default_mobilelogo
                   

 św. Nerses Sznorhali,
NARODZENIE*

Narodziłeś się w naszym ludzkim ciele Ty, który byłeś najpierw zrodzony bezcieleśnie z Ojca: odjąłeś ból pierwszego człowieka okrytego liśćmi, dzięki Twoim pieluchom.

O Ty, Słowo, leżysz w żłobie [należącym do zwierzęcia], które słów nie wymawia, aby stać się pokarmem tego, który jest obdarzony słowem. O Ty, światło objawione przez światło gwiazdy: Magowie dzięki niej Tobie oddali pokłon.
Chóry anielskie zstąpiły do jaskini i Tobie służyły w czasie Twojego świętego narodzenia; one doniosły pasterzom zwiastując im dobra nowinę i śpiewały: "Chwała na wysokościach".

* Z poematu „Jezus, Syn jedyny Ojca” św. Nersesa Sznorhali, w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego.

Nerses Sznorhali (Wdzięczny), Սուրբ Ներսես Շնորհալի (Ներսես Դ Կլայեցի, Ներսես Երգեցող; 1102 – 1178) Patriarcha ormiański - teolog, wielki chrześcijański pisarz i poeta, Święty apostolskiego Kościoła ormiańskiego oraz Kościoła katolickiego. Działał  na rzecz zjednoczenia Kościołów chrześcijańskich.

 

św. Matka Teresa z Kalkuty
BOŻE NARODZENIE

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty MC, właśc. Agnes Gonxha Bojaxhiu (ur. 26 sierpnia 1910 r. w Skopje w Imperium Osmańskim, zm. 5 września 1997 w Kalkucie w Indiach) – albańska zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości. W 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, a rok później najwyższe indyjskie odznaczenie państwowe – order Bharat Ratna – za pracę humanitarną. Święta Kościoła katolickiego.

 
 

Christos cnaw jew hajtnecaw! – Orhnial e hajtnutiun Christosi.
Chrystus się narodził i objawił
– Błogosławione jest objawienie Chrystusa

Z okazji świąt Narodzenia i Objawienia Bożego,

składam serdeczne życzenia wszystkim Ormianom w Polsce,
także ich Sympatykom i Przyjaciołom,
licznym Rodzinom polsko-ormiańskim / ormiańsko-polskim.
Wszystkim życzę zdrowych, błogosławionych Świąt,
by przyniosły nam one jak najwięcej duchowych mocy,
pokoju i nadziei, tak bardzo dzisiaj potrzebnych.

ks. Józef Naumowicz  

*

 
Światowy Dzień Pokoju – ustanowiony z inicjatywy francuskiego filozofa, podróżnika i humanisty Raoula Follereau przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967, skierowanym nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. 
*
21 grudnia 2021 r. w papieskim biurze prasowym ogłoszono, podpisane 8 grudnia 2021 r. w Watykanie, orędzie papieża Franciszka na 55. Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony będzie 1 stycznia 2022 r.. W przesłaniu tym Ojciec Święty pisze o drodze pokoju, która niestety wciąż pozostaje odległa od realnego życia. Na świecie nasilają się wojny i konflikty. Wskazuje trzy drogi budowania pokoju.
Temat tegorocznego orędzia brzmi: „Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca: narzędzia budowania trwałego pokoju”. 
 

