default_mobilelogo
PARAFIA CENTRALNA

Niedziela Palmowa rozpoczyna w obrządku ormiańskim liturgiczny
okres Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.

Rozpocznijmy ten czas licznym udziałem w mszy św. ormiańskokatolickiej

w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia 2019 roku o g. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Liturgia rozpocznie się od poświęcenia palm
(gałązki będą przygotowane w kaplicy, po liturgii będzie je można zabrać do domów).

Na zakończenie mszy św. będzie poświęcenie
dwóch obrazów św. Grzegorza z Nareku, patrona naszej parafii,
jakie dla nas wykonały: p. Helen Arut i p. Barbara Bielecka-Woźniczko.
Głos zabiorą także autorki obrazów.
Potem tradycyjne spotkanie - tym razem przedświąteczne.

Zapraszam serdecznie wszystkich z wielkiego środowiska ormiańskiego,
jakie jest na terenie naszej parafii św. Grzegorza z Nareku.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 


Niedziela Przyjścia (Pana)
W liturgii ormiańskiej ta niedziela przypomina, że Jezus przyjdzie na końcu czasów, wtedy objawi się w chwale jako Pan świata i zapyta nas o naszą miłość. To tzw. powtórne przyjście Pana. Stąd też nazwa: Niedziela Przyjścia (Գալստյան կիրակի - Galstyan Kiraki). Dlaczego taki temat na koniec Wielkiego Postu? Dziś jest ostatnia niedziela 40-dniowego okresu, który kończy się najbliższą „sobotę Łazarza”, 13 kwietnia, potem jest Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień.
Król Trdat i Grzegorz Oświeciciel 
ROMAN KOSZOWSKI /FOTO GOŚĆ

Święty Loch

Sylwetkę klasztoru Chor Wirap widać z daleka. Wznosi się na skraju stromego wzgórza, dominującego nad rozległą doliną rzeki Araks. Horyzont zamyka masyw Araratu, bijący w niebo dwoma szczytami, Małym i Wielkim Araratem. Ten ostatni często zanurzony jest w morzu chmur. Miejsce to nieodłącznie jest związane z historią jednego z najbardziej spektakularnych nawróceń w dziejach chrześcijaństwa. Tyran i prześladowca wyznawców Chrystusa, pod wpływem świadectwa jednej ze swych ofiar, nawrócił się i podjął decyzję, która zmieniła bieg historii nie tylko jego kraju. (…)

Gdy król dowiedział się, że w jego otoczeniu przebywa chrześcijanin, wtrącił Grzegorza do głębokiego skalnego lochu (studni), znajdującego się w kompleksie cytadeli dominującej nad Artaszatem. W języku ormiańskim to miejsce nazywano Chor Wirap (głęboki loch). Dzisiaj wejście do niego znajduje się w niewielkiej kamiennej świątyni pw. Świętego Grzegorza, której wnętrze nazywane jest Salą Studni. (…)

Według tradycji królewski więzień przez kilkanaście lat był poddawany niezwykle okrutnym torturom, ale przeżył. Tymczasem król, który zaangażował się w prześladowania chrześcijan w całym kraju, stopniowo popadał w obłęd. Tracił władzę nad zmysłami, ale i królestwem. W takim stanie postanowił skorzystać z rady swojej siostry, która była przekonana, że skoro Grzegorz ciągle żyje i zachowuje niezmienny hart ducha, muszą za tym stać jakieś potężne siły. Warto więc skorzystać z jego pośrednictwa, przekonywała królewskiego brata, aby zwalczyć chorobę. Grzegorz został wypuszczony i uzdrowił króla. Ten wobec oczywistego dowodu potęgi Boga chrześcijan postanowił zerwać z pogaństwem i ochrzcić się. W takich okolicznościach powstało pierwsze chrześcijańskie państwo na świecie.

Andrzej Grajewski, GN 28/2016

» cały artykuł


Niedziela niesprawiedliwego sędziego 

W tym roku V Niedziela Wielkiego Postu wypada 31 marca 2019. Nazwa tej niedzieli, jak i dwóch poprzednich, pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

» Ewangelia wg św. Łukasza (18, 1-14)

Kolejna niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu przypomina o wartości modlitwy i jej potrzebie. W Ewangelii Jezus podaje dwie piękne przypowieści:
(1). przypowieść o wdowie, która wytrwale błaga sędziego o pomoc. Wdowa czuje się bezbronna i bezsilna wobec przeciwnika. Wie, że sama nie da rady. Stąd błaga sędziego o pomoc. Nie przejmuje się tym, że sędzia wydaje się obojętny, że wydaje się nie słuchać jej próśb. Nie ustaje w błaganiu i jej wytrwałość zostaje nagrodzona. Przypowieść ta zazwyczaj nosi tytuł: „O [złym, niesprawiedliwym] sędzim”, dlatego dzisiaj w liturgii ormiańskiej mamy „Niedzielę sędziego” (Դատավորի կիրակի -Datawori Kiraki - to znaczy niedziela, w której czyta się tę przypowieść).
(2) przypowieść o faryzeuszu i celniku. Faryzeusz czyni bardzo wiele dobra, ale to staje się źródłem jego pychy i zadufania w sobie. Na modlitwie wynosi się nad innych; mówi wyłącznie o sobie, o swoich zasługach, modlitwa ma pomóc mu się dowartościować i wywyższyć; nie widzi Boga, o nic Go nie prosi, niczego od Niego nie oczekuje, nie dziękuje za Jego wielkość i miłosierdzie. A celnik ? Stoi pełen skruchy, ma poczucie niegodności, nie porównuje się z innymi, nie czuje się lepszy. Ma świadomość, że potrzebuje Boga, Jego miłosierdzia i łaski. Świadomość swych słabości rodzi w nim pokorę wobec Boga i siebie, jak również wyrozumiałość dla słabości i grzechów innych.

 ks. prof. Józef Naumowicz, marzec 2017

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 

IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Rządcy

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Rządcy według kalendarza Kościoła ormiańskiego, a przed "półpościem" (Միջինք) przypadającym w środę po tej niedzieli, we Wrocławiu została odprawiona Msza św. prze ks. Józefa Naumowicza, w asyście ks. Marcina Kołodzieja i o. Marka Miławickiego, którzy po Mszy wygłosili nauki w ramach Rekolekcji Wielkopostnych.

Msz św. sprawowana była w intencji śp. Rodziców Ary Sayegha oraz śp. księdza Yezniga Zeghchaniana, który tydzień temu zginął w wypadku w Aleppo.

W kazaniu podczas mszy św. ks. Naumowicz wyjaśniał jaka jest symbolika poszczególnych niedziel wielkopostnych, czytań z Ewangelii na te niedziele niezmiennych każdego roku w Kościele ormiańskim i jakie są różnice w przeżywaniu tego czasu przez wiernych obrządku łacińskiego i ormiańskiego.

 » cały artykuł, galeria zdjęć

 

PARAFIA POŁUDNIOWA

 

Zapraszamy na Msze św. ormiańskokatolickie
które celebrować będzie ks. prof. Józef Naumowicz

w GLIWICACH I KRAKOWIE

♦ 31 MARCA 2019, GODZ. 11.OO W GLIWICACH
w kościele ormiańskim Trójcy Świętej przy ul. Mikołowskiej 2

♦ 31 MARCA 2019, GODZ. 16.30 W KRAKOWIE
w kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk

» harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

Uroczystość obchodzona tego dnia zarówno w obrządku rzymskim jak i ormiańskim.
Przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.

za: brewiarz.pl

»  cały artykuł

 Przypowieść (Ew. Łk 16, 1-13)

Dzisiejsza Ewangelii, zawierająca przypowieść o (za)rządcy, jest jedną z trudniejszych w interpretacji. Staje się ona jeszcze mniej zrozumiała, jeśli zamiast krótkiej nazwy tej niedzieli, jaką ma ona w liturgii ormiańskiej: „Niedziela rządcy” (Տնտեսի Կիրակի - Tyntesi Kiraki), dowolnie rozwija się jej nazwę, w formie: „Niedziela o nieuczciwym (niesprawiedliwym, przewrotnym, przebiegłym) rządcy”. Dlaczego więc rządcę spotyka pochwała? Jakie przesłanie ma ormiańska IV niedziela Wielkiego Postu?

» o Niedzieli (Za)rządcy

Մի օր Աստուած հարցնելու է.«Ինչպէ՞ս վարեցիր տնտեսութիւնդ»

«Եթէ օտարինը եղող բանի մէջ հաւատարիմ չեղաք, ձերը ո՞վ կտայ ձեզ», Ղկ., 16,12«Տնտեսի կիրակի». այսպէս է կոչւում Մեծ Պահոց Դ կիրակին: Ինչպէս Մեծ Պահոց նախորդ կիրակիներին, այս դէպքում եւս անուանումը բխում է ճաշու աւետարանական հատուածից, որ Ղուկասի Աւետարանի 16-րդ գլխի 1-13 համարներն են:

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

 

 Laureaci wyróżnień przyznawanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Replika Krzyża Obrony Lwowa »

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 21 marca 2019 wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy przyznał nagrodę honorową „Świadek Historii”. Jest to lokalny odpowiednik ogólnopolskiego wyróżnienia „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Również z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy polskiej obrony Lwowa Instytut Pamięci Narodowej przygotował pamiątkowe repliki Krzyża Obrony Lwowa. To nimi właśnie uhonorował instytucje i osoby, które zasłużyły się na Dolnym Śląsku w propagowaniu najnowszej historii Polski.

Takie wyróżnienie, dla swoich lwowskich Poprzedniczek, Sióstr Benedyktynek Ormiańskich, otrzymało również Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek z Wołowa. Odebrała je Siostra Przełożona Maria Trybała, która mówi: "Jesteśmy z Nich dumne. Siostry Benedyktynki Ormianki z Lwowa odstąpiły część swojego majątku na Cmentarz Orląt Lwowskich".

» cały artykuł na stronie gosc.pl


PARAFIA POŁUDNIOWA


 
Zapraszamy na ormiańskokatolicką mszę św.
w IV Niedzielę Wielkiego Postu

Z REKOLEKCJAMI WIELKOPOSTNYMI

we WROCŁAWIU

W NIEDZIELĘ 24 marca 2019 R. GODZ. 16.00

Kościół Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 1
(wejście od ul. Świdnickiej)

Po mszy św. Konferencja Wielkopostna w kościele.

Mszę św. odprawi ks. prof. Józef Naumowicz
duszpasterz ormiańskokatolickiej parafii centralnej
oraz parafii południowej


» 
harmonogram Mszy św. dla Parafii Południowej
» 
harmonogram Mszy św. ogólnopolski 

 

W tym roku niedziela ta, III Niedziela Wielkiego Postu, wypada 17 marca 2019. Nazwa tej niedzieli i dwóch następnych pochodzi od czytanych podczas liturgii ewangelicznych przypowieści, które obrazują ziemski los człowieka poszukującego drogi do raju.

 Przypowieść (Łk 15, 11-32)

Przypomnijmy: w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia ormiańska rozważa pobyt ludzi w raju, w drugą zaś - utratę raju. Podkreśla, że po utracie pierwotnej szczęśliwości, człowiek cierpi, ale nie jest całkowicie zgubiony: został bowiem umieszczony „naprzeciw raju, na drodze do niego”. W swym sumieniu zachował pamięć o Stwórcy. Odtąd tęskni za rajem i go pragnie. Bóg przygotowuje powrót człowieka, ale szanując jego wolność człowieka, zaprasza go do zaangażowania.
Następne ormiańskie niedziele wielkopostne wskazują, jak wrócić do stanu „dobrego życia” w raju.

» o Niedzieli marnotrawnego (zagubionego) syna

Աստուած մեզ բաշխում է Իր կեանքը, չվատնե՛նք այն ի զուր. Անառակի կիրակի
Եթե սիրում ենք Աստծուն, պէտք է պատրաստ լինենք կիսելու Նրա ուրախութիւնը, երբ տեսնում ենք, որ Աստծո կորուսեալ զաւակներից մէկը վերադառնում է…

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

ARMENIA

W ormiańskim kościele katolickim w okresie Wielkiego Postu, podobnie, jak w większości kościołów katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Kilka zdjęć z ostatniego piątku (15 III 2019) z Drogi Krzyżowej odprawionej w kościele w PANIK (prowincja Szirak), pod przewodnictwem ks. Karnika Hovsepiana  i z ERYWANIA - Droga Krzyżowa w kaplicy pw. św. Grzegorza z Nareku, pod przewodnictwem ks. Mashdotsa Zahteriana

» więcej zdjęć  
 

PARAFIA CENTRALNA

Serdecznie zapraszam do udziału w mszy św. ormiańskokatolickiej

w niedzielę, 17 marca 2019 roku o g. 11.00
w kaplicy Matki Bożej, przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie.

Po mszy św., jak zawsze, spotkanie przy kawie i herbacie.

Kolejna msza św. w Parafii Centralnej zostanie odprawiona w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 11.00, wraz z ormiańskim rytuałem „Otwarcia drzwi”, poświęceniem palm oraz inauguracją dwóch obrazów patrona naszej parafii - św. Grzegorza z Nareku.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » ogólnopolski harmonogram Mszy św.

 

Druga niedziela ormiańskiego Wielkiego Postu wspomina wygnanie Adama i Ewy z raju.
Przypomina też o smutnych skutkach grzechu.

» o Niedzieli Wygnania

«Ու՞ր ես Ադամ». հարցնում է Աստված յուրաքանչյուրիս
«Լսեցի քո ձայնն այստեղ՝ դրախտում, եւ ամաչեցի, որովհետեւ մերկ էի եւ թաքնուեցի»», Ծննդ. 3, 9-10

» rozważanie ze strony Ordynariatu Katolickiego Kościoła Ormiańskiego
dla Armenii i Europu Wschodniej (w j. ormiańskim)

29 lutego 2019 r. wieczorem w programie "Ludzkim Głosem" w Radio Plus odbyła się rozmowa o Kościele ormiańskim w Polsce - o jego tradycjach, obrządkach i polskich parafiach. Gościem programu był ks. prof. Józef Naumowicz - duszpasterz Ormian katolików w naszym kraju.
Rozmawiali:
Patrycja Michońska i ks. Zbigniew Kapłański.

» audycja do wysłuchania na stronie Radia PlusPARAFIA CENTRALNA

Msza św. w orm.-kat. parafii centralnej, zgodnie z tradycją ormiańskiego Wielkiego Postu, który właśnie się rozpoczął, sprawowana była za zaciągniętą kotarą. Ta pierwsza niedziela ma charakter radosny, przywołujący wspomnienie raju. Wspominaliśmy też patrona naszej parafii, doktora Kościoła, św. Grzegorza z Nareku, którego święto minęło 27 lutego. Na zakończenie mszy św., nasz chórmistrz Jakub Kopczyński otrzymał specjalne podziękowania za pięć lat wytrwałości i bezinteresownej pracy nad szlifowaniem umiejętności naszego parafialnego chóru.

Najważniejszym akordem tego dnia, było spotkanie ze współautorem nowo wydanego albumu-książki "Ormiańska Polska", prof. dr. hab. Krzysztofem Stopką. Wespół z dr. hab. Andrzejem A. Ziębą stworzyli wspaniałą pozycję, jest to rzetelny, oparty na źródłach historycznych, podany niezwykle ciekawym językiem, opis historii Ormian polskich. Ważnym uzupełnieniem jest świetnie opracowana szata graficzna autorstwa Moniki Sutryk-Zołoteńki.

Maria Ohanowicz-Tarasiuk

3 MARCA - NIEDZIELA DOBREGO ŻYCIA, POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
I Niedziela Wielkiego Postu, Bun Barekentan
Բուն Բարեկենդան
Ա. Կիրակր Քառասնորդաց

4 MARCA - PONIEDZIAŁEK POPIELCOWY
Or Mochroc - Օր Մոխրոց

Wielki Post (Mec Pahk) rozpoczyna się od Niedzieli Dobrego Życia (Bun Barekentan). W tym roku niedziela ta przypada – jak podaje ormiańskokatolicki kalendarz liturgiczny – 3 marca.
Poniedziałek, 4 marca, to ormiański Poniedziałek Popielcowy (Or Mochroc).
Według liturgicznego porządku jest to I Niedziela Wielkiego Postu, która nie ma takiego charakteru jak w tradycji łacińskiej. Jest to ostatni dzień radosny, ale wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Postu – do modlitwy, postu i jałmużny. W sensie wschodnim pierwszy dzień postu to ostatni dzień objadania się i radości, aby dobrze przygotować się na 40 dniowy post – do którego zachęcają czytania liturgiczne. Niedziela Bun Barekentan, to rodzaj małego karnawału. Tego dnia przyrządza się specjalne potrawy i urządza przyjęcia.
Już w sobotę wieczorem przed tą niedzielą zamykana jest na cały okres wielkopostny zasłona oddzielająca ołtarz od nawy kościoła.
W okresie Wielkiego Postu Ormianie poszczą szczególnie surowo. Okres ten bywał nazywany agh u hac - „sól i chleb”.

Kościół w Panik (prow. Szirak, Armenia). Msza św. 3.03.2019 r. »
 Zasłona już od wczorajszego wieczora zamknięta.

3 marca zaczyna się ormiański Wielki Post, chociaż pierwszy dzień ma jeszcze charakter radosny, wręcz karnawałowy. To tzw. Niedziela Dobrego / Szczęśliwego Życia (Բուն Բարեկենդան), która jest wspomnieniem raju czyli faktu, że Bóg stworzył nas do życia szczęśliwego i czeka, by na nowo obdarzyć nas jeszcze większymi darami, bylebyśmy podjęli drogę wiary, miłości, modlitwy, przemiany życia. Właściwy ormiański post, surowy i wymagający zaczyna się w poniedziałek 4 marca (w obrządku ormiańskokatolickim to tzw. poniedziałek popielcowy). W drugą niedzielę ormiańskiego Wielkiego Postu, 10 marca wspomina się wygnanie z raju, a w kolejne - drogi nawrócenia, ludzkie szanse i zmagania.
Od 3 marca aż do Niedzieli Palmowej podczas liturgii ołtarz jest zasłonięty kurtyną, celebrans wychodzi przed nią jedynie na liturgię Słowa i z Komunią św. Wszak wciąż jesteśmy wygnańcami z krainy życia i przygotowujemy się do tego, by Bóg mógł ją otworzyć dla nas na nowo.
(za FB ks. prof Józefa Naumowicza, 2.03.2019)

» O wielkopostnej zasłonie

7 lutego odszedł Tadeusz Petrowicz, z 95 lat swego życia wiele przeżyć i wspomnień zapisał na kartach książek, które pozostawił.
Był autorem książki "Od Czarnochory do Lublina" opisuje w niej dzieciństwo i młodość przypadającą na czas okupacji na kresach, morderstwa UPA na ludności polskiej. ucieczkę z rodzinnej Worochty do Proszowic. Po ukończeniu szkoły spędził młodość w Czarnohorze, pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Worochta. Po wojnie pracował jako leśnik w Krynicy, Muszynie i Białowieży. Ten okres opisuje w książkach "Od Czarnohory do Białowieży" i "Zaczęło się w Czarnohorze", są to wspomnienia leśnika, ukazujące koloryt kresów wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej, ormiańskie tradycje, powojenną pracę w leśnictwach południowej Polski. Opisuje wyjazd do Białowieży i pracę w Parku Narodowymi oraz ostatni okres swojej pracy zawodowej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. W książce z 1988 roku "Pies, strzelba i ja" wraca myślami do gór i szumiących lasów.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie...


W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Wielki Post. Franciszek zachęca w nim do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło stworzenia. Papieskie przesłanie nosi tytuł: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”.

Ojciec Święty przypomina, że grzech zerwał komunię z Bogiem, a to naruszyło także harmonijny związek ludzi ze środowiskiem, w którym zostali powołani do życia, zamieniając ogród w pustynię. „Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym” – pisze Papież. Podkreśla, że stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali się „nowym stworzeniem” w Chrystusie. Zauważa, że dzięki nim także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”. Potrzeba do tego prawdziwego nawrócenia, a drogowskazami na tej drodze są post, modlitwa i jałmużna.

Vatican News

» pełny tekst Orędzia - j. polski
» pełny tekst Orędzia - j. ormiański


PARAFIA CENTRALNA

 

W niedzielę, 3 marca 2019 r.
obchodzimy uroczystość 
patrona Parafii Centralnej, św. Grzegorza z Nareku.

Z tej okazji zapraszam na mszę św. ormiańskokatolicką

o g. 11.00  do kaplicy Matki Bożej, ul. Łazienkowska 14 w Warszawie.

Obchodzić też będziemy 5-lecie działalności chóru parafii kierowanego przez Jakuba Kopczyńskiego.

Po mszy św. – spotkanie z prof. dr. hab. Krzysztofem Stopką, współautorem świeżo wydanego albumu-książki pt. "Ormiańska Polska"
oraz autorką szaty graficznej, Moniką Sutryk-Zołoteńką.

Z modlitwą – ks. Józef Naumowicz

 » harmonogram Mszy św. dla Parafii Centralnej                 » harmonogram Mszy św. ogólnopolski


„Ormianie katolicy w Armenii i Gruzji. Historia, pamięć, tożsamość”  to publikacja autorstwa prof. dr. hab. Krzysztofa Stopki, dr. Jakuba Osieckiego i Konrada Siekierskiego.
Książka przedstawia rozwój katolicyzmu wśród Ormian od średniowiecza do czasów współczesnych. Składa się z trzech części – dwóch historycznych  (Krzysztof Stopka, XIII-XVIII wiek; Jakub Osiecki, XIX-XX wiek) i jednej antropologiczno-etnologicznej (Konrad Siekierski, XXI wiek).  Części historyczne  omawiają rozwój Kościoła rzymskiego na terenie Armenii i Gruzji w dwóch obrządkach: łacińskim i ormiańskim. Obrządek łaciński został wprowadzony w Armenii i Gruzji w XIV wieku w związku z rozwojem misji franciszkańskich i dominikańskich.  Oba kraje weszły w skład metropolii Sułtanije  erygowanej przez papieża Jana XXII w 1318 roku dla katolików imperium perskiego. Szczególną rolę w rozwoju katolicyzmu odegrały biskupstwa w Tyflisie (Tbilisi) i Nachiczewanie. Pierwsze zanikło pod koniec XV wieku, natomiast  drugie przekształciło się na przełomie XVI/XVII wieku w arcybiskupstwo.  Duszpasterstwem wśród Ormian katolików obrządku łacińskiego zajmowała się Kongregacja Braci Unitów Wielkiej Armenii, włączona w 1582 roku w skład zakonu dominikańskiego (prowincja Armenia). Arcybiskup nachiczewański rezydował w klasztorze w Abaranie (Aparanie) i sprawował opiekę nad kilkunastu tysiącami rzymskich katolików mieszkających w dolinie rzeki Jerndżak (dziś Əlincəçay). Osadnictwo katolików zwanych „frankami” miało tam charakter zwarty, a na terenie przez nich zamieszkałych stanowili absolutną większość.  Obrządek łaciński i sakramenty sprawowane były w języku ormiańskim. 

» cały artykuł na stronie
Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich


Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej