default_mobilelogo
Z wielkanocnego kazania ks. Karnika Howsepyana:
"Zmartwychwstał, nie ma go tutaj". Czy wszyscy jesteśmy świadomi tego, czego Kościół chce nas nauczyć przez głoszenie Zmartwychwstania Chrystusa?
"Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.". (Mt 16:21)
Największe z pięciu wielkich świąt kościoła ormiańskiego nosi nazwę Świeta Wielkanoc lub Wielka Wielkanoc.


«Հարություն առավ, այստեղ չէ».Հ. Գառնիկ վրդ. Հովսեփյանի զատկական քարոզը

Արդյո՞ք բոլորս գիտակից ենք, թե ինչ է ուզում մեզ սովորեցնել Եկեղեցին Քրիստոսի Հարության ավետաբեր լուրի հռչակումով:
«Դրանից յետոյ Յիսուս սկսեց յստակօրէն յայտնել աշակերտներին, թէ պէտք է, որ ինքը Երուսաղէմ գնայ, բազում չարչարանքներ կրի եւ անարգուի քահանայապետներից, օրէնսգէտներից, ժողովրդի ծերերից, սպանուի եւ երրորդ օրը յարութիւն առնի»: (Մատթ. 16,21)
Հայաստանյաց Եկեղեցու  հինգ մեծ տոներից կամ տաղավարներից մեծագույնը կոչվում է Ս. Զատիկ կամ մեծ Զատիկ:

» CAŁE WIELKANOCNE KAZANIE - KS. KARNIK YOUSEFF
(w języku ormiańskim)