W rozmowie z włoską agencją misyjną AsiaNews patriarcha Rafael Bedros XXI powiedział: "Armenia i Turcja są gotowe do powołania swych wysłanników na rozmowy w celu unormowania stosunków między nimi." 
Wypowiedź ta nawiązywała do oświadczenia tureckiego ministra spraw zagranicznych Mevluta Çavuşoğlu z 13 grudnia 2021 r., iż jego kraj i Armenia uzgodnią wzajemne mianowanie swych wysłanników specjalnych do przedyskutowania “środków” w celu normalizacji stosunków między nimi. Przedmiotem rozmów będzie także wznowienie połączeń lotniczych między Stambułem a Erywaniem.
W 2009 oba kraje podpisały historyczne porozumienie pokojowe o przywróceniu kontaktów i ponownym otwarciu granic, którego jednak do dziś nie ratyfikowano a stosunki wzajemne pozostają napięte.
Kaplica św. Jana Chrzciciela w pobliżu wsi Hartagyugh (prow. Lori, Armenia), znajduje się na wysokości 2157 metrów, na trudno dostępnym wzgórzu. By do niej dojść
trzeba wspiąć się ok. 3 km od wioski Hartagyugh lub Mets Parni. Droga jest stroma i trudna. Sanktuarium, jedno z siedmiu najważniejszych miejsc pielgrzymek. Kaplica otoczona jest wielka czcią i miłością przez wiernych. Wierzący w moc wstawiennictwa Marii Panny i św. Jana Chrzciciela otrzymali wiele łask, zostali uzdrowieni z poważnych chorób.
Nie zachowała się pierwotna kaplica. Była trzykrotnie wysadzana w powietrze i palona w czasie reżimu komunistycznego, i trzykrotnie odrestaurowana staraniem mieszkańców wsi. Obecna pochodzi z 1958 r.
Wokół kaplicy pielgrzymi ustawili setki chaczkarów. 
zdjęcia: FB Hratchia Gasparyan
IV niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Դ. Կիրակի Յիսնակաց)
W tej Ewangelii Jezus umacnia naszą nadzieję, zapewniając, że Bóg zaprasza każdego z nas, kto chce przyjąć Jego obietnicę, na wspaniałą ucztę weselną. Odpowiedzią na to zaproszenie ma być nasza wiara, ale także miłość, jaką okazujemy wszystkim ludziom.
Obraz uczty ukazuje sedno miłości. Miłość Boga z jednej strony domaga się wszystkiego od nas. A z drugiej strony wszystko ofiaruje. Wszystkiego się od nas domaga, abyśmy nic nie zatrzymali dla siebie. W dzisiejszej przypowieści Jezus ukazuje nam to przez wezwanie na ucztę. Największym darem jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jest nasza obecność, nasz czas, nasza uwaga. Jak bardzo cierpi drugi człowiek, gdy nie otrzymuje tego od bliźnich.
Bóg przygotował dla nas ucztę. Ma największy dar: swoją miłość do nas. Przypowieść o uczcie pokazuje, że może być i tak, że odtrącimy Boga, Jego dary i Jego samego. Bo są ważniejsze sprawy, interesy, rzeczy, którymi trzeba się zająć lub relacje, które stawiamy przed Nim. Miłość wszystko zabiera i wszystko daje. 
"Jeszcze słowo o człowieczeństwie i hojności. Jezus mówi nam, że kiedy wydajesz ucztę, nie zapraszaj tych, którzy odwzajemnią twoje zaproszenie, ale ugość tych, którzy nie mogą się odwzajemnić, ciebie zaprosić i dać coś w zamian. To przesłanie Chrystusa jest bardzo trudne, ale jeśli naprawdę chcemy nazywać się Jego uczniami, musimy wypełniać Jego przykazania, a zwłaszcza otwierać nasze serca na wszystkich bez wyjątku. Pomagajmy najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, a nawet naszym wrogom. Wtedy  otrzymamy piękną nagrodę w Królestwie Niebieskim." (ks. H.K.)

 VATICAN NEWS; https://www.chwila-jezuici.pl/
 
"Niepokalane Poczęcie" Francisco de Zurbarán;
National Gallery w Londynie
 

9 grudnia 2021 r. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi, Bogurodzicy
(w Kościele rzymskokatolickim obchodzona jest 8 grudnia)
Ton anarat juchuthjan serbo kusin Mariamu Astwacacni
Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի

Tylko obrządek katolicki ma w nazwie święta „Niepokalane” Poczęcie, inne wyznania chrześcijańskie, prawosławne i orientalne, obchodzą 9 grudnia „Święto poczęcia Najświętszej Panny Maryi” (też taką nazwę nosi to święto w ormiańskim Kościele apostolskim: Տօն U. Կոյս Մարիամի Յղութեան). Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyznawana i praktycznie nie miała przeciwników.

Prawdę, że Maryja, napełniona „łaską” przez Boga (Łk 1, 28), została odkupiona od chwili swego poczęcia, Kościół katolicki wyznawał od wieków, a oficjalnie potwierdził ją poprzez dogmat, ogłoszony uroczyście  8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus, papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

» "Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny" (brewiarz.pl) 
 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia w zgromadzeniu ormiańskich Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP:
» w Bzommar - Liban (VAICAN NEWS)     » w Giumri (VAICAN NEWS)      
»  w Rzymie (VAICAN NEWS)

 

  PARAFIA POŁUDNIOWA 


Pierwszą Mszę świętą w intencji śp. abpa Józefa Teofila Teodorowicza w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu odprawił ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski dnia 26 października 2008 roku przy okazji poświęcenia stojącego na placu przykościelnym pomnika upamiętniającego świetlaną postać Arcybiskupa. Proboszczem w Osetnie (nasza parafia) był wówczas ks. Jan Baszak. Od tamtej pory w pierwszą niedzielę grudnia odprawiana jest u nas barbórkowa Msza św. w intencji okolicznych górników i abpa J.T.Teodorowicza, bowiem właśnie 4 grudnia 1938 roku Dobry Pan zamknął Jego oczy.
W październiku (2021 r.) ukazał się długo oczekiwany, nowy Modlitewnik ormiańskiego Kościoła katolickiego. Publikacja została sfinansowana przez patriarchę katolikosa Rafaela Bedrosa XXI Minassiana i Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” (Օգնություն Եկեղեցու Կարիք  - Kirche in Not - Aid to the Church in Need), przy wsparciu katolickich organizacji charytatywnych.
Modlitewnik opracowany został, z wielkim nakładem pracy, przez duchownych ormiańskokatolickich Armenii. Jest bardzo obszerny (384 strony!), zawiera zbiór wielu modlitw, modlitwy Ojców Kościoła, nabożeństwa (np. Drogi Krzyżowej), pieśni z komentarzami, przedstawia doktrynę wiary chrześcijańskiej.
Modlitewnik poprzedzony jest wstępem, zawierającym słowa katolikosa Rafela Bedrosa XXI wyrażające nadzieję, że publikacja będzie służyć wiernym do rozwoju duchowego i umacniania wiary. Patriarcha zapewnia o swojej modlitwie za czytających te słowa i ich rodziny, ojcowskie błogosławieństwo dla nich, a przede wszystkim dla autorów modlitewnika.

Na razie został wydrukowany w ograniczonej ilości. Dzięki wsparciu wiernych byłby możliwy druk większej ilości.

Msza św. w obrządku ormiańskim, którą w niedzielę, 5 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach odprawił ks. Józef Naumowicz. Śpiewy prowadził Andrij Szkriabiuk, kantor zajmujący się śpiewem ukraińskosłowiańskim, greckobizantyjskim, gruzińskim i ormiańskim, kierownik chóru Ormiańskiej Katedry we Lwowie.
Msza św. sprawowana była w dwóch intencjach:  abpa Józefa Teodorowicza w 83. rocznicę jego śmierci i śp. Roberta Pożarskiego, zmarłego 29 listopada 2021 r., wybitnego śpiewaka gregoriańskiego i znawcę muzyki dawnej.

  

5 grudnia - III niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Գ. Կիրակի Յիսնակաց)

Przesłanie tej niedzieli, to wykorzystać dany czas i szanse, by przy Bożej pomocy i troskliwości przynosić dobre owoce naszego życia. Liczyć na Boże miłosierdzie i ufać w nie, ale zrobić też wszystko, by wypełnić Bożą wolę. 
Dzisiejsza ewangelia, to wezwanie do nawrócenia.

» Ewangelia wg św. Łukasza (13, 1-9)

Przypowieść o niepłodnym drzewie figowym jest przykładem przygotowania do Narodzenia Jezusa. Wizerunek figowca wielokrotnie występuje w Starym Testamencie, jest przykładem cierpliwości i hojności Boga. Ale też przypowieść przypomina, że istnieje jej granica. Oprócz cierpliwości i miłosierdzia jest i Boży gniew.
Nawrócenie się owocujące zbawieniem czasem dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa, niekiedy trwa dłużej, aż człowiek pokona w sobie opór przed panowaniem Boga w swoim życiu. Bóg daje człowiekowi na to czas, podobnie jak ogrodnik, który pragnie uratować drzewo figowe przed wycięciem, jeszcze nawozi je i okopuje.
Przykłady oparte o obraz figowca, który nie owocuje, a którego owoc jest oczekiwany, odwołują się do ponad dwóch lat służby Jezusa. Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy Jezus ma jeszcze czekać na ich wiarę? Każdy człowiek ma czas na decyzję uwierzenia aż do końca ziemskiego życia.   (fbiblos.org; 
Vatican Radio, art. w j. ormiańskim)

» ks. Hovsep Kelegian (Paryż); VATICAN NEWS (w j. ormiańskim)

 

PARAFIA CENTRALNA


Zapraszam na Mszę św. w obrządku ormiańskim

w najbliższą niedzielę, 5 grudnia 2021 r. o godz. 9.00
w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 5.

Śpiewy poprowadzi specjalny gość, Andrij Szkriabiuk, kantor zajmujący się śpiewem ukraińskosłowiańskim, greckobizantyjskim, gruzińskim i ormiańskim, kierownik chóru Ormiańskiej Katedry we Lwowie.

Wspomnimy abpa Józefa Teodorowicza w 83. rocznicę jego śmierci i śp. Roberta Pożarskiego, zmarłego 29 listopada 2021 r., wybitnego śpiewaka gregoriańskiego i znawcę muzyki dawnej, który rozpoczął wspólnie z nami zgłębianie śpiewu liturgii ormiańskiej.

Z serdeczną pamięcią w modlitwie
ks. Józef Naumowicz
Uwaga: w bielańskim kościele możemy modlić się z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Liturgia będzie też transmitowana:
» strona internetowa parafii www.lasbielanski.pl             » fanpage parafii, pod adresem: www.facebook.com/Lasbielanski
Mszalik do liturgii ormiańskiej dostępny jest TUTAJ     

 »  harmonogram Mszy Świętych w Parafii Centralnej                                  » ogólnopolski harmonogram Mszy św.
 


  PARAFIA POŁUDNIOWA 

Wczoraj dostaliśmy zaproszenie na tradycyjną już w Ryczeniu mszę św. barbórkową, przekazane przez pana Marka Kubickiego - górnika (ryczenianin z urodzenia i wyboru, sztygar z Zakładów Górniczych RUDNA):

 W niedzielę 5 grudnia 2021 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryczeniu
odprawiona zostanie Msza św.
w intencjach:
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Świętej Barbary dla Górników  z Ryczenia i okolic
oraz dar życia wiecznego dla zmarłego Arcybiskupa Józefa Teodorowicza w 83. rocznicę Jego śmierci.

Zapraszają górnicy z Ryczenia i okolic oraz proboszcz Ryszard Skocz z Osetna

Ryczeń, pow. górowski, województwo dolnośląskie.
Będzie to kolejna msza św. tradycyjnie odprawiana z początkiem grudnia w intencji ryczeńskich górników. Zawsze również podczas tych barbórkowych mszy św. wspominany jest abp. Józef Teodorowicz, ostatni arcybiskup ormiańskokatolicki na terenie Rzeczypospolitej.
W kościelnej galerii wybitnych kaznodziejów, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, znajduje się jego portret (poświęcony i zawieszony w maju 2013 r.) pędzla Tomasza Wojnowskiego, a obok kościoła stoi obelisk upamiętniający arcybiskupa, dłuta ryczeńskiego kamieniarza Jacka Tańskiego - ufundowany przez mieszkańców, poświęcony 26 października 2008 r.

            » o pierwszym w Polsce pomniku abp. Terodorowicza
» o św. Barbarze, abp. Teodorowiczu i mszach św. barbórkowych

Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*

Według tradycji pierwsza drewniana świątynia ormiańska stanęła we Lwowie jeszcze w XII w. w miejscu obecnej katedry Wniebowzięcia NMP. W 1363 r. zakończono budowę nowego murowanego kościoła, który stał się siedzibą ormiańskiego biskupstwa lwowskiego i miejscowej parafii. Gmach autorstwa włoskiego architekta Dore nawiązywał stylem do architektury ormiańskiej z Krymu, z charakterystyczną ornamentyką winorośli i polichromią we wnętrzu. Do zbudowanej z ciosanego kamienia i zwieńczonej kopułą katedry dobudowano w początku XV w. arkadowe krużganki, gdzie pod posadzką chowano zasłużone postaci świata ormiańskiego. 

 
 
  Pomnik św. Grzegorza z  Nareku odsłonięty
5 kwietnia 2018 r. w Ogr
odach Watykańskich
II niedziela „adwentu” w obrządku ormiańskim (Բ. Կիրակի Յիսնակաց)
(łac. pierwsza niedziela adwentu)
Udziel nam, Panie, szczerego pragnienia miłości i czynienia dobra.
                 
(Św. Grzegorz z Nareku, "Litania na Boże Narodzenie")
W obrządku ormiańskim to już drugi tydzień 50-dniowego przygotowania do święta Narodzenia i Epifanii (Objawienia) naszego Pana i Zbawiciela. Mamy długi czas, by się nieco zatrzymać i zastanowić, by coraz bardziej odkrywać to, co w życiu najważniejsze. Bo można, jak ten nierozsądny bogacz z Ewangelii, dać się pochłonąć wyłącznie sprawom ziemskim, skupić tylko na jednym wymiarze życia, jakim są nasze doraźne sukcesy i dobra tego świata, które są potrzebne, ale nie tylko one. Istotne są także wartości duchowe, w sumie najbardziej trwałe.
Adwent jest po to, by przywrócić właściwe i rozsądne proporcje między troską o sprawy doczesne i duchowe, i by zadbać także o „spichlerz” naszego serca, by znalazło się w nim jak najwięcej dóbr, od których zależy nasze życie.  
Poprzednia, pierwsza niedziela ormiańskiego adwentu przypominała o modlitwie, o jej potrzebie i wartości. Obecna druga niedziela zachęca, by bardziej zaufać Bogu, odkrywać Jego obecność i Jego dary w nas i wokół nas. I by starać się „raczej o Jego królestwo, a wszystko inne będzie nam dodane”.
Przykład i wstawiennictwo św. Grzegorza z Nareku niech nam pomaga coraz lepiej rozpoznawać, jak wielkim darem jest przyjście Boga, Jego narodzenie i objawienie się światu. By bardziej poświęcić się Jezusowi przez nasze czyny, myśli i modlitwy.
ks. prof. Józef Naumowicz, 2017
 
ARMENIA
W sobotę 20 listopada 2021 r. w Ghazanchi, jednej z górskich wiosek położonych w prowincji Szirak, w rejonie Aszocka (7 km od granicy gruzińskiej i 20 km od granicy tureckiej),  odbyła się uroczystość poświęcenia i osadzenia krzyża (i zawieszenia dzwonu) na wieży nowo wybudowanego kościoła pw. św. Józefa.
Na terenie starej wsi, z której obecnie pozostały tylko ruiny, był wybudowany też kościół. Niestety tylko fundamenty się zachowały. Teraz nikt nawet nie pamięta, w którym roku go wybudowano.
Rozpoczęcie budowy nowego kościoła ormiańskokatolickiego w Ghazanchi, który stoi już na terenie nowej wsi, nastąpiło 20 listopada 2014 roku z inicjatywy i przy wsparciu ówczesnego Ordynariusza, obecnego Patriarchy – katolikosa Rafaela Bedrosa XXI. Odbyła się wtedy uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, ale prace przerwano z powodu braku funduszy.
Wiele lat później, w 2020 roku, budowę wznowiono z inicjatywy i przy wsparciu ówczesnego Ordynariusza. Dzięki też jego staraniom i pomocy budowę wsparł Kościół katolicki spoza Armenii, w tym „Renovabis” -niemiecka katolicka organizacja charytatywna.
Ceremonii poświęcenia krzyża przewodniczył ks. prałat Karnik Hovsepyan, wikariusz generalny, administrator Ordynariatu, działając w imieniu patriarchy Rafaela Bedrosa XXI. W uroczystości uczestniczyli również inni księża, było też wielu wiernych, w tym członkowie bardzo aktywnie w tych miejscowościach działającego Ormiańskokatolickiego Związku Młodzieży.
zdjęcie: Vatican Media

W niedzielę 14 listopada 2021 r. – po raz piąty – obchodzony będzie w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich. Mottem tegorocznego Dnia są słowa z Ewangelii wg. Św. Marka:

“Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7)

"Ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami" - napisał papież Franciszek.
Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera” ogłoszonym na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą (wg łacińskiego kalendarza liturgicznego), przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  To dzień miłości i solidarności z cierpiącymi z powodu biedy i niedostatku. Jest wezwaniem, aby każdy dzień był pełen miłości do drugiego człowieka.

12 listopada 2021 r., Papież Franciszek spotkał się w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu z grupą ponad 500 ubogich, bezdomnych, bezrobotnych i imigrantów z całej Europy, wysłuchał świadectwa życia niektórych z nich. 
13 czerwca 2021 r. papież Franciszek wydał Orędzie na ten dzień (Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2021, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy).

Z orędzia Ojca Świętego:
"Oblicze Boga, które On objawia, jest bowiem obliczem Ojca biednych, bliskiego biednym. Całe dzieło Jezusa potwierdza, iż ubóstwo nie jest owocem nieszczęścia, ale konkretnym znakiem Jego obecności pośród nas. Nie odnajdujemy Go tam, gdzie chcemy i wtedy, kiedy chcemy, ale rozpoznajemy Go w życiu ubogich, w ich cierpieniu i wzgardzeniu, w nieludzkich czasem warunkach, w których zmuszeni są żyć. Nie przestaję powtarzać, że ubodzy są prawdziwymi ewangelizatorami, ponieważ pierwsi zostali zewangelizowani i powołani do udziału w błogosławieństwie Pana i Jego Królestwa (por. Mt 5, 3)."

» PEŁNY TEKST (w kilku językach) ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO
» artykuł w j. ormiańskim (VATICAN NEWS)

 

Archaniołowie: Rafał, Michał, Gabriel Michele Tosini (1503–1577) 

 
Syrpoc hresztakapetacyn: Gabrieli, Mikajeli jew Rapajeli
Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի ե ւ Ռափայէլի
Aniołowie są istotami z natury swojej różnymi od ludzi. Ponieważ należą do stworzeń, a przez to są nam bliscy, Kościół obchodzi ich święto. W tym roku dzisiaj, 6 listopada 2021, czcimy Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała oraz wszystkie wojska niebieskie.

W ormiańskim kościele katolickim jest to święto ruchome. W katolickim kościele łacińskim od ostatniej reformy kalendarza kościelnego wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego  dnia - 29 września.
Są to istoty duchowe posiadające rozum i wolę, których zadaniem jest wielbić Boga oraz nieść pomoc ludziom na drodze wiary. O ich istnieniu i działaniu mówi nie tylko Biblia, ale także wielu świętych i błogosławionych.
Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak Bóg?" W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12, 1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12, 7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem,
Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8, 15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i do Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1),
Archanioł Rafał - Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12, 15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.
» cały artykuł

ARMENIA

2 listopada 2021 r., decyzją Jego Świątobliwości Katolikosa-Patriarchy Rafaela Bedrosa XXI  ks. KARNIK HOVSEPIAN, protoarchimandryta Ormiańskiego Kościoła Katolickiego w Armenii, został powołany do roli wikariusza generalnego, który w imieniu patriarchy będzie administrował Ordynariatem Ormiańskiego Kościoła Katolickiego dla Armenii i Europy Wschodniej.
Po wyborze dotychczasowego eparchy Ordynariatu, abp. Rafaela Minassiana, na nowego katolikosa – patriarchę Cylicji dla Ormian - katolików  powstał vacat na tym stanowisku. Ks. Karnik Hovsepian do czasu wyboru przez Synod nowego biskupa - ordynariusza będzie pełnił jego obowiązki, w imieniu Patriarchy administrował Ordynariatem i  podejmował decyzje, w konsultacji z Patriarchą, w bieżących sprawach dotyczących kilku krajów, które Ordynariat obejmuje.

Wielebny Księże, serdecznie gratulujemy nominacji,
życzymy wiele siły w pełnieniu nowych obowiązków!

» cały artykuł

        
Tegoroczny kalendarz FKiDOP po raz pierwszy prezentuje w wersji drukowanej bezcenny, unikatowy adres dziękczynny z roku 1937, wystosowany do arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza dla uczczenia jego 50. rocznicy święceń kapłańskich i 25. rocznicy otrzymania sakry biskupiej.
Kolejne miesiące kalendarza zawierają opisy ówczesnych ormiańskokatolickich kościołów Archidiecezji Lwowskiej parafii Lwowa, Brzeżan, Czerniowiec, Horodenki, Kut, Łyśca, Stanisławowa, Śniatyna i Tyśmienicy, a zostały zilustrowane reprodukcjami akwarel tych kościołów.
Za kalendarzem przedstawimy w kolejnych miesiącach te kościoły (wszystkie artykuły znajdą się w zakładce NASZ KOŚCIÓŁ).
*
W 1628 r. król Zygmunt III zezwolił Ormianom na osiedlanie się w Śniatynie, nadając im szereg przywilejów, łącznie z prawem do postawienia własnego kościoła. Pierwszą drewnianą świątynię wzniesiono w 1631 r. Aż do początków XIX w. powstało kolejno kilka drewnianych budynków kościelnych, stawianych w miejsce tych, które albo trawił pożar, albo niszczały wskutek butwienia drewna. Dopiero dzięki staraniom proboszcza śniatyńskiego, ks. Grzegorza Barącza, w latach 1801–1805 wybodowano pierwszą murowaną świątynię, konsekrowaną pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W parafii notowano wówczas około pół tysiąca wiernych obrządku ormiańskiego.
ARMENIA

27 października 2021 r. w stolicy Armenii Erywaniu otwarto nowe biuro Nuncjatury Apostolskiej. Celem jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do działania Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Armenii.
Biuro ma charakter tymczasowy i nie zastąpi oficjalnej nuncjatury w Tbilisi (Gruzja), która pełni funkcję misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Gruzji i Armenii. Dotychczas nuncjusz apostolski w Armenii rezydował w nuncjaturze w Tbilisi. Od 2018 roku nuncjuszem w Armenii i Gruzji jest abp José Avelino Bettencourt.
Nuncjatura Apostolska w Armenii została ustanowiona 24 maja 1992 r. listem apostolskim Armeniam Nationem Jana Pawła II, gdy Armenia uzyskała niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego. Stosunki między Kościołem rzymskim a Armenią sięgają czasów starożytnych, niemal samych początków chrześcijaństwa.
Datę otwarcia nowego biura wybrano ze względu na obchodzone dziś 30-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Armenią. Inauguracja odbyła się w obecności abp. Edgara Peña Parry, substytuta Sekretariatu Stan Stolicy Apostolskiej.
       
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej