default_mobilelogo

ROK 2023 ROKIEM ŚW. NERSESA SZNORHALI

Rok 2023, postanowieniem ostatniego Synodu Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, ogłoszono rokiem św. Nersesa Sznorhali, by uczcić przypadającą w tym roku 850. rocznicę jego śmierci.

7 MARCA 2023, WTOREK, ew. Mt 15, 21-28

KOBIETA KANANEJSKA*
Ty wysłuchałeś głosu kobiety Kananejskiej i dałeś jej to, o co ona się upominała. Wołam do Ciebie jak ona, daj i mnie tego, o co błagam.

Jeśli Ty mnie nazwiesz ostatnim z psów, natychmiast posłucham Twego głosu, abym pobiegł szybko na Twe wołanie, Pasterzu, by odrzucić Obcego.
Wiem dobrze, że nie jestem godzien być uczestnikiem tego, co dostają dzieci niepokalane, ale jednak uczyń mnie godnym otrzymać przynajmniej kruszynę Chleba życia ze świętego Stołu.
 
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
Św. Nerses Sznorhali
(Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.


Ewangelia wg św. Łukasza (15, 11-32) 

3. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu to „niedziela syna marnotrawnego”, a raczej powrotu tego syna do ojca, i miłosierdzia okazanego przez ojca: „A gdy syn był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go”.

» 3. ROZWAŻANIE WIELKOPOSTNE, ks. prof. Józef Naumowicz, 2017

Այս կիրակին՝ հայ ծէսին մէջ կը կոչուի Անառակի կիրակին, ուր Յիսուս կը պատմէ առակ մը: Հարուստ մարդու մը որդին է որ, յետ մսխելու հօրը ժառանգութիւնը, ետ տուն կը դառնայ: Սակայն աւելի ճիշդ պիտի ըլլար զայն կոչել` Ողորմած հօր առակը։ ստուգիւ, եկեղեցին մեզ կը հրաւիրէ այս առակին ընթերցումով, քառասնորդաց շրջանին, ապաշխարելու եւ երկնաւոր մեր Հօրը ողորմութեան վրայ վստահելու։

» "Երրրորդ կիրակի Քառասնորդաց Աստուծոյ ողորմութիւնը եւ անառակ որդին"
rozważania w j. ormiańskim (Vatican News)

  

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 5 MARCA 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

To 3. niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu, zarazem święto patronalne (odpust) naszej Ormiańskokatolickiej Parafii Centralnej pod wezwaniem Św. Grzegorza z Nareku.
Będziemy modlić się o łaskę zdrowia dla ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Pamiętajmy o tej intencji także w naszych codziennych modlitwach.  

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam - ks. Józef Naumowicz

»
  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


WATYKAN

 Papież Franciszek zarządził wpisanie św. Grzegorza z Nareku, wraz z trojgiem innych świętych (o czym TUTAJ pisaliśmy), do wszystkich kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy świętej i Liturgii Godzin. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczył na dzień 27 lutego. Czytamy o tym w dekrecie opublikowanym 2 lutego 2021 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Św. Grzegorz z Nareku został oficjalnie ogłoszony Doktorem Kościoła w setną rocznicę ludobójstwa Ormian, 12 kwietnia 2015 r., podczas historycznej liturgii w bazylice św. Piotra w Watykanie.
27 lutego 2023 r. po raz trzeci Kościół Powszechny obchodził liturgiczne święto tego 36. Doktora Kościoła.
Z inicjatywy Ambasady Republiki Armenii przy Stolicy Apostolskiej, w poniedziałek 27 lutego o godzinie 16.00 w kaplicy chóru kanoników (capella del coro dei Canonici) w bazylice św. Piotra została odprawiona msza św. ku czci św. Grzegorza z Nareku. Ceremonii przewodniczył i homilię wygłosił prefekt Dykasterii dla Kościołów Wschodnich abp Claudio Gugerotti, w obecności katolikosa-patriarchy Cylicji dla Ormian katolików Rafała Piotra XXI, innych dostojników kościelnych, sióstr Niepokalanego Poczęcia, członków korpusu dyplomatycznego.

zdjęcia: figura św. Grzegorza z Nareku w Ogrodach Watykańskich, poświęcona 5 kwietnia 2018 r.;
liturgia 27 lutego 2023 r.

» artykuł: "Dzień św. Grzegorza z Nareku" - niedziela.pl
» VATICAN NEWS, artykuł w j.ormiańskim             » VATICAN NEWS, opis uroczystości (w j.ormiańskim)

W Kościele katolickim rozpoczął się Wielki Post – okres pokuty i oczekiwania na Wielkanoc. W ormiańskim Kościele Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczął się od Niedzieli Dobrego Życia 19 lutego 2023 r. Poniedziałek, 20 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
W tym czasie odprawiane są specjalne obrządki. Jednym z nich jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej  - ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉ.
Jest to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Wierni, przechodząc do 14 stacji, upamiętniają całą drogę Jezusa. Nabożeństwo Drogi krzyżowej odbywa się w każdy piątek, aż do Wielkiego Piątku.
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Maurizio, który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył drogę krzyżową w rzymskim Koloseum.

Ո՜վ աստուածային Փրկիչ, ցանկանում եմ խոնարհ սրտով մտաբերել քո դառնակսկիծ չարչարանքներն ու մահը` լաւ ըմբռնելու համար Խաչի վրայ քո զոհուելու իմաստը, դէպի մարդկութիւնը տածած քո անսահման սէրը, բայց, յատկապէս, մեր մեղքերի վատութիւնն ու ծանրութիւնը, որոնք Գողգոթայի արիւնոտ ճանապարհին քո կրած տառապանքների պատճառ եղան. Ամէն։
(O boski Zbawicielu, chcę z pokornym sercem rozważyć Twoją mękę i śmierć, lepiej zrozumieć sens Twojej ofiary na Krzyżu, Twoją bezgraniczną miłość do ludzi, a szczególnie zło naszych grzechów i ogrom Twoich cierpień w krwawej drodze na Golgotę. Amen.)

z drogi Krzyżowej w Panik (Armenia)

Słuchanie Jezusa w Słowie Bożym i przez słuchanie braci i sióstr w Kościele w duchu synodalnym, jak również stawianie czoła rzeczywistości z jej trudnościami – to dwie wskazówki, które daje Papież Franciszek w opublikowanym dziś Orędziu na Wielki Post 2023 roku. 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.
 Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne

Drodzy bracia i siostry!
(...) Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy.

Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. (...)
Zarówno ascetyczna droga wielkopostna, jak i ta synodalna, mają za cel przemianę, tak osobistą, jak i eklezjalną. Przemianę, która w obu przypadkach znajduje swój wzór w przemienieniu Jezusa i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium. Aby takie przemienienie mogło się w nas w tym roku dokonać, chciałbym zaproponować dwie „ścieżki”, którymi można pójść, by wejść razem z Jezusem i razem z Nim osiągnąć cel.
Pierwsza odnosi się do nakazu, jaki Bóg Ojciec kieruje do uczniów na górze Taborze, gdy ci kontemplują przemienionego Jezusa. Głos z obłoku mówi: „Jego słuchajcie” (Mt 17, 5). Pierwsza wskazówka jest więc bardzo wyraźna: słuchać Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi. (...)

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 25 stycznia 2023 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

» pełny tekst orędzia na stronie Vatican News

Przypominamy, że Na Synodzie Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, który odbył się w dniach 17-22.08.2022 r. postanowiono m.in., by uczcić w nadchodzącym, 2023, roku 850. rocznicę śmierci św. Nersesa Sznorhali.

Św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178), patriarcha ormiański – teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich. Pod koniec kwietnia 2021 r. znalazł się też na liście Rady Wykonawczej Organizacji Narodów Zjednoczonych Agencji ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) 60. wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023.
Poniżej najnowszy tekst o św. Nersesie przygotowany przez kongregację mechitarystów. (VATICAN NEWS, 23 lutego 2023 r.):

Սուրբ Ներսէս Շնորհալի` Մեծ հայրապետն հայոց - Ներսէս եպիսկոպոս Կաթողիկոսի օգնական
Ներսէս Շնորհալի եպիսկոպոս արեւելեան ճանապարհորդութենէն Ծով դղեակ վերադառնալով երեսուն տարիէ աւելի կը նուիրուի Եկեղեցւոյ պայծառութեան եւ հոգելից սերունդ դաստիարակելու եւ գիտնական հոգեւորականութիւն մարզելու աշխատանքին։ Իր շուրջ կը հաւաքէ աշակերտներու եւ վարդապետներու բազմութիւն մը որոնք իրենց կարգին պիտի ծաւալէին Քրիստոսի լոյսը թէ՛ Կիլիկիոյ, թէ՛ Մեծ Հայքի եւ թէ՛ համասփիւռ հայութեան մէջ։ (...)

PARAFIA CENTRALNA

Niedziela Rajska (Dobrego Życia) – początek Wielkiego Postu

W Warszawie 19 lutego 2023 r. ks. Józef Naumowicz sprawował Mszę św. w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Warto przypomnieć słowa ks. Naumowicza skierowane do nas sześć lat temu: „W Kościele Ormiańskim okres postny otwiera radosna niedziela, która jest pamiątką szczęśliwego życia w raju. Nosi nazwę (Wielki) Barekentan (Բարեկենդան = dobre, szczęśliwe życie). To ciekawe, że na progu Wielkiego Postu wspomina się pierwotny, rajski stan człowieka. Ma to jednak wielki sens. Pozwala na nowo uzmysłowić, że Bóg stworzył ludzi do życia szczęśliwego w wiecznej i nieskończonej więzi z Nim. Pozwala zdać sobie sprawę z darów i łask, jakimi Stwórca obdarzył człowieka na początku i chce nimi obdarzać także teraz. Dodaje ufności, siły i motywacji, aby podjąć trud postu oraz wytrwale i pokornie podążać drogą prowadzącą do Bogu i do raju.
Stąd ormiańska niedziela Dobrego Życia ma charakter radosny; po liturgii przyrządza się specjalne potrawy, urządza przyjęcia, karnawałowe pochody… Wszystko po to, by z jeszcze większą gotowością, siłą i zapałem rozpocząć czas modlitwy i wstrzemięźliwości.
(…) Taki charakter miały kiedyś w obrządku łacińskim niedziele Mięsopustna i Seropustna (teraz został tylko Tłusty Czwartek) poprzedzające Wielki Post: pozwalały nacieszyć się potrawami mięsnymi, nabiałem czy słodyczami, ostatni raz przed Środą Popielcową, by przygotować się na czas wyrzeczenia i modlitwy”.

Mszę św. zakończył obrzęd posypania głów popiołem.
Najbliższe liturgie w Warszawie planowane są na niedziele – 5 marca i 19 marca (19 marca przypadają imieniny ks. Józefa).

MA

Popielec, Or Mochroc 4.03.2019 r. (ks. Karnik Hovsepian);
Panik, prow. Szirak, Armenia.

19 LUTEGO 2023 r. NIEDZIELA DOBREGO ŻYCIA,
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան
Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

20 lutego - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). W tym roku niedziela ta przypada – jak podaje ormiańskokatolicki kalendarz liturgiczny – 19 lutego. Poniedziałek, 20 lutego, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu.
W sensie wschodnim pierwszy dzień postu to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia.

Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła.
W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

» O wielkopostnej zasłonie

Czterej klerycy ormiańscy  studiujący w warszawskim seminarium duchownym, po krótkiej przerwie semestralnej rozpoczęli drugi semestr, na różnych latach studiów: Aharon, Emmanuel, Narek i przybyły ostatnio Yeghishe czyli Elizeusz! O błogosławieństwo Boże na dalszą seminaryjną formację modlili się oni podczas mszy świętej w obrządku ormiańskim, którą w niedzielę 12 lutego odprawił ks. Józef Naumowicz, duszpasterz Ormian w Polsce, w kaplicy w „Dobrym Miejscu” na warszawskich Bielanach. Była to także okazja, by porozmawiać z ks. Wojciechem Drozdowiczem, znanym proboszczem w Lasku Bielańskim, o pięknie wschodniej liturgii, zobaczyć pokamedulskie eremy i podziemia kościoła, spotkać się z pustelniczką, siostrą Miriam w jej eremie, usłyszeć od niej piękne świadectwo miłości i zobaczyć jej pracownię ikon (siostra żyje w milczeniu przez cały tydzień, jedynie w niedziele może rozmawiać), wreszcie przejść się po warszawskiej Starówce i zobaczyć wystawę „Świętych ikon Kijowa i Czernihowa” w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie.            (J)

     


PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

W NIEDZIELĘ 19 LUTEGO 2023 R. O GODZINIE 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14
Na zakończenie Mszy Świętej - obrzęd posypania głów popiołem.
Po Mszy św, spotkanie przy herbatce.

Zaczyna się ormiański Wielki Post:
19 II – Niedziela Dobrego Życia - Niedziela Rajska,
liczona jako pierwsza niedziela Czterdziestnicy czyli Wielkiego Postu (Ա. Կիրակի Քառասնորդաց);
20 II –  „pierwszy dzień o soli i chlebie”, ormiański Popielec, Poniedziałek Popielcowy.

Przypominam, że nasza Msza św. z 5 II, która była nagrywana przez zespół radiowy, ma być emitowana w PR II, 26 II, godz. 8.00. Nasza Msza święta emitowana 30 października 2022 r.:  www.polskieradio.pl/8/4602

Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz
»
  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.


W sobotę, 11 lutego 2023 r, obchodzić będziemy już XXI Światowy Dzień Chorego.
Dzień ten ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie.
Ustanowienie Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu.
Jak co roku, papież Franciszek wystosował Orędzie na XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2023 r. (opublikowane: Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 stycznia 2023 r.):
„Miej o nim staranie” - Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia
Z zakończenia orędzia: Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam każdego z was, którzy jesteście chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w rodzinie, poprzez pracę, badania naukowe i wolontariat; was, którzy angażujecie się w nawiązywanie osobowych, kościelnych i obywatelskich więzi braterstwa. PEŁNY TEKST
Podczas audiencji środowej 8 lutego papież Franciszek zachęcił do modlitwy za chorych i wszystkich, którzy się nimi opiekują: "Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych, niech będą otoczeni serdecznością i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towarzyszenie duchowe. Módlmy się także za pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Z serca wam błogosławię!“
zdjęcie: Parafia Mała Wieś


6 lutego 2023 r., w poniedziałek nad ranem południowo-wschodnią Turcję i północną Syrię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Według najnowszych informacji [7.02. godz. 6.00] w sumie zginęło 4365 osób, a 15 tys. 834 zostało rannych. W Syrii najbardziej ucierpiały miasta Aleppo i Idlib. Dane te mają charakter tymczasowy i z godziny na godzinę ofiar przybywa. Papież wyraził swoją duchową bliskość z poszkodowanymi.
Ludzie uciekali z budynków na ulicę, a wielu pozostało przygniecionych pod gruzami domów. Pada deszcz i jest zimno. Franciszkanie w Aleppo zorganizowali doraźną pomoc, trochę jedzenia i ciepłych napojów, ale potrzeba o wiele więcej. Stąd proboszcz z Aleppo wystosował specjalny apel do społeczności międzynarodowej: „znieście albo zawieście sankcje przeciwko Syrii, chociażby na tyle, żeby umożliwić oraz ułatwić przysyłanie i rozprowadzanie wsparcia humanitarnego, które jest ekstremalnie potrzebne”. 
Wśród ofiar trzęsienia ziemi są także Ormianie, a w Syrii uszkodzonych zostało wiele ormiańskich budynków - np. kościół, szkoły w Aleppo.
Papież Franciszek wysłała dwa telegramy z kondolencjami do nuncjuszy apostolskich w Syrii, kard. Mario Zenari i abp. Marka Solczyńskiego w Turcji, w których papież wyrazi swój głęboki ból w związku ze straszliwym trzęsieniem ziemi, zapewnił o modlitwie za spokój dusz ofiar i o pocieszenie dla wszystkich tych, którzy opłakują ich śmierć, a także za tych, którzy udzielają pomocy w tej tragicznej sytuacji. 
(za: Vatican News)
PARAFIA CENTRALNA

Msza św. sprawowana w Warszawie w niedzielę, 5 lutego 2023 r. była niecodzienna pod kilkoma względami. Przede wszystkim każdy wierny – a było nas dużo – pobłogosławiony został relikwiami św. Grzegorza Oświeciciela i św. Rypsymy. O obojgu tych świętych wspominał celebrans, ks. Józef Naumowicz, w swojej homilii. Pierwszy raz w naszej mszy św. uczestniczył nowy kleryk z Armenii, Jerisze (Yeghishe) Aslanyan, który rozpoczyna naukę w Polsce.
Msza św. była nagrywana przez Polskie Radio Program 2, jej emisja planowana jest w niedzielę, 26 lutego o godz. 8.00. Po mszy św. nasz kleryk, Narek Mkrtyczyan podzielił się swoimi bardzo osobistymi wspomnieniami ze służby wojskowej z lat 2020-2022 podczas wojny w Górskim Karabachu. Spotkanie przy herbacie, kawie i słodkościach pełne było rozmów, więc i przeciągnęło się. 
Następna msza św. w Warszawie planowana jest na niedzielę, 19 lutego.

Monika Agopsowicz

W tym roku niedziela 21 listopada jest Pierwszą Niedzielą Postu przed Bożym Narodzeniem (Pięćdziesiątnicy Bożonarodzeniowej) Araczin Kiraki Hisnakac - Ա. Կիրակի Յիսնակաց.

W tą niedzielę w tym roku w Kościele katolickim przypada również

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,

a także (zawsze 21 listopada), obchodzone przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie,

Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Yncajumn Syrpo Kusin Mariamu Astwacacni
Ընծայումն Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci - nawet jeszcze nie narodzone - ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.
Święta Anna, matka Maryi, przez wiele lat była bezdzietna. Mimo to nie utraciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko. Złożyła obietnicę, że jeśli urodzi dziecko, odda je na służbę Bogu. (...)

» cały artykuł 

 

Święto św. Sarkisa (pol. św. Sergiusza) - Surp Sarkis - Սուրբ Սարգիս, to dzień błogosławieństwa młodzieży.
Jest świętem ruchomym, w tym roku [2023] przypada 4 lutego (według ormiańskokatolickiego kalendarza liturgicznego). 
Wczesnochrześcijański (IV w.) męczennik pochodzący z Azji Mniejszej, generał rzymski. Patron młodzieży, święty obu Kościołów ormiańskich - apostolskiego i katolickiego, oraz Cerkwi prawosławnej.
Wojownik-męczennik należy do najbardziej czczonych świętych w Armenii.
PARAFIA CENTRALNA


Serdecznie zapraszam 
na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w WARSZAWIE, w niedzielę 5 lutego o godz. 11.00  
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14

Msza św. połączona z błogosławieństwem relikwiami największych świętych ormiańskich:
ŚW. GRZEGORZA OŚWIECICIELA I ŚW. RYPSYMY 

Msza św. 5 II będzie nagrywana przez zespół radiowy. Emisja planowana PR II, 26 II, godz.8.00. Serdecznie proszę nasz wspaniały chór o wzięcie tego pod uwagę i o duchową mobilizację wszystkich.

Po Mszy św. spotkanie przy herbatce połączone z ciekawą relacją naszego kleryka Narka Mkrtyczyana ze służby wojskowej w l. 2020-22 podczas wojny w Górskim Karabachu. 

* * *

3 lutego przybywa do Warszawy nowy kleryk z Armenii Jerisze (Yeghishe = Eliasz) Aslanyanbędzie na Mszy św. 5 lutego. Przyjmijmy go serdecznie. Będzie uczył się jęz. polskiego, potem studia i formacja w warszawskim seminarium.

Z pamięcią w modlitwie - ks. Józef Naumowicz

 

OFIAROWANIE PAŃSKIE (orm., łac.) - Tiarnyntaracz - Տեառնընդառաջ

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego, który ustanowił w 1997 roku św. Jan Paweł II. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.
Katolicki Kościół Ormiański obchodzi, jak i cały kościół katolicki, święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego, 40 dni po Bożym Narodzeniu (25 grudnia). Odprawiane są msze św. z poświęceniem świec. Wierni zabierają je do domu jako symbol światła wiary, które oświeca każdą chrześcijańską rodzinę. Obrzęd ten, który pojawił się w X w. jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła, odbywają się uroczyste procesje ze świecami. Uroczystości, zgodnie z tradycją, rozpoczynają się wieczorem 1 lutego. Śpiewany jest przepiękny hymn Exsultet (od pierwszego słowa hymnu, z łacińskiego "Ex saltare", co znaczy "skakać z radości"), czytane fragmenty Księgi Kapłańskiej i Księgi Przysłów, proroctwa apostoła Pawła z listu do Galatów (Ga 3: 24-29), fragment Ewangelii wg św. Łukasza, opisujący ofiarowanie Dzieciątka Jezus w Świątyni jerozolimskiej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo, nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.
Kapłan rozpala ognisko przed kościołem. Wszyscy stają wokół niego, a kapłan błogosławi cztery strony świata. Ogień symbolizuje Chrystusa - niebiańskie Światło, czci się Maryję, która to Światło na ziemię sprowadziła. Obrzęd ten pochodzi z obrzędowości pogańskiej, jest jednak silnie zakorzenione w narodzie ormiańskim. Kończy go modlitwa i zaczynają się śpiewy, tańce, radosna zabawa.

» "Եկե՛ք այսօր Սիմեոն ծերունու նման գրկենք Հիսուս Մանկանը. Տեառնընդառաջ"
artykuł na stronie Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)
» Święto Ofiarowania Pańskiego (brewiarz.pl)

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 
W tegorocznym świętowaniu Epifanii pojawił się nowy element: błogosławieństwo relikwiami św. Grzegorza Oświeciciela i św. Rypsymy.  Świętych postaci szczególnie czczonych przez Ormian. Relikwiarze ze zbiorów Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich były prezentowane na wystawie „Kobiety pod znakiem krzyża: benedyktynki ormiańskie ze Lwowa i ich duchowość" w Muzeum Jagiellońskim w Krakowie. Jako przedmioty kultu zostały w tym roku używane przez ks. Józefa Naumowicza w czasie celebrowania świątecznych Mszy. Była to też okazja, aby w czasie trwania obrzędu święcenia wody przedstawić sylwetki świętych męczenników.

Ta bardzo uroczysta liturgia była sprawowana przez ks. Józefa Naumowicza w asyście ks. Marcina Kołodzieja i o. Marka Miławickiego OP oraz dwóch ormiańskich subdiakonów.

» cały artykuł, zdjęcia 

Górski Karabach: 120 tys. Ormian coraz bardziej izolowanych.
Papież Franciszek ponowił wezwanie w sprawie Korytarza Lachin, zwracając uwagę na nieludzką sytuację, której doświadczają Ormianie z Górskiego Karabachu (Arcachu).
O wzroście przemocy w Ziemi Świętej, dramatycznej sytuacji humanitarnej na Kaukazie oraz o udręczonej Ukrainie mówił Papież Franciszek na zakończenie południowego spotkania 29 stycznia 2023 r. na Anioł Pański. Wspólnotę międzynarodową wezwał do zintensyfikowania wysiłków na rzecz budowania pokoju i niesienia koniecznego wsparcia humanitarnego. 
Papież kolejny raz mówił też o dramatycznej sytuacji humanitarnej w tzw. Korytarzu Lachińskim, który łączy Górski Karabach z Armenią. Podkreślił, że jest blisko tych wszystkich, którzy w środku zimy zmuszeni są do stawienia czoła nieludzkim warunkom życia.
„Należy podjąć wszelkie wysiłki na szczeblu międzynarodowym, aby znaleźć pokojowe rozwiązania dla dobra tych ludzi” – mówił Franciszek w swoim apelu
Górski Karabach nie jest w stanie funkcjonować bez ekonomicznego wsparcia Armenii. Tymczasem od ponad miesiąca ta ormiańska enklawa jest blokowana przez wojska Azerbejdżanu. Przez Korytarz Lachin, który łączy to terytorium z Armenią, nie przechodzi już żywność, lekarstwa i paliwo. Odcięto również energię elektryczną i połączenie internetowe. Nikt nie wchodzi ani nie wychodzi, a sytuacja humanitarna staje się coraz bardziej krytyczna. Z powodu braku żywności zamknięto również przedszkola i żłobki. Po drogach z powodu braku paliwa porusza się niewiele pojazdów. Prawie 20 proc. firm zaprzestało działalności gospodarczej, a co najmniej 3,5 tys. osób straciło pracę. (za: Vatican News)


W Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. 

W tym roku przypada ona 22 stycznia. Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii. Ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego papież ogłosił w Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis” wydanym 30 września 2019 r. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie w dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. "Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego" – napisał Papież Franciszek.
W nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczono, że "poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię".

Ormiański jest jedynym językiem na świecie, w którym nazwa Biblii ma bezpośredni i dosłowny związek z Bogiem. Brzmi "Աստվածաշունչ" (Astvatsashunch), co znaczy: „Tchnienie Boga”. (TUTAJ artykuł)

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej