default_mobilelogo
24 września 2015 roku w Gyumri w Armenii, w obecności katolikosa-patriarchy Krikora Bedrosa XX, prezydenta Armenii Serża Sarkisjana oraz prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich Stolicy Apostolskiej kard. Leonardo Sandri odbyła się historyczna uroczystość konsekracji ormiańskokatolickiej katedry pw. Świętych Męczenników.
czytaj więcej - galeria 
                                                                     
  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Sobota, 15 sierpnia, g. 11.00 – Uroczystość Wniebowzięcia, zwana uroczystością Matki Bożej Zielnej – doroczny odpust ku czci Matki Bożej Ormiańskiej z Łyśca k. Stanisławowa w sanktuarium maryjnym przy ul. Mikołowskiej 2.

Harmonogram
czytaj więcej

  PARAFIA POŁUDNIOWA   

Jedną z parafii dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego była ormiańskokatolicka parafia w Łyścu. W kościele parafialnym znajdował się zaś słynący łaskami obraz Matki Bożej Łysieckiej.
Gdy w wyniku powojennych ekspatriacji, polscy Ormianie zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, ostatni proboszcz parafii ormiańskej w Łyścu - ks. Józef Magierowski, wyjeżdżając, zabrał ze sobą cudowny obraz, który trafił pierwotnie do Starych Budkowic pod Opolem. W 1950 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Gliwicach, ks. Kazimierz Roszko, przeniósł obraz do gliwickiego kościółka ormiańskiego św. Trójcy, umieszczając go w głównym ołtarzu. Obraz pozostaje tam do dziś, a 3 września 1989 r. został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez katolikosa-patriarchę ormiańskokatolickiego, Howannesa Bedrosa XVIII Kaspariana.
Krikor Bedros XX Ghabroyan
W dniu 24 lipca 2015 r. biskup Krikor Ghabroyan został przez Święty Synod Katolickiego Kościoła Ormiańskiego wybrany katolikosem-patriarchą Cylicji dla Ormian katolików i przyjął imię Krikor Bedros XX (pol. Grzegorz Piotr XX). Nowy katolikos jest emerytowanym biskupem ormiańskokatolickiej eparchii Paryża, wybitnym intelektualistą i teologiem.


Krikor Bedros XX Ghabroyan urodził się w Aleppo w Syrii 15 listopada 1934 r. Uczył się w niższym seminarium duchownym Instytutu Duchowieństwa Patriarszego w Bzommar i kolegium ojców marystów w Dżuniji (Jounieh) w Libanie, po czym kontynuował przygotowanie do kapłaństwa w Papieskim Kolegium Ormiańskim i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 marca 1959 r., po czym pracował duszpastersko w Libanie i w diasporze ormiańskiej w innych krajach. 3 stycznia 1977 r. został mianowany egzarchą apostolskim dla katolickich Ormian mieszkających we Francji. 13 lutego przyjął sakrę biskupią z rąk ówczesnego patriarchy Hemaiagha Bedrosa XVII Ghedighiana. Gdy w 1986 r. egzarchat został przekształcony w eparchię (diecezję) Świętego Krzyża dla Ormian katolików we Francji, bp Ghabroyan stał się pierwszym jej ordynariuszem. Funkcję tę pełnił do 2 lutego 2013 r., gdy przeszedł na emeryturę. Po nagłej śmierci katolikosa-patriarchy Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego w czerwcu br., bp Ghabroyan został wybrany przez Synod tymczasowym administratorem Kościoła.
(oprac. na podst. KAI)
Գովեցեալ է Յիսու՛ս: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy parafianie! Drodzy miłośnicy kultury i tradycji ormiańskiej!
 
W związku ze śmiercią Wielce Błogosławionego Nersesa Bedrosa XIX Tarmouniego,
Katolikosa-Patriarchy Cylicji dla Ormian katolików, duchowego zwierzchnika całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego

odprawię ormiańskokatolicką, żałobną Mszę św. w  dniu pogrzebu Patriarchy,

we wtorek 30 czerwca 2015 r. o godz. 18.00 w kaplicy św. Barbary w Warszawie (ul. Wspólna 67)
.

Z szacunkiem i pamięcią w modlitwie,

ks. Rafał Krawczyk / Հայր Ռաֆայել Վ. Կրավչիկ
proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie pw. św. Grzegorza z Nareku
Ժողովրդապետ Հայ Կաթողիկէ Կենտրոնական Ժողովրդապետութեանը նստաւայրը՝ Վարշավա
Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIXZe smutkiem informujemy, że 25 czerwca 2015 r. o godz. 08:45 czasu libańskiego zmarł w szpitalu w Bejrucie - Wielce Błogosławiony Nerses Bedros XIX Tarmouni, Katolikos-Patriarcha Cylicji dla Ormian katolików, duchowy zwierzchnik całego Ormiańskiego Kościoła Katolickiego. Ter woghormia! 
 
W bazylice św. Piotra w Watykanie Franciszek przewodniczył dziś [12 kwietnia 2015 r.] Mszy św. w związku z setną rocznicą ludobójstwa Ormian. Papież ogłosił ormiańskiego teologa, filozofa, poetę i mistyka św. Grzegorza z Nareku doktorem Kościoła.
czytaj całość


W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 12 kwietnia papież Franciszek odprawi w bazylice św. Piotra w Watykanie Mszę świętą dla katolików obrządku ormiańskiego. Współkoncelebransami będą ormiańskokatolicki patriarcha Nerses Bedros XIX Tarmouni oraz biskupi i księża obrządku ormiańskiego, poinformowało oficjalnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Czytaj całość
W ślad za ormiańskokatolicką parafią centralną, której nadano wezwanie św. Grzegorza z Nareku, również ormiańskokatolicka parafia południowa z siedzibą w Gliwicach otrzymała swego patrona – św. Grzegorza Oświeciciela, chrystianizatora Armenii.

szczegóły, dekrety


  
Wielkie wydarzenie w życiu Kościoła ormiańskokatolickiego w Polsce. Dekretem ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, Kard. Kazimierza Nycza, ormiańskokatolicka parafia centralna z siedzibą w Warszawie zyskała patrona - św. Grzegorza z Nareku, wielkiego ormiańskiego świętego, a wkrótce również Doktora Kościoła.

szczegóły, dekrety

W kwietniu 2015 r. Ormianie na całym świecie wspominają 100. rocznicę ludobójstwa Ormian. W latach 1915-1923 z rąk tureckich zostało zamordowanych około 1,5 miliona Ormian. Było to pierwsze wielkie ludobójstwo XX wieku, to dziś w dużej mierze nie potępione.

W intencji ofiar ludobójstwa Ormian sprawowane będą w Polsce uroczyste Msze św. ormiańskokatolickie.
W niedzielę 15 marca 2015 r. w kościele pw. św. Ducha w Warszawie sprawowana była uroczysta Msza Święta ormiańskokatolicka za pokój dusz ofiar ludobójstwa Ormian w 100. rocznicę zbrodni. 
Liturgii przewodniczył J.E. Abp Rafael Minassian, Ordynariusz Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej dla Ormian-katolików, zaś homilię wygłosił J.E. Kardynał Kazimierz Nycz, Ordynariusz katolików obrządku ormiańskiego w Polsce. Koncelebransami byli: ks. Rafał Krawczyk, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej z siedzibą w Warszawie, ks. Grigor Mkrtchyan, ekonom Ordynariatu Europy Wschodniej dla Ormian-katolików z Giumri w Armenii oraz o. Vahan Hovagimian CAM, delegat opata klasztoru Ojców Mechitarystów z Wiednia. 
W litugii uczestniczył również J.E. Edgar Ghazaryan, Ambasador Republiki Armenii w Polsce, Wielebny Ojciec Dajad Tsaturyan z Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Polsce, senator Łukasz Abgarowicz, przewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej oraz liczne grono członków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji ormiańskich, Ormian i ich polskich sympatyków.
Miejsce celebracji nie było przypadkowe - warszawski kościół św. Ducha związany jest z duszpasterstwem Ormian od XVII w.
Na zakończenie Mszy św. ks. dr Janusz Bodzon, kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ogłosił dekret Ks. Kardynała Kazimierza Nycza o nadaniu ormiańskokatolickiej parafii centralnej z siedzibą w Warszawie wezwania św. Grzegorza z Nareku.

W Charkowie, w wieku 69 lat zasnął w Panu zwierzchnik Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie, arcybiskup Grigoris Bunatian ze Lwowa. Jako kapłan, a następnie biskup, swoją posługę pełnił w Rosji, Argentynie, Francji i Armenii, a od 2001 r. jako arcybiskup na Ukrainie. Za jego rządów została odnowiona i oddana do ponownego kultu słynna lwowska katedra ormiańska. Zmarły hierarcha 9 lipca 2012 r. poświęcił przy kościele ormiański w Gliwicach kamienny krzyż ormiański - Chaczkar, wykonany w Armenii, dedykowany Ormianom i Polakom pomordowanym w czasie ludobójstw, które miały miejsce w XX w.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie ...

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Św. Grzegorz z NarekuW dniu 21 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek potwierdził opinię pozytywną sesji plenarnej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie przyznania tytułu doktora Kościoła powszechnego św. Grzegorzowi z Nareku. Uroczystość przyznania tego tytułu odbędzie się w najbliższym czasie. Będzie on 36. doktorem Kościoła.

Św. GRZEGORZ z NAREKU (ok. 944 - ok. 1010 )
– jeden z największych poetów i uczonych ormiańskich.

Święty Kościoła katolickiego (w tym Kościoła ormiańskokatolickiego) i Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Wspomnienie liturgiczne  w Apostolskim Kościele Ormiańskim  - 25 stycznia, w Kościele katolickim - 27 lutego. Martyrologium Rzymskie pod datą 27 lutego podaje: "Św. Grzegorz żył w klasztorze Narek w Armenii, mnich, doktor Kościoła ormiańskiego, wyróżniający się przez swą naukę, pisma i poznanie mistyczne".

Niemal całe życie spędził w klasztorze w Nareku (kiedyś Armenia, dziś płd.-wsch. Turcja, niedaleko jeziora Wan), gdzie jeszcze jako dziecko został oddany na wychowanie, tam zdobył gruntownie wykształcenie, a po przyjęciu święceń kapłańskich był nauczycielem i wychowawcą mnichów.

Jego dzieła:
- Księga śpiewów żałobliwych – perła poezji ormiańskiej, arcydzieło światowej literatury ascetycznej i mistycznej. Składa się z 95 pieśni napisanych w formie rozmowy duszy z Bogiem. Księga traktowana jest przez Ormian jako modlitewnik i nazywana przez nich "Narek".
- inne: hymny liturgiczne, Komentarz do Pnp, Historia krzyża z Aparang, Trzy mowy w formie litanii, Pochwała apostołów.

Uznawano go za mistrza życia kontemplacyjnego, był porównywany z św. Bernardem z Clairvaux, Mistrzem Eckhartem, Janem Taulerem, Henrykiem Suzo.

W  ikonografii jest przedstawiany jako mnich piszący przy pulpicie albo też jako duchowny któremu ukazuje się Chrystus w niebie bądź Duch Święty w postaci gołębicy.

Tytuł doktorów Kościoła przyznawany jest świętym, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego. Do ich grona należą 4 kobiety i 31 mężczyzn (w nawiasie rok ustanowienia): św. Ambroży (1295) św. Augustyn (1295) św. Hieronim (1295) św. Grzegorz Wielki (1295) św. Tomasz z Akwinu (1567) św. Bonawentura (1588) św. Bazyli Wielki (1568) św. Grzegorz z Nazjanzu (1568) św. Jan Chryzostom (1568) św. Atanazy Wielki (1568) św. Anzelm z Canterbury (1720) św. Izydor z Sewilli (1722) św. Piotr Chryzolog (1729) św. Leon Wielki (1754) św. Piotr Damiani (1828) św. Bernard z Clairvaux (1830) św. Hilary z Poitiers (1851) św. Alfons Liguori (1871) św. Franciszek Salezy (1877) św. Cyryl Jerozolimski (1882) św. Cyryl Aleksandryjski (1882) św. Jan z Damaszku (1890) św. Efrem Syryjczyk (1920) św. Piotr Kanizjusz (1925) św. Jan od Krzyża (1926) św. Robert Bellarmin (1931) św. Albert Wielki (1931) św. Antoni z Padwy (1946) św. Wawrzyniec z Brindisi (1959) św. Katarzyna ze Sieny (1970) św. Teresa z Ávili (1970) św. Teresa z Lisieux (1997 r.) św. Jan z Ávili (2012) św. Hildegarda z Bingen (2012)
WTOREK, 6 STYCZNIA 2015 r.

Gliwice, g. 11.00, kościół ormiański Trójcy Świętej, ul. Mikołowska. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Warszawa, g. 11.30
, kaplica św. Barbary, ul. Wspólna 67. Msza św. ormiańskokatolicka wraz z obrzędem poświęcenia wody. Celebrans: ks. Rafał Krawczyk
Kościół ormiańskokatolicki 25 grudnia obchodzi Święta Bożego Narodzenia (Surb Cnundt), zaś 6 stycznia Święto Objawienia Pańskiego (Astwacahajtnutiun). Życząc błogosławionych Świąt i wszelkiej pomyślności, zachęcamy do wysłuchania starej ormiańskiej kolędy w wykonaniu popularnego zespołu Armenian Navy Band.


7 grudnia 2014 r. w kaplicy św. Barbary Warszawie sprawowana była ormiańskokatolicka Msza św. w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Armenii z 1988 r. We Mszy św. wziął udział nowy ambasador Republiki Armenii w Polsce, J.E. Edgar Ghazaryan oraz konsul Republiki Armenii, pan Tigran Vardanyan. Na zdjęciu od lewej: Ambasador Edgar Ghazaryan, ks. Rafał Krawczyk (proboszcz ormiańskokatolickiej parafii centralnej w Warszawie) oraz Krzysztof Jabłonka.

Պէյրութ

Դիւան թիւ 286/14

Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ
ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ.
Ողորմութեամբ Աստուծոյ
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց
 
Հ Ա Յ Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն   Կ Ո Չ
Մեր Պատուական Եղբայրներուն՝ Արհի. Արհի. Արքեպիսկոպոսներուն, Եպիսկոպոսներուն, Գերապատիւ Վարդապետներուն, Յարգոյ Քահանաներուն, Սարկաւագներուն, Առաքինազարդ Կոյսերուն եւ Հաւատացեալ Ժողովուրդին:

 

Հայաստանաբնակ եւ աշխարհասփիւռ համայն հայութիւնը կը պատրաստուի 2015-ին  բացառիկ միջոցառումներով նշելու Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդտարելիցը։ Շրջադարձային դառնալու կոչուած այս հանգրուանը ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանէ վեր պէտք է հանդիսանայ արտայայտութիւնը մերմիասնականութեան, մեր միասնական ու աւելի կազմակերպուած աշխատանքին՝ որ մեր ազգային առաջնահերթութեանց առաջնահերթն է՝ ըլլալովնախապայմանը մեր համազգային առաջադրանքներուն կենսագործումին։

Մեր ժողովուրդը՝ միջազգային հանրութեան  իր այս միասնականութեան վկայութիւնը տալու առիթը պիտի  ունենայ իր զանգուածային ներկայութեամբ հայածէս սուրբ Պատարագին զոր  Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առիթով պիտի  մատուցանենք Վատիկանի սուրբ Պետրոսի Պազիլիքային մէջ 2015-ի Ապրիլի 12-ին Ֆրանչիսկոս հայասէր Սրբազան Քահանայապետին նախագահութեամբ, Կարդինալներու դասին, Վատիկանի մօտ լիազօրագրուած  օտարդեսպաններուն ներկայութեամբ եւ հռոմաբնակ հոգեւորականներու եւ հաւատացեալներու մասնակցութեամբ: Այս պատմական իրադարձութեան պիտիարձագանգեն միջազգային լրատուամիջոցները եւ ան իր վրայ պիտի հրաւիրէ միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը եւ պիտի հրահրէ անորհետաքրքրութիւնը Հայ ժողովուրդին եւ Հայ Դատի մասին։

Վստահ ենք որ ձեր թեմերէն եւ ժողովրդապետական սահմաններէն ներս, լաւագոյն պատշաճութեամբ եւ խանդավառութեամբ պիտի քաջալերէք ձերհաւատացեալները, բարեկամներն ու շրջապատը  մասնակցելու յաւիտենական քաղաքին՝ Հռոմի մէջ տեղի ունենալիք պատմականօրէն յիշարժան այսմեծախորհուրդ արարողութեան, որուն պիտի յաջորդէ բացառիկ համերգ մըոր պիտի հանդիսանայ ներբող մը  Մեծ Եղեռնի Նահատակաց։  Մեր ժողովուրդինմեծաթիւ մասնակցութիւնը միաժամանակ պիտի զօրացնէ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն իբրեւ հաւատքի նահատակներ սրբադասման մեր առաջադրանքը։

Ինչպէս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի մեր պատրիարքական յանձնախումբին կողմէ  երկար ժամանակէ ի վեր առաջադրուած ծրագիրներուն գլխաւորը հանդիսացող վերոյիշեալ ձեռնարկներուննոյնպէս  հայկական բոլոր հասարակութիւններէն ներս Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցիննուիրուած միջոցառումներուն մեր ժողովուրդին գիտակից ու անվերապահ մասնակցութեամբ՝ վկայութիւնը պիտի տանք մեր հաւատարմութեան  մեր մէկուկէսմիլիոն նահատակներու հաւատքին եւ Քրիստոսի ու Ազգին հանդէպ անոնց անսասան սիրոյն։ Միաժամանակ պիտի վերահաստատենք մեր կառչումըաստուածայաղթ Արդարութեանմարդկային անկորնչելի իրաւունքին ու արժէքներուն եւ յատկապէս նահատակութեան վսեմագոյն արժէքին, որմէ ծիլ առաւ եւկ'ընձուղուի ահա վերակենդանացումը ու փառապանծ յարութիւնը Հայ Ազգին։

Հայրապետական օրհնութեամբ՝

 

Ներսէս Պետրոս ժԹ.
Կաթողիկոս Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկէ Հայոց
 
Տուեալ ի Կաթողիկոսական Աթոռոյն որ ի Զմմառ
Յաւուր երեքտասաներորդի ամսեանն Նոյեմբերի յամի Տեառն 2014-ի
Ի վեշտասաներորդում ամի Հայրապետութեան Մերոյ
Parafia Centralna Kościoła ormiańskokatolickiego zaprasza do udziału w spotkaniach chóru parafialnego, które odbywają się w każdy czwartek o g. 17 w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, ul. Zgody 4/16 w Warszawie.

Uczymy się też podstaw języka ormiańskiego. Każdy będzie mile widziany!

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej