default_mobilelogo

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim
połączone z błogosławieństwem relikwiami największych świętych ormiańskich:

ŚW. GRZEGORZA OŚWIECICIELA I ŚW. RYPSYMY

w niedzielę 29 stycznia:
♦ o godz. 11.00 w GLIWICACH 
w kościele Trójcy Świętej, ul. Mikołowska 2

♦ o godz. 16.00 we WROCŁAWIU
w kościele Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1

w niedzielę 5 lutego o godz. 11.00 w WARSZAWIE 
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14  

W Gliwicach i Wrocławiu – także świąteczne błogosławieństwo wody.

Będziemy mieli radość bycia dotkniętym relikwiami dwojga głównych świętych armeńskich, którzy stali u początku oficjalnego przyjęcia przez Armenię chrztu i chrześcijaństwa w 301 roku. To także okazja, by w okresie jeszcze bliskim Epifanii, uwielbić tajemnicę chrztu Jezusa, jak też podziękować za dar chrztu starożytnej Armenii i naszego chrztu, i za pokolenia polskich Ormian, które przez wieki czciły relikwie swoich świętych i zachowały je dla nas (relikwie 1. stopnia, relikwiarze powyżej).

Przyjdźmy jak najliczniej na te Msze Święte.
Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.    » harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej     » harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej  

 

Msze św. ormiańskie z okazji Święta Objawienia Bożego,
połączona z błogosławieństwem wody

Natomiast msza św. ormiańskokatolicka
w Warszawie
zapowiadana 
na niedzielę 29 stycznia 

ZOSTAJE PRZENIESIONA

na niedzielę 5 lutego, godz. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14
w Gliwicach 
w niedzielę 29 stycznia
o godz. 11.00
w kościele Trójcy Świętej,
ul. Mikołowska 2
we Wrocławiu 
w niedzielę 29 stycznia
o godz. 16.00

w kościele Bożego Ciała 
ul. Bożego Ciała 1

18 stycznia 2023 r, rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie przebiegał od 18 do 25 stycznia pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).
Od 1975 r. co roku materiały na kolejne obchody Tygodnia Ekumenicznego przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.
Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy w tym roku są następujące:
1: Uczcie się postępować dobrze;   2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…;  
3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga;   4: Oto łzy znękanych;   5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi;   6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście;  7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”;   8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę.
 
14 stycznia 2023 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja międzynarodowego spotkania biskupów w Ziemi Świętej. W tym roku delegacje odwiedzą Kościół w Jordanii. Spotkanie, które powstało z inicjatywy Stolicy Apostolskiej w 1998 r., ma na celu wspieranie chrześcijan w Ziemi Świętej. W wydarzeniu będą uczestniczyli przedstawiciele z wielu episkopatów, a także reprezentanci Kościoła anglikańskiego oraz Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. Uczestnicy wysłuchają też młodzieży, spotkają się z członkami lokalnego duszpasterstwa oraz odwiedzą miejscowe parafie, spotkają się z dyplomatami. Biskupi swoją obecnością dają znak bliskości Kościoła powszechnego z lokalnymi chrześcijanami.
za: Vatican News

Toronto (Kanada)   
kościół św. Grzegorza Oświeciciela

6 stycznia 2023 r. z okazji Święta Astwacahajnutjun - Objawienia i Chrztu Pańskiego - w różnych krajach i miastach świata zostały odprawione uroczyste msze św. z obrzędem błogosławienia wody. Niestety u nas w Polsce trzeba było je odłożyć, ze względu na chorobę naszego Duszpasterza, ks. prof. Józefa Naumowicza.
Poniżej - fotografie, krótkie relacje z tych świątecznych liturgii.

LIBAN, BZOMMAR, siedziby katolickiego patriarchatu ormiańskiego - liturgia Objawienia i Chrztu Pańskiego pod przwodnictwem abp. Piotra Miratiana.

  ARMENIA, PANIK,
celebrans: ks. Karnik Hovsepian
» więcej zdjęć
  ARMENIA, ERYWAŃ,
Seminarium pw. Świętych Archaniołów
 
   
ARMENIA, AZATAN
Celebrans: ks. Mickael Dombourian
» więcej zdjęć
STANY ZJEDNOCZONE, GLENDALE, Kalifornia,  kościół pw. św. Grzegorza Oświeciciela   WŁOCHY, RZYM,  w  kościele św. Mikołaja z Tolentino świąteczna liturgia z udziałem
patriarchy Rafała Piotra XXI.
WŁOCHY, WENECJA, w klasztorze ormiańskiej kongregacji Mechitarystów na wyspie San Lazzaro koło Wenecji.

 

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE PONIŻSZE MSZE ŚWIĄTECZNE
Z O S T A J Ą     O D W O Ł A N E
ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ NASZEGO DUSZPASTERZA KS. PROF. JÓZEFA NAUMOWICZA:

• 7 stycznia, sobota, godz. 16.00, kościół św. Mikołaja w Krakowie
• 8 stycznia, niedziela, godz. 11.00, kościół Trójcy Świętej w Gliwicach
• 8 stycznia, niedziela, godz. 16.00, kościół Bożego Ciała we Wrocławiu


Do Rzymu napływają pielgrzymi, którzy chcą podziękować Bogu za dar, jakim był dla Kościoła i świata Benedykt XVI.
Pogrzeb Benedykta XVI odbędzie się w czwartek na placu św. Piotra. Papież Senior zostanie pochowany w grotach watykańskich, w tym samym grobie, w którym w latach 2005-2011 spoczywał Jan Paweł II, a przed nim Jan XXIII. Ceremonii pogrzebowej będzie przewodniczył papież Franciszek.
Na podstawie komunikatu Patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego: 4 stycznia patriarcha Katolikos Rafał Piotr XXI wyruszył do Rzymu, w towarzystwie biskupa pomocniczego Assadouriana
, by jutro wziąć udział w pogrzebie Benedykta XVI.
Ostatnim pamiętnym spotkaniem papieża Benedykta XVI z ormiańskim Kościołem katolickim była wizyta 15 września 2012 r., podczas pielgrzymki do Libanu, w klasztorze w Bzommar (siedziba Patriarchatu). Jego Świątobliwość pobłogosławił wtedy pomnik Jakuba Meghaparta, pioniera ormiańskiego druku. Pierwsza drukowana książka ormiańska na świecie ukazała się w 1512 roku na katolickim Zachodzie. Zamieszkały w Wenecji Ormianin otrzymał papieskie zezwolenie na założenie drukarni ormiańskiej w tym mieście. Jego pierwszy druk to Urpatagirk (Księga piątkowa), zbiór modlitw, fragmentów ewangelii i ojców Kościoła ormiańskiego.
Na ostatnim Synodzie Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, pod przewodnictwem Katolikosa - Patriarchy Rafała Piotra XXI Minassiana, z udziałem 11 biskupów (17-22.08.2022 r.) postanowiono m.in., we współpracy z władzami ormiańskiego Kościoła apostolskiego, by uczcić w nadchodzącym, 2023, roku 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali, poprzez konferencje, publikacje i uroczystą mszę św. w Rzymie, pod przewodnictwem papieża Franciszka.
Pod koniec kwietnia 2021 r. św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող), znalazł się na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023.

Patriarchat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego (www.armeniancatholic.org) w Bzommar (Liban), opracował kolejny kalendarz liturgiczny, na rok 2023. Kalendarz ten, jak i każdy poprzedni zawiera, oprócz kalendarium wszystkich miesięcy, wiele innych informacji: modlitwy, wykaz ważniejszych świąt na każdy miesiąc, informacje i dane adresowe eparchii (diecezji) i placówek misyjnych Kościoła ormiańskokatolickiego na świecie.
   
Na okładce umieszczono portret kard. Grzegorza Piotra XV Agadżaniana (Kirkor Bedros XV Aghagianian), katolickiego patriarchy ormiańskiego i prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Zmarł w Rzymie w opinii świętości w 1971 r.
Informacja o procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Patriarchy została ogłoszona 22 marca 2020 r., a 28 października 2022 r. diecezja rzymska rozpoczęła kolejny etap tego procesu na szczeblu eparchialnym (diecezjalnym). 
 
» TUTAJ kalendarz w formacie PDF (w j. ormiańskim),
a także
 w zakładce: nasz kościół/Kalendarze i mszaliki ormiańskie


 
zdjęcie: EAST NEWS/STUDIO GN 

"Wkrótce stanę przed ostatecznym sędzią mojego życia. Choć, patrząc wstecz na moje długie życie, mogę mieć wiele powodów do obaw i lęku, to jednak w duchu jestem radosny, ponieważ mocno wierzę, że Pan jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, lecz także przyjacielem i bratem, który już sam cierpiał z powodu moich niedostatków i dlatego jako sędzia jest także moim obrońcą.(...)"

DZIŚ O GODZ. 9.34, W WATYKAŃSKIM KLASZTORZE "MATER ECCLESIAE", ODSZEDŁ DO PANA PAPIEŻ SENIOR BENEDYKT XVI.
BYŁ 265. NASTĘPCĄ ŚWIĘTEGO PIOTRA I ZASIADAŁ NA STOLICY APOSTOLSKIEJ OD 19 KWIETNIA 2005 DO 28 LUTEGO 2013 ROKU.

„Jeden z najwybitniejszych Następców św. Piotra ostatnich stuleci. Wielki myśliciel katolicki, autorytet duchowy i choć skromny człowiek, to jednak człowiek niezwykłego formatu". Hołd zmarłemu Benedyktowi XVI składają ludzie Kościoła, głowy państw, politycy.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE... 

Ի ՏԷՐ ՀԱՆԳՉԵՑԱՒ ԲԵՆԵԴԻԿՏՈՍ XVI ՍՐԲԱԶԱՆ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԸ

 
Światowy Dzień Pokoju – ustanowiony z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wydaje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyką pokoju.
*
W ogłoszonym 16 grudnia 2022 r. Orędziu papieża Franciszka na 56. Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2023 r. większość tekstu mówi o skutkach pandemii oraz związanych z nią wyzwaniach i wymaganiach. Znamienny jest już sam tytuł dokumentu: "Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju". 
„Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne” – napisał Papież w orędziu.
 
Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty jesteś wiekuistym zdrowiem wierzących w Ciebie. Wysłuchaj naszych modlitw za Twego chorego sługę Benedykta. Błagamy dla niego o pomoc Twego czułego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. (modlitwa opublikowana przez anglojęzyczne wydanie Vatican News)
W związku z gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia papieża seniora Benedykta XVI w ciągu ostatnich 24 godzin, wielu przywódców Kościoła katolickiego przekazało wezwanie papieża Franciszka do modlitwy.
Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w oświadczeniu przekazanym przed południem 28 grudnia 2022 r. poinformował, że w ostatnich godzinach doszło do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI. Ponadto napisał, że sytuacja jest pod kontrolą, a nad emerytowanym papieżem czuwają lekarze. Po środowej audiencji Papież Franciszek udał się do klasztoru Mater Ecclesiae, by odwiedzić Benedykta XVI.
W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, który wygłosił na zakończenie audiencji, katolicki Kościół ormiański również włączył się w modlitwę.

Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցին կը միանայ Պենետիկտոս ԺԶ քահանայապետին համար աղօթքներուն։
Գրեթէ 96 ամեայ վաստակաւոր Քահանայապետին առողջութիւնը վատթարացած է
Ընդառաջելով Ֆրանչիսկոս Պապին, 28 դեկտեմբերի չորեքշաբթի օրուայ հրապարակային ընդհանուր ունկնդրութեան ընթացքին ուղղած հրաւէրին` աղօթելու վաստակաւոր Քահանայապետ Պենետիկտոս ԺԶի համար, որ ինչպէս նշեց Ֆրանչիսկոսը, «ծանրապէս հիւանդ է», Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Ռաֆայէլ Պետրոս ԻԱ կաթողիկոս պատրիարքը հայ կաթողիկէ կղերական դասն ու հաւատացեալները հրաւիրեց որ միանան Ֆրանչիսկոս Պապին աղօթքի խնդրանքին ու միաձայն աղօթք բարձրացնեն առ Աստուած, որպէսզի թիկունք կանգնի իր նուիրեալ Ծառային, մխիթարէ զինք ու սփոփէ անոր ցաւերը ու տառապանքները, զոր Ան վեհանձնօրէն կը նուիրէ Եկեղեցւոյ եւ հաւատացեալներուն։

 za: Vatican News     


Ze wstępu do kalendarza:
Drodzy Czytelnicy! 
Na rok 2023 przygotowaliśmy kalendarz prezentujący najcenniejszy eksponat ze zbiorów Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a pochodzący ze spuścizny polskich Ormian.
Ewangeliarz ze Skewry, znany też jako Ewangeliarz lwowski, to najcenniejszy zabytek piśmiennictwa ormiańskiego przechowywany w zbiorach polskich. Powstał w Cylicji w 1198 lub 1199 roku, za panowania króla Lewona I. Fundatorem manuskryptu był ksiądz Stefan, kopistą i zarazem autorem miniatur – skryba Grzegorz. Ma ciekawe zdobienia, wykonane z wykorzystaniem wzorców bizantyńskich i ormiańskich. Jego losy opisali w zamieszczonych tu tekstach – prof. Małgorzata Smorąg-Różycka i prof. Krzysztof Stopka.
Ewangeliarz z racji wyjątkowej wartości i specjalnych wymogów przechowywania został zdeponowany w skarbcu Biblioteki Narodowej w Warszawie. W kalendarzu pokazujemy tylko kilkanaście wybranych kart. W całości można podziwiać to wyjątkowe dzieło i wspaniałe iluminacje na stronie https://skarbnica.ormianie.pl oraz w katalogu Biblioteki Narodowej.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

W kalendarzu, oprócz świąt kościoła łacińskiego, zaznaczono najważniejsze święta obchodzone w obrządku ormiańskim, które podane są za kalendarzem liturgicznym ormiańskiego Kościoła katolickiego na rok 2023, opracowanym przez Patriarchat tego Kościoła w Bzommar, w Libanie, wydanym w grudniu 2022 r.


Świętych głównych apostołów, Piotra i Pawła
Syrpoc gylchawor arakelocyn Petrosi jew Poghos i - Սրբոց գլխաւոր առաքելոցն՝ Պետրոսի եւ Պօղոսի
Św. Piotr – pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Podobnie jak jego ojciec i brat był rybakiem. Być może pierwotnie był uczniem św. Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu nowe imię – Piotr, to znaczy Skała. Na pytanie Jezusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego”. Wówczas usłyszał: „Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Działalność misyjną Piotr prowadził w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Później wędruje do Antiochii, następnie do Azji Mniejszej a wreszcie Rzymu.
Św. Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 rokiem po Chrystusie. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię, ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”.
Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. 
26 grudnia we wszystkich Kościołach obchodzone jest święto św. Szczepana pierwszego męczennika. Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone jako Stefan lub Szczepan. 
Autor Dziejów Apostolskich podaje, że był on jednym z siedmiu diakonów młodego Kościoła, wybranym do sprawowania opieki nad wdowami i ubogimi (Dz 6, 1-6). Kiedy naraził się starszyźnie żydowskiej, gorliwością głoszenia Ewangelii, czynieniem znaków i cudów i kiedy wreszcie nie mogli sprostać w rozprawie mądrości i Duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał, ci podburzyli lud, postawili w Sanhedrynie fałszywych świadków przeciw niemu i oskarżając o bluźnierstwo przeciw świątyni i Prawu, doprowadzili do ukamienowania go. (Dz 6,7 - 7,60).
W trakcie rozprawy przed Sanhedrynem, kiedy Szczepan wygłaszał płomienne przemówienie obronne, a jednocześnie oskarżycielskie pod adresem Żydów, ci, którzy zasiadali w Sanhedrynie zobaczyli, że jego twarz podobna jest do oblicza anioła. Pod koniec przemowy Szymon oświadczył, że widzi niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Po rozprawie rozwścieczony tłum wywlókł Szczepana za miasto i tam ukamienował. Kult świętego męczennika rozwinął się natychmiast. Jednak w czasie przesladowań chrześcijan zapomniano o jego grobie.
Dopiero w 415 r. św. Lucjan miał sen, w którym ukazał mu się Gamaliel, nauczyciel św. Pawła, i wskazał miejsce pochowania jego i św. Szczepana w Kifaz-Gamla. W miejscu tym biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę, a drugą w miejscu, gdzie św. Szczepan miał być ukamienowany. (wiara.pl)W Warszawie w styczniu będzie nadto 
Msza św. ormiańska
29 stycznia (niedziela), 
godz. 11.00
w kaplicy przy Łazienkowskiej.

Z serdecznymi życzeniami na Święta Świętej Nocy

i z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

Już teraz zapraszam na Msze św. ormiańskie z okazji Święta Objawienia Bożego,
połączone z błogosławieństwem wody:

• 6 stycznia 2023 (piątek, Święto), godz. 11.00,
w kaplicy przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie
• 7 stycznia, sobota, godz. 16.00, kościół św. Mikołaja w Krakowie
• 8 stycznia, niedziela, godz. 11.00, kościół Trójcy Świętej w Gliwicach
• 8 stycznia, niedziela, godz. 16.00, kościół Bożego Ciała we Wrocławiu
MSZE ŚW. ODWOŁANE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ NASZEGO DUSZPASTERZA KS. PROF. JÓZEFA NAUMOWICZA

 » ogólnopolski harmonogram Mszy św. 


Katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian 25 grudnia 2022 r. przewodniczył liturgii Bożego Narodzenia w katedrze patriarchatu ormiańskiego Kościoła katolickiego pw. św. Eliasza i św. Grzegorza Oświeciciela w Bejrucie, wygłosił kazanie. Towarzyszyło mu 5 kapłanów i diakonów.
(strona Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego) Serdecznie zapraszam na spotkanie z prof. Claudem Mutafianem
znanym autorem znakomitych książek o dziejach Armenii i Ormian, na których przedstawi swoją najnowszą książkę o relacjach Armenii z Jerozolimą od I w. przed Chr. do 1516 roku. Spotkania odbędą się:

w WARSZAWIE 4 stycznia 2023 r. i w KRAKOWIE 7 stycznia 2023 r. (szczegóły TUTAJ).

 Z serdeczną pamięcią  w modlitwie - ks. Józef Naumowicz  

 

 W SOBOTĘ, 24 GRUDNIA 2022 R., O GODZINIE 16.30 CZASU BEJRUCKIEGO (15.30 CZASU POLSKIEGO) BĘDZIE MOŻNA ŚLEDŹIĆ NA ŻYWO ORĘDZIE KATOLIKOSA PATRIARCHY RAFAŁA PIOTRA XXI Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA. TRANSMISJA BĘDZIE PROWADZONA ZA POŚREDNICTWEM LIBAŃSKICH I ZAGRANICZNYCH STACJI ORAZ POPRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

Շաբաթ, 24 Դեկտեմբեր 2022-ին, Պէյրութի ժամանակով երեկոյեան ժամը 4:30-ին, հետեւեցէք ուղիղ հեռարձակումով Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Կաթողիկոս Պատրիարք` Ռաֆայէլ Պետրոս ԻՍ-ի Սուրբ Ծննդեան Պատգամին, Լիբանանի եւ արտասահմանման հաղորդամիջոցներու եւ ընկերային ցացներու միջոցաւ։
(strona Patriarchatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego) 

Przed świętami Bożego Narodzenia przywołajmy wspomnienie śp. Izydora Statkiewicza (który był od zawsze związany ze środowiskiem wrocławskim Polskich Ormian, ale też warszawskim i krakowskim), jak wyglądały i jaka była atmosfera Świąt w niewielkim wrocławskim domu, w którym znalazły się po wojnie trzy rodziny polskich Ormian:
Dom pełen Ormian
Poniemiecki dom we Wrocławiu, na osiedlu Krzyki, gdzie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych minęło nam z bratem dzieciństwo, zamieszkały rodziny ormiańskie. Na poddaszu – Maria Magdalena Romaszkan, wdowa po ziemianinie Jakubie Romaszkanie (z Pilip, pow. Kołomyja) z córką Haliną. Na naszym I piętrze – Rozalia D. z Nikosiewiczów, ur. w Kutach, siostra mojej babci Anieli. Rodzice – Kazimierz Zbigniew (ur. w Tyśmienicy, ekonomista, przeszedł szlak II Armii WP w marszu na Berlin) z żoną Ireną i my z bratem. Na parterze Antonina Moszoro z Nikosiewiczow, kolejna siostra mojej babci, jej syn Stefan M. (absolwent prawa UJK we Lwowie, uczestnik bitwy pod Monte Cassino), z żoną Stefanią i dziećmi. A więc dziewięcioro Ormian i ich potomków.
Wigilie dla wszystkich mieszkańców były wspólne: co roku naprzemian u nas i u Moszorów. Jeśli wspólna Wigilia na parterze, to I dzień Bożego Narodzenia na I piętrze, i na odwrót. Do tego w czasie Świąt, bywało, dojeżdżali kolejni (...).
Oprócz wizyty, czasem i godzinnej, ks. Jana Czaplińskiego, proboszcza naszej parafii i mojego nauczyciela religii w szkole, w okresie Świąt przyjeżdżał z Gliwic ormiański ks. Kazimierz Roszko, odprawiał mszę ormiańską w kościele św. Wojciecha lub św. Krzyża (kościół dolny), potem chodził po kolędzie i oczywiście nie omijał naszego ormiańskiego domu. (...)

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej