default_mobilelogo

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Paschalnych!

Dzisiaj Kościół ponawia przepowiadanie pierwszych uczniów: „Jezus zmartwychwstał!” I z ust do ust, z serca do serca rozbrzmiewa zachęta do uwielbienia: „Alleluja! … Alleluja!”. W ten poranek wielkanocny będący odwieczną młodością Kościoła i całej ludzkości, pragnę przekazać każdemu z was pierwsze słowa niedawnej adhortacji apostolskiej poświęconej w szczególności młodzieży:

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję” (Christusvivit, 1-2).

Drodzy bracia i siostry, to orędzie jest skierowane zarówno do każdej osoby, jak i do świata. Zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem nowego życia dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, ponieważ prawdziwa odnowa zawsze zaczyna się od serca, od sumienia. Ale Wielkanoc jest także początkiem nowego świata, wyzwolonego z niewoli grzechu i śmierci: świata ostatecznie otwartego na królestwo Boże, królestwo miłości, pokoju i braterstwa. (…)

» pełny tekst Orędzia

 

Zmartwychwstanie Chrystusa
jedno Wydarzenie – które zmieniło świat!

Uwierzmy w moc Zmartwychwstałego jak Uczniowie, którzy po spotkaniu z Panem,
odzyskują siłę i odwagę do wytrwania przy poznanych w Jego szkole wartościach
oraz odnajdują motywację do życia i podjęcia na nowo wyzwań Ewangelii.

Życzmy sobie nawzajem, aby w każdej chwili życia,

wśród niepewności i pytań o jutro, docierały do nas z mocą słowa Anioła

wypowiedziane nad pustym grobem Chrystusa Pana:

„Wy się nie bójcie!”.

Niech Wielkanoc będzie dla nas wszystkich świętem nadziei na życie i dobrą przyszłość

W sprawach małych i dużych a zwłaszcza w perspektywie ostatecznej.

Złączone w modlitwie i paschalnej radości - mniszki benedyktynki

WIELKI  TYDZIEŃ 2019


20 KWIETNIA – WIELKA SOBOTA

                          ‹ Paniki, Armenia


» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 28, 1-20)

Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.
Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.

W wielkosobotni wieczór odprawia się uroczystą liturgię Zmartwychwstania. Rozpoczyna się ona w wygaszonej świątyni; światła rozpalają się dopiero na słowa z księgi Izajasza: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą…”. Rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy (Zatik) radosnym obrzędem zapalania świec. 


19 KWIETNIA – WIELKI PIATEK

» Męka Jezusa Chrystusa wg św. Jana (J 18,1-19,42)

DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ 

Paniki, Armenia, 2019

Medytacja papieża Franciszka kończąca Drogę Krzyżową
w Koloseum w 2019 r.

Panie Jezu, pomóż nam zobaczyć w Twoim Krzyżu wszystkie krzyże świata:
krzyż ludzi spragnionych chleba i miłości;
krzyż osób samotnych i opuszczonych nawet przez własne dzieci i krewnych;
krzyż ludzi spragnionych sprawiedliwości i pokoju;
krzyż ludzi, którzy nie mają pociechy płynącej z wiary;
krzyż osób starszych, uginających się pod ciężarem lat i samotności;
krzyż migrantów, napotykających drzwi zamknięte z powodu lęku i serc "opancerzonych" kalkulacjami politycznymi;
krzyż maluczkich, zranionych w swej niewinności i czystości;
krzyż ludzkości, błądzącej w ciemnościach niepewności i w morkach kultury tego, co chwilowe;
krzyż rodzin rozdartych przez zdradę, przez pokusy złego ducha lub przez zabójczą lekkomyślność i egoizm;
krzyż osób konsekrowanych, które niestrudzenie starają się zanieść Twoje światło w świat, a czują się odrzucone, wyszydzone i upokorzone;
krzyż osób konsekrowanych, które po drodze zapomniały o swojej pierwszej miłości;
krzyż twoich dzieci, które wierząc w Ciebie i starając się żyć zgodnie z Twoim słowem, są usuwane na margines i odrzucane nawet przez swoich krewnych i rówieśników;
krzyż naszych słabości, naszej obłudy, naszych zdrad, naszych grzechów i naszych licznych złamanych obietnic;
krzyż Twego Kościoła, który wierny Twojej Ewangelii, stara się wnieść Twoją miłość nawet pomiędzy samych ochrzczonych;
krzyż Kościoła, Twojej oblubienicy, która czuje się nieustannie atakowana od wewnątrz i od zewnątrz;
krzyż naszego wspólnego domu, który poważnie usycha na naszych samolubny oczach, zaślepionych chciwością i władzą.
Panie Jezu, ożyw w nas nadzieję zmartwychwstania i Twego ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem i wszelką śmiercią. Amen!

 18 KWIETNIA – WIELKI CZWARTEK

»
 
Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 17-30)


Ostatnia Wieczerza
Dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa.

Wszystkim Kapłanom, a szczególnie ks. prof. Józefowi Naumowiczowi,
duszpasterzowi naszych ormiańskokatolickich parafii,
składamy jak najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego,
radości i satysfakcji z każdego dnia kapłańskiej posługi,
powodzenia we wszelkich zamierzeniach, Bożego Błogosławieństwa.

 

Parafia ormiańskokatolicka pw. św. Grzegorza Oświeciciela
w Moskwie, 18.04.2019


 

 Katedra w Giumri (Armenia), 18.04.2019

Wielki Czwartek w kościele ormiańskim to dzień pokuty – modlitwy, spowiedzi.
Liturgię tego dnia rozpoczynają nieszpory, po których następuje obrzęd umywania nóg przez kapłana i msza święta Wieczerzy Pańskiej. Po krótkiej przerwie, zaczyna się nocne czuwanie, odprawiane jest nabożeństwo Khawarum („Ciemność”), podobne do Ciemnej Jutrznii. Podczas niej czyta się 6 długich fragmentów z Ewangelii. Pierwszy, najdłuższy, pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
W trakcie nabożeństwa wystawiony jest świecznik z trzynastoma zapalonymi świecami. W centrum znajduje się biała [czerwona] świeca, która symbolizuje Jezusa. Skrajna świeca, czarna – Judasza. Po przeczytaniu każdego kolejnego fragmentu Ewangelii kapłan gasi po dwie świece, zaczynając od zewnętrznych. W pierwszej parze gaszona jest świeca Judasza. Po przeczytaniu wszystkich fragmentów pozostaje zapalona tylko jedna z nich – środkowa świeca. Chrystusa.
Chrystus zostaje sam.
Na ostatnią, bezsenną noc na ziemi.

 

16 KWIETNIA – WIELKI WTOREK
» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 25, 1-13)
o pannach nierozsądnych i roztropnych 

17 KWIETNIA – WIELKA ŚRODA

» Ewangelia wg św. Mateusza (Ew. Mt 26, 3-16)
namaszczenie Jezusa przez kobietę, zdrada Judasza

Wielki Wtorek to czas szczególnego przygotowania na nadejście Oblubieńca. Kościół rozważa tego dnia przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1–13), pouczając wiernych o gotowości, którą trzeba okazać w chwili, gdy Pan będzie się zbliżał. Zaś w Wielką Środę, podobnie jak w Wielki Poniedziałek obrządku łacińskiego, czytana jest Ewangelia o zdradzie Judasza i namaszczeniu Chrystusa na Jego pogrzeb (Mt 26,3–16).

(na podstawie: "Kristos harjaw! Ormiańska Wielkanoc", o. Grzegorz Hawryłeczko)

 

PARAFIA CENTRALNA

­­­Niedziela wierzbna – Niedziela kwietna...

Ksiądz prof. Józef Naumowicz swoją homilię rozpoczął od zacytowania wiersza Włodzimierza Syrokomli zaczynającego się słowami: Niedziela wierzbna – Niedziela kwietna..., tą drugą nazwą określana jest Niedziela Palmowa w liturgii ormiańskiej w Armenii. Jest to okres, kiedy przynosimy do kościoła zielone gałązki na pamiątkę drogi, jaką Jezus odbył z Betfage niedaleko Betanii, przez górę Oliwną i dolinę Cedronu do Jerozolimy. Ludzie z palmowymi liśćmi i kwiatami witali Go radośnie, byli też tacy, którzy czekali aby Jezusa pojmać i zabić – tak jest do dzisiaj – są ludzie, którzy wiwatują, ale i tacy, którzy Go nienawidzą.

Ksiądz mówił o obrzędach, jakie w Wielki Piątek odbywają się w kościołach wschodnich, jest to odwzorowanie obrzędu pogrzebowego. W kościele prawosławnym, gdzie nie ma figur, całun z wizerunkiem Jezusa niesiony jest przez księży na noszach. Poprzedzony kadzielnicą i biblią i składany jest w miejscu symbolicznego grobu wśród kwiatów. Wierni modlą się przed tym miejscem w Wielki Piątek i Wielką Sobotę padając na twarz.

W kościołach syryjskim i maronickim, podobnie jak dawniej w kościołach zachodnich, również w ormiańskim, zdjętą z krzyża figurkę Jezusa niesie się na miejsce namaszczenia, owija wraz z wonnościami w biały całun, przewiązuje wielkopostną stułą i składa do grobu w formie sarkofagu, który się opieczętowuje. Obecnie w Kościele ormiańskim niesie się w procesji figurkę Jezusa i składa się do ciemnej skrzyni przypominającej trumnę symbolizującej grób.

Tylko w kościele rzymskim do grobu Pańskiego przenoszona jest hostia – Najświętszy Sakrament, a krzyże są zasłonięte, co jeszcze bardziej zwraca uwagę na krzyż.

» cały artykuł, zdjęcia 

NIEDZIELA PALMOWA. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ.  Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

W tym roku wypada w niedzielę 14 kwietnia 2019 r.

Na kilka dni przed Paschą Jezus udał się do Jerozolimy, by tam obchodzić – jak inni liczni pielgrzymi - wielkie doroczne święto. Ponieważ głośno było już o Jego nauczaniu, o niedawnym wskrzeszeniu Łazarza i innych cudach, wielu szło za Nim lub witało Go po drodze. „Ogromny tłum” kładł swe szaty przed Nim, „inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze”. Witano Go jak króla, proroka, Mesjasza. On jednak przybywał nie w charakterze zwycięzcy, nie na rydwanie czy w zbrojnym zaprzęgu, ale jako władca skromny i „łagodny, siedzący na osiołku”.

Niedziela Palmowa upamiętnia to uroczyste przybycie Jezusa do Jerozolimy na kilka dni przed świętem Paschy i kilka dni przed Jego Męką. Dziś dołączamy do owego ogromnego tłumu, który idzie za Jezusem, wielbi Go radosnymi okrzykami i śpiewem, wyznając w ten sposób swoją wiarę. Dziś błogosławimy i niesiemy w rękach palmy albo inne gałązki czy kwiaty: w tradycji ormiańskiej i polskiej są to często gałązki wierzby, które mają takie same znaczenie jak palmy, wyrażając cześć dla Przybywającego w imię Pańskie, ale także wiarę w Niego.

PARAFIA CENTRALNA

Niedziela Palmowa rozpoczyna w obrządku ormiańskim liturgiczny
okres Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Rozpocznijmy ten czas licznym udziałem w mszy św. ormiańskokatolickiej

w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 roku o g. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Liturgia rozpocznie się od poświęcenia palm
(gałązki będą przygotowane w kaplicy, po liturgii będzie je można zabrać do domów).

Na zakończenie mszy św. będzie poświęcenie
dwóch obrazów św. Grzegorza z Nareku, patrona naszej parafii,
jakie dla nas wykonały: p. Helen Arut i p. Barbara Bielecka-Woźniczko.
Głos zabiorą także autorki obrazów.
Potem tradycyjne spotkanie - tym razem przedświąteczne.

Zapraszam serdecznie wszystkich z wielkiego środowiska ormiańskiego,
jakie jest na terenie naszej parafii św. Grzegorza z Nareku.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 


Niedziela Przyjścia (Pana)
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Stąd też nazwa: Niedziela Przyjścia (Գալստյան կիրակի - Galstyan Kiraki). Dlaczego taki temat na koniec Wielkiego Postu? Dziś jest ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się najbliższą „sobotę Łazarza”, 13 kwietnia, potem jest Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień.
Król Trdat i Grzegorz Oświeciciel 
ROMAN KOSZOWSKI /FOTO GOŚĆ

Święty Loch

Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. Tyran i prześladowca wyznawców Chrystusa, pod wpływem świadectwa jednej ze swych ofiar, nawrócił się i podjął decyzję, która zmieniła bieg historii nie tylko jego kraju. (…)

Gdy król dowiedział się, że w jego otoczeniu przebywa chrześcijanin, wtrącił Grzegorza do głębokiego skalnego lochu (studni), znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem. W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (głęboki loch). Dzisiaj wejście do niego znajduje się w niewielkiej kamiennej świątyni pw. Świętego Grzegorza, której wnętrze nazywane jest Salą Studni. (…)

Według tradycji królewski więzień przez kilkanaście lat był poddawany niezwykle okrutnym torturom, ale przeżył. Tymczasem król, który zaangażował się w prześladowania chrześcijan w całym kraju, stopniowo popadał w obłęd. Tracił władzę nad zmysłami, ale i królestwem. W takim stanie postanowił skorzystać z rady swojej siostry, która była przekonana, że skoro Grzegorz ciągle żyje i zachowuje niezmienny hart ducha, muszą za tym stać jakieś potężne siły. Warto więc skorzystać z jego pośrednictwa, przekonywała królewskiego brata, aby zwalczyć chorobę. Grzegorz został wypuszczony i uzdrowił króla. Ten wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan postanowił zerwać z pogaństwem i ochrzcić się. W takich okolicznościach powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie.

Andrzej Grajewski, GN 28/2016

» cały artykuł


Niedziela niesprawiedliwego sędziego 

W tym roku V Niedziela Wielkiego Postu wypada 31 marca 2019. Nazwa tej niedzieli, jak i dwóch poprzednich, pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

» Ewangelia wg św. Łukasza (18, 1-14)

Kolejna niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie. W Ewangelii Jezus podaje dwie piękne przypowieści:
(1). przypowieść o wdowie, która wytrwale błaga sędziego o pomoc. Wdowa czuje się bezbronna i bezsilna wobec przeciwnika. Wie, że sama nie da rady. Stąd błaga sędziego o pomoc. Nie przejmuje się tym, że sędzia wydaje się obojętny, że wydaje się nie słuchać jej próśb. Nie ustaje w błaganiu i jej wytrwałość zostaje nagrodzona. Przypowieść ta zazwyczaj nosi tytuł: „O [złym, niesprawiedliwym] sędzim”, dlatego dzisiaj w liturgii ormiańskiej mamy „Niedzielę sędziego” (Դատավորի կիրակի -Datawori Kiraki - to znaczy niedziela, w której czyta się tę przypowieść).
(2) przypowieść o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz czyni bardzo wiele dobra, ale to staje się źródłem jego pychy i zadufania w sobie. Na modlitwie wynosi się nad innych; mówi wyłącznie o sobie, o swoich zasługach, modlitwa ma pomóc mu się dowartościować i wywyższyć; nie widzi Boga, o nic Go nie prosi, niczego od Niego nie oczekuje, nie dziękuje za Jego wielkość i miłosierdzie. A celnik ? Stoi pełen skruchy, ma poczucie niegodności, nie porównuje się z innymi, nie czuje się lepszy. Ma świadomość, że potrzebuje Boga, Jego miłosierdzia i łaski. Świadomość swych słabości rodzi w nim pokorę wobec Boga i siebie, jak również wyrozumiałość dla słabości i grzechów innych.

 ks. prof. Józef Naumowicz, marzec 2017

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Rządcy

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Rządcy według kalendarza Kościoła ormiańskiego, a przed "półpościem" (Միջինք) przypadającym w środę po tej niedzieli, we Wrocławiu została odprawiona Msza św. prze ks. Józefa Naumowicza, w asyście ks. Marcina Kołodzieja i o. Marka Miławickiego, którzy po Mszy wygłosili nauki w ramach Rekolekcji Wielkopostnych.

Msz św. sprawowana była w intencji śp. Rodziców Ary Sayegha oraz śp. księdza Yezniga Zeghchaniana, który tydzień temu zginął w wypadku w Aleppo.

W kazaniu podczas mszy św. ks. Naumowicz wyjaśniał jaka jest symbolika poszczególnych niedziel wielkopostnych, czytań z Ewangelii na te niedziele niezmiennych każdego roku w Kościele ormiańskim i jakie są różnice w przeżywaniu tego czasu przez wiernych obrządku łacińskiego i ormiańskiego.

 » cały artykuł, galeria zdjęć

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Zapraszamy na Msze św. ormiańskokatolickie
które celebrować będzie ks. prof. Józef Naumowicz

w GLIWICACH I KRAKOWIE

♦ 31 MARCA 2019, GODZ. 11.OO W GLIWICACH
w kościele ormiańskim Trójcy Świętej przy ul. Mikołowskiej 2

♦ 31 MARCA 2019, GODZ. 16.30 W KRAKOWIE
w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Uroczystość obchodzona tego dnia zarówno w obrządku rzymskim jak i ormiańskim.
Przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.

za: brewiarz.pl

»  cały artykuł

 Przypowieść (Ew. Łk 16, 1-13)

Dzisiejsza Ewangelii, zawierająca przypowieść o (za)rządcy, jest jedną z trudniejszych w interpretacji. Staje się ona jeszcze mniej zrozumiała, jeśli zamiast krótkiej nazwy tej niedzieli, jaką ma ona w liturgii ormiańskiej: „Niedziela rządcy” (Տնտեսի Կիրակի - Tyntesi Kiraki), dowolnie rozwija się jej nazwę, w formie: „Niedziela o nieuczciwym (niesprawiedliwym, przewrotnym, przebiegłym) rządcy”. Dlaczego więc rządcę spotyka pochwała? Jakie przesłanie ma ormiańska IV niedziela Wielkiego Postu?

» o Niedzieli (Za)rządcy

Մի օր Աստուած հարցնելու է.«Ինչպէ՞ս վարեցիր տնտեսութիւնդ»

«Եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կտայ ձեզ», Ղկ., 16,12«Տնտեսի կիրակի». այսպէս է կոչւում Մեծ Պահոց Դ կիրակին: Ինչպէս Մեծ Պահոց նախորդ կիրակիներին, այս դէպքում եւս անուանումը բխում է ճաշու աւետարանական հատուածից, որ Ղուկասի Աւետարանի 16-րդ գլխի 1-13 համարներն են:

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

 

 Laureaci wyróżnień przyznawanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Replika Krzyża Obrony Lwowa »

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 21 marca 2019 wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy przyznał nagrodę honorową „Świadek Historii”. Jest to lokalny odpowiednik ogólnopolskiego wyróżnienia „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Również z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy polskiej obrony Lwowa Instytut Pamięci Narodowej przygotował pamiątkowe repliki Krzyża Obrony Lwowa. To nimi właśnie uhonorował instytucje i osoby, które zasłużyły się na Dolnym Śląsku w propagowaniu najnowszej historii Polski.

Takie wyróżnienie, dla swoich lwowskich Poprzedniczek, Sióstr Benedyktynek Ormiańskich, otrzymało również Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek z Wołowa. Odebrała je Siostra Przełożona Maria Trybała, która mówi: "Jesteśmy z Nich dumne. Siostry Benedyktynki Ormianki z Lwowa odstąpiły część swojego majątku na Cmentarz Orląt Lwowskich".

» cały artykuł na stronie gosc.pl


PARAFIA POŁUDNIOWA


 
Zapraszamy na ormiańskokatolicką mszę św.
w IV Niedzielę Wielkiego Postu

Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI

we WROCŁAWIU

W NIEDZIELĘ 24 marca 2019 R. GODZ. 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)

Po mszy św. Konferencja Wielkopostna w kościele.

Mszę św. odprawi ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
oraz parafii południowej


» 
harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» 
harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

W tym roku niedziela ta, III Niedziela Wielkiego Postu, wypada 17 marca 2019. Nazwa tej niedzieli i dwóch następnych pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

 Przypowieść (Łk 15, 11-32)

Przypomnijmy: w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia ormiańska rozważa pobyt ludzi w raju, w drugą zaś - utratę raju. Podkreśla, że po utracie pierwotnej szczęśliwości, człowiek cierpi, ale nie jest całkowicie zgubiony: został bowiem umieszczony „naprzeciw raju, na drodze do niego”. W swym sumieniu zachował pamięć o Stwórcy. Odtąd tęskni za rajem i go pragnie. Bóg przygotowuje powrót człowieka, ale szanując jego wolność człowieka, zaprasza go do zaangażowania.
Następne ormiańskie niedziele wielkopostne wskazują, jak wrócić do stanu „dobrego życia” w raju.

» o Niedzieli marnotrawnego (zagubionego) syna

Աստուած մեզ բաշխում է Իր կեանքը, չվատնե՛նք այն ի զուր. Անառակի կիրակի
Եթե սիրում ենք Աստծուն, պէտք է պատրաստ լինենք կիսելու Նրա ուրախութիւնը, երբ տեսնում ենք, որ Աստծո կորուսեալ զաւակներից մէկը վերադառնում է…

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

ARMENIA

W ormiańskim kościele katolickim w okresie Wielkiego Postu, podobnie, jak w większości kościołów katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Kilka zdjęć z ostatniego piątku (15 III 2019) z Drogi Krzyżowej odprawionej w kościele w PANIK (prowincja Szirak), pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana  i z ERYWANIA - Droga Krzyżowa w kaplicy pw. św. Grzegorza z Nareku, pod przewodnictwem ks. Mashdotsa Zahteriana

» więcej zdjęć  
 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 17 marca 2019 roku o g. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Kolejna msza św. w Parafii Centralnej zostanie odprawiona w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 11.00, wraz z ormiańskim rytuałem „Otwarcia drzwi”, poświęceniem palm oraz inauguracją dwóch obrazów patrona naszej parafii - św. Grzegorza z Nareku.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

Druga niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu wspomina wygnanie Adama i Ewy z raju.
Przypomina też o smutnych skutkach grzechu.

» o Niedzieli Wygnania

«Ու՞ր ես Ադամ». հարցնում է Աստված յուրաքանչյուրիս
«Լսեցի քո ձայնն այստեղ՝ դրախտում, եւ ամաչեցի, որովհետեւ մերկ էի եւ թաքնուեցի»», Ծննդ. 3, 9-10

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

29 lutego 2019 r. wieczorem w programie "Ludzkim Głosem" w Radio Plus odbyła się rozmowa o Kościele ormiańskim w Polsce - o jego tradycjach, obrządkach i polskich parafiach. Gościem programu był ks. prof. Józef Naumowicz - duszpasterz Ormian katolików w naszym kraju.
Rozmawiali:
Patrycja Michońska i ks. Zbigniew Kapłański.

» audycja do wysłuchania na stronie Radia PlusPARAFIA CENTRALNA

Msza św. w orm.-kat. parafii centralnej, zgodnie z tradycją ormiańskiego Wielkiego Postu, który właśnie się rozpoczął, sprawowana była za zaciągniętą kotarą. Ta pierwsza niedziela ma charakter radosny, przywołujący wspomnienie raju. Wspominaliśmy też patrona naszej parafii, doktora Kościoła, św. Grzegorza z Nareku, którego święto minęło 27 lutego. Na zakończenie mszy św., nasz chórmistrz Jakub Kopczyński otrzymał specjalne podziękowania za pięć lat wytrwałości i bezinteresownej pracy nad szlifowaniem umiejętności naszego parafialnego chóru.

Najważniejszym akordem tego dnia, było spotkanie ze współautorem nowo wydanego albumu-książki "Ormiańska Polska", prof. dr. hab. Krzysztofem Stopką. Wespół z dr. hab. Andrzejem A. Ziębą stworzyli wspaniałą pozycję, jest to rzetelny, oparty na źródłach historycznych, podany niezwykle ciekawym językiem, opis historii Ormian polskich. Ważnym uzupełnieniem jest świetnie opracowana szata graficzna autorstwa Moniki Sutryk-Zołoteńki.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej