default_mobilelogo
   

Dnia 6 grudnia o godzinie 11.30 w kościele Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku w Krakowie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawił Mszę św. w obrządku ormiańskokatolickim w intencji dziękczynnej z okazji 35-lecia pierwszego po drugiej wojnie światowej zjazdu Ormian polskich, jaki odbył się w Krakowie w 1980 roku, oraz 25-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kościół wypełnili wierni nie tylko z Krakowa, ale także przybyli z różnych miast Polski. Uroczystej Mszy towarzyszył liturgiczny śpiew ministrantów, których wspierali przedstawiciele ormiańskiego chóru parafialnego z Warszawy. 

RO

kazanie ks. Tadeusz isakowicza-Zaleskiego


Zarząd Związku Ormian w Polsce im. ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza zaprasza 14 i 15 listopada na X Dni Kultury Ormiańskiej.
W programie 15 listopada 2015, o godzinie 11.00 msza św. ormiańskokatolicka (Kościół Św. Trójcy, ul. Mikołowska 2, Gliwice)
W ramach obchodów rocznicowych z okazji 25-lecia działalności Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego
oraz 35-lecia pierwszego po drugiej wojnie światowej zjazdu Ormian polskich, które odbędą się w Krakowie,
wykład J. E. Ks. Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza
„Współczesny katolicyzm ormiański"
(z cyklu „Porozmawiajmy o Armenii”)
sobota 5 grudnia 2015 roku,  godz. 16.00 – 17.30
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Libraria. Wstęp wolny.                                                                                          program obchodów

Zmarł Bogdan Mojzesowicz.
Polski Ormianin. Lat 79. Urodzony w 1936 r. w Kutach, syn Mikołaja i Hanny z Janowiczów.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 3 listopada o godz. 13.00 w Obornikach Śląskich.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie ...
                                                                                                                            Ks. Tadeusz Zaleski


       
18.10.2015. Wrocław, kościół Bożego Ciała. Msza św. ormiańskokatolicka.
Celebrans: ks. Rafał Krawczyk, śpiew liturgiczny: Ara Sayegh, Georg Sayegh, Aram Sayegh, liturgiczna służba ołtarza: Georg Sayegh, Aram Sayegh.
Fot. Romana Obrocka 

Gdzie została wiara? –
dramatycznie pyta ks. Rafał.

Fot. Romana Obrocka


Po długiej przerwie dolnośląska wspólnota wiernych znów mogła uczestniczyć w Mszy św. ormiańskokatolickiej, którą sprawował ks. Rafał Krawczyk w gościnnym kościele Bożego Ciała.
Ewangeliczne słowa Jezusa wypowiedziane do mieszkańców Nazaretu: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, stały się punktem wyjścia do rozważań w kazaniu o stanie wiary i dawaniu świadectwa. Współczesny człowiek się od niej oddzielił. Ksiądz silny nacisk kładł na to, żeby swojej wiary nie zostawiać gdzieś tam, np. w miejscu urodzenia – w Erywaniu, Eczmiadzynie, czy Syrii. Żeby nie była związana tylko z miejscem. Tam – jest, a poza nim, to jej już z nami nie ma. Nie zabieramy jej ze sobą.
Piękny liturgiczny śpiew ks. Rafała i rodziny Sayeghów wzbudził,  jak zwykle,  uznanie uczestników Mszy, wśród których można było zauważyć nowe twarze. To cieszy!
Po Mszy św. wierni spotkali się przy kawie, herbacie i kołaczu ormiańskim. Jak już okazało się, że jeden Pan przyjechał na Mszę aż z Poznania, to rozmowa przy podłużnym stole nabrała rumieńców. Ksiądz zaproponował, aby każdy powiedział dwa słowa o sobie i swoich związkach z Ormianami.  Ach, ileż ormiańskich przodków zostało przywołanych! 

 

       Jedną z parafii dawnej archidiecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego była ormiańskokatolicka parafia w Łyścu. W kościele parafialnym znajdował się zaś słynący łaskami obraz Matki Bożej Łysieckiej.
Gdy w wyniku powojennych ekspatriacji, polscy Ormianie zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane, ostatni proboszcz parafii ormiańskej w Łyścu - ks. Józef Magierowski, wyjeżdżając, zabrał ze sobą cudowny obraz, który trafił pierwotnie do Starych Budkowic pod Opolem. W 1950 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii w Gliwicach, ks. Kazimierz Roszko, przeniósł obraz do gliwickiego kościółka ormiańskiego św. Trójcy, umieszczając go w głównym ołtarzu. Obraz pozostaje tam do dziś, a 3 września 1989 r. został uroczyście ukoronowany koronami papieskimi przez katolikosa-patriarchę ormiańskokatolickiego, Howannesa Bedrosa XVIII Kaspariana.
Natomiast kościół ormiański w Łyścu po II wojnie światowej został zdewastowany, potem urządzono w nim m.in. kino. Po upadku ZSRR, w Łyścu odrodziła się wspólnota rzymskokatolicka, która wspólnie z rzymskokatolicką parafią w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk) podjęła starania o odnowienie kościoła i przywrócenie mu funkcji sakralnych, z zachowaniem odniesień do ormiańskich dziejów świątyni. Ogromne zasługi na tym polu miał ks. Bazyli Pawełko, wieloletni proboszcz łaciński w Stanisławowie.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi rzymskokatolickiej parafii w Stanisławie, ormiańskokatolickiej parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Gliwicach i Związku Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach, wykonano kopię Cudownego Obrazu, która zostanie uroczyście przekazana kościołowi w Łyścu.

Terminarz uroczystości:
Niedziela, 30 sierpnia 2015 r., g. 11.00 – Gliwice, ormiański kościół pw. Trójcy Świętej – msza św. koncelebrowana przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, proboszcza orm.-kat. parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela w Gliwicach i ks. Władysława Iwaszczaka, proboszcza rz.-kat. parafii w Stanisławowie. Uroczyste poświęcenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Łysieckiej
Niedziela, 6 września 2015 r. – Łysiec k. Stanisławowa – msza św. z udziałem delegacji Ormian polskich i umieszczenie kopii cudownego obrazu w ołtarzu głównym.

Więcej informacji o dziejach kościoła ormiańskiego w Łyścu i jego niedawnym odnowieniu
Więcej informacji o historii cudownego obrazu Matki Bożej Łysieckiej

 

Obraz Matki Bożej Ormiańskiej

z Łyśca k. Stanisławowa

w sanktuarium maryjnym

w Gliwicach, gdzie dzisiaj

odbywa się odpust parafialny.

   
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych. Już w V wieku znane było w Palestynie i w Syrii. Początkowo obchodzono je tylko lokalnie w sanktuarium maryjnym niedaleko Betlejem. Od VI wieku święto zaczęło rozszerzać swój zasięg i zostało połączone ze wspomnieniem kresu życia Maryi. Było obchodzone pod różnymi nazwami: Przejścia, Zaśnięcia, Odpocznienia. Od VII wieku zostało przyjęte przez Stolicę Apostolską i przemianowane na Święto Wniebowzięcia.
W 1950 roku Papież Pius XII ustanowił Wniebowzięcie jednym z dogmatów Kościoła Katolickiego. W konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus ogłosił: „Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”. Wyznając tę prawdę katolicy wyrażają przekonanie, iż zmartwychwstanie i wniebowstąpienie to wydarzenia, które nie dotyczą jedynie samego Jezusa Chrystusa. Nowy sposób istnienia człowieka w Bogu zapoczątkowany przez zmartwychwstanie Chrystusa staje się udziałem wszystkich, którzy łączą się z Chrystusem. W pierwszej kolejności ma w nim udział Maryja. Ten nowy sposób istnienia nie ma charakteru czysto duchowego, ale obejmuje również ludzkie ciało.
W Polsce Wniebowzięcie zwane jest także Świętem Matki Bożej Zielnej. Od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Dawniej wierzono, że takie święcone bukiety mają szczególną moc: zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie.
                                                                                                                  wm it (KAI), za: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
                              Harmonogram                                   cały artykułO Św. Grzegorzu Oświecicielu

Dekret

W ślad za ormiańskokatolicką parafią centralną, której nadano wezwanie św. Grzegorza z Nareku,
również ormiańskokatolicka parafia południowa z siedzibą w Gliwicach
otrzymała swego patrona – św. Grzegorza Oświeciciela, chrystianizatora Armenii.

Stosowny dekret kard. Kazimierza Nycza, ordynariusza katolików obrządku ormiańskiego w Polsce, został ogłoszony podczas uroczystej mszy św. w 100. rocznicę ludobójstwa Ormian, którą w niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odprawił w Gliwicach ks. proboszcz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Siedzibą parafii pw. św. Grzegorza Oświeciciela jest ormiański kościół św. Trójcy w Gliwicach, jednak sama parafia rozciąga się na całym obszarze południowej Polski, od Zgorzelca po Przemyśl, obejmując swym zasięgiem m.in. ormiańskokatolickie wspólnoty we Wrocławiu, Oławie, Krakowie i Rzeszowie. Św. Grzegorz Oświeciciel (ok. 257–ok. 331), po ormiańsku Grigor Lusaworicz, to chrystianizator Armenii i patron Ormian. Zgodnie z tradycją, za działalność misyjną został przez pogańskiego króla Armenii Trdata III uwięziony w lochach Chor Wirap. Jednak gdy w cudowny sposób uzdrowił swego prześladowcę, król wraz z całym dworem przyjął chrzest i ogłosił chrześcijaństwo religią państwową, czyniąc Armenię pierwszym chrześcijańskim państwem w dziejach. Św. Grzegorz Oświeciciel został zaś pierwszym katolikosem Kościoła ormiańskiego..
(za: AWEDIS nr 23 - lato 2015)                                                                                                                                                        art