default_mobilelogo

„Kościół nie może milczeć, nie może pozwolić ograniczać się do ciszy: musi nadawać twarzy każdego człowieka wspaniały blask Chrystusa zmartwychwstałego” – zaapelował kard. Angelo Bagnasco w homilii podczas Mszy św. otwierającej 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie.

Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny rozpoczęła mszą św. w niedzielę 5 września o godz. 15.00 na placu Bohaterów w Budapeszcie. Przewodniczył jej kard. Angelo Bagnasco z Genui, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Kongres gromadzi przedstawicieli Kościołów z całego świata. Jest to wydarzenie uniwersalne łączące wszystkich katolików. Mottem wydarzenia są słowa Psalmu 87: „Wszystkie moje źródła są w Tobie”. To wielkie wydarzenie w życiu Kościoła katolickiego ma na celu pogłębianie zrozumienia i czci dla sakramentu Eucharystii w Kościele lokalnym i powszechnym. 

 
ARMENIA

Została ustanowiona Nuncjatura Apostolska w Erywaniu. Od 1 września 2021 r. Nuncjatura Apostolska dla Gruzji i Armenii, której przedstawicielstwo znajdowało się w Tbilisi (Gruzja), będzie je miała również w Armenii. Biuro nuncjatury znajduje się w centrum Erywania, pomiędzy Narodowym Teatrem Opery i Placem Republiki.
Nuncjuszem Apostolskim, delegatem papieża w Armenii i Gruzji, jest arcybiskup José Avellino Betancourt.
Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Republiką Armenii Watykan będzie miał swoje przedstawicielstwo w Armenii.
Oficjalne otwarcie nowej Nuncjatury Apostolskiej w Erywaniu zaplanowane jest na październik.


 Biskupi ormiańskokatoliccy 20 września 2021 r. spotkają się w Rzymie, by wybrać nowego patriarchę.

Synod elekcyjny, który rozpoczął się 22 czerwca w klasztorze w Bzommar w Libanie, nie przebiegł pomyślnie. Brało w nim udział 12 biskupów, w ciągu piętnastu dni żaden kandydat nie uzyskał dwóch trzecich ich głosów.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (Kan. 72), obrady Synodu elekcyjnego zostały przerwane, a sprawa została skierowana do Papieża:

Zebranie biskupów w Rzymie rozpoczną dwa dni rekolekcji. Następnie, począwszy od 22 września, zgromadzenie synodalne rozpocznie wybór nowego patriarchy.

Jeżeli i tym razem dojdzie do sytuacji patowej, aby zapewnić pozytywny wynik, zastosowane zostaną pewne wyjątki: patriarchą zostanie wybrany kandydat, który uzyska bezwzględną większość oddanych głosów, lub ten z dwóch kandydatów o identycznej liczbie głosów, który ma najdłuższy staż kapłański.

 

WATYKAN

Tajemnica przebytej drogi tkwi w słowie pokora. Małość i służba są tajemnicami, by osiągnąć cel. Ojciec Święty mówił o tym na Anioł Pański 15 sierpnia rozważając tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

„To właśnie pokora przyciągnęła do niej [Matki Bożej - red.] spojrzenie Boga. Oko ludzkie szuka wielkości i jest oślepione tym, co jaskrawe. Bóg natomiast nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą. Dziś, patrząc na Maryję wniebowziętą możemy powiedzieć, że pokora jest drogą do nieba” – mówił Franciszek.
„Bóg nie wywyższa z powodu naszych darów, bogactwa czy umiejętności, ale za naszą pokorę. Bóg jest zakochany w pokorze. Bóg podnosi tych, którzy się uniżają, tych, którzy służą. Istotnie Maryja nie przypisuje sobie innego «tytułu» jak tylko służebnicy: jest «służebnicą Pańską». Nic innego o sobie nie mówi, niczego innego dla siebie nie poszukuje. Chce tylko być służebnicą. (...)
Dzisiaj możemy zadać sobie pytanie: jak to jest u mnie z pokorą? Czy szukam uznania innych, chcę się dowartościować i być chwalony, czy też myślę o służbie? Czy umiem słuchać, jak Maryja, czy też chcę tylko mówić i być w centrum uwagi? Czy umiem milczeć, jak Maryja, czy też ciągle gadam? Czy umiem uczynić krok w tył, by rozładować kłótnie i spory, czy też staram się tylko dominować?“

