze). Parafia obejmuje szereg miejscowości wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego: Adler, Soczi, Lazarovsk, Tuapase, Galendżyk. Nie mając tu swoich kościołów korzysta z gościny w kościołach obrządku łacińskiego. W Soczi jest to kościół pw. św. Szymona i Tadeusza.

* 6 stycznia 2019 r.
W święto Objawienia i Chrztu Pańskiego została w kościele w Soczi odprawiona uroczysta msza św. z obrzędem chrztu wody. Mszę św. sprawował ks. Rafał Krawczyk, proboszcz parafii.

» galeria zdjęć

* 9 stycznia 2019 r.
Arcybiskup Rafał Minassian, przebywający ze świąteczną wizytą w Rosjii, odwiedził ormiańskokatolicką wspólnotę w Soczi. Odprawił Msze św., poświęcił stojący w pobliżu kościoła chaczkar, spotkał się podczas świątecznego poczęstunku z wiernymi.

Podczas mszy św. abp Minassian z dniem 9 stycznia 2019 r.
nadał Księdzu RAFAŁOWI KRAWCZYKOWI tytuł protoarchimandryty
prałata Ormiańskiego Kościoła Katolickiego (dzajragujn wardapet),
wręczył mu pierścień.

Przed ceremonią sylwetkę Nominata przedstawił ks. Petros Yesayan przybyły w tym celu z Moskwy wraz z Arcybiskupem.

Ks. Rafał Krawczyk (dotychczas archimandryta - wardapet) od 2 grudnia 2018 r. pełni funkcję proboszcza nowej parafii pw. Świętego Krzyża w Soczi. Od 15 września 2009 r. ma prawo do trzymania Pastorału, który wręczył mu ówczesny Ordynariusz dla Armenii, Gruzji Rosji i Europy Wschodniej abp Neszan Karakehejan podczas pobytu w Armenii. Był wtedy proboszczem ormiańskokatolickiej parafii w Wieniowie w Rosji (obejmującej cały obwód tulski).
Krzyż i prawo do jego noszenia otrzymał z rąk abp. Rafała Minassiana 25 października 2018 r. podczas uroczystości konsekracji kościoła w Arpeni (Armenia).
Teraz otrzymał prawo do noszenia Pierścienia. Jest to najważniejsze insygnium z trzech związanych z otrzymaną dziś przez Księdza godnością.

KSIĘDZU RAFAŁOWI Z CAŁEGO SERCA GRATULUJEMY! SZCZĘŚĆ BOŻE!

oprac. EŁ

 » galeria zdjęć

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej