default_mobilelogo

Rokrocznie 6 stycznia Ormianie obchodzą święto Astwacahajnutiun – Objawienia Pańskiego, które obejmuje Święta Bożego Narodzenia [w kościele apostolskim – przyp. red.],, pokłon mędrców ze wschodu i Chrztu Pana Jezusa.
W tym roku w Krakowie katolicy ormiańscy uczcili to święto (zwane też Epifanią) uczestnicząc 6 stycznia w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego we Mszy Św. w obrządku ormiańskokatolickim. Odprawił ją ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wygłosił też homilię, wyjaśniając w niej m.in. czas powstania, sposób i datę obchodzenia oraz znaczenie tego święta w kościołach ormiańskich. Zwrócił też uwagę na to, ze wg wielowiekowej tradycji ormiańskiej było dwunastu (a nawet wiele więcej) króli, którzy przybyli do Betlejem i złożyli hołd maleńkiemu Jezusowi. Widać to na najstarszych zabytkowych miniaturach ormiańskich, gdzie są oni przy żłóbku Jezusowym zawsze w liczbie co najmniej dwunastu. Kapłan wskazując na 3-dniowe obchodzenie tych świąt, zwrócił też uwagę na 5-krotne w ciągu ormiańskiego roku liturgicznego obchodzenie Dnia Zadusznego – Or Mereloc, zobowiązującego wszystkich wiernych do modlenia się za zmarłych zawsze każdego następnego dnia po najważniejszych świętach liturgicznych. W tym przypadku – 7 stycznia.
Po Mszy Św. nastąpił ormiański obrzęd tzw. „chrztu wody", nazywany tez Jordanem (jak na obrazie Axentowicza). Tradycyjnym zwyczajem ormiańskim wybrano z grona najzacniejszej starszyzny wspólnoty wiernych czterech tzw. Ojców Chrzestnych. Ci trzymając końce wstążek w barwach flagi Armenii, przyczepionych do ustrojonego naczynia z woda, asystowali kapłanowi przy uroczystym obrzędzie jej poświecenia poprzez modlitwy, dodanie odrobiny Myronu – Krzyżma Św.(poświęconego jeszcze przez naszego niezapomnianego patriarche śp. Nersesa Bedrosa XIX) oraz 3-krotnego zanurzania krzyża w wodzie. Potem tę wodę świeconą wierni zabierali do domów.
Po tych kościelnych uroczystościach Ojcowie Chrzestni zaprosili wszystkich obecnych (wśród których był wnuk malarza ormiańskiego Axentowicza) do znanej jadłodajni sióstr felicjanek na dalszy ciąg spotkania i tradycyjne składanie życzeń z opłatkiem przy stole, okraszonym nie tylko kolędami ale i wesołymi wspomnieniami. Zatem za kapłanem życzymy też z Krakowa: Sznorhawor Surp Cynund jew jerdzanik Nor Tari – Blogoslawionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku - 2017 – dla wszystkich!

Maria Staszalek vel Augustynowicz

Ormiańskie Święto Objawienia Pańskiego - Astwacahajnutiun — ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski odprawił świąteczną mszę
w kościele Bożego Miłosierdzia "na Smoleńsku" w Krakowie.

      

     

     

 
zdjęcia: Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne,
Maria Staszałek