» artykuł w j. ormiańskim na stronie Ordynariatu
Ormiańskokatolickiego dla Armenii i Europu Wschodniej

EŁ; za: VATICAN NEWS 

 

PARAFIA PÓŁNOCNA

W Gdańsku 22 sierpnia w kościele świętych Piotra i Pawła uroczyście obchodzono rocznicę pojawienia się po raz pierwszy łez na obrazie Matki Boskiej Łaskawej. Było to w 1742 roku. Tę rocznicę uświetnił swoją obecnością Metropolita Gdański, abp Tadeusz Wojda. Arcybiskup przewodniczył mszy św. koncelebrowanej wraz z ks. Józefem Naumowiczem i wygłosił Słowo Boże. W homilii nawiązał do obchodzonej rocznicy dotyczącej cudownego obrazu z ormiańskiego kościoła  w Stanisławowie. Księdza Arcybiskupa w kościele witały delegacje środowisk ormiańskich z Gdańska, Warszawy i Gliwic. Ks. arcybiskup poświęcił również kamień węgielny pod zainicjowaną przez księdza proboszcza ks. Cezarego Annusewicza budowę kaplicy św. Kajetana z cudownym obrazem z ormiańskiego kościoła w Tyśmienicy. Na koniec mszy św. wierni zostali pobłogosławieni relikwiarzem z tuwalnią, którą ocierano łzy z obrazu Matki Boskiej Łaskawej. (mot)PARAFIA PÓŁNOCNA

Po II wojnie światowej z utraconych Kresów ekspatriowali nie tylko ludzie, ale i przedmioty, także kultu religijnego. O wędrówce ze Stanisławowa na tzw. Ziemie Odzyskane słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Łaskawej opowiadał ksiądz prałat Cezary Annusewicz, proboszcz ormiańskiej parafii pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku.

- Dzisiaj radujemy się  i świętujemy razem z Maryją. Cieszymy się, że została Ona uniesiona (taka jest ormiańska nazwa obecnego święta), wzięta do Nieba - tymi słowami ks. Józef Naumowicz rozpoczął homilię w czasie uroczystej mszy św. 15 sierpnia 2021 na warszawskich Bielanach. Ze względu na rozproszenie Ormian po całej Polsce, ta świąteczna msza św. transmitowana była dla nich właśnie, na cały kraj.
Dzień po Święcie Maryjnym, które jest jednym z pięciu najważniejszych w ciągu roku liturgicznego, jest Or Mereloc - dzień modlitwy za zmarłych. To święto ofiarowane w intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych.

Po mszy wierni podziękowali ks. Naumowiczowi za pięć lat jego posługi dla Ormian, o czym przeczytać można na stronie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, a zobaczyć na nagraniu mszy św. zamieszczonym w poprzednim artykule.

» cały artykuł

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEj
Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի 

 

POLSKA

WARSZAWA, Msza św. w obrządku ormiańskim
pod przewodnictwem ks. prof. Józefa Naumowicza, duszpasterza ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej,
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

ARMENIA

ERYWAŃ, Seminarium pw. Świętych Archaniołów
(Holy Archangels Seminary), msza św. pod przewodnictwem ordynariusz Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej abp. Rafała Minassiana

 

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MATKI BOŻEJ
- Վերափոխումն Սուրբ Աստուածածնի -
jedno z pięciu głównych świąt w roku ormiańskim.

MSZA ŚWIĘTA W OBRZĄDKU ORMIAŃSKIM
15 SIERPNIA 2021 R. O GODZ. 9.00

w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

Po Mszy świętej, zgodnie z piękną tradycją ormiańską –
uroczyste poświęcenie winogron, a także ziół i kwiatów.

Uwaga: w bielańskim kościele może modlić się razem wielu wiernych z zachowaniem rygorów sanitarnych (nagłośnienie i telebim są także na zewnątrz kościoła).

Liturgia będzie też transmitowana:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ   

֎  ֎ ֎

Zapraszam także już teraz na wielką uroczystość w następną niedzielę, 22 sierpnia w Gdańsku o godz. 12.00 - na Mszę św. w kościele św. Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk, której będzie przewodniczył arcybiskup gdański Tadeusz Wojda.
Przy okazji obecności ks. arcybiskupa chcemy wyrazić wdzięczność ks. prałatowi Cezaremu Annusewiczowi za 26 lat jego posługi parafianom, Ormianom i kresowiakom i sprawowania funkcji proboszcza ormiańskokatolickiego.

Z radością informuję także, że Związek Ormiański w Gdańsku zorganizował Dni Ormiańskie w Gdańsku w dn. 7-23 sierpnia, połączone z wieloma oryginalnymi koncertami oraz innymi uroczystościami i atrakcjami (program NA PLAKACIE W POPRZEDNIM ARTYKULE).

Z całego serca zapraszam w tę niedzielę na Bielany i w następną – do Gdańska!

Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz

Związek Ormiański w Gdańsku organizuje w dniach od soboty, 7 sierpnia do poniedziałku, 23 sierpnia 2021 r. Dni Ormiańskie. W programie m.in.: koncerty muzyki ormiańskiej, spotkania, wystawy, degustacja dań ormiańskich (szczegóły na plakacie obok).

W NIEDZIELĘ 22 SIERPNIA 2021 O G. 12.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 3,
diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

ODPRAWIONA ZOSTANIE MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM
METROPOLITY GDAŃSKIEGO ABP.TADEUSZA WOJNY

wraz z ormiańskim obrzędem poświęcenia winogron przez ks. Józefa Naumowicza,
w związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP


Poświęcony zostanie kamień węgielny ormiańskiego ołtarza św. Kajetana, będą też inne akcenty ormiańskie. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dniach ormiańskich.
Սրտանց հրավիրում ենք Ձեզ մեր «Հայկական օրեր»-ին

(za stroną Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich)

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród uhonorowanych znalazł się również ks. prof Józef Naumowicz.
Odznaczenie zostało Księdzu nadane w lipcu 2020 r. (więcej TUTAJ)

Ks. prof Józef Naumowicz, protoarchimandryta ormiańskiego Kościoła katolickiego, duszpasterz ormiańskokatolickich parafii centralnej oraz południowej otrzymał KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
"za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne"
.

SERDECZNE GRATULACJE!

» komunikat na stronie Prezydenta RP

ARMENIA

W tym roku tematem spotkania został wybrany następujący cytat z Ewangelii:
„Podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś.” (Dzieje Apostolskie, 26, 16).

1 sierpnia 2021 r. w  Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Agadżaniana w wiosce Toros zainaugurowano jubileuszowe spotkanie Krajowych Dni Młodzieży . Rozpoczęło się uroczystą Liturgią pod przewodnictwem abp. Rafał  Minassian, Eparcha Ordynariatu Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej, któremu asystowali ks. Karnik Hovsepian i ks. Narek Mnoyan. 
Arcybiskup Rafał Minassian w swoim wystąpieniu  wyraził radość, że po raz kolejny widzi w Centrum Agadżaniana tak wielu młodych ludzi z różnych wspólnot ormiańskokatolickich Armenii: „Drodzy młodzi, to dla mnie wielka radość widzieć, że jesteście tutaj i czuć, że jesteśmy rodziną, a wy jesteście przyszłością tej rodziny.”

Następnie głos zabrał ks. Karnik Hovsepian - przewodniczący Związku Młodzieży Katolickiej Armenii, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Panik - oficjalnie ogłaszając rozpoczęcie tych jubileuszowych Krajowych Dni Młodzieży.


Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.

Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Tyśmienica już w XV w. należała do dóbr królewskich. Za panowania króla Zygmunta I Starego osiedliło się tutaj wielu kupców ormiańskich, dzięki którym rozwinął się handel i rzemiosło. Od XVI w. miasto było własnością Potockich.
Po spustoszeniach wojennych, w 1679 r. Dominik Potocki sprowadził do miasta Ormian – uciekinierów z Kamieńca Podolskiego, i zbudował dla nich drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny. Mały, drewniany kościółek ze słynącym cudami obrazem św. Kajetana był stale narażony na pożary. W połowie XVIII w. rozpoczęto więc budowę nowej murowanej świątyni, którą finansował także Mikołaj Potocki. W 1791 r. kościół został konsekrowany pw. św. Kajetana Wyznawcy.

ARMENIA

W Kościele katolickim w Armenii podczas wakacji wiele się dzieje. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w różnych zajęciach i obozach organizowanych przez Ordynariat tego Kościoła w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Aghajaniana w wiosce Toros w pobliżu Giumri (prow. Szirak).
SZKOLENIE DLA MINISTRANTÓW. W dniach 28-30 czerwca 2021 r. odbyło się tam trzydniowe szkolenie dla ministrantów. Uczestniczyło w nim ok. sześćdziesięciu młodych ludzi z różnych wspólnot katolickich Armenii. Młodzi chłopcy brali udział w mszach św. i spotkaniach, które prowadził ks. Karnik wraz z czterema innymi księżmi, a także w lekcjach śpiewu. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzętami liturgicznymi i strojami. Każdego dnia odprawiana była Msza św. i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Wieczorem razem się modlono, oglądano filmy.
LETNI OBÓZ DLA DZIECI. Odbyły się trzy tygodniowe turnusy obozu w dniach: 5 - 11.07, 12 - 18.07, 19 - 25.07. W sierpniu odbędą się kolejne.
Na obozie odprawiane były Msze św., a na pierwszym turnusie 10 lipca jedenaścioro dzieci przyjęło sakrament chrztu i bierzmowania. Z kolei podczas trzeciego turnusu świętowano uroczyście urodziny uczestników ostatniego turnusu, Nareka i Dikrana!
V DNI MŁODZIEŻY ORDYNARIATU (Ordinariate Youth Day V). A w dniach 1-5 sierpnia 2021 r. odbędą się, również w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego kard. Aghajania w Toros, piąte już Krajowe Dni Młodzieży. Oficjalna ceremonia inauguracji V Dni Młodzieży zaplanowana jest na niedzielę 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00. W spotkaniu wezmą udział młodzi ludzie w wieku 16-35 lat z różnych wspólnot ormiańskokatolickich w Armenii.
Dni Młodzieży potrwają tydzień, na który zaplanowano wiele wydarzeń duchowych i kulturalnych. Spotkanie to ma na celu wzmocnienie jedności Ormian katolików, rozwijanie ich świadomości wiary i tożsamości narodowej.

25 lipca 2021 r.  po raz pierwszy w Kościele na całym świecie jest obchodzony
ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH,
pod hasłem "Ja jestem z tobą przez wszystkie dni".
Został on ustanowiony w styczniu 2021 r. przez papieża Franciszka na czwartą niedzielę lipca, w okolicy wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Uroczystość wprowadzona została do kalendarza kościelnego. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o bogactwie stania na straży korzeni. Dlatego postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych” – powiedział tego dnia papież Franciszek.
22 czerwca 2021 r., w Watykanie zostało opublikowane papieskie orędzie na tą uroczystość (więcej w artykule
 TUTAJ). Dokument jest głównym drogowskazem do obchodów tegorocznego święta i sposobów włączenia go do lokalnych kalendarzy kościelnych. 

Z orędzia papieża:

„JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI”
Drodzy dziadkowie, drogie babcie, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”, to także słowa, które jako Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, chciałbym skierować do Ciebie, z okazji tego pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały Kościół jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy się o Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić!
Dobrze wiem, że to przesłanie dociera do Ciebie w trudnym czasie: pandemia okazała się nieoczekiwaną i gwałtowną burzą, ciężką próbą, która uderzyła w życie każdego, a z nami, starszymi, obeszła się w sposób szczególny, w sposób jeszcze cięższy. Wielu z nas chorowało i wielu odeszło, albo było świadkami tego, jak gasło życie ich małżonków i bliskich; jakże liczni byli zmuszeni do bardzo długiego trwania w samotności, odizolowaniu.(...)

w ilustracji wykorzystane: Giotto, Sen św. Joachima

» ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 1. ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

16 lipca 2021 został opublikowany najnowszy Mały Rocznik Statystyczny 2021 GUS (Główny Urząd Statystyczny). przedstawia dane zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku.
Jak podaje, na koniec 2020 r. w Polsce było 38 mln 265 tys. stałych mieszkańców. Nie są tu zaliczani imigranci przebywający w Polsce czasowo, natomiast zaliczani są stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres ich czasowego przebywania lub nieobecności).
Według tej publikacji, do Kościoła rzymskokatolickiego należy w Polsce 32 mln 440 tys. 722 wiernych - liczbę tą Rocznik utożsamia z terminem "ochrzczeni".
Publikacja prezentuje także najnowsze dane liczbowe na temat innych Kościołów i związków wyznaniowych.
W tym podaje też, że  Kościół ormiański (obrządek ormiański Kościoła katolickiego) ma 670 wiernych, dwóch duchownych i trzy parafie. 
 

21 LIPCA 2021, ŚRODA, ew. Mt 18, 15-22

PRZEBACZYĆ*
Kiedy Skała1 Ciebie zapytała, ile razy winien on przebaczyć swojemu bratu, Ty nie rzekłeś "Siedem razy", ale "Czterysta dziewięćdziesiąt razy".2
A w tej liczbie zawarte są lata naszego życia na tym padole: siedem okresów naszego krótkotrwałego życia, bowiem w czasie tego całego czasu, gdy przebywamy w ciele, mamy żałującemu przebaczyć.
A wiec, choć ja jestem zarówno ostatni w przebaczaniu winowajcy z powodu chorobliwej natury mej duszy, jak i z powodu niedoskonałości w czynieniu dobrze,
to jednak niech się we mnie dopełni, dzięki Tobie, słowo Twego Przykazania, które mi nałożyłeś: racz mi przebaczyć moje winy, moje względem Ciebie długi, które są bardziej liczne niż piasek morski.
Oby prawo siedemdziesięciu razy nie było we mnie, biedaku, dostosowane do mojej miary, ale niech Twoje Prawo mnie wzmacnia wedle Twego miłosierdzia, które nie zna liczby.  
* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.
św. Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.
1 Piotr; 2 Nerses nie podaje "siedemdziesiąt siedem", jak w Ewangelii, ale "czterysta dziewięćdziesiąt", czyli 7 razy 70.


Historyczna Armenia była wielkim krajem, którego terytoria położone były między Morzem Czarnym i Kaspijskim na północy, a jeziorami Wan i Urmia na południu. Symbolem jej świetności była i jest góra Ararat (orm. Masis), na której po potopie osiadła arka Noego (Rdz 8, 4). Obecnie góra ta znajduje się na terenie Turcji, a ziemie dawnej Armenii podzielone są pomiędzy Iran, Azerbejdżan i Turcję. Z mocno okrojonym w stosunku do ziem historycznych terytorium, Armenia odzyskała niepodległość dopiero w 1991 roku. Zamieszkuje ją obecnie ok. 3,5 mln ludności, z czego ok. 180 tys. to Ormianie Katolicy. Dzieje tego dumnego narodu oddaje także historia Kościoła, który przez wieki przechował ormiański język, tradycje i kulturę. (...)
Apostoł Jezusa Chrystusa
Juda Tadeusz (hebr. Jehudah - chwała Jahwe, godny czci, gr. Iudas) był dziesiątym z dwunastu uczniów Jezusa (Por. Mt 10, 3; Mk 3, 18). Określany początkowo jako Juda Apostoł z czasem otrzymał przydomek Tadeusz (Tadeusz to aram. tadda – odważny). Hegezyp, który żył w II wieku, podaje, że Apostoł, gdy przystąpił do grona Dwunastu był żonaty i pochodził z miasta Edessa (dziś Urfa/Şanlıurfa w Turcji), które leży na ziemiach armeńsko-syryjskich. Posiadał dzieci. Według Euzebiusza z Cezarei to właśnie dlatego podejrzliwy Domicjan, nakazał sprowadzić do Rzymu wnuki św. Judy, bojąc się, że jako „krewni” Chrystusa mogą chcieć sięgnąć po władzę cesarską. Upewniwszy się jednak, że nie mają oni takich zamiarów, odesłał ich do domu. (...)
*
Ukazał się kolejny podwójny numer "Biuletynu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego" (nr 104/105), a w nim m.in. ciekawe referaty z konferencji naukowej "Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru", która odbyła się w dniach 27-28 maja 2017 r.
Prezentowany artykuł (autorstwa Marty Kowalczyk) również pochodzi z tej publikacji.

» cały artykuł  "Juda Tadeusz – duchowy ojciec Armenii" (PDF)                » cały Biuletyn (PDF)

ARMENIA

Dzisiaj, 13 lipca, w Centrum Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Agadżanian (w pobliżu miejscowości Torosgyugh, prow. Szirak) świętowano 10. rocznicę sakry biskupiej abp. Rafała Minassiana, Ordynariusza Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej.
24 czerwca (w tym dniu przypada również rocznica święceń kapłańskich abp. Minassiana w 1973 r.) 2011 r. Arcybiskup otrzymał od papieża Benedykta XVI nominację na ordynariusza utworzonego w 1991 Ordynariatu Europy Wschodniej. 16 lipca 2011 r. został w Bejrucie konsekrowany na biskupa przez patriarchę Nersesa Bedrosa XIX (TUTAJ film z tej uroczystości).

za: wikipedia; FB ks. Karnika Hovsepiana

Ormiańska msza św. w kościele na warszawskich Bielanach, w niedzielę, 11 lipca 2021 r., poprzedzona była i zakończona dźwiękiem duduku – muzyką nagraną przez mistrza tego instrumentu - Dżiwana Gaspariana, zmarłego 6 lipca tego roku. Ks. Józef Naumowicz, sprawujący tę niedzielną liturgię, wskazał na trzy cechy święta – Przemienienia Pańskiego, święta róż – symbolu lipca, miesiąca Najdroższej Krwi Pana Jezusa, którego krwawy pot padał na skałę w Ogrójcu i cechy trzeciej – świeckiej tradycji ormiańskiej. Ta wyraża się różami właśnie – zdobiącymi święto plonów i zwyczajem polewania się wodą (jak polski śmigus-dyngus), na wspomnienie szczęśliwego końca Potopu.

» cały artykuł, nagranie mszy św.


Święto Przemienienia Pańskiego zwane Wardawar:
Տօն Պատառակերպութեան Տ.Մ. – Վարդավառ.

„Tam przemienił się wobec nich:
twarz Jego zajaśniała jak słońce,
odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł  do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17,2n).

U Ormian to jedno z największych świąt w roku, mocno też zakorzenione w ormiańskiej tradycji i kulturze, o czym przypomnimy sobie w niedzielę 11 lipca. W tym roku nie można zorganizować tradycyjnego festynu z okazji Wardawaru, ale po Mszy świętej odbędzie na Bielanach - przynajmniej w formie symbolicznej,  z zachowaniem ścisłych obostrzeń pandemicznych  - spotkanie świąteczne przy ormiańskim stole!

A kiedyś bywało tak: „Na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie i uroczystość Świętego Krzyża [Ormianie] poświęcają baranki, lub woły, biją takowe, pieką i gotują przed kościołem, gdzie też spożywają swobodnie, jedną część oddają kapłanom, drugą ubogim, trzecią między siebie dzielą. Nie są to ofiary bałwochwalcze, jeno uczty duchowne, które się także w innych wschodnich kościołach praktykują” – pisał ojciec Sadok Barącz OP z klasztoru w Podkamieniu pod Lwowem (Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869, s. 314).

Jak po innych wielkich świętach, w poniedziałek po Wardawrze przypada Dzień modlitw za zmarłych (Or mereloc - Օր Մեռելոց). Ten poniedziałek w kalendarzu liturgicznym to drugi dzień Wardawaru (Բ. օր Վարդավառի). I tak jest aż do święta Wniebowzięcia (w tym roku 15 sierpnia), że poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, jeśli nie ma wtedy wspomnienia świętych, są kolejnymi dniami obchodów Przemienienia Pańskiego - Wardawaru. 

ks. Józef Naumowicz

 » Ewangelia wg św. Mateusza 17, 1-13 (w j. polskim i ormiańśkim)Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej