default_mobilelogo

Tysiące wiernych i tysiące czerwonych róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Tak co roku wierni obchodzą w Cascii (ok. 150 km na północ od Rzymu) rocznicę śmierci jednej z najbardziej popularnych włoskich świętych - Rity, patronki od spraw po ludzku beznadziejnych. Jest opiekunką wielu dzieł charytatywnych i bractw.   
Augustianka, stygmatyczka i święta Kościoła katolickiego. Urodziła się około 1380 r. w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Rita jest jego zdrobnieniem). Jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek, które miały swój klasztor w Cascii. Była osoba niewykształconą, analfabetką. Przed 22 maja odmawiana jest nowenna do św. Rity. Np. ormiańskokatolickiej parafii w Panik (Armenia) od 11 maja trwała przed tym świętem codzienna modlitwa do św. Rity o pokój na świecie.
Najstarszym wizerunkiem św. Rity w Polsce jest obraz pochodzący z XVIII wieku. Znajduje się on w kaplicy Sióstr Augustianek w Krakowie – tzw. kaplicy węgierskiej. Znajdował się on do lat 40-tych XX wieku w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Gdy w 1944 roku w miejscu ołtarza św. Rity została umieszczona rzeźba, obraz został przekazany Siostrom Augustiankom. W kościołach będących miejscem kultu św. Rity przeważnie 22. dnia każdego miesiąca odprawiane sa msze św., często połączone z obrzędem poświęcenia róż.  22 maja odbywają się, również w Kościele ormiańskokatolickim, uroczyste msza św.
PARAFIA PÓŁNOCNA

Zapraszamy na Uroczystą Mszę świętą  w obrządku ormiańskim,
którą odprawi ks. prof. Józef Naumowicz

w 85. rocznicę koronacji w 1937 r.
Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej – Ormiańskiej
W GDAŃSKU
W NIEDZIELĘ 22 MAJA 2022 R. O GODZINIE 14.00
w kościele Świętych Piotra i Pawła, ul. Żabi Kruk 3

Msza ta wpisuje się w uroczystości Triduum Maryjnego na pamiątkę cudów za sprawą obrazu Matki Bożej Łaskawej z kościoła ormiańskiego w Stanisławowie.


ARMENIA

17 maja 2022 r.,  decyzją papieża Franciszka ks. MICHAŁ (MIKAEL) BASSALE został mianowany nowym Administratorem Apostolskim Ordynariatu dla Armenii, Gruzji, Rosji i Europy Wschodniej w Armenii.

Ks. Michał urodził się w Aleppo 16 stycznia 1969 roku, gdzie przebywał do 1987, po czym przeniósł się do klasztoru w Bzommar (Liban). Stamtąd, po ukończeniu studiów, wyjechał do Rzymu, gdzie studiował filozofię i nauki teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1997 r. Od tego czasu pełnił posługę w ormiańskim Kościół katolickim w Libanie, Armenii, Gruzji i Rosji (był proboszczem parafii w Moskwie). Od wielu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie jest proboszczem kościoła pw. Świętego Krzyża w Belmont w Stanach Zjednoczonych, przynależnego do ormiańskokatolickiej eparchii dla Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ks. Michał Bassale jest członkiem kongregacji w Bzommar (TU biografia w j. ormiańskim). 
Sprawując jako prezbiter funkcję Administratora Apostolskiego Ordynariatu, będzie pełnił obowiązki ordynariusza.
Do tej pory, od 2 listopada 2021 r., po wyborze ówczesnego eparchy Ordynariatu, abp. Rafała Minassiana na katolikosa – patriarchę Cylicji dla Ormian katolików i vacatu na stanowisku ordynariusza, ks. Karnik Hovsepian, powołany do roli wikariusza generalnego, administrował ordynariatem w imieniu Patriarchy i podejmował decyzje, w konsultacji z Patriarchą, w bieżących sprawach dotyczących kilku krajów, które Ordynariat obejmuje.

EŁ; na podstawie Vatican News, sekcja ormiańska,
strony Patriarchatu i strony parafii św. Krzyża w Belmont

 
Ormiańśkokatolicka Katedra Zwiastowania, Kair; fot Wikipedia
14 maja 2022 r.  katolikos - patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassiana, w towarzystwie arcybiskupa  Piotra Miriatiana udał się do Egiptu, by wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym Rady Kościołów Bliskiego Wschodu.
15 maja Patriarcha przewodniczył uroczystej liturgii w ormiańskokatolickim kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kairze, wygłosił kazanie (TUTAJ pełny tekst w j. ormiańskim). Wyraził w nim radość, że może przebywać na ziemi, która byłą schronieniem dla Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Podziękował abpowi Krikorowi Augustinosowi Kussanowi (biskup eparchii Aleksandrii w Egipcie, z siedzibą w katedrze ormiańskokatolickiej w Kairze) za trud włożony w przygotowanie jego wizyty.
Nawiązał też do obchodzonego w tym dniu święta Cudu Krzyża. Krzyż stał się symbolem zwycięstwa i zbawienia wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, symbolem prawdy pojawiającej się w osobie Jezusa Chrystusa, a którą wielu odrzuciło. Każdy powinien szukać prawdy, bo w niej zawiera się szczęście. Ten, kto odnajduje prawdę, odnajduje sens swojego życia.

16 maja katolikos patriarcha Rafał Piotr XXI wygłosił przemówienie inaugurujące Zgromadzenie Ogólne Rady Kościołów Bliskiego Wschodu w Kairze i udzielił błogosławieństwa (TUTAJ całe przemówienie w j. ormiańskim).

♦ 17 maja 2022 - Patriarcha Rafał Piotr XXI został wybrany przez Zgromadzenie przedstawicielem Kościołów katolickich w Radzie Kościołów Bliskiego Wschodu.
PARAFIA CENTRALNA

Po dłuższej przerwie msze święte w Warszawie znów odprawiane są w kaplicy Matki Bożej przy ul. Łazienkowskiej 14. Świętowaliśmy piątą niedzielę wielkanocną i wspomnienie ukazania się świetlistego krzyża nad Jerozolimą w 351 roku (więcej TUTAJ ). W kazaniu ks. Józef Naumowicz wyraził także radość, że znów możemy się spotykać. Wspomniał o odchodzeniu starszego pokolenia polskich Ormian, którzy uczestniczyli w mszach ormiańskich, jak śp. Andrzej Krzeczunowicz, i jednocześnie wyraził radość, że pojawiają się najmłodsi i tu wskazał na Wandzię i Jana. Podziwiał wysiłek organizatorów ormiańskiej Nocy Muzeów z dnia poprzedniego – Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, dzięki której kilkaset osób z bliska poznało pamiątki ormiańskie.
Po mszy św. odbyło się spotkanie okraszone przysmakami ormiańskimi p. Wioli Khondkarian. Do zobaczenia na najbliższej mszy św., którą będzie sprawował ks. Józef Naumowicz  w Gdańsku, w niedzielę 22 maja.
mag

Święto Ukazania się na niebie Świętego Krzyża
Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

Jest to w Kościele ormiańskim  jedno z czterech świąt Świętego Krzyża. 
W liturgii ormiańskiej cud ten jest świętowany w piątą niedzielę wielkanocną, w innych Kościołach wschodnich – zawsze 7 maja.
7 maja 351 roku na niebie ukazał się świetlisty krzyż, który rozciągał się nad całą starą Jerozolimą, poczynając od Golgoty aż do Góry Oliwnej. Był tak świetlisty, mieniący się barwami, że jaśniał o wiele bardziej niż słońce. Był widoczny przez kilka godzin. Zjawienie się Krzyża Świętego na jerozolimskim niebie najpełniej opisał biskup Jerozolimy Cyryl* w liście do ówczesnego cesarza Konstancjusza – syna Konstantyna Wielkiego (ten list jest często czytany w obrządkach wschodnich podczas liturgicznego wspomnienia tego cudu).
 
 
*  Święty Cyryl Jerozolimski - grecki biskup Jerozolimy (348–386) i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego, prawosławnego, ewangelickiego, anglikańskiego.
13 MAJA - WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

W tym roku przypada 105. rocznica początku objawień fatimskich. Z tej okazji w Fatimie 13 maja odbyły się uroczystości rocznicowe z udziałem pielgrzymów różnych narodowości. 
Objawienia fatimskie – seria objawień maryjnych uznanych przez Kościół katolicki, mających miejsce w portugalskim mieście Fatima w okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku. Świadkami objawień była trójka dzieci Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Podczas objawień miał miejsce tzw. Cud Słońca, który wedle wersji uznanej przez Kościół katolicki widziany był przez około 60 tysięcy osób, zarówno wierzących, jak niewierzących, obecnych na miejscu objawień w Cova da Iria oraz w miejscowościach odległych do 30-40 km. Kościół katolicki uznał autentyczność objawień w październiku 1930 roku.
Według relacji dzieci podczas tych objawień Matka Boża Fatimska miała im przekazać trzy Tajemnice Fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione. Dwie z nich zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Trzecią z wizji (zapisaną w 1944) upubliczniono w 2000 roku.

13 maja przypada też 41. rocznica zamachu na Jana Pawła II. ​13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież Polak został postrzelony przez Mehmeta Ali Agcę. Rannego Jana Pawła II przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie przeszedł wielogodzinną operację.
Papież od samego początku przypisywał uratowanie swojego życia Matce Bożej z Fatimy.

» o objawieniach fatimskich          » artykuł w języku ormiańskim (Vatican News)

PARAFIA CENTRALNA

15 maja 2022 r. 
5. Niedziela Wielkanocna -  Զատկական Ե Կիրակի
Święto Ukazania się Świętego Krzyża - Տօն Երեւման Սուրբ Խաչի

W tę niedzielę Msza św. w obrządku ormiańskim

w kaplicy Matki Bożej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14,

15 maja 2022 r. o godz. 11.00

Wracamy do naszej kaplicy, więc po liturgii możliwe spotkanie. Wracamy także do bardziej regularnych liturgii ormiańskich: 22 maja liturgia będzie w Gdańsku (odpust w 85. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej - Ormiańskiej) – szczegóły w najbliższym czasie. Ale w następne niedziele spotkamy się także na Łazienkowskiej.

Serdecznie zapraszam - ks. Józef Naumowicz

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.
 

Czwarta Niedziela Wielkanocna - Niedziela Czerwona
Զատկական Դ Կիրակ -  Կարմիր Կիրակի

W liturgii ormiańskiej to kolejna niedziela „kolorowa”, tym razem Czerwona (Karmir). Kolor czerwony symbolizuje krew Chrystusa przelaną dla naszego zbawienia i krew męczenników, którzy zginęli za wiarę. "Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa." (Ew. wg św. Łk 9,23-24).

W obrządku łacińskim Czwarta Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza, Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 roku. 
8 maja 2022 w Rzymie, u św. Jana na Lateranie, w czwartą niedzielę wielkanocną, zostało opublikowane Orędzie Papieża Franciszka na ten dzień, które nosi tytuł: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”.

zdjęcie: Vatican News 2015, 

» Ewangelia na tą niedzielę: wg św. Jana 5, 19-30             » pełny tekst Orędzia na 59. Światowy Dzień Modlitw o PowołaniaARMENIA

Ukazał się trzeci, numer czasopisma «Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara”) wspólnot katolickich rejonu Aszocka (prow. Szirak, Armenia).
Zawiera artykuły dotyczące wiary, nauki ormiańskiego Kościoła katolickiego i Kościoła powszechnego. W tym numerze są to artykuły o poście, grzechu, pokucie, zadośćuczynieniu, znaczeniu cierpienia, posłuszeństwa, ofierze Krzyża i Zmartwychwstaniu, a także wypowiedzi wiernych regionu mówiące o własnym doświadczeniu wiary.

Pod koniec listopada 2019 r. Ormiańskokatolicki Związek Młodzieży Bavry wydał gazetę «Կանթեղ». Szerzej pisaliśmy o tym w TYM aktykule. Później powstały kolejne czasopisma w rejonie Aszocka, tworzone przez wspólnoty katolickie tamtejszych wiosek: w BavrzeMets Sepasar, Ghazanchi i Sizavet.
1 września 2020 r. ukazał się pierwszy numer gazet pt. "Տիրամոր Կանթեղ", która połączyła  je wszystkie, a w marcu 2022 r. ukazał się kolejny, w nowej formie i pod nowym tytułem:«Կաթողիկէ հավատք» („Katolicka Wiara” , o czym TUTAJ). 
Czasopismo redaguje ks. Hovsep Galstyan, duszpasterz kilku parafii rejonu Aszocka. Wydawcą jest Ordynariat Ormiańskiego Kościoła Katolickiego Armenii i Europy Wschodniej. Publikacji patronują: patriarcha katolikos Rafał Piotr XXI Minassian i Caritas Armenii.

 Gazeta w formie elektronicznej (PDF) TUTAJ.
Wiosna w Arpeni (prow. Szirak, Armenia), 2020 r.
Trzecia Niedziela Wielkanocna
Զատկական Գ Կիրակի  
Niedziela Kościoła Powszechnego – Niedziela Zielona
Աշխարհամատրան Կիրակի – Կանաչ Կիրակի 

Obecna niedziela, zwana popularnie Niedzielą Zieloną (Kanacz Kiraki) nawiązuje do wiosennego przebudzenia przyrody, ale także do nowego życia, jakie pojawiło się w sercach uczniów Jezusa i w nowo założonym Kościele po cudzie zmartwychwstania.

» cały artykuł


 Panik (prow. Szirak, Armenia), 2019 r.

Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. (św. Jan Paweł II)
Մարիամի հետ՝ աղօթել Քրիստոսին (Սբ. Յովհաննէս Պօղոս Բ.) 

W katolickim Kościele, również w Armenii, w maju odbywają się nabożeństwa i procesje poświęcone Najświętszej Marii Pannie, odmawia się różaniec. W ormiańskim Kościele nie ma tradycji oddzielnego "miesiąca różańcowego" (w łacińskim - październik).

Nabożeństwo majowe znane było na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc ten poświęcić Maryi. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. Papież Paweł VI w encyklice Mense maio podkreślił, że miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. 
Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przez cały miesiąc odprawiane są nabożeństwa majowe, które są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi. 
W Polsce nabożeństwa majowe swoją tradycją sięgają połowy XIX wieku, najczęściej odprawiane są w kościołach, ale również przy krzyżach, figurach i przydrożnych kapliczkach.
Ormiańskokatolickie parafie w Armenii zapraszają swoich wiernych do wspólnej majowej modlitwy. Np. w kaplicy Seminarium pw. Świętych Archaniołów w Erywaniu będzie odprawiana codziennie od 2 do 31 maja o godz. 19.00 (17.00 czasu polskiego), rozpocznie się w niedziele 1 maja o godz. 11.00 (9.00 czasu polskiego), i modlitwa ta będzie transmitowana na facebooku.

» Historia różańca            » O nabożeństwach majowych (brewiarz.pl)
jak modlić się na różańcu (art. w j.ormiańskim)

 

27 kwietnia 2022 r. mija osiem lat od kanonizacji dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Papież Polak dołączył do grona świętych dziewięć lat po swojej śmierci oraz trzy lata po beatyfikacji. Uroczystość ta, podobnie jak Jego beatyfikacja w 2011 roku, odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. To święto ustanowił Jan Paweł II w 2000 roku, podczas kanonizacji siostry Faustyny, orędowniczki Bożego Miłosierdzia.

Kanonizacja Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014 r. – skończyła drogę na ołtarze papieża, który za życia przywiązywał ogromną wagę do świętości. W ciągu swego długiego pontyfikatu beatyfikował i kanonizował więcej błogosławionych i świętych niż jego wszyscy poprzednicy od końca XVI wieku razem wzięci.
Proces kanonizacyjny rozpoczął się nieoficjalnie tuż po beatyfikacji. 5 lipca 2013 papież Franciszek oficjalnie uznał, że za sprawą bł. Jana Pawła II została cudownie uzdrowiona Kostarykanka Floribeth Mora Diaz. 30 września tego samego roku papież ogłosił, że Jan XXIII i Jan Paweł II zostaną kanonizowani 27 kwietnia 2014 – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wiąże to kanonizację papieża Polaka z kanonizowaną przezeń w 2000 r. św. Faustyną Kowalską, która zapoczątkowała kult Bożego Miłosierdzia.

Podczas uroczystości kanonizacji w 2014 roku, Franciszek nazwał Jana Pawła II „papieżem rodziny”, odnosząc się do jednego z najważniejszych przesłań jego pontyfikatu, którym była obrona rodziny i świętości życia. Papież Polak poświęcił tym kwestiom między innymi dwa dokumenty – adhortację apostolską „O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym” oraz „List do rodzin”.

» artykuł "Jan Paweł II – kanonizacja papieża, który kanonizował tysiące" (Muzeum Historii Polski)
    » art. w j. ormiańskim (Vatican News)

 

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Astwacajin Woghormutian),
Druga Niedziela Wielkanocna - Niedziela Nowa (orm.), Զատկական Բ Կիրակի - Նոր կիրակի

a także Dzień Pamięci o Ludobójstwie Ormian.

Mszę św. w obrządku ormiańskim, o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach odprawił w tym dniu ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańskokatolicki w Polsce.

Niedziela Miłosierdzia Bożego to też święto patronalne Caritas.
W tym roku będzie obchodzona jako DZIEŃ DOBRA.
DZIEŃ DOBRA to huczne i radosne świętowanie NIEDZIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce. „To święto, podczas którego chcemy pokazać, jak wiele dobrego dzieje się dzięki pracy wolontariuszy Caritas. Tego dnia łączymy siły i w całym kraju organizujemy kilkaset wydarzeń, które wyjdą poza mury budynków parafialnych. Koncerty, pikniki, warsztaty i wspólna modlitwa, to tylko niektóre formy świętowania. Tego dnia pamiętamy o przesłaniu św. Faustyny Kowalskiej: „gdzie miłość przewodniczy tam wszystko jest dobre. (...) Wydarzenia takie jak te, pozwalają nam odkrywać, że dobra jest więcej. I taka właśnie jest idea Dnia Dobra.”. 
Na antenie TVP1 (początek o godz. 17.15) zostanie wyemitowany koncert, stanowiący zwieńczenie obchodów Dnia Dobra – święta Caritas promującego ideę pomagania. Podczas widowiska występy zespołów i solistów będą przeplatały się z materiałami filmowymi przybliżającymi działalność Caritas. Zaprezentowane zostaną miejsca, które są domem – placówki Caritas dające schronienie m.in. uchodźcom wojennym z Ukrainy. To na ich wsparcie zostaną przeznaczone wpływy z kwest organizowanych przez Caritas w Dniu Dobra w całej Polsce.
 

 24 kwietnia 2022 - NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (Astwacajin Woghormutian)

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ogłoszone przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji siostry Faustyny w 2000 r. jako wypełnienie prośby Chrystusa. 17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu.
Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.(Dz. 699)

» O Święcie Miłosierdzia Bożego       »  o obrazie Miłosierdzia Bożego w j. ormiańskim      » „Dzienniczek" S. Faustyny (PDF)

 

24 kwietnia 2022 r.
 druga Niedziela Wielkanocna (orm.) zwana także Niedzielą Nową

Զատկական Բ Կիրակի - Նոր կիրակի,
w obrządku łacińskim to Święto ku czci Bożego Miłosierdzia
Աստուածային Ողորմութեան - լատ.

Świątynia Opatrzności Bożej, poświęcenie chaczkaru - 22 września 2018 r.; fot. Wojciech Łączyński


 

24 kwietnia to także Dzień Pamięci o Ludobójstwie OrmianCo roku 24 kwietnia Ormianie na całym świecie, ich przyjaciele i sympatycy łączą się we wspólnej refleksji, uczczeniu ofiar i modlitwie, także za wstawiennictwem Świętych Męczenników Ormiańskich. - Ապրիլի 24, Սրբոց Նահատակած Օր. 107-րդ Տարելից Հայոց Ցեղասպանութեան


Przypominam zaproszenie na Mszę św. w obrządku ormiańskim

 w kościele na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 3: 

 W NIEDZIELĘ 24 KWIETNIA, godz. 9.00

Zapraszam także do udziału on-line poprzez transmisję Mszy:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl
» fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny TUTAJ 

Serdecznie zapraszam do wspólnej pamięci i wspólnej modlitwy - 
                                                                               ks. Józef Naumowicz - duszpasterz ormiańskokatolicki w Polsce

ARMENIA

Radujmy się, weselmy się!
Zmartwychwstał Pan, Alleluja!
I w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, trochę świątecznego uśmiechu...
Wielkanocne świętowanie, z modlitwą, tradycją i pysznościami, w ormiańskim przedszkolu katolickim w Mets Sepasar (rejon Aszocka, prow. Szirak), z udziałem ks. Hovsepa Galstyana, duszpasterza Kościoła katolickiego w kilku górskich parafiach tego rejonu.
Przedszkole Ormiańśkiego Kościoła Katolickiego zostało założone w 2004 roku przez proboszcza wspólnoty, pod patronatem Caritas Armenia i gminy Mets Sepasar, ze wsparciem gminy Aszocka. Nad działalnością przedszkola czuwa troskliwy proboszcza miejscowej wspólnoty, ks. Hovsep Galstyan. Naczelne hasło przedszkola to: „Dorastanie poprzez program zdrowego żywienia”. Działania podejmowane w przedszkolu mają na celu pełny rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i wychowanie każdego dziecka, tak aby stało się ono zdrową i twórczą jednostką. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat.
     
zdjęcia: FB przedszkola

Ormiańskokatolicka liturgia Wielkanocna  
17.04.2022 r., w katedrze w Moskwie


18 kwietnia 2022 r. - OR MERELOC - Օր Մեռելոց 
Pięć głównych świąt w ormiańskokatolickim kalendarzu liturgicznym, to: Święto Objawienia i Chrztu Pańskiego, Wielkanoc, Przemienienie Pańskie, Wniebowzięcie NMP, Podwyższenie Krzyża Świętego. Po każdym z nich następuje Dzień Zaduszny (Or Mereloc, Օր Մեռելոց).
Największą rangę ma ten w poniedziałek po Wielkanocy.
Jak podkreślił ks. Petros Yesayan podczas ubiegłorocznej mszy św. Paschy w Niedzielę Wielkanocną: "Jutrzejsza liturgia, Or Mereloc; jutro trzeba być na mszy św., to jedyny Or Mereloc, kiedy Kościół wymaga, żeby być na mszy św."


WIELKANOC – Zatik Harutian – Ջատիկ Յարութեան
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Transmisja ormiańskokatolickiej Liturgii
Wielkanocnej, 17.04.2022 r.
Seminarium pw. Świętych Archaniołów, ARMENIA, ERYWAŃ
Ormiańskokatolicka liturgia Wielkanocna, 17.04.2022 r., godz. 15.30, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w katedrze w Moskwie, celebrans ks. Petros Yesayan
   
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej